F utbol din kadar önemli midir? Bill Shanklin çok iyi ifade etmiştirYüklə 56,1 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü56,1 Kb.
#30194


F

utbol din kadar önemli midir?


Bill Shanklin çok iyi ifade etmiştir:

Bazı insanlar futbolun hayat memat meselesi olduğuna inanırlar. Bu tutum beni hayal kırıklığına uğratmaktadır. Bundan çok, çok daha önemli olduğuna sizi garanti ederim.’

Bazı insanların takımları için besledikleri sevgi o kadar güçlüdür ki insanlar bu sevgiyi bir din olarak tarif etmektedirler. Aslında, futbol ve din arasında birçok bağlantı vardır. Özellikle de hangi dine mensup olduğunuz hangi takımı desteklediğinizi etkileyebilir. İngiltere’yi örnek olarak kullanarak, bu ders futbol ve din arasındaki ilişkiyi İngiltere’deki bazı köy ve şehirlerde yaşandığı şekilde inceleyecektir.

Futbol ve din arasında sadece bir bağlantı olduğunu değil aynı zamanda futbolun küresel bir olay haline geldiğini göreceksiniz.Birinci Ödev

Bu dersimize iki büyük İngiliz şehrindeki futbol taraftarları hakkında bazı bilgilerle başlayacağız: Manchester and Glasgow. Bilgileri okuyun ve daha sonra devamındaki soruları cevaplayın.
Hem Manchester hem de Glasgow’da iki büyük futbol takımı vardır. Bunlar çok sert rakiplerdir ve her iki taraf da taraftarları tarafından ateşli bir şekilde desteklenmektedir. Geçmişte kulüpler arasında çok şiddet vardı. Her bir şehirde yerel halk ve basın rekabeti futbol taraftarlarının adanmışlıkları ve kulüplerin dini temellerdeki ayrılıkları ile açıklamaktadırlar. Manchester United ve Celtic kulüplerinin her ikisi de Katolik futbol kulüpleridir. Manchester City ve Rangers kulüplerinin her ikisi de Protestan futbol kulüpleridir.
Bu kulüpler arasındaki bağ o kadar kuvvetlidir ki Manchester United ve Glasgow Celtic ortak bir futbol taraftar kulübüne sahiptir.
Fakat ne neden dini bağ? Bir açıklama kulüplerin taraftarları ateşlidir çünkü taraftarlar futbol fanatikliklerini dini bir bağlantı ile ilişkilendirmektedirler. Bu şehirler ve Katoliklik arasındaki ilişki büyük ölçüde coğrafi konumdan gelmektedir. Hem Manchester hem de Glasgow coğrafi olarak ve ulaşım bağlantıları aracılığıyla İrlanda’ya yakındır. Her ikisi de köklü limanlardır. Bu her iki şehirde büyük bir İrlandalı topluluk vardır ve İrlandalı göçmenler kuzey İrlanda’daki Protestanların işkencesinden kaçtıkları için Katolik olmaya meyillidirler.
Manchester United İrlandalı bir profesyonele imza atan ilk İngiliz tarafıdır ve desteklerinin büyük bir bölümü Manchester’ın büyük İrlandalı nüfusundan gelmiştir- futbol onlara ortak bir bağ veren bir şeydi, tribünlerde oluşan bir bağ. 1902’de isimlerini değiştirdiklerinde neredeyse Manchester Celtic olmalarıyla bunun altı çizilmiştir.
İrlanda ile olan bu bağ Manchester United’ın 1950lerde İrlanda’dan futbolcu almaya devam etmesiyle artmıştır. Kulüp aynı zamanda yeni yeteneklerle imza atmak için kilise takımlarını izlemeye gidiyordu. Kuzey İrlandalı bir Protestan olan George Best kulübe katıldığında artık takımın sadece bir Katolik kulübü olmadığı açık hale gelmiştir.
Hem Machester United hem de Celtic takımlarının İrlanda’da büyük bir taraftar tabanı olduğu için bu bağ günümüzde de devam etmektedir. Glasgow Rangers da Kuzey İrlanda’nın Protestan toplumundan büyük sayıda bir taraftar çekmektedir. Fakat futbol Britanya’da her zaman işçi-sınıfı oyunu olarak görülmüştür. Geleneksel olarak ağır endüstri daha çok ülkenin kuzeyinde yerleşik olduğu için bazı yorumcular bu bağın dinden ziyade sınıf ile ilgili olduğunu önermişlerdir. Bu yorumcular sadece işçi sınıfların dindar olmalarının daha olası olduğunu değil aynı zamanda bu insanların İngiltere’nin kuzeyinde daha fazla bulunduğuna işaret etmişlerdir.
Yakın zamanda bütün kulüpler: Manchester United, Manchester City, Celtic and Rangers, sadece yerel bölgelerden değil bütün dünyadan futbolcular almaktadırlar.
Yukarıdaki alıntıyı okuyarak Manchester United ve Celtic futbol kulüplerini Catolik futbol kulüpleri olarak neden tarif edebileceğinizin sebeplerini listeleyeniz.
2. Ödev
Tabi ki de insanların futbol takımlarını desteklemelerinin başka birçok sebebi olabilir.
Sizce neden insanlar bir futbol takımını desteklemeyi tercih ediyorlar? Bunu sınıfızla birlikte tartışabilirsiniz.
3. Ödev
Şimdiye kadar, Katoliklerin bazı takımları ve Protestanların da diğer takımlar destekler gibi göründüklerini açıklayabilecek bazı sebepler gördünüz. Fakat sizce bu futbol takımlarının böyle büyük bir taraftar takibine sahip olmalarının sebebinin Britanya’nın kuzeyindeki insanların güneydeki insanlardan daha dindar olması olası mıdır?
Aşağıdaki tablodaki verilere bakınız. Bu veriler Avrupa Değerler Anketi’nden alınmıştır. Katılımcılara Tanrıya inanıp inanmadıkları, kiliseye gidip gitmedikleri ve kendilerini hangi dine mensup olarak gördükleri sorulmuştur. Cevaplar aşağıdaki tablodadır. 11 bölgenin nerede olduğunu görmek için atlastaki Britanya haritasına başvurmanız gerekebilir.


 

Din yok (yüzdelik)

Katolik (yüzdelik)

Protestan (yüzdelik)

Diğer (yüzdelik)

Kuzey doğu

22.6

5.2

64.2

8

Kuzey doğu

6.4

12.8

70.9

9.8

Yorkshire & Humberside

24.9

9.5

52.7

12.9

Doğu iç kesimler

15.5

4.4

65.5

14.5

Batı iç kesimler

4.6

16.1

62.6

16.8

Doğu

32.4

8.5

47.2

11.8

Londra

22.2

18.1

24.5

35.2

Güney doğu

5.9

14.5

70.6

9

Güney Batı

11.5

19.3

57.7

11.5

Galler

27.8

4.4

47.7

20.1

İrlanda

21.5

16.8

55.4

6.3

Veriler 1999 Avrupa Değerler Anketi’nden alınmıştır.

Tabloya bakın ve en dindar ve en az dindar yerlerin listesini yapınız:
Britanya’daki en dindar yerler

Britanya’daki en az dindar yerler

Aşağıdaki soruyu cevaplayınız:

Britanya’da Kuzeyde yaşayan insanlar diğer yerlerde yaşayan insanlara göre daha dindar mı? Bu insanların Katolik olma ihtimali daha yüksek mi?

Bu teoriyi Avrupa genelinde olan anket sonuçlarının haritasına bakarak test edebilirsiniz. Avrupa’nın en iyi futbol oynayan toplulukları en dindar olanlar mıdır?
Tanrıya inanıyor musunuz?
4. Ödev

Şimdi bugün neler öğrendiğiniz değerlendiriniz. Dersin başında dindar olmak ile futbol taraftarı olmak arasında bir ilişki var demiştik. Kanıtlar böyle bir bağın varlığına işaret ediyor mu?İnsanların neden bir futbol yakımı desteklediğini açıklamak için daha iyi bir teori önerebilir misiniz?


Değerlendirme Soruları (öğrenciler için):

Bu aktivite dindar olmak ile futboldan zevk almak arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Daha önce bilmediğiniz neyi anladınız?

Bu çalışma ile ilgili neyi sevdiniz? Lütfen neden olduğunu açıklayın.

Bu çalışma ilgili neyi sevmediniz? Lütfen neden olduğunu açıklayın.

Başka yorumlarınız var mı?
Öğretmenin notları

Amaçlar:

Bu ödev futbol bağlılığına ve insanların ne kadar dindar olduklarına bakarak mekan ve kimlik kavramlarını araştırmaktadır. Ödevin odağı Britanya’dır fakat birçok öğrencinin tanıdık olacağı bazı meşhur futbol takımlarını incelemektedir.Ödevin sonuçları:

Öğrenciler bireylerin neden futbol takımlarını desteklediklerini inceleyecekler ve bunları Britanya’nın kuzeyindeki insanların özellikle dindar olmasıyla ilgili olup olmadığı ile ilişkilendireceklerdir.Öğrencilerin Yaşları:

Bu ödev için gerekli olan okuma seviyesi daha yaşlı öğrenciler için (15-16) uygundur. By aktiviteler daha genç öğrencilerle de kullanılabilir fakat metnin uyarlanması gerekmektedir.Kaç tane ders:

Ödev bir saatlik derste tamamlanacak şekilde tasarlanmıştır. Daha kısa bir ders için son görev çıkarılabilir (her ne kadar bu Avrupa Değerler Atlası!ndan bir harita kullanan tek görev olsa da). Diğer görevler birbirinin üzerine takip etmektedir bu nedenle sıra ile yapılmalıdır.Öğretmene notlar:

Ödev Britanya’daki insanların ne kadar dindar olduğu üzerine odaklanmaktadır ve çoğu zaman dindar olmak ile bazı futbol takımlarını desteklemek arasındaki ilişkileri alıntılamaktadır. Her ne kadar bu takımların Katolik taraftarlara ve bazı Protestan taraftarlara sahip olmalarının tarihi bazı sebepleri varsa da bunlar çoğunlukla dini bağdan ziyade göçlerden (İrlanda’dan) dolayıdır. Fakat bu efsane Britanya’da özellikle de futbol muhabirliğinde hale çok yaygındır.

Ders müfredat çerçevesinin tüm dört bölümünü de içermektedir. Öğrenciler dini bağ ile futbol taraftarlığı arasında bir bağ öneren bir parçayı okuyarak başlıyorlar, daha sonra öğrencileri bunları kendi tecrübeleri ile ilişkilendirebilirler. Ödevin ilerleyen kısımlarında öğrenciler dindar insanların nasıl olduklarını iddia ettiklerini araştırmak için Avrupa Değerler Anketi’nden veriler ve haritalardan birini kullanıyorlar. En sonunda, öğrenciler kendi öğrenmelerini değerlendiriyorlar ve argümanla paralel olarak yeni bir teori öneriyorlar. Britanya’daki 11 bölgenin haritasına erişimlerinin olması öğrenciler için faydalı olacaktır.

Her Ödev’in sonunda sınıfın cevaplarını ve sonuçlarını tartışmaları faydalı olacaktır. Bu yeterli zaman olup olmadığına bağlı olacaktır.Cevaplama Modeli:

Birinci Görev: insanların bazı kulüpleri desteklemelerinin olası nedenlerini keşfetmek için öğrenciler metni kullanmaktadır. Bunlar arasında İrlandalı toplulukla bağlar, İrlandalı/Katolik futbolculara bağlılık yer alabilir.

İkinci Görev: Bu görevde öğrenciler bir takımı desteklemedeki kendi sebeplerini keşfedeceklerdir. Bunlar arasında takımın başarısı, yaşadıkları yere yakınlık veya da aile bağlılığı olabilir.

Üçüncü Görev: Bu ödevde öğrenciler kuzeyin Britanya’nın diğer bölgelerine göre daha fazla veya daha az dindar olmadığına dikkat etmelidirler. Ayrıca kuzey diğer bölgelere göre daha fazla Roman Katolik nüfusuna sahip değildir. Tabi ki de bu veriler bölgeseldir ve kentsel ve kırsal alanlar arasındaki farklara bakmak veya daha küçük çaptaki veriler daha farklı şekiller gösterebilir. Ayrıca öğrencilerin AB’den Britanya’ya göç edenlerin de kendilerini Roman Katolik olarak tarif edebileceklerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Dördüncü Görev: öğrenciler bu görevi için kendi cevaplarını vereceklerdir.


Clare Brooks – IOE, London

Yüklə 56,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin