Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor Apel nr. Por/2018/1 1/os 2/11


Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?Yüklə 0,59 Mb.
səhifə7/21
tarix30.12.2018
ölçüsü0,59 Mb.
#88282
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Unde se depun proiectele și care este modalitatea de depunere?

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul mai sus menționat. 1. Valoarea minimă și maximă a finanţării nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile acordate unui proiect, pentru tipurile de investiții incluse, corespunzătoare categoriilor de activităţi eligibile de cercetare-dezvoltare-inovare şi de investiţii în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării, respectiv a schemelor de ajutor de stat aferente (schema de cercetare-dezvoltare-inovare, schema regională de investiţii) este de:
 1. Minim 500.000 euro și maxim de 8.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte pentru proiectele din regiunea de dezvoltare Nord-Est, şi
 1. Minim 3.000.000 euro şi maxim 10.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Infoeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte, pentru proiectele din regiunea de dezvoltare Nord-Vest.

Pentru categoriile de activităţi aferente schemei de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate pentru proiectele din ambele regiuni de dezvoltare este de maximum de 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Valoarea minimă a finanţării nerambursabile acordate pe componenta de minimis se stabileşte în funcţie de ajutoarele de acest tip primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi.


Estimarea solicitanților cu privire la valoarea finanțării nerambursabile solicitate trebuie să ia în considerare posibilele fluctuații de curs valutar la momentul acordării ajutorului de stat, respectiv la momentul încheierii contractului de finanțare. Indiferent de fluctuațiile cursului de schimb, între cele două momente sau la momentele respective, valoarea nerambursabilă totală solicitată/ajutorul de minimis pentru un proiect nu trebuie să depășească valorile maxime eligibile mai sus menționate, in caz contrar proiectul va fi respins, neputându-se solicita ajustarea respectivelor valori pentru încadrarea în limitele mai sus menționate.


regio-compatibility-commprinting

Categoriile/Subcategoriile de cheltuieli finanțabile prin ajutor pentru cercetare-dezvoltare-inovare, ajutor de stat regional, respectiv ajutor de minimis sunt detaliate în Secțiunea 4.4.3 la prezentul ghid.
 1. Alocarea apelului de proiecte

Alocarea maximă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi co-finanţarea naţională aferentă prezentului apel de proiecte este echivalentul în lei a 50 milioane euro. Această alocare este detaliată pe regiunile de dezvoltare, astfel:
Regiunea de dezvoltare

NE

NV

Alocarea FEDR în cadrul apelului de proiecte (euro)

25.000.000,00

25.000.000,00

Alocarea BS în cadrul apelului de proiecte (euro)

4.411.766, 00

4.411.766, 00

Total alocat FEDR +BS (euro)

29.411.766, 00

29.411.766,00 00

Total lei

…(funţie de curs infoeuro)...

…(funţie de curs infoeuro)...


NOTĂ: Cursul valutar la care se calculează aceste alocări pentru introducerea datelor în MYSMIS este cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

 1. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte?

În cadrul prezentului apel, se aplică schema de măsuri de ajutor de stat, aprobată prin Ordinul ............. nr ___/_______, publicată în Monitorul Oficial nr ............./.............. Pentru detalii cu privire la regulile de ajutor de stat aplicabile în cadrul prezentului apel a se vedea Secțiunea 3 la prezentul ghid.


Proiectele pot cuprinde următoarele categorii de activități eligibile, pentru fiecare categorie de activitate fiind o măsură de ajutor de stat/minimis:


 1. Activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare (activități de cerecetare aplicată și dezvoltare tehnologică, activități de dezvoltare experimentală - construire şi testare prototipuri,  serie 0, realizare şi operare planuri pilot, activităţi necesare producţiei experimentale şi testării, etc, activităţi de inovare - obţinerea şi validarea proprietăţii industriale, standardizarea produselor/serviciilor/proceselor, consultanţă pentru inovare sau servicii de sprijinire a inovării, dezvoltare platforme comune pentru knowledge share ), care implică investiții în active fixe corporale şi necorporale, cheltuieli materiale, cheltuieli salariale pentru activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare şi servicii achiziţionate din surse externe, dar şi investiţii în clădiri şi terenuri în anumite condiţii(a se vedea Secțiunile 3.5 și 4.3 la prezentul ghid);
 1. Activităţi de investiţii în infrastructură, echipamente în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării, vizând construcţia, extindereaspaţiilor de producţie şi dotarea acestora cu active corporale şi necorporale, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor prezentului ghid (a se vedea secțiunea 3.3.1 la prezentul ghid);
 1. Activităţi de sprijinire a comercializării şi activităţi de inovare, altele decât la punctul a), vizând achiziționarea de servicii suport, respectiv implementarea de activităţi complementare pentru desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare şi investiționale incluse în proiectul integrat şi asigurarea impactului aşteptat al acestuia, inclusiv pentru marketing-ul și promovarea produselor/serviciilor inovative respectiv pentru a acoperi costurile salariale aferente activităţilor de management, comercializare comunicare şi vizibilitate necesare.

Cele trei tipuri de activități sunt structurate pe trei categorii, în funcție de încadrarea respectivelor activități sub prevederile celor trei scheme de ajutor de stat aplicabile, astfel: ajutor pentru cercetare-dezvoltare-inovare, ajutor pentru investiţii regionale şi ajutorul de minimis. Având în vedere caracterul integrat, complex al proiectelor, acestea vor cuprinde obligatoriu activități aferente ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare –inovare și respectiv activități aferente ajutorului de stat regional.
Serviciile menționate la punctul C) sunt eligibile doar în condițiile în care se demonstrează că achiziția lor contribuie la atingerea obiectivelor proiectului. De asemenea, se va evita suprapunerea între activităţile şi costurile din aceeași categorie, respectiv sub-categorie bugetară, aferente celor trei scheme de ajutor de stat aplicabile. Pentru aceasta, bugetul proiectului va fi detaliat pentru fiecare componenta A), B) respectiv C).
Prin proiectele finanțate se urmărește creşterea inovării prin susţinerea investițiilor în cercetare-dezvoltare-inovare şi/sau în capacitatea de producţie în vederea lansării pe piaţă a unor bunuri inovative şi/sau a capacităţii de furnizare de servicii inovative în domenii de specializare inteligentă identificate în strategiile regionale de specializare inteligentă din regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Nord-Vest. Lista domeniilor de specializare inteligentă aplicabile prezentului ghid se regăsesc în Anexa 10.2 la prezentul ghid.


 1. Kataloq: files -> anunturi
  files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
  files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
  files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
  files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
  files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
  files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
  files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00
  anunturi -> Formular nr

  Yüklə 0,59 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə