Eğitim Sorunları Eğitime ilişkin temel konulardaki görüşler: Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinYüklə 141,21 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü141,21 Kb.

1. Uzaktan Eğitimin Tanımı

Eğitim Sorunları

Eğitime ilişkin temel konulardaki görüşler:

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin eğitim sistemlerindeki sorunlar:

 • Öğretmenlerin sayıca azlığı

 • Öğretmenlerin niteliğinin düşük oluşu

 • Bir öğretmene düşen öğrenci sayısının fazlalığı

 • Sınıftaki öğrenci sayısının fazlalığı

 • Okulların, yerleşim alanlarına ve bölgelere göre dengeli dağılmayışı

 • Mezun öğrenci sayısının düşüklüğü.
 • Bilimsel, sosyal ve bireysel olgulardan kaynaklanan gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerindeki sorunlar:

  • Ekonomik, sosyal ve eğitsel içerikli sorunlar

 • Var olan sistemde bireysel ve sosyal nitelikte fırsat ve olanak eşitsizliklerinin olması


Sorunların çözümü için Öğretmen yetiştirme

 • Yeni okullar inşa etme

 • Öğrenim süresini uzatma

 • İkili öğretim ve

 • Gece öğretimi


Sorunların çözümü için yeni arayışlar

 • Gerekçesi:

 • Büyük kitlelere eğitim hizmeti verilememesi

 • Bireylerin ilgi ve yeteneklerinin yeterince dikkate almaması

 • Bireyler için gerekli olan bilgilerin ve bilgi miktarının iyi belirlenememesi

 • Bilginin uygun yöntem ve tekniklerle sunulamaması

 • Gerekli bilginin etkili olarak kısa sürede kazandırılamaması

Eğitim teknolojileri + Fırsat eşitsizliğine çözüm + Yeni kavramsal çerçeve => Uzaktan Eğitim


Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim kavramı • İlk olarak Wisconsin Üniversitesi’nin 1892 Yılı Kataloğunda geçmiş

 • Yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi William Lighty tarafından 1906 yılında yazılan bir yazıda kullanılmıştır

Uzaktan eğitim kavramı şu kavramları içerir: • Mektupla eğitim

 • Evde çalışma

 • Dış çalışma

 • Uzaktan öğretim ya da uzaktan öğretme

 • Uzaktan öğrenim ya da uzakta öğrenme

Uzaktan öğretim + Uzaktan öğrenme = Uzaktan eğitim
 • Öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak aynı kapalı alanda bulunmasına gerek olmaksızın öğretme-öğrenme etkinliklerinin düzenlenip yürütülmesidir.

 • Öğrenci danışmanlığı, öğrenci başarısının gözetilmesi, korunması ve öğrenilen materyalin gösterilmesinde, her biri sorumluluk alan öğretmenlerin oluşturduğu bir ekip tarafından yürütülen kendi kendine çalışma şeklinin sistematik olarak düzenlenmesidir.

 • Çok sayıda öğrencinin yaşadıkları yerde bile bilgilendirilmesini olanaklı kılan, teknik medya kullanılarak düzenlenen uygulamalarla öğrenene bilgi verilmesi yöntemidir.

 • Öğrencilerin kendi bulundukları yerde öğretmenlerin sürekli ve aralıklı gözetmenliği olmadan gerçekleştiren her düzeydeki çalışmaların değişik biçimlerini kapsayan ve bununla birlikte derslerin planlanması, düzenlenmesi ve rehberlik aracılığıyla öğretimde elde edilen yararları da kapsayan bir eğitimdir.

 • Elektronik medya ya da kişiye özel öğrenim araç-gereçleri kullanan bir eğitim biçimidir.

 • Geleneksel eğitim uygulamalarının öğretim yaşı, zamanı ve yeri sınırlılıklarına bağlı kalmaksızın; özel olarak hazırlanmış yazılı gereçler ve kitle iletişim programları aracılığı ile yürütülen etkinliklerdir.

 • Birçok öğretim işlevinin, eğitici ve öğrencinin birbirinden uzakta oldukları bir ortamda yapıldığı eğitim biçimidir.

 • Farklı yer ve zamanda planlanan, basılı ya da elektronik iletişim gereçlerinin ve bilginin kitle iletişim araçları ile insanlara sağlanması için yapılan tüm düzenlemelerdir.


Uzaktan Eğitimin Yararları

 • Öğretimin bireyselleştirilmesini sağlar.

 • Görsel ve işitsel iletişimden yararlanılır.

 • Eğitimde fırsat eşitliği sağlar.

 • Öğretmenlerin öğrencilere ulaşmada zaman ve mekan sorunları kalkmış olur.

 • Eğitimin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar.

 • Öğretimin bütün aşamalarına özürlü olma, çalışma gibi çeşitli nedenlerle devam edemeyenler için çok uygundur.


Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları

 • Uzaktan eğitimin bilgi aktarmasının yanında bu yolla gerçekleştirilen öğretimin niteliği hala tartışılmaktadır.

 • Öğretmenin öğrencisini tanıyıp öğretim etkinliğini ona göre düzenlemesi zorlaşmakta hatta bazen imkansız hale gelmektedir.

 • Gerekli bilgisayar ağ altyapısının oluşturulması pahalıdır ve çok zaman ister.

1709

2. Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi

Uzaktan Eğitimin Dünyadaki Tarihçesi

1.Nesil

Mektupla Eğitim

2.Nesil

Radyo ve Televizyon Yayınları

3.Nesil

Sistem Yaklaşımı (Açık Öğretim Kurumları)

4.Nesil

Telekonferans

5.Nesil

İnternet ve Web


1.Nesil: Mektupla Eğitim

 • Ders notları ve sorular

 • İlk uygulamaları 1840’larda başlamış 1890 yılında daha sistematikleşmiş

 • 1840 Stenografi eğitimcisi olan Isaac Pitman İngiltere Bath ‘da mektupla steno öğretmeye başladı. http://www.youtube.com/watch?v=cXg0RdP3r7k

 • 1856’da Fransız bir öğretmen ile Alman bir yazar birlikte mektupla dil öğretimi uygulaması için okul açmışlardır.

2.Nesil: Radyo ve Televizyon Yayınları

Radyo

 • 20 yy ilk başlarında radyo yeni teknolojiler arasına katıldı.

 • 1921’de Salt Lake City Üniversitesi “eğitim radyosu” lisansını alan ilk üniversite olmuştur.

 • 1925’te ise Iowa State üniversitesi 80 öğrenciye radyo üzerinden ilk Uzaktan Eğitimi vermiştir.

 • Eğitim amaçlı radyo yayını beklenilen ilgiyi görmedi

Televizyon

 • 1934’te ilk eğitim televizyonu kurulmuştur.

 • 1934’te Iowa State Üniversitesi sağlık bilgisi, astronomi gibi dersleri eğitim televizyonundan vermeye başlamıştır.

 • 1939 yılında aynı üniversite kendi televizyon istasyonundan 400’den fazla eğitim programı uygulamaya koymuştur.


3. Nesil: Sistem Yaklaşımı (Açık Öğretim Kurumları)

 • 1960’lar - dışarıdaki öğrencilere maliyeti yüksek olmayan, kaliteli eğitim sağlamak amaçlanmıştır.

 • 1969 - Açık Üniversite (Open University, İngiltere) kuruldu. Eğitim maliyetleri de düşmüştür.

 • Resmi değerlendirmeler de, Açık Üniversite araştırma + öğretimde İngiltere’de üst sıralardadır.

 • Mega Üniversiteler (Kayıtlı öğrenci sayısı >100.000)

Üniversite

Ülke

Kuruluş yılı

Web adresi

Açık Üniversite

İngiltere


1969

http://www.open.ac.uk/

Çin Radyo ve TV Üniversitesi

Çin


1979


http://www.crtvu.edu.cn


Anadolu Üniversitesi

Türkiye


1982


http://www.anadolu.edu.tr

Kore Ulusal Açık Üniversitesi

Kore


1982


http://www.knou.ac.kr/


Sukhothai Thammathirat Açık Üniversitesi

Tayland


1982


http://www.stou.ac.th


Endonezya Açık Üniversitesi

Endonezya


1984


http://www.ut.ac.id


Indira Gandhi Ulusal Açık Üniversitesi

Hindistan


1985


http://www.ignou.ac.in


Payame Noor Açık Üniversitesi

İran


1987


http://www.pnu.ac.ir4.Nesil: Telekonferans

 • 1970’li yıllarda sesli konferans (audio-conferencing)

 • 1980 yılında Amerika’daki uzaktan eğitim faaliyetlerinde telekonferans teknolojisi

 • Sesli telekonferans: ahize, hoparlör ve mikrofon

 • 1980 ve 90’lar - uydudan etkileşimli video ve ses – video konferans


5.Nesil: İnternet ve Web

 • 1950’ler oda büyüklüğünde bilgisayarlar

 • 1974 ilk PC: Altair 8800 piyasada

 • 1993’te ilk web tarayıcısı Mosaic

 • 1992’de 50 web sayfası; 2000’de >1 milyon 2013 > 4.42 milyar web sayfası

 • 1990’ların ortasında üniversiteler web-temelli programlar


Uzaktan Eğitimin Dünyadaki Tarihçesi

 • Dünyadaki Bazı Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Başlangıç Tarihleri ve İlk UygulamalarıÇin

Kore

 • 1972 yılında Seul Ulusal Üniversitesine bağlı olarak kuruldu. 1982’de ayrılarak Korea National Open University oldu. 180.000 kayıtlı öğrenci (2009).

Brezilya

 • Öğretmen eğitiminde ulusal bir sistem

 • 1999 – 27.000 öğretmen

Finlandiya ve Norveç

 • Önceki ülkelere nazaran düşük nüfusa ve dağıtık bir yerleşime sahip İskandinavya ülkeleri

Avustralya ve Yeni Zellanda

 • Günümüzde farklı düzeylerde pek çok okul uzaktan eğitim fırsatı sunmaktadır.


Uzaktan Eğitimin Türkiye’deki Tarihçesi

4. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)

Değişik terimlerle de olsa ilk kez “uzaktan eğitim” in eğitim sistemi içindeki rolünü açıkça ortaya koymuştur. Planda; • Eğitimin fırsat eşitsizliklerini giderecek

 • Eğitimle kalkınma arasında bağlantı kuracak

 • Çocuk ve gençlerin daha bağımsız düşünmeye yönelmelerini sağlamak

 • Üretici bir yaşam ile yerel ve ulusal sorunların çözümüne etkin olarak katılmaya hazırlamak

 • Yaparak-yaşayarak ve araştırarak öğrenmeyi vurgulayacak bir biçimde eğitimin düzenlenmesi istenmektedir.

Ayrıca planda;

 • Mesleki ve teknik eğitimin önemi ortaya konmakta

 • Çıraklık eğitiminin kapsam ve niteliğinin geliştirilmesine dikkat çekilmektedir
 • Eğitimin Türkiye’de 1970’lerde yüksek öğretime girmek için gerekli hakka sahip olup da başvuranların sayısı yüksek öğretimde var olan yerlerin sayısından 10 kat fazla olması ilgili mercileri nitelikli insangücü gereksinmesinin giderek arttığı bir ortamda alternatif çözümler aramaya zorlamıştır.

 • Bu arayış “uzaktan eğitim” seçeneğinin öncülük taşıyan bir konu olarak, eğitimin gündeminin başında yer almasına yol açmıştır.
 1. Mektupla Öğretim

 2. Deneme Yüksek Öğretmen Okulu

 3. Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu


Mektupla Öğretim Yöntemine Dayalı Uzaktan Öğretimin Umulan Yararları

 • Uygulamaya katılan öğrenciler yapmakta oldukları işleri bırakarak belli kentlerde bulunan okullara devam etmek üzere bu merkezlerde toplanmak zorunda kalmayacaklardır

 • Üretici olan kişiler öğrencilik statüleri nedeniyle tüketici duruma gelmeyeceklerdir

 • Çeşitli nedenler Akşam Tekniker Okullarına devam edemeyenlerin mektupla öğretim yöntemiyle yetiştirilerek yılın belirli günlerinde sınavlara girmeleri sağlanacak ve tekniker açığı bu yoldan giderilecektir

 • Hazırlanan metinlerle Akşam tekniker Okullarının kitap sorunu çözüme kavuşacağından yurdun 22 yerinde bulunan tekniker okulları arasında beraberlik sağlanacaktır

 • Yöntemin ekonomik olması sebebiyle, az bir ödenekle çok sayıda tekniker yetiştirilebilecektir


Mektupla Öğretim Merkezi (MÖM-1974)

Amaç: Yükseköğretimde kapasiteyi artırmak, bu düzeydeki öğrenci birikimini önlemek, insan gücü açıklarını kapatmak ve öğretmen gereksinmesini karşılamak

 • Yükseköğretimde kapasite sorunun çözümüne yardımcı olmak ve öğretmen açığını kapatmak için üniversite Seçme Sınavı’na (ÜSS) giren öğrencilerin tümüne MÖM’nin programına kayıt olma hakkı tanınmıştır.

 • Ders notlarının dizgi ve baskılarının kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için dizgi-baskı birimi kurulmuştur.

 • Kendi kendine çalışma yöntemlerini öğreten çeviriler yapılarak mektupla öğretim öğrencilerine gönderilmiş ve programın gerektirdiği yaz ayları çalışmaları etkin biçimde uygulamaya konulmuştur.


Deneme Yüksek Öğretmen Okulu

Amaç: Bakanlığın Mayıs 1974 gün ve 9731 sayılı onayında “tespit edilen alanlarda öğretim yapacak yüksek dereceli bir modeli çerçevesinde eğitim teknolojisi yoluyla eğitim yapılması...”

Modelin amaçları; • Yüksek öğretimde kapasite artırarak, okullaşma süreci dışında kalanlara olanak sağlamak

 • Eğitimde etkililiği artırmak

 • Eğitim harcamalarında uzun vadede maliyeti düşürmek

 • Orta öğretim kurumlarına fizik, kimya, biyoloji ve matematik dallarında, lisans düzeyinde öğretmen yetiştirmek

 • MEB tarafından öngörülen alanlarda deneme niteliğinde, teknolojiye dayalı eğitim programları geliştirip uygulamak ve uygulama sonuçlarının sistemin bütünlüğü içinde yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak

 • 1974-1975 öğretim yılında orta öğretim kurumlarını bitiren yaklaşık 45.000 öğretmen kayıt yaptırmıştır.

 • İlk uygulamanın yetersiz olduğu görülmüş ve 1975 yılında çalışmalarına son verilmiştir.


Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu (YAYKUR) – 1975

 • Deneme Yüksek Öğretmen Okulu ile uzaktan öğretime başlayan öğrenciler bu kuruma devredilmiştir.

 • Çeşitli bölümlerde orta öğretim öğretmenliği, ilkokul öğretmenliği, teknik ve sosyal bilimler ile yabancı diller alanlarında uzaktan yükseköğrenim hizmeti vermiştir

 • 1979 yılında çalışmalarına son verilmiştir


Anadolu Üniversitesi

 • 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim Fakültesi kurulmuştur


Türkiye’deki Örnek Uzaktan Eğitim Uygulamaları

Açıköğretim

 • İlköğretim

  • Açık Ortaokul

 • Ortaöğretim

  • Açık Lise

 • Yüksek Öğretim

  • Açık Üniversite
 • Açık Öğretim Ortaokulu http://aio.meb.gov.tr

 • Açık Öğretim Lisesi http://www.aol.meb.gov.tr

 • Mesleki Açık Öğretim Lisesi http://maol.meb.gov.tr/

 • Açık Öğretim Fakültesi http://www.anadolu.edu.tr/tr/akademik/birim/genelBilgi/2/1/1

 • İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi http://auzef.istanbul.edu.tr/

 • ÇOMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi http://lms.comu.edu.tr/comuzem/

1709

3. Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Medya

Uzaktan Eğitim – Teknoloji

 • Uzaktan eğitim; özel ders tasarımı, öğretim teknikleri, farklı teknolojiler aracılığıyla iletişim ve özel kurumsal ve yönetimsel düzenlemeler gerektiren, öğretimin yapıldığı yerden farklı bir ortamda meydana gelen planlı bir öğrenmedir.

 • Uzaktan eğitim, teknolojiden bağımsız düşünülemez.

 • 1900’lü yıllarda hareketli resimler

 • 1930’lu yıllardan itibaren radyo

 • 1950’lerde eğitsel TV

 • 1980’lerde Bilgisayarlar

 • Tümleşik teknolojiler: Teknolojinin öğretme gücünü artırmak ve yeni bir dizi potansiyel öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının geliştirilmesini sağlayabilmek için yeni teknolojilerin birbirleri ile uyum içinde kullanılması ile ortaya çıkmıştır. Örn: Telekonferans


Uzaktan Eğitim Teknolojileri

Eş Zamanlı (Senkron)

 • Öğrenen ve eğitmenin aynı anda, farklı mekanlarda eğitim/öğretim gerçekleştirdiği tekniktir. Örn: Telekonferans, msn

Eş Zamansız (Asenkron)

 • Öğrenen ve eğitmenin zaman ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirdiği eğitim/öğretim tekniğidir. Örn: Forum, e-posta


Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı

 • Coldeway, eğitim uygulamalarını, zaman ve mekan kavramlarının kombinasyonunu alarak 4 şekilde incelediği bir yapı önermiştir.

  • aynı-zaman, aynı-yer (az-ay)

  • farklı-zaman, aynı-yer (fz-ay)

  • aynı-zaman, farklı-yer (az-fy)

  • farklı-zaman, farklı-yer (fz-fy)


Aynı-zaman, Aynı yer

 • Geleneksel öğretim aynı zamanda aynı yerde gerçekleştirilen öğretimdir

 • Örnek: Genellikle sınıf ortamındadır ve öğretmen merkezlidir.


Farklı-zaman, Aynı-yer

 • Farklı zamanlarda aynı yerde öğrenmek, bireyin bir öğrenme merkezinde veya bilgisayar laboratuarında öğrendiği durumlardır.

 • Burada öğrenciye aynı öğrenme olanağı farklı zaman dilimlerinde tekrar edilerek sunulur ve öğrenciye kendi tercihi doğrultusunda katılma şansı verilir.

 • Örnek: Öğrencilerin Macintosh bilgisayarları kullanmaları gereken bir Web tasarımı ödevi almışlardır. Öğrenciler hafta içerisinde farklı zamanlarda Mac laboratuarına giderek ödevlerini tamamlamışlardır.


Aynı-zaman, Farklı-yer

 • Aynı zamanda farklı yerlerde öğretim için televizyon yayını kullanılabilir.

 • Bu yaklaşım eş-zamanlı (senkron) uzaktan öğretim olarak adlandırılmaktadır.

 • Örnek: Öğrencilerin aynı sınıfta toplanması ve eğitmenin başka bir mekandan ders anlatması (Telekonferans)


Farklı-zaman, Farklı-yer

 • Öğrenciler nerede ve ne zaman öğreneceklerine kendilerine karar verir, istedikleri yerden öğretim materyallerine erişebilir.

 • Bu yaklaşım eş-zamansız (asenkron) uzaktan öğretim olarak adlandırılmaktadır.

 • Örnek: Internet üzerinden Web ortamında yapılan öğretim


E-Kitap, E-Dergi

 • E-Kitap: Çevrimiçi öğretim teknolojilerine rağmen e-öğrenme süreçlerinin vazgeçilmez öğretim materyalleridir. Hazırlanması, kullanımı ve erişimi en kolay materyaldir. Basılı olarak iletilebilir ve kullanılabilir olması da önemlidir.

 • E-Dergi: Makaleler, konuya ilişkin uygulamalar ve güncel kaynaklar gibi konular belli zaman aralıkları ile öğrencilere ulaştırılabilir.


Radyo, Televizyon

 • Manyetik ve elektromanyetik dalgalarla sesin iletimini ve dinlenilmesini sağlayan uzaktan iletişim sistemine radyo denir.

 • Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıta televizyon denir.


Teleteks

 • Çok geniş kitlelere uygun maliyetle veri ve grafik bilgilerinin televizyon program sinyalindeki düzey kabartma aralığına eklenerek normal televizyon görüntü ve ses sinyalleri ile birlikte yayınlaması ile gerçekleşen teknolojidir.

 • Tek yönlü metin ve grafiklerin televizyon ekranında gösterilmesidir.

 • Metin ve grafik sayfaları uzaktaki bir veri tabanında depolanmıştır. Veri tabanında sayfalar numaralandırılarak dizin hâline getirilmişlerdir. Bu sayfalar televizyon ekranında özel bir şifre çözücü (decoder) aracılıyla sunulur ve kullanıcı sayfa numarasına girerek istediği bilgiye ulaşır.

 • TRT TELEGÜN Teleteks sayfalarının 400 ve 410 numaralı sayfaları arasında her gün 24 saat “Eğitim” başlığı altında teleteks sayfaları yayımlanmaktadır.

 • Örn; EğiTekst


Videoteks (Viewdata)

 • Teletekse benzeyen bir teknolojidir.

 • Öğrenenlerin veri tabanları ile etkileşime geçerek öğrenebilmelerini sağlar.

 • Sayısal olarak kodlanmış metinsel ve grafiksel bilgileri tamamıyla elektronik yollarla kullanılabilmesini sağlar, bu bilgileri çok basit ve ucuz maliyetlerle bilgisayar terminalleri aracılıyla abonelere dağıtmaktadır.

 • Çift yönlü etkileşim yapısı içerir.

BRUETEL Örneği

 • 1982-1983 yıllarında “Batı Adaları Meclisi Eğitim Departmanı (Western Isles Council's Education Department – Galler, İskoçya)” tüm okullara mikrobilgisayarları tanıtmıştır.

 • Tüm okulların ortak erişimi için online bir veritabanı projesi geliştirilmiştir.

 • Bruetel: Viewdata formatında menülerle çalıştırılan öğrenme materyali servisidir.

 • Bruetel tüm personel ve öğrencilerin email gönderip alabilmelerine ve kendi materyallerini ekleyebilmelerine izin vermektedir.

 • www gelişimi ile yerini Brunet almıştır.


Telekonferans

 • Etkileşimli iletişim biçimine bir örnektir. Dört şekilde gerçekleştirilir.

  • Sesli Konferans

  • Ses ve Grafikli Konferans

  • Video Konferans

  • Web Tabanlı (Bilgisayar Tabanlı) Konferans

Sesli Konferans

 • Katılımcılar sesli konferansa telefon hatları ile bağlanırlar.

Ses ve Grafikli Konferans

 • Telefon hattı üzerinden ses ve grafik aktarımı ile gerçekleştirilen konferanstır. Ses telefon aracılığı ile grafik ise elektronik tahta ile karşı tarafa iletilir.Video Konferans

Video konferans uydu veya kablo aracılığıyla televizyon veya bilgisayar monitöründen aktarılan görüntünün kamera ve mikrofon vasıtasıyla iki yönlü iletimidir.

Web Tabanlı (Bilgisayar Tabanlı Konferans)

 • Bilgisayar tabanlı konferansta senkron iletişimin yanı sıra asenkron iletişim (e-mail, forum) vardır. Sadece video görüntüsü değil ppt sunusu da paylaşılabilir. Konuşurken arada arama(Google earth) yapabilirsiniz.


Görsel ve İşitsel Medya

 • Öğretim materyali olarak görsel ve işitsel medya kullanımı ucuz ve kolay dağıtılabilir olması nedeni ile popülerdir (kaset, CD, DVD vb.)

 • Hazırlama süreci yaratıcılık ve uzmanlık gerektirir.

Kullanım Alanları

 • Konu anlatımları

 • Öğrencinin gözlemesi gereken durumların aktarımı

 • Uygulamalı gösterimler

 • İnsanlar arasında geçen konuşma ve tartışmaların sunulması

 • Uzman kişiler ve ünlülerin kişisel deneyimlerinin aktarılması


Hipermetin

 • Hipermetin; yalnızca yazı ve çizelge, şekil, kroki gibi yazınsal bilgi birimleri ile bu birimleri ile bu birimler arasında kullanıcının istediği ilişkileri kurabilmesine elverişli bilgisayar yazılımlarıdır.

 • Doğrusal olmayan, dallanmalı yapıya sahiptir.


Hiperortam

 • Hiper Ortam; metin, grafik, gerçek görüntü, canlandırma ya da ses biçimindeki farklı bilgi birimleri ve bu bilgi birimleri arasında kullanıcının kolaylıkla hareket edebilmesini sağlayan bilgisayar yazılımlarıdır.

 • Metin ile birlikte diyagram, animasyon, ses ve video içerir.

 • Bilgisayar temelli sistemlerdir.

 • Hipermetin ve hiperortam arasındaki en önemli farklılık; hiperortamın aynı zamanda video veya ses gibi hareketli ortamlar içerebilmesidir. Hipermetnin genişletilmiş halidir.


Çokluortam

 • Hipermetin ve hiperortamı kapsar

 • Ses, video, animasyon vb. farklı ortamların aynı anda işe koşulması süreci

 • Hipermetin ve hiperortam bilgisayar ortamlarını içerirken çokluortam tüm ortamları içine almaktadır

 • Film, müzik, slayt gibi farklı ortamların bütünleştiği bir ortamdır

 • Metin ile birlikte ses, resim, görüntü, animasyon gibi öğelerden en az birinin kullanılması

 • Örnekler

  • Bilgisayar ekranındaki metin, grafik veya animasyon ve bilgisayar hoparlöründen gelen ses

  • TV ekranından ders sunumunu izlemek

  • Powerpoint sunumları

  • Yazılı metin ve görsel içeren ders kitabı

17094. Radyo ile Öğretimin Yapısı

Radyo

Manyetik ve elektromanyetik dalgalarla sesin iletimini ve dinlenilmesini sağlayan uzaktan iletişim sistemidir.


Eğitsel Radyonun Tarihçesi

1920

Amerika’da ilk radyo yayını yapılmıştır.

(2 Kasım 1920)1923

Radyo ile verilen dersler öğrenenler tarafından büyük ilgi görmüştür. O yıllarda radyo ders kitabı olarak kabul görmüştür.

1929

Radyonun altın çağıdır. İnsanlar eğlenmek için birçok diziyi dinlemişlerdir.

1920’ler

İngiltere’de BBC Okul radyosu programları okul öncesi öğrenenleri için günlük yayınlar, öykü ve şarkılar; ilköğretim basamağındaki öğrenenler matematik, tarih, sağlık ile ilgili konuları; daha büyükler ise fen, endüstri, edebiyat alanlarındaki uzman tartışmalarını dinleyebilmekteydiler.

1930’lar

Birkaç Asya ve Afrika ülkesi dışında diğer ülkelerde radyo istasyonları kurulmuştur

1930’lar-

1940’lar


Radyo yemeklere, uykulara karışır olmuştur.

Aynı yıllarda Cleveland Eğitim Kurulu İstasyonu okul programı konularının neredeyse tümünü radyo programı yayını olarak hazırlamıştır.1960’lar

Radyonun tahtını televizyon almıştır.


Radyo Programlarının Amaçları

 • Dini öğretimi artırmak

  • Latin Amerika’da kırsalda yaşayan fakir halka yönelik kilise tarafından desteklenen radyo yayınları…

 • Yapılacak hizmetler hakkında halkı bilgilendirmek.

 • Belli bilgi ve becerilerin öğretilmesi.

  • ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Japonya, Türkiye gibi birçok ülkede uzaktan eğitim çalışmalarında kullanılmış ve kullanılmaktadır.


Radyo Yayını Hazırlamada Tasarım Ekibi Üyeleri

 • Proje Yöneticisi

 • Yapımcı-yönetmen

 • Öğretim süreçleri tasarımcısı

 • Alan uzmanı

 • Senaryo yazarı

 • Eğitim psikoloğu

 • Ses uzmanı


Radyo Derslerinin Yararları

 • Yaşam boyu öğrenmeye destekleyici bir unsur

 • Öğrenme öğretme ortamlarını zenginleştirme

 • Yazılı kaynaklardan hızlı güncelleme imkanı olması

 • Söyleşi, görüşme, yarışma gibi öğretim yöntemlerini yaşayabilme olanağı sağlaması

 • Çok geniş kitlelere ulaşımı sağlayabilmektedir

 • Yüksek derecede farklılaşmış, coğrafi olarak uzak yerlerdeki dinleyicilere yüksek kalitede eğitim programlarını düşük bir maliyetle dağıtım yeterliliğine sahiptir.

 • İşitsellik, kelime dağarcığı dinleyici için uygun olduğu sürece farklı yaş gruplarıyla kullanılabilme olanağı sunar.


Radyo Derslerinin Sınırlılıkları

 • Etkileşimin düşük olabilmesi

 • Beceri ya da konuyu derinlemesine kazandırılmasının uygun olmaması

 • Radyo yayınları hava durumundan etkilenmesi sebebiyle beklenmedik durumlara açık vermektedir.

1709

5. Eğitsel Televizyon

Televizyon

 • TELEVİZYON sözcüğü, "uzak" anlamındaki Yunanca tele ve "görme" anlamındaki Latince visio sözcüklerinden gelir. Buna göre, televizyonun sözcük anlamı "uzaktakini görme''dir.

 • Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıta televizyon denir.


Eğitsel TV Tarihçesi

1900’lar

Sessiz film (Chaplin, Gish)

1930’lar

Siyah-beyaz TV (Tam olarak çalışan)

1936

İlk düzenli TV yayını (İngiltere)

1950’lar

Renkli TV

1950

5 ülkede düzenli TV yayını (ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği…)

1968

Türkiye’de ilk düzenli TV yayını

1971

Açık Üniversite (İngiltere)

1980

130 ülkede düzenli TV yayını

1982

Anadolu Üniversitesi AÖF

 • Televizyon yaygınlaştıkça Uzaktan Eğitimde kullanılmaya başlanmıştır.

 • Türkiye’de Açıköğretim’de öğrencilerin TV’den ders izleme oranı %3’tür.

 • Sorun?

Çözüm: Tek yönlü iletimin kullanıldığı TV yayıncılığı yerine gelişen iletişim teknolojilerinin imkanları kullanılarak “etkileşimi” sağlayan farklı yapılar oluşturulmalıdır.
Televizyon Derslerinin Hazırlanması

 • Televizyon dersinin hazırlanmasında görev alan tasarım ekibi

1. Proje yöneticisi

2. Yapımcı-yönetmen

3. Öğretim süreçleri tasarımcısı

4. Alan uzmanı

5. Senaryo yazarı

6. Eğitim psikoloğu

7. Grafik uzmanı ve Video grafik uzmanı

8. Ses uzmanı • Televizyon derslerinde yapım sonrası kurgulama sürecidir.

 • Kurgu, yapılan kayıtların gerektiğinde özel efektlerde kullanılarak birleştirilmesi ya da belli görüntülerin içine başka görüntülerde sokularak dersin ortaya çıkarılmasıdır.


Radyo ve Televizyonun eğitimde başlıca şu amaçlarla kullanılır

1. Eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmak,

2. Maliyeti düşürmek,

3. Öğretme zamanını değerlendirmek,

4. Yetişkinler eğitimi hizmetlerini etkinleştirmek ve toplumsal kalkınmayı hızlandırmak.
Televizyon Derslerinin Yararları


 • Pahalı veya ulaşılması zor durumlara ulaşımı kolaylaştırma (zor deneyler, uzak ülkeler…)

 • İncelemesi zor hayvan türlerinden haberdar olma.

 • Tıbbi vaka ve hastalıklar gibi durumların doğal oluşum aşamalarını gösterebilme (3 ayda belirginleşen hastalıklar)

 • Önemli kişi veya durumları görsel ve duyusal olarak kayıt altına alabilme.


Televizyon Derslerinin Sınırlılıkları

 • Genel olarak halen etkileşimin olmaması.


Etkileşimli TV

 • Etkileşimli TV kavramının, bir kitle iletişim aracı olan televizyon açısından geleneksel iletim anlayışını değiştirdiği, yerine iletişim anlayışını getirdiği ve bu anlamda kitle iletişiminde yeni bir çağı başlattığı ileri sürülebilir.


Etkileşimli TV yapım süreci

 • Çekim öncesi aşaması

 • Hazırlık ve prova aşaması

 • Çekim aşaması

  • Canlı yayın

  • Bant kaydı

 • Çekim sonrası aşaması


Çekim Öncesi Aşaması

 • Senaryo oluşturulur.

 • Anlatımın nasıl olacağına karar verildikten sonra senaryo ortaya çıkarılabilir.

 • Televizyon yayıncılığında iki tür anlatı vardır:

  • Doğrusal (linear) anlatı

  • Doğrusal olmayan (Non-linear) anlatı

1. Doğrusal anlatı

Başlangıç  Bitiş  • Geleneksel TV yayıncılığında kullanılır.

  • İzleyici tarafından müdahele yapılamaz.

2. Doğrusal olmayan anlatı

  • Olaylar izleyicinin kontrolündedir.

2.1. Doğrusal hat ile puanlama dal yapısı2.2. Arabağlantıılı hikaye yapısı2.3. Basit Dallanan AnlatıÇekim Aşaması

 • Senaryo ortaya çıkarıldıktan sonra çekimler, sahneler ve sekanslar kameraya alınırlar.

 • İki tür yayıncılık vardır:

  • Bant yayın

  • Canlı yayın


Çekim Sonrası Aşamaları

 • Çekim sonrası aşamasında ise kurgular yapılır ve sunuma geçilir.


Etkileşimli TV’nin Öğrenme Sürecine Getirdiği Yenilikler

 • Etkileşimlilik ve Serbestlik Düzeyi

 • Öğrenme Potansiyelindeki Artış

 • Zihni Eforun Öğrenme Süreci İçinde Arttırılması


Uzaktan Eğitim Amaçlı Etkileşimli Programlarda Karşılaşılan Sorunlar

 • Teknolojik Donanımın Gerekliliği

 • Maliyet Sorunu

 • Öğrencilerin Etkileşimli Programlara Katılımında Ortaya Çıkabilecek Sorunlar

1709


6. Pedagoji- Andragoji Çocuk Tv Programları

Pedagoji

 • Yunanca kökenli kelime, çocuk anlamında “paid” ile yol gösterme anlamında “agogus” sözcüklerinden oluşmaktadır.

 • Çocuklara belirli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıyla ilgilenen sanat ve bilim dalıdır.

 • Pedagojik modelde öğrenenlerin öğrenmeleri ile ilgili kararların tamamı öğretmen tarafından alınır. Bu süreçte öğrenen dışa bağımlıdır.


Yetişkin Eğitimi

 • Yetişkin, sorumluluk alabilen, kimlik duygusu oluşmuş, kendi yaşantıları, öz benlikleri ve deneyimleri olan bireydir.

 • İlk dönemlerde yetişkinlere özel eğitim yöntemleri bulunmadığı için yetişkinlerde pedagoji esaslarına göre eğitilmişlerdir.

 • Yetişkin eğitimi ile ilgili ilk çalışmalar 1960 -1970’lerde başlamıştır. Yetişkinlerin nasıl öğrendiği ile ilgili birçok çalışma yapılmış en yaygını ise Knowles’ın çalışmalarıdır.

 • Andragoji: Yetişkin öğrenme kuramıdır


Andragoji

 • Yetişkin eğitimi kendine özgü kavramları, metotları ve felsefesi olan bir alandır.

 • Malcolm Knowles, yetişkin öğrenme kuramını Andragoji (Andragogy) kavramı ile açıklamaya çalışmıştır.

 • Andragoji, yetişkinlerin öğrenmelerine yardım etme sanatı ve bilimidir.

 • Malcolm Knowles’ a göre andragojik model temel varsayımları,

  • Öğrenme gereksinimi

  • Öğrenen deneyiminin önemi

  • Hazırbulunuşluk düzeyi:

   • Örneğin bir anaokulunda öğretmenler toplam kalite yönetimi ile ilgili bir eğitimi verilmeden önce ön hazırlık olması açısından öğretmenlerin hazırbulunuşluk düzeyini artırmak için sınıfında toplam kalite tekniklerini uygulamış öğretmenlerin ortaya koyduğu başarılı ürünlerin sergilendiği bir seminer ya da çalıştay yapılabilir.

  • Oryantasyon eğitimi

   • Örneğin okulöncesi öğretmenlerine yönelik olarak verilecek olan bir hizmetiçi eğitimde kursun adı “Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı” yerine “Okulöncesi Fen-Doğa Etkinliklerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı” gibi daha spesifik bir konuya odaklanan bir kurs adı, öğretmenleri konuya daha çabuk ısındıracaktır.

  • Motivasyon

 • Yetişkin, eğitimi kendisi istemelidir.


Pedagoji + Andragoji = Yaşam Boyu Öğrenme
Pedagoji

Andragoji

Öğreticinin Rolü

Bilgi Sağlama

Bilgiye Yönlendirme

Deneyimler

Ön Bilgi  Bilgi

Bilgi  Yaşam

Öğrenme Amacı

Belirlenir

Belirler

Kalıcı Öğrenme

Kısa Süreli

Uzun Süreli


Çocuk Programları

Susam Sokağı

 • Çocuklara; diş fırçalama,dengeli beslenme,süt içme,yemekten önce ve sonra ellerini yıkama gibi alışkanlıklar kazandırılmaya çalışılmıştır.

 • Çocuklara;sevgi,saygı,dürüstlük,hoşgörülü olma gibi ahlaki erdemler kazandırılmaya çalışılmıştır.

Duma Duma Dum

 • Çocuklara rakamları (1-2-3-4....) öğretirken bunu kuklalarla (kurbağa, kurabiye canavarı vs) şeklinde sevimli kahramanlarla yani somutlaştırarak anlatıyor.

 • Nesneler, kavramlar verilirken sembolleştirilerek çocuğa veriliyor.

 • Programa stüdyodaki çocukların yanında televizyon başındaki çocukların telefon ile katılmasını sağlayarak onların bireyselleşmesini, toplumsallaşmasını olanak veriyor.

Adam Olacak Çocuk

 • Başarı karşısında verilen hediyeler yanlışlıklar karşısında da şarkı söyleme gibi güzel cezalar verilmektedir.

Çocuk Kanalları • D çocuk (D smart)

Yayın saati: 06:00 - 23:00

 • Yumurcak TV

www.yumurcak.tv

 • Baby TV (Digiturk)

 • 0-3 yaş

http://www.babytvchannel.com/turkey

 • Jetix (Digiturk)

http://www.jetix.com.tr/

 • TRT Çocuk 1 Kasım 2008’de yayına başlıyor.

Yayın saati: 07.00 - 21.00


AÇEV - TRT Televizyon Yoluyla Eğitim Projesi

 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) , erken çocukluk ve yetişkin eğitimi konusunda edindiği tecrübe ve geliştirdiği uzmanlığı daha geniş kitlelelere ulaştırabilmek amacıyla 2001 yılında “Benimle Oynar mısın?” adlı bir televizyon projesi geliştirmiştir.

 • İçerik, hem okulöncesi çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyici, hem de anne-babaları bilinçlendirici bir nitelik taşımaktadır

 • Stüdyo oyunları, animasyonlar, aktüel çekimler ve kukla oyunları programda yer almakta ve 30 dakikalık süre içinde çeşitli mesajlarla izleyicilere iletilmeye çalışılmaktadır.


RTÜK Çocuk Sitesi

 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun çocuklarda televizyon okuryazarlığının geliştirilmesi amacıyla sunduğu bir hizmettir. Çocuklar televizyon seyrederken şunlara dikkat etmelidirler:

  • Yalnızca kendilerine yönelik olarak hazırlanan programları izlemelidirler.

  • Televizyon izlerken ödevlerini ve derslerini ihmal etmemelidirler.

  • Çocuk programları dışındaki diğer programları izlemek için anne ve babalarından izin almalı ve mümkünse onlarla birlikte izlemelidirler.

  • Televizyon izlerken duruşlarına dikkat etmeli, mümkün olduğunca dik oturmalıdırlar.

  • Saat 21:30’dan sonra televizyon izlememeleri önerilmektedir.Çocuk TV İle İlgili Dünyada Yapılan Uygulamalar

 • 1 Kasım 2008’den itibaren Fransa’da yeni bir dönem başladı. Çocuk kanallarında, “3 yaş altı çocuklar için TV zararlıdır” uyarısı çıkıyor. 16 Nisanda yapılan araştırmayı değerlendiren çocuk psikiyatristleri televizyonun 3 yaş altı çocuklar üzerinde “pasifleştirme, dil öğreniminin gecikmesi, dikkat eksikliği, uyku problemleri ve bağımlılık oluşturma” gibi olumsuz etkileri olduğunu belirtmişti.

 • İsveç’te 12 yaşından küçük çocuklara yönelik TV`lerin reklam yayınlaması yasaklanmıştı.

 • Belçika’nın Flaman kesimi ile Yunanistan, çocuklara yönelik reklamların yayın saati ve süresini kontrol altına almıştı.

 • Hollanda “bebek” televizyonunun şifreli yayınlar arasında olmasını kararlaştırmıştı.

 • İspanya ise sadece AB üretimi oyuncakların TV reklamlarına izin veren bir karar almıştı.

Uzaktan Eğitim |Yüklə 141,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə