Elmi adların verilməsinə dair attestasiya işinə daxil olan və aak-a göndərilməli sənədlərin s I yahis IYüklə 85,33 Kb.
tarix21.06.2018
ölçüsü85,33 Kb.
#54295
növüYazı

Elmi adların verilməsinə dair attestasiya işinə daxil olan

və AAK-a göndərilməli sənədlərin

S İ Y A H I S I

1.Təşkilatın blankında yazılan və onun rəhbəri tərəfindən imzalanan qoşma məktub;

2. Kafedra və ya ixtisas üzrə professor (əlavə 2.2), yaxud dosent (Əlavə 2.3) elmi adı verilməsinə dair arayış – 2 nüsxə ;

3. İş yerində təsdiq edilmiş, üzərində fotoşəkil olan kadrların şəxsi uçot vərəqi – 1 nüsxə və iddiaçının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti – 1 nüsxə;

4. Elmi və pedaqoji vəzifələrdə işləməsi barədə əmək kitabçasından iş yerində təsdiq edilmiş çıxarış – 1 nüsxə;

5. Ali təhsil müəssisələrində əvəzçilik qaydasında pedaqoji vəzifə tutmaq haqqında əmrdən çıxarış və ya saat hesabı ödəmə şərtilə pedaqoji fəaliyyət haqqında (hər ay üçün tədris yükü göstərilməklə) arayış – 1 nüsxə ;

6. İxtisas üzrə professor elmi adının iddiaçıları üçün onun elmi rəhbəri və ya elmi məsləhətçisi olduğu müvafiq elmi dərəcə almış şəxslərin (dissertasiyanın adı, ixtisası və elmi dərəcə verildiyi il göstərilməklə) elmi şuranın elmi katibi tərəfindən imzalanmış və möhürlə təsdiq olunmuş siyahısı – 1 nüsxə ;

7. İddiaçının elmi pedaqoji, istehsalat fəaliyyətinə dair onun iş yerindən verilmiş, təşkilatın rəhbəri tərəfindən imzalanmış, tarix qoyulub, gerbli möhürlə təsdiq olunmuş xasiyyətnamə - 1 nüsxə ;

İddiaçı elmi ad almağa əsas iş yerindən təqdim edilmədikdə, onu elmi ad almağa təqdim edən təşkilatdan verilmiş xasiyyətnamə də təqdim olunmalıdır ;

8. Elmlər doktoru (professor və dosent elmi adının iddiaçıları üçün) diplomunun təsdiq olunmuş surəti – 1 nüzxə ;

Elmi dərəcə başqa ölkədə verildiyi halda müvafiq qaydada təsdiq olunmuş ekvivalentlik haqqında sənədin surəti ;

9. Müstəsna hal kimi verilən elmi adların, iddiaçıları əlavə təsdiqləyici sənədləri təqdim etməlidirlər ;

10. İddiaçının dərc olunmuş elmi və tədris – metodiki işlərinin, onun iş yerində təsdiq olunmuş siyahısı, onların surəti və elektron surətləri, monoqrafiya və tədris – metodiki işlərin əsli təqdim edilir. (Əlavə 2.4) – 1 nüsxə ;

Dərslik, dərs vəsaiti və digər tədris – metodiki vəsaitin çap olunması üçün qrif verilməsinə dair bu sahədə müvafiq səlahiyyətli təşkilatın müvafiq əmrinin təsdiq olunmuş surəti ;

11. Qeydiyyat – ucot vərəqi (2.5) – 1 nüsxə ;

12. Attestasiya işində olan sənədlərin siyahısı (Əlavə 2.6) – 1 nüsxə. Elmi ad verilməsinə dair bütün sənədlər AAA-a kağıztikiləndə göndərilməlidir.İddiaçının attestasiya işinin təşkilatda saxlanılan ikinci nüsxəsinə yuxarıda qeyd edilən sənədlərin surətindən başqa səsvermə zamanı istifadə olunan bülletenlər (Əlavə 2.7) və hesablayıcı komissiyanın müvafiq formada tərtib olunmuş protokolu (Əlavə 2.8) əlavə olunur.

Linklər:
Elmi şuranın üzvlərinin siyahısı
2013/2014-cü tədris ili üçün Elmi Şuranın illik iş planı
 
2013/2014-cü tədris ili üçün
AzMİU-nun  Elmi Şurasının illk işi
P L A N I
 
                             23 oktyabr 2013-cü il
 
1.     Yeni tədris ili üçün tərtib edilmiş Elmi Şuranın
iş planının müazakirəsi və təsdiqi.                                     Elmi katib
 
2.     Yeni tədris ilində AzMİU-ya bakalavr, magistra-              dos.S.Əliyev
tura pilləsinə və kollecə qəbulun nəticələri.                          dos.R.Bayramov
                                                                                         dos.İ.Çobanzadə
3.      Müsabiqə işləri.
 
                                   13 noyabr 2013-cü il(növbədənkənar)
 
1.     Universitetin akreditasiya və attestasiyanın
keçirilməsinə hazırlıq vəziyyəti.                                             Prof.F.Cəfərov
 
                                           27 noyabr 2013-cü il
1.     Yay imtahan sessiyasinın nəticələri və tədris
prosesinin müasir beynəlxalq standartlara                            TŞ-nin müdiri
uyğunlaşdırılması istiqamətində görüləcək işlər                   S.Məmmədov
barədə
2.     Müsabiqə işləri.
          
 
                                  25 dekabr 2013-cü il
 
1.     Universitetin istehsalatla əlaqələrinin
və təcrübə prosesinin vəziyyəti və təkmilləşdi-
rilməsi istiqamətində vəzifələr barədə                                    N.Kərimov
2.     2013/2014-cü tədris ilinin 1 yarısında
Elmi Şuranın qərarlarının yerinə yetirilməsi                      Elmi katib
barədə                                                                               N.Aslanova
3.     Müsabiqə işləri
  
 
                     26 fevral 2014-cü il
 
1.     Rektorluğun 2013-cü ildə fəaliyyəti
barədə hesabat                                                               Rektor
                                                                          prof.G.H.Məmmədova
2.     AzMİU-nun 2013-cü il üzrə maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyəti barədə hesabat.                             Baş mühasib
        
                                       26 mart 2014-cü il
1.     Universitetin Avropa təhsil məkanında
inteqrasiyası baxımından beynəlxalq əlaqələrin
rolu və qarşıda duran vəzifələr.                                 Prof.N.Abdullayev
2.     Gənclərin dövlətçilik və vətənpərvərlik tərbiyəsi
istiqamətində görülmüş işlər barədə.                      dos.T.Qasımov
3.     Müsabiqə işləri.
 
                                                                  2 aprel 2014 –cü il
1.     Tikuinti-İqtisad fakültəsinin dekanı ,
dos.R.Qəribovun 1 illik fəaliyyəti barədə
hesabat.
2.     İnşaat –Texnologiya fakültəsinin dekanı,
dos.T.Haqverdiyevanın 1 illik fəaliyyəti barədə
hesabat.
3.     Müsabiqə işləri.
 
                                       30 aprel 2014-cü il
1.     Universitetdə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin
aktuallığı, səmərəliliyi və müasir istehsalatın
tələblərinə uyğunluğu barədə.
2.     Mexanika İnformasiya texnologiyaları  fakültəsinin
Dekanı,  dos.A.Qasımovun 1 illik fəaliyyəti barədə
hesabat.
3.     Universitetdə gənclərin intelektual fəaliyyətə cəlb
edilməsi, asudə vaxtın səmərəli təşkil olunması üzrə
görülmüş işlər barədə.
 
                                         29 may 2014-cü il
 
1.     Mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinə nəzarət sistemi
və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətində vəzifələr
barədə.                                                                                   dos.F.Cəfərov
2.     ST və MKS fakültəsinin dekanı, dos.Zmusayevin
1 illik fəaliyyəti barədə hesabat.
3.     Müsabiqə işləri.
 
                          8 iyul 2014-cü il
1.     Sessiyanın ilkin nəticələri, buraxılış işlərinin             TŞ-nin müd.
və magistr dissertasiyalarının müdafiəsi barədə        dos.S.Məmmədov
2.     2013/2014-cü tədris ilinin 11 yarısında Elmi
Şuranın qərarlarının yerinə yetirilməsi                            Elmi katib
3.     Memarlıq fakültəsinin dekanı, dos.Z.Məmmədo-
vanın 1 illik fəaliyyəti barədə hesabat.
4.     İnşaat fakültəsinin dekanı,dos.H.Məmmədovun
1 illik fəaliyyəti barədə hesabat.
5.     Müsabiqə işləri.
 

Universitetin Elmi Şurasına seçilən əməkdaşların siyahısı1. Məmmədova Gülçöhrə Hüseyn qızı    

-Rektor, professor, sədr

2. Cəfərov Fərhad Mövsüm oğlu             

-Tədris işləri üzrə prorektor, dos., sədrin müavini

3. Şərifov Arif Rza oğlu                    

-Elm işləri üzrə prorektor,  prof.

4. Məmmədov İsrafil Rəfi oğlu      

-Təsərrüfat işləri üzrə prorektor, dos.

5. Qasımov Tofiq Qasım oğlu                 

-Tərbiyə işləri üzrə prorektor

6.Abdullayeva Nərgiz Cavad q.

-Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, dos.

7.Rzayev Anar

-Ümumi işlər üzrə prorektor

8. Aslanov Nigar Məhər qızı            

-Elmi katib dos.

 9.İsmayılov Şahin Məmməd oğlu          

-Həmkarlar Təşkilatı Komitəsinin sədri, dos.

10. Aslanov Bayram Mirəzim oğlu             

-Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri.

11.Çobanzadə İsmayıl Məmməd oğlu     

-İnşaat kollecinin direktoru, do.

12.Məmmədova Zahidə Gülməmməd qızı                   

-Memarlıq fak-nin dekanı, dos.

13.Məmmədov Hikmət Süleyman oğlu    

-İnşaat fak-nin dekanı, dos.

14.Musayev Zakir Səməd oğlu                 

-Su təsərrüfatı və mühəndis kommunikasiya sistemləri fak-nin dekanı.

15.Haqverdiyeva Tahirə Axı qızı           

-İnşaat-Texnologiya fak-nin dekanı.

16.Qəribov Rahad Tanrıverdi oğlu                  

-Tikinti-İqtisad fak-nin dekanı.

17.Qasımov Akif Fazil oğlu                    

-Mexanikləşdirmə və Avtomatlaşdırma fak-nin dekanı, dos.          

18.Yusifzadə Elçin Nazim o.

-Nəqliyyat fak-nin dekanı, dos.

19.İmaməliyeva Cəmilə Nüsrət qızı           

-İxtisasartırma fak-nin dekanı, dos.

20.İskəndərov Ramiz Əziz oğlu                

-Hazırlıq fak-nin dekanı, dos.

21.Sadıxov Polad Məmməd oğlu   

-Əcnəbi tələbələrin təhsili üzrə dekan, do.

22. Məmmədov Sabir Baladin oğlu           

-Tədris şöbəsinin müdiri, dos.

23.Budaqova Esmira Ağamalı qızı

-Kadrlar şöbəsinin müdiri.

24. Yusubov Sarı Camal oğlu                   

-Baş mühasib.

25. Əliyev Mustafa Əşrəf oğlu

-Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri dos.

26. Xəlilov Zöhrab Musurza oğlu                                             

-Aspirantura şöbəsinin müdiri, dos.

27. Bayramov Rasim Qasım oğlu                                               

-Magistratura şöbəsinin müdiri, dos.

28. Hüseynov Fikrət Mövsüm oğlu                                          

-Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma kaf.müdiri, prof.

29. Həsənova Aybəniz Əşrəf qızı

-Landşaft memarlığı kaf.müdiri, prof.

30. Nağıyev Nizami Həsən oğlu                                                 

-Memarlığın əsasları kaf.müdiri, prof.

31. Avalov Elturan Vəli oğlu                                                        

-Təsviri incəsənət  kaf.müdiri, prof.

 32. Abdullayev Tofiq  Əli  oğlu.                             

-Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası kaf., müdiri əvəzi

33.Əbdülrəhimov Ramiz Həmid o.

-Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası kaf., prof.

34.Hacıyev Müxlis Əhməd o.

 -İnşaat konstruksiyaları kaf., prof.

35.Əliyev İlqar Qiyas o.

-Bina qurğuların istismarı və rrekostruksiyaları kaf.müdiri,dos.

36.Fərzəliyev Sahib Abduləli o.

-Tikinti istehsalının texnologiyası kaf.,müdiri,dos.

37. Əliyev Fəqan Qənbər o.

-Ekologiya mühəndisliyi kaf.,müdiri,prof.

38. Lətifov Fuad Seyfəddin o.

-Ali riyaziyyat kaf.müdiri, prof.

39. Qənbərov Elman Surxay o.

-Hidrotexniki qurğular və hidravlika kaf. müdiri prof.,dos.

40. Qəhrəmanlı Yaşar Vəli oğlu                                                         

-Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya» kaf.müdiri , dos.

41. Sadıxov İsmayıl Rza oğlu                                                         

-Materiallar müqaviməti»kaf. müdiri prof.

42. Pənahov Tahir Musa oğlu                                                      

-Fizika kafedrasının müdiri, prof.

43. Qəniyeva Saçlı Abdulhaq qızı                                                

-Geomatika kaf. müdiri, dos.

44. Sərdarov Bünyad Sərdar oğlu                                                

-Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası  kaf.müdiri, prof.

45. Ocaqov Həbib Osman oğlu                                                

-Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi  kaf.müdiri, prof.

46. Əliyev Əli Binnət oğlu                                                  

-Kimya kaf.müdiri, prof.

47.Şirinzadə İradə Nüsrət q.

-İnşaat materialları kaf.,müdiri,prof.

48. Mehdiyev İmran Əzim oğlu                                                    

-İnşaatın iqtisadiyyatı  kaf.müdiri, prof.

49. Əliyev Knyaz Ələsgər o.

-Nəzəri və İnşaat mexanikası kaf., müdiri,prof.

50. Məmmədov Məhəbbət Aşır oğlu                                                        

-Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment kaf.müdiri, dos.

51. Ağayev Asəf Mirzə oğlu                        

-İqtisadi nəzəriyyə və menecment kaf.müdiri, dos.

52. Aslanova Turan Tofiq qızı                                                  

-Tikintinin və biznesin təşkili, idarə olunması kaf.müdiri, dos.

53. Əliyev Telman Abbas oğlu                                                       

-İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kaf. müdiri, akademik.

54. Səmidov Xəlil Səmid oğlu                                                       

-Metalşunaslıq və maşın mexanikası kaf.müdiri, prof.

55.Tağıyev Aslan Əyyub o.

-Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası kaf.,müdiri,dos.

56. Osmanzadə Alimə Osman qızı                                                       

-Əcnəbilər üçün dil  kaf.müdiri prof.

57.Hüseynov Hüseynağa İbrahim o.

-Ümumi hazırlıq fənləri kaf.,müdiri,dos.

58.Əhmədova Salatın Alı q.

-Azərbaycan dili və pedogika kaf.,müdiri,dos.

59. Eyyubov Yaqub Abdulla oğlu                                               

-Bünövrələr,özüllər və yeraltı qurğular  kaf.müdiri, prof.

60.Məmmədov Nurməmməd Yaşar o.

-İstilik,qaz təchizatı və ventilyasiya kaf.,müdiri,dos.

61.Vahabov Nadir Eyyub o.

-İnşaat və nəzəri mexanika kaf.,dos. rektorun məsləhətçisi

 

 

Yüklə 85,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə