Əlyazması hüququndaYüklə 145,35 Kb.
səhifə1/17
tarix13.05.2022
ölçüsü145,35 Kb.
#115884
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
AZ rbaycan respublikasi t HS l naziRL Y az rbaycan d VL T QT s
referat 611, referat 3302 (2), referat 3302 (1), Sənəd (1) (1)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ
MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ

Əlyazması hüququnda
Ləzİmlİ Nİgar Bəhrəm qızı
Müasİr şəraİtdə fİskal sİyasət və onun təkmİlləşdİrİlməsİ İstİqamətlərİ” mövzusunda
MAGİSTR DİSSERTASİYASI
İstiqamətin şifri və adı: İİM 060403 “Maliyyə”

İxtisasın şifri və adı: 060403-2 ”Vergi və Vergiqoyma”
Elmi rəhbər: Magistr proqramının rəhbəri:

i.e.n.dos.L.T.Mehdİyeva i.e.n.dos.İ.M.Rzayev
Kafedra müdiri:

i.e.d.Ə.Ə.Ələkbərov

BAKI-2016

M Ü N D Ə R İ C A T

GİRİŞ...............................................................................................................................3

I FƏSİL. FİSKAL SİYASƏTİN NƏZƏRİ VƏ METODOLOJİ ƏSASLARI

1.1. Fiskal siyasətin məqsəd və vəzifələri........................................................................7

1.2. Fiskal siyasət nəzəriyyələri......................................................................................12

1.3. Fiskal siyasətin vergi tənzimlənməsi mexanizmləri................................................18

II FƏSİL. MİLLİ İQTİSADİYYATDA FİSKAL SİYASƏTİN TƏHLİLİ VƏ SƏMƏRƏLİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜSULLARI

2.1. Azərbaycanda vergi siyasətinin onun sosial-iqtisadi inkişafa təsiri.........................25

2.2. Büdcə xərclərinin fiskal siyasətin formalaşmasında rolu və yeri.............................29

2.3. Fiskal siyasətin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üsulları....................................35

III FƏSİL. MİLLİ İQTİSADİYYATDA FİSKAL SİYASƏTİN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

3.1. Büdcə proqnozlaşdırılmasının istiqamətləri.............................................................42

3.2. Vergi siyasətinin səmərəliliyinin müəyyən edilməsində vergi yükünün rolu.........51

3.3. Azərbaycan Respublikasında aparılan vergi siyasətinin əsas istiqamətləri.............60

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR..........................................................................................68

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT.......................................................................73


Yüklə 145,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə