uploads/Test/3/4329a1,2
  Test aşağıdakılardan hansı ictimai münasibətlər qrupuna daxil deyildir?
uploads/Test/2/2138a
  Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
uploads/Test/3/4137a
  4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib
uploads/Test/2/2128a1,2
  Istehlak mallarının istehsalının ümumi texnologiyası
uploads/Test/3/4319a
  Kafedra: Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya
uploads/Test/3/4229a1,2
  Azərbaycan tarixi fənnindən test imtahanı sualları. Variant A
uploads/Test/3/4138a
  Multikulturalizmə giriş fənnindən test sualları
uploads/Test/3/4217a
  “Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi”
uploads/Test/3/4328a1,2
  Fənn: Azərbaycan iqtisadiyyat
uploads/Test/2/2128a1,2
  Yeyinti xammallarının əmtəəşünaslığı və anatomiyası Test sualları qrup 2128a1a2
uploads/Test/3/4228a1,2
  Qr. 4228a1, a2 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşmə Obyekt və sistem haqqında təsəvvür nə adlandırıla bilər?
uploads/Test/3/4328a1,2
  Azərbaycan Texnologiya Universiteti “İnzibati idarəetmə və kommersiya” kafedrası
uploads/Test/3/4319a
  İşgüzar yazışmalar test 500
uploads/Test/2/2127a
  2127a bankların fəaliyyəti hansı qanunla nizamlanır?
uploads/Test/3/4217a
  Qr. 4217a Sxemotexnikanın əsasları (A variant) Sabit cərəyan gücləndiricisi, diferensial girişli kiçik gərginlikli sıfrın sürüşməsi və elementə nə deyilir?
uploads/Test/3/4317a1,2
  İqtisadiyyatin təNZİMLƏNMƏSİ” FƏNNİ ÜZRƏ test suallari b/müəllim Məcidov Rizvan – 3117a1,a2, 3217a1,a2, 3128a, 4317 a2
uploads/Test/3/4328a1,2
  İnsan resurslarının idarə edilməsi “ fənnindən imtahan testləri bütün cavablar A
  AudiT” fənnindən test sualları Müəllim: Kərimova İradə C.; Qrup 4328a1, a2 Müəllim:Əliyev M. O
uploads/Test/3/4318a
  Statistika test suallari düzgün cavablar a bəndindədir B/müəllim: Cabbarov Cümşüd – 3127a, 3118a, 4318a
uploads/Test/2/2328a1,2
  Turizmdə İnformasiya Texnologiyaları 2
uploads/Test/3/4217a
  Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
uploads/Test/2/2118a
  Xammal və Qİda məhsullarinin təHLÜKƏsizliYİ
  Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası fənni üzrə testlər
uploads/Test/3/4219a
  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
uploads/Test/2/2128a1,2
  Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırılması
uploads/Test/3/4219a
  İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
uploads/Test/2/2118a
  İqtisadiyyat fənnindən test tapşırıqları İqtisadiyyat anlayışını mənalandıran cəhətlərdir
uploads/Test/3/4218a
  Azərbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan texnologiya universiteti
uploads/Test/2/2138a
  "qm və E" kafedrası "ŞƏrab məhsullarinin biOKİmyasi" fənnindən test sualları
uploads/Test/2/2118a
  Qida mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena”
uploads/Test/2/2128a1,2
  Istehlak mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları
uploads/Test/3/4138a
  4118a-4218a-4138a-Elektronikanin esaslari-Rehimov Memmed
uploads/Test/3/4317a1,2
  Bank işi fənnindən testlər b/müəllim: Abdiyeva Gülgün – 4317a1,a2 B/müəllim: Rzayeva Leyla – 3117a1,a2, 3317a1,a2
uploads/Test/3/4328a1,2
  Kommersiya (sahibkarlıq) hüququ fənnindən testlər 500. Düzgün cavablar “A” variantıdır
uploads/Test/3/4119a
  Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı
uploads/Test/3/4227a1,2
  “Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi”
uploads/Test/2/2328a1,2
  Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası Düz cavab a bəndidir
uploads/Test/2/2219a1,2,3
  1. What is tourism?
uploads/Test/3/4229r
  Testsua LL a r I
uploads/Test/3/4218a
  İK sistemlərində informasiya təhlükəsizliyinin təmini fənnindən test sualları
uploads/Test/3/4119a
  4119a qrup Elektrotexnikanın əsasları – I fənnindən 500 test. Düzgün cavab A
uploads/Test/3/4318a
  Menecment fəNNİNDƏN İmtahan testləRİ B/müəllim: Əliyeva Şəhla – 3118a, 3128, 3218a, 4137a, 2328a1,a2, 4318a
uploads/Test/3/4319a
  MikroiQTİsadiyyat
uploads/Test/2/2139a
  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
uploads/Test/3/4117a
  İstehsal prossesində texnoloji sahələrin inkişafınin əsas səbəbi aşağidakılardan hansıdır ?
uploads/Test/3/4138a
  4138 a komputer qrafikasi kompüter qrafikası nədir?
uploads/Test/3/4217a
  Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 90 A
uploads/Test/2/2127a
  Testlər təh pilləsi: Bakalavr
uploads/Test/3/4318a
  Maliyyə fənnindən testlər B/müəllim Qasımova Yetər – 3118, 3218, 3128, 3328a1,a2, 4318a
uploads/Test/2/2127a
  Test 500 “İstehlak mallarının estetikası” fənnindən testlər qrup 2127a
uploads/Test/3/4227a1,2
  4227a1a2 İntelektual sistemler
uploads/Test/2/2127a
  Ərzaq mallarının ekspertizası ” fənnindən test sualları 2127a qr. Bütün cavablar a bəndində göstərilmişdir. Məhsul ekspertizasının məqsədi nədir?
uploads/Test/3/4227a1,2
  Verilənlərin və biliklərin çıxarılması” fənnindən imtahan test sualları
uploads/Test/3/4317a1,2
  Azərbaycan Texnologiya Universiteti “İnzibati idarəetmə və kommersiya” kafedrası
uploads/Test/3/4318a
  Dövlət Qulluğu test 4318a İcra hakimiyyəti başçısı yanında Şuranın tərkibinə kimlər daxildir ?
uploads/Test/3/4317a1,2
  Bələdiyyə idarəçiliyi fənnini test sualları 4317a1,a2 Bütün testlərdə düzgün cavab (a) bəndində yazılmışdır
uploads/Test/3/4228a1,2
  1. Mətn redaktoru ilk versiyası neçənci ildə ibm pc kompüterləri üçün yazılmışdır
uploads/Test/3/4317a1,2
  4317a1 a2 Müəyyən bir dövr ərzində ölkədə yaradılmış bütün maddi nemətlərin dəyəri necə adlanır?
uploads/Test/2/2117a
  Аzərbaycan respublikasi тəHSİl naziRLİYİ аzərbaycan texnologiya universiteti «Qİda müHƏNDİSLİYİ»
uploads/Test/3/4318a
  Ekonometrika” fənnindən 500 test Düzgün cavablar a bəndində B/müəllim: Qocayeva Zeynab – 3118a, 3218r, 4318a
uploads/Test/3/4117a
  Mühəndis iqtisadiyyatı 4117 a Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir
  4117a-Mikroprosessorlu idarəetmə sistemləri Mamedova Arzu
  Konstitusiyası və hüquq əsasları fənninin test sualları
uploads/Test/3/4119a
  Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
uploads/Test/3/4137a
  Test4137 a Komputer Sistemində Əməliyyatların Tətqiqi fənindən imtahan sualları İqtisadi-riyazi model dedikdə
  İnsan-maşın interfeysi. Qrup 4137A
uploads/Test/3/4227a1,2
  Əməliyyatlar tədqiqi
uploads/Test/3/4118a
  Tənzimləmə texnikası -qr 4118a
directory uploads Test  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə