F: Men kanske al-Bukhari, Muslim och andra litade på dessa personer utan att veta om deras riktiga tro?Yüklə 28,72 Kb.
tarix02.08.2018
ölçüsü28,72 Kb.
#66180

F: Men kanske al-Bukhari, Muslim och andra litade på dessa personer utan att veta om deras riktiga tro?
Dessa lärda ägnade hela sitt liv åt att anskaffa och vidarebefordra traditioner och studera berättarnas liv. De flesta av dem har Rijal-böcker (vetenskapen om att döma trovärdigheten bland berättarna) till sitt anseende.

Även om deras selektivitet och val av auktoriteter och material klart visar en hårdnackad Sunni ståndpunkt, litade de fortfarande på de Shi’ah som de bedömde vara sanningsenliga. Detta trots att deras Shi’ism uttrycks med ogillande!


Följaktligen, att säga att al-Bukhari, Muslim och andra inte hade vetskap om dessa Shi’ah berättarnas tro är att säga att de var inkompetenta inom sina arbetsområden!!!
F: Men varför förlitade de inte sig på endast Sunnis som auktoriteter?
Kanske därför att de inte var så trångsynta och inskränkta som vissa av våra Sunni bröder som insisterar på att associera Shi’ah tron med alla möjliga sorters falska beskyllningar. Det torde vara klart från biografiförteckningarna att kritik mot vissa Kalifer och Följeslagare – grundat på obestridliga historiska bevis – var tolererat av Sunni lärda från tidigare generationer.
F: Och litar Shi’ah på Sunni berättare i deras böcker?
Så länge som Sunni berättaren inte är känd för sin fiendskap mot Profetens Hushåll (s) (Ahl al-Bayt) och anses trovärdig, accepteras han av Shi’ah traditionssamlare.
Slutsats:
Faktum är att en betydande del av Sunni hadith literaturen skulle vara förlorad om materialet från Shi’ah berättarna skulle avvisas. Shi’ah tron har alltid varit och är en tro med väl underbyggda belägg som ett alternativ till Sunni synpunkten.
To find out more about authentic Islam, visit:
http://al-islam.org/faq/

v1.0Å troende! Var aktsamma med er plikt till Allah, och var med de sanningsenliga

(Koranen: Kapitel 9, Vers 119)Rafidi

Shi'ah berättare i Sahih al-Bukhari

Shi’ah stånpunkten följdes av många av de tidiga lärda muslimerna som ansågs sanningsenliga och trovärdiga, och deras berättande av hadith från Profeten (s) ansågs pålitliga av kända Sunni lärda.


Nedan finns en förteckning av några få av de Shi’ah lärda som al-Bukhari har litat på i sin Sahih. Om vi lägger till dessa, de berättare som finns i Muslims Sahih och i de fyra andra Sihah Sittah som följde Shi’ah tron, skulle siffran öka väsentligt. För att spara plats, har referensen givits till sektionstiteln (kitab) i varje bok för endast en hadith av varje person – resten kan hittas genom att använda index eller hadith datormjukvara.
Läsaren kommer att notera termen Rafidi lite här och var i följande biografier. Sunni lärda definierar generellt en Rafidi som en Shi’ah som öppet kritiserar eller avvisar legitimiteten av Kaliferna före ‘Ali (a).

'Ubayd Allah b. Musa al-'Absi

(dog 213 AH)

Sahih Bukhari [kitab al-'iman]

Sahih Muslim [kitab al-'iman]

Sahih al-Tirmidhi [kitab al-salat]

Sunan al-Nasa'i [kitab al-sahw]

Sunan Abu Dawud [kitab al-taharah]

Sunan Ibn Majah [kitab al-muqaddamah]


  • “ Aboo Daawood sade: Han var en nitisk Shee’ee, hans ahaadeeth är tillåtna….Ibn Mandah sade: Ahmad ibn Hanbal brukade peka ut 'Ubaydullaah till folket, och han var välkänd för Rafd (extrem partisanskap för ‘Alee), och han tillät inte någon som hette ‘Mu’aawiyah’ att stiga in i hans hus.”

[The Creed of the Imaam of Hadeeth al-Bukhari and of the Great Scholars from whom he narrated (Salafi Publications, UK, 1997), s. 89 från Al-Dhahabi, Siyar A'lam al-Nubala, vol. 9, s .553-557]

  • “En from person, en av de viktiga Shi’ah lärda … ansågs pålitlig av Yahya b. Ma’in, Abu Hatim sa att han var pålitlig, trovärdig … al-‘Ijli sade: Han var en auktoritet på Koranen…”

[Al-Dhahabi, Tadhkirat al-Huffaz under "'Ubayd Allah b. Musa al-'Absi"]

'Abbad b. Ya'qub al-Rawajini

(dog 250 AH)

Sahih Bukhari [kitab al-tawhid]

Sahih al-Tirmidhi [kitab al-manaqib]

Sunan Ibn Majah [kitab ma ja' fi al-jana'iz]  • Han var en pålitlig Rafidi och hans hadith finns i (Sahih av) al-Bukhari. [Ibn Hajar al-'Asqalani, Taqrib al-Tahdhib, under "'Abbad b. Ya'qub al-Rawajani"]

  • Abu Hatim sa: Han var en shaykh, pålitlig. Ibn ‘Adi sade: Han brukade skarpt kritisera Salaf. I honom fanns extrem Shi’ism. Salih b. Muhammad sade: Han brukade kritisera ‘Uthman. Jag hörde honom säga: “Allah är mer rättvis än att Han skulle släppa in Talhah och al-Zubayr i Paradiset efter att de svor lojalitet och lydnad till ‘Ali och sedan stred mot honom.” Ibn Hibban sade: Han var en Rafidi som inbjöd (andra till hans tro). Han berättade denna hadith …, “Om du ser Mu’awiyah på min predikstol, döda honom!”

[Ibn Hajar al-'Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib, under "'Abbad b. Ya'qub al-Rawajani"]

'Abd al-Malik b. A'yan al-Kufi
Sahih al-Bukhari [kitab al-tawhid]

Sahih Muslim [kitab al-'iman]

Sahih al-Tirmidhi [kitab tafsir al-Qur'an]

Sunan al-Nasa'i [kitab al-'iman wa al-nudhur]

Sunan Abu Dawud [kitab al-buyu']

Sunan Ibn Majah [kitab al-zakah]  • Han var en Rafidi Shi'i, en av (människorna med) omdöme. [Abu Ja'far al-'Uqayli, Du'afa al-'Uqayli, under "'Abd al-Malik b. A'yan"]

  • Han var Rafidi, pålitlig (saduq). [Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, under "'Abd al-Malik b. A'yan"]

Al-‘Ijli sade: Han var från Kufah, en Tabi’i (Efterföljare), pålitlig. Sufyan sa: ‘Abd al-Malik b. ‘A’yan som var Shi’i berättade (traditioner) för oss, han var en Rafidi för oss, en man med omdöme. Hamid sa: De tre bröderna, ‘Abd al-Malik, Zurarah och Hamran var Rawafid allihopa. Abu Hatim sa: Han var en av de tidigaste att anta Shi’ism, (han var) sanningsenlig och uppriktig, med bra traditioner, och hans traditioner är nedskrivna.[Ibn Hajar al-'Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib, under "'Abd al-Malik b. A'yan"]

'Abd al-Razzaq al-San'ani

(dog 211 AH)

Sahih Bukhari [kitab al-'iman]

Sahih Muslim [kitab al-'iman]

Sahih al-Tirmidhi [kitab al-taharah]

Sunan Nasa'i [kitab al-taharah]

Sunan Abi Dawud [kitab al-taharah]

Sunan Ibn Majah [kitab al-muqaddamah fi al-'iman]


  • Ibn ‘Adi sade: De (de lärda) såg inte något problem med hans hadith förutom att de attribuerade Shi’ism med honom… Han var en man med heder … Han berättade traditioner som lovordade Profetens Hushåll (Ahl al-Bayt) och nedvärderade andra… Mukhlid al-Shu’ayri sa: Jag var med ‘Abd al-Razzaq när någon nämnde Mu’awiyah. ‘Abd al-Razzaq sa: ‘Besudla inte vår sammankomst genom att nämna Abu Sufyans avkomling!’.[Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, under "'Abd al-Razzaq al-San'ani"]

Ibn ‘Adi berättade (en hadith) från ‘Abd al-Razzaq…, “Om du ser Mu’awiyah på min predikstol, döda då honom!”.[Al-Dhahabi, Mizan al-'I'tidal, under "'Abd al-Razzaq al-San'ani"]

'Awf b. Abi Jamilah al-'A'rabi

(dog 146 AH)
Sahih Bukhari [kitab al-'iman]

Sahih Muslim [kitab al-masajid wa mawadi' al-salat]

Sahih al-Tirmidhi [kitab al-salat]

Sunan Nasa'i [kitab al-taharah]

Sunan Abi Dawud [kitab al-salat]

Sunan Ibn Majah [kitab al-salat]  • Han var Rafidi men pålitlig… Han ansågs pålitlig av många lärda, och i honom fanns Shi’ism.

[Al-Dhahabi, Siyar A'lam al-Nubala, under "'Awf b. Abi Jamilah"]

  • 'Awf var en Qadari, en Shi’i, en Shaytan!

[Abu Ja'far al-'Uqayli, Du'afa al-'Uqayli, under "'Awf b. Abi Jamilah"]

  • Han lutade åt Shi’ism. Ibn Ma'in sa: pålitlig, Al-Nasa'i said: Mycket pålitlig.

[Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, under "'Awf b. Abi Jamilah"]Yüklə 28,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə