Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 69 din 23. 10. 2003 privind rezultatele controlului asupra asigurăriiYüklə 124,52 Kb.
tarix21.03.2018
ölçüsü124,52 Kb.
#46159

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.69 din 23.10.2003

privind rezultatele controlului asupra asigurării

executării de către Departamentul de executare a deciziilor

judiciare şi subdiviziunile teritoriale a deciziilor

judecătoreşti cu privire la încasarea bunurilor materiale

şi a mijloacelor financiare în folosul statului pe

perioada anului 2002-01.04.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.254-261/49 din 25.12.2003

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa viceministrului

justiţiei dl V.Vieru, şefului Departamentului de executare a deciziilor

judiciare (în continuare DEDJ) dl I.Golubţov, şefului Direcţiei Ciocana

a DEDJ dl A.Chiosa, şefului Direcţiei Buiucani a DEDJ dl I.Furdui,

şefului Direcţiei Rîşcani a DEDJ dl R.Talmaci, şefului Direcţiei

Botanica a DEDJ dl N.Cristea, şefului oficiului Ialoveni al DEDJ dl

P.Meriacri, şefului-adjunct al Direcţiei securitate publică a MAI dl

Gh.Munteanu, şefului-adjunct al Direcţiei impozite şi taxe a IFPS dl

I.Fondos, directorului executiv al Secretariatului Consiliului

Creditorilor al Ministerului Finanţelor dna E.Boţan, viceministrului

ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului dna S.Dogotaru,

viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl A.Spivacenco,

şefului - adjunct al Direcţiei juridice a Departamentului Privatizării

dl N.Şendilă, directorului Î.S. "Mina de Piatră din Mileştii Mici" dl

N.Braga, a examinat rezultatele controlului asupra executării de către

Departamentul de executare a deciziilor judiciare şi subdiviziunile

teritoriale a deciziilor judecătoreşti cu privire la încasarea bunurilor

materiale şi a mijloacelor financiare în folosul statului pe perioada

a.2002-01.04.2003 şi

a constatat:

Departamentul de executare a deciziilor judiciare (F.Sabii,

I.Golubţov) n-a asigurat integral controlul asupra executării reale şi

în termene rezonabile a deciziilor judecătoreşti privind încasarea

bunurilor materiale şi mijloacelor financiare în folosul statului.

Astfel, în anul 2002 au parvenit spre executare 175,1 mii de

documente privind încasarea în folosul statului a sumei de 98,0

mil.lei, însă de fapt au fost executate 120,0 mii de documente în sumă

de 25,0 mil.lei (25,5%), rămînînd neexecutate circa 55,1 mii de

documente în sumă de 73,0 mil.lei (74,5%). Totodată, mai mult de 50 la

sută din documentele parvenite spre executare au fost restituite pentru

perfectare instanţelor care le-au emis (din lipsa informaţiei veridice

despre debitor), schimbarea modului de executare şi suspendare (art.355,

367 din CPC), sau expediate creditorului-urmăritor conform art.366 din

CPC.

În primele 3 luni ale anului 2003 au fost executate 42,4 mii dedocumente şi încasată în folosul statului suma de 7,1 mil.lei (14,4%).

Ţinîndu-se cont de documentele neexecutate în anul 2002, la 01.04.03 au

rămas neexecutate 64,3 mii de documente în sumă de 42,2 mil.lei, sau

85,6% din suma documentelor parvenite spre executare.

Aşadar, Direcţia Rîşcani (R.Talmaci) n-a executat 6,3 mii de

documente în sumă de 10,0 mil.lei; Direcţia Ciocana (A.Chiosa) - 0,5

mii de documente în sumă de 3,2 mil.lei; Direcţia Buiucani (I.Furdui) -

4,6 mii de documente în sumă de 3,1 mil.lei; Direcţia Botanica

(N.Cristea) - 1,8 mii de documente în sumă de 1,8 mil.lei; Direcţia

Centru (A.Bănărescu) - 2,0 mii de documente în sumă de 0,9 mil.lei;

oficiile Hînceşti (A.Bostan) - 1,8 mii de documente în sumă de 8,1

mil.lei; Orhei (Iu.Gheorghiţă) - 3,5 mii de documente în sumă de 5,7

mil.lei; Basarabeasca (E.Şevcenco) - 1,2 mii de documente în sumă de 2,5

mil.lei; Edineţ (Iu.Ţivirenco) - 2,4 mii de documente în sumă de 1,2

mil.lei; Briceni (A.Grossu) - 6,6 mii de documente în sumă de 1,0

mil.lei; Cahul (V.Arsen) - 3,2 mii de documente în sumă de 0,8 mil.lei;

Nisporeni (L.Guţan) - 0,3 mii de documente în sumă de 0,8 mil.lei. La

oficiul Anenii Noi (L.Ghevorghean) au rămas neexecutate documente în

sumă de 7,3 mil.lei; oficiul Ialoveni (P.Meriacri) - de 5,1 mil.lei;

oficiul Criuleni (E.Procofiev) - de 3,3 mil.lei; oficiul Străşeni

(M.Ţîrdea) - de 2,0 mil.lei etc.

Raportul statistic aprobat şi întocmit de către DEDJ este imperfect

şi nu prevede reflectarea reală a executării hotărîrilor de către

executorii judecătoreşti. Şi anume, în alineatul dării de seamă "Real

executat" sînt reflectate nu numai încasările reale conform documentelor

primite, dar şi titlurile executorii de reţinere din contul salariului

la locul de muncă, documente îndreptate spre executare în alte

subdiviziuni ale DEDJ.

De menţionat că evidenţa documentelor executorii (deciziilor) este

formală, iar datele din registrele personale ale executorilor nu

corespund celor din raportul statistic prezentat de subdiviziuni la

DEDJ. Numai în 7 cazuri acestea au fost denaturate cu circa 25,6

mil.lei, inclusiv la Direcţia Ciocana (A.Chiosa) - cu 1,3 mil.lei,

oficiul Edineţ (Iu.Ţivirenco) - cu 15,5 mil.lei, oficiul Căuşeni

(S.Grosu) - cu 7,1 mil.lei, oficiul Străşeni (A.Chiseliov)- cu 0,4

mil.lei, oficiul Cimişlia (A.Stasenco) - cu 0,5 mil.lei, oficiul Făleşti

(L.Ischimji) - cu 0,5 mil.lei, oficiul Donduşeni (V.Mititiuc) - cu 0,3

mil.lei etc.

La Direcţiile şi oficiile DEDJ au parvenit spre executare documente

de la organele abilitate cu drept de aplicare a sancţiunilor şi

amenzilor (Inspectoratul Fiscal de Stat, Comisariatul de Poliţie,

Poliţia Rutieră, Departamentul Control Financiar şi Revizie), care

contravin art.242, 270 şi 289 din CCA, acestea fiind perfectate fără a

se indica datele contravenientului (locul, timpul, adresele martorilor

şi ale părţilor vătămate etc.). Toate acestea au dus la tergiversarea şi

neexecutarea în termen a deciziilor respective şi expedierea lor pentru

perfectare. Ca rezultat, 70-80 la sută din documente au rămas

neexecutate. Astfel, în primul trimestru al anului 2003 Poliţia Rutieră

a remis DEDJ spre executare 53,3 mii de documente în sumă de 3,0 mil.lei

din care au fost expediate spre perfectare 10,3 mii de decizii în sumă

de 0,8 mil.lei (26,7%), inclusiv: Direcţia Ciocana a expediat 2,7 mii de

documente, Direcţia Rîşcani - 2,4 mii de documente, Direcţia Bălţi - 0,7

mii de documente, oficiile Anenii Noi - 1,7 mii de documente, Criuleni -

1,1 mii de documente, Ialoveni -1,2 mii de documente, Floreşti - 0,4 mii

de documente, Orhei - 0,3 mii de documente etc.

În perioada a.2002-2003 (I trimestru), Direcţia Buiucani a restituit

emitenţilor 7,7 mii de documente neexecutate în sumă de 2,9 mil.lei

(76,3%), încasarea taxelor de stat constituind doar 10,7 la sută din

sumele necesare pentru încasare şi 28,3 la sută din numărul documentelor

prezentate pentru executare forţată.

O situaţie alarmantă privind executarea documentelor executorii se

atestă şi la Direcţia Botanica. Astfel, din datoria de 3,8 mil.lei faţă

de buget (75 de titluri executorii) s-au încasat doar 19,2 mii lei

(0,5%), executîndu-se 21,3% din titlurile parvenite în perioada

nominalizată. Fără executare au fost restituite emitenţilor 4,1 mii de

documente, sau 36,9% din documentele primite pentru executare în

folosul statului în sumă de 1,0 mil.lei (11,9%).

La Direcţia Bălţi au parvenit de la IFS jud.Bălţi 149 de documente

în sumă de 40,9 mii lei privind încasarea amenzilor, însă ele conţin

date imperfecte (unii debitori nu sînt înregistraţi pe teritoriul

mun.Bălţi, la alţii lipsesc adresele etc.),ceea ce face imposibilă

executarea lor.

De menţionat că titlurile executorii privind încasarea datoriilor şi

taxelor în folosul statului nu se execută sau se execută contrar ordinii

prevăzute de CPC. Astfel, oficiul Anenii Noi, încălcînd prevederile

art.361 din CPC, a amînat executarea titlurilor executorii privind

încasarea în bugetul Casei Naţionale de Asigurări Sociale a sumelor de

606,2 mii lei - de la G.Ţ. "Pirojcov - Izvoraş" şi 772,7 mii lei - de la

Staţiunea Didactică Experimentală "Chetrosu". De fapt, oficiul a aplicat

sechestru pe bunurile SDE "Chetrosu", însă nu în favoarea statului, ci a

S.A. "Moldcominvest", astfel încălcîndu-se ordinea satisfacerii

pretenţiilor creditorilor-urmăritori (art.416-422 din CPC).

Direcţia Botanica n-a executat titluri executorii de încasare a

sancţiunilor financiare şi taxei de stat, parvenite de la IFS în sumă de

3,2 mil.lei, iar Direcţia Buiucani - în sumă de 229,5 mii lei, acestea

ulterior fiind restituite IFS din cauza neasigurării acţiunilor conform

prevederilor art.135, 136 din CPC.

Executorul judecătoresc (Direcţia Buiucani) dl M.Şchirca, încălcînd

art.388 din CPC, timp de un an nu execută titlul executoriu de încasare

de la S.R.L. "Patria" a sumei de 4,4 mil.lei în folosul S.A. "Termocom"

şi a sumei de 133,2 mii lei (taxa de stat) la buget, cu toate că acesta

deţine informaţia despre debitorii S.R.L. "Patria", care datorau firmei

circa 10,0 mil.lei.

Direcţia Buiucani (M.Şchirca), contrar pct.5 cap.II din

"Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a

bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate, uşor alterabile sau cu

termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în

posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor", aprobat prin

H.G. nr.972 din 11.09.01, care prevede că bunurile confiscate în baza

încheierilor instanţelor judecatoreşti se transmit IFS în termen de 20

zile de la data primirii titlului, timp de 5 luni n-a transmis IFS

pentru comercializare 74,3 mii litri de spirt rectificat (confiscat pe

cauza penală M.Scobioală), 4 telefoane mobile şi un aparat de

fotografiat. Ca rezultat, în buget n-au fost încasate circa 1,3 mil.lei.

De asemenea, Direcţia Ciocana (A.Chiosa, A.Răcilă) timp de 3 luni

n-a transmis IFS 120,0 mii litri de spirt (confiscat pe dosarul

nr.1 c/a-85/2002), iar din cantitatea de spirt sechestrată s-a stabilit

lipsa a 3,0 mii litri (120-117) în sumă de 33,7 mii lei. Pe parcurs, la

25.12.02, s-a luat decizia de a confisca pe acelaşi dosar încă 56,8 mii

litri de spirt, însă şi acesta a fost transmis IFS cu 5 luni mai tîrziu.

După finalizarea controlului (19.06.03) au fost încasate de la S.A.

"Aroma" în folosul statului 891,9 mii lei pentru 56,0 mii litri de

spirt, stabilindu-se lipsa a 0,8 mii litri în sumă de 13,2 mii lei.

La 18.04.02 la Direcţia Buiucani au fost înregistrate pentru

executare două titluri executorii de confiscare de la debitorul O.Repede

şi de la Departamentul pentru Combaterea Crimelor Organizate şi

Corupţiei al MAI (DCCOC) a costului obiectelor de contrabandă (2

convertizoare) în mărime de 231,5 mii dolari SUA (1,3 mil.lei) şi a

sumelor de 1,1 mii dolari SUA şi 3,8 mil.lei româneşti, care se aflau

la contul DCCOC. Pînă în prezent nu s-au încasat la buget sumele de 1,3

mil.lei, 1,1 mii dolari SUA şi 3,8 mil.lei româneşti, iar titlurile

neexecutate au fost remise instanţei judecătoreşti la 22.04.03.

La Direcţia Ciocana a fost înregistrat la 23.07.02 titlul executoriu

privind încasarea în folosul statului de la S.R.L. "Alecudricom" a sumei

de 1,3 mil.lei, care n-a fost executat timp de 6 luni. Ulterior,

executorul judecătoresc A.Botnaru a întocmit un proces-verbal (semnat de

doi martori, fără a se indica datele din buletinele de identitate), în

care se menţiona că firma nu se află pe teritoriul sectorului Ciocana,

ceea ce a determinat faptul ca titlul executoriu să fie remis instanţei

judecătoreşti pentru perfectare. Totodată, documentul nominalizat n-a

fost inclus în darea de seamă, prin ce s-au denaturat datele cu 1,3

mil.lei. Mai mult decît atît, la Direcţie nu se ţine evidenţa

corespondenţei de intrare şi ieşire a petiţiilor şi altor documente, nu

sînt înregistrate procesele-verbale întocmite de executori. La

procedurile de executare nu se fac înscrieri privind intrările şi

ieşirile documentelor (actelor, certificatelor) şi titlurilor executorii.

La 25.02.02 Judecătoria sectorului Botanica a transmis spre

executare Direcţiei Ciocana titlurile executorii de încasare de la S.A.

"Toamna de aur" a sumei de 314,3 mii lei (taxa de stat), care la

17.04.02 au fost remise emitentului fără a fi executate. De menţionat că

în titlurile executorii nu există nici o înscriere privind circulaţia

documentelor, fapt ce face imposibilă aprecierea motivului neexecutării

acestora, cu atît mai mult executarea lor, debitorii în această perioadă

reuşind să-şi înstrăineze bunurile.

Executorii judecătoreşti ai Direcţiei Ciocana (A.Chiosa, R.Ciuchitu,

M.Gudima, R.Ioniţă) n-au întreprins măsuri privind obţinerea informaţiei

referitor la deţinerea bunurilor materiale şi imobiliare de către

agenţii economici, transmiţînd unele titluri executorii instanţelor de

judecată pentru perfectare. Ca rezultat, n-au fost încasate taxe de stat

şi recuperate pagube materiale în sumă de 242,8 mii lei (de la S.R.L.

"Energostil" - 27,2 mii lei, S.R.L."Begorce" - 17,9 mii lei, "ÎMGFL-24"

- 63,2 mii lei, S.R.L. "Magic-Nord" - 6,8 mii lei şi de la cetăţeanul

A.Voinotinschi - 127,7 mii lei).

De asemenea, oficiile Cantemir (Ş.Starciuc) şi Hînceşti (A.Bostan,

T.Margine, L.Rotaru), nerespectînd prevederile art.359 din CPC, n-au

întreprins măsuri pentru încasarea forţată în folosul statului a circa

7,3 mil.lei (S.R.L. "Neluxon" - 3,9 mil.lei, S.R.L. "Fita" - 3,3 mil.lei

S.R.L. "Răscărachi" - 24,9 mii lei, G.Ţ. "Dionisie Călugăreanu" - 29,5

mii lei, Î.I. "Vasile Ţaţu" - 3,5 mii lei, S.R.L. "Dacia" - 1,9 mii lei,

S.R.L. "Cristian" - 24,4 mii lei etc.).

Executorul judecătoresc N.Golovco, încălcînd art.357-359 din CPC,

timp de 6 luni n-a asigurat încasarea integrală de la S.A. "Moldovagaz"

(pe trei titluri) a sumei de 3,2 mil.lei (taxa de stat, procedurile

vamale etc.) Astfel, la 01.04.03 datoria debitorului faţă de stat

constituia 1,3 mil.lei.

DEDJ, nerespectînd pct.9 din Hotărîrea Guvernului nr.312 din

15.03.02, n-a asigurat controlul asupra executării a 37 de documente

parvenite la Direcţia Rîşcani de la diferite instanţe judecatoreşti,

care au fost remise debitorului spre executare. Astfel, executorii

judecătoreşti V.Guleaeva, R.Gorobeţ n-au executat titlurile executorii

nr.1-5 din 22.12.99, nr.1-101/2000, nr.1-90/01 din 10.07.01 privind

încasarea de la I.Ghecev, N.Cazacu şi N.Pavlov în folosul statului a

corpurilor delicte (900 dolari SUA (300+200+400)), care se păstrau la

Procuratura Generală.

Cu toate că executorul judecătoresc dna N.Pogorevici (Direcţia

Centru) deţinea informaţia că corpurile delicte (2,0 mii dolari SUA)

ridicate în cadrul percheziţiei de la A.Bejan se păstrau la secţia

anchetă a Procuraturii, aceasta s-a adresat cu o scrisoare la MAI,

solicitînd transferarea mijloacelor în buget. Ca rezultat, titlul

executoriu (nr.1-27 din 12.07.99), parvenit la 01.07.02, timp de un an a

rămas neexecutat.

Pînă în prezent IFS jud.Orhei (M.Rusu) n-a realizat şi n-a

transferat în folosul statului costul corpurilor delicte confiscate (2

televizoare, 2 covoare moldoveneşti, un set de mobilă moale, un

videomagnetofon etc.), conform titlului executoriu nr.1-2/1997 din

31.03.97.

În pofida faptului că, conform actului din 20.06.02, oficiul

Basarabeasca (A.Demian) a transmis oficiului fiscal Cimişlia (V.Filipov)

bunuri în sumă de 62,0 mii lei, la 08.05.03 (după 11 luni) acestea au

întocmit 2 procese-verbale precum că ultimul a preluat de la A.Demian

bunuri numai în sumă de 18,3 mii lei. Însă controlul a stabilit că şefa

oficiului Basarabeasca E.Şevcenco a reflectat în darea de seamă

statistică pe anul 2002 procedura indicată ca real executată în sumă de

62,0 mii lei, astfel stabilindu-se lipsa de bunuri confiscate în sumă de

43,7 mii lei (62,0-18,3).

Conform titlului executoriu, parvenit la Direcţia Rîşcani la

29.10.02, privind încasarea de la Î.I."Impex-Drăguţanu" a sancţiunilor

financiare şi taxei de stat în sumă de 72,3 mii lei, a fost sechestrat

apartamentul debitorului, însă vînzarea imobilului pînă la finele

controlului n-a fost anunţată.

Întru executarea hotărîrii privind încasarea în folosul Ministerului

Finanţelor de la I.I. PCP "Basarabia" (Făleşti) a sumei de 26,1 mii

dolari SUA, oficiul Făleşti (L.Ischimji) a sechestrat 10 unităţi de

transport în valoare de 26,9 mii lei. Executorul judecătoresc a realizat

acest transport cu 11,1 mii lei, inclusiv 6 unităţi de transport,

realizate doar cu 4,1 mii lei, în loc de 19,9 mii lei. Astfel, titlul

executoriu a rămas neexecutat, bunurile sechestrate s-au realizat fără

organizarea unei licitaţii publice, iar mijloacele obţinute în urma

realizării (11,1 mii lei) timp de 4,5 ani n-au fost transferate la buget.

Cu toate că la Direcţia Centru (A.Bănărescu) au parvenit din

diferite instanţe judecătoreşti 831 de titluri executorii, emise în

perioada anilor 1997-2000, privind încasarea de la Ministerul Afacerilor

Interne a sumei de 5,3 mil.lei (datoriile la pensii, salarii, pagube

materiale şi morale, sancţiuni financiare), inclusiv 467 de titluri în

sumă de 455,5 mii lei, care constituie plăţile spre încasare la bugetul

de stat (taxa vamală, taxa de stat, sancţiuni etc.), executorul

judecătoresc V.Senic n-a întreprins măsurile respective pentru

executarea lor.

Executorii judecătoreşti M.Semionova, R.Furdui (Direcţia Centru),

nerespectînd art.359 din CPC, n-au întreprins măsuri pentru executarea

forţată a unor hotărîri, astfel nefiind încasate la buget taxa de stat,

amenzi în sumă de 338,6 mii lei (de la S.A. "Atex" - 28,4 mii lei, S.A.

"Elimus" - 43,2 mii lei, S.A. "Juniston" - 108,6 mii lei, S.A.

"Fenixcor" - 104,5 mii lei, S.A. "Adoxes" - 30,9 mii lei,

S.R.L."Meteofarm" - 7,1 mii lei şi de la Direcţia Poliţie Transport -

12,3 mii lei).

De asemenea, Direcţia Centru (Gh.Vlad, D.Manole, V.Glavan, V.Senic,

N.Pogorevici, L.Gheţiu) n-a executat titluri executorii în sumă de

1353,2 mii lei (amenzi şi taxe de stat), acestea fiind restituite

emitenţilor fără anexarea documentelor justificative (S.R.L.

"Clas-S" - 72,9 mii lei, S.R.L. "DAO-7" - 114,5 mii lei, Primăria

mun.Chişinău - 328,5 mii lei, Ministerul Sănătăţii - 63,3 mii lei,

Fondul Social - 36,5 mii lei, S.R.L. "Transconstrucţia" - 117,6 mii lei,

S.R.L."Progres & Co" - 5,7 mii lei, S.R.L. "Kvint-plus" - 59,2 mii lei,

S.A. "Camelortrex" - 40,3 mii lei, Î.S. "Moldtranselectro" - 226,8 mii

lei, S.R.L. "Versal" - 35,2 mii lei etc.). Totodată, executorii

judecătoreşti L.Castraveţ, V.Glavan, întocmind procese-verbale despre

neaflarea S.R.L. "Le-Go", S.R.L. "Spaidr" şi S.R.L. "Parisom" pe

adresele juridice respective, nu le-au expediat instanţelor

judecătoreşti. Cadrul juridic existent privind executarea deciziilor

judiciare nu prevede organul de competenţa căruia ţine căutarea

persoanelor juridice.

La oficiul Căuşeni au parvenit două titluri executorii privind

încasarea de la S.A."Elevator Kelley Grains" (I.Creascov) în folosul

Direcţiei Generale pentru Rezervele Materiale pe lîngă Guvernul RM a

contravalorii cantităţii de 5,2 mii tone de grîu în sumă de 6,7 mil.lei

şi a taxei de stat în sumă de 0,4 mil.lei. La 07.02.03 executorul

judecătoresc M.Sandu a propus debitorului să achite benevol datoria,

însă acesta nu s-a achitat. Ulterior, la 12.02.03, a fost întocmit un

proces-verbal de sechestru, în baza căruia au fost sechestrate bunuri în

valoare de 8,0 mil.lei, iar la 14.03.03 a fost anunţată licitaţia,

care, din lipsa solicitanţilor nu s-a desfăşurat.

La 07.04.03 şeful Direcţiei Generale pentru Rezervele Materiale pe

lîngă Guvernul RM dl I.Ţurcan a înaintat oficiului Căuşeni o cerere

privind amînarea procedurii de executare a titlului executoriu.

Legislaţia în vigoare nu prevede termenul amînării executării şi nici

forma prin care se aprobă astfel de amînare.

Oficiul Glodeni (N.Popanu) timp de 6 luni nu a întreprins măsuri

pentru încasarea forţată de la S.R.L. "Natla" (N.Podlesnaia) a amenzii

în mărime de 1,1 mil.lei, aplicată de către Departamentul Controlului

Vamal al RM, calificînd cazul conform art.366, 367 din CPC - debitorul

nu are bunuri. De fapt, controlul a stabilit că, conform datelor

Oficiului Cadastral Teritorial Bălţi, filiala Glodeni, la situaţia din

01.06.03, S.R.L. "Natla" avea înregistrate 3 imobile. Ca rezultat, în

folosul statului n-au fost încasaţi 1,1 mil.lei.

Oficiul Criuleni n-a executat titlul executoriu nr.5-183/99 din

31.05.99 pe cauza civilă la acţiunea Departamentului Controlului Vamal

(Vama Bălţi) către AŞP "Porumbeni" privind încasarea în folosul statului

a plăţilor pentru procedurile vamale şi penalităţii în sumă de 1,4 mil.

lei, cu toate că debitorul dispunea de bunuri imobile.

În anul 1996 Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova" a primit de la BC

"Moldova-Agroindbank" S.A. cinci credite în sumă totală de 6300,0 mii

lei, din care Combinatul de vinuri a utilizat 5923,8 mii lei (94,0%),

Subdiviziunea agricolă - 276,2 mii lei (4,4%) şi Mina de piatră - 100,0

mii lei, sau 1,6% din suma creditului. Întru asigurarea creditului, au

fost încheiate 8 contracte de gaj în sumă totală de 14,2 mil.lei, ceea

ce este cu 7,9 mil.lei, sau de 2,26 ori mai mult decît suma contractată

a creditului.

Pe parcursul anilor 1996-1998 Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova" a

achitat credite de bază BC "Moldova Agroindbank" S.A numai în sumă de

2479,0 mii lei şi dobînzi de 3175,0 mii lei. Conform titlului executoriu

nr.9-81/99 din 12.01.99 Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova" urma să achite

datoria faţă de BC "Moldova Agroindbank" S.A. În sumă de 4728,1 mii lei

(credit - 3820,5 mii lei şi dobînda - 907,6 mii lei). Executorul

judecătoresc al Judecătoriei Ialoveni dna E.Ursu a întocmit la 07.06.99

procese-verbale de sechestru pe bunurile gajate (vin) ale Î.S.

Sovhozul-fabrică "Moldova" în valoare de 6296,6 mii lei, însă nici un

fel de acţiuni în baza acestui sechestru n-au fost întreprinse.

În anul 1999 Î.S. Sovhozul - fabrică "Moldova" a achitat din credit

suma de 401,0 mii lei, în anul 2000 - 3420,0 mii lei, la 01.01.01

creditul de bază fiind totalmente achitat. Datoria la dobîndă în anul

1999 a fost achitată în sumă de 231,0 mii lei, în anul 2000 - 1224,6 mii

lei, în anul 2003 - 306,2 mii lei, sau cu 854,2 mii lei mai mult

(1761,8 - 907,6) decît prevedea titlul executoriu, deoarece Î.S.

Sovhozul-fabrică "Moldova" a achitat benevol creditul de bază în sumă

de 1575,5 mii lei şi dobîndă - 425,6 mii lei.

Întru executarea titlului executoriu nr.9-81/99 din 12.01.99 la

30.05.2000, a fost supusă sechestrului şi ulterior, la 25.07.2000 -

comercializată firmei "Ialovins" S.R.L. Fabrica de prelucrare a

strugurilor cu 3295,0 mii lei, iar la 14.08.2000 firmei "Frantis-Impex"

S.R.L. i-au fost realizate cisterne de aluminiu în valoare de 647,5 mii

lei, deşi, conform raportului de evaluare al S.R.L."Oxel-Imobil",

valoarea lor estimativă a constituit 1469,5 mii lei, ca rezultat

pricinuindu-se pierderi de mijloace financiare în sumă de 853,5 mii lei.

Comercializarea Fabricii de prelucrare a strugurilor şi a

cisternelor a fost efectuată fără calcularea TVA, respectiv, în sumă de

659,0 mii lei şi 129,5 mii lei.

Din mijloacele obţinute în urma comercializării Fabricii de

prelucrare a strugurilor în sumă de 3295,0 mii lei, Judecătoria Ialoveni

a transferat la contul BC "Moldova Agroindbank" S.A. suma de 3116,3 mii

lei (diferenţa în mărime de 178,7 mii lei rămînînd la dispoziţia

Judecătoriei), sau cu 13,9 mii lei mai mult decît taxa de executare,

conform art.368 din CPC (5%). Ulterior inspectorii fiscali au stabilit

că n-a fost calculată TVA în sumă de 519,4 mii lei din suma de 3116,3

mii lei, achitată de cumpărător, trecînd-o ca datorie la Î.S.

Sovhozul-fabrică "Moldova".

Din suma de 647,5 mii lei, încasată la 14.08.2000 de la

comercializarea cisternelor, executorul judecătoresc dl P.Meriacri la

19.12.2000 a transferat 380,0 mii lei în contul stingerii datoriei la

buget conform titlului executoriu. Din diferenţa de 267,5 mii lei de la

comercializarea cisternelor, taxa de executare, conform art.368 din CPC

(5%), constituie 32,4 mii lei, iar la suma de 235,1 mii lei lipsesc

documentele justificative.

Din patrimoniul Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova" a fost divizată Î.S.

"Combinatul de vinuri de Calitate din Mileştii Mici" şi Î.S. "Mina de

Piatră din Mileştii Mici", dar cu încălcarea pct.7 din H.G. nr.798 din

10.08.01 "Cu privire la divizarea patrimoniului Sovhozului-fabrică

"Moldova". Totodată divizarea Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova" a fost

efectuată conform actului suplimentar din 21.11.01, datele căruia diferă

de cele ale actului din 21.08.01. Actul de divizare conform situaţiei

din 01.07.01, întocmit la 21.08.01, precum şi actul suplimentar din

21.11.01 n-au fost semnate de către toţi membrii comisiei, fapt ce

contravine dispoziţiei Guvernului RM nr.1013/483 din 21.08.01.

La divizarea Î.S Sovhozul-fabrică "Moldova" au fost încălcate

prevederile art.32 din Legea cu privire la antreprenoriat şi

întreprinderi nr.845-XII din 03.01.92 şi H.G. nr.798 din 10.08.01. Actul

de divizare din 21.11.01 nu este bazat pe datele evidenţei contabile a

Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova", nu este confirmat prin descifrări şi

anexe, nu cuprinde toate prevederile referitoare la succesiunea de drept

asupra tuturor obligaţiunilor întreprinderii reorganizate faţă de toţi

creditorii şi debitorii ei. Datoriile indicate în actul de divizare nu

sînt confirmate prin listele debitorilor şi creditorilor şi prin acte de

verificare.

Acte de verificare între subdiviziunile structurale ale

întreprinderii în cauză nu se întocmeau. Ca urmare, la divizarea Î.S.

Sovhozul-fabrică "Moldova" trecerea datoriilor la întreprinderile

nou-create nu se confirmă prin documente justificative. Descifrările

datoriilor creditoare ale Î.S. "Mina de Piatră din Mileştii Mici" în

sumă de 4438,5 mii lei faţă de Combinatul de vinuri de calitate,

prezentate de ambele părţi, sînt totalmente diferite, fapt ce contravine

Legii contabilităţii.

Pe parcursul anului 2000 suma activelor şi pasivelor din bilanţul

Î.S. Sovhozul - fabrică "Moldova" a fost micşorată cu 54,7 mil.lei

(192,7-138,0), iar capitalul propriu - cu 60,9 mil.lei. Totalul

activelor şi pasivelor din bilanţul Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova" la

01.07.01 este mai mic cu 11,7 mil.lei decît totalurile înregistrate la

aceeaşi dată în bilanţurile subdiviziunilor Î.S. Sovhozul-fabrică

"Moldova" şi cu 5,1 mil.lei - decît datele din actul de divizare. În

bilanţul Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova" capitalul propriu este

reflectat în sumă de 111,2 mil.lei, iar în actul de divizare - cu 18,7

mil.lei mai puţin. Concomitent, în actul de divizare au fost majorate

şi sumele creditelor bancare - cu 71,3 mii lei, datoriile comerciale -

cu 5,3 mil.lei, datoriile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat

- cu 3,1 mil.lei şi datoriile faţă de buget - cu 15,4 mil.lei.

Prin demersul nr.7251 din 19.12.01, executorul judecătoresc dl

P.Meriacri a propus directorului Î.S. "Mina de Piatră din Mileştii Mici"

(N.Braga) să execute benevol, în termen de 3 zile, 40 de titluri

executorii, emise în perioada anilor 1997-2001, în sumă totală de 6,2

mil.lei (în folosul statului - 36 de titluri în sumă de 1,5 mil.lei)

faţă de debitorul Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova", ceea ce contravine

art.409 din CPC, deoarece Î.S. "Mina de Piatră din Mileştii Mici" la

etapa divizării avea datorii creditoare numai în sumă de 142,0 mii lei.

La 04.03.03 şeful oficiului Ialoveni dl P.Meriacri, încălcînd

art.357 din CPC, fără a propune debitorului executarea benevolă în

termen de 5 zile a titlurilor executorii, a întocmit un proces-verbal de

sechestru al bunurilor materiale ale Î.S. "Mina de Piatră din Mileştii

Mici", bazîndu-se pe procesul-verbal din 26.03.01 de sechestru al

bunurilor ultimei, aflate la bilanţul Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova"

pînă la divizare. La etapa comercializării Î.S. "Mina de Piatră din

Mileştii Mici" nu era subdiviziune a Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova",

dar întreprindere de stat separată cu statut de persoană juridică.

Despre sechestrarea bunurilor n-a fost informat Ministerul Ecologiei,

Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.

La 08.04.03 executorul judecătoresc dl P.Meriacri a încheiat un

contract de evaluare a bunurilor Î.S."Mina de Piatră din Mileştii Mici"

cu firma "Oxel-Imobil" S.R.L. Astfel, bunurile-proprietate de stat cu

valoarea reziduală de 2952,0 mii lei au fost evaluate de către firma

"Oxel-Imobil" S.R.L. la valoarea presupusă pe piaţă în mărime de 688,0

mii lei, bazîndu-se pe Standardele Internaţionale (SIE-2000) şi

Standardele Europene de Evaluare 2000 şi aplicînd coeficientul pentru

vînzare forţată în mărime de 0,75 (redus cu 25 la sută). Standardele

naţionale de evaluare n-au fost elaborate conform prevederilor art.18 şi

30 din Legea nr.989-XV din 18.04.02.

Ulterior, la licitaţia din 24.04.03, desfăşurată de către executorul

judecătoresc dl P.Meriacri, bunurile au fost vîndute S.R.L."Teolux

Garant" la preţul de 705,6 mii lei, fără a fi aplicată şi calculată TVA

în sumă de 141,1 mii lei, astfel nerespectîndu-se art.357, 412 din CPC,

art.203 (7) din Codul fiscal şi art.33 şi 35 din Legea cu privire la

proprietate nr.459-XII din 22.01.91.

Din suma de 705,6 mii lei, încasată de la S.R.L."Teolux Garant"

pentru bunurile procurate, BC "Moldova Agroindbank" S.A. i-au fost

transferate neîntemeiat 306,2 mii lei, Ministerului Finanţelor - 149,2

mii lei pentru datoriile la împrumut (datoria reală fiind de 142,0 mii

lei), 187,5 mii lei - la buget pentru taxa de stat, iar 62,7 mii lei au

rămas la contul oficiului Ialoveni.

La 11.09.03 Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău, prin decizia

sa, a anulat licitaţia din 25.04.03 de vînzare a imobilului Î.S. "Mina

de Piatră din Mileştii Mici" firmei "Teolux Garant" S.R.L, cu remiterea

procedurii la stadiul de executare a hotărîrilor instanţelor

judecătoreşti.

Contrar art.5, 27 din Legea contabilităţii şi Instrucţiunii

Ministerului Finanţelor, aprobată prin ordinul nr.85 din 09.10.96,

Direcţia Ciocana (A.Chiosa), oficiul Taraclia (N.Ponomarev) nu ţin

evidenţa mijloacelor băneşti depuse pe conturile de depozit şi nu indică

soldurile lunare, care trebuie să corespundă extraselor bancare.

Încălcînd art.292 din CCA, pct.250 din Instrucţiunea aprobată de

Ministerul Justiţiei prin ordinul nr.22 din 15.11.85, unele oficii au

ocolit conturile trezoreriale, depunînd pe conturile depozitare ale

judecătoriilor amenzile şi taxele în sumă de 844,1 mii lei, care timp

îndelungat s-au aflat în circuitul băncilor comerciale (oficiile Făleşti

- 503,5 mii lei, Sîngerei - 145,3 mii lei, Cimişlia - 3,0 mii lei,

Basarabeasca - 149,2 mii lei, Hînceşti - 21,5 mii lei, Leova - 12,1 mii

lei , Străşeni - 7,4 mii lei, Anenii Noi - 1,6 mii lei).

La Direcţii şi oficii actele de constatare a imposibilităţii de

executare, actele de sechestru al bunurilor materiale nu sînt documente

de strictă evidenţă şi nu sînt numerotate, nu se ţine registrul

evidenţei lor, fapt care a determinat imposibilitatea efectuării

controlului asupra mişcării lor.

La oficiile Soroca, Drochia, Camenca, Floreşti, Căuşeni, Căinari,

Bender şi Taraclia lipsesc registrele de evidenţă a chitanţierelor

pentru încasarea în numerar a mijloacelor financiare de la debitori,

prin ce se încalcă pct.11 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.294

din 17.03.98, iar în momentul eliberării lor persoanele responsabile nu

indică datele necesare (data întocmirii, adresele juridice, codul fiscal

al plătitorului), ceea ce face imposibilă efectuarea controlului sumelor

plătite.


Departamentul de executare a deciziilor judiciare nu dispune de un

sistem informaţional, o bază de date privind evidenţa statistică a

documentelor executorii, circulaţia lor, n-a aprobat un formular (dare

de seamă) care ar conţine toţi indicii privind activitatea structurilor

teritoriale şi, respectiv, a Departamentului.

Contrar prevederilor pct.12 din H.G. nr.312 din 15.03.02,

structurile teritoriale ale Departamentului de executare a deciziilor

judiciare (direcţiile şi oficiile) activează în lipsa regulamentelor

interne, aprobate de organul ierarhic superior.

Mai mult decît atît, Ministerul Justiţiei, nerespectînd prevederile

pct.11 din Hotărîrea Guvernului nr.34 din 15.01.02, pînă în prezent n-a

elaborat un act normativ care ar reglementa activitatea de executare a

procedurilor executorii, cu toate că pentru aceasta a fost stabilit un

termen de două luni.

Cancelaria de Stat n-a executat pct.10 din Hotărîrea Guvernului

nr.34 din 15.01.02 privind acordarea în termen de o lună a spaţiului

necesar pentru amplasarea Aparatului Central al Departamentului nou -

creat.


Încălcările şi neajunsurile depistate au fost condiţionate de

nivelul redus al obiectivităţii şi responsabilităţii persoanelor cu

funcţii de răspundere ale Departamentului de executare a deciziilor

judiciare, care n-au asigurat executarea deciziilor judecătoreşti cu

privire la încasarea bunurilor materiale şi a mijloacelor financiare în

folosul statului, şefului oficiului Ialoveni al DEDJ dl P.Meriacri, care

a încălcat CPC, Codul fiscal, precum şi de lipsa unui cadru normativ

care ar reglementa detaliat executarea deciziilor judecătoreşti.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările comise şi în baza

art.25,26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează activitatea nesatisfăcătoare a factorilor de

decizie ai Departamentului de executare a deciziilor judiciare (dnii

F.Sabii, I.Golubţov) şi structurilor teritoriale în anii 2002-2003 (I

trimestru) privind încasarea bunurilor materialele şi mijloacelor

financiare în folosul statului şi se cere:

1.1. Examinarea materialelor controlului efectuat la Departamentul

de executare a deciziilor judiciare şi subdiviziunile acestuia;

elaborarea şi asigurarea realizării unui program de măsuri pentru

lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate în activitatea

acestora, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare în conformitate cu

legislaţia în vigoare faţă de persoanele care au comis încălcări.

1.2. Efectuarea inventarierii totale a documentelor executorii şi a

sumelor care urmează a fi încasate în folosul statului.

1.3. Asigurarea evidenţei şi statisticii executării deciziilor

judiciare în folosul statului.

1.4. Crearea unei baze informative de date, care ar asigura

eficienţa executării de către subdiviziuni a documentelor executorii.

1.5. Urgentarea elaborării şi aprobării Regulamentului de activitate

a subdiviziunilor teritoriale.

1.6. Asigurarea corectitudinii întocmirii procedurilor de executare,

cu anexarea documentelor justificative privind executarea deciziilor

judiciare; ţinerii evidenţei corespondenţei de intrare şi ieşire a

documentelor (petiţiilor), precum şi a proceselor-verbale întocmite de

executorii judecătoreşti.

1.7. Efectuarea înscrierilor în titlurile executorii privind

circulaţia acestora de la o instanţă la alta.

1.8. Asigurarea transmiterii Inspectoratului Fiscal Principal de

Stat, spre comercializare în termenele prevăzute de legislaţie, a

bunurilor confiscate în folosul statului, precum şi a încasării

mijloacelor financiare provenite din comercializarea bunurilor

confiscate şi ridicate de la debitori.

1.9. Transmiterea de către Direcţia Buiucani (I.Furdui), spre

comercializare IFS, a 74,3 mii litri de spirt rectificat (în sumă de 1,3

mil.lei), confiscat pe cauza penală M.Scobioală şi păstrat la S.A.

"Aroma".


1.10. Încasarea în folosul statului a sumei de 2254,3 mii lei,

inclusiv de la S.A."Moldovagaz" - 1300,0 mii lei (Direcţia Rîşcani),

S.R.L. "Clas-S" - 72,9 mii lei, S.R.L. "DAO-7" - 114,5 mii lei, Primăria

mun.Chişinău - 328,5 mii lei, Ministerul Sănătăţii - 63,3 mii lei,

Fondul Social - 36,5 mii lei, S.A. "Atex" - 28,4 mii lei, S.A. "Elimus"

- 43,2 mii lei, S.A. "Juniston" - 108,6 mii lei, S.A. "Fenixcor" - 104,5

mii lei, S.A. "Adoxes" - 30,9 mii lei, S.R.L."Meteofarm" - 7,1 mii lei

şi de la Direcţia Poliţie Transport - 12,3 mii lei (Direcţia Centru).

1.11. Întreprinderea măsurilor privind executarea documentelor

executorii restante, inclusiv a sumei de 606,2 mii lei de la G.Ţ

"Pirojcov - Izvoraş" şi de 772,7 mii lei - de la Staţiunea Didactică

Experimentală "Chetrosu" (oficiul Anenii Noi); a plăţilor vamale în sumă

de 1,4 mil.lei de la AŞP "Porumbeni" (oficiul Criuleni), precum şi a

amenzii în sumă de 1,1 mil.lei de la S.R.L."Natla" (oficiul Glodeni).

1.12. Restabilirea în evidenţă de către şeful oficiului Basarabeasca

a lipsei de bunuri confiscate în sumă de 43,7 mii lei, cu

comercializarea lor şi transferarea mijloacelor la bugetul de stat.

1.13. Comercializarea de către Direcţia Rîşcani a apartamentului

confiscat de la S.R.L. "Impex-Drăguţanu" în valoare de 72,3 mii lei şi

transferarea mijloacelor la bugetul de stat.

1.14. Transferarea de către structurile teritoriale ale

Departamentului de executare a deciziilor judiciare în bugetul de stat a

mijloacelor financiare în sumă de 876,1 mii lei, neîntemeiat încasate pe

contul de depozit, inclusiv oficiile: Făleşti - 503,5 mii lei,

Sîngerei - 145,3 mii lei, Basarabeasca - 149,2 mii lei, Hînceşti - 21,5

mii lei, Leova - 12,1 mii lei, Străşeni - 7,4 mii lei, Cimişlia - 3,0

mii lei, Anenii Noi - 1,6 mii lei, Direcţia Ciocana - 2,0 mii lei.

1.15. Transferarea la bugetul de stat de către oficiul Ialoveni a

mijloacelor în sumă de 248,9 mii lei, inclusiv 13,9 mii lei - de la

comercializarea Fabricii de prelucrare a strugurilor şi 235,0 mii lei -

de la comercializarea cisternelor.

1.16. Efectuarea controlului asupra executării deciziei Colegiului

civil al Curţii de Apel Chişinău nr.22-296/03 din 11.09.03 de către

oficiul Ialoveni.

2. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat:

2.1. Elaborarea şi înaintarea propunerilor privind modalitatea de

calculare şi încasare a TVA la realizarea mărfii sechestrate de către

subdiviziunile Departamentului de executare a deciziilor judiciare.

2.2. Comercializarea de către IFS jud.Orhei a corpurilor delicte

confiscate (2 televizoare, 2 covoare, un set de mobilă moale, un

videomagnetofon etc.), cu încasarea mijloacelor băneşti la buget.

3. Se cere de la Procuratura Generală transferarea în bugetul de

stat a mijloacelor financiare (corpuri delicte) în sumă de 2,9 mii

dolari SUA (300+200+400+2000), ridicate în cadrul percheziţiilor şi

păstrate la secţia de anchetă.

4. Se informează Ministerul Justiţiei despre încălcările şi

neajunsurile existente în activitatea DEDJ, controlul insuficient asupra

executării deciziilor judecătoreşti cu privire la încasarea bunurilor

materiale şi a mijloacelor financiare în folosul statului, nerespectarea

de către persoanele cu funcţii de răspundere ale DEDJ a legislaţiei în

vigoare, precum şi despre neexecutarea pct.11 din Hotărîrea Guvernului

nr.34 din 15.01.02 privind elaborarea proiectelor de modificare şi

completare a actelor legislative şi normative respective şi se cere:

4.1. Elaborarea şi înaintarea spre aprobare Guvernului a actului

normativ privind reglementarea procedurilor de executare a deciziilor

judecătoreşti, cu stabilirea termenelor concrete de executare, precum şi

perfectarea actelor normative necesare pentru activitatea

subdiviziunilor teritoriale ale Departamentului de executare a

deciziilor judiciare.

4.2. Elaborarea, de comun acord cu Ministerul Finanţelor, a

mecanismului de evidenţă şi control asupra încasării bunurilor materiale

şi mijloacelor financiare în folosul statului.

5. Se cere de la Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării

Teritoriului determinarea corectitudinii evaluării şi comercializării

bunurilor Î.S. "Mina de Piatră din Mileştii Mici" în sumă de 705,6 mii

lei, cu întreprinderea măsurilor legale vizînd rezilierea contractului

cu S.R.L. "Teolux Garant", conform deciziei instanţei judecătoreşti.

6. Se cere de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

determinarea corectitudinii diminuării în anul 2000 a valorii activelor

şi pasivelor din bilanţul contabil al Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova" în

mărime de 54,7 mil.lei.

7. Se propune Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului

Fiscal Principal de Stat, Departamentului Control Financiar şi Revizie:

7.1. Intensificarea controlului asupra corectitudinii perfectării,

conform prevederilor art.242, 270 şi 289 din CCA, a deciziilor cu

privire la aplicarea sancţiunilor administrative, transmise spre

executare Departamentului de executare a deciziilor judiciare.

7.2. Elaborarea unor formulare unice de decizii, susceptibile pentru

executare în subdiviziunile Departamentului de executare a deciziilor

judiciare şi care ar cuprinde toată informaţia necesară pentru

executarea eficientă şi operativă a deciziilor.

8. Se ia act că:

8.1. Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău, prin decizia sa din

11.09.03, a anulat licitaţia din 25.04.03 de vînzare a imobilului Î.S.

"Mina de Piatră din Mileştii Mici", cu remiterea procedurii la stadiul

de executare a hotărîrilor instanţelor judecătoreşti.

8.2. Şeful oficiului Ialoveni al Departamentului de executare a

deciziilor judiciare dl P.Meriacri, responsabil de vînzarea imobilului

Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova" şi Î.S. "Mina de Piatră din Mileştii

Mici", efectuată cu încălcarea actelor normative şi legislative, a fost

eliberat din funcţie conform ordinului DEDJ nr.66 din 22.09.03.

8.3. Pe parcursul controlului (iunie 2003) au fost încasaţi în

folosul statului 891,9 mii lei pentru spirtul confiscat (56,0 mii

litri), conform deciziei suplimentare nr.1 c/a-85/2002 din 25.12.02, şi

realizat S.A. "Aroma".

9. Se cere de la Ministerul Finanţelor:

9.1. Ţinerea evidenţei stricte şi efectuarea controlului asupra

asigurării integrităţii veniturilor la buget, acumulate de către

oficiile teritoriale ale Departamentului de executare a deciziilor

judiciare;

9.2. Executarea pct.3 alineatul (2) din Hotărîrea Curţii de Conturi

nr.24 din 13.05.03 privind reglementarea modului de declarare a TVA la

comercializarea mărfurilor sechestrate.

9.3.Deschiderea în Trezoreriile teritoriale a conturilor

subdiviziunilor Departamentului de executare a deciziilor judiciare

pentru virarea mijloacelor financiare încasate în folosul statului.

9.4. Examinarea modului de reflectare în clasificaţia bugetară a

mijloacelor financiare încasate în folosul statului de către

Departamentul de executare a deciziilor judiciare.

10. Se propune Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor,

Departamentului statisticii, de comun acord cu Departamentul de

executare a deciziilor judiciare, să elaboreze şi să aprobe un raport

statistic, care ar reflecta detaliat activitatea Departamentului de

executare a deciziilor judiciare.

11. Se atenţionează Cancelaria de Stat a Republicii Moldova asupra

neexecutării pct.10 din Hotărîrea Guvernului nr.34 din 15.01.02 privind

atribuirea de spaţiu necesar pentru amplasarea aparatului

Departamentului de executare a deciziilor judiciare.

12. Se propune Băncii Naţionale a Moldovei verificarea la BC

"Moldova Agroindbank" S.A. a corectitudinii calculării şi încasării

plăţilor pentru cele 5 credite acordate Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova"

în sumă totală de 6300,0 mii lei, precum şi a dobînzii de 854,2 mii lei,

transferată de către Departamentul de executare a deciziilor judiciare

peste prevederile titlului executoriu (în urma comercializării Fabricii

de prelucrare a strugurilor şi a bunurilor Î.S. "Mina de Piatră din

Mileştii Mici").

13. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre încălcările

depistate în urma controlului, pentru luare de atitudine, şi se propune:

13.1. Examinarea rezultatelor controlului, cu aplicarea, conform

legislaţiei în vigoare, a sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele

cu funcţii de răspundere pentru încălcările comise la reorganizarea Î.S.

Sovhozul-fabrică "Moldova", întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.798

din 10.08.01.

13.2.Aprobarea unui act normativ, care ar reglementa detaliat

procedurile de executare a deciziilor judiciare, cu stabilirea

termenelor de executare a documentelor executorii.

13.3. Crearea condiţiilor necesare pentru activitatea

Departamentului de executare a deciziilor judiciare (asigurarea cu

sediu, calculatoare, transport, precum şi a accesului la bazele de date

ale Departamentului Tehnologii Informaţionale, Agenţiei de Stat Relaţii

Funciare şi Cadastru, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat etc.).

13.4. Examinarea posibilităţii de deschidere a unor magazine de

comercializare în folosul statului a bunurilor ridicate de la debitori.

13.5. Elaborarea şi aprobarea Standardelor Naţionale de Evaluare în

conformitate cu prevederile art.18 şi 30 din Legea nr.989-XV din

18.04.02.

14. Se transmit pentru examinare, după competenţă, Centrului pentru

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului

privind comercializarea ilegală de către şeful oficiului Ialoveni dl

P.Meriacri a bunurilor Î.S. Sovhozul-fabrică "Moldova", Î.S. "Mina de

Piatră din Mileştii Mici", precum şi alte materiale reflectate în

hotărîre.

15. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţa Preşedintelui

Republicii Moldova şi Parlamentului.

16. Despre executarea cerinţelor pct.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,

12 din prezenta hotărîre şi examinarea propunerilor din pct.13 al

prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de două

luni.
PreşedinteleCurţii de Conturi Vasile Pentelei
Chişinău, 23 octombrie 2003.

Nr.69.

Yüklə 124,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə