Faik KarataşYüklə 445 b.
tarix12.09.2018
ölçüsü445 b.Faik Karataş

 • Faik Karataş

  • Kimya Eğitimi
  • D-Blok 2. Kat 208
  • Elmek: ktufegitim@gmail.com
  • Ders blogu: http://counselingedu.blogspot.com
  • Twitter: @KaratasF; Facebook: Fatih Egitim
  • Danışma saati:Pazartesi/Perşembe 12:00 - 12:30
  • Sıra Sizde!!!


Derse devam ve katılım

 • Derse devam ve katılım

  • Hak değil özür…
  • %30 ≈ 1 Hafta 6+6 saat…
 • Ders için davranışlar

  • Geç kalan bedelini öder!!!
  • Çay-kahve


Bu ders, öğretim materyali hazırlarken öğrenme teorilerinden nasıl yararlanılacağını anlamak, öğretim amaçlı kullanılan görsel-işitsel ve çoklu ortam sağlayan materyalleri tanımak, bu materyallerin geliştirilmesine ve kullanımına ilişkin ilke ve yöntemleri anlatmak amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca materyallerin öğretim ortamına getirdiği kolaylıklar ile bu materyallerin seçilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler de incelenecektir.

 • Bu ders, öğretim materyali hazırlarken öğrenme teorilerinden nasıl yararlanılacağını anlamak, öğretim amaçlı kullanılan görsel-işitsel ve çoklu ortam sağlayan materyalleri tanımak, bu materyallerin geliştirilmesine ve kullanımına ilişkin ilke ve yöntemleri anlatmak amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca materyallerin öğretim ortamına getirdiği kolaylıklar ile bu materyallerin seçilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler de incelenecektir.Ara-sınav : %20

 • Ara-sınav : %20

  • Test (doğru-yanlış, boşluk doldurma ve/veya çoktan seçmeli)
  • Ödevler (En az 4 materyal; 3B Model, BDÖ, Çalışma yaprağı, Kavramsal değişim Metinleri, vb. %30
 • Yarıyıl-sonu : %50

  • Açık-uçlu
Eğitim

 • Eğitim

 • Öğrenme

 • Kazanım

 • Davranış

  • Öğrenilmemiş Davranışlar
   • Doğuştan gelen davranışlar (refleks,içgüdü vb.)
   • Geçici davranışlar (İlaç, alkol, yorgunluk, hastalık vb. nedenlerle ortaya çıkan davranışlar)
   • Büyüme ve olgunlaşma ile ortaya çıkan davranışlar (Yürüme, oturma, diş çıkarma vb.)
  • Öğrenme Ürünü Olan Davranışlar
   • İstendik davranışlar (Planlı, öğretim ürünü olan davranışlar)
   • İstenmedik davranışlar (Rastgele veya hatalı eğitim ürünü davranışlar)
 • Öğretme

 • Öğretimİnsanlığın varlığından beri süre gelir.

 • İnsanlığın varlığından beri süre gelir.

 • Toplumun yapısı değiştikçe eğitime bakış açısı ve eğitimden beklentiler de değişir.

 • Beklentilerde meydana gelen bu değişimler öğretim yöntemlerindeki değişimlere ek olarak öğretim amaçlı olarak kullanılan araç ve gereçlerde ve diğer öğretime yardımcı materyallerde zamanla değişme, gelişme ve farklılaşmalara yol açmıştır.

 • Endüstri toplumlarındaki eğitime oranla, bilgi toplumlarında eğitimden beklentiler artmıştır.

 • Her iki dönemin eğitim anlayışı okul, öğretmen, öğrenci ve aile unsurları bakımından farklılık gösterir.Bilimsel alanda yapılan çalışmalardan elde edilen verilerden yararlanarak, hayatımızı kolaylaştırmaya ve sorunlarımızı çözmeye yönelik çözümler üretme sürecidir.

 • Bilimsel alanda yapılan çalışmalardan elde edilen verilerden yararlanarak, hayatımızı kolaylaştırmaya ve sorunlarımızı çözmeye yönelik çözümler üretme sürecidir.

 • Bu tanıma göre teknoloji bilimle uygulama arasında köprü görevi gören bir disiplindir.

 • Bilimin ortaya Teknologların uzun ve Hayatımızı kolaylaştıran

 • koyduğu bilgi yoğun çalışması ürünlerTeknolojik alanda meydana gelen değişme ve gelişmelerin hayatımızı olumlu yönde etkilemesi ve pek çok sorunumuzu çözmek için kullanılması teknolojinin eğitim sürecinde ve sonrasında öğretim sürecinde kullanılması düşüncesini doğurmuştur.

 • Teknolojik alanda meydana gelen değişme ve gelişmelerin hayatımızı olumlu yönde etkilemesi ve pek çok sorunumuzu çözmek için kullanılması teknolojinin eğitim sürecinde ve sonrasında öğretim sürecinde kullanılması düşüncesini doğurmuştur.

 • Hızla artan insan sayısı ve eğitim talebini geleneksel sınıf öğretmenleri ve daha fazla okul inşa ederek karşılamak mümkün görülmemiş, eğitim sisteminin daha farklı olması zorunlu hale gelmiştir.

 • Endüstri, ticaret, tarım ve diğer hizmet sektörlerinde teknoloji sayesinde önemli gelişmelerin olması, eğitimde de bu yolla olumlu gelişmeler sağlanabileceği düşüncesini desteklemiştir.

 • Böylece eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi kavramları ortaya çıkmıştır.Eğitim teknolojisi; eğitime yardımcı teknolojik cihazların eğitim ortamlarında etkili olarak kullanılması olarak tanımlanabilir.

 • Eğitim teknolojisi; eğitime yardımcı teknolojik cihazların eğitim ortamlarında etkili olarak kullanılması olarak tanımlanabilir.

 • Eğitimin verimli olabilmesi için kaynakların tasarlanması, düzenlenmesi ve uygulanması olarak da ifade edilmektedir.

 • Farklı tanımlamalar yapılabilir. Ancak bu tanımların hepsi eğitim teknolojisinin eğitimde karşılaşılan tüm sorunlara çözüm arayan ve eğitim alanındaki teorik bilgilerle eğitim uygulamaları arasındaki boşluğu dolduran bir disiplin olduğunu vurgulamaktadır. • EĞİTİM

 • TEKNOLOJİSİEğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi terimleri birbirinin yerine sıkça kullanılır.

 • Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi terimleri birbirinin yerine sıkça kullanılır.

 • En yaygın tanımıyla öğretim teknolojisi; öğretmen, kitap, yazı tahtası gibi geleneksel öğretim araçlarının yanı sıra TV, filmler, tepegöz, yansıtıcılar, bilgisayarlar, yazılımlar gibi kitle iletişim araçlarının öğretim amaçlı olarak kullanılması anlamına gelmektedir.Bahsedilen birinci tanım genellikle öğrenci ve öğrenmeden çok sadece görsel-işitsel teknolojilerin öğretim amaçlı olarak kullanılmasını öğretim teknolojisi olarak kabul eden bir tanımdır. Bu tanım yaygın olarak kabul görse de, öğretim teknolojisi teknolojik araçların öğretim ortamında kullanılması kadar basit bir kavram olamaz. Bu nedenle şöyle bir tanım yapılabilir.

 • Bahsedilen birinci tanım genellikle öğrenci ve öğrenmeden çok sadece görsel-işitsel teknolojilerin öğretim amaçlı olarak kullanılmasını öğretim teknolojisi olarak kabul eden bir tanımdır. Bu tanım yaygın olarak kabul görse de, öğretim teknolojisi teknolojik araçların öğretim ortamında kullanılması kadar basit bir kavram olamaz. Bu nedenle şöyle bir tanım yapılabilir.Buna göre öğretim teknolojisi; belirlenen hedeflere göre daha etkili bir öğretim yapabilmek için öğrenme ve iletişim konusundaki araştırmalar ile insan kaynakları ve diğer kaynakların birlikte kullanılmasıyla, tüm öğrenme-öğretme sürecinin sistematik bir yaklaşımla tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.

 • Buna göre öğretim teknolojisi; belirlenen hedeflere göre daha etkili bir öğretim yapabilmek için öğrenme ve iletişim konusundaki araştırmalar ile insan kaynakları ve diğer kaynakların birlikte kullanılmasıyla, tüm öğrenme-öğretme sürecinin sistematik bir yaklaşımla tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.Öğretim teknolojisinin amacı, öğretimi daha üretken ve daha bireysel yapmak, daha bilimsel bir öğretim sağlamak, ve herkesin ulaşabildiği, eşitliği öngören, daha güçlü ve daha hızlı bir öğretime ulaşmak olarak ifade edilebilir. Böyle bir yaklaşımda dört önemli özellik vardır:

 • Öğretim teknolojisinin amacı, öğretimi daha üretken ve daha bireysel yapmak, daha bilimsel bir öğretim sağlamak, ve herkesin ulaşabildiği, eşitliği öngören, daha güçlü ve daha hızlı bir öğretime ulaşmak olarak ifade edilebilir. Böyle bir yaklaşımda dört önemli özellik vardır:

  • Öğrencinin ulaşması hedeflenen amaçların tanımlanması
  • Öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre incelenip, öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması
  • Konunun aktarılabilmesi için uygun materyalin seçilip kullanılması,
  • Dersin ve derste kullanılan araçların etkililiğini ve öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirmek için uygun değerlendirme yöntemlerinin kullanılması
Teşekkür: Dr. Suat Ünal’a teşekkür ederiz.

 • Teşekkür: Dr. Suat Ünal’a teşekkür ederiz.Kataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə