Informaţii personale Nume / PrenumeYüklə 195,35 Kb.
səhifə1/4
tarix02.03.2018
ölçüsü195,35 Kb.
#43865
  1   2   3   4


Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Morariu Iuliu-Marius (ieromonah Maxim)

Adresă(e)

Com. Salva, str. Principala, nr. 99A, jud. B-N, cod 427255

Telefon(oane)

07451690149Fax(uri)
E-mail(uri)

morariu_iuliumarius@yahoo.comNaţionalitate(-tăţi)

RomânăData naşterii

04.05.1991Sex

Masculin

Educaţie şi formare


Perioada

Masterat – ,,Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psiho-Socială”, Universitatea ,,Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca (din 2014);

Masterat – ,,Istoria Europei de sud-est”, Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca (din 2014);

Facultatea de Istorie și Filosofie, secția Istorie din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca, promoția 2011-2014;

Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Teologie Pastorală, din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai”, din Cluj-Napoca, promoția 2010-2014;


Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Cluj-Napoca, promoția 2010;

Școala Populară de Arte ,,Tudor Jarda”, din Cluj-Napoca, secția canto popular, promoția 2009;
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Licență în Teologie (cu tema Profilul spiritual al protoiereului și profesorului Grigore Pletosu (1848-1934), reflectat în activitatea lui didactică și pastorală);

Licență în istorie (cu tema Relațiile preoțimii năsăudene cu ,,Astra” de la înființare și până la Marea Unire);Atestat în teologie cu tema ,,Cosmogonia la Sfântul Vasile cel Mare”, promoția 2010;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;

Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Cluj-Napoca;Şcoala Populară de Arte ,,Tudor Jarda”, Cluj-Napoca;

Aptitudini şi competenţe personale


Limba(i) maternă(e)

RomânăLimba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)
Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba
Engleză

C1
C1
B2
C1
C1

Limba
Franceză

B1
B2
B1
B1
B1Germană

A1
A1
A1
A1
A1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Comunicativ, simțul umorului, capacitatea de a asculta, abilități de comunicare. Ele au fost dobândite atât la școală (am urmat un liceu vocațional, în cadrul căruia, pe lângă activitățile didactice, am participat și la activități liturgice, cor, sau altele asemănătoare), cât și în cadrul activității mele din studenție (sesiuni de comunicări, simpozioane), precum și datorită colaborării cu Fundația ,,Academia Civică”, în cadrul atelierului de istorie orală, sau ,,Astra”, în cadrul diferitelor sesiuni de comunicări.Competenţe şi aptitudini organizatorice

Dobândite în cadrul activităților extrașcolare, în care am fost foarte implicat (atât corul, cât și alte activități, precum organizarea sesiunii de comunicări studențești din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca- 2012), precum și în cadrul atelierului de istorie orală sau a activității radiofonice și editoriale.Competenţe şi aptitudini tehnice

Operare PC (curs operare PC).Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Operare PC (curs operare PC): Microsoft Word, Power Point, Excel etc.Competenţe şi aptitudini artistice

Poet și prozator. Premii pentru poezie:

-Premiul ,,Aurel Turcuș” pentru poezie la concursul național ,,Vox Napocensis”, Ediția a XII-a, Cluj-Napoca, 2012,

-Mențiune la concursul național ,,Dor de dor”, Ediția a III-a, Ipotești, 2012;

- Premiul 1 la concursul național ,,Ocrotiți de Eminescu”, Ediția a XIII-a, Blaj, 2013.

Premii și distincții pentru cercetare științifică:

- Diploma de excelență din partea ,,Astrei Redidiva" – Despărțământul Năsăud, 8. 12. 2011;

- Premiul ,,Juventute" al Universitatiii ,,Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, 15. 12. 2011;

- Premiul I la Simpozionul International ,,Zilele cercetarii studentesti din Universitatea ,,Constantin Brancusi", Ediția a V-a, Targu Jiu, 5. 05. 2012;

- ,,Premiul Atelierului de Istorie Orală” al Fundației Academia Civică –Sighetul Marmației, 22. 06. 2012;

-Premiul I la Simpozionul International ,,Zilele cercetarii studentesti din Universitatea ,,Constantin Brancusi", Ediția a VI-a, Targu Jiu, 28. 04. 2013.

-Premiul I la Simpozionul Internaționl ,,Vasile Pogor”, Iași, 08. 09. 2013;

- Diplomă de excelență din partea ,,Astrei” – Despărțământul Năsăud, 10. 02. 2014;

- Premiul ,,Ilinca și Ion Balș” al Fundației Academia Civică –Sighetul Marmației, 29. 07. 2014.

-Diplomă de excelenţă din partea Centrului Judeţean pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Târgu Jiu, 19. 09. 2014;

-Diplomă de merit şi recunoştinţă din partea ,,Astrei – Despărţământul Năsăud", 13. 02. 2016.

Colaborări cu diferite reviste literare: Agora Literară (Cluj), Dor de dor (Călărași), Oglinda literară (Focșani), Confluențe românești (New York), Luceafărul (Botoșani), România nouă (Bistrița), Răsunetul (Bistrița), Cetatea culturală (Cluj), Cervantes (Brăila), Conexiuni Românești (Mannheim), Tribuna (Cluj), Observatorul (Toronto).

Alte competenţe şi aptitudini

Competențe în domeniul cercetării istorice (am elaborat și publicat peste 100 de articole științifice, alte 15 fiind în curs de publicare în reviste precum: Transilvania (Sibiu), ,Studii și cercetări etnoculturale (Bistrița), Acta Musei Porolissensis (Zalău), Altarul Banatului (Timișoara), Altarul Reîntregirii (Alba-Iulia), Der Unterwald (Sebeș), Terra Sebus (Sebeș), Semănătorul (Tismana- din 2013 redactor permanent), Slova Scrisă (Baia Mare), Atitudini (Petru Vodă), Tabor (Cluj-Napoca), Revista Română (Iași), Arhiva Someșană (Năsăud), Lumea Credinței (București), Lumea Monahilor (București), Renașterea (Cluj-Napoca), Astra Năsăudeană (Năsăud), Astra Salvensis (Salva), Pisanii Sângeorzene (Sângeorz-Băi), Angustia (Sfântu Gheorghe) precum și în diverse volume. De asemenea, un rol important în dobândirea și perfecționarea lor au avut și simpozioanele și conferințele naționale și internaționale la care am participat (peste 30 astfel de manifestări).Membru în Asociații și Societăți culturale: ,, Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura poporului Român -ASTRA”, Despărțământul Năsăud, Cercul Salva, din 2009;

,,ACOST” (Asociația Credința Ortodoxă a Studenților Teologi)”, Cluj-Napoca, din 2010 – din 2012, director al Departamentului Cultural;

-Consiliul Studențesc de Performanță Academică din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (membru începând cu anul 2014).


Colaborări cu Fundația ,,Academia Civică” – București, în cadrul atelierului de istorie orală (începând cu anul 2010);

Revista ,,Sămănătorul” (Tismana) – redactor permanent (din ianuarie 2013);

Revista Astra Salvensis, editată de către Cercul Salva al ,,Astrei”, membru fondator și redactor-șef, de la înființarea ei, din anul 2013;

Revista Astra Năsăudeană, editată de către Despărțământul ,,Astra” Năsăud, redactor, din anul 2013 (luna august);

Realizator al emisiunii Oameni de ieri și de azi, la Radio Renașterea din Cluj-Napoca, începând cu luna octombrie a anului 2013;

Realizator al rubricii ,,Sinaxaru zilei” la Someș Tv (Cluj-Napoca), în lunile noiembrie și decembrie ale anului 2013;

Volume publicate: Istoria mănăstirii ,,Izvorul Tămăduirii” Salva, Editura Astra, Blaj, 2013 (coautor împreună cu prof. Ana Filip);

Stări, momente și personalități ale Ortodoxiei transilvane, Editura ,,Academica Brâncuși”, Târgu Jiu, 2013.

Habet sua fata libelli! Antologie de invitaţii la lectură, Editura Semănătorul, Tismana, 2014 (prefaţă conf. univ. dr. Vasile Timiş).

Restitutio Grigore Pletosu, Editura Renaşterea / Eikon, Cluj-Napoca, 2014.

Sfântul Constantin Brâncoveanu – un model pentru tinerii de astăzi, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2015 (tradusă şi în limba engleză).
Anexă
Simpozioane, conferințe, sesiuni de comunicări
1. Atitudinea Sfântului Vasile cel Mare față de cultura și filosofia antică în ,,Omilia a XXII-a către tineri”, la Simpozionul Național, ,,Sfântul Vasile cel Mare - personalitate complexă a teologiei si spiritualitatii crestine”, Oradea, 29. 05. 2009.

2. Catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului, paradigme educaționale în pastorația contemporană, la Sesiunea de Comunicări Studențești ,,Principii și profile de sfințenie familială în spiritualitatea creștină”, Ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 3-4. 05. 2011.

3. Viața și familia preotului în Țările Române la sfârșitul Evului mediu și începuturile modernitățiii, la Sesiunea de Comunicări Studențești ,,Principii și profile de sfințenie familială în spiritualitatea creștină”, Ediția a IV-a, Cluj-Napoca, 3-4. 05. 2011.

4. Raport de practică la ,,Conferința de închidere a proiectului ,,Convergența pregătirii universitare cu viața activă”, Cluj-Napoca, 28. 10. 2011.

5. Activităţi social-filantropice în Eparhia Clujului între anii 1921-1940, la Sesiunea de comunicări studențești ,,Theoria. Bioethica. Praxis”, Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 26-27. 03. 2012.

6. Tămăduirea sufletului prin pocăință în lumina Discursurilor teologice și etice ale Sfântului Simeon Noul Teolog, la Sesiunea de comunicări studențești ,,Theoria. Bioethica. Praxis”, Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 26- 27. 03. 2012.

7. Grija pentru cei bolnavi și suferini și pentru ajutorarea lor în Eparhia Clujului în perioada interbelică, la Sesiunea Internațională de comunicări studențești ,,Zilele Cercetării științifice studențești din Universitarea ,,Constantin Brâncuși”, Ediția a V-a, Târgu Jiu, 04-06. 2012.

8. Marea Schismă – prima falie de proporții din istoria Europei, la Sesiunea Internațională de comunicări studențești ,,Zilele Cercetării științifice studențești din Universitarea ,,Constantin Brâncuși”, Ediția a V-a, Târgu Jiu, 04-06. 2012 (coautor, împreună cu Trohonel Mădălin).

9. Astra și tradițiile în zona Năsăudului, la Simpozionul Național ,,Satul Românesc, sat european”, Ediția a XXIIII-a, Târgu-Jiu-Arcani, 24. 09. 2012.

10. Protopopul Aurel Munteanu – model de cleric și patriot, la Sesiunea internațională de comunicări știinifice studențești Sentenția Ediția a III-a, Târgu Jiu, 16-18. 10. 2012.

11. Bistrițeanul Gavril Bănulescu-Bodoni în viziunea basarabeanului Antonie Plămădeală, la ,,Simpozionul Internațional ,,Românii din afara granițelor țării. Iași – Cernăuți: legături istorice”, Iași, Cernăuți, Herța, Edineț, 07-11. 11. 2012.12. Activitatea național-bisericească a protoiereului Grigore Pletosu, la ,,Conferința națională a studenților și doctoranzilor în istorie”, Ediția XX, Universitatea ,,1 Decembrie 1918”, 15. 11. 2012, Alba-Iulia.

13. Rugăciunea ca mijloc și metodă de învățare, la Simpozionul Național ,,Utilizarea creativă a noilor tehnologii didactice”, Ediția a IV-a, Bistrița, 15. 12. 2012.

14. Antropologia hrisostomică – păcatul și consecințele sale: raportul dintre libertatea umană și harul divin, la Sesiunea de comunicări studențești ,,Sfântul Ioan Gură de Aur. O vocație asumată”, Cluj-Napoca, 21. 01. 2013.

15. Disputa ariană în contextul epocii de aur și contribuția lui Constantin cel Mare la soluționarea ei, la Simpozionul Național Studențesc ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena. Contextul istoric, teologic și cultural al epocii lor”, Arad, 27-28. 03. 2013.

16. Nicolae Ivan, un stindard al spiritualității clujene interbelice, la Sipozionul Interjudețean ,,Spiritualitatea și formele culturii în epoca modernă și contemporană”, Ediția a IV-a, Deva, 17-18. 04. 2013.

17. Imaginea primului război mondial reflectată în paginile revistei ,,Cultura creștină, la ,,Conferința națională Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri și de azi”, Ediția a III-a, Cluj-Napoca, 19-20. 04. 2013.

18. Activitatea pastoral-misionară, didactică și catehetică a lui Grigore Pletosu la Gimnaziul grăniceresc năsăudean în perioada 1880-1900, la Simpozionul Internațional ,,Zilele Cercetării Științifice Studențești” din Universitatea ,,Constantin Brâncuși”, Ediția a VI-a, Târgu Jiu, 26-28. 04. 2013.19. Relațiile Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului cu Ministerul Culturii în perioada intrebelică, la Sesiunea Națională de comunicări științifice studențești ,,Știință Cultură. Civilizație” – in memoriam prof. univ. dr. Barbu Ștefănescu, Ediția a XV-a, Oradea, 09-12. 05. 2013.

20. Raportul dintre teologie și știință din perspectivă pastorală, la Sesiunea de comunicări studențești ,,De la credință la Teologie”, Cluj-Napoca, 16. 05. 2013 (Facultatea de Teologie greco-catolică din cadrul Universității ,,Babeș-Boyai”, coautor împreună cu Trohonel Mădălin) .

21. Convertirea lui Constantin cel Mare și implicațiile ei misionare, la Sesiunea de comunicări studențești ,,Constantinopolul – scaun imperial și loc de martiriu”, Cluj-Napoca, 29. 05. 2013.

22. Aspecte ale spiritualității creștine reflectate în politica religioasă a împăratului Constantin cel Mare, la Sesiunea de comunicări studențești ,,Constantinopolul – scaun imperial și loc de martiriu”, Cluj-Napoca, 29. 05. 2013.

23. Vocația de pedagog a preotului și profesorului năsăudean Grigore Pletosu (1848-1934), la Simpozionul International “Universul Științelor”, Editia a IV-a, Iași, 08. 09. 2013.

24. Relațiile Eparhiei Clujului cu mediul rural în perioada interbelică și contribuția ei la promovarea tradițiilor locale, la Simpozionul Național ,,Satul românesc- sat european”, Ediția a XXIV-a, Târgu Jiu- Baia de Fier, 8-10. 09. 2013.

25. Profesorii Colegiului Național ,,George Coșbuc și relațiile lor cu ,,Astra”, la Simpozionul Național ,,Colegiul Național George Coșbuc Năsăud 1863-2013”, Năsăud, 04. 10. 2013.

26. Organizarea bisericească a românilor din teritoriile alipite țării după Marea Unire, la Simpozionul internaţional ,,Românii din afara graniţelor ţării. Perspective culturale europene”, Ediția a XV-a, Iași, Alba-Iulia, Bor, Vidin, 15-21. 10. 2013.

27. Reflectarea modificărilor administrative ale României în structura instituțională a Bisericii Ortodoxe, Conferința Națională ,,Regionalizare și politici regionale”, Târgu Jiu, 25-27. 10. 2013.

28. Aspecte ale activității culturale desfășurate de Nicolae Colan la Cluj (1936-1957), la Sesiunea Națională de Comunicări științifice ,,Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizație”, Ediția a XIX-a, Sfântu Gheorghe- Izvorul Mureșului, 7-9. 11. 2013.

29. Balada lui Todoran ca formă de transmitere a mesajului unui eveniment istoric prin folclor, la Sesiunea de comunicări studențești ,,D’ale etno-antropologiei”, Cluj-Napoca, 12. 12. 2013.

30. Religia – o materie formativă sau ingormativă? Incursiune într-un univers ambiguu, la Simpozionul Internațional ,,Utilizarea Creativă a noilor Tehnologii didactice”, Ediția a V-a, Bistrița, 14. 12. 2013.

31. Anaforaua euharistică a primelor trei secole creștine și importanța ei pentru teologia contemporană, la Simpozionul Național Studențesc ,,Semnificația duhovnicească a Tainei Spovedaniei și Împărtășaniei în viața tinerilor”, Arad, 18-19. 03. 2014.

32. Activitatea protoiereului și profesorului Grigore Pletosu ca Preşedinte al Secţiunii Şcolare a ,,Astrei” (1902-1909), la Conferința Națională ,,Consemnări despre trecut. Imagine şi societate de-a lungul timpului”, Ediţia a IV-a, Cluj-Napoca, 04-05. 04. 2014.Yüklə 195,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə