İlhamə MƏHƏMMƏD qızı babanli “Dədə Qorqud” etl-in kiçik elmi işçisiYüklə 21,27 Kb.
tarix26.06.2018
ölçüsü21,27 Kb.
#54938

İLHAMƏ MƏHƏMMƏD qızı BABANLI

Dədə Qorqud” ETL-in kiçik elmi işçisiİş telefonu: (+99412) 5390212
İmeyl: ilhamebabanli1@rambler.ru
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1978-ci il avqustun 12-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1984-1994-cü illərdə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 247 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1994-1998-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsində “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” ixtisası üzrə təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1998-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin magisratura pilləsində “Türkologiya” ixitisası üzrə təhsili alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • Ailəlidir, üç övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2007-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti Türkologiya kafedrasının dissrtantı olub. Hazırda „Kitabi-Dədə Qorqud“da feil“ mövzusunda dissertasiya üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003-cü ildən BDU-nun «Dədə Qorqud» ETL-də kiçik elmi işçi.
TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan dili

 • “Kitabi-Dədə Qorqud”un dili

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2000, Azərbaycan, Bakı. M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu. magistrantların ali məktəblərarası elmi konfransı.

 • 2000, Azərbaycan, Bakı. M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu. Magistrantların ali məktəblərarası elmi konfransı.

 • 2011, Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş „Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları“ mövzusunda II Respublika elmi-metodiki konfransı.

 • 2013, Azərbaycan, Bakı. „B.Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri“ mövzusunda elmi konfrans.

 • 2015, Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan folklor məcmuələrində milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2017, Azərbaycan, Bakı. Akademik Ağamusa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2000, „Orxon-Yenisey abidələrinin və Kitabi-Dədə Qorqudun dilində ismi birləşmələr“.Tezis. M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu. Magistrantların ali məktəblərarası elmi konfransının tezislər məcmuəsi.

 • 2007, „Kitabi-Dədə Qorqud dastanında anaya münasibət“. Məqalə. Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı. N 6(60). Bakı.

 • 2008, „Orxon-Yenisey abidələri və Kitabi-Dədə Qorqud dastanında feili birləşmələr“. Məqalə. Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı. N 6(66). Bakı. Səh.74-76.

 • 2009, „Göytürk abidələri və „Dədə Qorqud“un dilində sadə cümlə“. Məqalə. Bakı Universitetin xəbərləri (Humanitar seriya). N2. Səh.42-50.

 • 2010, Söz birləşmələri – ismi birləşmələr. „Dədə-Qorqud dünyasl“. Məqalə.Bakı Universiteti. Səh.163-183.

 • 2010, „Dədə Qorqudun dilində cümlənin ifadə, məqsəd və intonasiyasına görə növləri“. Məqalə.Bakı Universiteti. Səh.114-118.

 • 2011, „Dədə-Qorqud dastanlarında işlənmiş yaxınmənalı (sinonim) feillər haqqında“.Məqalə. Bakı Universiteti. Səh. 84-87.

 • 2011, „Dədə-Qorqud dastanında sinonim feillər və onların tədrisdə tətbiqi“. Məqalə. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş „Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları“ mövzusunda II Respublika elmi-metodiki Konfransının materialları. Səh. 100-102.

 • 2012, „Dədə-Qorqud“ dastanında işlənmiş yaxınmənalı (sinonim) feillər. Məqalə. Dədə-Qorqud dünyası. Bakı. Səh.176-183.

 • 2013, „Kitabi-Dədə Qorqudun dilində feillərin omonimliyi. Məqalə. „B.Çobanzadə Və Türkologiyanın müasir problemləri“ mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, səh.192-197.

 • 2015, „Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında ad+feil tipli söz birləşmələri“. Azərbaycan folklor məcmuələrində milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü mövzusunda Respublika elmi Konfransının materialları. Elm və təhsil. Bakı. Səh.227-230.

 • 2016, „Dədə Qorqud dastanlarında feil, onun tarixi inkişafı və tədqiqi“. Məqalə. Filologiya məsələləri. N11. Bakı. Səh.179-183.

 • 2016, „Kitabi-Dədə Qorqud və Orxon-Yenisey abidələrinin dilində sadə cümlə“. Məqalə. Filologiya məsələləri.Bakı, 139-143.

 • 2017“Kitabi Dədə-Qorqud” da və yazılı abidələrimizdə işlənmiş müştərik arxaik feillər.

 • Akademik Ağa Musa Axundovun 85 illiyinə həsr olunmuş „ Beynəlxalq Elmi konfransın materialları“.“Elm“ Bakı.

 • 2017,“Derivative verbs with lexical morphem-la in “The book of Dede Korkut” European Journal of Literature and Linguistics/ Ausria Vienna.№3/p/26-29.

 • 2017, «О лексико семантическом анализе архаических глаголов в Китаби Деде Коркут». Мова и культура, выпуск 27, том 6, с, 127-131,Украина.

 • 2017, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında feilin xəbər şəkli”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilşilik İnstitutu. “Tədqiqlər”.s.109-119

 • 2017, “Azərbaycan dilində feillərin ümumi mənzərəsinə dair”. BDU-nun xəbərləri.

Yüklə 21,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə