Eğitim-öğretim yılında toplam olarak 2915 öğrenci öğrenim görmüştürYüklə 130,5 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü130,5 Kb.
#20889

c:\users\erdem öztürk\desktop\adsızasdfghj.png


Tarihçe

 

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) 1995 yılında kurulmuştur. Bu Vakıf 2003 yılında, ülkemizin kalifiye eleman açığını kapatmak ve istihdam sorununa çözüm olabilmek adına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvurarak, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasını talep etmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 26.09.2003 tarih ve 106 sayılı Genel Kurul Kararı ile Türkiye’de ilk kez, doğrudan Yükseköğretim Kurulu’na bağlı olarak Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu ülkemizin sanayi ve iş dünyasının ve daha ileri bir hedef olarak Avrupa Birliği ülkelerinin kalifiye eleman ihtiyacını dikkate alarak 12 program önerisinde bulunmuştur. 2004–2005 eğitim-öğretim yılı için İngilizce Hazırlık Programı ile 12 birinci ve 12 ikinci öğretim programı olmak üzere verilen 2000 kontenjandan 1818 öğrenci ile eğitim-öğretime başlanmıştır.

2005-2006 Eğitim-öğretim yılında toplam olarak 2915 öğrenci öğrenim görmüştür.

2006–2007 eğitim-öğretim döneminde İngilizce Hazırlık Programı ile birlikte birinci öğretim ve ikinci öğretim toplam 45 programa yükselmiştir. 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nda; yeni gelenlerle birlikte toplam 4767 öğrenci eğitim-öğretim görmüştür.

2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık Programı ile birlikte gündüz öğretimi 29 ve ikinci öğretim 20 olmak üzere program sayısı 49’a yükselmiştir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 6039 önlisans öğrencisi öğrenim görmektedir. 

Doğrudan Yükseköğretim Kurulu’na bağlı olacak İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kuruluş çalışmaları yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmiştir. Bu öneri Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu’nca uygun görülmüştür. Gerekli yasal prosedür izlenerek 18.05.2007 tarih ve 26526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5656 Ek-73 sayılı kanunla İstanbul Aydın Üniversitesi kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Kanunu’nda aşağıdaki birimler kurulmuştur.
http://www.ensonhaber.com/resimler/diger/aydin_unv.jpg

Misyon, Vizyon

 

Üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için gerekli, teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan, bir alt yapıya sahip olmak, yerleşkeyi, farklı kültürleri ve uluslararası unsurları barındıracak fiziki koşullara sahip hale getirmek. Bilginin ürüne dönüşümünü hızlandırmaya yönelik çalışma ortamları geliştirmek, dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak. Ulusal ve uluslararası arenada öğrenciler ve akademisyenler için cazibe merkezi olmak. Öğrencileri, küresel rekabetin ve kültürel farklılıkların olduğu bir çevreye bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak hazırlamak. Akademik dünya, iş dünyası ve STK'lar ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri oluşturmaktır.

VİZYON

Vizyonumuz; Bilgiyi üretime dönüştürerek insanlığa fayda sağlayacak bireylerin, çağdaş değişimler doğrultusunda kendini yenileyebilen eğitim programlarında yetiştirildiği, sürdürülebilir yeniliklerin hayat bulduğu öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır.
DEĞERLER

Yenilikçi olmak, Özgür düşünebilme , Katılımcı bir yönetim anlayışa sahip olmak, Disiplinlerarası yaklaşıma sahip olma, Topluma hizmet anlayışı ile hareket etme, yaşam boyu eğitim, nitelikli insan gücü yetiştirme, öğrenci merkezli eğitim, toplumun her kesimi ile iletişim, farklı düşüncelere karşı hoşgörü ve etik kurallara saygı. Sayılarla İstanbul Aydın Üniversitesi
 • 16.000 öğrencisi

 • 1000 öğretim üyesi

 • 14.000 mezunu

 • 80.000 çözüm ortağı

 • 200 dünya üniversitesi ile uluslararası işbirliği

 • 36 lisans program

 • 37 önlisans gündüz programı

 • 36 önlisans gece programı

 • 3 uzaktan eğitim programı

 • 20 yüksek lisans programı

 • 3 doktora programı

 • 1 lisans çift diploma programı

 • 2 önlisans çift diploma programı

 • 8 fakültesi

 • 1 yüksekokulu

 • 3 meslek yüksekokulu

 • 10 araştırma merkezi

 • % 83.6 işe yerleştirme oranı

 • 19 laboratuvardan oluşan tek bir alanda kurulu Türkiye`nin en büyük laboratuvar kompleksi

 • 150.000 m2 kapalı ve 400.000 m2 açık alanı

 • ile Türkiye`nin En Güçlü Teknolojik Merkezine;
  En İyi Akademik Kadro ile Uygulamalı Eğitim Yapan TEK ÜNİVERSİTE olma özelliklerine sahiptir.

Neden İstanbul Aydın Üniversitesi ?

 

- Çağdaş yerleşkelerde uygun fiziki ortamları,
- Güçlü akademik ve idari kadrosu,
- Teknolojik donanımı,
- Öğrencilere sunduğu sosyal iklimi,
- Yurtdışı eğitim olanakları,
- Uygun ödeme koşulları,
- İlgili dallarda sertifikalandırma programı,
- İki yabancı dil uygulaması,
- Öğrenci ve yönetim bütünleşmesi,
- 36 sosyal öğrenci kulübü,
- Zengin kütüphanesi,
- Yurtiçi ve yurtdışında geniş burs olanakları,
- Her başarının ödüllendirilmesi,
- Teorik eğitimleri pratiğe dönüştüren yerinde uygulama merkezi sistemi,
- Binleri aşan lider çözüm ortakları,
- Her dört öğrenciye bir bilgisayar imkanı verilmesi,
- Ve mezuniyetinizde işinizin hazır olması,
- İstanbul Aydın Üniversitesi' ni
- Seçme nedenlerinden sadece birkaçı…

http://aydin.edu.tr/img/lider.jpg

Yaşamınıza rehberlik edecek, lider bir üniversite...

İstanbul Aydın Üniversitesi, akademik ve sosyal imkanlarını liderlik kavramından hareketle hayata geçirmektedir. Deneyimli akademik kadrosu bu çerçevede oluşturulmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde tüm fiziki ve sosyal mekanlar, öğrencilerimizin kendi alanlarında liderlik vasıflarıyla iş hayatına kazandırılması amacıyla çağın gereklerine göre düzenlenmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi sadece öğrencileri için değil tüm toplum için liderlik etmeyi kendine görev bilmektedir. Bu nedenle ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve kültürel organizasyonlara öncülük etmekte; ülkemiz insanına rehberlik edecek hizmetlere imza atmaktadır.http://aydin.edu.tr/img/yenilikci.jpg

Daima yeniliğin izinde, araştırmacı bir üniversite...

İstanbul Aydın Üniversitesi, sadece akademik alanda değil, teknolojik ve sosyal alanlarda da Türkiye'de ve dünyadaki en son yenilikleri takip eden, uygulayan, modern yaşamı prensip edinmiş bir toplum yaratmak için yola çıkmıştır. Üniversitemiz "yenilikçi ve araştırmacı" kavramını bireye ve topluma gerçek anlamda özümsetmek için rol model olma görevini üstlenmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi bu amaçla, öğrencilerini yenilikciliğe ve araştırmacılığa özendirecek eğitim programları düzenlemiş; tüm alt yapısını yenilikçilik anlayışı ile düzenlemiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin akademik kadrosu, Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmeleri gerek akademik gerek teknolojik alanda yakından takip etmekle ve üniversitemizde uvgulamaya geçirmekle sorumludur.

http://aydin.edu.tr/img/girisimci.jpg

Üniversite sanayi işbirliğine inanan, girişimci bir üniversite...

İstanbul Aydın Üniversitesi, reel sektöre reel mezunlar veren, sanayiye uygulanabilir projeler üreten, kısacası sadece bilmeyen yapan bir üniversiteli nesil yaratmaktadır. Bu amaçla, İstanbul Aydın Üniversitesi üniversite-sanayi işbirliğine özel bir önem vermektedir. Tüm öğrencilerimizin reel sektörle birebir paylaşımda bulunmaları için özel programlar hazırlanmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini sadece hayata değil reel sektöre de hazırlamaktadır. Üniversitemiz, ülkemiz sanayisine katkı sağlamak amacıyla tüm akademik bilgi birikimini reel sektörle paylaşmakta; teoride kalmayan gerçek projelere imza atmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi, gelişen Türkiye'nin girişimci üniversitesi olarak önde gelen sanayi şirketlerimize girişimci işgücünü oluşturmak için hazırdır.

http://aydin.edu.tr/img/is_birlikciler.jpg

İş Dünyasının Aradığı Üniversite...İstanbul Aydın Üniversitesi yükseköğretimi yaygınlaştırılmasındaki rolünün yanı sıra, değişik hizmet sektörlerindeki, alanında lider 2000`i aşkın çözüm ortağı ile yapmış olduğu eğitim öğretim anlaşmalarıyla; öğrencilerin öğrenimleri sırasında pratik eğitim sahalarını ve mezuniyetlerini müteakip istihdam olanakları sunmaktadır. Böylece üniversitemiz, eğitim ile iş dünyası arasındaki bağı güçlendirmekte ve bu doğrultuda ülkemizin ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.Çözüm ortaklarımızdan bazılarının logoları yandaki resimde yer almaktadır.


Program/Bölümler

 ÖNLİSANS PROGRAMLARI:

 • ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 • AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ PROGRAMI

 • BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

 • BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

 • BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE) PROGRAMI

 • BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (İNGİLİZCE) PROGRAMI

 • BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN EĞİTİM) PROGRAMI

 • BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

 • BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI (UOÖLP-HACKNEY COMMUNITY COLLEGE (İNGİLTERE))

 • BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ (İNGİLİZCE) PROGRAMI

 • BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 • BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

 • ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

 • DIŞ TİCARET (İNGİLİZCE) PROGRAMI

 • DIŞ TİCARET (TÜRKÇE) PROGRAMI

 • ELEKTRİK PROGRAMI

 • ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 • EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI

 • FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI

 • GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 • GRAFİK TASARIMI PROGRAMI

 • HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI

 • İNŞAAT PROGRAMI

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

 • İŞLETME YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) PROGRAMI

 • İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

 • KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI

 • LOJİSTİK PROGRAMI

 • MAKİNE PROGRAMI

 • MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

 • MODA TASARIMI PROGRAMI

 • MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

 • OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 • PAZARLAMA PROGRAMI

 • PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI

 • RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI (UOÖLP-HOWARD COMMUNİTY COLLEGE (ABD) ) PROGRA

 • RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

 • SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI

 • SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

 • TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI

 • TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (UZAKTAN EĞİTİM) PROGRAMI

 • TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

 • UN VE UNLU MAMÜLLER TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 • UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI

 • UYGULAMALI İSPANYOLCA VE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI

 • UYGULAMALI RUSÇA VE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI

 • YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI


LİSANS PROGRAMLARI:

Fen Edebiyat :


 • İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

 • İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • MATEMATİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ

 • PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
İktisadi ve İdari Bilimler:


 • İŞLETME (TÜRKÇE) BÖLÜMÜ

 • İŞLETME (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ

 • ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

 • MUHASEVE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 • EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ

 • SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

 • İŞLETME İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ VE UNIVERSITY OF MARYLAND UNIVERSITY COLLEGE BÖLÜMÜGüzel Sanatlar: • MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ

 • SAHNE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 • DRAMA VE OYUNCULUK BÖLÜMÜ

 • GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

 • GÖRSEL SANATLAR
İletişim:


 • GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

 • RADYO,TV VE SİNEMA BÖLÜMÜ

 • GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

 • HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMI BÖLÜMÜ

Hukuk

Mühendislik ve Mimarlık:
 • MİMARLIK BÖLÜMÜ

 • İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

 • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Eğitim:
 • İNGİLİZCE ÖĞRETEMENLİĞİ BÖLÜMÜ

 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

 • BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLEJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

 • OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

 • İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
Diş Hekimliği
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIFen Bilimler: • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • BİLİŞİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • MİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • MİMARİ TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • KENTSEL TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Sosyal Bilimler:


 • MUHASEBE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKÇE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • İŞLETME YÖNETİMİ İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • ULUSLARARASI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • BANKACILIK VE SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • E - İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMIDoktora Programları: • GIDA MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

 • İŞLETME DOKTORA PROGRAMI

 • İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA PROGRAMI


Meslek Yüksekokulu Tavan-Taban Puanları ve Ücretleri

c:\users\erdem öztürk\desktop\adsız.png c:\users\erdem öztürk\desktop\adsız.png

c:\users\erdem öztürk\desktop\adsız.png c:\users\erdem öztürk\desktop\adsız.png

c:\users\erdem öztürk\desktop\adsız.png c:\users\erdem öztürk\desktop\adsız.png

c:\users\erdem öztürk\desktop\adsız.png c:\users\erdem öztürk\desktop\adsız.png

c:\users\erdem öztürk\desktop\adsız.png

Burs

İstanbul Aydın Üniversitesi Başarıyı Ödüllendiren Burslar Vermektedir.

Onur Bursu: İstanbul Aydın Üniversitesi’nin lisans programlarından DİL puanı ile öğrenci alınan bölümler dışındaki lisans programlarından birini tercih eden ve ÖSYM tarafından yerleştirilen, kesin kayıt yaptıran ve öğrenimini İstanbul Aydın Üniversitesinde sürdüren öğrencilerden olup, YGS (EK Puan hariç) ve LYS sonuçlarına göre;

İlk 500 içerisindeki adaylar;

 • İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ücretsiz lisans eğitimi

 • Yurtdışında ücretsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesi’nin belirleyeceği Üniversitelerde)

 • Aylık 500.-TL Burs desteği

501 ile 1000 arasındaki adaylar;

 • İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi

 • Yurtdışında ücretsiz yüksek lisans eğitimi (İstanbul Aydın Üniversitesi’nin belirleyeceği Üniversitelerde)

 • Aylık 500.-TL Burs desteği

1001 ile 5000 arasındaki adaylar;

 • İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ücretsiz lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi görecektir.

5001 ile 10000 arasındaki adaylar;

 • İstanbul Aydın Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini % 50 burslu olarak göreceklerdir.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin önlisans ve lisans programlarından birini; birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada tercih ederek ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucu tercih edilen bölüme (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Hukuk, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Diş Hekimliği Bölümleri hariç).yerleşme sırasına bakılmaksızın % 30,oranında öğrenimleri süresince destek bursu verilecektir.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin tüm lisans programlarına kesin kayıt yaptıran: Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Milli Eğitim Mensuplarının çocuklarına, Şehit (Terör şehidi hariç) ve Gazi çocuklarına ve kardeş olanlara; • Önlisans Programları için öğretim ücretinin   % 10’u,

 • Lisans Programları için öğretim ücretinin      % 5’i,

oranında eğitime destek bursu verilecektir.

 • Terör şehidi çocukları ve kardeşlerine lisansta 10 öğrenci, önlisansta 20 öğrenci olmak üzere 30 öğrenciye ilgili birimlerce onaylanmak kaydı ile % 100 burs verilecektir.

Üstün Başarı Bursu: Her ders yılında olağan ders yükünü alıp bölüm/program birincisi olan ücretli öğrencilere bir sonraki akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda “Üstün Başarı Bursu” verilir.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin burssuz programlarını kazanan öğrencilerden olup, ulusal ve uluslararası yarışmalarda altın madalya alan ve Milli Sporcu olan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda “Sporda Başarı Bursu” verilir.

TÜBİTAK’ça tesbit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemizin bölüm/programlarını tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenimleri süresince öğretim ücretinin % 10’u kadar teşvik bursu verilecektir.

Lise ve dengi okulların birincilerinden olup, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin önlisans ve lisans programlarını 1. 2. 3. 4. ve 5. sırada tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere, yerleşme sırası ne olursa olsun öğretim ücretinin % 30’u kadar burs verilecektir.Kurucu Vakıf Bursu: İstanbul Aydın Üniversitesi’ne burssuz olarak ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim durumu ve ödeme güçlükleri göz önünde bulundurularak, kurucu vakfın belirleyeceği sayıda ve miktarda kurucu vakıf bursu verilmektedir.

İstihdam piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak; öğrencilerimize sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda sertifika eğitimi olanakları sunulur.Öğrenci, birden fazla burs almaya hak kazandığında, bunlardan en fazla olanı kendisine burs olarak verilir.
Tüm burslar; LİSANS programlarında İngilizce Hazırlık Eğitimi dahil 5 yıl ve ÖNLİSANS programlarında İngilizce Hazırlık Eğitimi dahil 3 yıl süre ile geçerlidir.

Lisans Programı Tavan-Taban Puanları ve Ücretleri

c:\users\erdem öztürk\desktop\adsızasdfghj.png c:\users\erdem öztürk\desktop\adsızasdfghj.png

c:\users\erdem öztürk\desktop\adsızasdfghj.png c:\users\erdem öztürk\desktop\adsızasdfghj.png

c:\users\erdem öztürk\desktop\adsızasdfghj.png

LİSANS VE ÖNLİSANS KAYITLARI

ÖSYS, DGS, YÖS ve eşdeğer sınav sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri;
İstanbul Aydın  Üniversitesi Besyol Mah. Inönü Cad. No:38 Sefaköy-Küçükçekmece / ISTANBUL adresinde (Florya Yerleşkesi) yapılacaktır. Öğrencilerin, aşağıda belirtilen kayıt tarihinde, gerekli evraklarla birlikte şahsen veya vekillerinin noter onaylı vekaletnamesi ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZ İLE İLİŞKİN OLARAK 2012 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ KILAVUZ KİTAPÇIĞINDA BELİRTİLEN

Özel Koşullar:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’NİN 2012 ÖSYS KILAVUZ’UNDA YER ALACAK ÖZEL KOŞULLAR

Bk. 1. Bir Mesleğe yönelik program uygulayan lise ve dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.

Bk. 15. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfı alınırlar.

Bk. 16. Bu programın hazırlık sınıfında birinci yıl başarısız olan öğrencilerin, ilgili üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliği;

a) Hazırlık sınıfını tekrar etmelerini istiyorsa, bir yıl daha tekrar ettikten sonra ikinci kez başarısız olurlarsa,

b) Hazırlık sınıfını tekrar etmelerini istemiyorsa tekrar etmeden birinci sınıfa kayıtları yapılır. Ancak bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir.

Bk. 17. Bu programın hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun belirlediği kurallara göre ÖSYM'ce yerleştirilebilirler.

Bk. 28. Öğretim Dili İngilizce'dir.

Bk. 46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Bk. 52. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’nda; Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne bağlı bölümlerin öğretim ücreti 19.000.-TL, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İletişim Fakültesi’ne bağlı bölümlerin öğretim ücreti 18.850.-TL, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu’na bağlı bölümlerin öğretim ücreti 17.000.-TL ve Hukuk Fakültesi’nin öğretim ücreti 22.000.-TL’dir. İşletme (UOLP-UMUC University of Maryland University College) 20.000.-TL’dir. Diş Hekimliği Fakültesi’nin öğretim ücreti ise 30.000.-TL’dir.Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’na bağlı tüm programların öğretim ücreti 8.500.-TL’dir. Adalet Meslek Yüksekokulu’nun öğretim ücreti 11.000.-TL’dir.Uzaktan Öğretim yapılan önlisans programlarının öğretim ücreti 3.500.-TL’dir. Uzaktan öğretim programlarını tercih edecek öğrencilerin internet erişimli kişisel bilgisayar kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir.Tüm lisans programlarının İngilizce Hazırlık Öğretim ücreti 16.750.-TL ve önlisans programlarının İngilizce Hazırlık Eğitimi gündüz ve ikinci öğretim ücreti 8.500.-TL’dir.Bu ücretlere (% 8) KDV dahil değildir. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ücret artışı; ilgili öğretim yılında gerçekleşecek olan TEFE ile TÜFE’nin toplamının yarısını geçmeyecektir.Önlisans ve lisans öğrencilerinden isteyenler ilave ücreti ödemek kaydıyla İngilizce Hazırlık eğitiminin bir veya iki kurunu yurtdışında alabilirler.

Bk. 115. Bir yıl süreli Rusça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Rusça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfı alınırlar.

Bk. 127 Yabancı Dil Sınavına Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birinden sınava girmek zorunludur.

Bk. 251 Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir Türk üniversitesi ile Yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her üniversiteden bir tane ortak program olduğunu belirten iki ayrı diploma alır. Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New Paltz Üniversitesi tarafından yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/ “Bachelor of Science” diplomasına yönelik “İşletme” programını başarı ile tamamlayan bir öğrenci aşağıda belirtilen ikiayrı diplomayı almaya hak kazanacaktır. “SUNY New Paltz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması ve “İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.Öğrenciler uluslararası ortak lisans programlarına, ilgili puan türündeki ÖSS ve ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarını içeren yerleştirme (Y-ÖSS) puanları esas alınarak ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler. Söz konusu uluslararası ortak lisans programlarına kabul edilebilmek için öğrencilerin ilgili puan türündeki ÖSS puanının en az 210 ve Y-ÖSS puanının ise en az 250 olması gerekmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi ile University of Maryland University College İşletme (İngilizce) Bölümü’nü tercih edecek öğrencilerin, LYS’den en az 180,000 ve üstü Ham Puana veya MT-1 Puan türünden en az 216,000 ve üstü Puana sahip olmaları gerekir. Çift diploma programlarında dersler İngilizce olarak verilecektir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerleştirilen ancak İngilizce dil seviyesini tespit eden TOEFL sınavından yeterli puanı alamayanlar ilgili Türk Üniversitesinin İngilizce Hazırlık Okulunda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır. İlgili ülkede eğitime gidebilmek için, öğrenciler yazılı TOEFL sınavından en az 550, bilgisayar ortamında yapılan TOEFL sınavından (CBT) en az 213 puan (bazı programlar için 220 puan) veya (İBT) internet ortamında yapılan TOEFL sınavından 74 puan (İstanbul Aydın Üniversitesi 75, İzmir Ekonomi, Işık, Hacettepe, Sakarya Üniversiteleri için 79, Bilkent, Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik Üniversiteleri için 80) TOEFL puanını almak zorundadır. İstanbul Aydın Üniversitesi için; TOEFL Yazılı Sınavından en az 550, CBT Bilgisayar Tabanlı Sınavdan en az 214, IBT İnternet Tabanlı Sınavdan en az 75 ve IELTS’den en az 6.5 düzeyinde sınav belgesine sahip olmak gerekir. TOEFL sınavından istenen bu puanlar bazı üniversitelerde lisans eğitimine başlayabilmek için, bazı üniversitelerde ise ilgili ülkedeki eğitime başlayabilmek için ön koşullardır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili Türk üniversitelerinin internet sayfasından erişilebilir. Öğrencilere TOEFL koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir. Öğrenciler iki yıl içerisinde TOEFL koşullarını sağlayamazsa ÖSS puanına ve tercihine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan ve varsa aynı adı taşıyan, yoksa eşdeğer bir yükseköğretim programına yerleştirilebilirler. (İngilizce Öğretmenliği programları hariç) Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır. Öğrenim ücretleri 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm örenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Uluslararası ortak lisans programlarında ilgili Türk devlet üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim ücretleri Türkiye’deki hazırlık ve lisans eğitimini kapsamaktadır. Her yıl Türk devlet üniversiteleri için ilan edilecek öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ikinci öğretim ücretleri temel alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanacaktır. Uluslararası ortak lisans programı çerçevesinde ilgili ülkede geçirilecek dönemler için öğrenciler gittikleri üniversitenin o yıl için belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenlerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumu ile de ilişkisi kesilecektir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslar arası programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilen öğrenciler yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir programa yatay geçiş yapabilecektir. Başarısızlık dışındaki bir nedenle öğrenim görülmekte olan uluslararası ortak programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının birisinden ilişiği kesilenlerin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilecektir. Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu bir uluslararası ortak programdan aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programa Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak yatay geçiş yapılabilir. Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki diğer eğitim programlarına veya yurt içindeki bir programdan uluslararası ortak bir programa yatay geçiş ise Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak yatay geçiş yapılabilir. Üniversitelerin uluslararası ortak lisans programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr/universiteler/uni_web.htm internet adresinden, www.suny.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Bk. 706. İstanbul Aydın Üniversitesi ve University of Maryland University College (UMUC) arasında yürütülecek olan uluslararası ortak lisans programı 4 yıl süreli olup eğitim ve öğretimin tamamı İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapılacaktır. Ancak, derslerin % 30’u University of Maryland University College öğretim üyeleri tarafından, uzaktan eğitim ve yüz yüze öğretim metodları uygulanarak verilecektir. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı öğretim ücreti; İngilizce Hazırlık sınıfı için 15.750 TL olup çift diploma lisans programı öğretim ücreti ise 20.000.-TL’dir. Bu ücretlere KDV dahil edilmemiştir. Belirtilen ücretler temel harç ve öğretim ücretleridir. Öğretim dili İngilizcedir. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Üniversitece kabul edilen;

a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen (TOEFL Yazılı Sınavından en az 550, CBT Bilgisayar Tabanlı Sınavdan en az 214, IBT İnternet Tabanlı Sınavdan en az 75 ve IELTS’den en az 6.5 düzeyinde sınav belgesine sahip olmak),b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.Yatay Geçiş

Yatay geçiş için ön koşul öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60/100 (2.32/4.00) olması şarttır. 

Yukarıdaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece Genel Not Ortalaması ile başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İLE 
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı İstanbul Aydın Üniversitesinin Kurumlararası


Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

 

Başlangıç  

Bitiş


 

Başlangıç  

Bitiş 


 

Başlangıç  

Bitiş 


 

Başlangıç  

Bitiş 


14.02.2012

20.02.2012

22.02.2012

23.02.2012

27.02.2012

29.02.2012

02.03.2012

05.03.2012

06.03.2012


Erasmus

http://erasmus.aydin.edu.tr/tr/img/nilufer_ovalioglu.jpg


Erasmus değişim programı çağdaş Avrupa üniversite eğitiminin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. İstanbul Aydın Üniversitesiöğrencileri olarak sizler geleceğin barış ve bütünleşme temsilcilerisiniz. Bu çerçevede, Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek ve uluslar arası kültürel ve sosyal parametreler hakkında fikir sahibi olmak size verilen bir fırsat ve aynı zamanda programı çerçevesindeki  en önemli sorumluluğunuzdur.  Erasmus programı çerçevesinde Avrupa’ya gönderdiğimiz öğrencilerimiz, kendi kültürlerini tanıtırken, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıkları anlamaya ve takdir etmeye yönelmiş olgun gelecek temsilcileri olarak Türkiye’ye dönmüşlerdir.

http://erasmus.aydin.edu.tr/tr/img/erasmus_team.jpg
Erasmus Ekibi

Erasmus Ofisi’nin amacı tüm öğrencilerimizin bu deneyimden yararlanması ve uluslararası bilince sahip olmasını sağlamaktır. Sizleri bu fırsat çerçevesinde kendinizi geliştirmeye, geleceğin yöneticileri, mühendisleri, sanatçıları ve yatırımcıları olarak globalleşen dünyada yerinizi almaya davet ediyorum.Yurt ve Konaklama

Özel Algın Kız Öğrenci Yurdu

Cihangir Mah. Sanayi Sokak No:37 Avcılar / İSTANBUL
0 212 422 45 86

 


Özel Bakırköy Kız Öğrenci Yurdu

İncirli Caddesi, Dr. Salih Zeki Sokak, No :7 Bakırköy / İSTANBUL
0 212 660 38 93

 


Özel Güvenler Kız Öğrenci Yurdu

Gümüşpala Mah. Zabit Sk. No:1/1 Avcılar / İSTANBUL


0212 695 19 31 - 32 

 


Özel Konuş Güngören Öğrenci Yurdu

Sanayi Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi Yıldırım Sokak No: 7-9 


Güngören / İSTANBUL 
0 212 502 57 67 -641 07 14 - 641 07 23

 


Özel Merter Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Nazım Ertan Sokak No:11 Merter / İSTANBUL


0 212 644 18 49


Özel Oktan Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Merkez Mahallesi, Reşit Paşa Caddesi, Okutan İş Merkezi No: 54/3 Avcılar / İSTANBUL


0212 590 91 14 - 0212 590 91 16 - 0212 590 91 17

 


Han Öğrenci Evleri

Değirmenbahçe Caddesi Turgut Reis Sokak, No:3, Yenibosna / ISTANBUL


0212 503 58 00 

 


Nüans Erkek Öğrenci Evi

Sanayi Mah. Eski Londra Asfaltı No:93 (Kale Center Karşısı) Güngören /İSTANBUL


0 212 555 33 33


Şükran Uygur Kız Öğrenci Yurdu

Kartaltepe Mah. Halkalı Cad. Geçit Sk. No:2 / 4 
Sefaköy - Küçükçekmece / İSTANBUL
0 212 580 84 84

Ulaşım

c:\users\erdem öztürk\desktop\adsızasdfghj.png

Kataloq: images -> kurumlar -> dosyalar
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
images -> Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizayn
images -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
dosyalar -> Vizyon ve Misyon
dosyalar -> İlkelerimiz Araştırma Özgürlüğü
dosyalar -> Üniversite Kurucusu: T. C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
dosyalar -> Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı
dosyalar -> Unesco bünyesindeki

Yüklə 130,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə