Dünyanın her yerinde yaygınYüklə 445 b.
tarix31.12.2018
ölçüsü445 b.
#88649Dünyanın her yerinde yaygın

 • Dünyanın her yerinde yaygın

 • Risk faktörleri

  • Seyahatler
  • Göçler
  • İmmunosupresif ilaç kullanımları


Nematod

 • Nematod

 • Sestod

 • Trematodlarİnsan, hayvan dışkısı

 • İnsan, hayvan dışkısı

  • Ya da
 • Toprakla kirlenmiş eller

 • Besin maddeleri

 • Sular

 • GİS, deri, solunum, genital yolla bulaşabilir.Çoğunluğu barsak boşluğu ve çeperinde hastalık yapar

 • Çoğunluğu barsak boşluğu ve çeperinde hastalık yapar

 • Kan, lenf yolları

 • Karaciğer , safra yolları

 • Akciğer, deri gibi organlarda hastalıkİnce barsak yerleşimi olanlar

 • İnce barsak yerleşimi olanlar

 • Kancalı kurtlar

 • Ascaris

 • S. stercoralis

 • Trişinella

 • Tenyalar

 • GiardiaÜlkemizde parazitlerin en sık görüldüğü yaş 7-14

 • Ülkemizde parazitlerin en sık görüldüğü yaş 7-14

 • E. vermicularis ilk sırada

 • T. saginata

 • A. lumbricoides

 • T. trichiura

 • H. nanaOrganizmanın GİS’te besin ve kan kaybına neden olması (Kancalı kurt, S. stercoralis, Ascaris)

 • Organizmanın GİS’te besin ve kan kaybına neden olması (Kancalı kurt, S. stercoralis, Ascaris)

 • Parazitle ilgili proteinlere karşı iltihabi reaksiyonlar (Şistozomiyaz, Trişinoz)

 • Parazitin migrasyonu (visseral larva migrans)İyi anamnez alınmalı

 • İyi anamnez alınmalı

 • Fizik muayene dikkatli yapılmalı

 • Şüpheli materyalin incelenmesi

  • Dışkı, perianal bölge materyali
  • Duodenal sıvı
  • Kan, idrar, balgam, diğer doku sıvıları
  • Deri kazıntısı,
 • Doku göçü olan infeksiyonda eozinofili

 • Serolojik tanıDışkı herhangi bir ilaç ya da pürgatif verilmeden önce alınmalı

 • Dışkı herhangi bir ilaç ya da pürgatif verilmeden önce alınmalı

 • Direkt dışkı incelemesi (en az 3 örnek)

 • Dışkının makroskopik incelenmesi (nematodlar)

 • Taze dışkı örneği (amip)EIA ile antijen tayini (Giardia lamblia, Cryptosporidium)

 • EIA ile antijen tayini (Giardia lamblia, Cryptosporidium)

 • Duodenum örneği (giardia, S.stercoralis)

 • Lugol boyama, Trichrom boyama (amip)

 • EZN (İmmunsupresiflerde önemli, Cryptosporidium, Microsporidium, Cyclospora)

 • Selofanlı LAM ( E. vermicularis, Tenya?)İntestinal

 • İntestinal

 • Asemptomatik intestinal infeksiyon

 • Amipli dizanteri

 • Fulminan kolit

 • Kronik dizanteri

 • AmebomaSubakut başlangıçlı

 • Subakut başlangıçlı

 • Kanlı, mukuslu ishal

 • Karın ağrısı

 • TenezmMetronidazol

 • Metronidazol

 • Ornidazol

 • Kistlerin eradikasyonu

 • Paromomisin

 • İodokuinol

 • Diloksanit furoatTürkiye’de % 4.7-17 oranlarında

 • Türkiye’de % 4.7-17 oranlarında

 • Kontamine su kaynakları salgınlar,

 • Kişiden kişiye geçiş (bakım merkezlerinde)

 • Abdominal kramplar, gaz, bulantı, kusma, kansız, mukussuz ishal

 • Tekrarlayan ishaller (steatore)

 • Malarbsorbsiyon, kilo kaybı

 • Büyüme-gelişme geriliği*Duodenum tutulumu

 • *Duodenum tutulumu

 • **Villus atrofisi

 • Dışkıda kist/trofozoitlerin görülmesi (3 kez bakılmalı)

 • Dışkıda ELİSA yöntemi ile antijen araştırma

 • Duodenum aspirasyonu (Enterotest)

 • Suların klorlanması kisti yok etmez!

 • Tedavisi:

 • Metronidazol, 3-5 gün

 • Furazolidon (çocukta)7-10 gün

 • Paramomisin (gebede) 3-7 günErişkin sestodların konakçı barsağına bağlanması ve lümen içinde yerleşmesi

 • Erişkin sestodların konakçı barsağına bağlanması ve lümen içinde yerleşmesi

 • Son konakçı, ara konakçı

  • İnsan Tenya, Hymenolepis ve D. latum için son konakçı
  • Ekinokoklar için ara konakçı
İyi pişirilmemiş sığır eti

 • İyi pişirilmemiş sığır eti

 • Sıklıkla asemptomatik

 • Eozinofili olabilir

 • Skoleksin kancası yok, 4 adet vantuzu varCüce tenya

 • Cüce tenya

 • Asya, Afrikada sık

 • Dışkı-oral yol

 • Otoinfeksiyon olabilir

 • Sıklıkla asemptomatik

  • Baş ağrısı, iştahsızlık, karın ağrısı, uyku bozukluğu
 • Dışkıda Sferoid ve kalın duvarlı yumurta

 • Dışkıda halkalar nadirdir.Tenya ve Hymenolepis nana

 • Tenya ve Hymenolepis nana

 • Prazikuantel 10-20mg/kg tek doz

  • Veya
 • Niklozamid 2 g tek doz

 • Tenyadan Korunmada etin kaynatılması

 • Enfekte hayvanların imhasıİnsan ara konakçı

 • İnsan ara konakçı

 • Doku invazyonu, kist formasyonu

 • Son konakçı genellikle köpekler

 • Larvalar barsakta açılırKan dolaşımı ile karaciğer, akciğer, kas, böbrek, dalak, beyin, kemikKlinik

 • Klinik

 • Genellikle asemptomatik

  • Ağrı
  • Yerleştiği alana özgü bulgular
  • Eozinofili
  • Serolojik testler
  • Tedavi Albendazol±cerrahi


İntestinal yerleşim

 • İntestinal yerleşim

 • A. lumbricoides

 • E. vermicularis

 • A. duodenale

 • N. americanus

 • Strongyloides stercoralis

 • Trichuris trichiuraEmbriyonlu yumurtanın gıdalarla alınması

 • Embriyonlu yumurtanın gıdalarla alınması

 • Genellikle asemptomatik

 • Akciğer göçü var ise ateş, öksürük, vizing olabilir

 • Eozinofilik pnömoni

 • Fazla miktarda intestinal obstrüksiyon biliyer obstrüksiyon,Aile içi enfeksiyon

 • Aile içi enfeksiyon

 • Yakın ilişki yaşayan kişilerde sık

 • Anal kaşıntı, kesintili uyku

 • Reinfeksiyon sık

 • Tüm ev halkının eş zamanlı tedavisi

 • Mebendazol, pirantel pamoat

 • Yatak takımlarının günlük değiştirilmesi

S. stercoralis enfeksiyonu

 • S. stercoralis enfeksiyonu

 • Deriden giriş

 • otoinfeksiyon görülebilir.

 • İmmunosupresiflerde (HIV de )sık,

 • Lokal deri irritasyonu, prüritik dermatit, ürtiker

 • Akciğer göçü sırasında solunum sistemi bulgularıKr. İntestinal infeksiyonda

 • Kr. İntestinal infeksiyonda

  • Şişkinlik, abdominal rahatsızlık, dispepsi, epigastrik ağrı, anal kaşıntı, ishal, gaz
 • İmmunsupresiflerde

  • GİS ülserasyon, peritonit, ileus, biliyer obstrüksiyon, kolesistit, sepsis, menenjit, perikardit
Trichuris trichiura

 • Trichuris trichiura

 • yumurtanın kontamine gıda, toprak ve elle bulaşması

 • Çekum, kalın barsak tutulumu

 • Ekstraintestinal fazı yok

 • Asemptomatik ya da

 • abdominal kramp, şişkinlik, bulantı, kusma, gaz, ishal, kilo kaybı

 • Eozinofili,demir eksikliği anemisi

Askaryaz,

 • Askaryaz,

  • Pirantel pamoat bir kere,
  • Mebendazol bir kere, 3 güne çıkılabilir.
  • Albendazol bir kere, 3 güne çıkılabilir
  • Enterobiyaz,
  • Pirantel pamoat bir kere, kancalı kurtlarda 3 gün
  • Mebendazol bir kere,.2 hafta sonra tekrar
  • Albendazol bir kere, 2 hafta sonra tekrar
 • Strongyloidiyaz

  • Albendazol 3-7 gün, İvermektin 2 gün
 • Trikuryaz

  • Albendazol bir kez, Mebendazol 3 gün


Kancalı kurtlar

 • Kancalı kurtlar

 • Genellikle ayak derisinden giriş

 • İnsan bilinen tek konak

 • Klinikte kaşıntı, veziküler makülopapüler dermatit

 • GİS semptomları

 • Gelişme geriliği

 • Eozinofili, anemi

 • Akciğer göçü sırasında öksürük, vizing, ateş ve pulmoner enfeksiyonlar olabilir.

 • 2 haftalık aralarla tedavi

  • Pirantel pamoat bir kere, kancalı kurtlarda 3 gün
  • Mebendazol kancalı kurtlarda 3 gün
  • Albendazol
  • kancalı kurtlarda 3 gün


Filaryaz

 • Filaryaz

  • Wuchereria bancroft
 • Kan dolaşımı ve lenfatik sistem enfeksiyonu

 • Sivrisinek ara konak-vektör

 • İnkübasyon periyodu uzun, 8-16 ayKronik hastalarda proksimalden distale doğru ilerleyen lenfanjit atakları

 • Kronik hastalarda proksimalden distale doğru ilerleyen lenfanjit atakları

 • Lenfödem, lenfatik yetersizlik

 • Ateş eşlik edebilir

 • ürtiker, raş, eozinofili

 • kan yaymaları (Gece 24te alınan örneğin incelemeleri)

 • Dietil-karbamezin sitrat tedavisiTrichinella spiralis

 • Trichinella spiralis

 • Domuz etindeki larvalarla bulaşır

 • İnsan hem son hem ara konak olabilir

 • Erişkin formu barsağa invaze olur

 • Bulantı, kusma, Kanlı-mukuslu ishal,

 • Yüzde ödem, yaygın ağrılar,

 • İkinci haftadan sonra Ateş, miyalji

 • Eozinofili

 • Larvalar kaslara yerleşir :

 • Miyokard tutulumuTanı için kan örneği gönderilir

 • Tanı için kan örneği gönderilir

  • Trişinella serolojisi 3 hf sonra pozitifleşir


Şistozomiyaz

 • Şistozomiyaz

  • Barsak ya da mesane yerleşimi
  • Kan trematodları:Yumurtaları dışkıda, idrarda,
  • rektal biyopside görülür.
  • Eozinofili, hematüri, anemi
  • Tedavi pirazikuantel
 • Fasioliyaz

  • Karaciğer trematodları
  • yumurtaları dışkıda


Cryptosporidium türleri

 • Cryptosporidium türleri

 • Ookistlerin su ile alınması ile bulaşma

 • İnsandan insana bulaşma

 • İmmunsupreselerde önemli

 • Sulu ishal

 • Abdominal ağrı

 • Bulantı, kusma

 • Ateş

 • Paramomisin tedavisiİnfeksiyon zincirinin kırılması

 • İnfeksiyon zincirinin kırılması

 • Vektörle mücadele

 • Kanalizasyon sistemlerinin düzenlenmesi

 • Hijyenik şartlara uyum sağlanması

 • Ellerin yıkanması

 • Tırnakların kesilmesi

 • Çiğ sebzelerin yıkanması-pişirilerek yenilmesi

 • Çiğ et yenilmemesi, kaynatılmaSuların kontaminasyonunun engellenmesi,

 • Suların kontaminasyonunun engellenmesi,

 • Şüpheli suların kaynatıldıktan sonra içilmesi

 • Kirli sularda yüzülmemesi

 • Çıplak ayakla toprakta dolaşılmaması

 • İnsan ve hayvan atıklarının ortadan kaldırılması
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə