Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii MoldovaYüklə 305,45 Kb.
səhifə33/33
tarix05.01.2022
ölçüsü305,45 Kb.
#75914
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Dinamica schimburilor comerciale
ianuarie-iulie 2014

ianuarie-iulie 2015

mil. dolari SUA

structura, %

în % faţă de anul 2013

mil. dolari SUA

structura, %

în % faţă de anul 2014

Export – total

1376,6

100

102,6

1157,8

100

84,1

inclusiv în:ţările Uniunii Europene (UE-27)

719,8

52,3

118,7

722,1

62,4

100,3

ţările CSI

457,9

33,3

85,8

292,8

25,3

63,9

alte ţări

198,9

14,4

99,1

142,9

12,3

71,9

Import – total

2994,0

100

97,5

2325,8

100

77,8

inclusiv din:ţările Uniunii Europene (UE-27)

1478,6

49,4

108,3

1139,4

49,0

77,1

ţările CSI

810,7

27,1

85,4

586,2

25,2

72,3

alte ţări

704,7

23,5

93,2

600,2

25,8

85,2

Balanţa comercială

-1617,5

x

93,6

-1168,0

x

72,2

Gradul de acoperire a importului prin export

46,0%

x

2,3 p. p.

49,8%

x

3,8 p. p.

Sursă: Biroul Naţional de Statistică
Exporturile după destinaţie
În ianuarie-iulie curent au crescut exporturile către ţările Uniunii Europene cu 2,3 mil. dolari (+0,3%). Totodată, exporturile către ţările CSI s-au diminuat semnificativ, cu 165,1 mil. dolari (-36,1%), iar către alte ţări - cu 56 mil. dolari (-28,1%), respectiv.
Exporturile pe grupe de mărfuri
Analiza evoluţiei exporturilor de mărfuri în ianuarie-iulie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014, relevă reducerea livrărilor la majoritatea grupelor de mărfuri: s-a micşorat volumul exportului de produse medicinale şi farmaceutice cu 41,8 mil. dolari, îmbrăcăminte şi accesorii – cu 35,9 mil. dolari, cereale şi preparate pe bază de cereale – cu 23,2 mil. dolari, băuturi alcoolice şi nealcoolice cu 20,7 mil dolari, carne şi preparate din carne – cu 13,5 mil. dolari, articole din minerale nemetalice – cu 13,4 mil. dolari, fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe – cu 10,9 mil. dolari, mobilă şi părţile ei - cu 8,8 mil. dolari, zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere – cu 7,1 mil. dolari, grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate – cu 6,1 mil. dolari, vehicule rutiere – cu 5,8 mil. dolari, încălţăminte – cu 5,8 mil. dolari, maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora – cu 5,7 mil. dolari, hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză – cu 4,7 mil. dolari, hrană destinată animalelor – cu 4,2 mil. dolari, minereuri metalifere şi deşeuri de metale – cu 4,2 mil. dolari etc. Totodată, s-au marcat creşteri la exportul de seminţe şi fructe oleagenoase – cu 13,3 mil. dolari, legume şi fructe – cu 7,7 mil. dolari, alte echipamente de transport – cu 3,6 mil. dolari etc.
Evoluţia exporturilor de mărfuri în ianuarie-iulie 2014-2015

volumul cărora a depăşit 70 mil. dolari SUA

Sursă: Biroul Naţional de Statistică
Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-iulie 2015 au constituit 760,8 mil. dolari, cu o pondere de 65,7% din total exporturi şi s-au diminuat cu 11,3% faţă de perioada similară a anului 2014. Reexporturile de mărfuri în ianuarie-iulie 2015 s-au micşorat cu 23,5% faţă de perioada corespunzătoare a anului 2014, însumînd 397 mil. dolari și constituind o pondere de 34,3% din total export.
Importurile după ţările de origine
În ianuarie-iulie 2015 importurile au totalizat 2325,8 mil. dolari, cu 22,3% mai puţin faţă de perioada corespunzătoare din anul 2014. Volumul importurilor din ţările Uniunii Europene a scăzut cu 339,2 mil. dolari, din ţările CSI - cu 224,5 mil. dolari şi cel din alte ţări – cu 104,5 mil. dolari, respectiv.
Importurile pe grupe de mărfuri
În ianuarie-iulie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite – cu 93,7 mil. dolari, gaz şi produse industriale obţinute din gaz – cu 52,4 mil. dolari, vehicule rutiere - cu 49,4 mil. dolari, produse medicinale şi farmaceutice – cu 47,3 mil. dolari, maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice – cu 39,2 mil. dolari, fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe – cu 38 mil. dolari, energie electrică – cu 33,8 mil. dolari, maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora – cu 21,3 mil. dolari, alte articole diverse – cu 19,2 mil. dolari, articole din minerale nemetalice – cu 18 mil. dolari, materiale plastice prelucrate – cu 17,2 mil.dolari, carne şi preparate din carne – cu 15,2 mil. dolari, maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale – cu 14,2 mil. dolari, cereale şi preparate pe bază de cereale – cu 12,7 mil. dolari, hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză – cu 12,6 mil. dolari, îmbrăcăminte şi accesorii – cu 12,5 mil. dolari, articole prelucrate din metal – cu 12,5 mil. dolari, fier şi oţel – cu 12 mil. dolari, băuturi – cu 11,5 mil. dolari, mobilă şi părţile ei – cu 11,1 mil. dolari, maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor – cu 11,1 mil. dolari, produse şi preparate alimentare diverse – cu 10,3 mil. dolari, uleiuri, esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate – cu 10 mil. dolari, cauciuc prelucrat – cu 9,3 mil. dolari, aparate şi echipamente de telecomunicaţii – cu 8,7 mil. dolari, peşte, crustacee, moluşte – cu 8,4 mil. dolari, produse lactate şi ouă de păsări – cu 6,8 mil. dolari, încălţăminte – cu 6,5 mil. dolari etc. Totodată, au sporit importurile de instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (+5,9 mil. dolari), metale neferoase (+5,8 mil. dolari), tutun brut şi prelucrat (+4,6 mil. dolari) etc.
Evoluţia importurilor de mărfuri în ianuarie-iulie 2014-2015

volumul cărora a depăşit 209 mil. dolari SUA

Sursă: Biroul Naţional de Statistică
Structura importurilor de mărfuri indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.
Persoanele fizice au importat în ianuarie-iulie 2015 mărfuri şi produse în valoare de 43 mil. dolari sau cu 41,7% mai piţin decît volumul importat în aceeaşi perioadă a anului 2014. Diminuarea importurilor a fost determinată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-40%) cărora le-au revenit 89,7% din importurile realizate de persoanele fizice.  1. Sfera socială


Cîștigul salarial mediu nominal brut al unui salariat din economia națională în luna iulie 2015 a constituit 4882,6 lei şi s-a majorat cu 12,8% față de luna iulie 2014, în termeni nominali și cu 3,9% - în termeni reali. În sfera bugetară cîştigul salarial mediu lunar a constituit 4603,3 lei și s-a majorat cu 22,3% față de iulie 2014. În sectorul real al economiei cîştigul salarial mediu lunar a înregistrat 4997,9 lei și a crescut cu 9,6%, respectiv.
Salarii mai mici decît media pe țară în iulie 2015 au fost plătite în domeniul artă, activități de recreere şi de agrement – 3113,3 lei, activități de cazare și alimentaţie publică – 3219,2 lei, agricultură, silvicultură și pescuit – 3233,9 lei, activități de servicii administrative şi de suport – 3739,9 lei, comerț cu ridicata și cu amănuntul – 4054,1 lei, învățămînt – 4122,9 lei, tranzacții imobiliare – 4316,4 lei, transport și depozitare – 4541,4 lei, sănătate și asistență socială – 4726,5 lei și construcții – 4762,1 lei. Salarii mai înalte au fost achitate în domeniul activităţii financiare şi de asigurări – 10121,3 lei, informații și comunicații – 9640,5 lei, alte activităţi de servicii – 7183,5 lei, activități profesionale, științifice și tehnice – 6854,3 lei, administrație publică – 6604,3 lei, industrie – 5076,0 lei etc.
La oficiile forței de muncă în ianuarie-august 2015 au fost înregistrați 30,6 mii șomeri, cu 20,4% mai mult decît numărul acestora înregistrați în perioada similară a anului 2014. În cîmpul muncii au fost plasaţi circa 11 mii şomeri, cu 0,1% mai mult, respectiv. Din totalul şomerilor înregistraţi, au beneficiat de ajutor de şomaj circa 4 mii persoane, numărul acestora fiind cu 5,5% mai mic faţă de ianuarie-august 2014. Mărimea medie a ajutorului de şomaj în perioada ianuarie-august 2015 a constituit 1230,58 lei, marcîndu-se o creştere cu 9,1 % faţă de perioada similară a anului 2014.
Veniturile disponibile lunare ale populației în trimestrul II 2015 au constituit în medie pe o persoană 1997,1 lei, fiind în creștere faţă de trimestrul II 2014 cu 13,7%, iar în termeni reali - o creștere de 5,3%. Cea mai importantă sursă de venit sînt plăţile salariale – 43,4% din veniturile totale disponibile (cu 0,4 p.p. mai puţin faţă de trimestrul II 2014), veniturile din prestaţiile sociale – 19,9% (+1,1 p.p.), inclusiv pensiile – 16% (-0,5 p.p.), transferurile băneşti din afara ţării (remitenţele) – 16,3% (-0,9 p.p.), veniturile din activitatea individuală agricolă – 9,3% (-1,1 p.p.), veniturile din activitatea individuală non-agricolă – 6,7% (+1,1 p.p.).
Cheltuielile medii lunare de consum ale populației în trimestrul II 2015 au constituit în medie pe o persoană 2075,6 lei, fiind în creștere faţă de trimestrul II 2014 cu 14,8% în termeni nominali, iar în termeni reali - cu 6,3%. Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 41,9% (cu 3 p.p. mai puțin faţă de trimestrul II 2014), pentru întreţinerea locuinţei – 17,9% (-0,4 p.p.), pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 11% (+0,7 p.p.), pentru sănătate – 6,3% (+0,8 p.p.), comunicaţii - 4,5% (a rămas la același nivel), transport – 4,7% (+0,3 p.p.), dotarea locuinţei – 4% (+0,8 p.p.), învăţămînt – 0,6% (-0,3 p.p.).

În semestrul I 2015 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1724,9 lei, fiind în creștere față de semestrul I al anului precedent cu 3,4%. Minimul de existenţă în medie pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă a fost de 1823,9 lei, pentru pensionari – 1444,6 lei, iar pentru copii – 1653 lei. Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în semestrul I 2014 au constituit în medie pe o persoană 1925,4 lei. Co-raportul dintre veniturile disponibile şi valoarea medie a minimului de existenţă a fost de 111,6%. Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 iulie 2015 a constituit 1170,8 lei, ce asigură acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la un nivel de numai 81,1%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit 4448,3 lei în această perioadă, fiind astfel, posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă de 2,4 ori. Acest co-raport diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale: nivelul maxim de acoperire a minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informații și comunicații – de 5,2 ori, iar cel minim - de cei din agricultură, silvicultură și pescuit, ale căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 153,2%.Direcția analiză și prognozare macroeconomică, 01.10.2015
Yüklə 305,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin