external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
external/ckfinder/userfiles/files/spuser/files
  Müəllimin attestasiya vərəqəsi Müəllim
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 15 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ”sentyabr 2016-cı il
external/ckfinder/userfiles/files/mituser/files
  «Mexanika və informasiya texnologiyaları» fakültəsi Tələbənin fərdi tədris planlari
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyabr ” 2014 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
  TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 16 sentyabr 2014-cü il
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyebr ” 2015 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ”sentyabr 2016-cı il
  2016-cı il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abdullayev )
  AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ” sentyabr 2016-cı il
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 17 sentyabr 2014 il
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  -
user/files
  Resmî Gazete Sayı : 27075 YÖnetmeliK
  Sığınak Yönetmeliği
  Önceden planlanmamış
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  1. Sənaye binasında bünövrə tirinin üst səthi döşəmə səviyyəsindən neçə sm aşağı götürülür?
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  35- sosiologiya qiyabi 2017 2202a, 2252a, 2323a, 2483a, 2473a, 2453a, 2745a, 2922a
user/files
  T. C. Ardahan belediyesi meclis karar kağidi tarihi : 01/07/2009 Karar numarası : 2009/8 Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖksoy’ un Başkanlığı altında
  T. C. Ardahan belediyesi meclis karar kağidi tarihi : 04/05/2011 Karar numarası : 2011/5 Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖksoy’ un Başkanlığı altında
  Sığınak Yönetmeliği
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  G. H. Məmmədov 2017/2018-ci tədris ilinin payız semestrinin Magistr
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri (Sərdarov B. S.) “ ” 2016-cı IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ”sentyabr 2016-cı IL
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
  Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  35. Politologiya Qiyabi 2017 2204a, 2325a, 2745a, 2924a
  Kafedra: Fənn: “İnsan resurslarının idarə edilməsi” Müəllim: Qruplar
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Nəzəri sual – asan
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  2. İqtisadi təhlilin əsas vəzifəsi bundan ibarətdir
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
  İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. Klassik vergitutma nəzəriyyəsini elmə kimlər daxil etmişdir?
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. Tikinti quraşdırma işlərinin maya dəyərinin hansı növləri mövcuddur
  Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddir
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ”sentyabr 2016-cı IL
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fənn : İnşaat obyektlərinin texniki diaqnostikası – 1 Müəllim : Rəsulova Ülviyyə Zakir Qrup : 893a I qrup Asan dərəcəli
  Hidrotexniki meliorasiya-1 FƏnni üZRƏ imtahan biletlərinin suallari I böLMƏ Asan suallar
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. Sığorta fəaliyyətində təsərrüfat subyektlərinin əmlak maraqlarına zərər vurulması öz əksini nədə tapır?
external/ckfinder/userfiles/files/ettuser/files
  35. Azərbaycan tarixi Qiyabi 2017 2206, 2326a, 2486a, 2884a, 2806a
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adı
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları
  11 sentyabr ” 2014 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra: Memarlığın əsaları
  11 sentyabr ” 2014 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra: Memarlığın əsaları
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  2016-cı il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( Sərdarov B. S. )
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri B. S. Sərdarov “ ” 2016-cı IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ” sentyabr 2016-cı IL
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İnternet marketinq
  İnternet marketinq
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Fənnin adı: Layihələndirilmənin əsasları
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  1. Neçə növ müstəvi dayaq vardır?
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  Test suallari
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. Ölkə iqtisadiyyatı hansı sahələrdən ibarətdir?
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Qrup tədris planları
external/ckfinder/userfiles/files/spuser/files
  Müəllimin attestasiya vərəqəsi 2017-ci ILI üçün Müəllim
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri (Sərdarov B. S.) “ ” 2016-cı IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  2. Qədim Yunanıstanda bankirlər necə adlanirdi?
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı IL
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  AzMİU-nun bir qrup qadını Naxçıvandan xoş təəssüratlarla qayıtmışdır
external/ckfinder/userfiles/files/spuser/files
  Müəllimin attestasiya vərəqəsi
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( Sərdarov B. S. )
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  Valyuta məzənnəzinə birbaşa təsir edir? 1-Ölkənin tədiyyə balansı 2-Dövlət büdcəsinin kəsiri
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Практикум по технологии тим. М., 1982. Сардаров Б. С. Методические указании по курсовому проектированию. Баку.,1977
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ” sentyabr 2016-cı IL
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ ” 20 IL Fənn proqramı(sillabusu) Kafedra
  Fənnin adı: Layihələndirilmənin əsasları
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  2016-cı il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Qrup: 803a1 (20 nəfər), 803a2
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları
  Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  11 sentyabr ” 2014 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra: Memarlığın əsaları
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  TəLƏBƏLƏRİn nəZƏRİNƏ Magistraturaya qeydiyyat üçün lazım olan sənədlər cari İLİn məzunlari universiteti bitirmə haqqında arayış
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( Sərdarov B. S. )
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Fənnin adı: Layihələndirilmənin əsasları
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Azərbaycan respublikasi təHSİlnaziRLİYİ
  2016-cı il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
user/files
  Indobuildtech 2018
  Karar Tarihi: 02. 05. 2012 Karar Numarası: 01
  Isi yalitim yönetmeliĞİ
  T. C. Ardahan belediyesi meclis karar kağidi tarihi : 04/11/2009 Karar numarası : 2009/12 Belediye Meclisini Meclis Başkanı Faruk KÖksoy’un Başkanlığı altında; Üyeler: Teşkil edenlerin Ensar GÜnal, İlhan ÖZGÜR, Recep Şenel
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
  Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları
  “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  11 sentyabr ” 2014 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra: Memarlığın əsaları
  “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
  "11sentyabr"2014 Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  15 sentyabr 2014 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra “memarliq konstruksiyalari və abidəLƏrin bərpasi”
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
  Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları
  Fənnin adı: Layihələndirilmənin əsasları
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
  Fənnin adı: Layihələndirilmənin əsasları
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abdullayev )
  Fənnin adı: Layihələndirilmənin əsasları
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
user/files
  “TÜRKİye güNÜ”
  Binalarin yangindan korunmasi hakkinda yönetmeliK
  T. C. Ardahan belediyesi meclis karar kağidi tarihi : 05/01/2011 Karar numarası : 2010/2 Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖksoy’ un Başkanlığı altında
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: Professor Nağiyev N. H. “ 11 sentyabr ” 2014 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Müəlliflərin nəzərinə!
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abullayev ) “ 23 ”
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fənn : İnşaat obyektlərinin texniki diaqnostikası – 1 Müəllim : Rəsulova Ülviyyə Zakir Qrup : 893a I qrup Asan dərəcəli
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
  Nəzəri sual – asan
  Qrup tədris planları
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 17 sentyabr 2014 IL
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adı
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Fənnin adı: Layihələndirilmənin əsasları
  Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları
  Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: Professor Nağiyev N. H. “ 11 sentyabr ” 2014 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
  2014 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri N. C. Abdullayeva “ ” 20 14 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  15 sentyabr 2014 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra “memarliq konstruksiyalari və abidəLƏrin bərpasi”
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abullayev )
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
  “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: Professor Nağiyev N. H. “ 11 sentyabr ” 2014 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abullayev )
  Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  2. Qədim Yunanıstanda bankirlər necə adlanirdi?
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  2016-cı il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abdullayev )
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  2016-cı il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 16 sentyabr 2014-cü IL
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fənnin adı: “Meliorasiya mühəndis sistemlərinin tikinti işlərinin təşkili və texnologiyası”
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. Ölkə iqtisadiyyatı hansı sahələrdən ibarətdir?
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı IL
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri B. S. Sərdarov “ ” 2016-cı IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri N. C. Abdullayeva “ ” 20 14 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
directory user files  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə