users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  MusiQİ SƏNƏTİNİN İNKİŞafi tarixi
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  ƏSKİ TÜrkləRİn simvolu namiq Hacıheydərli
  Haşim tərlan (1923) Həyatı
  Qutsal Ocaqlar, Əski Inanc Yerlərimiz: Düldül Ocağı Və Əski Türk Yazısı
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  “Neftçalada Yanvar qırğını” kitabı
  Nahçıvan'da Taştan Yapılmış Koç ve Koyun Heykelleri / Doç. Dr. Hacı Fahrettin Seferli
  Turgut öcal iğdır Üniversitesi Türk Dili Emekli Öğretim Görevlisi Mİtolojik yönden ağri daği ve gemikaya
  GeçMIŞten güNÜMÜze "İYI" kelimesi
users/kesli-2017/Bolum_2_Files_500-999
  Araz güNDÜZ. SÖZLƏRİn yuxu yozumlari
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  Ağrı Dağı Eteklerinde Türk Mezar Taşları
  GeçMIŞten güNÜMÜze "İYI" kelimesi
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Sevilməyi düşünmə, sevməyi öyrən
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  Esmira Fuad (Şükürova) Güney Azərbaycanda 2013-cü ilin ədəbi yekunları
  MusiQİ SƏNƏTİNİN İNKİŞafi tarixi
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Esmira Fuad (Şükürova) Filologiya üzrə Fəlsəfə doktoru Torpaq qoxulu şair ƏLİ daşqin həyatı
  Osmanli’nin merkezi bektaşİLİĞİnden merkezi dergahçiliğA
  Viktor hüqo volteriN ÖLÜMÜNÜn yüZÜNCÜ İLDÖNÜMÜNƏ 30 may 1878-ci IL
  Haşim tərlan (1923) Həyatı
  Yunus emrenin hayati
  Güney şairlərinin poema yaradıcılığında tarixilik və müasirlik
  Сюнмязин поемаларында иътимаи-фялсяфи
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  Kitabi-Dədə Qorqud
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Tofiq Qarayev Kimdir Dünyaya Gəlməyimi
  H ə b I b s a h I R
  Халг йарадыъылыьынын ъяфакеш тядгигатчысы
  Xülasə Açar sözlər: Güney Azərbaycan ədəbiyyatı, poema, bədii təfəkkür, məcaz sistemi, epitetlər
  Esmira fuad (ŞÜKÜrova)
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  Türk xalq sufizminin nümayəndələrindən Pir Sultan Abdal Xuraman HÜMMƏtova
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Yeni öyrendiklerim Qaraçuxadan
  Şah ismayila sahib çixmaq
  Nə Üçün Ələmə Tuğ Deyilir? Şahlar Göytürk
  ƏSKİ TÜrkləRİn simvolu namiq Hacıheydərli
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  “Neftçalada Yanvar qırğını” kitabı
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Qutsal Ocaqlar, Əski Inanc Yerlərimiz: Düldül Ocağı Və Əski Türk Yazısı
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  Osmanli ile ispanya arasinda endüLÜSLÜler ve onlarin osmanli ülkesine göÇleri
  Taşınmaz Kültür Varlıkları
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Bugut kelimesi, ” buku / bugu
  Mevlevi ŞAİrlerde ney metaforu
  Eyvaz Qurbanov Şair. Xalq arasında Yetim Eyvaz kimi tanınır yaşamı Eyvaz Qurbanov
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  Anadolu Selçuklu Devleti qaynaq
users/kesli-2017/Bolum_1_Files_0-499
  Van göLÜ havzasi örnekleri İle halk inançlarimizda
storage/users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Сюнмязин поемаларында иътимаи-фялсяфи
directory users kesli-2017  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə