İçindekiler; Önsöz …Yüklə 445 b.
tarix07.04.2018
ölçüsü445 b.İçindekiler ;

 • Önsöz …

 • Projenin kısa tanıtımı …

 • Proje ile ilgili bazı rakamlar …

 • Marinada verilecek hizmetler …

 • Projenin ticari şansı var mı ?

 • Bu yatırım niçin yapılmalıdır ?

 • Yaklaşık yatırım tutarı nedir ?

 • Proje nasıl finanse edilecek ?

 • Ticari ve idari yapılanma .. Bir fikir ??

 • Marina ve Sinop Kalesi Kültür Merkezi etkileşimi …

 • Marina’nın Sinop’a muhtemel katkıları…

 • Son söz …Ön söz ;

 • Bu projeye maddi veya manevi destek veren tüm Sinopluların ortak görüşleri ve sözleri:

 • ‘’ Bu proje öncelikle sosyal sonra ticari bir projedir. Projenin hayata geçmesi ile Sinop’a kazandırılacak bu tesis Sinop’ta kültür ve turizme bir sıçrama yaptıracaktır.”

 • ‘’ Projenin yatırımı yada işletilmesi aşamalarında kültürel ve doğal çevreye uyum ve estetik faktörler titizlikle en ön planda tutulmalıdır. ‘’

 • ‘’ Projenin uygulanması ve işletilmesi sırasında çıkar çatışması yaşanabilecek balıkçı esnafının menfaatine aykırı hiç bir işlem yapılmayıp aksine balıkçılara ek hizmet ve destek sağlanmalıdır. ‘’Uydu foto 1 (1216 m yüksekten):

 • 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve bu kanunun 37’inci maddesi uyarınca hazırlanan Yat turizmi yönetmeliğine göre yapılan Projeye uygun yer seçimi için; teknik, ticari, sosyal , çevresel ve kültürel tüm faktörler değerlendirilmiştir.Uydu foto 2 (660 m yüksekten):

 • 4 muhtemel yer arasından şehir merkezine olan yakınlığı, Tarihi Tersane ve Hapishane ile ilgili hazırlanan projeyle uyumu nedeni ile Hapishane önü en uygun yer olarak belirlenmiştir.Şematik anlatım 1 :

 • Buzhane burcu’ndan Kale Surlarının Güneybatı Burcu’nun önüne kadar olan dolgu saha çocukluğumuzda denizdi ve adı ‘’Derin Boğaz Ağzı’’ idi. Şu anda sadece yol ile deniz arasında kalan dolgu saha kaba hesapla yaklaşık 13-14 bin m2’dir.Şematik anlatım 2 :

 • Bu alanın 6000 m2 si balıkçılar için çekek alanı, olarak planlanmaktadır. Balıkçı ruhsatına sahip teknelerin bedelsiz olarak kullanacağı bu alan, tesviye edilip zemin düzenlemesi ve yolları yapılacak, yeşil alan ayrılacak ve tekne park düzeni belirlenecektir.

 • 3000 m2 si ise, hem balıkçıların hem de özel tekne sahiplerinin faydalanabileceği yürür vinç, kızaklı rampa ve diğer hizmetlerin verileceği bir hizmet alanı olarak düzenlenecektir.Şematik anlatım 3 :

 • Geriye kalan 4500 m2 ise gerek Sinop gerekse diğer limanlara bağlı özel tekneler için her türlü çağdaş marina hizmetinin sunulacağı uluslararası standartta bir marina alanı olarak düzenlenecektir.Proje ile ilgili bazı bilgiler 1 ;

 • Marina alanı için 8 ile 16 metre arasında toplam 80 teknenin bağlanabileceği ve su sirkülasyonunu engellemeyecek 4 adet çakma ayaklı küçük iskele planlanmaktadır. En büyüğü 60 m boyundadır ve mendireğin ucu ile arasında 170 m açıklık kalmaktadır.Proje ile ilgili bazı bilgiler 2;

 • Orta alana bir adet 40 tonluk yürür lift ve 6x15 m lift havuzu , elektrikli rampa ırgatı ve 5x12 m rampa havuzu planlanmaktadır. Lift ve rampa alanına teknik destek hizmet binaları ile 30 teknelik kara park alanı düşünülmektedir.

 • Balıkçı çekek alanına yollar ayrıldıktan sonra irili ufaklı yaklaşık 120-150 tekne çekileceği hesaplanmaktadır.Marinada verilecek hizmetler 1 ;

 • Aynı anda 80 yata bağlama hizmeti,

 • 40 tonluk yürür vinç ve kızakla çekek hizmeti,

 • Kısa süreli karaya çekme, alt yıkama, denize atma hizmetleri,

 • Aynı anda 30 özel tekneye çekek yeri hizmeti,

 • Çekek alanında elektrik, su ve aydınlatma hizmeti,

 • Boya, CTP, marangozluk, mekanik ve elektrik bakım hizmetleri,

 • Akaryakıt istasyonu,

 • İskelelerde her tekneye pedestallar ile elektrik, su, TV ve internet hattı,

 • Dalgıç hizmetleri,Marinada verilecek hizmetler 2 ;

 • Kumanya sağlama hizmetleri, tekneye kahvaltı ve yemek servisi

 • Sintine boşaltma, atık yağ alma, tekne temizlik ve çöp alma hizmetleri,

 • Duş, WC, Çamaşırhane, çamaşır yıkama ve ütü hizmetleri,

 • Sağlık kabini, anlaşmalı marina doktoru,

 • Cafe, Restoran, vb,

 • Marin malzeme satış noktası,

 • Turizm ofisi, rent a car/rent a bike /rent a boat,

 • Banka otomatları,

 • Berber / kuaför,

 • Kitaplık ve çalışma odası,

 • Her tekne için bir otopark yeri.Projenin ticari şansı var mı ?

 • Yapılacak yatırımla elde edilecek ticari gelir, Ege veya Akdeniz’de yapılacak bir proje ile kıyaslandığında, kısa vadede yatırımın geri dönüşünü hedefleyen yatırımcıları teşvik edecek düzeyde değildir. Diğer denizlerimizde son 20 yılda 22 marina üreten özel teşebbüs, Sinop’la daha doğrusu Karadeniz bölgesi ile ciddi olarak ilgilenmemiştir.

 • “Yap – İşlet - Devret” modeli ile yapılan marina projelerine devlet tarafından yer tahsis edilmesine, “Turizm Teşvik Belgesi” ve krediler sağlanıyor olmasına rağmen, özel teşebbüs; “Yat Turizmi” açısından riskli gördüğü Karadeniz bölgesinden uzak durmayı tercih etmektedir.

 • Günümüz koşullarında, Sinop’ta ve Karadeniz’de bulunan yat sayısına göre değerlendirme yapılırsa ve her zamanki ‘’Sinop’un sezonu çok kısa’’ nakaratı düşünülürse bu yatırımı yapmak ticari açıdan akılcı değildir.Risk alınmalı, bu yatırım yapılmalıdır..

 • Karadenizdeki mevcut yat turizmi potansiyeli ve iklim koşulları göz önünde tutulduğunda bu proje; bağlama, çekek hizmetleri ve marina alanındaki ticari işletmelerden gelecek gelirlere rağmen yapılan yatırımı 15-20 seneden önce karşılayamamaktadır.

 • Ancak tüm bu olumsuz tabloya rağmen önümüzdeki 5-10 yıl içinde meydana gelecek olumlu değişiklikler göz önüne alınarak risk alınmalı ve bu yatırım yapılmalıdır.

 • Tüm Karadenizde limana kayıtlı tekne sayısı en fazla il olan Sinop’ta marinaya , çekek ve bağlama yerlerine büyük ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç giderek artacaktır .Çünkü Karadeniz’in ekonomik çehresi ve hatta iklimi bile bir değişim sürecine girmiştir.Bu yatırım neden yapılmalıdır ? 1.

 • Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden Rusya ve Ukrayna hızla kalkınmaktadır. Nüfusa oranla dünyada en çok yat satılan ülkeler sıralamasında Rusya ve Ukrayna ön sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerden çıkan yatların, bakım, ikmal , uzun veya kısa süreli konaklama ve gezmek için gelebilecekleri en yakın dış liman Sinop’tur.

 • Sinop’a yurtiçi ulaşım kolaylaşmaktadır. Samsun Havaalanı gelişerek hizmet vermekte, Sinop’u Samsun , Ankara, İstanbul ve Kastamonu’ya bağlayan yollar yenilenmekte ve kısalmaktadır. Karadeniz sahil yolu tüm Karadeniz kıyısına canlılık getirecektir.

 • Dranaz tüneli hizmete alınmış ve Sinop karayolunu daha yakın daha kolay bir yol haline getirmiştir.

 • Sinop havaalanı tekrar faaliyete girmiş haftanın her günü karşılıklı uçak seferini karşılar yolcu kapasitesine erişilmiştir.Bu yatırım neden yapılmalıdır ? 2.

 • Yat sahiplerinin Karadenize gelmemelerinin sebeplerinden birisi de bakım, ikmal ve konaklama için, teknelerini güvenle bağlayıp, gerektiğinde karaya çekebilecekleri bir liman/marina olmamasıdır.

 • İstanbul’daki pek çok tekne sahibi marinaların fahiş fiyatlarından ve yer bulamamaktan yakınmaktadır. Karadenizli ve Ankaralı tekne sahiplerini %50 dolayında düşük bedelle hizmet vererek Sinop’a çekmek mümkündür.

 • Karadeniz’de kayıtlı tekne sayısı en büyük liman olan Sinop’ta yerli tekneler için bağlama ve çekek yeri ihtiyacı ciddi boyuttadır. Sinop’ta ve komşu illerde yaşayan tekne meraklıları bağlama, barındırma, çekme ve emanet etme sorunları nedeni ile tekne sahibi olma hayallerini ertelemekte ya da küçültmektedir.Yaklaşık yatırım tutarı :

 • Yatırım tutarının belirlenmesi için bir keşif projesi hazırlanmış iskele, rıhtım, bina, zemin kaplamaları ve benzeri kalemler Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) 2008 birim fiyat listesinden alınmış ve üstüne % 10 artış koyulmuştur.

 • Mekanik (ısıtma, havalandırma, temiz su – pissu tesisatı), elektrik, çevre aydınlatma, sınır çitleri fiyatlandırması “Bayındırlık Bakanlığı” birim fiyatlarına göre yapılmıştır.

 • Lift, ırgat, kızak, fener, telsiz, güvenlik, yangın , çekek yeri ve marina donanımları , dahili data hattı , internet ve uydu televizyon tesisatları ve danışmanlık hizmetleri ise genel piyasa araştırması ile fiyatlandırılmıştır.

 • Buna göre anahtar teslimi projenin ihtiyacı olan toplam yatırım tutarı kabaca X milyon YTL arasındadır.

 • Ayrıca işletme aşamasında ilk 2 yıl süre ile yaklaşık 1 milyon YTL ek işletme sermayesine ihtiyaç olacağı öngörülmektedir. TOPLAM İHTİYAÇ 4 ila Y milyon YTL dir.Tarihi Cezaevi ve Kültür Merkezi ile marinanın ilişkisi :

 • Bünyesinde, Deniz Müzesi, Cezaevi Müzesi, kültürel ve sanatsal etkinliklere olanak sağlayacak bu tarihi çevre, marina projesi için çok kuvvetli bir motivasyon unsurudur.

 • Türkiye’de marina projelerinde küçük de olsa otel izni verilmemektedir. Kültür merkezi içine yapılacak bir otel ve Tersane Semti’ndeki oteller Sinop Marina’ya önemli avantajlar sağlayacaktır.

 • Selçuklu ve Osmanlı döneminde tersane olarak kullanılan iç kale ile Sinop Marina birbirlerini tamamlayan unsurlar içermektedir. Oluşacak sinerji ve turistik cazibe, her iki tesisin de başarıya ulaşmasına yardımcı olacaktır.

 • Bodrum’da ve Antalya’da olduğu gibi marinanın Sinop Kalesi’nin Sur ve Burçları önünde yer alması önemli bir görsel zenginlik oluşturacaktır.Marinanın Sinoplu amatör tekne sahiplerine katkısı .1

 • Teknesinin boyu 5-6 m yi aşan her amatör Sinoplu tekne sahibinin kabusu yaz gelince tekneyi aklı kalmadan güvenle bağlayacak, kış gelince de tekneye hasar vermeden karaya çekme ve park edecek yer bulma sıkıntısıdır.

 • Bağlama amacı ile zaten sıkışık olan balıkçı barınağını balıkçılarla paylaşmaya yer kapmaya çalışır. Zaman zaman tatsızlıklar yaşanır. Her çıkışta demir alınır, her gelişte demir atılır, tutmaz bir daha atılır. Demir zincirleri, tonozlar, birbiri üstüne atılır, takılır, bazen kopar yada kesilir. Hava biraz esince uykudan kalkılır, gelip tekneler ipler tekrar tekrar kontrol edilir.

 • Ev uzak olduğu veya malzeme getirildiği için araba ile gelindiyse uzun uzun park yeri aranır. Araba çoğunlukla ve mecburen uygunsuz bir yere bırakılır.

 • Tekneyi çekme zamanı geldiğinde ; çoğunlukla eski yöntemlerle ve zor koşullarla , her seferinde tekne ve insan sağlığı riske atılarak, kazalar yaşanarak, kasım-aralık aylarında denize girip donularak tekneler çekilir.Marinanın Sinoplu amatör tekne sahiplerine katkısı .2

 • Teknede bir tamirat gerektiğinde usta bulmak kolay değildir. Ustayı uzun uzun ararsınız ama bulsanız bile çoğunlukla meşguldür. Alttan alıp bazen günlerce beklersiniz.

 • Tekne denizde bağlıyken veya karadayken elektrik/su kullanmanız gerekse bir sürü organizasyon, ricalar, ara kablolar, uzun hortumlar, bidonlar lazımdır.

 • Gerekli olan yağı,benzini yada mazotu alabilmek için arabalarla benzinliklere gidip kendi güvenliğinizi ve toplum güvenliğini tehlikeye atarak bidonlarla benzin taşımak mecburidir.

 • MARİNA bu sıkıntıların tamamını yok edecek , amatör tekne sahiplerinin daha huzurlu, daha rahat ve daha güvenli olmalarını sağlayacaktır.Marinanın Balıkçılara katkısı. 1

 • Teknelerini Balıkçı barınağında bağlayan özel teknelerin bir kısmının ve liman dışından gezi amaçlı gelen misafir teknelerin marinaya bağlayacak olması barınaktaki mevcut sıkışıklığı azaltacak ve geçimini denizden temin eden balıkçılar daha rahat yer bulacaklar, daha çabuk bağlayıp daha çabuk ayrılabilecekler ve zaman kazanacaklar.

 • En önemlisi, marina sahası yanına yapılacak olan düzenli çekek alanı ile bugüne kadar yaşadıkları çekek yeri sorunu bitecek ve belirli bir düzen intizam içinde teknelerini istedikleri zaman tekne boylarına göre ayrılan temiz , düzenli ve güvenli alana çekebilecekler.

 • Dileyen balıkçılar günlerce, saatlerce hazırlık yapıp kamyonlar, felekler, çelik telli ırgatlar yani tehlikeli düzenekler ile teknelerini çekmek yerine yapılan lift ve kızaklı rampa yatırımları ile teknelerini güven içinde ve zahmetsizce çektirebilecekler.Marinanın Balıkçılara katkısı. 2

 • Acil bir durumda teknenin kıçını , başını veya tamamını çok kısa süre içinde denizden kaldırıp gerekli bakımı kolayca yaparak zaman kazanacaklar.

 • Sinop limanına kayıtlı ve balıkçı belgesi sahibi 16 m ye kadar olan tekneler lift hizmetlerinden %50 indirimle yararlanacaklar.

 • Lift alanına kurulacak olan Akaryakıt istasyonundan ihtiyaç duydukları yakıt yağ vb. malzemeyi tekneleri ile yanaşmak sureti ile zahmetsizce alabilecekler.

 • Marinaya sürekli bağlayan özel teknelerin sayısının artması ile denizi bilen genç balıkçılar için kaptanlık, gemicilik, rehberlik vb. iş ve yan gelir imkanları oluşacak.

 • Balıkcının yakaladığı balığı Sinop içinde değerlendirmesi için ilave bir talep yaratılmış olacak.Marinanın Sinop’a genel katkısı 1..

 • Yatırım ve işletme sürecinde doğrudan istihdam artışı.

   • Yatırım sürecinde işgücü ve malzemenin bulunabilirliği oranında Sinop’tan temin edilmesi ve kullanılan paranın Sinop’ta kalmasına özen gösterilecektir
   • İşletme sürecinde ise Marina ve çekek yeri hizmetleri için 14 kadrolu personel ile başlanarak 5 yıl içinde 30 personele kadar çıkılacaktır.
   • Sadece marina sahası içinde yer alan bağımsız ticaret, bakım ve hizmet işletmeleri en az 25-30 kişi için ilave iş olanağı yaratacaktır.
 • İşletme sürecinde dolaylı istihdam artışı.

   • Zaman içinde sahipleri Sinop dışında yaşayan teknelerin sayısı artınca bu teknelerde kaptan, gemici, bakıcı vb. pozisyonlarda çalışanlara ihtiyaç doğacak ve bu ihtiyaç giderek artacaktır.
   • Özellikle Tersane semtinde bulunan oteller ve diğer esnafın işlerinde ve bağlantılı olarak eleman ihtiyaçlarında hissedilir bir artış olacağı öngörülmektedir.


Marinanın Sinop’a genel katkısı 2..

 • Turizm gelirlerinde doğrudan artış. (Aşağıda sıralanan aktiviteler güneş kum deniz gibi sadece 2,5 aylık bir sezona mahsus olmayıp en az 7 aylık bir sezonu kapsamaktadır.)

  • Sinoplu Tekneler dışında marinaya uzun süreli bağlama yapan, üst gelir grubundan tekne sahipleri ve misafirlerinin Sinop’a geliş gidişleri ve kalışları nedeni ile oluşacak ilave turizm geliri.
  • Marina nedeni ile dış ülkelerden ve diğer şehirlerden kısa süreli gezmeye veya bakıma gelecek tekneler nedeni ile oluşacak ilave turizm geliri.
  • Hafta içi veya hafta sonu tekne kiralayıp yelken sporu yapmak üzere, özellikle Ankara ve diğer komşu illerden gelecek gruplar nedeni ile oluşacak ilave turizm geliri.
  • Marina çatısı altında organize edilecek Dalış ve Balık tutma turları için yine Ankara ve komşu illerden gelecek gruplar nedeni ile oluşacak ilave turizm geliri.
  • Marina yeterince dolduktan sonra SKY işbirliği ile organize edilecek Uluslar arası Karadeniz Yat Yarışları nedeni ile oluşacak ilave turizm geliri. (Tüm karadeniz’de üçgen rotalı Yelkenli yat yarışları düzenlemek için en uygun yer Sinop Limanıdır)


Marinanın Sinop’a genel katkısı 3..

 • Sosyal ve Kültürel Katkılar

  • Marina ve çevresi; varlığı, turizme ve spora yönelik aktiviteleri personeli, Tekne sahipleri ve misafirleri ile Sinop sosyal yaşamına ciddi ölçüde bir canlılık getirecek, bu canlılık sadece yazın değil ilk ve sonbahar aylarında da hissedilecektir.
  • Marina sebebi ile olmasa da Sinop’a gelen yerli/yabancı turistler ve Sinoplular için tarihin, denizin, bağlı yatların ve yeşil alanların bir bileşeni olan güzel bir rekreasyon alanı oluşacaktır.
  • Limana, merkez ve sahil ilçelerinin tekne ile gezilebilir tüm kıyı ve koylarına bir bütün olarak bakıldığında marinada konaklama imkanı bulan motor yatların ve yelkenli teknelerin buralarda oluşturacağı hareket ve görsel zenginlik Sinop’un Karadeniz’in turizm merkezi imajını büyütecek ve pekiştirecektir.
  • Marina yönetmeliği gereği, marina yönetiminin ve bu kültüre aşina tekne sahiplerinin çevre konusundaki hassasiyeti (örneğin bir tekne denizde bağlı iken gerekli önlemleri almadan zımpara yapmak bile yasaktır) ilgili kurum ve kuruluşlara, diğer tekne sahiplerine ve esnafa iyi bir örnek oluşturacak ve zamanla çevre duyarlılığının artmasına katkıda bulunacaktır.


Son söz ;

 • “Sinop Marina” projemizi bizim kadar heyecanla sahipleneceğinize inanıyor ve

 • desteklerinizi bekliyoruz…

 • TEŞEKKÜRLER…
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə