Sinif teog deneme sinavi 1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?Yüklə 218,99 Kb.
səhifə1/3
tarix18.08.2018
ölçüsü218,99 Kb.
  1   2   3

NAMIK KEMAL ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8.SINIF TEOG DENEME SINAVI

1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A- Haccın belirli bir zamanı vardır. B- ihrama giren hacılar ihramdan çıkana kadar, vücutlarından saç ,sakal ,tırnak kesemezler C- bir sene içinde ancak bir defa hac yapılabilir D- şeytan taşlama haccın farzlarından biridir2- Abdesti olmayan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A- Zekat veremez B- Kabe’yi tavaf edemez

C- Kur-an tutamaz D- Dua edemez

3- Aşağıdaki ayetlerden hangisi Evrenin yasalarından Toplumsal Yasaların tanımı kapsamındadır?

A-“Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah’tır.” (Furkan Sûresi 62. Ayet)

B-“Her şeyden çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.” (ZâriyâtSûresi, 49. Ayet)

C-“Verdiğiniz sözü yerine getirin.” (İsrâSûresi, 34. Ayet)

D- “Şüphesiz Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır.” (Kamer, 49. ayet)

4- Zekat yapılışı bakımından nasıl bir ibadettir.

A-Beden B- Mal C- DilD- Hem mal hem beden

5- Allah kainata bazı kanunlar koymuştur. Kuran-ı Kerime uymak nasıl Allah’a saygının gereği ise O’nun kâinata koyduğu kanunlara uymakta Allah’a saygının gereğidir.Bir öğrencinin derslerine çalıştıktan sonra sınavda Allah’tan başarı dilemesi; çiftçinin sürüm, ekim, gübreleme, sulama gibi işleri yaptıktan sonra ürünü Allah’tan beklemesi örneklerinde olduğu gibi bir amaca ulaşabilmek için fiili dua manasında çalışıp, sonucu yalnızca Allah’tan beklemeye ve sonucu kabullenip razı olmaya ne denir?

A- Tefekkür B- Tevekkül C- Kader D- Sabır

6-Aşağıdakilerden hangisinden zekat verilmez?

A- Küçükbaş hayvanlar B- Büyükbaş hayvanlar

C- Toprak ürünleri D- Özel otomobil

7. “İslam; aklı, canı, nesli, malı ve dini korumayı esas almış, bu değerlere herhangi bir şekilde zarar verilmesini de yasaklamıştır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yasakladığı şeylerden birisi değildir?

A)Sigara-Alkol B) Uyuşturucu

C)Spor yapmak D) Kumar-İddaa

8. İyilikle kötülük asla bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel şekilde uzaklaştır. O zaman seninle aranda düşmanlık bulunan kimse candan, sıcacık bir dost oluvermiştir. “ ( Fussilet Suresi 34)

Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenene temel mesaj nedir?

a) Kardeşlik b) Hoşgörü ve bağışlama

c) İyilikte bulunmak d) Tevazu

9. "İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez." Yukarıdaki ayette yasaklanan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gıybet B) Kibir C) İftira D) Haset10- Aşağıdaki şıklardan hangisinde Peygamber efendimizin insani yönüyle ilgili bir özelliği belirtilmemiştir?

A)Davetlere katılmasıB)Ticaret yapması

C)SelamlaşmasıD)Vahiy gelmesi

11-Peygamberimiz kaç yaşında iken kiminle evlenmiştir?

A) 35 – Hz. Hatice B) 40 – Hz. Hatice

C) 20 – Hz. Hatice D) 25 – Hz. Hatic12- On yıl Peygamberimizin hizmetinde bulunan Enes (r.a.) diyor ki: “ Peygamberimiz bana hiçbir gün “ öf ” bile demedi. Yaptığım bir şey için bunu niyeyaptın, yapmadığım bir iş için niye yapmadın diye beni azarlamadı. ” Enes (r.a.)’nın bu sözü Hz. Muhammed (a.s)’nin hangi özelliği ile ilgilidir?

A- Cesaretli olması B- Sabırlı olması

C- Hoşgörülü olması D- İnsanlara değer vermesi

13-Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin toplumsal yararlarından değildir?

A)Yardımlaşma B)Sevgi C)Zenginlik D)Saygı14. Hac mevsimi dışında Kâbe'yi ve diğer kutsal yerleri ziyaret etmeye ne ad verilir?

A) Telbiye B)Tavaf C)Hac D) Umre15- Aşağıdaki şıklarda verilen zekat verilecek mal ve miktarı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)küçük baş hayvan—1/40 B) toprak ürünleri------1/10

C) büyük baş hayvan—1/40 D) altın gümüş---------1/40

Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çevirmiştir.

16- Peygamberimiz bu davranışı aşağıdakilerden hangisi konusunda bizlere örnek olmuştur?

A) Cömert olmak B) Elbiseyi beğenmediğine

C) İsraftan kaçınmak D) Misafirperver olmak

17- Aşağıdakilerden hangisi zekat ve sadakanın bireysel faydalarından değildir?

A) kişi karşılıksız vermenin mutluluğunu yaşar

B) kişinin cimrilik ve bencillikten uzak kalmasını sağlar

C) kişinin şevkat ve merhamet duyguları gelişir

D) insanlar arası kin ve nefret azalır

18- Kötü alışkanlıklar hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Genellikle merak ve özentiyle başlar

B) Zararlarını bilmek bizi kötü alışkanlıklardan korur

C) Dinimizce yasaklanmış olması bizi, kötü alışkanlıklardan korur.

D) Kötü alışkanlıklara karşı duyarsız kalınarak yayılması engellenir.

19- İslam dininde kumar oynamak, fal bakmak ve hırsızlık kesin olarak yasaklanmıştır. Bu gibi yollardan elde edilen kazanç ta haram sayılmıştır.

Buna göre dinimiz aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?

A) Kendi el emeği ile göz nuru, alın teri ile kazanmayı B) Çok para kazanmayı

C) Başkalarına ait iş yerlerinde çalışmayı D) Başkalarının sırtından geçinmeyi

20- Kur’an’ı Kerim’de Allah pek çok ayette “Düşünmüyor musunuz?”, “Akletmiyor musunuz?” diye sorarak bizzat düşünmeyi emretmiştir. İnsana aklını en iyi şekilde kullanmasını teşvik eden yüzlerce ayet, Kur’an’ın akla ve ilme verdiği önemi göstermektedir. Kur’an’a göre bilgili olmak ve bilerek yapmak gerçek bir erdemdir. Bu konudaki ayetlerden biri de …

Yukarıdaki paragrafı, aşağıdaki ayetlerden hangisiyle tamamlarsak anlam bütünlüğü bozulmaz?

a) “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır”

b) “Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır.

c) “Fayda vermeyen ilimden Allah’a sığınırım.”

d) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, ..sorumludur

21- “Ey inananlar, size fasık (yoldan çıkmış) bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurat Suresi, 6)

Bu ayetten yola çıkarak ulaşabilecek en doğru yanıt aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsan fayda vermeyen ilimden uzak durulmalıdır.

b) Bilmediklerimizi öğrenmeye çalışmalı, aklımızı kullanmalıyız.

c) Bize gelen bilgileri olduğu gibi kabul etmeliyiz

d) Doğru bilgiye önem vermeliyiz.

22- Bilgisizce başkalarını taklit etmenin sonucu nedir?

a)Mutluluk b) Taassup

c)Özgürlük d) Dünya barışı23- “ Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı taassupkar olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener. O halde halkı aydınlatmak lazımdır. “

Atatürk’ün bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisi çelişir?

a) Bilim taassubun önüne geçer

b) Bağnazlık cahilliği temel sebebidir.

c) İnsanlara karşı hoşgörülü olunmamalıdır.

d) Taassupdan kurtulmanın yolu eğitimdir.

24- Aşağıdaki deyimlerden hangisi “taassup” ile ilgilidir?

a) aklı başından gitmek

b) at gözlüğü takmak

c) başından aşağı kaynar sular dökülmek

d) eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmek

25- Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Anlamamızı ve düşünmemizi sağlar.

b) Kendimizi ve çevremizi anlamamızı sağlar

c) Herhangi bir meseleyi çözmemizi sağlar.

d) Bütün canlıların ortak özelliğidir.

26- Bir düşünceye bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp yanlış yada

doğruluğunu araştırmama durumuna ne denir?

a) Taassup-Bağnazlık b) Özgürlük

c)Bilimselllik- Akılcılık d) Fikir birliği

27- Sevgili peygamberimiz (sav) bir hadislerinde “ İlim müslümanın yitik malıdır, nerede bulursa onu alır “ ifadeleriyle öncelikli olarak neyi ifade etmek istemiştir?

a)Müslüman ilmi malı gibi sevmelidir.

b)Müslüman ilme önem vermeli nerede olursa olsun öğrenmeye çalışmalıdır.

c)Müslüman bilimi milliyet ayrımı yapmadan katılıp desteklemelidir.

d)İlmi kaybettiğimizde onu bulmaya çalışmalıyız.

28- “(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”

Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin sebebi nedir?

a) Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması

b) İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi

c) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları

d) Herkesin kendi arzusuna göre davranması29- “Ant olsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır gelir. O size düşkündür”(Tevbe suresi.128)

Yukarıdaki ayette Hz. Muhammed (sav)’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

a- İnsanlara olan sevgisi ve merhameti

b- İnsanlara karşı sabırlı olması

c- İnsanlar arasında eşit muamele etmesi

d- Her zaman hakkı gözetmesi

30- Hz. Ayşe kendisine sorulduğunda Peygamberimiz ahlakı için; Aşağıdakilerden hangisinden ibarettir demiştir?

A-Sabırdan B- Saygıdan C- Kuran’dan D- Adaletten


31- Aşağıdakilerden hangisi “kurban” ın kelime anlamıdır?

a)iyilik b) yaklaşmak c) sabretmek d) paylaşmak32--Kurban edilecek hayvanlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Kurbanlık hayvanın organları tam olmalıdır.

b-Büyükbaş hayvanlar kurban etmek için en az 2 yaşını doldurmalıdır.

c-Kurbanı arefe gününden itibaren bayramın ilk dört günü içinde kesmeliyiz

d-Devenin kurban edilebilmesi için 5 yaşını doldurması gerekir.

33- -Dinen zengin sayılan müslümanlar her yıl bir kez kurban bayramında kurban keserler. Bunun dışında kesilen bazı kurbanlar da vardır. Örneğin bir kişinin, bir işin olması şartıyla keseceğine söz verdiği kurban olan ……………. kurbanı, aileye yeni bir çocuğun katılması nedeniyle kesilen …………….. kurbanı ve yeni bir ev yada araba alınınca kesilen …………kurbanı bunlardandır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

a)şükür-akika-adak b)adak-akika-şükür

c)akika-şükür-adak d)adak-şükür-akika

34- Yeryüzünde yapılan ilk mabettir. Mekke’deki Mescid-i Haram denilen büyük mescidin ortasında yer alan binadır. Bu özellikleri verilen bina aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mescidi Nebevi b) Mescidi Aksa

c) Mescidi Küba d) Kabe-Beytullah

35- Beyaz elbiseler örtünerek hac ve umreyi yapmaya niyet etmeye ne denir?

a) Tavaf b) İhram c) Sa’yd) Umre36 - Hac ve umre için ihrama girilen yerlere ne denir ?

a) Arafat b) Müzdelifec) Mina d) Mikat37-Hac ve Umre ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Hac farz, umre ise sünnet bir ibadettir.

b)Umre’de de hacda da kurban kesilir

c)Hac yılın belli günlerinde, umre ise hemen her zaman yapılabilir.

d)Hacda, Arafat’ta vakfe yapılır; umrede ise vakfe yoktur.38- -Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin farz olabilmesi için gereken şartlardan biri değildir?

a) 40 yaşından küçük olmamak

b) Akli dengesi yerinde olmak

c) İslam’ın ölçülerine göre zengin sayılmak

d) Müslüman olmak

39-Umre ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?

A)Hac mevsimi dışında herhangi bir zamanda yapılabilir.

B)Sünnet bir ibadettir.

C)Umrede Arafat dağında vakfe yapılmaz.

D)Umrede ihrama girilmez.

40-Hacda herkesin tek tip kıyafet giymesi İslam Dini’nin hangi yönünü ortaya koymaktadır?

a) İnsanlar arasında merhameti gözetmesi

b) İnsanlar arasında sevgiyi gözetmesi

c) İnsanlar arasında yardımlaşmayı gözetmesi

d) İnsanlar arasında eşitliği gözetmesi
41- Aşağıdakilerden hangisi "kader" kavramının tanımıdır?

a) Allah'ın gerçekleşecek olan olayları belli bir ölçüye göre önceden takdir etmesi

b) Allah'ın canlılara rızık vermesi

c) Allah'ın önceden planladığı olayların zamanı gelince gerçekleşmesi

d) Bir insanın başarı için çalıştıktan sonra işin sonucunu Allah'tan beklemesi 


42- Denizlerdeki tuz, orada yaşayan canlılar için uygun orandadır. Gezegen ve yıldızların aralarındaki mesafe, evrendeki dengeyi sarsmayacak şekildedir. Güneşin ve ayın dünya ile aralarındaki mesafe, insanların ve diğer canlıların yaşam fonksiyonları için en ideal durumdadır. Bütün bu örnekler bize gösteriyor ki ............

Yukarıdaki paragrafı en iyi tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

a) Allah esirgeyen ve bağışlayandır. Merhameti geniştir.

b) Allah evrende sayısız gök cisimleri, yıldızlar, galaksiler yaratmıştır.

c) Allah evrendeki her şeyi insanoğlunun faydalanması için yaratmıştır.

d) Allah evrendeki her şeyi bir ölçü ve düzene göre yaratmıştır.

43- "Paylaşmak bir ihtiyaçtır. Çünkü ................" 

Aşağıdakilerden hangisi cümlede yer alan boşluğu tamamlayan bir ifade değildir?

a) İnsanlar toplu halde yaşarlar

b) İnsanlar bir araya gelerek birbirlerine yardım ederler

c) İnsanlar yeme, içme, barınma gibi konularda birbirlerine muhtaçtırlar

d) İnsanlar cüz'î iradeye sahiptirler

44- Aşağıdakilerden hangisi zekatın kelime anlamlarından değildir?

a) Artma                        b) İnanma                      

c) Çoğalma                    d) Bereket

45- Zekat ibadeti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Zekat mal ile yapılan bir ibadettir

b) Zekat hicretin 2. yılında farz kılınmıştır

c) Zekat hicretin 9. yılında farz kılınmıştır

d) Zekat Medine'de farz kılınmıştır

46- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?

a) İhrama girmek            b) Tavaf etmek                  

c) Şeytan taşlamak          d) Vakfe yapmak

47- Hac ve umre ibadetini yerine getirirken başka zamanda yapılmasında sakınca olmayan bazı davranışların belli bir süre için yasak olmasına ne ad verilir?

a) İhram              b) Tavaf              

c) Sa'y              d) Vakfe

48- ""Arafat dışında vakfe yapılan diğer hac mekanının adı ....................................'dir." 

Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) Kabe                          b) Müzdelife                      

c) Mina                        d) Mescid-i Nebi

49- Aşağıdakilerden hangisi Kabe'nin diğer adıdır?

a) Mescid-i Nebi                b) Mescid-i Aksa                

c) Mikat                        d) Beytullah

50- “Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir.”

Peygamberimizin bu hadisi Müslümanları aşağıdakilerden hangisini yapmaya yöneltmiştir?

a) İlim öğrenmeye  


b) Toplumsal yardımlaşmaya

c) Allah yolunda savaşmaya  

d) Oruç tutmaya

51- Kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kurban kesecek kişinin bu işin uzmanı olması gerekir

b) Kurban edilecek hayvana eziyet edilmemelidir

c) Hayvanı keserken “Bismillahirrahmanirrahim” denmelidir

d) Kurbanlık hayvan kıbleye doğru yatırılmalıdır

52- Peygamberimiz;

         - İnsanlar arasında ırk, cinsiyet, zengin, fakir ayrımı yapmaz, herkese sevgiyle yaklaşırdı.

         - İnsanlara içten, samimi, güler yüzlü davranır, herkesle konuşur, selamlaşırdı.

         - Kendisi için istemediği bir şeyi başkaları için de istemezdi.Yukarıda anlatılanlar Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?

a) Sözünde durması                                                  

b) Sabırlı oluşu            

c) Güvenilir olması                                                  

d) İnsanlara değer vermesi

53- Peygamberimiz bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkmıştır. Bu O'nun hangi özelliğiyle yakından ilgilidir?

a) İnsana verdiği değer                                            

b) Cesareti

c) Doğa sevgisi                                                        

d) Affedici olması

54- "Resulüm! Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik." (En'am suresi, 98. ayet) 

Yukarıdaki ayet-i kerimede aşağıdaki hususlardan hangisine değinilmemiştir?

a) Kur'an aklı kullanmayı öğütler

b) Kur'an düşünüp araştırmayı öğütler

c) Kur'an temiz olmayı öğütler

d) Kur'an insanlara yararlı öğütler verir

55- Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi, bir insanın Allah katında iman ve ibadet yükümlülüğü taşıması için akıl sahibi olması gerektiğini vurgular?

a) Danışan asla pişman olmaz

b) Allah'a inandım de, dosdoğru ol

c) Bizi aldatan bizden değildir

d) Aklı olmayanın dini de yoktur

56- Aşağıdakilerden hangisi akıl kelimesinin sözlük anlamlarından değildir?

a) Yükümlü olmak          b) Bağlamak                      

c) Alıkoymak                    d) Korumak

57- Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden birisidir. 111 ayetten oluşur. Bu surede Hz. Yusuf Peygamberin hayatı anlatılır. Hakkında bilgi verilen surenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakara suresi b) Fatiha suresi

c) Yusuf suresi d) Âl-i İmran suresi

58- "Alkol; karaciğer, mide ve kalp rahatsızlıklarına yol açıyor. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarına, yuvaların dağılmasına, canların yanmasına sebep oluyor. Bunun yanında milyarlarca liralık maddi zararlar oluşturarak hem bireyin, hem de ülkenin ekonomisini olumsuz etkiliyor." 

Yukarıdaki paragrafta alkolün zararlarından hangisine değinilmemiştir?

a) Beden sağlığına zararları

b) Ruh sağlığına zararları

c) Toplumsal yaşama olumsuz etkileri

d) Ülke ekonomisine olumsuz etkileri

59- Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma konusunda birey olarak bize düşen görev ve sorumluluklardan biridir?

a) Çocuklara küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim ve terbiye vermek

b) Uyuşturucu satıcılarıyla mücadele etmek

c) Küçük yaştaki çocuklara alkol ve sigara satışını engellemek

d) Alkol içilen yerlerin eğitim kurumlarına yakın olmasını engellemek

60- "Trafik kurallarına uymamak, kaçak elektrik kullanmak, vergi kaçırmak, rüşvet almak-vermek,torpil yapmak, devlet malına zarar vermek ................................................................ sayıldığı için kul hakkı yemek olarak değerlendirilir." 

Paragraftaki boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) Ana-baba hakkını ihlal b) Komşuluk hakkını ihlal

c) Eğitim hakkını ihlal d) Toplumsal hakları ihlal61- Allah'ın olacak olan her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde önceden programlayıp takdir etmesine .................................... denir. Bu olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ise ................................... denir. 

Tanımlardaki boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?

a) Kaza-Kader                                    b) Kader-Kaza

c) Kader-İrade                                    d) Kaza-İrade

62- Allah'ın evrendeki düzen ve işleyiş için koymuş olduğu fiziksel yasalar ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Fiziksel yasalar, insanların birbirlerinin hak ve hukukuna saygı göstermelerini ve zarar verici davranışlardan kaçınmalarını sağlayan yasalardır

b) Fiziksel yasalar, madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı ve hareketi ile ilgili yasalardır

c) Fiziksel yasalar deney, gezi ve gözleme dayanır

d) Fiziksel yasalar değişmez olup evrensel bir niteliğe sahiptir

63- Aşağıdaki ayet-i kerime meallerinden hangisi evrendeki ölçü ve düzene dikkat çekmektedir?

a) "Takva sahipleri, bollukta da, darlıkta da infak ederler..." (Al-i İmran suresi, 134. ayet)

b) "Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız O'na ulaşır." (Hac, suresi, 37. ayet)

c) "Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir." (Enbiya suresi, 33. ayet)

d) "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür." (Zümer suresi, 9. ayet)

64- "Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." (Zâriyât suresi, 19. ayet) 

Yukarıda verilen ayet-i kerime meali, aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

a) Namaz                      b) Zekat ve Sadaka                      

c) Hac                           d) Oruç

65- İslam dininde zekat, sadaka, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Doğruluk ve adalet                                            

b) Sabır ve bereket

c) Paylaşma ve yardımlaşma                                

d) İrade eğitimi

66- Bir insanın yeme, içme, barınma vb gibi temel ihtiyaçlarının dışında yıllık kazancından elinde kalan 80 gram altın veya ona eş değer para miktarına ne denir?

a) Nisab miktarı          b) Para miktarı                

c) Nasip miktarı            d) Altın miktarı

67- "Hac ibadetinde dünyanın her yerinden insanlar, renk ve ırk  ayrımı olmaksızın bir araya gelirler ve birbirleriyle tanışıp kaynaşırlar. Böylece dinimizin 'bütün insanlar kardeştir' prensibi gerçekleşir." 
Yukarıdaki bilgiler haccın hangi özelliği ile ilgilidir?

a) Hac ibadeti iradeyi kuvvetlendirir

b) Hac ibadeti Müslümanlar arasında birlikteliği artırır

c) Hac ibadeti Allah'a olan bağlılığı artırır

d) Hac ibadeti Resulullah sevgisini artırır

68-   I- Umre, hac zamanı dışında her zaman yapılabilir

      II- Umre, yıl içinde birden fazla yapılabilir

     III- Umre yapmak sünnettir

     IV- Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban ibadeti yapılır Umre ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) I                                  b) II                                    

c) III                                d) IV

69- Kabenin etrafında yapılan tavaf ibadetinin her bir dönüşüne ne denir?

a) Şavt                                  b) Sa'y                                

c) Umre                          d) Vakfe
70- Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin insan davranışları üzerindeki etkilerinden değildir?

a) Kardeşlik, birlik, beraberlik duygularını pekiştirir

b) Ruh temizliği sağlar

c) Günahların affına sebep olur

d) "Biz" duygusunun yerini "ben" duygusu alırYüklə 218,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə