Adresa sediu Iasi ŢepeşVodă nr 2 Adresa de corespondenţă Sandu Eleonora Maria la Editura Lumen Iaşi Strada Nicolae Iorga 55 B; Bl R2; sc A; et 8; ap 33; Tel. 0740151455, 0332802995 Fax 0332811551 MailYüklə 1,18 Mb.
səhifə1/13
tarix02.11.2017
ölçüsü1,18 Mb.
#27930
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Adresa sediu Iasi ŢepeşVodă nr 2

Adresa de corespondenţă

Sandu Eleonora Maria la Editura Lumen Iaşi Strada Nicolae Iorga 55 B; Bl R2; sc A; et 8; ap 33; Tel. 0740151455, 0332802995 Fax 0332811551

Mail edituralumen@gmail.com

Site uri internet www.edituralumen.com

www.edituralumen.ro

www.edituracristal.com

www.lumenmedia.ro
Site uri internet partenere

www.antonio-sandu.info

www.librariavirtuala.com

www.asociatialumen.ro

Editură Ştiinţifică recunoscută de CNCSIS
Eventualele comenzi vă rugăm să le transmiteţi prin e-mail pe adresa edituralumen@gmail.com sau prin intermediul Librăriei noastre virtuale.

În cazul în care sunteţi distribuitor de carte vă rugăm să specificaţi acest lucru pentru a putea negocia eventuale discounturi şi comisioane.

Ne cerem scuze pentru situaţiile în care una sau mai multe cărţi solicitate din comanda Dvs lipsesc temporar din depozitul Editurii Lumen. Vă asigurăm că vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a onora taote comenzile primite.
Pentru autorii care doresc să publice în Editura Lumen vă rugăm să trimiteţi un e-mail pe adresa edituralumen@gmail.com cu specificaţia vreau să public, însoţit de materialul propus pentru publicare şi un scurt CV al autorului. Un redactor al Editurii Lumen vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Lumen

Psihologia jocurilor video

Autor Alexandru TarasovEditura Lumen Iaşi

ianuarie 2007

165 pagini

Preţ : 20 lei

Preocupări legate de efectele utilizării calculatorului au fost consemnate încă din anul 1996 când în USA apar primele cercetări asupra comportamentelor patologice legate de utilizarea Internetului. În ultimul timp din ce în ce mai mulţi cercetători se investesc în înţelegerea mecanismelor psihologice legate de influenţa acestor tehnologii asupra utilizatorilor săi.

Cercetările impactului jocurilor pe calculator asupra utilizatorilor săi au pus în evidenţă rezultate contradictorii. Majoritatea autorilor susţin că frecventarea acestor lumi virtuale ar avea un impact real asupra comportamentului şi ar favoriza la anumiţi subiecţi emergenţa comportamentelor patologice cum ar fi adicţia sau comportamentele deviante (cea mai periculoasă fiind violenţa). Jocurile video şi Internetul pun în discuţie problema confuziei între ceea ce este real şi ceea ce este virtual (în anumite cazuri una întreţinând pe cealaltă), între ceea ce este moral şi ceea ce este imoral, între ceea ce este valoare şi ceea ce este nonvaloare, etc.

Totuşi, unii cercetători (Michael Real, Raluca Ene) amintesc şi de binefacerile educaţionale ale unor jocuri, de pildă, dezvoltarea capacităţii de gândire, achiziţionarea unor strategii de lucru, dezvoltarea proceselor de decizie, dezvoltarea unor reflexe rapide (a coordonărilor spaţiale sau a celei mână-ochi), generalizarea şi aplicarea strategiilor la alte jocuri sau situaţii, înţelegerea câmpului vizual, decodificarea graficii dinamice, exersarea învăţării de tip « încercare şi eroare », etc. Totuşi, în unanimitate cercetătorii consideră că aceste beneficii sunt neglijabile în cazul utilizării abuzive a acestor tehnologii.

Dacă studiile în ce priveşte utilizarea Internetului s-au centrat mai mult pe patologia dependenţei (« adicţia fără drog »), cercetările asupra jocului pe calculator au avut în vedere pe lângă dependenţă, agresivitatea şi mecanismele psihologice ale acesteia asupra utilizatorilor săi. Deşi concluziile studiilor realizate până în prezent sunt divergente, toate sunt de acord că jocul pe calculator este o activitate în mod particular stimulantă care creează o stare de excitaţie utilizatorilor săi.

Tema acestei cărţi este una de mare actualitate pentru societatea contemporană şi anume cea legată de efectele psihologice ale jocurilor pe calculator. Curiozitatea ştiinţifică şi interesul pentru acest subiect îl determină pe tânărul autor Alexandru Tarasov, să pornească ca un adevărat detectiv pe urmele cercetătorilor din acest domeniu şi să repună în discuţie un subiect controversat de rezultatele cercetărilor realizate până în prezent. Este vorba despre impactul jocului pe calculator asupra agresivităţii utilizatorilor săi.

Alexandru Tarasov este licenţiat în Psihologie la Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova (1998-2003) şi absolvent al masterului de Intervenţie Psihosocială şi Psihoterapie al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi (2004-2006). Studiul pe care autorul ni-l prezintă în această carte este lucrarea sa de disertaţie de la absolvirea studiilor masterale.

Cartea « Psihologia Jocurilor video » ne oferă o sinteză a cercetărilor privind jocul pe calculator, o trecere în revistă a teoriilor privind agresivitatea dar şi sugestibilitatea, într-o analiză pertinentă şi profundă a acestora din care transpare prelucrarea subtilă a autorului. Noutatea acestui studiu realizat pe adolescenţi din Republica Moldova este legată de nuanţarea variabilei agresivitate şi corelarea sa cu sugestibilitatea subiecţilor, rezultatele deschizând noi şi subtile căi de înţelegere ale mecanismelor psihologice ale dependenţei de jocul pe calculator prin completarea ecuaţiei efectelor psihologice ale acestuia.

Asist. univ. drd. Camelia Puzdric

Universitatea « Al. I. Cuza”, Iaşi

Tipurile de personalitate şi satisfacţia profesională

Autor: Gabriela Loredana TrăistaruEditura Lumen Iaşi 2007

Pag 101

Preţ: 10 lei

Elaborat în primăvara anului 2004 drept lucrare de licenţă pentru Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai”, Cluj- Napoca, şi îmbunătăţit ulterior, actualul studiu reprezintă o investigare a satisfacţiei profesionale în mediul industrial din România. Mai precis, cercetarea încearcă să determine sursele de satisfacţie/ insatisfacţie ale subiecţilor. Alături de identificarea satisfacţiei profesionale la ingineri şi sub-ingineri, cercetarea identifică tipurile de personalitate întâlnite în firma privată în care a fost realizată.

Studiul este un corelaţional, axat pe analiza cantitativă şi încearcă stabilirea unei relaţii între tipul de personalitate şi satisfacţia profesională la subiecţii analizaţi. Scopul său poate fi detaliat pe două niveluri diferite-cel al investigării satisfacţiei globale şi cel al evaluării anumitor dimensiuni ale satisfacţiei managerilor în cadrul unei întreprinderi private. În acest sens, sunt analizate şi descrise teorii ale satisfacţiei şi personalităţii, precum şi tipurile psihologice existente. Cercetarea este ancorată în literatura care evaluează satisfacţia profesională, printr-o atentă definire şi conceptualizare a acesteia, urmată de o atentă operaţionalizare care permite aplicarea testelor. Fiind primul studiu care aplică o combinaţie de teste MTBI şi JSS în mediul industrial privat pentru ingineri şi sub-ingineri, stabilirea atentă a metodologiei de lucru, complementară cadrului teoretic, este importantă pentru realizarea unei analize cât mai fidele a datelor colectate. Implicaţiile cercetării au aplicabilitate practică, transparenţa modalităţii de lucru permiţând replicarea cu succes în alte medii organizaţionale private.

Importanţa acestei cercetări este observabilă la trei niveluri diferite: teoretic, metodologic şi practic. În plan teoretic, este primul studiu corelaţional care încearcă determinarea surselor de satisfacţie pentru diferite tipuri psihologice în cadrul unei organizaţii private cu profil industrial. Mai mult, analiza de profunzime efectuată la nivelul organizaţiei permite elaborarea unor concluzii ce pot fi folosite pe viitor în cadrul unor analize comparative sau pe un număr foarte extins de organizaţii. În plan metodologic, studiul este inovativ prin combinarea metodelor de analiză şi a diverşilor indicatori, cu rezultate pozitive. Metoda propusă poate fi utilizată pe viitor în studii complexe. La nivel practic, se pot formula recomandări care să influenţeze politicile de management.

GLT 15 decembrie 2006
Stresul ocupaţional

teorii, modele, aplicaţii

Autor: Roxana Capotescu

Editura Lumen Iaşi

octombrie 2006

118 pagini

Preţ: 13 lei

Rezultatele cercetărilor recente desfăşurate în S.U.A.au demonstrat că o consecinţă a stresului ocupaţional, depresia la locul de muncă, prin absenteismul pe care îl provoacă şi reducerea productivităţii, prejudiciază afacerile cu 70 bilioane dolari anual (Byrne, Kacmar, Stoner, Hochwarter, 2005). Această lucrare îşi propune prezentarea şi analiza diferitelor abordări teoretice ale stresului, explorarea adecvării şi susţinerii empirice a modelelor dezvoltate în domeniul stresului ocupaţional şi analiza aplicaţiilor investigării stresului ocupaţional, mai precis a strategiilor de management al stresului. Stresul este conceptualizat în cadrul lucrării ca proces definit de antecedente, experienţierea stresului şi consecinţe ale stresului.

Autoarea


Migraţia internaţională şi politicile sociale

Autor : Camelia ToanchinăEditura Lumen Iaşi

noiembrie 2006

98 pagini

Preţ : 12 lei

Studiul de faţă ne arată foarte limpede că, pe termen lung, situaţia migranţilor trebuie reglementată, legalizată, instituţionalizată deopotrivă în statele de origine cât şi în ţările de destinaţie.

Autoarea ne atrage atenţia asupra protecţiei sociale. În volumul de faţă această dimensiune instituţională a vieţii sociale este atent migălos şi cu temei analizată.

Tot în declaraţia universală a drepturilor omului articolul 25 stipulează :

1 Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea

medicală, precum şi serviciile sociale necesare ; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa sa. Ori este evident şi studiul de faţă surprinde foarte bine şi profund acest fapt că toate

aceste servicii trebuie asigurate de cineva. Statele naţionale prin instituţiile şi politicile lor specifice creează posibilităţile pentru realizarea şi transpunerea faptică a acestor deziderate normative.

Iar migranţii sunt cei ce trăiesc în biografia lor şi în fiecare clipă a vieţii lor cotidiene eficienţa sau ineficienţa (din perspectiva lor proprie) acestui cadru instituţionalizat.

Concluzia pe care putem să o tragem din studiul de faţă este următoarea: este în interesul migranţilor ca problemele lor să poată fi soluţionate în mod legal. Pe de altă parte statele naţionale trebuie să găsească soluţii pentru diminuarea condiţiilor care etichetează anumite tipuri de migranţi ca fiind « ilegali ». Fiindcă este clar : persoana mobilă este un om, un membru al societăţii. Şi pentru o persoană este legitim din punct de vedere social să se mişte liber oriunde doreşte chiar dacă din punctul de vedere al intereselor statelor naţionale anumite tipuri de mobilitate sunt considerate ilegal. Ceea ce este considerat legitim din punct de vedere social nu coincide de regulă cu cea ce este legal din punct de vedere juridic-administrativ. Şi este evident că pe termen lung legitimitatea socială va impune schimbări juridico-administrative. Trebuie regândită probabil relaţia dintre societate şi stat, relaţia dintre instituţia cetăţeniei şi diverse instituţii sociale. Consider că paginile studiului de faţă merită să fie citite de un public cât mai larg. Fiindcă cu toţii avem ce învăţa din experienţa altora…

Conf. univ. dr. Rudolf Poledna
Efectele migraţiei

Studiu la nivelul comunităţii Vulturu, Vrancea

Autori: Romelia Călin, Radu Gabriel Umbreş

Editura Lumen Iaşi

octombrie 2006

240 pagini

Preţ: 25 lei

Migraţia temporară în străinătate reprezintă una dintre strategiile de viaţă inovatoare adoptate de indivizi în perioada postcomunistă (Sandu, 2000) pentru a rezista schimbărilor structurale ce se derulau cu repeziciune la începutul anilor 90. În momentul de faţă, însă, în urma difuziunii şi a efectului de contagiune socială, aceasta a ajuns să fie strategia dominantă la nivelul anumitor comunităţi rurale.

Pornind de la interesul pentru efectele fenomenului în cadrul acestor comunităţi, m-am oprit asupra unei teme nedezbătute până acum în practica de specialitate din România: modul în care tinerii dintr-o astfel de comunitate percep migraţia şi sunt influenţaţi de către aceasta în alegerile pe care le fac. Am căutat să explorez o faţetă nouă a vieţii sociale în legătură cu migraţia: viitorul tinerilor dintr-o localitate rurală de unde se pleacă masiv în străinătate.

Cum văd tinerii migraţia? Care sunt dorinţele şi aspiraţiile lor? Ce planuri au în viaţă? Plecând de la ideea că migraţia reprezintă un fapt social total (în sensul atribuit de Mauss conceptului), ce structurează vieţile tuturor indivizilor din comunitatea de origine, interesul meu s-a axat pe schimbările petrecute cu tinerii în urma apariţiei migraţiei. Pentru aceasta am operaţionalizat conceptul de capital uman al tinerilor, ce include două dimensiuni: proiecţiile despre viitor ale tinerilor, şi ceea ce fac ei concret pentru a şi le îndeplini (dimensiunea educaţională). O altă componentă a studiului a urmărit modul în care migranţii investesc în copii şi dacă nu cumva aceste investiţii sunt blocate de efecte perverse ale migraţiei: refuzul copiilor, vrăjiţi de „mirajul străinătăţii” de a accepta această investiţie. Eventualele diferenţe între copiii din familiile de migranţi şi cei din familiile de non-migranţi au fost de asemenea investigate.

Autorii


Imaginile publicitare cu copii

Les publicites avec des enfants

Text bilingv român- francez

Autor: Georgeta- Mădălina MeghişanEditura Lumen Iaşi- 2007

128 pagini Preţ: 13 lei

Femei, bărbaţi, copii sunt aleşi pentru a anima paginile de publicitate ale revistelor. Reprezentarea lor se vrea originală pentru a capta atenţia publicului vizat. Studii privind aceste reprezentări arată specificul fiecărei categorii.

Obiectivul acestei lucrări este acela de a face o analiză a diverselor aspecte ale reprezentării copilului în imaginile publicitare, pentru a înţelege modul în care această reprezentare suscită nevoia sau dorinţa de consum, asupra

cititorilor celor două tipuri de reviste.

Metodologia de lucru conţine mai multe etape.

Prima etapă cuprinde studiul a 5 reviste pentru femei şi părinţi, pentru a justifica alegerea companiilor de a opta pentru reprezentarea copiilor în aceste tipuri de reviste. O examinare a unui eşantion de 28 imagini se axează pe distribuţia lor numerică, în vederea stabilirii criteriilor după care companiile operează alegerea copiilor în aceste imagini publicitare. Cele 28 de imagini cu copii au fost selecţionate din două reviste destinate părinţilor- „Parents” şi „Famili”- şi trei reviste pentru femei- „Marie- Claire”, „Avantages” şi „Cosmopolitan”. Aceste reviste au fost alese în mod aleatoriu dintr-un corp de reviste destinate părinţilor şi femeilor între 25 şi 49 de ani, fiind publicate începând cu luna octombrie 2005 în Franţa.
The Activation of Xenophobia as a Result of Immigration in Europe Case Study: Spain

Autor: Doru Petrişor FranţescuEditura Lumen Iaşi- 2007

103 pagini

Preţ: 12 lei

At the time of the writing of this thesis the European Union is at a crossroads. Hardly have the member states got over the crisis that divided them during the Iraqi war in 2003, that other problems emerged to the European construction. In late May and early June 2005, France and respectively the Netherlands have rejecte through referendum the Constitutional Treaty. In December the same year the negotiations for the 2007- 2013 financial plan came dangerously close to a failure and the final budget agreed upon represents less than the European Commission had considered necessary for a succesful integration. In the broader context, the 2000 Lisbon Agenda, that was supposed to make the European economy the most competitive knowledge- based economy in the world is far from achieving that objective half- way through its proposed period of 10 years. One of the means through which the EU tries to reach this target is enlargement. Through the four fundamental freedoms of circulation (goods, services, capital and labor) the EU hopes to integrate the economies of the new member states. However, most of the countries of EU

15, concerned about their internal social problems, were not convinced of the benefice of opening their labor markets to populations from the new members, therefore they imposed restrictions thatcan last up to 7 years. In spite of the ageing population in countries in Western Europe, their governments are afraid of the possibility of being confronted with waves of immigrants from Eastern Europe that may not be well received by the local population who sees the new- comers as competitors for jobs and social welfare.

Institutional Design And Party Development in Post Communist States

The Key- Role of National Parliaments

Autor: Sergiu Gherghina

Editura Lumen Iaşi- 2007

161 pagini

Preţ: 13 lei

The topic approached in this book was inspired by a course on Central European Politics in the fall semester of the academic year 2005- 2006, attended at Central European University, Budapest.

In this respect I am grateful to Karen Henderson, the course instructor, for being the first to encourage me to develop the measurement of presidential powers in the former states of Warsaw Pact countries into a more complex framework of analysis. Her numerous advices shaped the evaluation of the checks and balances system, often questioning aspects of internal and external validity of the claims I intended to make.

A further step in elaborating this research was taken as a consequence of a research proposal that I drafted for the Comparatice Political Research class where I created the typology of the legislature powers for ten post Communist countries.Facilitarea comunitară în comunităţile interetnice din mediul rural

Autor: Mircea Zidărescu Editura

Lumen Iaşi

august 2006

192 pagini

Preţ: 20 lei

Dezvoltarea capacităţilor, atât a indivizilor, cât şi a grupurilor comunitare, este un aspect central al procesului de reînnoire a societăţii civile, proces care le permite membrilor comunităţilor locale să îşi găsească propriile soluţii pentru problemele care le afectează existenţa. Grupurile comunitare au un rol cheie în revigorarea vieţii publice. Aceste grupuri sunt rezultatul hotărârii oamenilor dedicaţi să rezolve probleme, să facă presiuni pentru a provoca schimbarea şi să se asigure că întreaga comunitate are un cuvânt de spus. Tot ele au un rol distinct în furnizarea de servicii sociale, prin implicarea cetăţenilor, putând astfel ajunge şi la cei care sunt lăsaţi la marginea societăţii.

În prezentul climat financiar, trebuie acordată importanţă modului în care se pot utiliza la maximum resursele existente pentru atingerea obiectivelor. Progresul depinde foarte mult de identificarea şi utilizarea cât mai bună a resurselor care există la nivel comunitar, experienţa oamenilor şi abilităţile lor, deseori trecute cu vederea, fondurile care pot fi mai bine utilizate, precum şi clădirile care pot fi folosite în mod productiv.

Mircea Zidărescu este doctorand în sociologie la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, sub conducerea ştiinţifică a d-lui prof. univ. dr. Petru Iluţ.

Criza vârstei de mijloc şi specificul ei la femeile din România

Autor : Mihaela PetreaEditura Lumen, Iaşi,

decembrie 2006

116 pagini

Preţ : 15 lei

Lucrarea « Criza vârstei de mijloc şi specificul ei la femeile din Romînia » tratează o temă de o importanţă particulară în cadrul psihologiei. Problematica vârstei de mijloc este un subiect complex, cu semnificaţii pe multiple planuri, cu valenţe atât pentru psihologia dezvoltării, cât şi pentru psihoterapie şi consiliere, situându-se la confluenţa dintre o viaţă echilibrată şi stabilă şi una în curs de schimbare, în căutarea unui nou echilibru, marcând unul din punctele de cotitură majoră de pe parcursul vieţii, fiind astfel conţinătoare a unor focare active de criză. Dat fiind caracterul de limită pe care îl surprinde, acest subiect prezintă un interes deosebit şi datorită faptului că descrie mişcarea de la sănătate la dezechilibru, boală, pe plan psihic.

În literatura de specialitate de la noi, tema care este abordată în cadrul acestei lucrări este încă o noutate, originalitatea sa reprezentând o premieră binevenită şi necesară.

Bucureşti, 2006

Prof. Univ. Dr. Irina HoldeviciLeadership

teorii, modele şi aplicaţii

Autor : Veronica Rîlea

Editura Lumen Iaşi

septembrie 2006

104 pagini

Preţ: 12 lei

Odată cu transformarea economiei globale de la cea de tip industrial manufacturieră la cea de tip postindustrială şi informaţională, s-a făcut resimţită necesitatea unei revizuiri a modelelor pe leadership. Munca leaderului în organizaţii devine din ce în ce mai complexă. Fuziuni între companii, sau achiziţionări de companii, globalizarea şi dezvoltarea rapidă a tehnologiei, creşterea populaţiei, precum şi numărului de organizaţii (care impun stabilirea altor standarde de performanţă, precum şi a altor abilităţi necesare pentru realizarea obiectivelor organizaţionale), etc, sunt unii dintre factorii ce duc la creşterea complexităţii procesului de leadership.

În plus, creşterea populaţiei duce la reconsiderarea relaţiei dintre leader şi angajat, mai precis, la trecerea de la abordarea individualizată la cea asupra echipei de muncă, precum şi a schimbării strategiilor de motivare a subalternilor. Acestea includ, evident, schimbări vizavi de comportamentul manifestat de către leader, în realizarea sarcinilor.

Teoriile vehiculate asupra procesului de leadership reflectă măsura în care acestea sunt influenţate de evoluţii periodice în teoriile de cercetare din psihologie, de exemplu, centrarea pe trăsături la un moment dat corespundea cu dezvoltarea în forţă a teoriilor personaliste, de asemenea, centrarea pe variabilele situaţionale corespundea cu dezvoltarea în forţă a teoriei behaviorismului, etc.

AutoareaImpactul Leadership- ului Transformaţional Şi Tranzacţional

Asupra Performanţei De Grup Percepute

Autor Elena Levinţa

Editura Lumen August 2006

ISBN 10 973- 7766- 99-7

ISBN 13 978- 973- 7766- 99-1

72 de pagini

Preţ 10 lei

Rolul major în diferenţierea organizaţiilor de succes de cele ce manifestă insuccese, reprezintă prezenţa unui leadership dinamic, flexibil şi eficient. Din acest considerent, foarte multe lucrări de specialitate au studiat fenomenul de leadership şi stilul de conducere, precum şi influenţa acestora asupra organizaţiilor din care oamenii fac parte, în termeni de eficacitate, eficienţă şi durabilitate. Studiile efectuate în ultimii 25 de ani, au încercat să obţină răspunsuri la numeroase întrebări ce ţin de eficienţa unui anumit tip de leadership atât în contextul organizaţional cât şi socio- politic. De asemenea, cercetările au fost axate pe identificarea modalităţii de interacţionare a liderului cu aderenţii săi pentru a realiza cât mai bine obiectivele organizaţionale propuse.

Autoarea
Familia monoparentală de la vulnerabilitate la autocontrol

Autor : Anca ScutaruEditura Lumen, Iaşi

decembrie 2006

314 pagini

Preţ : 30 lei

Prezenta lucrare constituie un demers ştiinţific comprehensiv de explorare şi analiză a efectelor aplicării politicilor sociale pasive asupra beneficiarilor de asistenţă socială. Studiul se opreşte cu precădere asupra familiilor monoparentale, ca beneficiari ai serviciilor sociale pasive, întrucât starea de dependenţă a acestora faţă de sprijinul financiar oferit de stat este cu atât mai îngrijorătoare cu cât în aceste familii există

doar un potenţial aducător de venituri şi generator de stabilitate şi autonomie părintele singur. Analiza este fundamentată pe o metodologie riguroasă şi o largă documentare bibliografică. Încercând găsirea unei posibile explicaţii pentru vulnerabilitatea familiilor monoparentale,

am recurs la analiza abundenţei de prestaţii sociale din domeniul asistenţei şi protecţiei, comparativ cu necesarul de servicii şi, în consecinţă, la evaluarea tendinţelor de (auto) vulnerabilizare ale familiilor monoparentale beneficiare de suport social pasiv- familii care se (auto) menţin în starea de dependenţă, ca răspuns la sprijinul gratuit şi facil oferit de stat.

În aceste condiţii, am abordat o problemă deosebit de actuală în domeniul asistenţei sociale, aceea a obligativităţii iniţierii unor politici sociale active, care să implice persoanele aflate în situaţie de risc în depăşirea propriei stări de vulnerabilitate.

În plus, lucrarea include o evaluare critică a tendinţelor de înmulţire şi diversificare a formelor de suport social pasiv, tendinţe deja lansate în planurile naţionale de acţiune din domeniul asistenţei sociale.

În consecinţă, lucrarea îşi propune demonstrarea rezultatului negativ al sprijinirii pasive a persoanelor aflate în situaţie de risc : permanentizarea stării de vulnerabilitate şi blamarea altora, pentru problemele proprii, dar în nici un caz (auto) reglarea sau formarea abilităţilor beneficiarilor de a depăşi prin forţe proprii situaţiile de criză.

Oricine are preocupări ce ţin de problematica familiilor monoparentale va putea găsi în prezenta lucrare o argumentare clară şi actuală privind mecanismele ce menţin starea de vulnerabilitate a acestor familii, cu referire strictă la modul de concepere şi acordare a asistenţei şi protecţiei sociale în România : prevalenţa formelor de sprijin pasive, în detrimentul celor active.

Autoarea


Fuga de acasă a adolescenţilor

evaluări, implicaţii, atitudini

Autor : Simona Sînzianu

Editura Lumen Iaşi

septembrie 2006

Preţ : 19 lei

În condiţiile societăţii moderne adolescenţii crează mai multe probleme decât în epocile trecute. Aglomeraţia urbană, creşterea continuă a tentaţiilor, pătrunderea tehnicii moderne în toate sferele

vieţii, prelungirea stagiului şcolarizării, confundarea termenului de « democraţie » cu « libertate » sunt doar câţiva factori care justifică creşterea interesului pentru cercetarea fenomenului « fugii de acasă ».

Toţi aceşti factori au contribuit mai mult sau mai puţin la creşterea numărului de adolescenţi care fug de acasă, fenomen semnalat în toate ţările. În acelaşi timp se observă o scădere a limitei de vârstă la care aceste manifestări comportamentale încep să apară.

De asemenea se cere menţionată şi o altă consecinţă de o deosebită însemnătate : marginalizarea manifestărilor comportamentale.

Dacă în trecut pentru adolescenţii din mediul rural, posibilităţile de manifestare a trăsăturilor dizarmonice ale personalităţii sale în formare erau relativ limitate şi relativ uşor de suportat de către ceilalţi (fuga la mică distanţă, furturi cu o importanţă neglijabilă etc.), în prezent prin extinderea « cuceririlor » civilizaţiei (dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicării internet, telefonie mobilă etc.) copilul devine în mai multe situaţii o « victimă » a tentaţiilor, iar deplasările pe distanţe mult mai mari crează mai mari dificultăţi celor preocupaţi de detectarea adolescentului fugit de acasă.

În studiul de faţă ne-a interesat să vedem în ce măsură adulţii « judecă » şi « etichetează » acest comportament şi ce soluţii propun pentru adolescenţii care aleg să « evadeze », pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp din mediul în care trăiesc.

Ipotezele lucrării vizează evaluarea atitudinii adulţilor şi adolescenţilor, în ce măsură aceasta diferă la subiecţii de sex masculin comparativ cu subiecţii de sex feminin şi în ce măsură e diferită în funcţie de contactul cu tipul devianţei.

Autoarea
Dreptatea rectificativă în context intergeneraţional

Autor : Monica Maria BucurenciuEditura Lumen Iaşi

noiembrie 2006

126 pagini

Preţ 18 lei

Tema lucrării de faţă o va constitui chiar dreptatea rectificativă, adică acel tip de dreptate preocupat, în primul rând, de repararea nedreptăţilor trecute. Voi analiza problemele pe care le ridică acest tip de dreptate (discutând argumentele şi contraargumentele care se aduc rectificării în genere) şi voi încerca să arăt că are sens să se vorbească despre dreptatea rectificativă ca un tip de dreptate de sine stătător, care nu poate fi redus la alte tipuri de dreptate (cum ar fi cea distributivă) şi care nu îndeplineşte doar un rol auxiliar, de susţinere a dreptăţii distributive sau a dreptăţii în transferuri.

În categoria politicilor rectificative voi cuprinde atât politicile restitutive (unde intră şi compensările de diferite forme), cât şi pe cele de acţiune afirmativă sau pe cele de « reparaţie » simbolică Nu există un acord cu privire la includerea tuturor acestor tipuri în categoria politicilor rectificative. Anumiţi autori, precum Adrian Miroiu, consideră, spre exemplu, că politicile restitutive şi politicile de acţiune afirmativă fac parte din două sfere diferite. Ceea ce au în comun este că ambele (atât dreptatea restitutivă, cât şi discriminarea pozitivă) încearcă să anuleze consecinţele negative ale unor nedreptăţi trecute. Pe de altă parte însă, discriminarea pozitivă nu a fost gândită pentru a permite unui grup de oameni să obţină mai mult dintr-un bun (fie că acel bun este educaţia sau asistenţa medicală, ori anumite libertăţi), aşa cum este cazul cu polititicile restitutive.

Politicile de discriminare afirmativă au fost gândite pentru a face ca un anumit bun să capete valoare într-o anumită comunitate. Nu se pune problema oferirii unei « cantităţi » mai mari de educaţie a rromilor, ci aceea a creşterii importanţei pe care o are educaţia în comunitatea rromă, astfel încât membrii acesteia să poată beneficia de pe urma ei. În cazul dreptăţii restitutive, în opinia lui Adrian Miroiu, ceea ce se urmăreşte este a furniza o cantitate mai mare dintr-un anumit bun membrilor unei comunităţi. O altă diferenţă este că, în general dreptatea restitutivă se referă la bunuri cât se poate de concrete (case, pământuri etc.), în timp ce discriminarea pozitivă se preocupă de repararea unor nedreptăţi mai puţin concrete. Dar sunt autori care nu văd nici o separare între cele două sfere. Atât discriminarea pozitivă, cât şi restituţiile de proprietăţi încearcă să repare anumite nedreptăţi făcute în trecut şi reprezintă amândouă o faţetă a aceleiaşi monede. Aceasta este abordarea pe care o voi aborda în lucrarea de faţă : voi considera atât acţiunile afirmative, cât şi politicile restitutive sau reparaţiile simbolice ca fiind « sub aceeaşi umbrelă », în virtutea unei caracteristici pe care o au în comun : şi anume, încercarea de îndreptare a unor nedreptăţi trecute.

AutoareaDe la femeia obiect la imaginea identitate

Reprezentări ale feminităţii în cultura de masă

Autor Diana Dămean

Editura Lumen

august -2006

118 pagini A5

ISBN 10 973 -7766 -93 -8

ISBN 13 978 -973 -7766 -93-9

Preţ 14 lei

Dacă obiectul pe care ni-l propunem să-l cunoaştem este tocmai identitatea feminină, iar aceasta este construită prin intermediul produselor culturii de masă, reprezentările media ale identităţii feminine trebuie analizate din mai multe perspective. Pentru cercetarea noastră am ales să studiem identităţile feminine propuse de mass-media, din perspectiva de gen. Aceasta presupune analizarea reprezentării genului în mass-media, a construirii identităţii de gen în acord cu modelele oferite factorilor care contribuie la validarea şi acceptarea modelelor şi tiparelor de gen de către publicul larg. Mai precis, ne va interesa rolul mass-media de a induce consensul în mase cu privire la reprezentarea feminităţii şi a anumitor modele de identitate feminină, precum şi discursul asupra corpului feminin pe care instrumentele culturii de masă îl produc şi îl promovează.

Mass media produce identităţi, concepţii de viaţă şi de comportament care integrează indivizii în cultura oficială. Reprezentările media constituie la rândul lor reprezentările ideologice despre sex, rasă, clasă existente la un moment dat în cultura populară.

Femeia obiect este un produs al culturii de masă.

AutoareaFenomenul migraţiei şi criza familială

Autor : Tereza BulaiEditura Lumen Iaşi

decembrie 2006

120 pagini

Preţ : 15lei

Plecarea unuia sau ambilor părinţi este în strânsă relaţie cu găsirea şi ocuparea unui loc de muncă pe piaţa forţei de muncă externă, cu restabilirea echilibrului financiar şi material din mediul familial, cu creşterea nivelului de trai, manifestându-se ca un fenomen social (Irimescu, Gabriela, 2006). Efectele sunt resimţite atât de familie, în care au loc schimbări de structură, dinamică şi funcţionalitate, cât şi de copil care se confruntă cu o varietate de probleme.

Prin prezentul demers ştiinţific, Fenomenul Migraţiei şi Criza Familială, am urmărit identificarea şi evidenţierea modificărilor esenţiale prin care a trecut familia şi consecinţele migraţiei părinţilor în străinătate pentru un loc de muncă, asupra familiei în general şi asupra copilului în mod particular. El cuprinde o parte teoretică şi una practică, părţii teoretice alocându-i-se primele trei capitole iar celei practice ultimul capitol. Structura tuturor capitolelor lucrării este redată succint în cele ce urmează.

În capitolul întâi am prezentat noţiuni generale cu privire la familie modificările prin care a trecut până în prezent, situaţia acesteia în epoca actuală, funcţiile familiei şi rolul părinţilor în formarea armonioasă a personalităţii copilului.

În capitolul doi am analizat diverse definiţii ale conceptului de migraţie, manifestările, caracteristicile, factorii care influenţează fenomenul migraţionist, instituţiile implicate în gestionarea acestui fenomen în România, elemente de legislaţie şi consecinţele la nivel global.

În capitolul trei am reliefat noţiunile generale despre conceptul de criză şi am detaliat modul în care absenţa unuia sau ambilor părinţi pe fondul migraţiei externe pentru muncă afectează structura, dinamica şi funcţionalitatea mediului familial, multiplele imagini ale crizei în familie, precum şi efectele asupra dezvoltării copiilor. În partea practică a lucrării, ce include capitolul patru, am prezentat investigaţia sociologică realizată în cadrul şcolii generale din satul Tămăşeni, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ, atât din perspectivă cantitativă cât şi din perspectivă calitativă. Investigaţia a constat în realizarea unei anchete sociologice pe bază de chestionar pe un lot format din 109 elevi cu vârsta cuprinsă între 10 şi 16 ani şi a unor interviuri cu profesionişti din domeniul didactic, religios, medical şi al asistenţei sociale.

Scopul investigaţiei a fost creionarea unei imagini a familiei afectate de fenomenul migraţiei externe, identificarea motivelor care au stat la baza deciziei de a pleca la muncă în străinătate , modul în care copiii sunt afectaţi de plecarea unuia sau ambilor părinţi, calitatea relaţiei copil persoană de îngrijire, problemele care se pot sau nu ameliora dacă unul sau ambii părinţi s-ar întoarce în mediul familial. Maniera de prezentare a rezultatelor îmbină datele statistice, cantitative, cu fragmente din interviurile luate profesioniştilor din domeniul protecţiei copilului din comunitate.

Autoarea

Marketing şi comunicare pe internet

Autor Gabriela GrosseckEditura Lumen

august -2006

490 pagini format Academic

ISBN 10 973 -7766 -87 -3

ISBN 13 978 -973 -7766 -87 -8

Preţ 70 lei

O lucrare care îşi propune investigarea comunicării de marketing pe Internet se bazează, de la bun început, pe trei componente extrem de dinamice: comunicarea, marketingul şi internetul. Nu este aici locul pentru a face o analiză a comunicării, a marketingului sau a Internetului. Consideraţiile de natură teoretică, care tratează distinct cele trei domenii, sunt redate într-o literatură de specialitate impresionantă: cărţi, capitole din cărţi, reviste, studii şi cercetări, resurse Web etc, atât străină cât şi românească. În ceea ce priveşte domeniile de intersecţie comunicarea pe Internet, marketingul pe Internet şi comunicarea de marketing, deşi se cunosc examinări atente ale acestor arii, încă există direcţii puţin explorate. În consecinţă, dificultatea abordării comunicării de marketing pe Internet se datorează nu numai faptului că aceasta îşi are originea în cele trei mari domenii distincte, ci şi datorită faptului că această zonă este încă ocolită, fie din teama de a „călca” pe un teritoriu insuficient explorat, cu concepte în curs de definire, fie dintr-o greşită receptare a fenomenului comunicaţional pe Internet şi al impactului său asupra marketingului. În privinţa motivaţiei subiective referitoare la alegerea acestui domeniu de studiu, ea se bazează pe tentaţia de a descoperi efectul combinaţiei acestor componente, la care se adaugă dorinţa de a extinde experienţa dobândită în lucrul cu Internetul.

Lucrarea este structurată în 8 capitole în care sunt abordate de la general spre particular aspecte specifice, atât teoretice cât şi practice, ale comunicării de marketing în mediul on-line.

Mai întâi, în primul capitol (Internet –spaţiu informaţional şi de comunicare) este definit Internetul, se prezintă istoria acestuia şi este apreciată evoluţia sa. Sunt prezentate din punct de vedere tehnic reţeaua Internet şi principalele sale caracteristici şi sunt supuse atenţiei, rând pe rând, instrumentele specifice comunicării în ciberspaţiu: poşta electronică, Web-ul, forumurile de discuţie, chat-urile, comunităţile virtuale, „serviciile de mediu” precum directoarele şi motoarele de căutare, conferinţele web, blogurile etc. Tot în această parte se încearcă clarificarea unor aspecte legate de Intranet şi Extranet, consumatorii de Internet, punctele tari şi obstacolele Reţelei cu care se confruntă aceştia, precum şi tendinţele de dezvoltare.

Pentru a înţelege marketingul pe Internet şi a elabora strategii de comunicare marketing eficiente în mediul on-line, trebuie să înţelegem mai întâi cum a schimbat Internetul modul de a face afaceri şi contextul în care sunt operate practicile de marketing.

Capitolul doi (Marketingul pe Internet) tratează astfel probleme mai puţin analizate până în prezent în literatura domeniului: Ce este marketingul pe Internet? Ce îl deosebeşte de activităţile de acelaşi tip desfăşurate prin modalităţi clasice? Care sunt avantajele şi dezavantajele folosirii sale? Care sunt modalităţile cele mai eficiente şi riscurile asociate? Ce tip de mediu de marketing este Internetul şi care sunt conceptele care îl descriu cel mai bine? etc.

În capitolul III (Politici de marketing) sunt surprinse succint instrumentele de marketing utilizate de organizaţii în mediul on-line pentru a-şi atinge obiectivele. Sunt introduse astfel politicile de produs, de preţ şi distribuţie precum şi catalizatorul activităţilor de marketing din mediul on-line –consumatorul.

Începând cu capitolul IV (Politica de comunicare) este discutat mediul comunicaţiilor de marketing în continuă schimbare (examinarea acestuia este necesară pentru a alege cele mai adecvate instrumente care conduc la un mix general de comunicare). Este urmărit apoi conceptul de comunicare de marketing integrată pe Internet, sunt analizate principalele instrumente de comunicare în contextul reţelei precum şi adecvarea întregii serii de instrumente pentru promovarea on-line sau off-line.

În mod tradiţional, activităţile specifice comunicaţiei promoţionale se pot împărţi în publicitate, relaţii publice, promovarea vânzărilor, forţa de vânzare şi marketing direct. Folosirea acestora în mediul virtual este provocatoare. În primul rând Internetul este un spaţiu foarte larg: există zeci de milioane de website-uri comerciale şi câteva miliarde de pagini web astfel încât nu este uşor pentru potenţialii vizitatori să afle despre existenţa unui anumit site şi să facă diferenţa între diversele oferte de pe website-urile concurenţei. În al doilea rând, promovarea în mediul on­line nu este simplă. Apar o serie de probleme în folosirea instrumentelor tradiţionale de comunicare, cum ar fi publicitatea sau relaţiile publice, la care se adaugă noi abordări, cum ar fi motoarele de căutare, comunităţile virtuale, programele afiliate sau monitorizarea oculară.

Capitolele V (Instrumente clasice ale politicii de comunicare în marketingul pe Internet) şi VI (Noi instrumente ale politicii de comunicare în marketingul pe Internet) rezervă spaţii ample acestor aspecte.

Pentru a analiza şi utiliza datele despre clienţii individuali strânse în baze de date interne şi prin activităţi de supraveghere informativă a pieţei şi cercetare de marketing, multe firme apelează la Managementul relaţiilor cu clienţii, subiectul capitolului VII.

Capitolul VIII, care pune în discuţie elaborarea programului de marketing comunicaţional, introduce conceptul de „matrice pentru spaţiul comercial”, un cadru simplificator care ilustrează pârghiile pe care markerii le aleg spre folosire la fiecare etapă a relaţiei cu clientul. Acest capitol readuce în discuţie două concepte care au schimbat din temelii terenul marketingului pe Internet individualizarea şi interactivitatea.

Exemplele folosite de autoare în lucrare sunt reale şi extrase din Web-ul românesc (cu mici excepţii) sau din prestigioase manuale şi cărţi, conform bibliografiei citate în carte. Unul dintre scopurile urmărite a constat în radiografierea spaţiului virtual românesc, un demers destul de complicat datorită heterogenităţii formelor şi studiilor de caz întreprinse până în prezent.

AUTOAREA

Marketing cinematografic

Autor Mihaela Dron

August 2006

ISBN 973- 7766- 90- 3

ISBN 978 973- 7766- 90- 8

Editura Lumen

Preţ 14 lei

Filmul nu este numai un produs cultural sau industrial, ci o mixtură între aceste două concepte, este un produs „sui generis”, rezultatul creării şi fabricaţiei artistico- industriale. În industria cinematografică, ceea ce se vinde de obicei este o idee, un concept. Fiecare film este o creaţie unică, conţinând un mix de elemente, combinate într-un anumit mod. De aceea, poate fi considerat ca şi un prototip. Când oamenii cumpără un produs care este nou pentru ei, mai întâi încearcă, ceea ce nu este chiar la fel în această industrie, filmul poate fi definit ca fiind un produs ce se vinde o singură dată. De aceea, acestea nu sunt doar filme, sunt diferite genuri de filme, cu diferite scopuri, care se adresează diferitor audienţe.

Autoarea


Relaţia NATO PESC Confruntare pentru securitatea colectivă ?

Autor Zsuzsanna KacsoEditura Lumen

August 2006

130 pagini A5

ISBN 10 973 -7766 -82 -2

ISBN 13 -978 -973 -7766 -82 -3

Preţ 14 lei

La acest moment putem vorbi despre două paradigme, care conturează politica de securitate al fiecărui stat: dilema tradiţională a securităţii şi noua dilemă a securităţii. Potrivit dilemei tradiţionale a securităţii, actorii internaţionali, caută de obicei, securitatea unilaterală. În acest context, noţiunea de securitate unilaterală desemnează faptul că statele sunt interesate în mod exclusiv de propria securitate, fără a ţine cont de mijloacele cu care se poate atinge acest obiectiv. Promovarea unor astfel de politici, reprezintă un singur lucru: că scopul securităţii este subminat, deoarece există o „permanentă înarmare şi contra –înarmare”. În astfel de condiţii, nici o ţară nu poate garanta un mediu sigur pentru sine şi alţii. Singura latură pozitivă a acestei paradigme este absenţa acelor actori nonstatali imprevizibili, care ar putea lansa un atac în cel mai improbabil moment.

Indiferent de paradigma care conturează securitatea internaţională la un anumit moment, şi indiferent de conflictul care ar putea perturba pacea internaţională, există organizaţii pe care societatea internaţională se poate baza pentru rezolvarea lor. Unele au fost create imediat după cel de-al II-lea Război Mondial, altele sunt mai recente, dar toate au ca scop reglementarea, soluţionarea conflictelor existente pe scena relaţiilor internaţionale, dacă e posibil, pe cale paşnică.

Scopul final al lucrării este găsirea de răspunsuri la unele dintre următoarele întrebări:

Cum este văzut NATO la ora actuală, şi care este rolul său prevăzut de către analişti pentru viitor?

Viabilitatea Politicii Externe şi de Securitate Comună a UE: va fi PESC destul de puternic pentru a ţine pasul cu NATO şi eventual să preia unele dintre îndatoririle acestuia, în cazul în care va fi necesar un asemenea lucru ?

Care este relaţia dintre cele două organizaţii. Concurenţa acerbă pentru apărare şi securitate colectivă sau cooperare în vederea rezolvării mai eficiente a crizelor regionale şi internaţionale?

Având în vedere noutatea subiectului, accesul la lucrări de referinţă editate este restrictivă . Pe lângă cărţile şi articolele analizate autoarea a folosit pentru o bună aprofundare a problemei, documente oficiale, discursuri, declaraţii de presă şi dezbateri ale oficialilor din statele membre NATO şi UE, precum şi a persoanelor din fruntea celor două organizaţii. Astfel, în bibliografie, majoritatea referinţelor sunt în limba engleză, existând, din păcate, puţine cărţi în limba română, care să trateze această problemă.
Drepturile victimei Recuperarea din uitare

Autor Dalina GrozaEditura Lumen

Iulie 2006

Format A5 333 de pagini

ISBN 10 973 -7766 -67 -9

ISBN 13 978 -973 -7766 -67 -0

Preţ fără TVA 33 lei

Lucrarea de faţă îşi propune o manieră de abordare a drepturilor victimei, prin prisma conexiunilor. Acestea se vor face, pe de o parte, între o procedură penală şi psihologie (incluzând aici, trăiri ale victimei, atitudini ale celor puşi sau dispuşi să intervină şi percepţii ale publicului larg) iar pe de altă parte, între norma internaţională ca „adresă de domiciliu” şi normele particulare ale diverselor sisteme legale ca „adrese de reşedinţă” ale drepturilor victimei.

Întrucât România a făcut paşi remarcabili în considerarea drepturilor persoanei suspecte, acuzate sau condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni, respectând recomandările internaţionale şi inspirându-se din politicile penale şi practicile procedurale ale statelor moderne, credem că a sosit momentul recunoaşterii mature a faptului că viteza de promovare a drepturilor infractorului a depăşit viteza de promovare a drepturilor victimei în justiţie.

Atât victima, cât şi infractorul ca protagonişti ai conflictului procesual penal, care reflectă aducerea în faţa justiţiei a unei perturbări a relaţiilor sociale regularizate de Stat prin norme şi sancţiuni trebuie priviţi ca fiinţe umane, cu drepturi în egală măsură garantate. De aceea, restabilirea echilibrului nu reclamă diminuarea drepturilor infractorului, pentru a le aduce la nivelul actualmente scăzut de vizibilitate al drepturilor victimei, ci, dimpotrivă, reclamă concertarea eforturilor legislative, doctrinare şi jurisprudenţiale spre ridicarea drepturilor victimei la nivelul drepturilor infractorului.
Criminalitatea juvenilă

Autor Adriana Rodica BerindeiEditura Lumen

Iulie 2006

183 de pagini A5

ISBN 10 973 -7766 86 -5

ISBN 13 978 – 973 -7766 -86 -1

Preţ 20 lei

Lucrarea d-nei profesor Berindei Adriana Rodica este foarte folositoare celor care cred că ceea ce se întâmplă în timpul nostru cu tânăra generaţie e rodul tinereţii, că va trece odată cu tinereţea. Nu este adevărat, norii alungă seninul, ruşinea naşte minciuna... şi toate înăbuşe în tineri frumuseţea isihiei chipului după care au fost zidiţi. Plecând de la porunca dumnezeiască a Decalogului autoarea ne introduce, prin intermediul unei abordări de specialitate, în zona definirii şi ale etiologiei criminalităţii juvenile. Ne familiarizează cu teoriile elaborate în domeniu. Dar ceea ce trebuie să fie considerat ca foarte important este partea care se referă la „prevenirea şi combaterea” criminalităţii juvenile în România.

Partea finală este un discurs antropologic menit să readucă în atenţia cititorului adevărata învăţătură despre om, pune în dezbatere chestiuni de factură morală, chestiuni care sunt evitate şi care extind maladivitatea veacului, chestiuni care ne introduc în laboratorul de tămăduire al Sf. Părinţi.

Partea aplicativă se adresează în chip prioritar profesorilor de Religie şi are menirea de a le arăta locul şi modul în care aceste învăţăminte trebuie introduse în planificările curente pentru ca astfel să se descopere integralitatea actului educaţional religios şi formativ duhovnicesc în vederea însănătoşirii morale a societăţii noastre, a neamului nostru.

Pr. Prof. Univ. dr Ioan Chirilă

Autoarea consideră că spiritul distrugător al vremurilor poate fi oprit în familie printr-o educaţie creştinească şi în şcoală printr-o educaţie moral religioasă.
Colectivism după colectivism?
Forme asociative de organizare în agricultura
românească de tranziţie: 1990 -2002

Autor Adrian HatosEditura Lumen

August 2006

368 de pagini Academic

ISBN 10 973 -7766-88- 1

ISBN 13 -978 -973 -7766 -88 -5

Preţ fără TVA 40 lei

Referenţi ştiinţifici : prof. univ.dr.Achim Mihu
prof. univ. dr. Gheorghe Şişeştean

Lucrarea urmăreşte să teoretizeze asociaţiile agricole dintr-o perspectivă sociologică, uneori transdisciplinară, depăşind reducţionismele economice sau cele antropologice. Vom îndeplini acest ţel prin soluţionarea câtorva sarcini de cercetare pe care ni le-am impus voluntar:

Conceptualizarea asociaţiilor agricole şi încadrarea lor teoretică corespunzătoare. Înţelegerea proceselor prin care au apărut, au evoluat şi, adeseori, au dispărut asociaţiile. Înţelegerea relaţiilor dintre asociaţiile agricole şi alte structuri instituţionale din câmpul agriculturii româneşti contemporane.

Realizarea unor obiective atât de ambiţioase, cel puţin aparent, presupune un demers metodologic precaut. Stabilirea modalităţilor prin care se vor soluţiona obiectivele expuse presupune, pentru început, clarificarea nivelurilor de analiză a fenomenului.

Autorul

Adrian Hatos (n 29. 02. 1972 la Sfântu –Gheorghe) este lector la Universitatea din Oradea. Are doctoratul în sociologie. Este interesat de metodologia ştiinţelor sociale, de politicile de dezvoltare, mai ales de dezvoltarea participativă. A fost şi este implicat în mai multe programe de cercetare ştiinţifică şi în proiecte de dezvoltare socială. A publicat numeroase articole în reviste de specialitate şi un volum de „Sociologia educaţiei”


Metrosexualul Un mit urban contemporan

Autor Raluca IonescuEditura Lumen

iulie 2006

150 pagini A5

ISBN 13 978- 973- 7766 -84- 7

ISBN 10 973 -7766 -84- 9

Preţ 18 lei

Citind cartea Ralucăi Ionescu, am avut sentimentul că în spatele unui discurs inteligent şi riguros documentat se ascunde în fapt o echipă întreagă de analişti, istorici, filologi, psihologi şi stilişti vestimentari. O scriitură atât de complexă, documentată savant şi mai important aplicată realităţii contemporane, nu poate fi decât produsul unei echipe extrem de diversificate şi specific formată. Ca cititor , mă pot declara surprins de momentul descoperirii faptului că această carte este produsul unui singur om care, cu eleganţă şi bun gust, exersează o scriitură atât de bine închegată despre un subiect aparent, frivol. Ca prieten- pentru că am acest privilegiu, să mă enumăr printre cei apropiaţi scriitoarei, chiar dacă distanţa geografică dintre noi a pendulat între departe şi „jumătate de Europa” departe, sunt extrem de emoţionat de această realizare a Ralucăi. Această carte reprezintă finalizarea unei prime etape dintr-un studiu vast asupra metrosexualităţii. Colaborările anterioare în workshopurile şi conferinţele de la Timişoara, lucrarea de diplomă de la Universitatea de Vest din Timişoara-cuprinsă în interiorul acestei lucrări pe care am citit-o cu pasiune şi am făcut-o cunoscută în cercul de prieteni din Suedia, mi-au consolidat părerea despre profesionalismul, seriozitatea şi eleganţa literară care o caracterizează pe Raluca Ionescu.

Scriitura pe care ea o exersează cu francheţe şi o libertate de invidiat, traversând varii domenii- de la analiza psihologică, la perspectiva istorică, trecând prin istoria moravurilor şi cercetarea vestimentară- fac din această carte un „must”care trebuie cuprins în orice bibliotecă personală şi instituţională. Abordând un stil deschis, lipsit de împovărarea epitetelor şi comparaţiilor inutile, tânăra scriitoare face din metrosexual un subiect foarte apropiat cititorului, prezentând aspectele pozitive cât şi cele negative ale subiectului dat. La sfârşitul cărţii, cititorul se regăseşte în pragul re-evaluării propriei opinii legate de metrosexual. Îşi va apropia mult mai uşor un subiect care nu este suficient cunoscut sau defectuos asimilat în plan românesc. Pe lângă prezentarea evoluţiei metrosexualităţii în plan european şi românesc, autoarea explică şi falsele pudori ale societăţii româneşti care au receptat greşit şi asimilat acest concept, pudori transmise încă de la jumătatea secolului trecut şi care au concluzionat în realitatea românească de astăzi în receptări defectuoase asupra unor tipologii sociale care nu mai pot fi ascunse şi / sau negate.

Corpus-ul lucrării se compune dintr-o parte teoretică şi una practică, deşi de multe ori, cele două perimetre se întrepătrund. În prima parte, atenţia este îndreptată către o teorie a subiectului, oferind în acelaşi timp şi instrumentarul necesar de studiere, analiză, implementare şi însuşire a metrosexualităţii. Fiind un concept preponderent de imagine, metrosexualul este dificil de definit şi urmărit, luând în considerare şi factorul frivol asimilat acestui concept. Autoarea explică acest fapt printr-o aplicare asupra mentalităţilor urbane care consideră bărbatul ca fiind punctul de referinţă al unei societăţi patriarhale, fiind prin urmare „nedemn” de sensibilităţi sau scăpări „sufleteşti”. Pe de altă parte mentalitatea europeană cu implicare directă în comportamentele urbane româneşti privind comunităţile şi minorităţile de orice fel au făcut metrosexualul ţinta preferată a ironiilor privind o masculinitate nu tocmai ortodoxă. Autoarea face parte din generaţia care a înlăturat orice falsă pudoare, orice urmă de complex, punând în prim plan performanţa individuală şi nu individualitatea propriuzisă, aceeaşi generaţie care a făcut din meritocraţia estetică un punct de susţinere în comunicare inter-individuală.

Cosmin Mureşan

Designer vestimentar


Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə