İKY’nin Tarihsel GelişimiYüklə 445 b.
tarix21.08.2018
ölçüsü445 b.
#73819İKY’nin Tarihsel Gelişimi

 • İKY’nin Tarihsel Gelişimi

 • Temel Kavramlar

 • İnsan Kaynaklarının Stratejik YönetimiÖrgütün amaçlarına ulaşmak için tasarlanmış insan kaynakları faaliyetleridir.

 • Örgütün amaçlarına ulaşmak için tasarlanmış insan kaynakları faaliyetleridir.

 • Geleneksel olarak personel seçme, eğitim, performans değerleme ve ödüllendirme gibi alt işlevleri gerçekleştirir.Sistemin etkinliğini artırmak,

 • Sistemin etkinliğini artırmak,

 • Tüm çalışanların potansiyelini harekete geçirmek.

 • İK’ye ilişkin kararların tamamı verimlilik ve performansı etkilemektedir. Geleneksel olarak personel seçme, eğitim, performans değerleme ve ödüllendirme gibi alt işlevleri gerçekleştirir.Sanayi devrimi ekonomik, politik, hukuksal ve sosyal değişimleri beraberinde getirmiştir.

 • Sanayi devrimi ekonomik, politik, hukuksal ve sosyal değişimleri beraberinde getirmiştir.

 • İlk fabrika ile

  • Kitle üretimi
  • Mekanizasyon
  • Standardizasyon
  • Kente göç
  • Çalışan kadın sorunları
  • Sendika
  • Emek sömürüsü kavramları ortaya çıkmıştır.


Derebeyleri sanayici kimliğine bürünmüşlerdir.

 • Derebeyleri sanayici kimliğine bürünmüşlerdir.

 • İşçi ve işveren serbest irade ile anlaşmalar yapmaktaydı.

 • 16 saat çok düşük ücretler ile çalışma

 • Birim üretiminden kitle üretimine geçiş

 • Standart üretim ve mekanizasyon

 • Moneter ekonomik sisteme tamamiyle geçiş

 • Ev ekonomisinin çöküşüDevlet sanayi sistemine uzun bir süre müdahale etmemiştir. Fakat örgütlenme çalışmaları sonrasında “koalisyon yasağı” delinerek işçilere işverenlere karşı birleşmişlerdir.

 • Devlet sanayi sistemine uzun bir süre müdahale etmemiştir. Fakat örgütlenme çalışmaları sonrasında “koalisyon yasağı” delinerek işçilere işverenlere karşı birleşmişlerdir.

 • Robert Owen’ın desteği ile Sendikalar Yasası’nın çıkışıSanayinin kente kaymasından dolayı “göç” ve “işçi sınıfı” kavramları da ön plana çıkmıştır.

 • Sanayinin kente kaymasından dolayı “göç” ve “işçi sınıfı” kavramları da ön plana çıkmıştır.

 • “Ataerkil aile” göçten sonra yerini “çekirdek aile”’ye bırakmıştır.

 • Ekonomik yetersizliklerin baskısı ile kadın çalışma hayatına atılmış ve “çalışan kadın” ile “çalışan kadının sorunları” başlıkları ön plana çıkmıştır.

 • Derebeyleri işveren sınıfını oluşturdu.

 • Zanaatkarlar ise nitelikli işgücü rolünü benimsediler.İşçi sınıfının baskısı ile işletmelerde salt personelin kaydını tutan ve ücret bordrolarını hazırlayan “personel yönetimi” kuruldu.

 • İşçi sınıfının baskısı ile işletmelerde salt personelin kaydını tutan ve ücret bordrolarını hazırlayan “personel yönetimi” kuruldu.

 • Toplu pazarlık anlayışı gelişmiştir. Fakat personel yöneticileri işçinin yanında değil “işveren temsilcisi” gibi hareket etmektedir.Çokuluslaşma, Otomasyon kavramları ön plana çıkmıştır.

 • Çokuluslaşma, Otomasyon kavramları ön plana çıkmıştır.

 • Çokuluslu şirketler kendi bilgilerini yatırım yaptıkları ülkelere taşıdılar fakat yönetim sorunları ile karşılaştılar.

 • Otomasyon kitle üretiminden süreç üretimine geçişi başlattı.Otomasyon ile iş kazaları, meslek hastalıkları gibi sağlık ve güvenlik sorunları azalırken üretimdeki verimlilik artmıştır.

 • Otomasyon ile iş kazaları, meslek hastalıkları gibi sağlık ve güvenlik sorunları azalırken üretimdeki verimlilik artmıştır.

 • Fakat işsizlik de artmıştır.

 • Birinci kuşak sanayi devriminde üretebilmek sorunken ikinci kuşak sanayi devriminde satabilmek sorun olmuştur.

 • Bu sorunlar TKY anlayışının önem kazanmasında rol oynamıştır.İç ve dış müşteri kavramları

 • İç ve dış müşteri kavramları

 • TKY prensipleri:

  • Kalitenin önemi
  • İç müşteri ve tedarikçi anlayışı
  • Sürekli iyileştirme
  • Sıfır hata
  • Ana sorunların belirlenmesi


TKY felsefesi stok sorunlarının önüne geçse de personel yönetimi ile birlikte çalışanların iş hayatındaki sorunlarının önüne geçmekte yetersiz kalmıştır.

 • TKY felsefesi stok sorunlarının önüne geçse de personel yönetimi ile birlikte çalışanların iş hayatındaki sorunlarının önüne geçmekte yetersiz kalmıştır.

 • Buna bağlı olarak İKY anlayışı ve İK departmanları kurulmuştur.Bilgi teknolojileri kavramı ortaya çıkmıştır.

 • Bilgi teknolojileri kavramı ortaya çıkmıştır.

 • Bilgi teknolojileri verilerin kayıt edilmesi, saklanması, belirli bir işlem dizisinden geçirilerek bilgi üretilmesi, üretilen bu bilgilerin düzenlenmesi, saklanması ve nakledilmesini mümkün kılan teknolojileri ifade etmektedir.Bilgi ;

 • Bilgi ;

  • 1950-1960 yıllarında formalite kaynağı
  • 1960-1970 yılları arasında genel destek
  • 1970-1980 yılları arasında yönetimin örgütü kontrol etmede kullanabileceği önemli bir faktör
  • 1980 sonrasında ise stratejik bir kaynak olarak kabul edilmektedir.


Özellikle bilgi toplumuna geçişin hızlanması ile birlikte İKY anlayışı da yetersiz kalmış ve bu noktada Stratejik İKY ve Yetkinliğe Dayalı İKY anlayışları geliştirilmiştir.

 • Özellikle bilgi toplumuna geçişin hızlanması ile birlikte İKY anlayışı da yetersiz kalmış ve bu noktada Stratejik İKY ve Yetkinliğe Dayalı İKY anlayışları geliştirilmiştir.Strateji

 • Strateji

 • Stratejik Yönetim

 • Vizyon

 • MisyonEski yunanca; “stratos” (ordu) + “ago” (yön vermek)

 • Eski yunanca; “stratos” (ordu) + “ago” (yön vermek)

 • Latince “stratum” (yol, çizgi)

 • Sözlük anlamı; bir amaca varmak için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatı olarak söylenebilir.Rakiplerin faaliyetlerini inceleyerek amaçlara varmak için belirlenmiş nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur.

 • Rakiplerin faaliyetlerini inceleyerek amaçlara varmak için belirlenmiş nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur.

 • Bir başka tanıma göre; örgütün esas amaçlarını, politika ve faaliyetlerini mantık çerçevesi içerisinde bütünleştiren ve örgütün bütün halinde amaçlarına yürümesini sağlayan bir model veya plandır.Kıt kaynaklar,

 • Kıt kaynaklar,

 • Rakiplerin yetenekleri ve niyetlerindeki belirsizlik,

 • Pazardaki belirsizlik,

 • Zaman ve konuma bağlı koordinasyon gerekliliği konularında kendilerine bir yol haritası çizme ihtiyaçları vardır.Yönetim; örgütün amaçlarını gerçekleştirmek üzere örgütün sahip olduğu madde ve insan kaynaklarını kullanarak, bu amaçlara ulaşma bilimi ve sanatıdır.

 • Yönetim; örgütün amaçlarını gerçekleştirmek üzere örgütün sahip olduğu madde ve insan kaynaklarını kullanarak, bu amaçlara ulaşma bilimi ve sanatıdır.

 • Stratejik yönetim ; Uzun dönemde işletmenin yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak, ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kar üzerinde getiri sağlayabilecek işlerin yönetimidir.Belli bir zaman diliminde işletmenin bulunmak istediği yeri göstermektedir.

 • Belli bir zaman diliminde işletmenin bulunmak istediği yeri göstermektedir.

 • Gelecekte işletmenin olmak istediği noktadır.Türk Telekom: İletişimde müşterilerimizi geleceğe taşıyan en doğru adres olmak.

 • Türk Telekom: İletişimde müşterilerimizi geleceğe taşıyan en doğru adres olmak.

 • Ağaoğlu İnşaat: Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını sağlamak ve bu sayede Yaşam Mimarlığı felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan yaşam pratiğine aktarmak.İş Bankası: Lider, öncü ve güvenilir banka konumunu sürdürerek, müşterilerin, hissedarların ve çalışanların, Türkiye’de en çok tercih ettikleri banka olmak.

 • İş Bankası: Lider, öncü ve güvenilir banka konumunu sürdürerek, müşterilerin, hissedarların ve çalışanların, Türkiye’de en çok tercih ettikleri banka olmak.İşletmenin varoluş amacıdır.

 • İşletmenin varoluş amacıdır.

 • İşletmenin yaptığı iş ve bu işi yaparken benimsediği değerleri, yaklaşımları, felsefeyi ve aynı işi yapan diğer işletmelerden farklı olan hususları kapsamaktadır.Türk Telekom: Müşteri odaklı entegre iletişim çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde müşterilerimize hızlı, kaliteli, ekonomik hizmetler sunmaktır.

 • Türk Telekom: Müşteri odaklı entegre iletişim çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde müşterilerimize hızlı, kaliteli, ekonomik hizmetler sunmaktır.

 • Ağaoğlu İnşaat: İnsanların en eski ihtiyaçlarından biri olan yuva ihtiyacını modern, sağlam, estetik ve çevreyle uyumlu olarak sağlamak.İş Bankası: Müşterilerin ihtiyaçlarını hızlı, etkin ve kaliteli olarak karşılamak, hissedarlara yaratılan değerin daha da büyümesini sağlamak ve çalışanlarımızı en iyi performanslarını vermesi için teşvik etmektir.

 • İş Bankası: Müşterilerin ihtiyaçlarını hızlı, etkin ve kaliteli olarak karşılamak, hissedarlara yaratılan değerin daha da büyümesini sağlamak ve çalışanlarımızı en iyi performanslarını vermesi için teşvik etmektir.Tanım

 • Tanım

 • İKY’ne Stratejik Yaklaşım

 • Örgütsel Atiklik ile İnsan Kaynaklarının Stratejik Yönetimi Arasındaki İlişki

 • Geleneksel İK ve İK’na Stratejik Yaklaşımın Karşılaştırılması

 • İKY’de Stratejik KararlarİKSY, örgütün çizdiği vizyon doğrultusunda sahip olduğu insan kaynağını, saptanan amaçlara doğru yönlendirme sürecidir.

 • İKSY, örgütün çizdiği vizyon doğrultusunda sahip olduğu insan kaynağını, saptanan amaçlara doğru yönlendirme sürecidir.

 • İşletme stratejinin bir parçasıdır, uzun faaliyetleri kapsar.

 • Amaç rekabet avantajı elde etmektir.1970’lerin sonunda Harvard Üniversitesi

 • 1970’lerin sonunda Harvard Üniversitesi

  • İnsan kaynakları yönetimi politikalarının belirleyicileri ve sonuçları
  • 4 politika:
   • İşgören etkisi
   • İnsan kaynakları akışı
   • Ödüllendirme
   • Çalışma sistemi


1980’lerin başında Michigan Üniversitesi

 • 1980’lerin başında Michigan Üniversitesi

  • İnsan kaynaklarının stratejik yönetimi ile örgüt stratejileri, yapısı, görevi ve insan kaynakları yönetimi arasında ilişki araştırılmıştır.
  • Dört anahtar kontrol sistemi:
   • Personel seçme
   • Değerlendirme
   • Ödüllendirme
   • Geliştirme sistemleri örgüt stratejisi ile bütünleşmiştir.


Rekabet üstünlüğü sağlamak ve sürdürmek,

 • Rekabet üstünlüğü sağlamak ve sürdürmek,

 • Genel işletme stratejisini desteklemek ve güçlendirmek,

 • Günlük sorunlar üzerinde fazlasıyla yoğunlaşmaktan kaçınmak,

 • Çevresel değişimlerle başa çıkmak,

 • Yöneticilerin katılımını sağlamak,

 • Stratejik planları eyleme dönüştürmek.Takım çalışmasına uygun bireyler,

 • Takım çalışmasına uygun bireyler,

 • İletişimi yüksek bir çalışma grubu,

 • Gelişmeye odaklanmış bir anlayış elde edilir.Bu süreçte karşımıza çıkan anahtar kavram stratejik bütünleşmedir.

 • Bu süreçte karşımıza çıkan anahtar kavram stratejik bütünleşmedir.

 • İçsel İK uygulamalarıyla, dışsal işletme stratejilerin uyumlaştırma çabası olarak tanımlanır.

 • Dört stratejik bütünleşme düzeyi bulunmaktadır:

  • Yönetsel Bağlantı
  • Tek Yönlü Bağlantı
  • İki Yönlü Bağlantı
  • Bütüncül Bağlantı
Örgütsel amaçlar ile örgüt çevresi arasında bir bağlantıları İK stratejileri ile elde edebilmek,

 • Örgütsel amaçlar ile örgüt çevresi arasında bir bağlantıları İK stratejileri ile elde edebilmek,

 • İK uygulamalarını destekleyecek ve özendirecek bir düzenleme yapmak,

 • İK yöneticisinin sorumluluğunu İK ve hat yöneticileri ile paylaşmasını sağlamaktır.Örgütün amaçları doğrultusunda insan kaynaklarının amaçları belirlenir.

 • Örgütün amaçları doğrultusunda insan kaynaklarının amaçları belirlenir.

 • Bu amaçlara nasıl ulaşılacağına dair stratejiler belirlenir.

  • Yeni personel alma veya almama,
  • Örgütte yenilik yapma stratejisi,
  • Yüksek veya düşük ücret ödeme stratejisi,
  • Geniş kesimlere hizmet sunma stratejisi vb.


Yöneticiler rakiplere göre yetenek, bilgi ve eğitim olarak yeterli düzeyde mi?

 • Yöneticiler rakiplere göre yetenek, bilgi ve eğitim olarak yeterli düzeyde mi?

 • Personel kadrosu yeterli miktarda ve kalitede mi?

 • Yöneticiler üst kademelere terfi ettirilebilecek şekilde eğitilmişler mi?

 • Sendikalarla etkili iletişim kurulabilmiş mi?

 • Personel ilişkileri politikası etkili mi? (İşe alma, motivasyon, değerleme, terfi, eğitim, ücretlendirme vs…)

 • Düşük iş gücü maliyetlerinin durumu nedir?

 • Personelin işletmeye bağlılık ve sadakat durumu nedir?

 • İşletmenin danışma personeli miktarı ve kalitesi nedir?Planlama: Gelecekte sayı ve nitelik açısından personel ihtiyacının belirlenmesi, tespit edilmesidir.

 • Planlama: Gelecekte sayı ve nitelik açısından personel ihtiyacının belirlenmesi, tespit edilmesidir.

 • Aday toplama ve seçim: Gelecek için potansiyel çalışanların izlenmesi ve toplanması için yapılan faaliyetlerdir.

 • Kariyer geliştirme: Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlaması, diğer işlevsel alanlarla ilgili bilgi ve becerilerinin artırılmasıdır.Ücret ve ödemeler: Örgütlerde ikramiye, hisse senedi, kar payı ve ödemelerin örgütsel seviyelerde kullanılma derecesini ve kapsamını içermektedir.

 • Ücret ve ödemeler: Örgütlerde ikramiye, hisse senedi, kar payı ve ödemelerin örgütsel seviyelerde kullanılma derecesini ve kapsamını içermektedir.

 • Eğitim ve geliştirme: Farklı örgütsel seviyelerdeki çalışanlara verilecek eğitimin miktarıdır.

 • İletişim: İnsan kaynakları konularının örgütün her tarafına iletilmesi, örgüt içerisinde yoğun bir iletişimin oluşmasını sağlayarak karar verme aşamasına örgütün bütününün katılımını sağlamaktır.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə