I partile contractanteYüklə 33,7 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü33,7 Kb.


CONTRACT DE COMERCIALIZARE A SERVICIILOR TURISTICE INTERNE Nr.……..Data………………
I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1 Societatea MARA BOUTIQUE TRAVEL S.R.L. in calitate de agentie de turism, imputernicita de tour operatorul-organizator al serviciilor turistice ce fac obiectul contractului, mentionat in anexa 1, numita in prezentul contract AGENTIA cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.186, sector 1, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5936/2010, Licenta Turism nr. 6454, telefon/fax 230.13.12 si 231.77.36, reprezentata prin Dra. Andreea Cojocarescu – Administrator

1.2 1.2 S.C. ……………… cu sediul in ………………….. inregistrata la Registrul Comertului cu nr. …………., reprezentata prin Dl./D-na…………………………………………………, in calitate de Turist, domiciliat in …………...………………………… …………………………………………………………...……………. Tel. .……………….……..................... legitimat cu B.I. seria ……..nr ………………au convenit încheierea prezentului contract, conform prevederilor legale in vigoare la data contractului.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Cumpărarea de catre turist a serviciilor turistice organizate de tour operatori sau prestate de hoteluri şi eliberarea documentelor de plată şi a documentelor de călătorie de către Agenţie.

2.2 Bonul de comanda se va elibera numai pentru servicii turistice neincluse in oferta proprie a Agentiei.

III. VALABILITATEA CONTRACTULUI

Contractul se considera incheiat in momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice si inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie. In cazul rezervarilor in lista de asteptare/la cerere contractul isi incepe valabilitatea in momentul confirmarii ferme a rezervarii.IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1 Pretul contractului este de _________________ si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A. Pentru platile efectuate de client prin intermediul cardurilor de debit/credit se aplica un comision de 1,5%.Daca turistul solicita emiterea facturii in lei pentru servicii exprimate in euro, Agentia o va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2,5%. Avansul este de ………………, iar plata finală se va face pană la data de.................. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.

4.2 Pretul se va plati in numerar sau virament in contul Agentiei la termenul stabilit in prezentul contract sau in anexe.

4.3 Pretul poate fi modificat dupa incheierea contractului si achitarea excursiei numai datorita unor imprejurari independente de Agentie.

4.4 Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile care preced data plecarii.

4.5 In cazul majorarii cu peste 10% a preturilor stabilite in contract, indiferent de motivele majorarii, Turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de Agentie, aceasta avand obligatia de a rambursa imediat Turistului toate sumele achitate, inclusiv comisionul.V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1 Obligatiile Agentiei si ale tour-operatorului organizator al serviciilor turistice rezervate :

A. Sa informeze Turistul despre continutul serviciilor turistice organizate de tour operatori si despre conditiile de plata.

In cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data.

B. Sa confirme calatoria cu cel putin 15 zile inaintea datei de plecare.

C. Tour-operatorul se obliga sa asigure serviciile prevazute in programul calatoriei – anexa 1 (transport, cazare, masa, vizitarea obiectivelor turistice etc), in caz contrar fiind obligat sa ofere Turistului alternative corespunzatoare pentru continuarea calatoriei fara majorarea pretului, fie sa restituie sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei. In cazul in care nu pot fi oferite Turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, Tour-operatorul trebuie sa asigure, fara costuri suplimentare, transportul retur al Turistului la locul de plecare, ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

D. Sa precizeze in programul calatoriei (anexa 1) numarul minim de persoane ce trebuie realizat pentru a avea loc calatoria, rezervandu-si dreptul de a anula calatoria cu minim 15 zile inaintea datei de plecare daca nu s-a constituit nr. de turisti necesar. In aceasta situatie, cu acordul partilor se poate modifica programul calatoriei initiale si pretul, pentru a facilita Turistului efectuarea unei alte excursii.

E. Sa furnizeze Turistului, inaintea incheierii contractului, informatii exacte privind calatoria rezervata (escale, conexiuni, categoria locului ocupat in mijlocul de transport, numele si adresa, nr. tel/fax ale organizatorului local sau al oricarei autoritati locale pentru situatii speciale, urgente s.a.)

F. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei,


Tour-operatorul/Agentia se obliga sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, turistul are dreptul sa accepte varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

5.2 Obligatiile Turistului:

A. Sa achite integral contravaloarea serviciilor turistice si de transport solicitate pana la data ………………………

In caz de neplata integrala pana la termenul stabilit, Agentia are dreptul sa invoce exceptia de neexecutare a contractului si sa anuleze rezervarea comandata de Turist.

In situatia nerespectarii datei de scadenta a facturii si cresterii semnificative a cursului valutar euro, serviciile exprimate in euro si achitate in lei vor fi recalculate la cursul folosit de Agentie in ziua platii.

B. Sa ia cunostinta de programele afisate de Agentie, tiparite in brosuri, cataloage, etc si de conditiile contractuale privind desfasurarea calatoriei.

C. Sa ia cunostinta de conditiile de inscriere, de plata si de participare la excursie, de termenele de rezervare si anulare a serviciilor impuse de hoteluri sau companii aeriene comunicate de Agentie.

D. Sa cunoasca si sa respecte legile din Romania, programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv : cazarea incepe la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei de iesire, regulile privind deplasarea in mijloace de transport, circulatia rutiera, precum si regulamentele de comportare in locuri publice si in institutii, in caz contrar suportand consecintele si sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si dotarile acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui aliniat.

E. Sa nu desfasoare activitati ilegale sau care incalca ordinea si linistea publica.

F. Sa nu solicite restituirea sumelor achitate in cazul intreruperii calatoriei din vina sa.

G. Sa suporte riscurile aparute datorita: deteriorarii sau pierderii documentelor de identitate sau calatorie ( bilet de avion, voucher etc.); imposibilitatii imbarcarii in mijlocul de transport din motive independente de Agentie; intarzierii sau absentei de la programul excursiei. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.

H. Sa achite la receptia hotelului serviciile suplimentare (telefon, minibar, spalatorie etc).

I. In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist.

J. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

K. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

L. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc.), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pt asigurari sociale, la zi.

M. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza la destinatie, fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

N. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

Orice cheltuiala generata de nerespectarea conditiilor din Cap. V, Art 5.2 va fi suportata de Turist.VI. ASIGURARI

6.1 Turistul este asigurat pt riscul de insolvabilitate sau faliment al Agentiei in baza Politei de Asigurare Seria I nr.25624 emisa de OMNIASIG din Calarasi, Str.Prelungirea Bucuresti,nr.21,bl.D26,parter;Tel:0242332470, precum si al Touroperatorului _____________, în contul căreia este vândut pachetul de servicii turistice achizitionat în baza prezentului contract si poate solicita despagubiri pt cheltuielile de repatriere si pentru neexecutarea contractului de comercializare a serviciilor turistice in urmatoarele conditii:

6.2.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.

6.2.2. Turistul poate solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 15 zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii, trebuind sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative.

6.2.3. Turistul va notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 zile calendaristice de la data confirmarii de primire.

6.2.4. In cazul in care, in termen de 15 zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

6.2.5. In termen de 10 zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de urmatoarele documentele justificative: a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; b) confirmarile de primire; c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative. Despagubirile nu pot depasi contravaloarea sumelor achitate de Turist conform contractului si sumele necesare repatrierii acestuia si vor fi achitate in termen de 30 de zile de la data primirii cererii de despagubire. Din despagubiri se va scade fransiza mentionata pe polita de asigurare, daca este cazul.

6.3 Agentia nu este raspunzatoare pentru niciun eveniment in care este implicat Turistul, de ex. : accidente de orice fel, deces, furturi, pierderi de bunuri, imbolnaviri, pagube materiale, daune morale, etc care nu sunt acoperite de asigurarile achizitionate de catre Turist.

6.4. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare, ce poate fi incheiata in Agentie.

In situatia restituirii penalizarilor prin intermediul asigurarii storno, Agentia va percepe o taxa de anulare de 50 euro/pers pentru a-si acoperi costurile de ofertare si rezervare.

NU DORESC SA INCHEI URMATOARELE POLITE DE ASIGURARE : STORNO................................Semnatura turist: ..........

VII. CONDITII DE ANULARE A CALATORIEI SI PENALIZARI :

7.1 In cazul anularii excursiei din vina Turistului, Agentia are dreptul de a retine penalizari conform art.7.2, acestea neputand depasi pretul calatoriei.

7.2 Termene de anulare Penalizari

Cu cel putin 30 de zile inaintea plecarii 20 euro sau contravaloarea primei nopti de cazare, dupa caz

Intre 20-29 zile inaintea plecarii 30 %

Intre 15-19 zile inaintea plecarii 50 %

Intre 0 - 15 zile inaintea plecarii 100 %

7.3 Incheierea contractului in termen mai scurt de 30 zile fata de data plecarii presupune acceptarea de catre Turist a prevederilor art. 7.2.

7.4 Conditiile specifice fiecarui serviciu turistic modifica si completeaza aceste conditii generale de vanzare.

7.5 In cazul anularii calatoriei din vina Agentiei, aceasta va restitui sumele achitate de Turist.

7.6 In situatia in care hotelierii percep Agentiei penalizari mai mari decat cele prevazute in prezentul contract, se aplica penalizarile mai mari.

7.7. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare, la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.VIII. FORTA MAJORA

8.1 Agentia nu raspunde si nu este obligata sa plateasca depagubiri Turistului in situatia in care calatoria se anuleaza sau nu se desfasoara conform contractului datorita aparitiei unor cazuri de forta majora prin acestea intelegandu-se circumstante anormale si imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca, si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse (ex. fenomene meteo, calamitati, epidemii, conflicte politice, razboi etc). In acest caz cheltuielile aparute vor fi suportate de Turist.IX. RECLAMATII

9.1 Daca turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea serviciilor turistice contractate ce va fi transmisa atat delegatului (ghid) firmei organizatoare / tour-operator, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului etc), precum si Agentiei.

9.2 Atat Tour-operatorul, Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona in maxim 48 de ore pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand sa o transmita tour-operatorului.

Tour-operatorul, dupa verificarea situatiei de la fata locului, va aproba acordarea de despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract sau va oferi alte servicii in compensatie.

9.3 Orice reclamatie formulata verbal sau dupa efectuarea calatoriei nu se va lua in considerare.

9.4 Turistul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul IX sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.X. LITIGII

10.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

10.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente. Pentru litigiile referitoare la neonorarea serviciilor turistice revandute de Agentie si organizate de alta firma de turism de tip tour-operator, va fi chemata in instanta firma organizatoare tour operatoare pentru plata eventualelor despagubiri catre Turist.

XI. CLAUZE SPECIALE

11.1 In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, aceasta are obligatia sa informeze Turistul cu cel putin 15 zile inaintea plecarii. Turistul trebuie sa comunice Agentiei in termen de 5 zile de la primirea instiintarii hotararea sa de a opta fie pentru reziliereacontractului fara plata de penalitati, fie pentru acceptarea noilor conditii ale contractului. In caz contrar modificarile se considera acceptate.

11.2 Serviciul turistic cumparat nu poate fi modificat de Turist decat cu acordul Agentiei si cu plata eventualelor diferente de cost aparute

11.3 Turistul va putea ceda contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in programul serviciilor turistice contractate, numai daca va anunta Agentia cu 15 zile inainte de plecare. Turistul – cedant si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia cedarii.

11.4 In cazul in care Turistul cumpara serviciile prin intermediul unui Reprezentant (persoana fizica sau alta agentie de turism revanzatoare) semnatarul contractului isi asuma toate obligatiile contractuale in numele persoanelor care efectueaza calatoria.

11.5 Agentia/Tour-operatorul nu raspund pentru modul in care sunt clasificate pe stele sau categorii unitatile de cazare, de alimentatie sau mijloacele de transport aferente pachetelor turistice. Clasificarea pe stele sau categorii este responsabilitatea exclusiva a autoritatilor.

11.6 Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele: Anexa 1- Servicii turistice rezervate, voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz, Confirmarea de rezervare a hotelului sau a tour-operatorului, Conditiile de calatorie si asigurare ale tour operatorilor, programul turistic, in cazul actiunilor turistice precum si cataloage/pliante/oferte/etc ale tour operatorilor, afisate, puse la dispozitia turistului etc. in format tiparit sau pe suport electronic.

XII. DISPOZITII FINALE

12.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

12.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

12.3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999.

12.4. Turistul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercilizare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta Agentiei.

12.5 Prin semnarea acestui contract Turistul este de acord cu dispozitiile acestuia si recunoaste ca a primit toate informatiile si documentele anexate prin care a luat cunostinta de toate conditiile de calatorie, rezervare, vanzare, plata, anulare si de asigurare ale pachetului de servicii. Deasemenea este de acord ca datele personale sa intre in baza noastra de date cu scopul primirii de informatii, oferte de tip newsletter. Agentia, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 27104, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document in scopuri de gestiune economico-financiara si administrativa, precum si de marketing, reclama si publicitate.Datele Dvs. nu vor fi dezvaluite unei terte persoane. Pe viitor, aceste date ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi NU.


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor Deasemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Agentie?

  • DA

  • NU


REPREZENTANT AGENTIE TURIST

Nume: Nume:

Semnatura:………………………………. Semnatura:…………………………………………….


MARA BOUTIQUE TRAVEL SRL

CALEA DOROBANTILOR NR. 186, Sector 1, COD POSTAL 010584 – BUCURESTI – ROMANIA

Tel/Fax: +4021-230.13.12; Tel: +4021-231.77.36; Mobil: +40(0)723.386.222

E-mail: mara@mara-boutique.ro; www.mara-boutiquetravel.ro
Yüklə 33,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə