Ghid minimal de instalare a cetăŢenilor români în portugalia rezidenţaYüklə 67,57 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü67,57 Kb.
#25491

GHID MINIMAL DE INSTALARE A CETĂŢENILOR ROMÂNI ÎN PORTUGALIA

 

Rezidenţa

Cetăţenii români care călătoresc în Portugalia pentru mai puţin de trei luni nu au obligaţii fiscale sau contributive în această ţară, pentru că se află în termenul legal de şedere ca turişti.

Celor care vin pentru a munci, deşi pot să intre în Portugalia doar cu Cartea de identitate românească, le recomandam să aibă asupra lor şi un paşaport turistic, fiind singurul document cu semnatura titularului, pentru a preîntâmpina dificultăţile legate de legalizarea situaţiei pe teritoriul portughez.

1. Primul pas pentru un nou-venit este obţinerea NIF (numero de identificação fiscal sau numero de contribuinte) la serviciul de Administraţie financiară din zona de reşedintă - Serviciul de Finanţe. Dacă în momentul prezentării la Serviciul de Finanţe cetăţeanul face dovada că locuieşte pe teritoriul portughez de mai mult de 183 de zile consecutive sau intercalate, pe durata unui an calendaristic, este considerat a fi rezident şi poate să-şi facă înscrierea singur şi să ceară acordarea unui NIF. Dacă însă a intrat în Portugalia de puţin timp, trebuie să fie însoţit de o persoană fizică sau persoană juridică, care îşi asumă responsabilitatea ca reprezentant în faţa Direcţiei Generale a Impozitelor. În cazul în care cetăţeanul s-a deplasat pentru exercitarea unei activităţi pe cont propriu este considerat rezident încă de la început.

Pentru a obţine NIF-ul, cetăţeanul român trebuie să prezinte un document de identificare valabil. Cetăţeanul român se poate prezenta singur, dacă întruneşte condiţiile, împreună cu viitorul reprezentant, dacă are nevoie de acest lucru, sau poate să se prezinte doar viitorul reprezentant singur, cu o copie legalizată a documentului de identitate al viitorului reprezentat şi cu o procură din partea acestuia prin care îl împuterniceşte pe viitorul reprezentant să ceară acordarea unui NIF.

2. Următorul pas este:

a) încheierea unui contract de muncă sau

b) a unei promisiuni de contract sau

c) în cazul în care persoana va munci pe cont propriu (cu contract de prestări servicii), va face Declaraţia de Începere a Activităţii (Declaração de Inicio de Actividade), ca probă a mijloacelor financiare, obligatorie la Înscrierea în Registrul Cetăţeanului European.

Declaraţia de Începere a Activităţii se face la serviciul de Administraţie finaciară din zona de reşedinţă.

Înscrierea în Registrul Cetăţeanului European se va face pe baza contractului de muncă sau a promisiunii de contract sau la prezentarea Declaraţiei de Începere a activităţii, însoţită obligatoriu de trei chitanţe fiscale de încasare a sumelor cuvenite pentru prestarea serviciilor.

Alte documente necesare:

A. Documentul care să ateste reşedinţa (adresa), care poate fi:

- Documentul care să ateste calitatea de proprietar asupra unui imobil;

- Contract de închiriere sau

- Atestat de la Junta de Freguesia, care se obţine cu ajutorul proprietarului reşedinţei, în cazul în care nu există un contract de închiriere între cei doi. Proprietarul declară pe propria răspundere că respectivul cetăţean român locuieşte în imobilul care-i aparţine. Mai exista posibilitatea ca trei persoane cu Carte de alegător din freguesia respectivă să semneze această declaraţie.B. Documentul de identitate valabil.

Înscrierea în Registrul Cetăţeanului European se face la Primărie (Camara Municipal) sau la Serviciul de Străini şi Frontiere (SEF) din zona de reşedinţă.

Persoanele care, deşi au dreptul să muncească pe teritoriul portughez, dar din diferite motive personale doresc să obţină un card de rezidenţă temporară, se vor adresa SEF-ului din zona de reşedinţă sau serviciilor de informare şi sprijinire a imigrantilor, unde obţin date asupra documentelor şi se programează la Serviciul de Străini şi Frontiere.

 

Centre Naţionale de Ajutor a Imigranţilor din Portugalia:

CNAI LISABONA:

Rua Álvaro Coutinho, nr. 14, 1150-025, LISABONA, telefon: 218106117, orar: luni-vineri între 08h30 şi 16h30

CNAI PORTO:

Rua do Pinheiro, nr. 9, 4050-484, PORTO, telefon: 222073810 orar: luni-vineri între 08.30 şi 16.30

 Extensão do CNAI EM FARO, Loja do cidadão, Mercado Municipal, et 1.

Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 8000-151, FARO, orar: luni-vineri între 08.30 şi 19.00Obligaţii în faţa Administraţiei fiscale.

Este obligatorie prezentarea declaraţiei anuale de venituri.

În aceasta declaraţie trebuie menţionaţi toţi membrii de familie, aceştia considerându-se rezidenţi în Portugalia în momentul în care responsabilul unui membru de famile este rezident în această ţară.

Declaraţia de venituri pe baza unui contract de muncă subordonată, cunoscută ca Declaraţia de IRS (Impozit asupra Venitului Persoanelor fizice), trebuie facută anual, în termenul legal, termenele depinzând de forma cum se face aceasta declaraţie, pe hartie sau prin internet. Declaraţia se depune în lunile februarie - mai ale anului următor obţinerii veniturilor declarate. IRS-ul este aplicabil la totalitatea veniturilor familei.

Datorită faptului că se pot face deduceri de cheltuieli cu sanătătea, educaţia şi altele, pentru efectuarea acestei declaraţii este recomandabil să se ceară ajutorul unui contabil sau al unui birou specializat.

După încheierea unui contract de muncă, muncitorul are obligaţia de a comunica angajatorului situaţia sa personală şi fiscală, precum şi orice schimbare semnificativă din punct de vedere fiscal.

În cazul în care muncitorul şi familia obţin venituri doar din munca pe bază de contract, va trebui să prezinte declaraţia Model 3, în termenele legale.

 

 MUNCA 

Drepturile şi obligaţiile muncitorilor străini

 

Lucrătorul străin care este autorizat să exercite pe teritoriul portughez o activitate profesională subordonată, are aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi lucrătorul cu cetaţenie portugheză.Contractul de muncă încheiat cu un cetăţean străin trebuie încheiat în scris.

 

1. ÎN RELAŢIILE DE MUNCĂ: DREPTURI

 

-să fie tratat în mod egal în ceea ce priveşte accesul la angajare, pregătire şi promovare profesională; 

-să primească retribuţie, fiind necesar să se înmâneze lucrătorului un document care să cuprindă, între alte elemente, retribuţia de bază şi celelalte prestaţii, reţinerile şi deducerile efectuate în sumă netă ce-i revine;

 

-să lucreze timpul maxim de 40 de ore pe săptămână şi 8 ore pe zi, cu excepţia unor situaţii speciale, ca, de exemplu, în regim de adaptabilitate; 

-să se odihnească cel puţin o zi pe săptamână;

 

-să primească o retribuţie specială pentru prestarea de muncă nocturnă; 

-să primească o retribuţie specială pentru prestarea de muncă suplimentară, care variază după cum este prestată munca, în zi de lucru sau în zi de odihnă;

 

-să se bucure de concediu de odihnă (de regula perioada anuală este de 22 de zile lucrătoare, putând fi prelungită cu până la 3 zile, dacă lucrătorui nu Iipseşte de la serviciu); 

-să primească indemnizaţie de concediu şi de Crăciun (doar angajaţii cu salarii sub 1000 de euro), în suma care cuprinde salariul de bază şi care trebuie să fie platită înainte de începerea perioadei de concediu.

 

-să recurgă la grevă pentru a-şi apăra interesele; 

-să fie protejat în situaţia de maternitate şi paternitate. Lucrătoarea are dreptul la 5 luni de concediu maternal, cu plata a 100 % din salariu sau la 6 luni, cu plata a 83 % din salariu. În acest ultim caz, tatăl copilului este obligat să ia concediu de paternitate de o luna (integral sau fracţionat în 2 perioade de câte 15 zile lucrătoare), cu plata unei indemnizaţii de 83 % din salariu.

 

-regim special în cazul în care lucrătorul este student: 

-să constituie asociaţii sindicale pentru apărarea şi promovarea intereselor socio-profesionale;

 

-să primească în scris de la angajator informaţii asupra contractului său de muncă, de exemplu, identitatea angajatorului, locul de muncă, categoria profesională, data încheierii contractului, durata contractului, dacă acesta s-a încheiat pe o durată determinată, valoarea şi periodicitatea retribuţiei (în mod normal lunar), perioada normală de muncă zilnică şi săptămânală, instrumentul de reglementare colectivă, aplicabil atunci când este cazul; 

Pentru siguranţa postului, este interzisă concedierea fără motive întemeiate sau din motive politice sau ideologice.

 

2. ÎN RELAŢIILE DE MUNCA: ÎNDATORIRI

 

-să respecte şi să trateze în mod civilizat pe angajator, pe colegii de munca şi celelalte persoane cu care stabileşte relaţii profesionale: 

-să se prezinte la serviciu cu promptitudine şi punctualitate;

 

-să presteze munca cu atenţie şi sârguinţă: 

-să îndeplinească ordinele angajatorului în tot ceea ce este legat de executarea muncii, cu excepţia cazului în care acestea se dovedesc contrarii drepturilor şi garanţiilor sale;

 

-sa fie leal angajatorului, respectiv să nu negocieze pe cont propriu sau în contul altei persoane aflate în concurenţă cu acesta, nici să nu divulge informaţii referitoare la organizarea, metodele de producţie sau afacerile sale; 

-să vegheze la păstrarea şi buna ulilizare a bunurilor legate de munca sa, care îi sunt încredinţate de angajator;

 

-să promoveze sau să pună în practică toate acţiunile care ar putea să ducă la îmbunătăţirea productivităţii întreprinderii. 

Conform noilor reglementări legate de criza financiară, programul de lucru va fi mărit cu o jumatate de oră, fără plată, pentru o perioada de doi ani, începând cu 2012.

 

3. ÎN MATERIE DE SECURITATE, IGIENĂ ŞSANĂTATE A MUNCII: DREPTURI

 

-să lucreze în condiţii de securitate şi sănătate; 

-să primească informaţii asupra riscurilor existente la locul de muncă şi măsurilor de protecţie corespunzatoare;

 

 -să fie informat în legătură cu măsurile ce trebuie luate în caz de pericol grav şi iminent, prim ajutor, combaterea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor; 

-să primească informaţii corespunzătoare în materie de securitatea şi sănătatea muncii la angajare şi ori de câte ori se produc schimbări ale condiţiilor de muncă;

 

-să fie consultat şi să participe la tot ceea ce este legat de securitatea şi sanătatea muncii; 

 -să aibă acces gratuit la echipamente de protecţie individuală;

 

 -să facă examene medicale înainte de angajare şi apoi în mod periodic; 

 -să primească ajutor social şi economic în caz de accident de muncă sau în timpul şcolii profesionale;

 

 - să se îndepărteze de locul de muncă, în caz de pericol grav şi iminent; 

-sa beneficieze de acelaşi nivel de protecţie în materie de securitate şi sănătate, indiferent dacă are contract pe durată nelimitată sau cu caracter temporar;

 

-să recurgă la autorităţile competente (Autoridade para as Condiçoes do Trabalho / Autoritatea pentru Condiţii de Muncă şi Tribunais de Trabalho / Tribunalele Muncii) în caz de litigiu de muncă. 

 

4. ÎN MATERIE DE SECURITATE, IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE A MUNCII:ÎNDATORIRI

 

-să respecte regulile de securitate şi sănătate a muncii, precum şi instrucţiunile date de angajator; -să vegheze la securitatea şi sănătatea sa şi a tuturor acelora care pot fi afectaţi de munca sa;

 -să utilizeze corect maşinile, aparatele, instrumentele, substanţele periculoase şi alte echipamente şi mijloace puse la dispoziţia sa;

 -să respecte semnalizările de siguranţă;

 -să respecte regulile de securitate a muncii stabilite şi să utilizeze corect echipamentele de protecţie colectivă şi individuală;

 -să contribuie la îmbunătăţirea sistemului de securitate şi sănătate existent la locul sau de muncă;

-să comunice imediat superiorilor toate defecţiunile şi deficienţele detectate de el;

 -să contribuie la organizarea şi curăţenia locului său de muncă;

 -să ia cunostinţă de informaţiile disponibile şi să participe la perfecţionările avand ca tema securitatea şi sănătatea;

 -să se prezinte la examenele medicale;

 -să furnizeze informaţii care să permită evaluarea aptitudinilor sale fizice şi psihice, necesare pentru exercitarea funcţiilor care îi sunt atribuite.

 

SĂNĂTATEA

 Accesul la Sănătate.

Orice cetăţean are dreptul la sănătate şi dreptul de a şi-o proteja. Un imigrant care se află în teritoriul portughez şi se simte bolnav sau are nevoie de orice tip de asistenţă medicală are dreptul să fie asistat într-un Centru de Sănătate sau într-un Spital (în caz de urgenţă).

Aceste servicii nu pot să refuze acordarea de asistenţă în baza nici unui considerent legat de naţionalitate, lipsă de mijloace economice, şedere ilegală sau altele. (Despacho do Ministério da Saúde nº 25 360/2001)

Constituţia Republicii Portugheze stabileşte că toţi cetăţenii au dreptul la îngrijiri  totale de sănătate. Sistemul public de sănătate este în sarcina Serviciului Naţional de Sănătate (SNS), care este subordonat Ministerului Sănătăţii.

În conformitate cu Constituţia portugheză, toţi cetăţenii au dreptul la servicii de sănătate în principiu gratuite. Beneficiarii trebuie totuşi să plătească o taxă moderatoare redusă, conform tabelelor în vigoare, pentru consultaţii, tratamente şi operaţii, deşi pentru câteva grupe se asigură gratuitate totală în funcţie de venituri, pentru pensionari sau invalizi precum si pentru minorii până la 12 ani inclusiv, femei gravide sau lăuze, consultaţiile pentru planificare familială, şomerii etc.

Beneficiarii Serviciului Naţional de Sănătate sunt cetăţenii portughezi, cetăţenii Statelor Membre ale UE (în conformitate cu Regulamentul CE), cetăţenii străini rezidenţi în Portugalia în condiţii de reciprocitate, apatrizii rezidenţi în Portugalia şi solicitanţii de azil.

Cetăţenii străini cu reşedinţa legală în Portugalia au acces, în egalitate de condiţii cu cetăţenii portughezi, la îngrijirile de sănătate şi tratament. Cetăţenii străini care deţin rezidenţă permanentă sau rezidenţă temporară sau o viză de lucru, trebuie să obţină un card de beneficiar (cartão de utente) şi să se înscrie la un medic de familie. În cazul în care nu plătesc siguranţa socială, vor trebui să suporte plata respectivelor tratamente conform tabelelor în vigoare.

Rezidenţii dintr-un stat membru al Uniunii Europene au acces la îngrijiri de sănătăte în egalitate de circumstanţe, în baza unui “Card European de Asigurare de Sanatate”.

Cardul de Sănătate de la Serviciul Naţional de Sănătate (SNS) este un document care demonstrează identitatea titularului în faţa instituţiilor şi serviciilor integrate în SNS. Emiterea sa este gratuită şi trebuie să fie prezentat pentru prestarea îngrijirilor de sănătate, pentru cererea şi accesul la consultaţii medicale şi la mijloace auxiliare de diagnostic şi terapeutică, precum şi pentru prescrierea şi obţinerea de medicamente. Cardul poate fi obţinut la Centrul de Sănătate (Centro de Saude) din zona de rezidenţă sau la Loja do Cidadão.

Sistemul de Sănătate portughez este caracterizat prin trei sisteme coexistente: 1) Serviciul Naţional de Sănătate,

2) regimurile de asigurare socială de sănătate speciale pentru anumite profesii (subsisteme de sănătate) şi

3) sistemul de asigurări de sănătate privat.

SNS oferă o acoperire universală. În jur de 25 % din populaţie este acoperită de subsisteme de sănătate, 10% de asigurări private şi alţi 7% de fonduri comune.

Contribuţiile angajatorilor (inclusiv Statul) şi a angajaţilor reprezintă principalele fonduri de finanţare a subsistemelor de sănătate. În plus, plăţile efectuate direct de către pacienţi şi premiile de asigurări voluntare de sănătate reprezintă un mare procentaj din finanţare.

Unităţile de sănătate pot fi imparţite în trei tipuri:


  • Spitalele – situate în principalele oraşe şi sate portugheze cu un număr mare de locuitori - garantează îngrijiri de sănătate de grad superior, precum operaţiile chirurgicale şi consultaţiile de diverse specialităti;

  • Centrele de sănătate şi Unităţile de Sănătate Familială – garantează utilizatorului consultaţii de anumite specialităţi, consultaţii cu medicul său de familie, tratamente de infirmerie şi operaţii de mică dimensiune.

  • Posturi Medicale – localizate în principal în localităţile cu sediu de primărie, garantează utilizatorului consultaţii cu medicul său de familie şi tratamente.

Pe lângă sectorul public, există şi spitale şi clinici private.

Portugalia dispune de un telefon de urgenţă medicală, identic în toate statele membre ale Uniuni Europene (112). Transportul de urgenţă este asigurat de către pompieri, asociaţii umanitare şi de catre INEM – Institutul Naţional de Urgenţă Medicală.

În termeni de unităţi medicale, Portugalia dispune de unităţi de urgenţă răspândite în toată ţara. În afară de aceste servicii, utilizatorul are la dispoziţia sa SAP’s – Serviciul de Tratament Permanent, la care poate obţine consultaţii 24 ore pe zi.

În afară de linia telefonică de urgenţă medicală, beneficiariii au la dispoziţie o linie telefonică de sănătate “Saude 24” - 808.24.24.24., disponibilă 24 ore pe zi, unde pot pune întrebări sau cere ajutor. Obiectivul liniei de sănătate este să facă legătura între populaţie şi sistemul de sănătate şi să reducă aglomerarea unităţilor medicale de urgenţă.

Pentru mai multe informaţii consultaţi site-ul : Direcção-Geral de Saúde.

 

CETĂŢENIA

Acordarea cetăţeniei prin căsătorie

Cetăţeanul căsătorit de peste trei trei ani cu un cetăţean portughez poate primi cetăţenia portugheză prin intermediul declaraţiei de existenţă şi durabilitate a căsătoriei.


În conformitate cu Regulamentul Cetăţeniei, declaraţiile pentru obţinerea cetăţeniei portugheze pot fi date personal sau prin avocat - mandant.

Acordarea cetăţeniei pe baza unei relaţii de concubinaj:

Străinul care la data declaraţiei trăieşte în concubinaj de peste trei ani cu un cetăţean portughez poate cere să i se acorde cetăţenia portugheză după recunoaşterea acestei situaţii la Tribunalul Civil.

Această declaraţie se dă la orice Oficiu de Stare Civilă (Conservatória do Registro Civil), sau la Serviciile Consulare Portugheze.Acordarea cetăţeniei portugheze prin naturalizare 

Noua lege a cetăţeniei prevede următoarele situaţii de acordare a cetăţeniei portugheze prin naturalizare:

 Guvernul acordă cetăţenia portugheză cetăţenilor străini care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:

- Să fie major.

- Să fie rezident în teritoriul portughez cu orice tip de viza, de cel putin 6 ani, cu exceptia vizei de scurta durată.

- Să cunoască suficient de bine limba portugheză;

- Să nu fie condamnat sau condamnarea definitivă să fie mai mică de 3 ani;

Guvernul acordă cetăţenia portugheză minorilor, fii de cetăţeni străini, care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:

- Să cunoască suficient de bine limba portugheza;

- Să nu fie condamnat sau condamnarea definitivă să fie mai mică de 3 ani;

- unul dintre părinţi să fie rezident pe teritoriul portughez, cu orice tip de viză, de cel puţin 5 ani, cu excepţia vizei de scurtă durată.

Sau


Minorul a terminat primul ciclu de învăţământ primar, independent de situaţia documentelor părinţilor.

Documente necesare:

- Certificatul de naştere, modelul european, în original, cu Apostila de la Haga, tradus de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România şi legalizat la Ambasada României în Lisabona;

- Documentul emis de catre Serviciul de Străini şi Frontiere care să ateste că locuieşte legal în Portugalia de mai mult de 6 ani;

- Documentul care atestă cunoaşterea suficientă a limbii portugheze;

- Cazierul din ţara de origine şi din ţările unde a mai locuit după împlinirea vârstei de 16 ani.

Pentru minorii născuţi în Portugalia:

-Certificatul de înregistrare a naşterii sau Buletinul de naştere (Boletim de nascimento);

- Documentul care atestă cunoaşterea suficientă a limbii portugheze. Copii sub 12 ani nu au nevoie să prezinte acest document;

- Dacă minorul a împlinit 16 ani, cazierul din ţara de origine şi din ţările unde a mai locuit dupa împlinirea vârstei de 16 ani.

- Documentul probator de la SEF că unul dintre părinti este rezident în teritoriul portughez cu orice tip de viza de cel putin 5 ani, cu excepţia vizei de scurtă durată.

- Documentul care să ateste că minorul a terminat primul ciclu de învâţământ elementar.

 

EDUCAŢIA

Principiul portughez este că şcoala poate şi trebuie să ajute familia la importanta misiune de educare a tinerilor, dar acest lucru este posibil numai dacă şcoala şi familia colaborează în acest proces.

 

1. MATRICULA 

Înscrierea în clasa I se face în anul în care copilul împlineste 6 ani, în perioada între 1 ianuarie până la 15 septembrie. Copii născuţi după 15 septembrie vor fi înscrişi în anul următor.

Renovarea înscrierii, pentru anii următori, este făcută la sfârşitul fiecărui an şcolar anterior.

Şcoala acceptă înscrierea în orice moment al anului, pentru primul, al II-lea şi al III-lea an de învăţământ elementar, la cererea scrisă a parintelui responsabil.

Transferul la altă şcoală se poate cere în orice moment al anului şcolar.

 

Documentele necesare pentru înscrierea la şcoală sunt:

 

- Paşaportul sau C.I. al copilului sau certificat de naţionalitate eliberat de către Ambasada României în Portugalia;- Formularul de înscriere, cu o fotografie, obţinut de la şcoală;

- Buletinul de vacinuri, cardul de sănătate şi fişa de “legatura”. Această fişă, completată de către Centrul de Sănătate, permite detectarea încă de la început a eventualelor probleme de văz sau auz. De aceea este foatre important să se facă înscrierea la Centrul de Sănătate.

 

Copilul trebuie înscris la şcoala din zona de reşedinţă sau la şcoala din zona de muncă a unui părinte. 

La şcoala din zona de reşedinţă nici o cerere nu poate sa fie refuzata, doar în cazul în care copilul are mai mult de 15 ani sau toate locurile din şcoală sunt ocupate, caz în care chiar şcoala se va preocupa să sugereze sau găsească un loc la o altă şcoală din apropiere.

 

Toţi copiii, oricare ar fi situaţia lor legală în Portugalia, au dreptul la educaţie, dreptul de a frecventa o şcoală şi de a se bucura de drepturi egale cu ceilalţi copii. Şcoala poate sfătui şi îndruma pe oricine are nelămuriri în această privinţă. 

2. AJUTOARE

 

Majoritatea şcolilor au cantină şi furnizează masa de prânz. Elevul plăteşte aproximativ 1,50 euro pentru fiecare masă, dacă nu are subvenţii, care să compenseze în totalitate sau în parte costul.Pentru ajutoarele de alimentaţie, este necesar să se completeze un formular la şcoală cu detalii despre veniturilor familiei. Conform veniturilor, se dă dreptul la ajutor total sau parţial. In clasa I se distribuie elevilor lapte gratuit în fiecare zi.

 

Formularul menţionat mai sus determină în acelaşi timp şi dacă se dă dreptul la ajutor pentru cumpărarea manualelor şi a altor materiale şcolare. 

Dacă copilul nu vorbeste limba portugheză, şcoala organizează cursuri de limbă în afara orarului şcolar.

 

3. Echivalenţe. 

Pentru echivalarea studiilor anterioare, elevul trebuie să prezinte la şcoală Foaia matricolă de la şcoala frecventată în ţară, tradusă la un traducator autorizat de către Ministerul Justitiei din Romania şi legalizată de către Ambasada României la Lisabona. Astfel, elevul este integrat şi începe să frecventeze şcoala, în mod normal în clasa corespunzătoare vârstei sale şi în anul următor celui absolvit în ţară. 
Kataloq: files -> elfinder
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00
elfinder -> Evaluarea prestării serviciilor de ocupare pentru tineri de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Yüklə 67,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə