İnformatikanin əsaslariYüklə 5,72 Mb.
səhifə1/63
tarix24.02.2020
ölçüsü5,72 Mb.
#102163
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
    Bu səhifədəki naviqasiya:
  • Giriş

İsa Musayev, Mətləb Əlizadə

İNFORMATİKANIN ƏSASLARI


(Dərs vəsaiti)

Bakı – 2014

Giriş


Müasir dünya günbəgün virtuallaşmaqdadır. Yəni bu günədək həlli mümkün olmayan məsələlərin həlli mümkün olmaqdadır. Bu prosesin təməlində kompüterləşmə və informatlaşma dayanır.

Taxıl, polad, elektrik kimi, kompüter İnsan həyatının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilməkdədir. Bütün dünya ölkələri bu prosesin içində yeni məzmun kəsb edən mövcudluq formasına keçməkdədir.

Fizika, kimya, biologiya kimi fundamental təbiətşünaslıq elmlərindən biri olan

İnformatikanın meydana gətirdiyi kompüter texnika şəriyyətə informasiya-kommu- nikasiya texnologiyalarından KT-n) bəhrənmək imkanı yaratmışdır.

Hal-hazırda Cəmiyyət həyatının elə bir sahəsi və istiqaməti yoxdur ki, onu kompütersiz təsəvvür etmək mümkün olsun. Hökümət təşkilatları, qeyri-hökumət və özəl qurumlar öz fəaliyyətlərində müasir İKT-dən get-gedə daha dolğun istifdə etməyə çalışırlar. Sosial-iqtisadi, elm-mədəniyyət, ictimai-siyasi, təhsil və s. fəaliyyət sahələri İKT-dən istifadə etməklə yeni məzmun kəsb etmişdir.

Bu baxımdan, İnformatika elminin tədrisi və təbliği son dərəcə aktuallaşmışdır. İnformatikanın ümdə məqsədi alqoritmik mədəniyyət formalaşdırmaqdır. Bu isə yeni düşüncə tərzi, dünyəvi biliklərə yiyələnmək, ümumbəşəri dəyərlərə sahib çıxmaq imkanı- nın reallaşması deməkdir.

İnformatika, Cəmiyyətin istifadəsinə təqdim etdiyi təməl ideyalar və prinsiplər əsasında yaradılmış bütün aparat və proqram vasitələrindən və bunlara söykənən İKT-dən hərtərəfli və səmərəli istifadə üsulları barədə biliklər sistemidir.

İnformatika təlimi get-gedə konkret aparat-proqram vasitələrinin xarakteristikasını arxa plana keçirməli əsas diqqəti təməl ideyaların prinsiplərin şərhinə yönəltməlidir.

Maddə, enerji və informasiya təbiətin təməl mahiyyətləri sayılır. Maddə və enerjinin dünyəvi və bəşəri rolu çoxdan dərk edilsə də, canlı və cansız təbiətdə informasiyanın rolu xeyli gec başa düşülmüşdür.

Maddə, enerji və informasiya kimi təməl mahiyyətlərin insana xidmət etməsində ən ümumi elmi instrument olan riyaziyyatın mühüm rolu vardır. İnsanın əldə etdiklərinin əksəriyyəti riyazi metodların tətbiqi ilə mümkün olmuşdur. Min illərdən bəri istifadə

edilən riyaziyyata nisbətən informatika olduqca gənc elm olub son bir-neçə on illik tarixə malikdir. Buna baxmayaraq, informatika riyaziyyat digər elm sahələrini bəşəriyyətin həyatına daha dərin nüfuz etdirərək daha dərin dəyişikliklər törədə bilmişdir. Bu dəyişikliklərin olduqca böyük müsbət cəhətləri olsa da, təhlükəli tərəfləri də yox deyildir. Odur ki, informatikanın tədrisi həm informatikanın yaratdığı imkanlardan ağılla və ehtiyatla istifadə edilməsi məsələlərini əhatə etməlidir.

Dərs vəsaiti 8 bölmədən ibarətdir.

Birinci lmə İnformatikan obyekti, predmeti metodu adlanır. Burada Dünyanın maddi-enerji informasiya mənzərəsi, təbiətdə miyyətdə informasiyanın yeri rolu, informatlaşdırmanın aparat və proqram aspektləri, informasiya cəmiyyəti və informatikan predmeti metodu barədə ardıcıl yığcam məlumat verilərək müasir dövrün ümumi informasion anlamı barədə bitkin təsəvvür yaratmağa cəhd edilmdir.İkinci bölmə İnformasiya, onun miyyət keyfiyyət xarakteristikası‖ adı altında verilmdir. Dərs vəsatinin ikinci bölməsində İnformasiya‖nın məl elmi anlayış olması, onun fizikada, biologiyada, kibernetikada informatikada mənalandırılması müxtə- liflikrinin bəbləri, informasiyanın miyyət xarakteristikaları, təqdimatı və kodlaşdırılması məsələləri araşdırılmışdır.

Üçüncü bölmə İnformasiya emalının texniki vasiləri adlandırılmışdır. Bu bölmədə ədədi informasiya emalı qurğula informasiya emalının instrumental vasilərinin inkişafı, fərdi kompüterlərin aparat minatı, informasiyanın kompüter yaddaşında təsviri, kompüterin təşkili və fəaliyyəti yığcam şəkilnəzərdən keçirilmişdir.

Dörncü lmə Kompüterin hesabi məntiqi əsaslana həsr edilmdir. Dörncü bölmədə ədədi informasiyanın say sisteminin məyi ilə təqdim edilməsi, məntiqin əsasları və kompüterin məntiqi əsasları, ədədi, mətni, qrafik və səs informasiyasının kompüter qdim və təsviri öz əksini tapmışdır.

Beşinci bölmə İnformasiyanın işlənməsinin avtomatlaşrılmasının əsasları‖ adlanır. Bu lmədə alqoritmşdirmənin əsasla və proqramlaşdırma, o cümlən, Visual Basic və VBA dillərində proqram layihələrinin harlanmasına munələr verilmdir.

Altıncı lmə Kompüter sistemlərinin proqram təminatını özün əks etdirir. Altıncı bölmədə kompüter sistemlərinin proqram təminatının tipologiyası, sistem proqram təminatı, o cümdən əməliyyat sistemləri, proqramlaşdırma texnologiyalarının instru-

mentariyası və tətbiqi proqram təminatı, o cümlədən, tətbiqi proqram təminatınanümunələr kimi mətn redaktoru, elektron cədvəllər qrafik redaktor barədə yığcam məlumat öz əksini tapmışdır.

Yeddinci bölmə Kompüter şəbəkələrinin arxitekturası‖ adlanır. Dərs vəsaitinin yeddinci lməsində komter şəbəkələrinin qurulması və aliyyətinin təməl prinsipləri şərh edilmişdir.

Səkkizinci bölmə İnformasiya sistemləri texnologiyalarına həsr edilmdir. Burada informasiya emalın müasir üsulları, informasiya sistemlərinin baza texnologiya- ları, o cümlədən, VB texnologiyaları, mətn axtarışı texnologiyaları, Veb texnologiyalaşərh edilmişdir.

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 5,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə