Evren balta paker, cvYüklə 37,53 Kb.
tarix12.08.2018
ölçüsü37,53 Kb.

EVREN BALTA

_______________________________________________________________________
Yıldız Teknik Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Beşiktaş, İstanbul

epaker@yildiz.edu.tr

evrenbalta@gmail.com

________________________________________________________________________

Ocak 2013


EĞİTİM
5/2007 NEW YORK ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, ABD

CUNY GRADUATE CENTER

Siyaset Bilimi DoktorasıTez Başlığı:

Military Sucess, State Capacity and Internal Conflict in Russia and Turkey

                        Tez Danışmanı: Susan L. Woodward

Tez Komitesi: Charles Tilly, Stathis Kalyvas, Peter Liberman, Leonard Markovitz

                                             

12/2000 COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ, ABD

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Derecesi


08/1998 ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Sosyoloji, Yüksek Lisans DerecesiTez Başlığı:

Earthquake and Social Change: The Case of Dinar

                        Tez Danışmanı: Bahattin Akşit

Tez Komitesi: Yusuf Ziya Özcan, Nuray Karancı


06/1995 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Lisans Derecesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü


AKADEMİK GÖREVLER
Araştırma Görevlisi Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007-2008
Öğretim Görevlisi Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008-
İDARİ GÖREVLER
Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010-2012

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK
The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES), ABD.

American Political Science Association (APSA), ABDInternational Studies Association (ISA), ABD
ÖDÜLLER VE EĞİTİM BURSLARI
Mellon Fellowship, Doktora Tezi Yazma Bursu (2006)
Andrea Pollis Fellowship for Human Rights, Doktora Tezi Yazma Bursu (2005)
Bella Zeller Scholarship Trust Fund, Eğitimde Yüksek Başarı Ödülü (2003)
American Association for University Women, ABD’de Eğitim Destek Bursu (2003)
CUNY- The Graduate Center, Eğitim Destek Bursu (2002-2004)
Columbia Üniversitesi, Staj Destekleme Bursu (2000)
Milli Egitim Bakanlığı, ABD’de Eğitim Bursu (1999-2005)
ARAŞTIRMA BURSLARI
YTÜ BAPK-YÜLAP Programı (Bir Kolektif Şiddet Türü Olarak Linç: 1991-2010 Yılları Arasında Yaşanan Linç Eylemlerinin Analizi). Proje Yürütücüsü (Temmuz 2012- Temmuz 2013).
TUBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı (Yurttaşlık Turizmi: Amerika’da Doğum Yapan Türk Vatandaşları Üzerinden Ulusötesi Yurttaşlığı Anlamak). Proje Yürütücüsü (2011-2012)
TUBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destek Programı (Balkan ve Karadeniz Ülkeleri Çağdaş Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı). Araştırmacı (2011-2014)
Kennan Institute for Advanced Russian Studies, Araştırma Destek Bursu (2005)
Mellon Fellowship For International Security, Doktora Tezi Araştırma Bursu (2004-5)
Sue Rosenberg Zalk Research Fund, Doktora Tezi Ön-Araştırma Bursu (2004)
CUNY- Graduate Center, Center for Philantrophy, 11 Eylül Sonrası Afganistan’a İnsani Yardım Araştırması Destek Bursu (2002)
VERİLEN DERSLER
Fundamentals of International Politics (Boğaziçi Üniversitesi, MAPES, Yüksek Lisans); Comparative Politics (YTÜ, Lisans); Comparative Government (YTÜ, Lisans); War and Conflict in International Relations (YTÜ, Lisans); Türkiye’de Güncel Sorunlar (YTÜ, Lisans); Karşılaştırmalı Siyaset (YTÜ, Yüksek Lisans), Kavramsal ve Olgusal Okuma ve Araştırma (YTÜ, Doktora).
YAYINLAR
Kitaplar
Balta Paker, E (2012) Küresel Güvenlik Kompleksi İstanbul: İletişim Yayınları.
Balta Paker, E (2010) Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaseti Evren Balta Paker ve İsmet Akça (der) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Soyer, A ve Balta Paker, E (1995) Tıbbi Etik, Doktorlar ve İnsan Hakları Ankara: Türk Tabipler Birliği Yayınları.
Makaleler
Balta Paker, E ve Akça, İ. (2013) “Askerler, Köylüler ve Paramiliter Güçler: Türkiye’de Köy Koruculuğu Sistemi” Toplum ve Bilim Kış.
Balta Paker, E (2013) “AKP’s Approach to the Kurdish Problem: One Step Forward, One Step Back” Perspectives: Political Analysis and Commentary from Turkey 3(13):8-12
Balta Paker, E ve Akça, İ (2012) “Beyond Military Tutelage: Analyzing Civil-Military Relations under the Justice and Development Party, Ebru Şule Canan (der.) Rethinking Security, Lexington Books.
Balta Paker, E (2012) “Güvenliğin Özel Tedariki” Birikim Dergisi, no: 274.
Ülman, B.,.Balta Paker, E ve Ağcan, M (2011) Uluslararası Fikri, Epistemolojik Yanılgı ve Eleştirel Gerçekçiliğin İmkânları (ile birlikte). Uluslararası İlişkiler Dergisi, Ekim 2011
Balta Paker, E (2010) “Türkiye’de Doksanlı Yıllarda Ulusal Güvenliğin Yeniden İnşası” Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaseti, Evren Balta Paker ve İsmet Akça (der) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Balta Paker, E ve Akça, İ (2010) “Ordu ve Güvenlik Siyasetine Dair Bir Değerlendirme” Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaseti, Evren Balta Paker ve İsmet Akça (der) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Balta Paker, E (2009) “Güvenlik Endüstrisi ve Güven(sizliğin) İnşası: Bir toplumsal Paranoyayı Anlamak” Toplum ve Bilim Dergisi no: 115 s: 110-130.
Balta Paker, E (2009) “Küresel Güvenlik Siyaset ve İnsan Hakları” İdea: İnsan Bilimleri Dergisi cilt: 1 sayı:1 s:175-197.
Balta Paker, E (2009) “Anne ya da Değil: Annelik Etme Meselesi Üzerine”. Mesele Dergisi, Şubat 2009.
Balta Paker, E (2008) “Yoksulsuz Ütopya: Sovyet Sonrası Rusya’da Zenginlik ve Para”, Birikim, Ağustos- Eylül no:232-233.
Balta Paker, E (2006) Özgürlükçü Güvenlik Ya Da Güvenlik Özgürlüğü Üzerine Amargi Kadın Akademisi.
Balta Paker, E (2006) Rusya’nın Gazı, Ukrayna’nın Boru Hattı ya da Avrupa’nın Isınma Sorunun Perde Arkası” Birikim, Şubat, Sayı 202, s.93-99.
Balta Paker, E (2005) Bir Yeni Çocukluk Var mı?”, TES-İŞ Dergisi, Sayı 2005-2
Balta Paker, E (2005) Bitmeyen Çocukluk, Erken Yetişkinlik ve Yeni Kapitalizm, Birikim Nisan, Sayı 192, s.20-29.
Balta Paker, E ve Akça, İ (2005) Ordunun Emperyalizmi, Emperyalizmin Ordusu: ABD’de Militarizmin Yüzleri, Birikim, Sayı 189, Ocak, s.58-76.
Balta Paker, E (2005) The Ceasefire This Time, MERIP Online 31-Ağustos-2005, http://www.merip.org/mero/mero083105.html
Balta Paker, E (2004) Çöküşten Kaosa Rusya, ABD ve Kafkasya Üçgeni, Birikim, Ekim Sayı 186, s.7-10.
Balta Paker, E (2004) Bildiğimiz Anlamda Devletin Sonu mu: İmparatorluk ve Özel Ordular, Birikim, Şubat Sayı 178
Balta Paker, E (2003) Afrika’da Çatışmaların Karşılaştırmalı Bir Analizi, Birikim, Kasım- Aralık, Sayı 175-176
Soyer, Ata ve Balta Paker, E (2002) “Savaş Dönemlerinde Doktorların Sorumlulukları”, Toplum ve Hekim, 10(4): 15-22.
Garonna, P ve Balta Paker, E (2002) Measuring Human Rights and Human Development: The Challenges for Information Society, Statistical Journal of the United Nations Economic Commission for Europe 19(6):277-294.
Balta Paker, E (2001) “Marksizm ve Yapıbozumun Diyaloğu”, Praksis, Sonbahar, (4):120-130.
Balta Paker, E. ve Paker, M (1999) Afet: Doğal mı, Toplumsal mı? Birikim, Sayı:126, s.38-45
Karancı, N. Alkan, N, Aksit, B., Sucuoglu, H. ve Balta Paker, E (1999) Gender Differences in Psychological Distress, Coping, Social Support And Related Variables” Following the 1995 Dinar (Turkey) Earthquake North American Journal of Psychology, 1(2):189-204.
Tebliğler

Balta Paker, E ve Altan, Ö (2012) “Market for Citizenship: Transnational Practices of Turkish Elites” Contemporary Turkish Studies at a Glance - Topics, Institutions and Future Perspectives, 13&14 Ekim 2012, Istanbul Bilgi Universitesi.

Balta Paker, E (2011) “Sovyetler Birliğinden Rusya’ya Kuzey Kafkaslarda Çatışma ve Kontrol”, Uluslararası Kuzey Kafkasya Sempozyumu, 17-18 Haziran 2011, İstanbul.

Balta Paker, E (2010) “Sovyetler Birliğinden Rusya’ya Kuzey Kafkaslarda Çatışma,” 1864 Kafkas Göçü Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Balta Paker, E ve Akça, İ (2010) “Analyzing Civil-Military Relations under the Justice and Development Party Government” Debating Security, Bahçeşehir University, İstanbul.

Balta Paker, E (2009) “Conflict and Control in the North Caucasus (Kuzey Kafkaslar’da Kontrol ve Catışma)” International Conference on Black Sea International Relations, Bogaziçi University, Eylül.

Balta Paker, E (2009) “A Comparative Analysis of the Militarization of Internal Security Practices in Russia and Turkey” Militarism: Political Economy, Security, Theory Konferansı Sussex Üniversitesi, 14-15 Mayıs 2009.

Balta Paker, E (2009) “Citizen Rebels, Citizen Militias: Understanding Village Guard System in Turkey” International Studies Association Konferansı, New York, ABD.

Balta Paker, E (2008) “Security in the Nation, Security in the World” Frankfurt Kitap Fuarı, 16 Ekim, Frankfurt.

Balta Paker, E (2004) “Village Guard System in Turkey: Causes and Consequences” Mellon Uluslararası Güvenlik Konferansı, CUNY, The Graduate Center, New York.

Balta Paker, E (2002) “Power Politics in Central Asia: Testing the Limits of Realist Theory” Understanding International Politics After 9/11, CUNY, The Graduate Center, New York.

Balta Paker, E (2002) “Politics of International Aid in Afghanistan” Crisis Management and Philantrophy after 9/11, CUNY- The Graduate Center, Center for Philanthropy, New York.

Balta Paker, E (2000) “Measuring Human Rights and Human Development: The Challenges for Information Society” Statistics, Development and Human Rights, International Association for Official Statistics (IAOS), Montreaux, İsviçre.

Balta Paker, E (1999) “Gender, Education and Status in the Assessment of State Build “Disaster Housing” and Other Aspects of Disaster Management in Dinar” European Sociological Association Congress, Canada.


YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
Nur Tüysüz. Yerel Güvenlik ve Etnik Kimlik: Güneydoğu Anadolu’da Bir Köy Üzerinden Köy Koruculuğu Sistemi (Tamamlandı, 2011)

Betül Baki (2013 –tamamlanacak)

Seray Arabacı (2013 –tamamlanacak)

Belce Metin (2013 –tamamlanacak)

Yüklə 37,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə