Ebb 305105 Eğitim ve Okul Yönetimi (3 3)Yüklə 102,39 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü102,39 Kb.
#72653

EBB 2305105 Eğitim ve Okul Yönetimi (3 0 3)

 • Eğitim, Yönetim, Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi Kavramlarının Tanımı

 • Başlıca Örgüt ve Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları

 • Türk Eğitim Sistemi, Amaçları ve Temel İlkeleri

 • Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı: Merkez Örgütü, Taşra örgütü, Yurt Dışı Örgütleri

 • Eğitim Yönetiminin Özellikleri, İlkeleri ve Yönetim Süreçleri

 • Okul Yönetimi, Yönetimin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 • Örgüt Kültürü, Örgüt Sağlığı ve Örgüt İklimi

 • Eğitim Yöneticilerinin Seçilme, Yetiştirilme ve Atamaları

 • Okulda İşgören Hizmetleri ve Yönetimi

 • Okulda Öğrenci Hizmetleri ve Yönetimi

 • Okulda İdari Hizmetler ve Yönetimi

 • Okulda İşletmecilik Hizmetleri ve Yönetimi

 • Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

 • Okul Yönetiminin Geliştirilmesi


EBB 6113  Eğitim ve Öğretim Liderliği (3 0 3)

 • Liderlik ve Yöneticilik

 • Çağdaş Liderlik Yaklaşımları

 • Dönüşümçü Liderlik

 • Kültürel Liderlik, Vizyoner Liderlik

 • Karizmatik  Liderlik , Öğretim Liderliği

 • Öğretim Liderliğinin Görev Alanları: Okulun Misyonunu Belirleme

 • Eğitim Programı ve Öğretimi Yönetme

 • Olumlu Öğrenme İklimi Yaratma: Eğitim Zamanını Koruma, Ulaşılabilir Olma

 • Öğretmenleri İşe Özendirme

 • Mesleki Gelişimi Sağlama

 • Akademik Standartlar Geliştirme ve Uygulama

 • Öğrencileri Öğrenmeye Özendirme

 • Öğretim Liderliğini Engelleyen Faktörler


EBB 230 5103 Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi (3 0 0)

 • Sistem kuramları ve eğitim

 • Eğitimin üst sistemleri: a) Milli Eğitim Bakanlığı  b) Yüksek Öğretimin üst sistemleri

 • Aracı üst sistemler

 • Temel sistemler

 • Eğitim sisteminin girdileri: a) İnsan gücü b) Teknoloji  c) Yönetsel Güç d) Yönetmen


EBB 230 6104 Okullarda Denetim ve Değerlendirme (3 0 3)

 • Denetim  tanıtımı ve kapsamı

 • Denetim türleri ve ilkeleri

 • Denetçi nitelikleri ve yetiştirilmesi

 • Denetimde insan ilişkileri

 • Türk Eğitim Sisteminde denetim uygulamaları

 • Okulda denetim ve değerlendirme

 • Klinik Denetim ve Aşamaları

 • Denetim ve Personel geliştirme

 • Denetim geliştirilmesi

 • Denetimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri


EBB 2305106 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması (3 0 0)

 • Eğitim planlaması ve ekonomisi ile ilgili temel kavramlar, eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkınma üzerindeki etkileri

 • Eğitim ve ekonomik büyüme, verimlilik, maliyet-etkililik analizi, eğitim planlamasının yöntemleri, eğitim ekonomisi kuramları, eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı ve kalkınma, eğitim planlamasının demografik yönleri

 • Türkiye'de eğitim planlamasının yönetimi


EBB 230 6103 Bilimsel Araştırma Teknikleri (3 0 3)

 • Temel  kavram ilke ve yaklaşımlar: Bilginin kaynağı, bilim, bilimsel yöntem, araştırma, araştırma eğitimi

 • Araştırma süreç ve teknikleri: Problem, problem cümlesi, alt problemler, önem, sayıltılar, sınırlılıklar,  tanımlar

 • Araştırma modeli

 • Evren ve  örneklem

 • Veri ve veri toplama teknikleri

 • Verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi

 • Bulgular ve yorumlanması

 • Özet, yargı ve öneriler


EBB 230 6106 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi (3 0 3)

 • Örgütsel değişmeye ilişkin bazı yaklaşımlar

 • Örgütsel değişmeye yol açan dış etkenler: Fiziki çevredeki değişme, toplumsal değişme, ekonomik değişme, hukuk alanındaki değişmeler

 • Örgütsel değişmeye yol açan iç etkenler: Örgütsel amaçlar, teknoloji, örgütsel yapı

 • Örgütsel değişme stratejileri: Değişim  temsicileri (Change agent), liderlik, değerlendirme, siyasal saptama

 • Yerleşmiş kurumlarda değişiklik yapma

 • Yeni kuramlarda  değişiklik yapma


EBB 230 6107 Örgütsel İletişim (3 0 3)

 • Örgüt ve İletişim kavramları

 • Örgütsel İletişim Kapsamı

 • Örgütsel İletişimin Amacı Öğeleri ve İletişim  Süreci

 • Örgütsel İletişim ve Yönetim Süreçleri

 • Yenilik getirme ve Örgütsel İletişim


EBB 230 6108 Hizmet İçi Eğitim ve Yönetimi (3 0 3)

 • HİE  kavramı hakkında genel açıklamalar

 • HİE’nin  ulusal ve uluslararası  düzeyde gelişim aşamaları

 • HİE’de  örgütleme ve  yönetim biçimleri: a) Kamu kesimdeki HİE  örgütleri b)  Özel sektördeki HİE  uygulamaları c) Özel HİE örgütleri

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde HİE uygulamaları: a) Kurumsal ve bireysel düzeyde ihtiyaç belirleme b) Kısa, orta ve uzun dönemde HİE planı hazırlama c) Öğretim programı hazırlama ve uygulama d) HİE etkinliklerinin değerlendirilmesi

 • HİE’de sorun belirleme ve çözüm geliştirme yöntemleri

 • Genel değerlendirme


EBB 230 6109 İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3)

 • İnsan kaynakların yönetimi: personel yönetiminden insan kaynaklarının yönetimine personel yönetiminin sorunları

 • Personel yönetiminin işlevleri: çözümleme-belirleme, bilgilendirme, danışmanlık, seçme, geliştirme, bütünleştirme, koruma, ödeme, ayırma

 • Türkiye’de insan kaynaklarının yönetimi: Türkiye’de personel yönetimi, çağdaş personel yönetimi


EBB 230 6111 Eğitim Hukuku (3 0 3)

 • Hukuk devleti

 • Yönetsel yargı kuruluşları

 • Yönetimimizi etkileyen temel ilkeler

 • Yönetsel hukukun ve hukukunun kaynakları

 • Kamu personeli

 • Soruşturmayla ilgili genel açıklamar

 • Soruşturma ve İnceleme konuları

 • Soruşturmalarda görevlendirme

 • Soruşturma konularında izlenecek yollar

 • Adli soruşturma ve yürütülmesi

 • Fezleke hazırlama

 • İdari soruşturma ve yürütülmesi

 • Soruşturma raporu yazma

 • İnceleme ve inceleme raporu yazma

 • Ön Rapor


EBB 2306123 Okul İşletmeciliği (3 0 3)

 • Okul İşletmeciliği ve Okul Bütçesi Kavramlarının Tanımı

 • Bütçe Sistemleri

 • Okul Yöneticisinin İşletmecilik Görevleri

 • Okul Bütçesinin Hazırlanması ve Yönetimi

 • Okuldaki Muhasebe Hizmetlerinin Yönetimi

 • Okuldaki İnşaat, Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Yönetilmesi

 • Okul Öğrenci- Öğretmen Servislerinin Yönetimi

 • Okul Beslenme Hizmetlerinin Yönetimi


EBB 230 6124 Okul Çevre İlişkileri  (3 0 3)

 • Okul Çevre İlişkileri Okul Etkinliği Arasındaki İlişkiler

 • Okul Çevre İlişkilerinin Kapsamı

 • Okul Çevre İlişkilerinin Planlanması

 • Okul Çevre İlişkilerinin Uygulanması: Okul-Aile İlişkileri

 • Okul İşyeri İlişkileri

 • Okul-Dernek, Vakıf İlişkisi

 • Okul Üst Eğitim Kurumu İlişkisi

 • Okullar Arası İlişkiler

 • Okul Çevre İlişkilerini Engelleyen Faktörler

 • Okul Çevre İlişkilerini Engelleyen Faktörlerin Azaltılması


EBB 230 6125 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (3 0 3)

 • Kalite Kavramı

 • Toplam Kalite Kavramı

 • Toplam Kalitenin Tarihsel Gelişimi

 • Toplam Kalite Yönetimini Başlatan ve Uygulayanlar

 • Takım Çalışması

 • Kalite Çemberleri

 • Stratejik Kalite Planlaması

 • Liderlik

 • Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin İlke ve Prensipleri

 • Örgüt Yapısı

 • Öğrenmenin İyileştirilmesi

 • ISO 9000

 • Toplam Kalite Yöntem ve Teknikleri

 • Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

 • Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi


EBB 230 6126 Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri ( 3 0 3)

 • İnsan İlişkileri

 • İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kavram ve İlkeler

 • Karşılıklı İlgi

 • Kendine Özgü Olma

 • Kişilik

 • Konuşma Biçiminin İlişkilere Etkisi

 • Dinleme Biçimin İlişkilere Etkisi

 • Tartışma Biçiminin İlişkileri Düzenleyici yönü

 • Kavramı

 • Motivasyon

 • Karar Verme

 • Örgüt Kültürü

 • Çatışma

 • Grup-Grup içi Süreçler

 • Problemleri Çözme Teknikleri

 • İletişim Beçerileri

 • İnsan İlişkilerinde İletişim


EBB 230 6201 Program Geliştirme ve Değerlendirme (3 0 3)

 • Planlı eğitimin niteliği ve işlevi

 • Eğitimde program kavramı ve programın öğeleri

 • Eğitim hedeflerinin sınıflandırılması

 • Eğitim hedeflerinin saptanması

 • Uygun öğrenme yaşantılarının seçilmesi ve öğrencilere kazandırılması

 • Öğretim etkinliklerinin ve programın değerlendirilmesi

 • Bir ünite ile ilgili program geliştirme denemesi


EBB 230 6206 Eğitim İstatistiği (3 0 3)

 • Temel Kavramlar

 • Ölçek ve Türleri

 • Doğrusal Korelasyon

 • Regrasyon

 • Bazı Korelasyon Teknikleri

 • Örnekleme Kuramı

 • Aritmetik Ortalama ve İstatistiklerin Manidarlığı

 • T testi

 • Kaykara testi

 • Varyans Analizi


EBB 230 6207 Sınıf Yönetimi  (3 0 3)

 • Öğrenci Davranışını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler

 • Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi

 • Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama

 • Sınıf İçinde Zaman Kullanımı

 • Sınıf Organizasyonu

 • Motivasyon

 • İletişim

 • Yeni Bir Döneme Başlangıç

 • Olumlu ve Öğrenmeye Uygun Bir Ortam Yaratma

 • Sınıf İçinde Karşılaşılan Davranış Problemleri ve Bunlara karşı Geliştirilecek Önlemler


EBB 230 6209 Okullarda Rehberlik hizmetleri (3 0 3)

 • Rehberlik ve eğitim

 • Rehberliği gerektiren nedenler

 • Rehberliğin gelişimi

 • Rehberlikle ilgili yasa ve yönetmelikler

 • Milli Eğitim Şuralarında ve kalkınma  planlarında rehberlik

 • Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin örgütlenmesi ve görevleri

 • İl rehberlik ve araştırma merkezinin örgüt yapısı ve işleyişi

 • Okul rehberlik ve psikolojik danışma  hizmetlerinin  görevleri

 • Personelin niteliği

 • Rehberlikle ilgili kurallar


EBB 6115  Örgüt ve Yönetim (2 0 2)

 • Örgüt Tanımı ve Genel Nitelikleri

 • Örgüt Boyutları

 • Biçimsel Örgüt

 • Doğal Örgüt

 • Sistem Olarak Örgüt

 • Örgütün İşlevsel Çevresi

 • Örgütün Toplumsal Çevresi

 • Bireyin Nitelikleri

 • Birey-Örgüt Etkileşimi

 • Yönetimde İnsan Doğasına İlişkin Görüşler

 • Örgüt ve Yönetim Kuramları

 • Yönetim  Süreçleri

 • Yöneten ve Yönetilen İlişkileri


EBB 6117 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama (2 0 2)

 • Yönetim Biliminin Geçmişi

 • Yönetimin Bilim Olarak Ortaya Çıkışı

 • Başlıca Yönetim Yaklaşımları

 • Yönetim Biliminin Eğitim Örgütlerine Uygulanışı

 • Eğitim Örgütlerinin Kendilerine Özgü Yönleri

 • Eğitimde  Yönetim ve Liderlik

 • Eğitim İş görenlerinin Güdülenmesi

 • Örgüt Kültürü Oluşturulması

 • Eğitim Örgütlerinde Etkililik


EBB 6105 Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi (3 0 3)

 • Çatışma Kavramı

 • Çatışma Konusundaki Yaklaşımlar

 • Eğitim Örgütlerindeki Çatışma Kaynakları

 • Çatışma Miktarı ve Eğitim Verimliliği ile İlişkisi

 • Başlıca Çatışma Türleri

 • Çatışmanın Eğitim Örgütlerindeki Olumlu ve Olumsuz Sonuçları

 • Çatışma Yönetimi Kavramı

 • Çatışma Yönetimi Maddeleri ve Eğitim Örgütlerindeki Uygulanabilirliği


EBB 6106  Eğitim Örgütlerinde Değişimin Yönetimi (3 0 3)

 • Değişme, Toplumsal Değişme ve Örgütsel Değişme Kavramları

 • Örgütsel değişmeyi etkileyen iç ve dış etkenler

 • Örgütsel Değişmenin Temel Ögeleri

 • Örgütsel Değişme Süreci

 • Örgütsel Değişme Stratejileri

 • Eğitim Örgütlerin Kendine Özgü Yönleri ve Örgütsel Değişmenin Eğitim Örgütlerine Uygulanması

 • Örgütsel Değişmede Öğretmenlerin Rolü

 • Örgütsel Değişmede Okul Müdürünün Rolü

 • Örgütsel Değişmede Öğrencilerin Rolü

 • Örgütsel Değişmede Velilerin ve Çevrenin Rolü

 • Bir Örgütsel Değişme Aracı Olarak  Etkililik

 • Bir Örgütsel Değişme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi

 • Örgüt Kültürü, Örgüt İklimi ve Değişme Süreci


EBB 6111 Eğitim Hukuku (3 0 3)

 • Hukuk, Hukuk  Devleti ve Yönetsel Yargı Kuruluşları

 • Yönetimimizi Etkileyen Temel İlkeler

 • Yönetsel Hukukun ve Eğitim Hukukunun Kaynakları

 • Kamu Personeli

 • Soruşturmayla İlgili Genel Açıklamalar

 • Soruşturma ve İnceleme Konuları

 • Soruşturmalarda Görevlendirme ve İzlenecek Yollar

 • Adli Soruşturma Raporu Hazırlama

 • İdari Soruşturma Raporu Hazırlama

 • İnceleme, İnceleme Raporu ve Ön Rapor


EBB 6103 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri (3 0 3)

 • Temel  Kavram İlke ve Yaklaşımlar: Bilginin Kaynağı, Bilim, Bilimsel Yöntem, Araştırma, Araştırma Eğitimi

 • Araştırma Süreç ve Teknikleri: Problem, Problem Cümlesi, Alt Problemler, Önem, Sayıltılar, Sınırlılıklar, Tanımlar

 • Araştırma Modeli

 • Evren ve Örneklem

 • Veri ve Veri Toplama Teknikleri

 • Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi

 • Bulgular ve Yorumlanması

 • Özet , Yargı ve Öneriler

 • Araştırmada İçerik ve Biçim

 • Aktarmalar

 • Kaynak Gösterme

 • Dipnot ve Kaynakça Örnekleri

 • Çizelge ve Şekiller

 • Raporun Yazılması ve Çoğaltılması


EBB 6112 Okul Çevre İlişkileri (3 0 3)

 • Okul Çevre İlişkileri Okul Etkinliği Arasındaki İlişkiler

 • Okul Çevre İlişkilerinin Kapsamı

 • Okul Çevre İlişkilerinin Planlanması

 • Okul Çevre İlişkilerinin Uygulanması: Okul-Aile İlişkileri

 • Okul İşyeri İlişkileri

 • Okul-Dernek

 • Vakıf İlişkisi

 • Okul Üst Eğitim Kurumu İlişkisi

 • Okullar Arası İlişkiler

 • Okul Çevre İlişkilerini Engelleyen Faktörler

 • Okul Çevre İlişkilerini Engelleyen Faktörlerin Azaltılması


EBB 6116 Örgüt Psikolojisi (3 0 3)

 • Örgüt Psikolojisinin Tarihçesi / Kavramı

 • Örgüt Psikolojisinin Yeni Kavramlarla İlişkileri

 • Davranış Bilimleri ve Yönetim Bilimleri İçinde Örgütsel Psikolojinin Yeri

 • Örgütsel Psikoloji Anlamında Kavramsal Gelişme Süreci

 • İletişim Kavramı

 • Örgütsel Araç Olarak İletişimim Düzeni

 • Yönetsel Araç olarak İletişimin Düzeni

 • Psiko-Sosyal Araç Olarak İletişimin Düzeni

 • Gruplarda Etkileşim-Çatışma

 • Grup Yapıları

 • Motivasyonun Oluşma Süreci

 • Motivasyon Kuramları

 • Motivasyon Özendirici Araçlar

 • Motivasyon Araştırmalarında Kullanılan Pratik ve Psk. Yöntemler

 • Yöntemde Stres

 • Değişimin Yönetimi

 • Etkin Liderlik

 • Zaman Planlaması

 • Yönetime Katılma


EBB 6121 Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri (3 0 3)

 • İnsan İlişkileri

 • İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kavram ve İlkeler

 • Karşılıklı İlgi

 • Kendine Özgü Olma

 • Kişilik

 • Konuşma Biçiminin İlişkilere Etkisi

 • Dinleme Biçimin İlişkilere Etkisi

 • Tartışma Biçiminin İlişkileri Düzenleyici Yönü

 • Motivasyon

 • Karar Verme

 • Örgüt Kültürü

 • Çatışma

 • Grup-Grupiçi Süreçler

 • Problemleri Çözme Teknikleri

 • İletişim Beçerileri

 • İnsan İlişkilerinde İletişim


EBB 6122 Grup Dinamiği (3 0 3)

 • Sosyal Gruplar ve Grubun Tanımı

 • Grup Bütünlüğü Kavramı

 • Grupla İlgili Yaklaşımlar

 • Grup Oluşumundaki Süreçler

 • Grup Yapısı ve Dinamiği

 • Sosyal Bütünleşme

 • Sosyal Etki ve Uyma

 • Grup Bütünlüğünü Oluşturan Değişkenler Etkileşim

 • Grup İklimi

 • Gruplarda Karar Alma

 • Gruplar Arası İlişkiler

 • Grup Bütünlüğünün Bireylerin Motivasyonuna Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

 • Grup Bütünlüğü

 • Gruplar-Kategori Rol ve Statüler

 • Grubun Sosyalleşmesi

 • Grupta Uzlaşma Olgusu

 • Bireyselliğin ve Bireysel Farklılığın Ortadan Kalkması  

 • Sosyal Benlik

 • Grup ve Birey

 • Gruplar Arası Çatışma

 • Grubun Verimliliği ve Performansı

 • Grubu Sonlandırma


OFM 7103 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3 0 3)

 • Temel Program Geliştirme Kavramları ve Süreçleri

 • Ders Programı

 • Yıllık, Ünite, Günlük Planlarının Geliştirilmesi

 • İçerik Seçimi ve Organizasyonu

 • Öğretim Yöntemleri ve Stratejileri

 • Materyallerin Özellikleri ve Seçimi

 • Ölçme ve Değerlendirme

 • Değerlendirme Yaklaşımları

 • Test Türleri

 • İzleme ve Başarı Testlerinin Geliştirilmesi

 • Sınav Sorusu Yazma Teknikleri

 • Not Verme


OFM 7107 Sınıf Yönetimi  (3 0 3)

 • Sınıf Yönetimi Kavramı/ Sınıf İçi İletişim

 • Sınıf İçi İletişimi Engelleyen Etmenler

 • Sınıfta Disiplin Sorununu

 • Olumlu Sınıf Ortamı Yaratma


EBB 230 6105 Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi (3 0 3)

 • Çatışma kavramı

 • Çatışma konusundaki yaklaşımlar

 • Eğitim örgütlerindeki çatışma kaynakları

 • Çatışma miktarı ve eğitim verimliliği ile ilişkisi

 • Başlıca çatışma türleri

 • Çatışmanın eğitim örgütlerindeki olumlu ve olumsuz sonuçları

 • Çatışma yönetimi kavramı

 • Çatışma yönetimi maddeleri eğitim örgütlerindeki uygulanabilirliği


OFM 7111 Okullarda Rehberlik Hizmetleri (3 0 3)

 • Rehberlik ve Eğitim

 • Rehberliği Gerektiren Nedenler

 • Rehberliğin Gelişimi

 • Okul rehberlik ve Psikolojik Danışma Örgütünün Oluşturulması

 • Görevleri

 • Personelin Niteliği ve Seçimi

 • Rehberlik ile  İlgili Diğer Kurullar ve Oluşturulması


EBB 6188 Dönem Projesi (0 3 0)

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri  ve Bilimsel Rapor Hazırlama  Tekniklerinin Gözden Geçirilmesi

 • Bilimsel Rapor Hazırlama

 • Proje Kavramı

 • Proje Uygulamaları

 • Eğitimin Güncel Konularında Bir Proje Hazırlama

 • Proje Değerlendirmesi

 • Yeniden Düzenleme

 • Raporun Yazılması


Yüklə 102,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə