Handout Food. Anca Dinu, 02. 2016, Hamburg VocabularyYüklə 100,97 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü100,97 Kb.

Handout 5. Food. Anca Dinu, 7.02.2016, Hamburg
Vocabulary:

La piaţă: legume şi fructe, mâncare (at the market: fruits and vegetables, food):
morcov


ardei

ceapă


brocoli

roşie

mazăre

vânătă

cartof


usturoi

castravetemăr


pară


căpşună


banană


cireşe


pepene


portocalăpiersică


lămâie


strugure


peşte


pâine


ou


carne


cârnat


brânză


îngheţatăcroissantsalam


prăjitură
La restaurant (at the resaurant)
mâncare - food, supă – soup, ciorbă – sour soup, pizza, sarmale – meat rolls, grătar – barbeque

sare – salt, piper – pepper, zahăr – sugar, muştar – mustard

băutură – beverages, bere – beer, vin – wine, cafea – coffee, ceai – tee, suc – juice, apă – water

meniu – menu, bani – money, notă de plată – bill

ospătar – waiter, bucătar – cook, masă – table, scaun – chair

şerveţel – napkin, farfurie – plate, furculiţă – fork, lingură – spoon, linguriţă – teaspoon, cuţit – knife, pahar – glass, sticlă - bottlecald – hot, rece – cool, gustos – tasty, proaspăt – fresh
Grammar:

Conjuncţii (conjunctions)


 • Simple conjunctions: şi and, iar and, dar but, to, ci but, that, sau or, ori or, căci because, deşi although, dacă if, deoarece because, fiindcă because, încât so that.

 • Compound conjunctions: ca să to, in order to, dacă să if to, încât să so that, in order to.


Conjunctions of coordination establish the relations of:

 • addition: şi and, nici neither, şişiboth…and…, nicinicineither…nor…;

 • opposition: dar but, însă but, iar and, ci but – choice;

 • -alternative: sau or, ori or, sausaueither…or…, oriorieither…or…, fiefieeither…or…

 • conclusion: deci so, aşadar so, prin urmare accordingly, în concluzie in conclusion.


Conjunctions of subordination function as connectors between the main clause and the secondary clauses in complex sentences. They indicate attributive and circumstantial relations within the complex sentence:

 • neuter: that

 • cause: fiindcă because, pentru că because, deoarece because, căci because, din cauză că because, pe motiv că due to, întrucât because, având în vedere că taking into account that, provided that, de vreme ce since

 • consequence: încât so that, de so that

 • concession: deşi although, chiar dacă even if, chiar de even if, chiar să, cu toate că despite, în ciuda faptului că despite

 • condition: dacă if, de if, cu condiţia să, cu condiţia ca provided that, în caz că in case that

 • purpose: to, ca să in order to, pentru ca să in order to

 • time: în timp ce while, în vreme ce while, până ce until, până când until, până să before, după ce after, imediat ce as soon as, îndată ce as soon as, de cum as soon as, înainte să before, no sooner, ori de câte ori anytime, odată ce once

 • manner of action: ca şi cum as if, ca şi când as if, fără să without, pe măsură ce while

 • relation: cu privire la faptul că regarding, with respect to the fact that

 • exception: în afară de faptul că besides, exept for, în afara faptului că besides, exept for

 • opposition: în timp ce while, pe când while, în loc să instead

 • addition: pe lângă faptul că besides, după ce că besides


Substantive şi pronume în cazul genitiv (genitive nouns and pronouns)
In form, the genitive and the dative are identical in Romanian. In the discourse they have different functions.There are some formal contextual elements that help identify the case.

The genitive is required by a series of prepositions, verbs and adverbs.

The genitive indicates possession, belonging or origin. The case question of the genitive is al, a, ai, ale cui? whose?

In simple constructions or sentences, the noun in the genitive is placed after the noun that it modifies, in its immediate proximity: cartea profesorului the professor's book; mama Corinei Corina's mother; misterele Egiptului the misteries of Egypt; prietenii copiilor the children's friends, etc. In such simple combinations, the noun modified by the genitive takes the definite article.

If the modified noun takes the indefinite article, or if it is modified by one or more adjectives or by a noun in the accusative, the noun in the genitive will take the possessive or genitival article: o carte a profesorului a book of the professor's, cartea nouă a profesorului the new professor's book ; mama minunată a Corinei the wonderful mother of Corina; misterele fermecătoare ale Egiptului the enchanting misteries of Egypt; prietenii de la grădiniţă ai copiilor cihldren's friends from the kindergarten; acoperişurile de tablă ale caselor the tin roofs of the houses, etc.

The genitive case is required by many prepositions, such as: • asupra about, regarding: Discuţia asupra metodelor de evaluare a durat două ore. The discussion regarding the evaluation methods lasted for 2 hours.

 • contra against: Argumentele contra poziţiei mele nu au fost convingătoare. The arguments against my position were not convincing.

 • deasupra / pe deasupra over: Zborul deasupra / pe deasupra oceanului este fascinant. The flight over the ocean is fascinating.

 • înaintea / dinaintea / de dinaintea before: E liniştea dinaintea furtunii. This is the calm before the storm.

 • înapoia / dinapoia / de dinapoia behind: Curtea dinapoia casei e mică. The yard behind the house is small.

 • în faţa in front of: Suntem în faţa Ateneului Român. We are in front of the Romanian Atheneum.

 • din faţa in front of: Tânărul din faţa doamnei Alexandrescu este fiul ei? The young man in front of Mrs. Andreescu is her son ?

 • în spatele behind: Anton e tânărul care stă în spatele Mariei. Anton is the young man who is standing behind Maria.

 • din spatele behind: Cred că îl cunosc pe tipul din spatele Mariei. I think I know the young man behind Maria.

 • de-a lungul along, in: Am mers de-a lungul râului. We walked along the river.

 • de-a latul across: De ce stai aşa, de-a latul patului? Why are you laying like this, across the bed?

 • pe dinăuntrul inside: Pe dinăuntrul sufletului meu sunt cam tristă. Deep inside I am pretty sad.

 • pe dinafara out of: Pare bine informat, însă este total pe dinafara problemelor. He seems well informed, but in reality he is out of picture.

 • împrejurul around: Nu este decât pădure împrejurul caselor, altceva nimic. There isn't anything but forest around the houses.

 • în jurul around: Am dat ture vreo 10 minute în jurul statuii până au venit şi ei. We walked around the statue until they arrived.

 • din jurul around: Gardul din jurul grădinii nu e prea înalt. The fence around the garden is not too high.

 • în timpul during: Tinerii aceia au vorbit încontinuu între ei în timpul conferinţei. Those young people kept talking amongst themselves during the conference.

 • din timpul during: La o conferinţă discuţiile din timpul pauzelor sunt cele mai interesante. In a conference, the discussions during the breaks are the most interesting.

 • în cursul in, during: În cursul discuţiei aţi omis un argument important! You have omitted an importan argument during the discussion.

 • din cursul during, in: Cearta din cursul serii m-a întristat. The fight we had in the evening made me feel sad.

 • în decursul along , in, during: În decursul anilor am învăţat engleza destul de bine. I've learned English fairly well throughout the years.

 • la începutul at the beginning: La începutul recitalului nu a cântat prea bine. He did not play too well at the beginning of the recital.

 • de la începutul in the beginnig: Sonata de la începutul recitalului a fost plicticoasă. The sonata in the beginning of the recital was boring.

 • la sfârşitul at the end: A cântat superb la sfîrşitul recitalului. She sang beautifully at the end of the recital.

 • de la sfârşitul in the end: Liedul de la sfârşitul recitalului a fost minunat. The song at the end of the recital was wonderful.

 • la mijlocul at the middle: Am găsit informaţia necesară abia la mijlocul articolului. I found the necessary piece of information only at the middle of the article.

 • de la mijlocul in the middle: Scena de la mijlocul actului întâi m-a impresionat. The scene in the middle of the 1st act impressed me.

 • în mijlocul in the middle: De ce stai în mijlocul străzii – e periculos! Why are you standing in the middle of the street ? It's dangerous !

 • din mijlocul in the middle: Statuia din mijlocul parcului este teribil de urâtă! The statue in the middle of the park is terribly ugly.

 • din cauza because of: A pierdut totul din cauza propriei iresponsabilităţi. He lost everything because of his own irresponsibility.

 • în vederea for, to: Am făcut diverse lucruri utile în vederea plecării. I did many useful things preparing for the departure.

 • în privinţa regarding, related to: Stai liniştit în privinţa banilor: totul va fi bine. Don't worry about money, everything will be fine.

 • cu ocazia on, for (an event): Cu ocazia Crăciunului vă dorim fericire şi sănătate! We wish you happiness and health on the occasion of this Christmas.

 • în fruntea as a leader: Pe cine au ales în fruntea partidului? Whom did they choose as the leader of the party?

 • din fruntea who is a leader of: Politicianul din fruntea partidului este foarte tânăr! The politician who leads the party is very young.

 • în urma after, as a consequence of: În urma discuţiei am decis: rămân in Bucureşti. After the discussion I made my mind : I will stay in Bucharest.

 • în locul instead: Profesorul Popovici a vorbit în locul profesorului Berg. Professor Popovici spoke in place of professor Berg.

 • în numele on behalf of: — Iau cuvântul în numele colegilor mei. I am taking the floor on behalf of my colleagues.


Personal names in genitive-dative have some particular features in declension.

 • The feminine first names that end in -a (including foreign names) are declined like the common nouns with definite article (N.–A. Maria, G.–D. Mariei):

  • El este fratele Mariei (genitive). He is Maria's brother.

 • The feminine first names in -ca will have the ending -căi: Ilinca – Ilincăi, Rodica – Rodicăi, Anca – Ancăi, Florica – Floricăi, etc.

 • To form the genitive-dative of all masculine first names and of the feminine first names ending in consonant, -i, -u, etc., the definite article lui must be placed before the noun: lui Ion, lui Vasile, lui Alexandru, lui Mircea, lui Luca (masculine), lui Carmen, lui Mimi, lui Irinel, lui John, lui Alice.

  • Ea este sora lui Alexandru. (genitive). She is Alexandru's sister.


Pronumele în genitiv (genitive pronouns)

singular (the object owned)

plural (the object owned)
masculine and neuter

feminine

masculine

feminine and neuter

1st sing. ‘my’

meu

mea

mei

mele

1st pl. 'our'

nostru

noastră

noştri

noastre

2nd sing. 'your'

tău

ta

tăi

tale

2nd pl. 'your'

vostru

voastră

voştri

voastre

3rd sing. ‘his’, ‘her’

său , lui

sa, ei

săi, lor

sale, lor

3rd pl. 'their'

lor

lor

lor

lor


Exerciţii:

1. Scrieţi forma de genitiv a substantivelor (write the genitive form of the nouns):


tată - ……….…….. , mamă- ……….…….. , părinţi- …………...….. , rude- …..…………….. .
2. Treceţi pronumele din nominativ în genitiv, după model (change the pronouns from nominative to genitive, as in the model for the nouns): rudele …mele….(eu)

mama ………….(ele)

părinţii ………….(ele)

tatăl ………….(tu)

rudele ………….(ele)

mama ………….(voi)

rudele ………….(ei)

tatăl ………….(eu)

părinţii ………….(el)
mama ………….(ei)

părinţii ………….(voi)

mama ………….(ele)

tatăl ………….(noi)

mama ………….( ea)

rudele ………….(noi)

părinţii ………….(ei)

rudele ………….(voi)
tatăl ………….(ele)

rudele ………….(tu)

părinţii ………….(noi)

mama ………….( tu)

mama ………….(eu)

rudele ………….(el)

părinţii ………….(tu)

tatăl ………….(ea)
tatăl ………….(el)

părinţii ………….(ea)

tatăl ………….(voi)

mama ………….(noi)

tatăl ………….(ei)

părinţii ………….(eu)

mama ………….(el)

rudele ………….(ea)3. Scrieţi forma de genitive a următoarelor nume personale (write the genitive form of the following personal names):
supa ………………….(Anca)

sarmalele ………….…(Carmen)

prăjitura ………………(Luca)

cafeaua …………….…(Mimi)merele ………………(Andrei)

căpşunile ……………(Raluca)

îngheţata …………….(Irina)

vinul …………………(Matei)


4. Fill in the blanks with the appropriate conjunctions (deoarece, şi, deşi, sau, fiindcă, deci, dar):


Ralucăi îi place îngheţata, …….....îi face rău.

Vă rog să vă grăbiţi, ………….mi-e foarte foame. (Please hurry, ………..I am very hungry.)

Nu am mulţi bani, ………….comand doar un suc. (I do not have much money,………I order just a juice.)

Vreau o cafea…………un pahar cu apă.

Matei mănâncă un ou dimineaţa, ………………oul are multe proteine. (Matei eats an egg in the morning, ……………..the egg has many proteins.)

Alegeţi din meniu supă …….…ciorbă.………… îmi place gustul pepenelui, nu îmi plac sâmburii lui.

Yüklə 100,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə