Evaluation of Building Envelope Concerning Energy Efficiency For Heating And CoolingYüklə 33,47 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü33,47 Kb.

BİLDİRİLER
Uluslararası

 • “Evaluation of Building Envelope Concerning Energy Efficiency For Heating And Cooling” 5th International Building Physics Conference, pp.585, May2012, Kyoto, Japan (with G. Manioğlu)

 • “Evaluation of Domestic Dwellings in Hot And Dry Region Of Turkey Concerning Thermal Comfort And Energy Efficiency” 5th International Building Physics Conference, pp. 839, Mayıs 2012, Kyoto, Japan (With G. Manioğlu)
 • "Optimization of Building Envelope in Office Buildings for Energy Efficiency", 05/2010, Clima 2010 10th Rehva World Congress, Antalya, Türkiye, 09.05.2010 - 12.05.2010, http://www.clima2010.org/, (with A. K. Yener, F. Şener)
 • “Design Principles of Traditional Antakya House from Energy Conservation Point of View ’’ , Livenarch III, Livable Environments and Architecture, 3 rd International Congress, vol 1, pp. 251-260, 5-7 July, 2007, Trabzon (G. Manioğlu ile birlikte) (2.isim)
 • The Parameters Effect on Sustainable Built Environment Design”, The 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference on Built Environment and Information Technologies, Proceedindgs, pp.471-481, March 17-18 2006, Ankara (M. T. Akbulut(YTU), D. Ekşi Akbulut(YTU) ile birlikte)
 • “ Housing and Settlement Design by Ecological Approach”, The XXIInd World Congress of the International Union of Architects (UIA), 2005, Istanbul (F. Akşit ile birlikte).
 • “Evaluation Of Traditional Houses: A Case In Mardin and Antakya”, The XXII nd World Congress of the International Union of Architects (UIA), 2005, Istanbul (G. Manioğlu ile birlikte).
 • “Determination of the Reference Building Form Concerning Thermal Comfort and Minimum Heat Loss ” Design and Nature 28-30 June, 2004, Rhodes, Greece (Ar. Gör G. Manioğlu ile birlikte) (1.isim)
 • “Heating Energy Economy in the Building Scale”, World Renewable Energy Congress VII (WREC 23004),29 August-3 September 2004, Denver, Colorado USA, CD Rom Proceedings (ISBN 008 044470 9), Elsevier Ltd (Tek isim)
 • “Energy Efficient Housing Design-in Terms of Heating and Lighting”, Livenarch 2003, Livable Environments & Architecture Second International Congress, 1-4 July 2003, Trabzon, pp. 247-253. (ISBN: 975-92264-0-5) (Y. Doç. Dr. A.Yener, Dr. Ş.F. Akşit ile birlikte). (1.isim)
 • “Built Environment Design Concerning Energy Conservation for Heating and Lighting”, The First International Exergy, Energy and Environment Symposium, IEEES 1,Ege University Science- Technology Center(EBILTEM), Ege University Solar Energy Institute, Elsevier, UK, 13-17 July 2003, İzmir, pp. 513-517. (ISBN: 975-288-440-7) (Y. Doç. Dr. A.Yener ile birlikte) (2. isim)
 • “The Texture Of The Opaque Component From The Cooling Energy Conservation Viewpoint”, The First International Exergy, Energy and Environment Symposium, IEEES 1,Ege University Science- Technology Center(EBILTEM), Ege University Solar Energy Institute, Elsevier, UK, Izmir, 13-17 July 2003, İzmir, pp. 479-484 (Dr. Ş.F. Akşit ile birlikte). (ISBN: 975-288-440-7) (2. isim)
 • “The Thermal Performance of Building Envelope With the Required U- Values in Relation to Building Form”, 33rd Congress on Heating, Refrigerating and Air Conditioning, Proceedings, 4-6 December, 2002, Belgrad, pp. 91-97. (Prof. Dr. Z. Yılmaz ile birlikte). (1.isim)
 • “The Heating Effect of Solar Radiation in Reducing Energy Consumption in Residential Buildings in Turkey”, World Renewable Energy Congress VII, July 2002, Cologne, Germany, Pergamon, An Imprint of Elsevier Science.(CD olarak basılmıştır) (ISBN: 0 08 0444079 7) (Tek isim)
 • “Energy Efficient Settlement Unit Design to Reduce Urban Air Pollution”, LIVENARCH 2001, Livable Environments and Architecture International Congress, Proceedings, July 2001, Trabzon, s. 214-220 (Ar. Gör Ş.F. Akşit ile birlikte). (1. isim)
 • “Determination of Building Envelope Alternatives Depending on the Inner Surface Temperature”, ICBEST 2001, International Conference on Building Envelope Systems and Technologies, June 2001, Vol.2, Ottowa, Canada, pp. 487-491, (ISBN: 0-660-18547-4) (Tek isim)
 • “Determination of Building Envelope U Value in According to Building Form from Heating Energy Conservation Point of View”, World Renewable Energy Congress VI, July, 2000, Pergamon, Elsevier Science Ltd, , Brighton, UK, pp.582-585, (Prof. Dr. Z. Yılmaz ile birlikte). (ISBN: 0 080 43865 2) (1. isim)
 • “Relations Between Building Envelope U-Value and Building Form”, Indoor Air 99, The 8th Internatıonal Conference on Indoor Air Quality & Climate, Indoor –Air proceedings,August 1999, Edinburgh, Uk, pp. 59-63 (Prof. Dr. Z. Yılmaz ve Ar . Gör. G. Manioğlu ile birlikte). (ISBN: 1 86081 295 1) (2. isim)
 • “Effect of Window Type on Thermal Comfort and Heating Energy Conservation”, 2 nd European Conference on Energy Performance and Indoor Climate in Buildings and 3rd International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings,EPIC’98, 19-21 November, 1998, Lyon, France, pp. 125-131. (ISBN: 2 86834 1160) (Tek isim)
 • “Determinations of the Heating Period of the Rooms From the Climatic Comfort Viewpoint”, Cold Climate HVAC 94 (International conference On Hvac In Cold Climate), Proceedings, FINVAC, March 1994, Rovaniemi, Finland, pp. 47-56. (ISBN: 952-90-5367-3) (Tek isim)
 • “Determination of the Appropriate Distances Between Buildings from the Viewpoint of Maximum Solar Heat Gain-Güneş Işınımının Isıtıcı Etkisinin Maksimizasyonu Açısından Uygun Bina Aralıklarının Belirlenmesi”, Energy with All Aspects in the 21st Century-21. Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji Sempozyumu, The International Symposium within the Framework of “Energy Efficiency 2000” Project of The United Nations-Economic Commission for Europe- Committee on Energy, Nisan/April 1994, İTÜ, İstanbul, pp. 281-292, (Ar.Gör. F. Akşit ile birlikte). (1. isim)
 • “Determination of the Appropriate Building Envelope Alternatives from the Viewpoint of the Energy Conservation-Isıtma Enerjisi Tasarrufu Açısından Pasif Sistem Öğesi Olarak Uygun Bina Kabuğu Alternatiflerinin Seçilmesi”, Energy with All Aspects in the 21st Century-21. Yüzyılda Bütün Yönleriyle Enerji Sempozyumu, The International Symposium within the Framework of “Energy Efficiency 2000” Project of The United Nations-Economic Commission for Europe- Committee on Energy, Nisan/April 1994, İTÜ, İstanbul, pp.789-799. (Ar.Gör. Filiz Akşit ile birlikte). (1. isim)
 • “Evaluation of the Rooms as Passive Heating Systems From the Heating Period Viewpoint”, ISES Solar World Congress, International Solar Energy Society (ISES), Hungarian Section (H-ISESD), Hungarian Solar Energy Society (HSES) August 23-27, 1993, Budapest, Hungary. (Prof.Dr.E.Berköz ile birlikte). (2. İsim)
 • ” Enerji Etkin Konut ve Yerleşme Tasarımı -Energy Efficient Residential Building and Settlement Design”, Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği Uluslararası Sempozyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik Kurumu tarafından Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu işbirliği ile Enerjide Verimlilik 2000 (EE 2000) Projesi çerçevesinde düzenlenen sempozyum, Kasım 1992, Ankara, s.96- 103, (A. Yener ile birlikte). (1. isim)
 • “Determination of the Window Size From the Aspects of Climatic Comfort and Energy Conservation”, 3rd International Conference, Energy And Building in Mediterranean Area, Standing Committee of Building Physics Professors of European Universities, Laboratory of Building Physics and Construction of the Aristotle University of Thessaloniki LBCP), 8-10 April 1992, Thessaloniki, Greece. (Prof.Dr.E.Berköz ile birlikte). (2. isim)


Ulusal


 • “Enerji Etkin ve Çevre Dostu Yerleşme Tasarımı için Bir Öneri, Çevre Tasarım Kongresi, YTÜ, Aralık 2011, İstanbul (İ. Sözen, Y. Yılmaz, G. Manioğlu ile birlikte) ( 4. İsim)
 • “Yapma Çevre Tasarımında İklim Etkeni: Antalya Kaleiçi Evleri Örneği” Çevre Tasarım Kongresi, YTÜ, İstanbul, Aralık 2011” Çevre Tasarım Kongresi, YTÜ, İstanbul, Aralık 2011. (M.Yücel, G. Manioğlu ile birlikte) (2. İsim)
 • “Konut Yerleşmelerinde Tasarım Parametrelerinin Enerji Yükleri Açısından Değerlendirilmesi”, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,Teskon 2011 Bina Fiziği Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Bildiriler Kitabı, sayfa;1579-1590, İzmir, 13-16 Nisan 2011. (Ö. Duran ile birlikte) (2. İsim)
 • .,”Ekolojik Yaklaşımda İklimle Dengeli Cephe Tasarımı” 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, s.257, Nisan 2010, İzmir. (G. Manioğlu ile birlikte) (2. Isim)
 • “Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı”, 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, s.13, Nisan 2010, İzmir. (G. Manioğlu ile birlikte) (1. Isim)
 • “Mimarlıkta Yapı Fiziği Konuları: Çevre Kontrolü Stüdyosu Örneği”, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, Kongre Kitabı, s.13, Mart 2010, İstanbul. (A.K.Yener, N.T. Bayazıt, G. Manioğlu ile birlikte) (1.isim)
 • “Mimarlık Eğitiminde Güneş İle Tasarım”, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, Kongre Kitabı, s.19-24, Mart 2010, İstanbul. ( Ş. F. Akşit ile birlikte) (2.isim)

 • “ Bir İlköğretim Tip Projesi Örneğinde Enerji Etkin Yaklaşım Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, Kongre Kitabı, s.73-78, Mart 2010, İstanbul. ( Y.Yılmaz ile birlikte) (1.isim)

 • “Konut Binalarının Enerji Etkin Yenilenmesine İlişkin Bir Çalışma”, Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, s.68, Ekim 2009, Antalya.
 • “ Sürdürülebilir Enerji İçin Bina Tasarımı ” Konut ve Yapı Sektöründe Kentsel Sosyal Sorumluluk Konferansı, 22 Mayıs 2008, İstanbul
 • “ Sürdürülebilir Enerji Sağlamak İçin Enerji Verimliliğinde Etkin Bina Yaklaşımı ” , Enerji ve Ekoloji Paneli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 27 Kasım 2007, Diyarbakır.

 • “ Sağlıklı Binalar için Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımı ”, TESKON, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,Bina Fiziği Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s: 253-263, Ekim 2007, İzmir.
 • Binalarda Isı Yalıtımı ve Enerji Verimliliği, 25. Enerji Verimliliği Konferansı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EİEİ Genel Müdürlüğü, s:172-181, Şubat 2006, Ankara
 • “Isıtma ve Soğutma Enerjisi Harcamalarının belirlenmesinde Bina Kabuğu Etkeninin İrdelenmesine Yönelik Bir Çalışma”, Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi ve Sergisi”, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Fiziksel Çevre Kontrolu Birimi-İZODER, 11-12 Ekim İstanbul, Bidiriler Kitabı, s. 137-143, (ISBN:975-98967-0-2) (Y. Mimar E. Akgöz ile birlikte) (1.isim)
 • “Fiziksel Çevresel Etkenlerin Denetimi Açısından Sürdürülebilir Yerleşme Birimi Tasarım Süreci”, Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Denetimi-Yalıtım Kongresi ve Sergisi”, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Fiziksel Çevre Kontrolu Birimi-İZODER, 11-12 Ekim İstanbul, Bidiriler Kitabı, s. 97-104, (ISBN:975-98967-0-2) (Y. Doç.Dr. N. Tamer Bayazıt ve Doç. Dr. A. Köknel Yener ile birlikte) (3. İsim)
 • “Mimarlıkta Saydam Yalıtım Uygulamaları”, 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi”, 6-8 Ekim 2004, İTÜ Taşkışla, İstanbul,Kongre Bildileri Kitabı, s. 308-318 (ISBN: 975-395-787-4) (Ar. Gör. B. B. Yeşildal Genç ile birlikte) (2. İsim)
 • “Yıllık Isıtma Enerjisi Harcamalarının Belirlenmesinde Isı Korunumu Yönetmeliği-Güneş Işınımı Etkeni” V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2004, Bildiri Kitabı, Cilt 1, Su Vakfı Yayınları, Yayın No: 26-28 Mayıs 2004, İstanbul, s. 99-106 (ISBN: 975-6455-7-1(TK) (Tek isim)
 • “Güneş Enerjisinden Yararlanmada Pasif Sistem Tasarımı”, Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No: E/2003/321, 20-21 Haziran 2003, Mersin, s.178-186. (ISBN: 975-395-607-X) (Tek isim)
 • “Konut Dış Duvarlarında Saydam Yalıtım Kullanımının Isıtma Enerjisi Harcamalarına Etkisi”, IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2002, Bildiri Kitabı, Cilt 1, Su Vakfı Yayınları, Yayın No: 14, 16-18 Ekim, İstanbul, s. 267-274 (ISBN: 975-92794-7-9) (B. Yeşildal ile birlikte). (1. isim)
 • “Soğutma Enerjisi Harcamalarının Azaltılmasını Hedefleyen Opak Bileşen Alternatiflerinin Belirlenmesi”, IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2002, Bildiri Kitabı, Cilt 1, Su Vakfı Yayınları, Yayın No: 14, 16-18 Ekim, İstanbul, s. 275-281 ( ISBN 975-92794-7-9) (D. Yolaçan ile birlikte). (1. isim)
 • “İklim Işık ve Ses Kontrolü Açılarından Bina Kabuğu Tasarımı”, II. Çevre ve Enerji Kongresi, Bildiriler Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, MMO Yayın no.E/2001/289, Kasım 2001, İstanbul, s.63-69, (Y. Doç. Dr. A.Yener, N.Bayazıt ile birlikte). ( ISBN: 975-395-492-1) (1. isim)
 • ” TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği’nin Yapıların Enerji Verimliliği Hedefine Yönelik Olarak Denetlenmesi Açısından İrdelenmesi”, Yapı Denetimi Sempozyumu, Yapı Denetim Kuruluşları Derneği, 5-6 Nisan 2001, İzmir, s. 6-11. (Tek isim)
 • “TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği’nin Konutlarda Isı Korunumu Açısından İrdelenmesi”, Yalıtım 2001 Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, MMO Yayın No: E/2001/264, 23-25 Mart 2001, Eskişehir, s. 140-144. (ISBN: 975-395-441-7) (Ar. Gör Ş.F. Akşit ile birlikte). (1. isim)
 • “Isı Kayıplarını Etkileyen Bina Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesinde Güneş Işınımı Etkisi”, III. Temiz Enerji Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Cilt 1, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 15-17 Kasım 2000, İstanbul, s. 27-33. (ISBN 975- 8547-00-3) (Tek isim)
 • “Güneş Enerjisinden Yararlanma Açısından Uygun Yer Seçimi”, III. Temiz Enerji Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Cilt 1, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 15-17 Kasım 2000, İstanbul, s. 1-8. (ISBN 975- 8547-00-3) (Ar. Gör Ş.F. Akşit ile birlikte). (1. isim)
 • “Isı Kayıplarının Azaltılmasında Bina Kabuğu Isı Yalıtım Değerinin Etkisi”, Isı ve Ses Tutucu Malzemeler ve Uygulanma Koşulları Sempozyumu, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şubat 2000, s. 7-11. (Tek isim)
 • “Binalarda Isıtma Enerjisi Korunumunda Etkili Olan Tasarım Parametreleri”, Yapı Fiziği-Fiziksel Çevre Denetimi Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fakülte Yayın no.MF. Mim-99.004, Aralık 1999, İstanbul, s. 19-24, (Prof. Dr. Z. Yılmaz ile birlikte). (2. isim)
 • “Yapı Kabuğu Isı Yalıtım Değerinin Yapı Formuna Bağlı Olarak Belirlenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi”, Yapıda Yalıtım Konferansı, Makine Mühendisleri Odası, Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No: 213, 11-12 Şubat, 1999, İstanbul, s. 153-163. (ISBN 975-395-292-9) (Prof. Dr. Z. Yılmaz ile birlikte). (2. İsim)
 • “Bina Hacimlerinin Güneş Enerjisinden Yarar Sağlayan Pasif Isıtma Sistemleri Olarak Tasarımı”, Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı, Bildiri Kitabı,Cilt I, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, 19-21 Haziran 1998, İzmir, s. 63-70. (Tek isim)
 • ” Isı Yalıtımı ve Isıtma Enerjisi Korunumu Açısından Pencereler”, Isı-Ses-Su-Yangın Yalıtımı Sempozyumu, Isı-Ses-Su İzolasyoncuları Derneği(İZODER), Bildiriler Kitabı, 12-13 Aralık 1997, İstanbul, s. 23-32. (Tek isim)
 • “Isıtma ve Aydınlatma Enerjisi Korunumu Açısından Yapma Çevrede Performans Değerlendirilmesi”, Türkiye 7. Enerji Kongresi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 3-8 Kasım 1997, ODTÜ, Ankara, cilt 5, s. 1-16, (Dr. Alpin Yener ile birlikte). (1. isim)
 • “Binalarda Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu”, Yalıtım 97 Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 15-16 Mayıs 1997, Elazığ, s. 43-52. (ISBN: 975-394-020-3) (Tek isim)
 • “Bina ve Yerleşme Birimi Ölçeğinde Enerji Tasarrufu”, İstanbul 2020 Sempozyumu, İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Nisan 1996, İstanbul, s. 475-485, (Ar.Gör. F. Akşit ile birlikte). (1. isim)
 • “Isıtma ve İklimlendirme Yüklerinin Azaltılmasını Hedefleyen Uygun Bina Kabuğu Alternatiflerinin Belirlenmesi”, Üçüncü Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, Çukurova Üniversitesi,Bildiri Kitabı, 4-6 Mayıs 1994, Adana, s. 315-324, (Ar.Gör. F. Akşit ve O. Volkan ile birlikte). (1. isim)
 • “Yapma Çevrede Isıtma Enerjisi Tasarrufu”, Enerji ve Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Nisan 1994, Mersin. (Tek isim)
 • “Enerji ve Kaynak Tüketimini Azaltan Konut ve Yerleşme Dizaynı”, Konutta Kalite (MESA tarafından düzenlenen), Nisan 1994, Ankara, s. 141-156 , (Prof.Dr.E.Berköz ile birlikte). (2. isim)
 • “Enerji Korunumunu Hedefleyen Yapma Çevre”, Enerji 1993, Enerji Tasarrufu Semineri Tebliğleri, 21-22 Ocak 1993, TÜYAP, İstanbul, s. 180-191. (Prof.Dr.E.Berköz ile birlikte). (2. isim)
 • ” Yüksek Binalarda Hacimlerin Pasif Isıtma Açısından Gösterdikleri Performansın Değerlendirilmesi”, Yüksek Binalar 2.Ulusal Sempozyumu, İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi, 4-6 Kasım 1992, İstanbul, s.425-433. (Tek isim)
 • “Yapma Çevre Dizaynı ve Enerji Korunumu”, Kent Planlamada Enerji Korunumu Semineri, İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, 25-26 Nisan 1991, İstanbul, s. 50-69, (Prof.Dr.E.Berköz ile birlikte). (2. isim)
 • ” Isıtma Enerjisi Kullanımında Verimliliği Hedefleyen Konut Tasarımı”, Enerji Verimliliği Sempozyumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Tasarrufu Enerji Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, 8-9 Ocak 1998, İstanbul, (Tam metni sunulmuştur, basılmamıştır). (Puanlamaya alınmamıştır) (Tek isim)
 • “Binalarda Isı Yalıtımı Kullanımının Isıtma Süresi Açısından Değerlendirilmesi”, Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı Semineri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı, 19-20 Şubat 1997, İstanbul, (Tek isim)
Yüklə 33,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə