Gim / Ek-3e pazar araştirmasi rehberi GirişYüklə 71,73 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü71,73 Kb.
#13899

GIM / Ek-3e


PAZAR ARAŞTIRMASI REHBERİ

Giriş

Bu rehberde, malların en uygun şekilde satın alımı ve dağıtımı için pazar araştırması ve maliyet tahminine yönelik yöntem ile ilkeler açıklanmaktadır. Satın alımlar için ihaleye çıkılmadan önce, teknik şartnamenin doğruluğunun ve kalitesinin sağlanması için gerekli olan pazar araştırmasında, bu rehberde belirtilen hususların dikkate alınması önem arz etmektedir.

Pazar araştırması, teknik şartname hazırlanmasının ön adımlarından biridir ve mevcut pazar durumunu göz önünde bulunduran gerçekçi taleplerin tanımlanabilmesi için gerekmektedir. Pazar araştırması, hazırlanan teknik şartnameyi sağlayan kısıtlı sayıda üretici veya ürün bulunduğunu göstermek amacıyla, son anda yapılan bir işlem de olmamalıdır.

Bundan dolayı, Sözleşme Makamı olarak MFİB, Hibe Faydalanıcılarına bu iki aşamayı birlikte yürütmelerini tavsiye etmektedir. İdeal durumda, proje başvurusu yapıldığı sırada, teknik şartname ve maliyet tahminini de içeren pazar araştırması da büyük ölçüde hazır olmalıdır.İlkeler

Hibe Faydalanıcıları ihtiyaçlarının uygun şekilde belirlendiğinden ve bu ihtiyaçları karşılayan malların elde edilmesine yönelik getiri ve götürülerin değerlendirildiğinden emin olmalıdır.

Hibe Faydalanıcılarından, ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki ürünler için pazar araştırması yapmaları ve pazarda mevcut bulunan kapasiteleri etkili bir şekilde tanımlamaları beklenmektedir.

Pazar araştırması yapılırken, potansiyel tedarikçilerle iletişimde ihtiyatlı adım atılması, projenin adı ve teknik şartname metninin tamamının potansiyel tedarikçilerden ve diğer yetkili olmayan kişilerden gizli tutulması gerekmektedir.Yöntem

Pazar araştırması, tedarik edilecek mallara özel bilgilerin elde edilmesini ve:  • Faydalanıcının ihtiyaçlarının

  • Ticari pazarda mutat olarak bulunan bir tür ürün;

  • Ticari pazarda mutat olarak bulunan bir tür ürünün değiştirilmesi; veya

  • Özellikle proje amaçları için kullanılan ürünler;

ile karşılanıp karşılanamayacağını;

  • Alıcının ihtiyaçlarını ve ilgili maliyetlerini karşılamak için gerekli uyarlama, değiştirme veya uygun hale getirme ile ilgili mutat uygulamaları;

  • Mal veya hizmet satışına ait garanti, alıcı finansmanı, indirim vb. içeren mutat uygulamaları;

  • Üretilecek mala özel kanun veya düzenleme gerekliliklerini (bazı iletişim malzemeleri için Telekomünikasyon Otoritesi, bazı tehlikeli/radyolojik malzemeler için Türk Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), ilgili TSE ve/veya CE normları vb.)

  • Enerji tasarruflu geri kazanılmış malzeme ve malları içeren malzemenin bulunup bulunmadığı (mesela IEE ve/veya AB standartlarına uygunluk);

  • Potansiyel tedarikçilerin eğitim ve garanti/satış sonrası hizmetleri de içeren dağıtım ve destek kapasitelerini;

içermelidir.

Belirlenen tedarikçilerin uygun olup olmadıkları, Türkiye’de AB tarafından finanse edilen bir ihaleye katılıp katılamayacağı, böyle bir ihale için istekli olup olmadığı ve nasıl bir bütçe ile katılabilecekleri analiz edilmelidir.

Belirlenen tedarikçiler gibi tedarik ihalesinde bulunan malların da uygun olup olmadıklarını teyit için kontrol edilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği genel bütçesi tarafından finanse edilen AB Dış Yardım Sözleşmeleri kapsamındaki (hibe sözleşmeleri dahil) ihale usulleriyle satın alınan tüm mallar, Avrupa Birliği Üye Ülkesi veya Birlik dış yardımına erişim ile ilgili Tüzük kapsamındaki ülkeler1 menşeli olmalıdır.

Bir malın uygun olmayan menşeli olması durumunda, menşe kuralına istisna verilebilir. Ancak, uygun olmayan menşeli ürüne istisna verilebilmesi için; uygun ülkelerde imal edilen, üretilen, birleştirilen veya inşa edilen bir malın piyasada bulunmadığının destekleyici belgelerle ispat edilmesi gerekir. Piyasadaki ürünler günden güne değişiklik gösterdiğinden dolayı, başka ihale ve Hibe Programlarında verilen istisnaların kanıt olarak kullanılması kabul edilmemektedir.

Satın alım yapılacak pazar mümkün olduğunca açık tutulmalı, normalde satılan ürünler ve bu piyasalarda rekabet halinde bulunan üreticiler/tüccarlar teknik veya diğer sebeplerden ötürü hariç tutulmamalıdırlar. Eğer Hibe Faydalanıcısının ihtiyaçları, ilgili pazarlardaki belirli ürünleri veya üreticileri hariç tutacak şekilde belirlenmişse; hariç tutma açık olarak belirtilmeli ve gerekçelendirilmelidir.

Birim fiyatlara, ürünü elde etme maliyetine ek olarak, ilgili diğer maliyetler de (taşıma, kurulum, işler hale getirme, teslimat, garanti vb.) dâhil edilmelidir. Tüm fiyatlar EURO cinsinden olmalıdır. Gerektiğinde, ilgili mallarla ilgili eğitim maliyetleri toptan götürü olarak pazar araştırmasında ayrı olarak belirtilmelidir.

Taşıma maliyetleri DDP (gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim) olmalıdır. Taşıma, tedarik kaynağından Teknik Şartnamede belirtilen teslimat yerine kadar olan yol planını ifade etmektedir. DDP, ticari bir terimi, vergi ve gümrük hükümlerini değil, Incoterm 2000 tarafından tanımlanan teslimatı ifade etmektedir. DDP; tüm taşıma maliyetlerini kapsar ve malların ihale dosyasında belirtilen yere teslimine kadarki tüm riskleri tedarikçiye yükler.

Hibe Faydalanıcıları; pazar araştırmasının sonuçlarını uygun şekilde belgelendirmelidir. İlgili tüm edici kanıtlar (proforma faturalar, yazışmalar, internet kaynakları, tedarikçi mektupları vb.) standart pazar araştırması çalışmasına eklenmelidir.

Özel tasarım ürünleri için maliyet tahmini yaparken, talep edilen ürün özel bir amaç için tasarlandığından dolayı üretici tarafından verilen fiyat temel alınmalıdır. Bu, ayrıca müşteri ve geliştiriciler arasında daha yakın ilişki kurulmasına olanak sağlar. Böyle bir durumda, doğru fiyat alabilmek için, örneklenen tasarımlar da referans gösterilmelidir.

Satın alınacak malların mevcudiyetinin belirlenmesinde marka isimleri büyük önem taşımaktadır. Teknik şartları sağlayan en az iki marka ismi pazar araştırmasında belirtilmelidir. Ayrıca, Hibe Faydalanıcılarının bu malların hâlihazırda piyasada mevcut olduğundan emin olmaları ve pazar araştırmasında tükenmiş/süresi geçmiş malları listelememeleri gerekmektedir (Not: Bazı marka isimlerine değinilmesi sadece bu ürünlerin teklif edilebileceği manasına gelmemektedir).

Standart pazar araştırması şablonu (Ek-I) ve ilgili Kontrol Listesi (Ek-II), bu rehber ekinde sunulmaktadır.


Ek - I

PAZAR ARAŞTIRMASI TABLOSU

Lot/ Mal No.

Malın Tanımı

Adet

Modeller ile Marka Adları

Tahmini Birim Fiyat (€)

Tahmini Maliyet(€)

Menşe Ülke(ler)i

1.1

 


 

 

 

 

1.2

 


 

 

 

  


 

 

 

 

X.X

Eğitim*

X-gün

G/D

Toptan götürü (lump sum)

 

 

 

 

2.1-

 


 

 

 

 

2.2-

 


 

 

 

  


 

 

 

 

X.X

Eğitim*

X-gün

G/D

Toptan götürü (lump sum)

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

*Eğer varsa


NOTLAR (Eğer varsa, istisna, özel tasarım vb.):

Ek - II

PAZAR ARAŞTIRMASI KONTROL LİSTESİ

Hibe Sözleşmesi No: TR2013.0119.03.01-02 -XX

Hibe Sözleşmesi Başlığı:…………………………………


GEREKLİLİKLER

EVET

HAYIR

AÇIKLAMALAR (Gerekiyorsa)

1.

Tüm ürünler yer almaktadır.


2.

Tüm ürünler uygun bir şekilde listelenmiş/numaralandırılmıştır.


3.

Modelleriyle birlikte en az iki marka mevcuttur.


4.

Miktarlar Teknik Şartname ya da DoA ile uyumludur.


5.

Fiyatları gösterir kaynaklar eklenmiştir.


6.

Tüm birim fiyatlar uygun bir kaynaktan temin edilmiştir.


7.

İstisna istenecek mallar için makul gerekçeler ve destekleyici dokümanlar sağlanmıştır.


8.

Ürün maliyetleri içerisinde tüm maliyetler vardır.


9.

Alınan teklifler günceldir (yeni tarihlidir).


10.

Toplam bütçe miktarı hesaplanmıştır.


Hazırlayan (ilgili Hibe Faydalanıcısı uzman(lar)ı)

İsim

Ünvan

İmza

Tarih

Kontrol Eden (Hibe Faydalanıcısı yetkili(ler)i)

İsim

Ünvan

İmza

Tarih

Onaylayan PIU / TAT uzmanı

İsim

Ünvan

İmza

Tarih1 Üye Ülkeler (Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere, Bulgaristan, Romanya), Aday Ülkeler (Hırvatistan, Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye), MEDA Ülkeleri (Cezayir, Kıbrıs, Mısır, Gazze ve Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Lübnan, Malta, Fas, Suriye, Tunus), CARDS Ülkeleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ) ve Norveç, İzlanda, Lihtenştayn.

Bu destekleyici belge MFİB tarafından hazırlanmış olup “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programına” uyarlanmıştır.

1/4


Yüklə 71,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə