Güzergah belirleme komitesiYüklə 346,8 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü346,8 Kb.
#18173

KARAR NUMARASI: K(l 1)587-2012

"GÜZERGAH BELİRLEME KOMİTESİ" KURULMASI

(Önerge No:423/2012)

(İ.Y.Y.B)

Bakanlar Kurulu, ülkemizde ulaşım ve özellikle kamu taşımacılığının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması maksadıyla İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak aşağıdaki temsilcilerden oluşan bir "Güzergah Belirleme Komitesi" oluşturulmasına karar verdi.

Güzergah Belirleme Komitesi:

- İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'ndan bir Üst Kademe Yöneticisi

- Maliye Bakanlığı'ndan bir Üst Kademe Yöneticisi

- Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'ndan bir Üst Kademe Yöneticisi

- Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir Üst Kademe Yöneticisi

- Polis Genel Müdürlüğü'nden bir Üst Kademe Yöneticisi

- Kamu Araçları İşletmeleri Birliği'nden (Kar-İş) bir Temsilci.
7.3.2012

Dağıtım: Bilgi Gereöi:

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(l 1)588-2012

"DRUPA-PRİNT MEDİA MESSE DÜSSELDORF 2012 FUARTNA KATILIM

(Önerge No:488/2012) (M.E.G.S.B.)

Bakanlar Kurulu, 9-12 Mayıs 2012 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek "Drupa-Print Media Messe Düsseldorf 2012 Fuarı"na katılacak Atatürk Meslek Lisesi Matbaa Öğretmeni Bilal Akbayır ve Matbaa Teknik Öğretim Görevlisi Mehmet Karagil'in Ercan- Ankara-Düsseldorf-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesini, iaşe-ibate ödeneği verilmesini, ayrıca fuar giriş ücreti olan kişi başı 130 Euro ile otel ücreti olarak kişi başına 360 Euro verilmesini ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Kurslara Katılma Giderleri" 09-08-09-9-9-1-03-5-9-03 kaleminden karşılanmasını onayladı.


7.3.2012

Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(ll)589-2012

DAVETLİ ZEVAT

(Önerge No:489/2012)

(E.E.B)


Bakanlar Kurulu, Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen istatistik Hizmetleri'nin geliştirilmesi kapsamında TC TÜİK'te çalışmalar yapmak üzere çeşitli zamanlarda ve çeşitli sayılarda görevlendirilecek İstatistik ve Araştırma Dairesi personelinin ulaşım ve yolluk masrafları ile Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi'nde çalışmalarda bulunmak üzere çeşitli zamanlarda ve çeşitli sayılarda görevlendirilecek TC TÜİK uzmanlarının geliş-gidiş uçak biletleri ile konaklama iaşe ve ibate ödeneklerinin 2012 Mali Yılı Devlet Planlama Örgütü Bütçesi altında yer alan "Enformasyon ve Raporlama Giderleri" 06- 06-01-3-2-1-03-5-1-06 kaleminden karşılanmasını onayladı.
7.3.2012

Dağıtım: Biigi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)590-2012

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ATLAS JET HAVACILIK AŞ. ARASINDA İMZALANAN

PROTOKOL'ÜN UZATILMASI

(Önerge No:490/2012)

(S.B.)

Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulunun K(ll)422-2011 sayı ve 1.6.2011 tarihli kararı ile onaylanan Sağlık Bakanlığı ile Atlasjet Havacılık A.Ş arasında imzalanan ve 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren protokolün aynı şartlarda sona erdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2012 tarihine kadar uzatılmasını onayladı.
7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Sağlık Bakanlığı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)591-2012

YENİ ERENKÖY'DE YOL İPTALİ İLE YENİ YOL DÜZENLENMESİ

(Önerge No:491/2012)

(İ.Y.Y.B.)

Bakanlar Kurulu,

1) Yeni Erenköy p/h III/37 köy içinde kain 77 ve 81/1+81/2 no'lu her ikisi de Ersel Şenkurt'a ait olan parsellerin arasından geçen önergeye ekli haritada turuncu ile boyalı yolun iptal edilerek yine Ersel Şenkurt'a ait 81/1+81/2 no'lu parseline dahil edilmesi ile yine şahsa ait 82 no'lu parselin batısından ayni oranda (iptal edilecek yola karşılık) bir kısmın önergeye ekli haritada mavi boyalı gösterilen yerin yol olarak ayrılmasını;

2) Madde 1'e göre iptal edilen ve yerine yol olarak ayrılan kısımların tapu kayıt ve haritalarına işlenmesi ve koçanların bu doğrultuda düzenlenmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi'nin yetkili kılınmasını

onayladı.

7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(l 1)592-2012

YABANCI UYRUKLU SERAP CALIŞ'IN KKTC'NDEKİ TAŞINMAZINI

İPOTEK ETMESİ

(Önerge No:492/2012) (İ.Y.Y.B.)


Bakanlar Kurulu, Yabancı uyruklu Serap Çalış, KKTC'nde bulunan ve K (11)427-2012 sayı ve 16.2.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile satın alma izni almış olduğu Girne Ozanköy'de kain 4456 koçan no'lu pafta/harita XII/30 köy, 67 no'lu parsel üzerinde kain evi kredi kullanmak ve ipotek tesis etmek suretiyle satın almak istediğinden sözkonusu taşınmazının üzerine ipotek tesis edebilmesi için 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10. Maddesinin 3. Fıkrasının atıfta bulunduğu 4. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince onayladı.

7.3.2012

DAĞİTİM Bilaı Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(l 1)593-2012

KAMU YOLU AYRILMASI (LAPTA)

(Önerge No:493/2012) (İ.Y.Y.B.)

Bakanlar Kurulu,

1. Lapta Bölgesi'nde gelişimin sağlanması için Belediye Meclis Kararı, mal sahiplerinin muvafakatları ile Şehir Planlama Dairesi'nin görüşleri doğrultusunda önergeye ekli 3 adet haritada gösterildiği şekilde Lapta köyü pafta/harita Xl/15 W2 & E2'de, yine Lapta köyü p/h Xl/15 E1 & E2 ve Karşıyaka köyü p/h Xl/13 E1 & E2'de kain olup önergeye ekli haritalarda renklendirilen kısımların kamu yolu olarak ayrılmasını,

2. Sözkonusu yolların Lapta Belediyesi tarafından ilgili tüm dairelerden alınacak görüş ve şartlara uyulması kaydıyla yapılmasını,

3. Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bahse konu kamu yollarının tapu haritaları ve kayıtlarına işlenmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi'nin yetkili kılınmasını

onayladı.

7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

Içişieri ve Yerei Yönetimler Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(ll)594-2012 GÖNYELİ'DE PATİKA YÖNÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

(Önerge No:494/2012)

(İ.Y.Y.B)

Bakanlar Kurulu, Okan Yılmaz Tekstil Ltd.'in maliki olduğu Gönyeli pafta/harita XXI/28 W1 Blok "C" de kain 1270 no'lu parselin içinden geçen patikanın iptal edilerek, yerine önergeye ekli planda gösterildiği şekilde yeni bir patikanın (turuncu boyalı) açılmasını, sözkonusu iptal ile yeni patikanın tapu haritalarına işlenerek koçanın düzeltilmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi'nin yetkili kılınmasını onayladı.

7.3.2012

Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(l 1)595-2012

TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU'NDA GÖREVLİ NAHİDE AKYÜZLÜAYLANÇ'IN

GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI

(Önerge No:495/2012) (İ.Y.Y.B)


Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun K(ll)381-2011 sayı ve 20.5.2011 tarihli kararı ile görev süresi uzatılan Taşınmaz Mal Komisyonu'nda Sözleşmeli Hukuk Asistanı olarak görev yapan ve sözleşmesi 23.4.2012 tarihinde sona erecek olan Nahide Akyüzlü Aylanç'ın görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını onayladı.

7.3.2012

Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü

Personel Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)596-2012

KUMSAL-METEHAN YOLU İLE İLGİLİ YENİDEN HAZIRLANAN "KAMULAŞTIRMA İHBARI"

(Önerge No:496/2012) (B.U.B.)


Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için Kumsal-Metehan Bölünmüş Yolu yol güzergahı içinde kalan özel mülkiyete ait taşınmaz mallara iiişkin 13 Eylül 2011 tarih ve 150 sayılı Resmi Gazete'nin Ek lll'ünde A.E 488 ile yayınlanan Kamulaştırma İhbarı'nın iptal edilerek, konu yol projesi güzergahı içerisinde bulunan ve ekli listede gösterilen parsellerin kısmen veya tamamının 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasasfnın 4. Maddesi gereğince hazırlanan ekteki "Kamulaştırma İhbarını" onayladı.

7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI


(15/1962 Savıh Yasa) Madde 4 Gereğince Kamulaştırma İhban

Bu ihbardaki cetvelde tarif edilen taşınmaz malların kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi kapsamında yol inşaatı için gerekli olduğundan: kamulaştırılması gerektiği ihbar edilir.

Söz konusu taşınmaz mallar üzerinde herhangi bir hak veya yarar talep eden ve teklif edilen kamulaştırmaya itiraz eden herhangi bir kişinin, bu ihbarın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak on beş gün içinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı na hak veya yararlarının tafsilatını ve bunun delillerini ve itirazını destekleyen tam nedenlerini bildirmesi istenir.

CETVEL

1 - Lefkoşa ilçesinde kain olup öze! mülkiyette bulunan Pafta/Ranta No: XXI 37 WI (Avios Dhometios köyü) İncirli Ayios Pavlos Man. Blok F. K596. K595, K594, K561, K560, K559 nolu parseller. Pafta Harita XXI 38 WI Ortaköy Village Blok D, 1885, 1883, 1884 nolu parsellerden tamamen/kısmen aiınan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafındanimzalanan tarihli plan üzennde san boya ile boyanmış

saha içinde kalan ve tafsilatlı bir şeklinde görülen taşınmaz malların kapsadığı sahanın hepsi.

2. İlgili kişiler, planın bir suretim Lefkoşa'da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda tetkik edebilirler.

KARAR NUMARASI: K(l 1)14-2012

DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ

(Önerge No:497/2012) (E.E.B.)


Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği'ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan "Bulut İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin bir Denizaşırı (Yabancı) şirket olarak tescil müracaatını Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 346. ve 347. Maddeleri uyarınca onayladı.


7.3.2012


DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(l 1)15-2012

YABANCI UYRUKLU MERYEMANA TEKİNİN KKTC'NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

(Önerge No:498/2012) (İ.Y.Y.B.)

Bakanlar Kurulu, Yabancı uyruklu Meryemana Tekin'in KKTC'nde bulunan ve (K-l!)317-2012 sayı ve 1.2.2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile satın alma izni almış olduğu Girne İlçesi Yukarı Girne'de 9144 koçan no'lu Pafta/Harita XII/21.W2, Blok F. 811 no'lu parsel üzerinde kain 2. katta 2 no'lu daireyi kredi kullanmak ve ipotek tesis etmesini, 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10. Maddesinin 3. Fıkrasının atıfta bulunduğu 4. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca onayladı.

7.3.2012

Dağıtım: Bllai Gereöı

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(l 1)16-2012

YABANCI UYRUKLU MARKAR ÖZBEN'İN KKTC'NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

(Önerge No:499/2012) (İ.Y.Y.B)

Bakanlar Kurulu, Yabancı uyruklu Markar Özben'in KKTC'nde bulunan ve S(K-ll)2569-2008 sayı ve 24.12.2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile satın alma izni almış olduğu Girne İiçesi Aşağı Girne'de 2849 koçan no'lu pafta/harita XII/20.E1, Blok D. 586 no'lu parsel üzerinde' kain 2 no'lu apartman dairesini kredi kullanmak ve ipotek tesis etmesini 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10. Maddesinin 3. Fıkrasının atıfta bulunduğu 4. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca onayladı.

7.3.2012

Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(ll)600-2012 K(II)210-2012 SAYI VE 18.1.2012 TARİHLİ KARARIN TADİLİ

(Önerge No:500/2012)

(KKTCBb.)

Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(ll)210-2012 sayı ve 18.1.2012 tarihli kararda yer alan "orada beliren tüm masrafların" ibaresinin kaldırılarak yerine 'ziyaretle ilgili tüm masrafların" ibaresinin konması suretiyle bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.

7.3.2012

Dağıtım Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)601-2D12 K(ll)58-2012 SAYI VE 4.1.2012 TARİHLİ KARARIN TADİLİ

(Önerge No:500/2012)

(KKTCBb.)


Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(ll)58-2012 sayı ve 4.1.2012 tarihli kararda yer aian uçak bileti, konaklama giderleri ve mevzuat gereği öngörülen harcırahının ibaresinden sonra "ziyaretle ilgili tüm masrafların" ibaresinin eklenerek bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.

7.3.2012

Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)19-2012

YURTDIŞI ZİYARET

(Önerge No:502/2012) (M.E.G.S.B)

Bakanlar Kurulu, TC Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın daveti üzerine 28 Ocak 2012 tarihinde resmi temaslarda bulunmak üzere günübirlik Adana'ya giden Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu. Gençlik Dairesi personeli Sevim Tanaydın ve Gençlik Dairesi Basın Görevlisi Günay Toygar'ın Ercan-Adana-Ercan gidiş- dönüş uçak biletleri ile yürürlükteki mevzuat uyarınca yurtdışı görev yolluğu ve beliren diğer resmi harcamalarının 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 09-01-09-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
7.3.2012

Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)20-2012

T C. ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 50. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VE ULUSLARARASI ■

SEMPOZYUMA KATILIM

(Önerge No:503/2012) (KKTCBb.)


Bakanlar Kurulu, 25-26 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara'da başlayıp, 27-28 Nisan 2012 tarihlerinde istanbul'da sona erecek olan T.C. Anayasa Mahkemesi'nin 50. Kuruluş Yıldönümü ve Uluslararası Sempozyumu'na katılmak üzere davet edilen KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan ile eşi ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Şafak Öneri'nin 25 Nisan 2012 tarihinde Ercan-Ankara gidiş ve programa uygun olarak 29 Nisan 2012 tarihinde İstanbul-Ercan dönüş uçak biletlerinin temin edilmesini, mevzuat gereği öngörülen harcırahlarının verilmesini ve gerekli ödeneğin Yüksek Mahkeme Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 14-00-03-3-9-1-03-3-3- 01 kaleminden karşılanmasını onayladı.

7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(ll)604-2012

YURTDIŞI GÖREV

(Önerge No:504/2012)

(KKTCBb.)

Bakanlar Kurulu, TC. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları balistik uzmanları ile Polis Genel Müdürlüğü'nün balistik uzmanı arasında bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunulması, ayrıca olay yeri incelemede karşılaşılan problemlerin giderilmesine yönelik 21-25 Mayıs 2012 tarihlerini kapsayan Çalıştay'a katılmak üzere Polis Çavuşu Ahmet Arnavut'un Ankara'ya gitmek üzere görevlendirilmesini, bu amaçla adı geçen kişinin 20-26 Mayıs 2012 tarihlerini kapsayan Ercan-Ankara-Ercan gidiş- dönüş uçak biletinin temin edilmesini ve yurt dışında kalacağı süre zarfında oluşacak görev ödeneğinin Polis Genel Müdürlüğü'nün 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.

7.3.2012

Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(l 1)22-2012

K(ll)1097-2011 SAYI VE 14.9.2011 .TARİHLİ KARARIN TADİLİ

(Önerge No:505/2012) (M.B.)

Bakanlar Kurulu aşağıdaki kararı aldı:

1. Rezerv Tarımsal Kaynakların Kiralanması ve Kira Bedelleri'ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(lf) 1097-2011 sayı ve 14.9.2011 tarihli kararda yer alan "20.1.2012 tarihine kadar Kira Sözleşmesi imzalamayan hak sahiplerinin Devletin sağlayacağı Doğrudan Gelir Desteğinden yararlandırılmamaları" ibaresindeki 20.1.2012 olarak belirlenen tarihin 31.3.2012 tarihine kadar uzatılması veya;

2. 31.3.2012 tarihine kadar Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile kira sözleşmesi yapmayan hak sahiplerinin Doğrudan Gelir Desteği alacağından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından kesinti yapılarak tahsil edilecek olan gelirin Maliye Bakanlığı'nın "Diğer Gayri Menkul Kira Gelirleri Hesabı" 02-3-1-90 kalemine yatırılması.

7.3.2012


DAĞITIM Bilaı Gereöı

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)23-2012

KKTC'NDE GERÇEKLEŞEN KÜLTÜREL GEZİYE KATILAN İZCİLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI

(Önerge No:506/2012) (M.EG.S.B.)


Bakanlar Kurulu, 23-26 Ocak 2012 tarihlerinde (her iki tarih dahil) ülkemizde gerçekleşen kültürel geziye katılan 26 İzci ve 2 Lider/Öğretmenden oluşan "Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu izci Grubu" ile ev sahibi sıfatıyla 5 KKTC İzci Liderinden oluşan toplam 33 kişinin tüm giderlerinin, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi" 09-01-09-5-0-12-3-06-7-7- 16 kaleminden karşılanmasını onayladı.
7.3.2012

DAĞİTİM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(l 1)608-2012

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'Nİ ZİYARET EDECEK OLAN FOOD AND TRAVEL DERGİSİ SEYAHAT YAZARI VE FOTOĞRAFÇIDAN OLUŞAN EKİBİN

MASRAFLARININ KARŞILANMASI

(Önerge No:508/2012) (T.Ç.K.B.)


Bakanlar Kurulu, ülke turizmini geliştirmek amacıyla, İngiltere'de halkla ilişkiler çalışmalarını yürüten Ocean Advertising Ltd.'in organizasyonu ile "Food & Travel" dergisi, "Gournet Traveller" başlığı altında Girne yöresinde Kıbrıs Türk Mutfağı konusunu ele almayı tasarlayan ve Nisan ayı içerisinde 5 (beş) günlüğüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek olan seyahat yazarı ve fotoğrafçıdan oluşan 2 (iki) kişilik ekibin Londra-Ercan-Londra geliş-dönüş uçak biletleri, yurt içi ulaşım, rehber, konaklama ve izaz-ikram masrafları tutarı olan 2,700 Stg.'nin 2012 Mali Yılı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 13-01-04-7-3-2-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.

7.3.2012


DAĞITIM Bilgi Gereaı

KKTC Başbakanlığı (RG) Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(ll)609-2012

TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İZNİ

(Önerge No:509/2012)

(İ.Y.Y.B.)

Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen yabancı uyruklu kişilere, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.

7.3.2012


DAĞİTİM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(ll)610-2012 K(ll)312-2012 SAYI VE 1.2.2012 TARİHLİ KARARIN TADİLİ '

(Önerge No:510/2012)

(E.E.B.)


Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(ll)312-2012 sayı ve 1.2.2012 tarihli Yurt Dışı Görev kararında yer alan "Ercan-Ankara-Ercan gidiş- dönüş uçak bileti bedellerinin" ibaresinden hemen sonra "ve beklenmedik resmi giderlerinin" ibaresinin ilave edilerek adı geçen kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.

7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(l 1)611-2012

OKUL HARCININ KARŞILANMASI

(Önerge No:511/2012) (M.E.G.S.B)

Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs Tüzüğü'nün 31'inci Maddesinin (3)'üncü Fıkrası uyarınca Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi Keriman Hacımevlüt'ün 924 € tutarındaki 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi okul harcının kalanının yarısı olan 462 €'nun ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer Transferler" 09-03-09-4-1-1-05- 4-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.

7.3.2012


DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: K(l 1)612-2012

OKUL HARCININ KARŞILANMASI

(Önerge No:512/2012) (M.E.G.S.B.)

Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs Tüzüğünün 31 'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca istanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Bölümü'nde master yapan Laden Asilzade nin 2011-2012 öğretim yılı okul harcı tutarı olan 2,052.00 TL'nın ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer Transferler" 09-03-09-4-1-1-05-4-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.

7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(l 1)613-2012

YURTDIŞI GÖREV

(Önerge No:513/2012)

(M.B.)

Bakanlar Kurulu, 15-16 Şubat 2012 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı, Bilgi İşlem Birimi'ne ait bozulan serverlerin tamiri amacıyla İstanbul'a giden Maliye Bakanlığı Bilgisayar Şubesi personeli Mehmet Gürsoy'un Ercan-istanbul- Ercan gıdiş-dönüş uçak bileti ile yürürlükteki mevzuat uyarınca harcırah tutarının 2012 Mali Yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 05-01-01-1-2-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.


7.3.2012


DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(ll)614-2012 YURTDIŞI ZİYARET

(Önerge No:514/2012)

(M.B)

Bakanlar Kurulu, 22 Aralık 2011 tarihinde görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya giden Maliye Bakanı Ersin R. Tatar. Özel Kalem Müdürü Coşkun Bundak ile Basın Memuru Ahmet Özsoy'un, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ve diğer resmi harcamalarının Maliye Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 05-01-01-1-2-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.


7.3.2012


Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(l 1)615-2012

OKUL HARCININ KARŞILANMASI

(Önerge No:515/2012) (M.E.G.S.B)

Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs Tüzüğü'nün 31'inci Maddesinin (3)'üncü Fıkrası uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü öğrencisi Arun Acumsal'ın 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi okul harcı olan 3,482.00 TL'nın ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer Transferler" 09-03-09-4-1-1-05-4-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.


7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI:K(11)616-2012

OKUL HARCININ KARŞILANMASI

(Önerge No:516/2012)

(M.E.G.S.B)


Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs Tüzüğü'nün 31'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü öğrencisi Abdulkadir Uzun'un 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi okul harcı olan 3,482.00 TL'nın ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer Transferler" 09-03-09-4-1-1-05-4-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.


7.3.2012

DAĞİTİM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(l 1)617-2012

OKUL HARCININ KARŞILANMASI

(Önerge No:517/2012) (M.E.G.S.B)

Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs Tüzüğü'nün 31'inci Maddesinin (3)'üncü Fıkrası uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü öğrencisi Yusuf Akyener'in 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi okul harcı tutarı olan 3,482.00 TL'nın ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer Transferler" 09-03-09-4-1-1-05- 4-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.


7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)618-2012

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU'NA KATKI YAPILMASI

(Önerge No:518/2012) (M.E.G.S.B.)


Bakanlar Kurulu, 8-12 Mart 2012 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Türkiye Birinciliği Bilek Güreşi Yarışmaları'na katılacak olan 10 kişiden oluşacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ekibinin katılımı dolayısı ile yapılacak olan harcamaların (uçak bileti, iaşe-ibate) karşılanması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu'na 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine Katkı" 09-10-08-1-0-1-05-3-2-05 kaleminden 6,950 TL katkıda bulunulmasını onayladı.


7.3.2012


DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)619-2012

OKUL HARCININ KARŞILANMASI

(Önerge No:519/2012) (M.E.G.S.B)

Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs Tüzüğü'nün 31'inci Maddesinin (3)'üncü Fıkrası uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencisi Süleyman Sarilerin 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi okul harcı olan 3,482.00 TL'nın ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer Transferler" 09-03-09- 4-1-1-05-4-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.

7.3.2012


DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: K(l 1)620-2012

OKUL HARCININ KARŞILANMASI

(Önerge No:520/2012) (M.E.G.S.B.)

Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs Tüzüğü'nün 31 'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi Cenkay Yarışan'ın 1,280 € tutarındaki 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi okul harcının yarısı olan 640 €'nun ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer Transferler" 09-03-09-4-1-1-05-4-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.


7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)622-2012

YURTDIŞI ZİYARET

(Önerge No:522/2012) (T.D.K.B.)


Bakanlar Kurulu, AB Uyum Çalışmaları kapsamında uzman seçimi konusunda yapılacak çalışmalara katılmak üzere aşağıdaki program çerçevesinde Brüksel'e gidecek olan Seyit Yorgancıoğlu, Ayşe Bahar Gökhan, Dürüm Ulucasoy ve Deniz Solyalı'nın uçak biletleri ile konaklama giderleri çalışmaları düzenleyecek firma tarafından karşılanacağından, bahsekonu personelin mevzuat gereği yasal harcırahlarının, seyahat ve sağlık sigortası ile vize ücretlerinin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 10-01-04-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.

Seyit Yorgancıoğlu 13-17 Mart 2012

Ayşe Bahar Gökhan 13-15 Mart 2012

Dürüm Ulucasoy 13-16 Mart 2012

Deniz Solyalı 15-17 Mart 2012

7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)623-2012

ÖDENEKSİZ İZİN SÜRESİNİN UZATILMASI

(Önerge No:523/2012) (KKTCBb.)

Bakanlar Kurulu, KKTC Sayıştay Başkanlığı'nda Baş Denetçi olarak görev yapan Özlen Öztürk'ün, KKTC Kuveyt Temsilciliği'ne atanan eşinin yanında bulunabilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(H)1822-2011 sayı ve 26.12.2011 tarihli kararı ile verilen ödeneksiz izninin, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 110(5) maddesi uyarınca 19 Mart 2012 tarihinden 1 Temmuz 2013 tarihine kadar uzatılmasını onayladı.


7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(l 1)624-2012

İNCELEME VE BİLGİ EDİNME ZİYARETİ

(Önerge No:524/2012) (KKTCBb.)


Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nı temsilen Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi'nde bulunan deprem simülasyon merkezinde incelemelerde bulunmak üzere 28 Şubat - 1 Mart 2012 tarihleri arasında görevli olarak Ankara'ya giden aşağıda Adı-Soyadı yazılı personelin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ile mevzuat gereği öngörülen harcırahlarının Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 21-00-02-2-0-3-03-3-3- 01 kaleminden karşılanmasını onayladı.S.NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

KKTC KİMLİK NO

1-

Ali Gürtekin

Svl. Svn.Blg.Müdürü

090313

2-

Yusuf Selkan

Svl.Svn.Şb. Müdür (v)

119067

7.3.2012

DAĞITIM Biioi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: K(l 1)625-2012

YANKESİCİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU SORUŞTURMA TEKNİKLERİ

KURSU'NA KATILIM

(Önerge No:525/2012) (KKTCBb.)


Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan "3/1992 sayılı Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü" çerçevesinde TC. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından 4-10 Mart 2012 tarihleri arasında Nevşehir'de düzenlenecek "Yankesicilik ve Dolandırıcılık Suçu Soruşturma Teknikleri Kursu"na Polis Müfettişi Osman Kayabaşı (181824), Polis Çavuşu Hakan Üzüm (2855) ve Polis Çavuşu Osman Ülman'ın (148720) katılmalarını; katılımcıların Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ve Ankara-Nevşehir arası ulaşım giderleri ile mevzuat gereği harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" 19-00-03-1-1-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.

7.3.2012

Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI:

K(ll)626-2012 İNSAN TİCARETİ SUÇU SORUŞTURMA TEKNİKLERİ KURSUNA KATILIM

(Önerge No:526/2012) (KKTCBb.)

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan "3/1992 sayılı Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında işbirliği Protokolü" çerçevesinde TC. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından 19-23 Mart 2012 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek "İnsan Ticareti Suçu Soruşturma Teknikleri Kursu"na 18-24 Mart 2012 tarihlerinde Polis Genel Müdürlüğü personellerinden Müfettiş Muavini Eren Gözügüzel (212376), Müfettiş Muavini Gökhan Uzun (220897) ve Polis Çavuşu İbrahim Kont'un (156S76) katılmalarını, adı geçen kişilerin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ile mevzuat gereği harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" 19-00-03-1-1-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.

7.3.2012-

Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)627-2012

MÜDÜR/TEMSİLCİ AHMET ERDENGİZ'İN TAŞINMA ÖDENEĞİ

(Önerge No:527/2012) (D.B.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC Washington Temsilcisi olarak atanmış olan Müdür/Temsilci Ahmet Erdengiz ve ailesinin Brüksel-Lefkoşa/Lefkoşa Washington uçak biletleri bedelinin ödenmesini, ayrıca kendisine 2004 Taşınma Ödeneği Tüzüğü'nün EK-1 listesinde Washington için öngörülen ödeneğin ve "1979 Yolluk ve İaşe-İbate Tüzüğü" uyarınca iaşe-ibate ödeneğinin verilmesini ve belirecek masrafların Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları" 04-04-01-1-3-1-03-3-4-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.


7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereğ;

KKTC Başbakanlığı (RG) Dışişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(ll)628-2012

MUHTELİF TÜZÜKLER

(Önerge No:528/2012) (E.E.B.)

Bakanlar Kurulu, aşağıda isimleri verilen ekteki Tüzükleri onayladı.

1. Teminatlar Tüzüğü.

2. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının Yatırılacağı Aktifler ve Bu Aktiflerin Değerlendirilmesi Tüzüğü.

3. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Yükümlülük Sermaye Yeterliliği Tüzüğü


7.3.2012


DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı


KARAR NUMARASI: K(l 1)629-2012

2011 NÜFUS VE KONUT SAYIMI BİNALAR CETVELLERİNİN VERİ GİRİŞİ

ÖDEMELERİ

(Önerge No:529/2012) (E.E.B.)


Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Ülke genelinde doldurulan Binalar Cetvelleri, inşaatlar ve arsalar da dahil olmak üzere yaklaşık 236,914 adres içeren ve mesai saatleri dışında yapılan 134,462 adres girişi için 56 operatör görev aldığından her adres kaydı başına brüt 29 Kuruş (Yirmi Dokuz Kuruş) ödenmesini, böylece veri giriş maliyeti yaklaşık 39,500 TL (Otuz Dokuz Bin Beş Yüz Türk Lirası) olarak hesaplandığından, mesai saatleri dışında yapılan veri girişleri için, İlçe Sayım Komiteleri'nin belirlediği kamu görevlisi ve belediye çalışanlarına yapılacak ödemelerin 2012 Mali Yılı Devlet Planlama Örgütü Bütçesi altında oluşturulan "Nüfus Sayımı Projesi" 06-06-01-3-2-01-3-06-2-1-90 kaleminden karşılanmasını onayladı.


7.3.2012


DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(l 1)630-2012

2011 NÜFUS VE KONUT SAYIMI'NDA GÖREV ALAN EĞİTMEN KONTROLÖR, KONTROL MEMURU, SAYIM MEMURU VE POLİS MENSUPLARININ ÖDENMESİ

(Önerge No:530/2012) (E.E.B.)


Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında 4 Aralık 2011 tarihinde yapılan Nüfus ve Konut Sayımı'nda görev alan eğitmen kontrolörler için 450 TL brüt, kontrol memurları için 400 TL brüt ve sayım memurları için de 350 TL brüt ödeme yapılması hesaplanmış olduğundan yaklaşık 3,300,000 TL'nin 2012 Mali Yılı Devlet Planlama Örgütü Bütçesi altında oluşturulan "Nüfus Sayımı Projesi" 06-06-01-3-2-01-3-06-2-1-90 kaleminden karşılanmasını onayladı.


7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)631-2012

REEL SEKTÖRÜN DESTEKLENMESİ PROJESİNDEN GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİNE (UNIVERSITY OF NORTH CYPRUS LIMITED) KULLANDIRILAN KREDİNİN KALAN KISMININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

(Önerge No:531/2012) (E.E.B.)


Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bakanlar Kurulu'nun Reel Sektörün Desteklenmesi Projesi kapsamında S-505-2006 sayı ve 8.3.2006 tarihli kararının 2'nci maddesiyle Girne Amerikan Üniversitesine (University Of North Cyprus Limited) KKTC Kalkınma Bankası aracılığıyla kullandırılması onaylanan ve S(K-II)199-2006 sayı ve 27.10.2006 tarih, S(K-ll)2296-2007 sayı ve 28.11.2007 tarih, S (K-ll)213-2009 sayı ve 21.1.2009 tarih, E-133-2010 sayı ve 27.1.2010 tarih ve K-1073-2010 sayı ve 3.11.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararları ile vadesi uzatılan kredi borcu ile ilgili, iktisat Bankası Ltd.'in Teminat Mektubu karşılığında kullanmış olduğu ve vadesi 28 Şubat 2012 tarihinde sona eren 1,126.400 USD'nın ilk taksidi 578,250 USD'nın ödenmiş olması dikkate alınarak; 13 Şubat 2012 tarihi itibariyle tesbit edilen bakiye 583,977 USD'nın ve işlem gününe kadar oluşacak faizlerin, teminat ve diğer hususların aynı kalması kaydı ile senet yenileme işlemine tabi tutulmasına ve 31 Ekim 2012 tarihinde ödenecek şekilde vade uzatımı yapılmasına karar verdi.

7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: K(l 1)632-2012

KAHRAMANMARAŞ, AKSARAY VE HATAY'DA DÜZENLENECEK OLAN "TÜRKİYE ALTYAPI ŞAMPİYONALARIMA KKTC BASKETBOL FEDERASYONU'NA BAĞLI TAKIMLARIN KATILMASI

(Önerge No:532/2012) (M.E.G.S.B.)

Bakanlar Kurulu, aşağıdaki kararı aldı:

1- 7-11 Mart 2012 tarihleri arasında Kahramanmaraş, 28 Mart-1 Nisan 2012 tarihleri arasında Aksaray ve 4-8 Nisan 2012 tarihleri arasında Hatay'da düzenlenecek olan "Türkiye Altyapı Şampiyonalarına KKTC Basketbol Federasyonu'na bağlı takımların katılması;

2- KKTC Basketbol Federasyonu'na bağlı olarak (her takım 15 kişi) 7-11 Mart 2012 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta yapılacak etkinliğe katılacak takımın (15 kişi) Ercan-Gaziantep-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti giderleri, 28 Mart-1 Nisan 2012 tarihleri arasında Aksaray'da yapılacak etkinliğe katılacak takımın (15 kişi) Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti giderlerinin ve 4-8 Nisan 2012 tarihleri arasında Hatay'da yapılacak etkinliğe katılacak takımın (15 kişi) Ercan-Hatay-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti giderlerinin 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 09-10-08-1-0-1-03-6-2- 01 kaleminden karşılanması.


7.3.2012


Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)633-2012

HATAY'DA DÜZENLENECEK ANADOLU KUPASI'NA KATILACAK YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ BAYAN BASKETBOL TAKIMININ UÇAK BİLETİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

(Önerge No:533/2012) (M.E.G.S.B)

Bakanlar Kurulu, 7-11 Mart 2012 tarihleri arasında Hatay'da düzenlenecek olan Anadolu Kupası'na Yakın Doğu Üniversitesi Bayan Basketbol takımının (18 kişi) katılmasını; katılımcıların Ercan-Adana-Ercan uçak bileti giderlerinin 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığfna bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 09-10-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.

7.3.2012

Dağıtım: Bilai Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)634-2012

KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMA

(Önerge No:534/2012) (İ.Y.Y.B.)


Bakanlar Kurulu, 11.8.1964 Ankara doğumlu Mustafa Asım Şafak'ın sabıka kaydı, güvenlik raporu ve sağlık raporunun olumlu gelmesi koşulu ile 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9(1) (C) Maddesi uyarınca KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

7.3.2012

Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(l 1)635-2012

KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMA

(Önerge No:535/2012) (İ.Y.Y.B)

Bakanlar Kurulu, 10.10.1965 Süleoğlu doğumlu Bediriye Çelik'in sabıka kaydı, güvenlik raporu ve sağlık raporunun olumlu gelmesi koşulu ile 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9(1) (C) Maddesi uyarınca KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

7.3.2012

Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı


KARAR NUMARASI: K(l 1)636-2012

KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMA

(Önerge No:536/2012) (İ.Y.Y.B.)

Bakanlar Kurulu, 3.8.1977 Serik doğumlu İbrahim Aksoy'un sabıka kaydı, güvenlik raporu ve sağlık raporunun olumlu gelmesi koşulu ile 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9(1) (C) Maddesi uyarınca KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.


7.3.2012


Daâıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(l 1)637-2012

KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMA

(Önerge No:537/2012) (İ.Y.Y.B)


Bakanlar Kurulu,9.8.1956 İskenderun doğumlu Nihat Gökçek'in sabıka kaydı, güvenlik raporu ve sağlık raporunun olumlu gelmesi koşulu ile 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9(1) (C) Maddesi uyarınca KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.


7.3.2012

Dağıtım: Bilai Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimier Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(l 1)638-2012

KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMA
(Önerge No:538/2012) (İ.Y.Y.B.)

Bakanlar Kurulu, 1.5.1951 Adana doğumlu Derviş Erten'in sabıka kaydı, güvenlik raporu ve sağlık raporunun olumlu gelmesi koşulu ile 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9(1) (C) Maddesi uyarınca KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.


7.3.2012

Dağıtım: Bilai Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(l 1)639-2012

KKTC YURTTAŞLIĞINA ALINMA

(Önerge No:539/2012) (İ.Y.Y.B)

Bakanlar Kurulu, 1.1.1973 Akdağmadeni doğumlu Kurtaran Demirel'in sabıka kaydı, güvenlik raporu ve sağlık raporunun olumlu gelmesi koşulu ile 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9(1) (C) Maddesi uyarınca KKTC Yurttaşlığına alınmasına karar verdi.


7.3.2012


Dağıtım:

Bilaı Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı


KARAR NUMARASI: K(l 1)643-2012

OTO HIRSIZLIĞI İLE MÜCADELE KURSU'NA KATILIM

(Önerge No:543/2012) (KKTCBb.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, "3/1992 sayılı Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizimle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü" çerçevesinde TC. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından 26-30 Mart 2012 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenecek "Oto Hırsızlığı ile Mücadele Kursu"na katılmak üzere Polis Genel Müdürlüğü'nü temsilen 25 Mart 2012 tarihinde İstanbul üzerinden Sakarya'ya giderek 31 Mart 2012 tarihinde İstanbul'dan Ada'ya dönecek olan Polis Çavuşu Kader Özçelik (2801), Polis Çavuşu Ömür Dalkıran (179097) ve Polis Çavuşu Ali Uzun'un (175747) Ercan- İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ve İstanbul-Sakarya arası ulaşım giderleri ile mevzuat gereği harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" 19-00-03-1-1-1-03- 5-9-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.

7.3.2012

DAĞITIM Siiai Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)644-2012

2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ

(Önerge No:544/2012)

(M.B.)

Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2012 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt,Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi'ni onayladı.


7.3.2012

DAĞITIM Biigi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Maiıye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: K(l 1)645-2012

VALENCİA ÜRÜNÜNE DESTEK VERİLMESİ

(Önerge No:545/2012) (T.D.K.B.)

Bakanlar Kurulu, 2012 Yılı Narenciye hasat döneminde Valencia ürününün üretim maliyetleri dikkate alındığı zaman üreticilerin mağduriyetlerini gidermek ve serbest piyasa fiyatlarının daha sağlıklı oluşmasını sağlamak amacı ile 2012 Yılı Narenciye hasat döneminde Cypfruvex Ltd.'in konsantre tesislerinde değerlendirilmek amacı ile direk üreticiden bahçeden alınan Valencia ürününe Cypfruvex Ltd.'den üretici adına düzenlenmiş Tartı Fişi ve Standart Dışı Ürün Belgesini ibraz etmek koşulu ile her Ton ürün için 35 TL (35 TL/TON) destek ödenmesine ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri" 10-01-04- 1-1-2-05-4-6-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.

7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(l 1)646-2012

YAĞA'YA BİNA KİRALANMASI

(Önerge No:546/2012) (KKTCBb.)


Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı'na (YAĞA) Bedreddin Demirel Cad. No:111 YAR Grubu'na ait binanın 5. katının 1.8.2011 tarihinden 31.8.2012 tarihine kadar aylık 950 Stg. karşılığı Türk Lirası ile kiralanmasına ve sözkonusu miktarın 2012 Mali Yılı Başbakanlık Bütçesi altında yeni ihdas edilen "Hizmet Binası Kiralama Giderleri" 03-01-04-8-1-1-03-5-5-05 kaleminden karşılanmasına karar verdi.


7.3.2012


DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(l 1)647-2012

DAVETLİ ZEVAT

(Önerge No:547/2012)

(S.B.)

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği'nin düzenleyeceği I. Psikolojik Danışma Öğrenci Kongresi'nde, Sağlık Bakanlığı'nın daveti üzerine konuşmacı olarak katılacak olan Doç. Dr. Tuncay Ergene, Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, Prof. Dr. Uğur Öner ve Doç. Dr. Mariyln Susman'ın 3-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında KKTC'ne geleceklerinden KKTC'nde kalacakları süre içerisinde belirecek konaklama masraflarının karşılanmasını ve gerekii ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-1- 03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.


7.3.2012


DAĞITIM Bilai Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)648-2012

DAVETLİ ZEVAT

(Önerge No:548/2012) (S.B.)

Bakanlar Kurulu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde kısa bir süre önce faaliyete geçirilen ikinci anjio merkezinde hizmet veren Kardiyologların, "Riskli Koroner Anjio ve invaziv Girişim" işlemlerinde kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla, istanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs. Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile hastaların KKTC'nde tedavi edilebilmeleri konusunda bir işbirliği yapmak amacı ile ön görüşme yapmak üzere anılan Hastane Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Yekeler ve Doç. Dr. Zekeriya Nurkalem'in KKTC'ne davet edilmelerini, kendilerine 30-31 Mart 2012 tarihlerine bağlı olarak (her iki tarih dahil) KKTC'ne gelebilmeleri amacıyla birer adet İstanbul-Ercan-İstanbul geliş-dönüş uçak bileti temin edilmesini. KKTC'nde kalacakları süre içerisinde belirecek iaşe ve ibatelerinin karşılanmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama. Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.

7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)649-2012

YURTDIŞI GÖREV

(Önerge No:549/2012)

(S.B.)

Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları kapsamında, uzman seçimi konusunda çalışmalara katılmak üzere aşağıdaki program çerçevesinde Brüksel'e gidecek olan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Bakanlık personeli Efsun Salel ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi personeli Havva Ana Serdengeçti'nin uçak biletleri ile konaklama giderleri çalışmaları düzenleyecek firma tarafından karşılanacağından, bahsekonu personelin mevcut mevzuat gereği yasal harcırahlarının, seyahat ve sağlık sigortası ile vize ücretlerinin Sağlık Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 11-01- 07-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.

isim Brüksel'e gidiş Brüksel'den dönüş

1. Mustafa AKÇABA 11.3.2012 15.3.2012

2. Dr. Adil ÖZYILKAN 11.3.2012 14.3.2012

3. Efsun SALEL 11.3.2012 14.3.2012

4. Havva A. SERDENGEÇTİ 13.3.2012 15.3.2012

7.3.2012


DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(ll)650-2012 K(ll) 1055-2011 SAYI VE 26.8.2011 TARİHLİ KARARIN İPTALİ

(Önerge No:550/2012)

(D.B.)


Bakanlar Kurulu, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2012 Mali Yılı Bütçesi'ne ilişkin Bakanlar Kuruiu'nun almış olduğu K(ll) 1055-2011 sayı ve 26.8.2011 tarihli kararın iptal edilmesine karar verdi.

7.3.2012


DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Dışişleri Bakanlığı Maiiye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(l 1)651-2012

SÖZLEŞMELİ PERSONEL EBRU KAPTAN SERTOĞLU'NUN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI

(Önerge No:551/2012) (D.B.)


Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel kadrosunda görev yapan Ebru Kaptan Sertoğlu'nun 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 6(2) Maddesi uyarınca 20 Şubat 2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak görev süresinin uzatılmasını ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" 04-01-01-1-3-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.


7.3.2012


DAĞITIM Bilai Gereâı

KKTC Başbakanlığı (RG) Dışişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü


KARAR NUMARASI: K(l 1)64-2012

KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ EĞİTİM-KÜLTÜR ATAŞESİ ALKAN DEĞİRMENCİOĞLU'NUN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI

(Önerge No:553/2012) (M.E.G.S.B)

Bakanlar Kurulu, KKTC Ankara Büyükelçiliğinde görevli olup, 1 Ağustos 2012 tarihinde görevi sona erecek olan Eğitim Kültür Ataşesi Alkan Değirmencioğlu'nun, 56/2002 sayılı "Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası'nın 21.(3) Maddesi uyarınca, görev süresinin 1 (bir) yıl daha uzatılmasına karar verdi.

7.3.2012

Dağıtım: Bilgi Gereği:

KKTC Başbakanlığı (RG)

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Bütçe Dairesi Müdürlüğü

Dışişleri Bakanlığı

Personel Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: K(l 1)65-2012

AB MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI'ÇALIŞMALARI

(Önerge No:554/2012) (KKTCBb.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, bu yıl 12-20 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleşecek AB Müktesebatına Uyum Programı kapsamında çalışmalar yapan AB uzmanlarının seçimi ile ilgili Brüksel'deki toplantılara ekli listede adı soyadı ve uçuş bilgileri verilen AB Koordinasyon Merkezi personelinin katılmasını; bu amaçla kendilerinin Ercan-istanbul-Brüksel gidiş, Brüksel- İstanbul-Ercan dönüş olmak üzere uçak bileti, otel masrafları AB tarafından karşılanacak olup ekli listedeki tüm personelin kalacakları süre içerisindeki harcırahlarının ve Erhan Erçin ile Erol Tarhan dışındaki personelin vize ücretlerinin Başbakanlık 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 03-01-01-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasına karar verdi.
7.3.2012

DAĞITIM Bilgi Gereği

KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

HEYET LİSTESİ1-

Hüseyin Silman

14.3.2012-21.3.2012

2-

Hüseyin Hergüner

11.3.2012-16.3.2012

3-

Latife Turganer

13.3.2012-17.3.2012

4-

Tuğyan Atıfsoy

15.3.2012-21.3.2012

5-

Nilsu Cürcani

13.3.2012-20.3.2012

6-

Damla Onurhan Şila

15.3.2012-17.3.2012

7-

İzge Arısal

14.3.2012-21.3.2012

8-

Orhan Atasoy

11.3.2012-16.3.2012

9-

Burcu Barın

13.3.2012-17.3.2012

10-

Begüm Küçük

11.3.2012-16.3.2012

11-

Evren Çavdır

15.3.2012-17.3.2012

12-

Erhan Erçin

14.3.2012-21.3.2012 (Vize Yok)

13-

Erol Tarhan

14.3.2012-16.3.2012 (Vize Yok)

KARAR NUMARASI: K(l 1)655-2012

FAHRİ TURİZM VE KÜLTÜR ATAŞESİ ÜNVANI VERİLMESİ

(Önerge No:555/2012) (T.Ç.K.B.)


Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'nde gösterildiği tarihten itibaren her ülkede izlenme rekorları kıran "Kurtlar Vadisi" filminin baş aktörü Necati Şaşmaz'a KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan olumlu görüş doğrultusunda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Turizm ve Kültür Ataşesi Ünvanı verilmesini onayladı.

7.3.2012

DAĞITIM Bilgi GereğiKKTC Başbakanlığı (RG) Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Dışişleri bakanlığı
Yüklə 346,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin