Elaziğ mezre ortaokulu sinif I.ÜNİte dkab teog deneme sinavi -IYüklə 55,4 Kb.
tarix27.07.2018
ölçüsü55,4 Kb.
#60248
ELAZIĞ MEZRE ORTAOKULU 8.SINIF I.ÜNİTE DKAB TEOG DENEME SINAVI -I


1. Allah her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamıştır. Zamanı geldiğinde olaylar bu programa uygun olarak gerçekleşir. Nitekim Yüce Allah bir ayette, “Biz her şeyi bir düzene, ölçüye, plana göre yarattık.” buyurmuştur. Kamer sûresi-49

Bu açıklamada inanç esaslarımızla da ilgili olan hangi kavrama vurgu yapılmaktadır?
A) Düzen B) Kader C) Plan D) Program
2.


I

Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.

II

Hiçbir kimse başkasının günahını yüklenmez.

III

İnsan çalışmasa da Allah onun rızkını en güzel şekilde verir.

Tablodaki bilgilerin doğru “’D” ya da yanlış “Y” olarak sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I

II

III

A)

Y

D

Y

B)

D

D

Y

C)

Y

D

D

D)

D

Y

D
3.
A) Takdir B) Yazgı C) Plan D) Oluş
4.

1- Düşünce, insanı diğer varlıklardan ayırt eder.

2- İnsan, irade sahibi bir varlıktır.

3- İnsan, kendi iradesiyle tercih hakkını kullanamaz.

4- İnsan, yapıp ettiklerinden dolayı ancak ahirette sorumlu tutulur.

5- İnsan, alın yazısı önceden belli olduğu için yaptıklarını özgür iradesiyle değil, zorunlu kaldığı için yapar.

6- İnsan, kendi hür iradesiyle tercihte bulunduğu her şeyden sorumludur.

İnsanla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) 1,3,4 B) 2,4,5 C) 3,4,5 D) 1,4,5


5.

Hadi aktarmıyayım…Kim getirir ekmeğimi?

Oturup kör gibi, nâmerde el açmak iyi mi?

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası;

Dostunun yüzkarası; düşmanının maskarası!

Mehmet Akif ERSOY
A) Çalışmak B) İlim C) Para D) Dilenmek
6. İnsana düşen gayret etmek, sebeplere sarılmak, çalışmak ve araştırmaktır. Sonucu takdir edecek olan Allah’tır. İnsan, Allah’ın kendisine akıl ve hür irade verdiğini unutmamalı, karşılaştığı olumsuzlukları alınyazısı ve talih diyerek kadere yüklememelidir.
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen ana fikir aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
A) Dua etmenin faydaları B) Kaderi doğru anlamak

C) Çalışmanın önemi D) Araştırmaya teşvik
7.

“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik

birbirinden ayrılmıştır...” Bakara sûresi – 256

“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” İnsan sûresi - 3


Yukarıdaki ayetlerde özellikle neye vurgu yapılmaktadır?
A) Tercih B) Bağımsızlık C) Özgür irade D) Sorumluluk
8.

“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?” Mülk sûresi-3Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?

A) İnsan yaratılış bakımından diğer varlıklardan farklıdır.

B) Allah, kâinatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır.

C) Allah’ın yarattığı hiçbir şeyde düzensizlik ve dengesizlik görülmez.

D) Allah her şeyi yerli yerinde yaratmıştır.


9.


1

“Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler.” (A'râf sûresi, 34.ayet)
Biyolojik Yasalar

2

“Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah'ın kanunudur.” (Yasin sûresi, 38.ayet)
Toplumsal Yasalar

3

“O (Allah) insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” (Alâk sûresi,2. ayet)
Fiziksel Yasalar

Tabloda evrendeki yasalar ve bunlarla ilgili ayetler verilmiştir. Ayet – yasa eşleştirmesinin doğru yapılmış olduğu şıkkı işaretleyiniz?

A) 2,1,3 B) 3,2,1 C) 1,2,3 D) 3,1,2
10.

Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasına kader denir. Zamanı geldiğinde olayların bu programa uygun olarak gerçekleşmesine kaza denir.Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi kader ile ilgili değildir?

A) “O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.” Furkan - 2

B) “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.”

Kamer - 49C) “Allah, temizlenip arınanları sever.” Tevbe - 108

D) “Yeryüzüne, yahut canlarınıza gelip çatan hiçbir felâket yoktur ki biz, onları yaratmadan önce onu, bir kitapta(Levh-i Mahfuz) tespit etmemiş olalım; şüphe yok ki bu, Allah'a pek kolaydır.” Hadid – 22
11.

1

Sigara içen birinin hastalanma riskinin fazla olması.


2

Dere yatağında yapılan konutların tabii afet riski.

3

Toplumsal olaylara karşı vurdumduymazlık.


Yukarıdaki tabloda yasalarla ilgili ihlâller söz konusudur. Söz konusu ihlallerle ilgili yasaların doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?

A) Biyolojik Toplumsal Fiziksel

B) Fiziksel Biyolojik Toplumsal

C) Biyolojik Fiziksel Toplumsal

D) Toplumsal Fiziksel Biyolojik
12.

“Delidir ne yapsa yeridir.”Bu söz ile ne anlatılmaktır?

A) Deli her şeyi yapabilir.

B) Deli ne yapacağını bilemez.

C) Deliye karşı dikkatli olmak lazım.

D) Aklı olmayanın sorumluluğu da olmaz.
13.

Hz.Ömer(ra) döneminde hırsızlık yapan biri, bunu Allah’ın takdir ve kazasıyla yaptığını söyleyince, Hz.Ömer, bu adama hırsızlığından dolayı bir ceza, bir de Allah’a iftira ettiğinden dolayı sopa cezası uygulamıştır.Bu olaydan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?

A) İnsan, yaptığı yanlışları ve kötülükleri, sorumluluktan kaçmak için kadere mal etmemeli.

B) İnsan, kaderinde ne varsa onu yaşar.

C) İnsan, kaderinin mahkumudur, iradesi yoktur.

D) İnsan, sınırsız bir irade ve güç sahibidir.
14.

Kader, cinayet işleyen birinin “Ben

Kader mahkumuyum” şeklindeki

savunmasını okuduktan sonra

bu kişinin aslında ……………………….. düşünür.

Doğru kader inanışı doğrultusunda boş bırakılan yere en uygun gelecek ifade hangisidir?
A) Yazgısının böyle olduğunu

B) Elinden bir şey gelmediği için suçsuz olduğunu

C) Sorumluluk duygusundan kaçındığını

D) Kaderini yaşamış olduğunu
15. (I) İnsan, kendi tercihlerini kullanmış olduğu alanlarda sorumluluk almasını da bilmelidir. (II) İnsanların, hür iradeleriyle ortaya koymuş oldukları eylemlerin sonuçlarını üstlenmeleri kaçınılmaz bir gerçektir. (III) Fakat birçok olumsuz durumda, kişilerin bu sorumluluktan kaçmak için ‘kader’ inancını bir kılıf olarak kullandığı görülmektedir. (IV) Bir deprem durumunda, sorumlu olan kişilerin, bu durumu, ilahi bir afet, ceza, ihtar, tokat ve imtihan kavramlarıyla açıklamaları da bu sorumsuzluğun açık bir göstergesidir. (V) Oysa ben, on bir yaşımda öğrendim depremin insanları öldürmediğini; insanları ihmalkarlıklar sonucu yapılmış olan yapılar öldürür.

Yukarıdaki metnin, numaralandırılmış hangi bölümlerinde ‘kader’ konusunun yanlış yorumlandığı ifade edilmektedir?

A) I,IV B) III,IV C) II,III D) IV,V
16.

Tohum saç, bitmezse toprak utansın!

Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen!

Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

Necip Fazıl KısakürekYukarıdaki şiirin ana teması nedir?
A) Hedefe ulaşmak için her şey mübahtır.

B) Amaçsız da olsa koşmak lazım.

C) Elinden geleni yapmak, vazgeçmemek, çalışmak.

D) Toprak verimsiz de olsa önemli olan tohum ekmek.

17.


S

Ü

N

T

E

V

E

K

K

Ü

L

N

E

İ

R

A

D

E

A

K

I

L

S

A

B

I

R

L

I

İ

L

İ

M

T

U

L

L

A

H

E

V

R

E

N
  • Allah’a dayanma, sığınma, güvenme.

  • Bir şeyi yapma ve yapmama isteği.

  • Allah’ın her şeyi öncesi ve sonrası ile bilme sıfatı.

  • İnsanları diğer varlıklardan ayıran ve sorumluluğunun ön şartı.

  • Gök varlıklarının tümü, kainat.

  • Zor koşullarda cesaretini, direncini ve metanetini yitirmeyen kişiye denir.

Yukarıdaki tanımların karşılığı gelecek kavramları tabloda bularak üstünü karalayınız. Bu işlemi yaptıktan sonra ortaya çıkacak olan kavram hangisidir?
A) Sünnet B) Sünnetullâh C) Sünnî D) Sünnetler
18.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru tevekkül anlayışını yansıtmaz?

A) Tedbir bizden, takdir Allah'tan

B) Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a ısmarla.

C) Önce deveni bağla, sonra Allah’a tevekkül et.

D) Vermeyince ma’bud, neylesin Mahmut.

19.Beş yaşın altındaki çocuk ölüm oranlarının en fazla ve en az olduğu ülkeler şu şekildedir: Oran(Binde)


Mozambik

297

Danimarka

7

Afganistan

296

Finlandiya

7

Angola

292

İrlanda

8

Mali

287

Norveç

8

Yukarıdaki tablo incelendiğinde kader-ölüm ilişkisi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisini söylemek doğrudur?
A) Allah, ömrü uzun olanlara mühlet vermiştir.

B) Allah, kimilerinin çok, kimilerinin de az yaşamasını takdir etmiştir.

C) Herkesin yaşam süresi farklıdır, Allah dilediğine dilediği ömrü verir.

D) Ömrün kısalığı ve uzunluğu, ülkelerin refah, sağlık, eğitim ve ekonomik düzeyi ile yakından ilişkilidir
20.”Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.” Rahman ,26-27 ayeti, yaratılmış olan tüm varlıkların bir ömürleri olduğunu vurgular.

Yaşamın sonlu olduğu bilincinde olan bir mümin yaşamını doğru değerlendirirken aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Çevresine ve topluma karşı görevlerini yerine getirir

B) Vaktinin kıymetini bilerek değerlendirir.

C) Gününü gün eder. Ölümlü biri olarak, bu dünyada her istediğini yaşamak için uğraşır.

D) Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirir.

Hazırlayan: Adem TETİK -Başarılar Dilerim-Yüklə 55,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə