EğİTİM-ÖĞretim yili anadolu imam-hatip lisesi İslam küLTÜR ve medeniyeti dersi yillik planiYüklə 341,52 Kb.
tarix07.05.2018
ölçüsü341,52 Kb.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİ DERSİ YILLIK PLANI

Ay

Hafta


Saat

Ünite 1: İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

Konular

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Yöntem-Teknik

Eğitim Teknolojileri

Değerlendirme

Eylül

19-23

1


1

1. Kültür ve Medeniyet Kavramları

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Kültür ve medeniyet kavramlarını açıklar.

 2. Peygamberlerin İslam kültür ve medeniyetinin öncüleri olduğunu

açıklar.

 1. Hz. Muhammed'in İslam kültür ve medeniyetindeki yerini fark

eder.

 1. İslam kültür ve medeniyetinin kaynaklarını açıklar.

 2. İslam kültür ve medeniyetinin diğer kültürlerden farkını bilir.
 1. kazanım işlenirken, kültür ve medeniyet kavramları tanımlanarak, kültür ve medeniyet ilişkisine vurgu

yapılacaktır.

 1. kazanım işlenirken, Peygamberlerin medeniyetlerin oluşumundaki

belirleyici yeri ve önemi açıklanacaktır.

 1. kazanım işlenirken, Hz. Muhammed'in İslam Kültür ve

Medeniyetini, Hz. Âdem’den itibaren oluşan vahye dayalı ilkeler üzerinde yeniden inşa ettiği açıklanacaktır.

 1. kazanım işlenirken, Hz. Muhammed dönemi ve sonrasında gelişen İslam

Kültür ve Medeniyetinin diğer medeniyetlerden de (Mezopotamya, Mısır, Yunan-Roma, İran, Hint ve Çin) yararlandığı açıklanacaktır.

Soru-Cevap Takrir Aktif

Araştırma Tartışma Uygulama Not Tutma Örnek Olay Drama

Beyin Fırtınası


Kuranı Kerim Kütübü Sitte İslam Tarihi Kaynak Kitapları Ders Kitabı Çalışma Kağıtları Bulmacalar Bilgisayar Sunular


1

1. Kültür ve Medeniyet KavramlarıEylül

26-30

2


1

2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Doğuşu ve Gelişimi1

2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Doğuşu ve Gelişimi
Hicri Yılbaşı (2)

Ekim

3-7

3


1

 1. İslam Kültür ve Medeniyetinin Kaynakları

  1. Akl-ı Selim1

 1. İslam Kültür ve Medeniyetinin Kaynakları

  1. Akl-ı SelimEkim

10-14

4


1

3.2. Kur'an ve Sünnet
Aşure Günü (11)

1

3.3. Beş Duyu (Haviiss-ı Selime)Ekim

12-16

5


1

3.4. Örf ve Adetler
İHL'lerin Kuruluşu

(13)


1

3.5. Diğer Kültür ve MedeniyetlerAy

Hafta


Saat

Ünite 2: İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİNİN ESASLARI

Konular

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Yöntem-Teknik

Eğitim Teknolojileri

Değerlendirme

Ekim

24-28

6

1


 1. İslam Kültür ve Medeniyetinin Esasları

  1. Tevhid

  2. Hürriyet

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. İslam kültür ve medeniyetinin kendine özgü esasları olduğunu

bilir.

 1. İslam kültür ve medeniyetinin esaslarını açıklar.

 2. İslam kültür ve medeniyetinin yönetim anlayışının esaslarını

açıklar. 1. kazanım işlenirken, İslam Kültür ve Medeniyetinin esaslarının medeniyet

bilinci ve oluşumu üzerinde etkili olduğu örneklerle açıklanacaktır.

 1. kazanım işlenirken, İslam Kültür ve Medeniyetinin; tevhidi merkez alan,

hürriyeti, ilmi, evrenselliği ve barışı ilke edinen bir medeniyet olduğu açıklanacaktır.

 1. kazanım işlenirken, yönetim biçimlerinin ve kurumlarının işleyişinde Kur’an ve

Sünnet’ in koymuş olduğu ilkeler doğrultusunda hareket edildiği ölçüde iyi örneklerin ortaya çıktığı açıklanacaktır. Ayrıca yeryüzündeki birçok temel sorunun adaletsizlikten kaynaklandığı, İslam kültür ve medeniyetinin öngördüğü adalet anlayışının insanlığın saadeti için gerekli olduğu vurgulanacaktır.

Soru-Cevap Takrir Aktif

Araştırma Tartışma Uygulama Not Tutma Örnek Olay Drama

Beyin Fırtınası

Kuranı Kerim Kütübü Sitte İslam Tarihi Kaynak Kitapları Ders Kitabı Çalışma Kağıtları Bulmacalar Bilgisayar Sunular

1


  1. İlmilik

  2. Özgünlük
Cumhuriyet Bayramı (29)

Kasım

1-4

7


1

  1. Yerlilik

  2. Evrensellik1

1.7. SulhKasım

7-11

8

1


 1. İslam Kültür ve Medeniyetinde Yönetim Anlayışının Esasları

  1. Emanet1

2.2. AdaletKasım

14-18

9


1

  1. Liyakat

  2. İstişare
1. Sınav

1

2.5. Meşruiyet

Ay

Hafta


Saat

Ünite 3: İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİNDE SOSYAL ve EKONOMİK HAYAT

Konular

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Yöntem-Teknik

Eğitim Teknolojileri

Değerlendirme
Kasım

21-25

10


1

1. İslam ve Toplum

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. İslamiyet'in fert ve topluma verdiği önemi fark eder.

 2. İslamiyet'in, huzur ve barış içerisinde yaşayan erdemli bir toplum oluşması için koyduğu ilkeleri ve bu ilkelerin İslam

medeniyetinin oluşumuna etkilerini açıklar.

 1. İslam kültür ve medeniyetinde sosyal hayatı oluşturan ilişkilerin

ilkelerini ve medeniyete yansımalarını açıklar.

 1. İslam kültür ve medeniyetinde ekonomik düzenin ilkelerini ve

günümüz toplumları için gerekliliğini fark eder.
 1. kazanım işlenirken, İslam kültür ve

medeniyetinde "eşref-i mahlûkat" olan insan ile erdemli bir toplumun özellikleri açıklanacaktır.

 1. kazanım işlenirken, İslam toplumunda ayrım gözetilmeksizin herkesin düşünce ve hayatının temel insan haklan doğrultusunda

güvence altında olduğu vurgulanacak, bireylerin birbirlerini kardeşlik hukuku çerçevesinde koruyup gözettikleri örneklerle açıklanacaktır.

 1. kazanım işlenirken, insan-Allah ilişkisinde iman, ihsan, ihlas, takva; insan -insan

ilişkisinde ademiyet, insan onuru, merhamet, İsar; insan-toplum ilişkisinde aile, mescit, vakıf, tekke ve dergâhlar, ahilik; insan- evren ilişkisinde emanet duygusu, çevre bilinci, israf ve tüketim kültürü kavramlarının toplumsal yansımalarına ve işlevlerine yer verilecektir.

 1. kazanım işlenirken, İslam toplumunun ekonomik düzeninin; helal kazancı esas alan, israfı ve faizi reddeden, adil paylaşımı, zekât

ve infakı emreden ilkeler ile buna dayalı

kurumlar (Beytü'l-mal, divan vb.) üzerine bina


Soru-Cevap Takrir Aktif

Araştırma Tartışma Uygulama Not Tutma Örnek Olay Drama

Beyin FırtınasıKuranı Kerim Kütübü Sitte İslam Tarihi Kaynak Kitapları Ders Kitabı Çalışma Kağıtları Bulmacalar Bilgisayar Sunular


1

 1. İslam Toplumunu Yönlendiren İlkeler

  1. GüvenKasım

28-2

11


1

2.2. Kardeşlik1

2.3. Yardımlaşma ve DayanışmaAralık

5-9

12


1

2.4. İyiliği Emretme, Kötülükten Sakındırma1

2.4. İyiliği Emretme, Kötülükten Sakındırma
Mevlid Kandili (11)

Aralık

12-16

13


1

2.5. Hak ve Adaleti Gözetme1

 1. İslam Toplumunda Sosyal Hayat

  1. İnsan-Allah ilişkisiAralık

19-23

14


1

3.2. İnsan-İnsan ilişkisi1

3.3. İnsan-Toplum ilişkisiAralık

26-30

15


1

3.4. İnsan-Evren İlişkisi1

4. İslam Toplumunda Ekonomik Hayat
Yılbaşı (1)

Ay

Hafta


Saat
Ünite 4: İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİNDE İLİM

Konular

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Yöntem-Teknik

Eğitim Teknolojileri

Değerlendirme

Ocak

2-6

16


1

1. Kur'an ve Sünnette İlim

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Kur'an'ın ilme verdiği önem ile ilmi faaliyetlerin başlamasında Hz.

Peygamberin ve sahabenin rolünü örneklendirir.

 1. Kur’an’ın cem’i ile hadislerin tedvin ve tasnifinin, ilmi faaliyetlerin

başlangıcı olduğunu bilir.

 1. Müslümanların değişen şartlar karşısında yeni ve özgün çözümler

üretip ilmi faaliyetleri sistemleştirerek, süreklilik kazandırdıklarını fark eder.

 1. Müslümanların ilmi faaliyetlerinin diğer medeniyetlere katkılarını fark

eder.

 1. İslam kültür ve medeniyetinde ilim müesseselerinin ortaya çıkmasındaki temel faktörleri, kurumların işlevini ve

önemini açıklar.
 1. kazanım işlenirken, Hz. Peygamber'in bir

muallim olarak gönderilmiş olduğu, ilmi hayatın gelişimi için yürüttüğü faaliyetler Daru'l-Erkam ve Suffe Mektebi gibi örneklerle açıklanacaktır.

 1. kazanım işlenirken, Kur'an'ın kitap haline getirilip çoğaltılması, hadislerin tedvin ve tasnif faaliyetleri ile bu faaliyetlerin ilim erbabının yetişmesinin, kurumsallaşmasının

önünü açtığı örneklerle açıklanacaktır.

 1. ve 4. kazanım işlenirken, İslam kültür ve medeniyetinde ilmi faaliyetlerde öncü ve örnek çalışmalara (Dil, Fıkıh, Kelam, Tefsir, Kelam, Hadis, Tarih, Felsefe, Coğrafya, Tıp, Astronomi, Matematik, Fizik, Kimya) ana hatlarıyla yer verilecek, bu çalışmaların diğer

medeniyetlerdeki ilmi gelişmelere etkisi örneklerle belirtilecektir.

5. kazanım işlenirken, ilim müesseselerinin İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesindeki

İslam kültür ve medeniyetinde ilim rolleri/katkıları açıklanacaktır. Bu kazanımda

Beyt'ül-Hikme, Rasathane vb. kurumlardan da


Soru-Cevap Takrir Aktif

Araştırma Tartışma Uygulama Not Tutma Örnek Olay Drama

Beyin FırtınasıKuranı Kerim Kütübü Sitte İslam Tarihi Kaynak Kitapları Ders Kitabı Çalışma Kağıtları Bulmacalar Bilgisayar Sunular


1

1. Kur'an ve Sünnette İlimOcak

9-13

17


1

 1. İlmi Hayatın Gelişimi ve Dünyadaki Etkileri

  1. Kur'an-ı Kerim'in Cem ve Çoğaltılması
2. Sınav

1

2.2. Hadislerin Tedvin ve TasnifiOcak

16-20

18


1

2.3. Tercüme Hareketleri1

2.4. İlmi Araştırmalar ve Telif FaaliyetleriŞubat

6-10

19


1

2.5. İlmi Faaliyetlerin Diğer Medeniyetlere Etkileri
2. Dönem

1

 1. İlim Kurumlar

  1. MescitlerŞubat

13-17

20


1

3.2. Kütüphaneler1

3.2. KütüphanelerŞubat

20-24

21


1

3.3. Medrese, Mektep ve Üniversiteler1

3.3. Medrese, Mektep ve Üniversiteler

Ay

Hafta


Saat

Ünite 5: İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİNDE SANAT

Konular

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Yöntem-Teknik

Eğitim Teknolojileri

Değerlendirme

Şubat

27-3

22


1

1. Sanat ve Sanatın Kapsamı

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. İslam kültür ve medeniyetinde sanatı yönlendiren ve

şekillendiren anlayışı yorumlar.

 1. İslam kültür ve medeniyetinde dil ve edebiyatın yerini ve

önemini fark eder.

 1. İslam kültür ve medeniyetinde mimariyi şekillendiren anlayışları örnek mimari eserler üzerinden

yorumlar.

 1. İslam kültür ve medeniyetinde güzel sanatların özelliklerini

örneklerle açıklar.

 1. İslam kültür ve medeniyetinde musikinin yerini ve etkilerini

örneklerle açıklar.
 1. kazanım işlenirken, sanatın tanımı yapılacak ve İslam kültür ve medeniyetinde

sanatın ayet ve hadisler doğrultusunda şekillendiği, bir amacının olduğu ve insanın tekâmül arayışı için bir araç niteliğinde olduğu açıklanacaktır.

 1. kazanım işlenirken, İslam edebiyatının Kur'an-ı Kerim kaynaklı olduğu ve farklı İslam

toplumlarının katkılarıyla geliştiği açıklanacaktır.

 1. kazanım işlenirken, İslam' da sanat anlayışının sadece estetik amaçlı olmadığı,

insanların ihtiyaçlarına yönelik oluşturulduğu; İslam coğrafyasında farklı kültürlerde inşa edilen örnek mimari eserlerden yola çıkılarak açıklanacaktır.

 1. kazanım işlenirken, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, ebru vb. sanatların özellikleri

ve işlevleri açıklanacaktır.

 1. kazanım işlenirken, İslam kültür ve medeniyetinde musiki ve musikinin insan üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır.

Soru-Cevap Takrir Aktif

Araştırma Tartışma Uygulama Not Tutma Örnek Olay Drama

Beyin FırtınasıKuranı Kerim Kütübü Sitte İslam Tarihi Kaynak Kitapları Ders Kitabı Çalışma Kağıtları Bulmacalar Bilgisayar Sunular


1

1. Sanat ve Sanatın KapsamıMart

6-10

23


1

2. Dil ve Edebiyat1

3. MimariMart

13-17

24


1

4. Güzel Sanatlar1

4. Güzel SanatlarMart

20-24

25


1

5. Musiki1

5. MusikiMart

27-31

26


1

6. İslam Kültür ve Medeniyetinde Sanat

Anlayışı

Üç Ayların

Başlangıcı (29)1

6. İslam Kültür ve Medeniyetinde Sanat

Anlayışı

Regaib Kandili (30)

Ay

Hafta


Saat

Ünite 6: İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİNDE ŞEHİR

Konular

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Yöntem-Teknik

Eğitim Teknolojileri

Değerlendirme

Nisan

3-7

27


1

1. Şehirleşmenin Tarihçesi

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Şehirleşmenin başlama nedenlerini açıklar.

 2. Şehirleşme ile medeniyet arasındaki ilişkiyi fark eder.

 3. Müslümanların kurduğu şehirlerin cami ve medrese

merkezli bir anlayışla yapılandırıldığını fark eder.

 1. İslam Kültür ve Medeniyetinde, medeniyet merkezi olan şehirlerin hangi özellikleriyle öne çıktığını

açıklar.
 1. kazanım işlenirken, şehir olgusuna vurgu

yapılarak insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarının şehrin ortaya çıkmasında etkili olduğu böylelikle şehirleşmenin insanlık tarihi ile başladığı açıklanacaktır.

  1. kazanım işlenirken, İslam şehrinin Müslümanların hayat anlayışları ile mekân

tasavvurlarının bir ürünü olduğu ve Hz.

Peygamber tarafından yeniden yapılandırılan Medine'nin, daha sonra Müslümanların kurduğu şehirler için model oluşturduğu açıklanacaktır. Ayrıca şehirde mabed, çarşı, mahalle, mektep, mesken, hamam, çeşme ve mezarlık gibi unsurların bir bütünlük içinde işlevselleştiği ve bu yaklaşımın Müslümanların hayatına yansımaları açıklanacaktır.  1. kazanım işlenirken, medeniyetimizde önemli yeri olan şehirlerin (Mekke, Medine, Kudüs, Bağdat, Kahire, Buhara, Kurtuba, Saraybosna,

İstanbul vb.) belirgin özellikleri, hangi coğrafyada kurulduklarına vurgu yapılır. Osmanlı döneminde de şehrin dünyayı güzelleştirme ve şekillendirme prensibiyle vücuda getirilmiş olduğu açıklanacaktır. Ayrıca günümüz şehir

yapılanmasının insan ilişkilerine etkisine de


Soru-Cevap Takrir Aktif

Araştırma Tartışma Uygulama Not Tutma Örnek Olay Drama

Beyin FırtınasıKuranı Kerim Kütübü Sitte İslam Tarihi Kaynak Kitapları Ders Kitabı Çalışma Kağıtları Bulmacalar Bilgisayar Sunular1. Sınav

1

1. Şehirleşmenin TarihçesiNisan

10-14

28


1

2. Şehir ve Medeniyet İlişkisi1

2. Şehir ve Medeniyet İlişkisiNisan

17-21

29


1

3. Şehir ve Özellikleri

3.1. Şehrin Düzeni ve Fiziki Unsurları


Miraç Kandili (23)

1

3. Şehir ve Özellikleri

3.1. Şehrin Düzeni ve Fiziki Unsurları


Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı (23)

Nisan

24-28

30


1

3.2. İslam Medeniyetinin Beşiği Olan Şehirler1

3.2. İslam Medeniyetinin Beşiği Olan ŞehirlerMayıs

1-5

31


1

3.2. İslam Medeniyetinin Beşiği Olan Şehirler1

3.2. İslam Medeniyetinin Beşiği Olan Şehirler
Emek ve

Dayanışma Günü

Ay

Hafta


Saat

Ünite 7: İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİNİN BUGÜNÜ ve GELECEGİ

Konular

Kazanımlar

Etkinlikler

Açıklamalar

Yöntem-Teknik

Eğitim Teknolojileri

Değerlendirme

Mayıs

8-12

32

1


1. İslam Kültür ve Medeniyeti Üzerine Yapılan Araştırmalar

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. İslam kültür ve medeniyeti hakkında çalışma yapan araştırmacıları ve ortaya koydukları eserleri bilir.

 2. İslam kültür ve medeniyetinin güçlenmesine yönelik fikri, ilmi ve

sosyal çalışmaları yorumlar.

 1. İslam kültür ve medeniyetinin diğer medeniyetlerle olan ilişkisini

yorumlar.

 1. Günümüzde Müslümanların sahip olduğu maddi ve manevi

imkânları fark eder.

 1. İnsanlığın dirilişi için İslam kültür ve medeniyet birikiminin yeni açılımlar sağlayacağını fark

eder.
 1. kazanım işlenirken, İslam Kültür ve Medeniyeti üzerine araştırma yapan

Müslümanların ve Şarkiyatçıların çalışmalarına yer verilir.

 1. kazanım işlenirken, İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde İslam kültür ve medeniyetinin güçlenmesi için ortaya çıkan düşünce akımları, sosyal, ekonomik ve ilmi çalışmalar

açıklanır.

 1. kazanım işlenirken, İslam kültür ve medeniyetinin hiçbir zaman sırtını

başka medeniyet havzalarının tecrübe ve birikimlerine dönmediği, bu tutumun altında kendine güvenin getirdiği karşılaşmaktan ve kaybolmaktan korkmama düşüncesinin yattığı açıklanır.

 1. kazanım işlenirken, İslam'ın tarihi birikimi, İslam coğrafyasının stratejik

önemi, doğal kaynakları ve beşeri potansiyeli açıklanır.

 1. kazanım işlenirken, İslam kültür ve medeniyet birikiminden hareketle, gelecekte daha yaşanabilir bir dünya için Müslümanların sorumluluk ve hedeflerinin neler olması gerektiği

açıklanır.

Soru-Cevap Takrir Aktif

Araştırma Tartışma Uygulama Not Tutma Örnek Olay Drama

Beyin Fırtınası


Kuranı Kerim Kütübü Sitte İslam Tarihi Kaynak Kitapları Ders Kitabı Çalışma Kağıtları Bulmacalar Bilgisayar Sunular


Berat Kandili (10)


1


1. İslam Kültür ve Medeniyeti Üzerine Yapılan AraştırmalarMayıs

15-19

33

1


1. İslam Kültür ve Medeniyeti Üzerine Yapılan Araştırmalar


1


1. İslam Kültür ve Medeniyeti Üzerine Yapılan Araştırmalar
Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı (19)

Mayıs

22-26

34

1


2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Etkisi2. Sınav

1


2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere EtkisiMayıs

29-2

35

1


2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Etkisi


1


2. İslam Kültür ve Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere EtkisiHaziran

5-9

36

1


3. İslam Kültür ve Medeniyetinin Bugünü ve Geleceği


1


3. İslam Kültür ve Medeniyetinin Bugünü ve Geleceği
…………………….. ……………………..

Meslek Dersleri Öğretmeni Meslek Dersleri Öğretmeni Meslek Dersleri Öğretmeni

19.09.2016

Uygundur.
……………………….. ………………………. ……………………. ……………….

Meslek Dersleri Öğretmeni Meslek Dersleri Öğretmeni Meslek Dersleri Öğretmeni Okul Müdürü
Yüklə 341,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə