Farabi Değişim Programı Nedir?Yüklə 445 b.
tarix12.01.2019
ölçüsü445 b.

 Farabi Değişim Programı Nedir?           

 •  Farabi Değişim Programı Nedir?           Farabi Değişim Programının asli amaçları, yükseköğretim kurumları arasında etkileşime ve öğrenci ile öğretim üyelerinin hareketliliğine imkân sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için de Yükseköğretim Kurulu hem yükseköğretim kurumlarındaki koordinatörlük yapılandırmasına destek verir, hem de programa katılan öğretim üyelerini desteklerken, aynı zamanda öğrencilere karşılıksız burs olanağı sunar.

 • Farabi Değişim Programının asli amaçları, yükseköğretim kurumları arasında etkileşime ve öğrenci ile öğretim üyelerinin hareketliliğine imkân sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için de Yükseköğretim Kurulu hem yükseköğretim kurumlarındaki koordinatörlük yapılandırmasına destek verir, hem de programa katılan öğretim üyelerini desteklerken, aynı zamanda öğrencilere karşılıksız burs olanağı sunar.Değişime katılan öğretim üyeleri ve öğrencilerin

 • Değişime katılan öğretim üyeleri ve öğrencilerin

 • farklı bir akademik çevrede bulunarak eğitim-öğretim hayatları ile akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlarına olumlu bir katkı sağlaması beklenmektedir.Farabi Programının koordinasyonunun sağlanması amacıyla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bir YÖK komisyonu ve bir de komisyona ve Kurul’a programın yürütülmesinde yardımcı olmak üzere Farabi Koordinasyon Birimi oluşturulmaktadır.

 • Farabi Programının koordinasyonunun sağlanması amacıyla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bir YÖK komisyonu ve bir de komisyona ve Kurul’a programın yürütülmesinde yardımcı olmak üzere Farabi Koordinasyon Birimi oluşturulmaktadır.

 • Programın Kurul’da uygulayıcı birimi konumunda olan YÖK Farabi Koordinasyon Birimi, yükseköğretim kurumlarımızdan gelen başvuruların alınıp incelenmesi, gerekli dokümanların kontrolü ve varsa yükseköğretim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda öğretim üyesi değişimine ilişkin ödemeler ile öğrenci bursları ve değişimin organizasyonu tutarlarının hesaplanması konusunda gerekli alt yapı çalışmalarını yürütür.

 • Farabi Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan farabi.yok.gov.tr internet sayfasında konuyla ilişkin tüm belgeler, güncel bilgiler, programla ilgili gelişmeler, haber ve sunumlar ilgililerle doğrudan paylaşılmaktadır. Aynı web adresinde her tür iletişim kanalına ilişkin bilgiler de yer almakta, her tür soruya gecikilmeksizin cevap verilmeye çalışılmaktadır.Öğrenciler, hak kazandıkları Üniversitesinin diğer Yükseköğretim Kurumları ile yapmış olduğu Farabi Değişim Protokolleri kapsamında bir ya da iki yarıyıllığına öğrenimlerini üniversitemizde devam ettirebilirler. Üniversitemize Farabi Değişim Programı çerçevesinde gelecek öğrencilerde aşağıdaki koşulların bulunması beklenir:

 • Öğrenciler, hak kazandıkları Üniversitesinin diğer Yükseköğretim Kurumları ile yapmış olduğu Farabi Değişim Protokolleri kapsamında bir ya da iki yarıyıllığına öğrenimlerini üniversitemizde devam ettirebilirler. Üniversitemize Farabi Değişim Programı çerçevesinde gelecek öğrencilerde aşağıdaki koşulların bulunması beklenir:

 • Öğrencinin protokol yapılan üniversitede örgün eğitim veren bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

 • Önlisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.0 olması,

 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5 olması,

 • Eğitim dili kısmen ya da tamamen yabancı dilde olan bölümlere başvuran öğrencilerin yabancı dil başarı puanının en az 60 olması beklenmektedir.Öğrencinin protokol yapılan üniversitede örgün eğitim veren bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

 • Öğrencinin protokol yapılan üniversitede örgün eğitim veren bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

 • Önlisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.0 olması,

 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5 olması,

 • gerekmektedir.Aday Öğrenci Başvuru formu

 • Aday Öğrenci Başvuru formu

 • Öğrenci Başvuru Formu,

 • Öğrenim Protokolü (Güncel)

 • Ekle-Sil Formu

 • Öğrenci Bilgi Formu

 • Öğrenci Kabul Belgesi

 • Öğrenci Beyannamesi

 • Öğrenci Katılım Belgesi

 • Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (Güncel)

 • Öğreci Nihai Raporu

 • Feragat Dilekçesi

Yönetmeliğe göre

   • Yönetmeliğe göre
 • Faaliyet Dönemi : 31 Ağustos-1 Eylül

 • Değişim Talebi : 1-15 Mayıs

 • İlanlar

  • Birinci İlan : 15 Mart
  • İkinci İlan : 15 Ekim
 • Ara Rapor : 15 Mart

 • Nihai Rapor : 15 Eylül  • Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından başvuru belgeleri incelenir.
  • Öğrencilerin tercihleri mevcut protokol ile eşleştirilerek Güz/Güz+Bahar başvuru sonuçları, Farabi Değişim Programı çalışma takvimine göre belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumunun Farabi internet sayfalarında ilan edilir.
  • Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvuru belgelerini Farabi Değişim Programı çalışma takvimine veya ilan edilen takvime uygun olarak ilgili tarihlerde anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına iletir.


  • Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvurduğu yükseköğretim kurumundan olumlu yanıt alan öğrencilerin listesini, Farabi Değişim Programı çalışma takvimine uygun olarak yükseköğretim kurumunun internet ana sayfasında ve Farabi internet sayfasında ilan eder.
  • Listede adı geçen öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde ilanda belirtilen başvuru belgelerini kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumunun Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim eder.


 • Güz/Güz+Bahar Değişim Bilgi Formu bir üst yazıyla 15 Mayıs tarihine kadar YÖK Başkanlığına bildirilir. Başvurular YÖK Farabi Koordinasyon Birimi tarafından incelenip değerlendirilerek Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile resmiyet kazanır.  • Öğrenci, bursunu YÖK tarafından belirlenen süre dâhilinde Farabi Öğrencisi olarak ilk ayını tamamladıktan sonra düzenli aylıklar halinde kendi kurumundan alır.
  • Öğrenci Güz yarıyılı için 4 ay, Bahar yarıyılı için 4 ay olmak üzere toplam 8 ay burs alır.
  • Toplam burs tutarının %70’i, bir yarıyıl için 4 aylık, iki yarıyıl için 8 aylık süre boyunca aylıklar halinde öğrenci hesabına yatırılır.


  • Değişimi tamamlayan öğrencinin Not Çizelgesi (tez dönemi yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başarı durumunu gösteren belge) ve Katılım Belgesi, kabul eden yükseköğretim kurumu tarafından gönderen yükseköğretim kurumuna iletilir.
  • Kabul eden yükseköğretim kurumunun gönderdiği öğrenci notları, gönderen yükseköğretim kurumunun ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda öğrenci işleri ile ilgili birime gönderilir, böylece öğrenciye ait not bilgileri otomasyon sistemine aktarılır. Kabul eden yükseköğretim kurumunun geçme notu esas alınır.
  • Öğrenci, öğrenimini tamamladıktan sonraki 15 gün içinde Öğrenci Nihai Raporunu gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletmekle yükümlüdür.
  • Farabi Değişim süresini tamamlayan öğrenciye ödenecek olan %30’luk kalan burs tutarları başarı durumuna göre hesaplanır ve ödenir.


ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

 • ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ AREL ÜNİVERSİTESİ 

 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 • BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 • BEZMİ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ  BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ  BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİCELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİCLE ÜNVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ  EGE ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ

 • CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİCLE ÜNVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ  EGE ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİIĞDIR ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 • IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 • İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KARAMANOĞLU ÜNİVERSİTESİ  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

 • MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİSORU 1: Farabi Değişim Programı nedir? Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki üniversiteler arasında bir dönem (Sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programıdır.

 • SORU 1: Farabi Değişim Programı nedir? Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki üniversiteler arasında bir dönem (Sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programıdır.SORU 2: Değişime katılmak bana ne kazandırır? Neden Farabi öğrencisi olmalıyım?

 • SORU 2: Değişime katılmak bana ne kazandırır? Neden Farabi öğrencisi olmalıyım?

 • Değişim, bireyin sosyal becerilerini geliştirmekle beraber güçlüklerle mücadele etme tecrübesini de oluşturur. Yeni bir çevre ve arkadaş grubu kurarken iletişim becerilerinde de belirgin gelişmeler yaşanır. Farklı akademisyen ve farklı bir ekolde eğitim alma şansı yanında üniversitendeki arkadaşlarına göre daha farklı bilgi ve becerilere sahip olmanı sağlar. Vizyonun gelişir.SORU 3: Programdan yaralanmak için herhangi bir ücret ödemem gerekiyor mu? Hayır. Aksine YÖK, Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız olarak burs veriyor.

 • SORU 3: Programdan yaralanmak için herhangi bir ücret ödemem gerekiyor mu? Hayır. Aksine YÖK, Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız olarak burs veriyor.SORU 4: Farabi Öğrencisi olabilmem için ön şartlar nelerdir?

 • SORU 4: Farabi Öğrencisi olabilmem için ön şartlar nelerdir?

 • Ön Lisans ve Lisans öğrencisiysen ilk yılını tamamlamış olman ve genel not ortalamanın en az 2.00/4.00; Y.lisans ve doktora öğrencisiysen de ilk yarıyılını tamamlamış olman(Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunamazsın.) ve genel not ortalamanın en az 2.50/4.00 olması gerekiyor. Sonuç olarak değişim 2. sınıfta başlıyorSORU 5: Alttan dersimin kalması ya da dönem uzatmış olmam bu programdan faydalanmama engel mi?

 • SORU 5: Alttan dersimin kalması ya da dönem uzatmış olmam bu programdan faydalanmama engel mi?

 • Hayır. Kayıtlı olduğun üniversitenin uygun bulması halinde programdan faydalanman konusunda bir engel bulunmamaktadır. Alttan kalan derslerini programının uyuşması halinde gittiğin üniversitede de alabilirsin. Alttan alacağın derslere devam konusunda kabul eden Üniversite Farabi Ofisinden bilgi almalısın. Aman dikkat! Sonra devamsızlıktan kalabilirsin.SORU 6: Başvuru için gerekli ön şartları taşıyorum. Farabi öğrencisi olmak konusunda daha fazla bilgi nasıl bulabilirim?

 • SORU 6: Başvuru için gerekli ön şartları taşıyorum. Farabi öğrencisi olmak konusunda daha fazla bilgi nasıl bulabilirim?

 • Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü çalışanlarından, Farabi Öğrenci Kulüplerinden, Üniversitelerin Farabi internet sayfalarından, sosyal ağlardan ve Farabi tecrübesi olan öğrencilerden gerekli bilgileri alabilirsin.SORU 7: Her istediğim Üniversitede Farabi Öğrencisi olabilir miyim?

 • SORU 7: Her istediğim Üniversitede Farabi Öğrencisi olabilir miyim?

 • Yalnızca üniversitenin anlaşmalı olduğu üniversitelerden birinde Farabi Öğrencisi olabilirsin. Anlaşmalı olan üniversitelerin hangileri olduğunu kendi Farabi Kurum Koordinatörlüğünüzün internet sayfasından ve Farabi Kurum Koordinatörlüğünün fakültenize bilgilendirme amaçlı yapacağı seminer sırasında sorabilir/ öğrenebilirsinSORU 8: Gitmek istediğim Üniversiteyi belirledim ama gitmek istediğim Üniversiteden benim üniversiteme gelmek isteyen olmazsa gidemeyecek miyim?

 • SORU 8: Gitmek istediğim Üniversiteyi belirledim ama gitmek istediğim Üniversiteden benim üniversiteme gelmek isteyen olmazsa gidemeyecek miyim?

 • Farabi Öğrencisi olabilmek için böyle bir şart bulunmamaktadır.SORU 9: Gitmek İstediğim Üniversite ile Üniversitemin Anlaşması yok. Ne yapabilirim?

 • SORU 9: Gitmek İstediğim Üniversite ile Üniversitemin Anlaşması yok. Ne yapabilirim?

 • Başvuru tarihlerinden önceki bir tarihte Farabi Ofisiniz ile temasa geçiniz. Iki kurum arasında anlaşma sağlanırsa değişim başlayabilecektir.SORU 10: Peki Üniversitemin sayfasında yer alan anlaşmalı üniversiteler kısmında yazan kontenjanlar kadar mı öğrenci kabul edilecek ya da gönderilecek?

 • SORU 10: Peki Üniversitemin sayfasında yer alan anlaşmalı üniversiteler kısmında yazan kontenjanlar kadar mı öğrenci kabul edilecek ya da gönderilecek?

 • Kontenjanlar her sene üniversiteler tarafından bölüm bazında yeniden belirlenmektedir. Anlaşmada belirtilen tahmini sayılar olup kesin değildir.SORU 11: Araştırmamı yaptım, kararımı verdim. Ne zaman ve nasıl başvuru yapabilirim?

 • SORU 11: Araştırmamı yaptım, kararımı verdim. Ne zaman ve nasıl başvuru yapabilirim?

 • 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından beri Güz ya da Güz+Bahar ile sadece Bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez başvurular kabul edilmekte idi. Ancak 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren yalnızca bir kez (Mart ayında) sadece Güz ya da Güz+ Bahar dönemleri için başvuru kabul edilecektir.15 Marttan önce Üniversite Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin belirleyeceği tarihler arasında devam etmekte olduğun üniversitenin başvurularla ilgili yapmış olduğu duyuruları ( Farabi web sitesi ve afiş) takip ederek başvurunu belirtilen dönemde yapmalısın.SORU 12: Ilk başvuruda hangi belgeler ve ne gibi işlemler gerekir?

 • SORU 12: Ilk başvuruda hangi belgeler ve ne gibi işlemler gerekir?

 • Başvuru için üniversitenin ilan ettiği başvuru tarihlerinde gerekli belgeleri kayıtlı olduğun üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmen yeterlidir.

 • Bu belgeler;

 • ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU ( 2 adet),

 • NOT ÇİZELGESİ/TRANSKRİPT (2 adet),

 • YABANCI DİL MUAFİYET BELGESİ

 • (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi

 • kurumlarından alacakları muafiyet belgesi),

 • SGK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ,

 • Çalışma bildirim dilekçesi ve

 • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (2 adet)’dir.SORU 13: Farabi formlarını nereden temin edebilirim?

 • SORU 13: Farabi formlarını nereden temin edebilirim?

 • Kayıtlı olduğun üniversitenin Farabi web sitesinden formları temin edebilirsin.SORU 14: Başvurumu yaptım. Sonucu nasıl öğrenebilirim?

 • SORU 14: Başvurumu yaptım. Sonucu nasıl öğrenebilirim?

 • Yaptığın başvurunun değerlendirilme sonucunu beklemelisin. Ön başvuru sonuçları üniversitenin Farabi web sitesinde KABUL ya da RED olarak ilan edilir. Başvurunun değerlendirilmesi iki aşamada yapılmaktadır. Birinci aşama da kayıtlı olduğun üniversite başvurunu değerlendirerek sonuçları web sitesinde ilan eder. Bu aşamada başvurusu kabul edilen öğrencilerin evrakları başvurduğu üniversiteye gönderilir. Ikinci aşamada değerlendirmeyi başvuruda bulunduğun üniversite kontenjanlarına göre yapar ve sonuçları kendi web sitesinde kabul/red olarak açıklarSORU 15: Başvuruda bulunduğum üniversite başvurumu kabul etti. Şimdi ne yapmalıyım?

 • SORU 15: Başvuruda bulunduğum üniversite başvurumu kabul etti. Şimdi ne yapmalıyım?

 • Kayıtlı olduğun üniversiteye fotoğrafının yer aldığı ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMUNU (2 adet), hesap bilgilerinin yer aldığı ÖĞRENCİ YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ (2 adet) ve derslerin eşleştirmelerinin yer aldığı ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜ (her yarıyıl için 3’er adet) teslim etmelisin.SORU 16: Öğrenim protokolünde yer alan alınacak-sayılacak dersler neyi ifade ediyor?

 • SORU 16: Öğrenim protokolünde yer alan alınacak-sayılacak dersler neyi ifade ediyor?

 • Alınacak dersler kabul eden üniversitede Farabi öğrenciliğin süresi boyunca alacağın dersleri, sayılacak dersler ise üniversitende almakla yükümlüğü olduğun dersleri ifade eder.SORU 17: Kaç ders ya da kaç kredi almalıyım?

 • SORU 17: Kaç ders ya da kaç kredi almalıyım?

 • Gönderen üniversitede öğrenime devam etseydin bir dönem/ bir yılda kaç kredi alman gerekiyorsa en az o kredi karşılığı kadar “sayılacak ders” almak zorundasın. Aksi takdirde eksik krediden dolayı dönem uzatabilirsin. Dikkat!SORU 18: Öğrenim Protokolü nasıl doldurulur? Nelere dikkat etmeliyim?

 • SORU 18: Öğrenim Protokolü nasıl doldurulur? Nelere dikkat etmeliyim?

 • Öğrenim Protokolünü zorunlu haller dışında her yarıyıl için 3’er nüsha olarak(tüm imzalar tamamlandıktan sonra biri sende, biri üniversitende biri de gideceğin üniversitede bulunmak üzere) ayrı ayrı hazırlamalısın. Kendi üniversitende almakla yükümlüğü olduğun dersleri ve kredilerini sayılacak dersler sütununa yazmalısın. Yazmış olduğun derslerin gideceğin üniversitedeki karşılıklarını da alınacak dersler sütununa yazmalısın. DİKKAT! Kendi üniversitende alman gereken bir ders gideceğin üniversitede alt ya da üst sınıflarda okutuluyor olabilir. Bu nedenle gideceğin üniversitenin tüm dönemlerine ait derslerine bakmalısın. Alt veya üst sınıflardan da ders alman mümkün. Hatta başka bölüm veya fakültelerden de ders alabilirsin.SORU 19: Gideceğim Üniversitedeki tüm yıllarda okutulan derslere baktım. Almam gereken derslerin karşılığını bulamadım ne yapmalıyım?

 • SORU 19: Gideceğim Üniversitedeki tüm yıllarda okutulan derslere baktım. Almam gereken derslerin karşılığını bulamadım ne yapmalıyım?

 • Kendi üniversitende alman gereken derslerin(sayılacak dersler) karşılığının bulunamaması durumunda, bu dersleri Öğrenim Protokolü’nden sil ve kendi üniversitende mezun olabilmek için alman gereken derslerin tamamını dikkate alarak gideceğin üniversitedeki ders programına bak, sildiğin dersler yerine karşılığı olan dersleri öğrenim protokolündeki her iki sütuna da ekle.SORU 20: Almam gereken tüm dersleri ve karşılıklarını yazdım. Ancak Toplam Kredim eksik kalıyor? Ne Yapmalıyım?

 • SORU 20: Almam gereken tüm dersleri ve karşılıklarını yazdım. Ancak Toplam Kredim eksik kalıyor? Ne Yapmalıyım?

 • Alınacak derslerinin toplam kredisinin sayılacak derslerinin toplam kredisinden düşük olması durumunda, eksik kredini mutlaka tamamlamalısın. Bunun için, seçmeli dersleri Öğrenim Protokolü’ne ekleyerek kredini tamamlayabilirsin. DİKKAT! Bu dersler, daha önce aldığın ve başardığın dersler olmamalıdır.SORU 21: Alttan kalan derslerimi gittiğim üniversitede alabilir miyim?

 • SORU 21: Alttan kalan derslerimi gittiğim üniversitede alabilir miyim?

 • Almak istediğin alttan kalan derslerini öğrenim protokolüne yazarak alabilirsin.SORU 22: Almam gereken tüm dersleri yazdım. Peki üstten ders alabilir miyim?

 • SORU 22: Almam gereken tüm dersleri yazdım. Peki üstten ders alabilir miyim?

 • Evet. Gönderen üniversitenin bölüm başkanı/bölüm koordinatörünün onayını almak koşuluyla, ders programının uyması halinde daha fazla kredi karşılığı ders seçebilirsin.23)SORU: Benim üniversitemde ulusal kredi yazıyor, kabul eden üniversitede AKTS yazıyor? Öğrenim Protokolümü hangisine göre doldurmalıyım?

 • 23)SORU: Benim üniversitemde ulusal kredi yazıyor, kabul eden üniversitede AKTS yazıyor? Öğrenim Protokolümü hangisine göre doldurmalıyım?

 • ECTS veya AKTS olarak belirtilen kavram ders denklikleri için kullanılan kredi birimidir. Bologna süreci dolayısı ile geçerli olan AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi – ECTS /European Credit Transfer System), Ulusal ders kredisi ise UK olarak belirtilmektedir. Öğrenim Protokolünde yer alan alınacak-sayılacak dersler kısmının her ikisinin de ya tamamen ulusal krediye göre ya da tamamen AKTS kredisine göre doldurulması ve hangi krediye göre doldurulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Karma kredi sistemi (örneğin, bazı dersler ulusal, bazıları da AKTS kredisi gibi) kullanılamaz.SORU 24: Karşılıklı yazmış olduğum derslerin isimleri, içerikleri ya da kredileri aynı olmak zorunda mı?

 • SORU 24: Karşılıklı yazmış olduğum derslerin isimleri, içerikleri ya da kredileri aynı olmak zorunda mı?

 • Derslerin eşleştirilmesinde, isim, içerik ve kredi açısından tam bir uyum olamayabilir. Tam uyumlu olan derslere öncelik verilerek, farklı isimli aynı içerikli derslerin ya da farklı içerikteki derslerin eşleştirilmesinde kendi bölüm koordinatörü/ bölüm başkanından destek almalısın. Alınacak derslerin tek tek kredilerinin sayılacak derslerin kredilerine eşit olması gerekmez. Toplam kredi dikkate alınır. DİKKAT! Alınacak derslerin toplam kredisi, sayılacak derslerin toplam kredisine eşit veya daha fazla olmalıdır.SORU 25: Ders denkleştirme aşamasında kiminle görüşmeliyim?

 • SORU 25: Ders denkleştirme aşamasında kiminle görüşmeliyim?

 • Öncelikle üniversitendeki bölüm koordinatörü/bölüm başkanı veya son kontroller için Farabi Kurum Koordinatörün ile görüşmelisin.SORU 26: Almam gereken bir ders kendi bölümümde açılmıyorsa bu dersi farklı bir bölüm veya fakülteden alabilir miyim?

 • SORU 26: Almam gereken bir ders kendi bölümümde açılmıyorsa bu dersi farklı bir bölüm veya fakülteden alabilir miyim?

 • Evet. Farklı bölüm ve farklı fakülteden ders alabilirsin.SORU 27: Protokol tamam; okulların açılmasını bekliyorum peki ya şimdi?

 • SORU 27: Protokol tamam; okulların açılmasını bekliyorum peki ya şimdi?

 • Kayıtlı olduğun üniversite ile kabul edildiğin üniversitenin internet sitelerindeki duyuruları takip etmeyi alışkanlık haline getirmelisin. Ayrıca başvuru aşamasında belirttiğin e-posta adresi ve telefon numaranın aktif olmasına dikkat ederek maillerini sık sık kontrol etmelisin. Kayıt tarihleri ile ilgili herhangi bir duyuru yapılmamışsa kabul edildiğin üniversitenin Farabi ofisinden kayıtlarla ilgili bilgi almalı ve belirlenen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmalısın. Kendi üniversitende kayıtlarla ilgili yapman gerekenler şunlardır: a)Ders seçimi yapmaksızın boş kayıt yaptırmak B)Eğer harç yatırmakla yükümlüysen harcını kendi üniversitene yatırmak.SORU 28: Ve artık Farabi öğrencisiyim, ilk gün?

 • SORU 28: Ve artık Farabi öğrencisiyim, ilk gün?

 • Öncelikle kabul edildiğin üniversite Farabi Kurum Koordinatörü ve Farabi ofis görevlileri ile tanışmalı, öğrenim protokolünün bir kopyası ile birlikte nerede kayıt yaptıracağını, kimlik kartını nereden temin edeceğini öğrenmeli, ders kaydı yaparken öğrenim protokolündeki derslerinin açılıp açılmayacağını kontrol etmelisin. Derslerin açılmaması, çakışması, kredilerin ve isimlerin değişmesi gibi sorunlar varsa ekle/sil formu düzenlemelisin. Ancak değişiklikler çok fazla sayıda ise yeniden öğrenim protokolü düzenleyebilirsin. Tüm bu konularda yapılacak ilk oryantasyon toplantısına katılarak ihtiyaç duyduğun bilgileri edinmiş olacaksınSORU 29 : Ekle-sil formu nedir?

 • SORU 29 : Ekle-sil formu nedir?

 • Seçmeli derslerin adlarının açıklanması sonrasında, bazı derslerin açılmaması, çakışması ya da gönderen üniversitenin ders müfredatının değişmesi dolayısı ile öğrenim protokolünde yer alan dersleri bırakmanı, değiştirmeni ya da yeni ders eklemeni sağlayan işlemdir. Bu işlemin yapılabilmesi için ekle-sil formunu eğitim öğretimin başlamasından itibaren bir ay içerisinde doldurmalısın. Forma, seni gönderen üniversitenin web sitesinden ulaşabilirsin. Hazırladığın formun geçerlilik kazanabilmesi için formu her iki üniversitenin bölüm koordinatörü /bölüm başkanı ile Farabi Kurum Koordinatörünün onaylaması gerekir. Bu nedenle ekle-sil formu düzenlemeden önce gönderen üniversitenin bölüm koordinatörü /bölüm başkanından onay almalı ve her iki Farabi ofisine bilgi vermelisin. Aksi takdirde onay almadan yapmış olduğun değişiklikler yürürlüğe girmez ve Yönetim Kurulu Kararın ekle-sil formu dikkate alınmadan hatalı çıkar, dolayısıyla ders denkliğin onaylanmaz.SORU 30: Yönetim Kurulu Kararı nedir?

 • SORU 30: Yönetim Kurulu Kararı nedir?

 • Yönetim Kurulu, senin öğrenim protokolünde ve ekle/sil formunda belirttiğin dersleri Farabi öğrencisi olduğun üniversitede almana izin veren ve orada aldığın derslerden başarılı olduğun(alınacak dersler) takdirde öğrenim protokolünde karşılığına yazdığın derslerden(sayılacak dersler) de başarılı olduğunu kabul eden en önemli karar organıdır. Kısacası, derslerinin sayılması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.SORU 31: Hangi durumlarda feragat edebilirim?

 • SORU 31: Hangi durumlarda feragat edebilirim?

 • Feragat etmek istersen, her iki üniversitenin de Farabi Kurum Koordinatörlüğünü bilgilendirip, gönderen üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne feragat dilekçeni vermelisin. Hastalık, kaza, ders denkliğinin sağlanamaması ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler, mazeretleri sona erdikten sonra programdan faydalanabilirler.SORU 32: Güz+ bahar dönemi için Farabi öğrencisi olarak kabul edildim ama bahar döneminde üniversiteme dönmek istiyorum. Dönebilir miyim? Ne yapmalıyım?

 • SORU 32: Güz+ bahar dönemi için Farabi öğrencisi olarak kabul edildim ama bahar döneminde üniversiteme dönmek istiyorum. Dönebilir miyim? Ne yapmalıyım?

 • Geçerli mazeretini bir dilekçe ile kendi üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne bildirdikten sonra geri dönmene izin verilir. Bahar dönemi bursun iptal edilir.SORU 33: Sadece Güz Dönemi İçin başvuruda bulundum ve kabul edildim. Bahar dönemine uzatabilir miyim?

 • SORU 33: Sadece Güz Dönemi İçin başvuruda bulundum ve kabul edildim. Bahar dönemine uzatabilir miyim?

 • Bu durum hem gönderen üniversitenin hem de kabul eden üniversitenin onayına bağlıdır. 30 Kasımdan önce konuyla ilgili olarak gönderen üniversiteye başvuruda bulunmalısınSORU 34: Farabi öğrencisi olmak yatay geçiş yapmama engel mi? Farabi öğrenciliğine kabul edildikten sonra yatay geçiş hakkı kazanırsam ne yapmalıyım?

 • SORU 34: Farabi öğrencisi olmak yatay geçiş yapmama engel mi? Farabi öğrenciliğine kabul edildikten sonra yatay geçiş hakkı kazanırsam ne yapmalıyım?

 • Farabi Öğrencisi olarak kabul edildikten sonra yatay geçiş yaparsan bu durumu kendi üniversitenin Farabi ofisine bildirmelisin. Aksi taktirde hem yatay geçiş öğrencisi hem Farabi öğrencisi olarak görüneceğin için mezuniyetinde sıkıntı yaşayabilirsin ve adına burs ödemesi yapılırsa bunu iade etmek zorunda kalabilirsin.SORU 35: KYK’lıyım, hakkım devam eder mi ?

 • SORU 35: KYK’lıyım, hakkım devam eder mi ?

 • KYK’da kalıyorsan, kayıtlı bulunduğun yurttan gideceğin yurda naklini isteyebilirsin. Yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak yurt müdürlüğün ve KYK ile irtibata geçmelisin.SORU 36: YÖK’ün Farabi öğrencilerine vereceği karşılıksız burs ne kadar ve zaman ödenir?

 • SORU 36: YÖK’ün Farabi öğrencilerine vereceği karşılıksız burs ne kadar ve zaman ödenir?

 • Farabi öğrencisi olma hakkını kazanmak aynı zamanda 8 ay boyunca karşılıksız burs ile de desteklenmek demektir. Bu tutar her yıl YÖK tarafından güncellenir. Belirlenen burs tutarının %70’i her ay, ilgili ayı tamamladıktan düzenli olarak eline geçecektir(ücrete tabii sürekli çalışan değilsen). %30’lık kısım ise başarı oranına göre(başardığın kredi/aldığın kredi) kendi üniversitene döndükten sonra hesabına toplu olarak yatırılacaktır. (%30’luk hakkın 31 Ağustos’a kadar eline geçecektir.) Bu arada önemli bir bilgi; hem Farabi bursu alıp hem de diğer aldığın burslarla kredileri almaya devam edebilirsin.SORU 37: Kaydımı yaptırdım. Ilk ayımı tamamladım ama bursum yatmıyor, geç yatıyor, eksik yatıyor yada toplu olarak yatıyor bu durumda ne yapmam gerekir?

 • SORU 37: Kaydımı yaptırdım. Ilk ayımı tamamladım ama bursum yatmıyor, geç yatıyor, eksik yatıyor yada toplu olarak yatıyor bu durumda ne yapmam gerekir?

 • Öncelikle bu durumu kendi üniversitenin Farabi Koordinatörlüğüne bildirmelisin. Eğer değişen bir şey olmazsa son çare YÖK’e ulaş.SORU 38: Farabi öğrenciliğim devam ederken bursum hangi durumlarda kesilir?

 • SORU 38: Farabi öğrenciliğim devam ederken bursum hangi durumlarda kesilir?

 • Disiplin cezası alman durumunda disiplin cezası süresi boyunca ve raporlu olduğun süre zarfında (1 ay ve üzeri sağlık raporları için geçerlidir) bursun kesilir.SORU 39: Hangi durumlarda bursu iade etmem gerekir?

 • SORU 39: Hangi durumlarda bursu iade etmem gerekir?

 • Almış olduğun tüm derslerden devamsızlıktan kalman halinde,yatay geçiş yapıp veya sürekli ücrete tabii bir işe başlayıp gönderen kuruma bildirmeyerek burs almaya devam ettiğin takdirde almış olduğun tüm bursları iade etmen gerekir.SORU 40: Hangi üniversitenin ders geçme notu esas alınacak?

 • SORU 40: Hangi üniversitenin ders geçme notu esas alınacak?

 • Farabi öğrencisi olduğun üniversitenin uyguladığı ders geçme notu esas alınır.SORU 41: Farabi öğrencisi olarak gittiğim üniversitede şartlı geçtim. Ne olacak?

 • SORU 41: Farabi öğrencisi olarak gittiğim üniversitede şartlı geçtim. Ne olacak?

 • Gittiğin üniversitede bir dersten şartlı geçtiysen gönderen üniversitede de o dersten şartlı geçmiş sayılırsın.SORU 42: Başarısız olduğum derslerden bütünleme sınavına nerede girebilirim?

 • SORU 42: Başarısız olduğum derslerden bütünleme sınavına nerede girebilirim?

 • Bütünleme sınavına Farabi öğrencisi olduğun üniversitede girmelisin.SORU 43: Gittiğim üniversitede başarısız olduğum derslerden bütünlemeye girdim ve yine başarısız oldum. Ne olur?

 • SORU 43: Gittiğim üniversitede başarısız olduğum derslerden bütünlemeye girdim ve yine başarısız oldum. Ne olur?

 • Başarısız olduğun dersleri döndükten sonra kendi üniversitende tekrar alabilirsin.SORU 44: Farabi öğrenciliğimi tamamladım. Üniversiteme dönerken her hangi bir işlem yapmalı mıyım?

 • SORU 44: Farabi öğrenciliğimi tamamladım. Üniversiteme dönerken her hangi bir işlem yapmalı mıyım?

 • Dönmeden önce ilişik kesme formunu doldurmalı ve kimliğini teslim etmelisin. Aksi takdirde Farabi öğrencisi olduğun döneme ilişkin NOT ÇİZELGEN ve KATILIM BELGEN üniversitene gönderilmez. Öğrenciliğinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde NİHAİ RAPORUNU ve SGK Bildirim Formunu gönderen üniversitenin Farabi ofisine teslim etmelisinSORU 45: Farabi öğrencisi olduktan sonraki sorumluluklarım ve haklarım nedir?

 • SORU 45: Farabi öğrencisi olduktan sonraki sorumluluklarım ve haklarım nedir?

 • Ilk sorumluluğun Öğrenim Protokolünde yer alan derslere devam etmek ve başarılı olmak, eğer Öğrenim Protokolünde değişiklik yapman gerekiyorsa her iki üniversiteye de bilgi vermek, zorunlu nedenlerden dolayı feragat etmen gerekiyorsa yine her iki üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne bilgi vermek, gittiğin üniversitenin kurallarına uymak, kendini ve sosyal becerilerini geliştirmek ve bu kitapta yer alan tüm kurallara dikkat etmektir. Hakların ise her ay düzenli olarak burs almak, gittiğin üniversitenin öğrencileriyle aynı haklara sahip olmak, alttan-üstten ders alma konusunda anlayış görmek, öğrenim protokolünde tanımlanan ve yönetim kurulunca onaylanan derslerden başarılı olman halinde üniversitene döndüğünde de başarılı sayılmaktırSORU 46 : Farabi öğrencisi iken gittiğim üniversitede ders dışında neler yapabilirim?

 • SORU 46 : Farabi öğrencisi iken gittiğim üniversitede ders dışında neler yapabilirim?

 • Sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif her tür etkinliklere, oryantasyon programlarına katılabilir, gittiğin üniversitedeki diğer Farabi öğrencileriyle iletişim kurabilir, gönüllü çalışmalara katılarak, panel, seminer, kongre ve şenliklere destek verebilir, yeni bir çok şey öğrenebilirsin.SORU 47: Programı çok sevdim tekrar yararlanabilir miyim?

 • SORU 47: Programı çok sevdim tekrar yararlanabilir miyim?

 • Her eğitim-öğretim kademesinde bir kez bu programdan faydalanabilirsin. Yani ön lisansta bir, lisansta bir, yüksek lisans ve doktorada birer kez faydalanmak mümkündür. Ve sadece birinde burs alabilirsin.Farabi Kurum Koordinatörü : Doç. Dr. Erol TÜRKEŞ E-Posta : erol.turkes@klu.edu.tr

 • Farabi Kurum Koordinatörü : Doç. Dr. Erol TÜRKEŞ E-Posta : erol.turkes@klu.edu.tr

 • Kurum Koordinatörlüğü Personeli : Nihat ÖNDER, Eren ODABAŞ E-Posta :  farabi@klu.edu.tr

 • Telefon :444 40 39 - 1024

 • Matematik Bölüm Koordinatörleri :

 • Yrd. Doç. Dr. Nihan ÇINAR

 • Araş. Gör. Muradiye ÇİMDİKER

 • E-Posta : nihancinar@yahoo.com muradiye.1001@hotmail.com

 • adres :

TEŞEKKÜRLER

 • TEŞEKKÜRLER
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə