İnkilap tariHİnde ilklerYüklə 0,8 Mb.
səhifə1/14
tarix23.01.2018
ölçüsü0,8 Mb.
#40208
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

İNKILAP TARİHİNDE İLKLER

1. Osmanlı'da halkın ilk defa yönetime katılması,1.Meşrutiyet

2. Osmanlı'da Parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi.1. Meşrutiyet

3. Osmanlıda Anayasal düzene ilk defa geçiş,1.Meşrutiyet

4. Türk tarihinin ilk Anayasası, Kanun-u Esasi, 1876

5. Türk siyasi tarihinin ilk partisi, İttihat Terakki -1907

6. Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi, Ahrar- 1908

7. Osmanlıda rejime karsı çıkan ilk isyan, 31 Mart isyanı-1909

8. Ordunun ilk defa yenilikleri koruduğu olay, 31 Mart isyanı, Hareket ordusu

9. Meclis kararıyla görevden alınan ilk padişah, II. Abdülhamit,1909

10. Türk siyasi tarihinde ilk çok partili yaşam, II. meşrutiyet

11. Osmanlının Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak, Cezayir 1830 Fransa

12. Osmanlının kuzey Afrika da kaybettiği son toprak, Trablusgarp, 1912 Uşi Ant.

13. M. Kemalin ilk görev yeri Şam, V. Ordu, kurmay yüzbaşı

14. M. Kemalin ilk katıldığı savaş, Trablusgarp, 1911-12

15. Birinci Balkan savaşında Osmanlıya ilk saldıran devlet, Karadağ

16. İkinci Balkan savaşında ilk çatışma, Sırbistan-Bulgaristan

17. M. Kemalin katıldığı balkan savaşı, II. Balkan savaşı

18. Osmanlının izlediği ilk siyaset Osmanlıcılık

19. Osmanlının izlediği son siyaset Türkçülük

20. Birinci Dünya savaşını ilk başlatan devlet Avusturya-Macaristan

21. Birinci Dünya savaşı öncesinde ilk oluşan grup, Üçlü İttifak-1882(Almanya-Avusturya-İtalya), üçlü itilaf ise1907(İngiltere-Fransa-Rusya)

22. Birinci Dünya savaşından ilk çekilen itilaf devleti, Japonya 1914 Ağustos-Kasım arası savaştı.

23. Birinci Dünya savaşında saf değiştiren itilaf devleti, İtalya-1915

24. Birinci Dünya savaşına en son katılan ittifak devleti, Bulgaristan -1915

25. Birinci Dünya savaşına en son katılan itilaf devleti, Yunanistan 27 Nisan 1917

26. Birinci Dünya savaşından ilk çekilen ittifak devleti, Bulgaristan-Selanik ateşkesi 29 Eylül 1918

27. Birinci Dünya savaşından en son çekilen ittifak devleti, Almanya, Redhondes Ateşkesi

28. Birinci Dünya savaşında ilk barış, Almanya ile Versay, 1918

29. Birinci Dünya savaşında son barış, Osmanlı, Sevr 1920

30. Birinci Dünya savaşında ilk açtığımız cephe, Kafkas Cephesi, 22 Aralık 1914

31. Birinci Dünya savaşında son açılan cephemiz, Suriye-Filistin, 1918-1917

32. Birinci Dünya savaşında ilk kapanan cephemiz, Çanakkale,1916 Ocak

33. Birinci Dünya savaşında son kapanan cephemiz, Yemen-Hicaz

34. Tank, uçak denizaltı, makineli tüfek ve zehirli gazlar ilk olarak I. Dünya Savaşında kullanıldı.

35. Birinci Dünya savaşında başarılı olduğumuz tek cephe, Çanakkale Cephesi

36. İstanbul un ilk defa (fiilen) işgali, 13 Kasım 1918

37. Mondros'tan sonra yapılan ilk işgal, 3 Kasım 1918, Musul

38. Türk halkının işgallere karşı ilk tepkisi, Direniş Cemiyetleri kurmak.

39. İlk kurulan direniş cemiyeti, Trakya Paşa eli Cemiyeti, 15 Aralık 1918

40. Kuvay-ı Milliye ilk olarak, Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı ortaya çıktı.

41. İşgallere karşı ilk direniş, Hatay-Dörtyol, Kara Hasan Paşa

42. Yunanlılara ilk kurşun, Hukuk-u Beşer Gazetesi Yazarı Hasan Tahsin

43. Türk milli mücadelesinin haklılığını gösteren ilk uluslar arası belge, Amiral Bristol Raporu

44. Mustafa Kemal' in resmi görevine ilk kez ters düşmesi, Havza Genelgesi

45. İlk defa Mondros ve itilaf devletlerine açıkça karşı çıkma, Havza Genelgesi

46. İlk defa Osmanlı hükümetine açıkça karşı çıkma, Amasya Genelgesi

47. Kurtuluş Savaşının amacı gerekçesi ve yönteminin ilk defa belirlendiği genelge veya belge Amasya Genelgesi

48. Ulusal Egemenlik temeline dayalı bir devlet düzeninden ilk defa bahsedilmesi, Amasya Genelgesi

49. Ulusal hareketi fiiliyata döken ilk resmi belge, Amasya Genelgesi

50. Manda ve himaye ilk kez, Erzurum Kongresinde reddedildi.

51. Ulusal Egemenliğin koşulsuz ve kesin olarak sağlanacağı ilk kez, Erzurum Kongresinde belirlendi.

52. Temsil Heyeti ilk kez Erzurum kongresinde oluşturuldu, 9 kişilik.

53. İlk kez mili sınırlardan Erzurum Kongresinde bahsedildi.

54. Amasya Genelgesinin esasları ilk kez Erzurum Kongresinde karara dönüştü.

55. İstanbul Hükümetine karşı geçici bir hükümet kurulması gerektiği ilk defa Erzurum Kongresinde söylendi.

56. M. Kemalin sivil olarak yaptığı ilk faaliyet, Erzurum Kongresidir.

57. M. Kemalin başkanlık yaptığı kongreler, Erzurum ve Sivas Kongreleridir.

58. ilk ve tek milli kongre, Sivas Kongresi

59. Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi, Sivas Kongresi

60. Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek için yapılan siyasi örgütlenmede ilk büyük adım, Sivas Kongresi

61. Temsil heyetinin ilk Yürütme görevi, A. F. Cebesoy'u Batı Cephesi Komutanlığına ataması.

63. İlk bölgesel kongre- Balıkesir Kongresi-27 Haziran1919

64. Batı cephesi ilk olarak Balıkesir -Alaşehir Kongresi ile oluşturuldu. Temmuz ve Ağustos 1919

55. Batı Cephesi Kuvay-i Milliye birliklerine atanan ilk komutan, A.F.Cebesoy

66. Temsil Kurulunun bir hükümet gibi hareket ettiğini gösteren ilk gelişme, Sivas Kongresi.

67. Temsil Kurulunun ilk yürütme görevini yapması, A.F.CEBESOY'UN Sivas Kongresinde Batı Cephesi Kuvay-i Milliye Birlikleri Komutanlığına atanması.

68. Temsil Kurulunun ilk siyasi başarısı Sivas Kongresinden sonra Damat Ferit hükümetinin düşürülmesi

69. İlk milli mücadele gazetesi, İrade-i Milliye Sivas'ta, daha sonra Ankara'da ismi Hâkimiyet-i Milliye olarak değiştirilecektir.

70. İstanbul Hükümetinin temsil heyetini resmen tanıması, Amasya Görüşmeleri

71. M. Kemalin ilk milletvekilliği yaptığı yer, Erzurum, Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyesi

72. Ulusal sınırlarımızın kesin olarak belirlenmesi, Misak-i Milli -28 Ocak 1920

73. İstanbul'un fiilen işgali, 13 Kasım1918

74. İstanbul'un resmen işgali,16 Mart 1920

75. M. Kemal I. TBMM' ye Ankara Milletvekili olarak katıldı.

76. İlk TBMM- 23 Nisan 1920-1 Nisan 1923 arasıdır.

77. Birinci TBMM ye karşı çıkan en uzun süreli ayaklanmalar, Azınlık İsyanları

78. TBMM'nin çıkardığı ilk kanun, Ağnam Kanunu

79. Kurtuluş Savaşında ilk askeri cephemiz, Doğu Cephesidir.

80. TBMM' nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı, Gümrü Antlaşmasıdır.

81. Ankara 'da büyükelçilik açan ilk devlet, Gürcistan

82. Kapitülasyon hakkından vazgeçen ilk devlet, Sovyet Rusya, Moskova antlaşması.

83. Düşman işgalinden ilk kurtulan ilimiz, Maraş, 10 Şubat 1920

84. TBMM'nin açılmasından önce kurtulan iki şehrimiz, Maraş ve Urfa dır.

85. TBMM'nin ilk askeri zaferi, Gümrü Antlaşmasıdır.

86. TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri zaferi, I. İnönü

87. Yeni Türk devletinin ilk anayasası, 20 Ocak1921, Teşkilat-ı Esasiye

88. İtilaf devletlerinin TBMM'yi hukuken ilk defa tanıması, Londra Konferansı

89. TBMM'yi tanıyan ilk büyük Avrupalı devlet, SSCB

90. TBMM'yi tanıyan ilk İslam devleti, Afganistan

91. TBMM yi tanıyan ilk itilaf devleti, Fransa

92. Misak-ı Milliden verilen ilk taviz, Moskova ant. İle Batum

93. Son savunma savaşımız, Sakarya

94. Doğu sınırımıza kesinlik kazandıran antlaşma, Kars Ant.

95. TBMM'nin savaş yapmadan kurtardığı bölgeler, Mudanya ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya

96. Laikliğe geçişte atılan ilk adım, Saltanatın Kaldırılması 1922

97. Türkiye Cumhuriyeti'nde 23 Nisanın ilk defa resmi ve milli bayram olarak kutlanması, 1921

98. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Halkevleri,1932

99. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Köy Enstitüsü,1941

100.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı, Atatürk 1923, 4 kez cumhurbaşkanlığı yaptı

101.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı, İsmet Paşa 1923

102.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Meclis Başkanı, Fethi Okyar 1923

103.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı, Mareşal Fevzi Çakmak, 1923

104.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Siyasi Partisi, C.H.F. 1923

105.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Muhalefet Partisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1923

106 Ordunun ilk defa siyasetten ayrılması,19 Aralık 1924

107.Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk çok partili seçim,1946 seçimleri

108.Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk gizli oy açık sayımlı seçim, 1950

109.Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk tek dereceli seçim, 1946 seçimleri

110.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Sağlık Bakanlığı,1920

111.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Yüksekokulu, Ankara Hukuk Mektebi

112.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel Bankası, İş Bankası 1924

113.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk planlı kalkınma dönemi I. Beş yıllık kalkınma planı 1934

114.Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Türkçe Hutbe, 1928

115.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Türkçe ezan 1931-33 arası Bursa, Bursa olayı çıktı

116 Türkiye Cumhuriyeti'nin dâhil olduğu ilk uluslararası kuruluş, Milletler Cemiyeti

117.Türk kadınına verilen ilk hak, Eğitim Hakkı, 1924

118.Türk kadınının ilk defa siyasal haklarına kavuşması,1930

119.Türkiye'de ilk televizyon yayını,1968

120. THY' nin ilk yurtdışı uçuşu,1947

121. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Asfalt yol yapımı, 1938

122.TBMM ve Misak-ı Milli'yi ilk tanıyan devlet, Ermenistan 3 Aralık 1920, Gümrü Ant.

123.Halkoyuna sunulan ilk Anayasa, 1961 Anayasası

124.Türkiye'de ilk radyo yayını, 1927

125.En uzun süre işgal altında kalan şehir, İstanbul,13 Kasım 1918-6 Ekim 1923

126.Türkiye'nin ilk büyükelçilik açtığı yer, Moskova, Ali Fuat Cebesoy

127.Türkiye'de ilk nüfus sayımı,1927

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

__________________________

______________

YIL: 1919

30 Nisan 1919 Mustafa Kemal'in

IX Ordu Müfettişi olması.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in

Samsun'a çıkması.

28-29 Mayıs 1919 Havza

Genelgesi

22 Haziran 1919 Amasya

Genelgesi

22 Tm-7 Ağ 1919 Erzurum

Kongresi

27-30 Temmuz 1919 Balıkesir

Kongresi

16-25 Ağustos 1919 Alaşehir

Kongresi

4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi

20-22 Ekim 1919 Amasya

Görüşmeleri

27 Aralık 1919 Temsil Heyetinin

Ankara’ya gelmesi

__________________________

______________

YIL: 1920

28 Ocak 1920 Misakı Milli

kararları

29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vatan

Kanunu'nun TBMM'de kabulü.

23 Ns 1920-11 Ağ 1923 1.TBMM

dönemi

10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması18 eylül 1920 İstiklal

Mahkemesinin kurulması

8 kasım 1920 Düzenli ordu

kurulmasına karar verirdi

__________________________

______________

YIL: 1921

6-10 ocak 1921 l.İnönü

Muharebesi

20 Ocak 1921 İlk Anayasa

Kanunu'nun esas maddelerinin

kabulü.


1 Mart 1921 Afganistan Dostluk

Antlaşması

12 Mart 1921 İstiklal Marşının

kabulü


16 Mart 1921 Moskova Antlaşması

23Ma-1 ni 1921 ll.İnönü

Muharebesi

10-24 Temmuz 1921 Eskişehir-

Kütahya Muharebesi

8 Ağustos 1921 Tekalifi Milliye

Emirleri

5 Ağustos 1921 Büyük Millet

Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e

Başkomutanlık görevinin verilmesi.

23 Ağ-13 Ey.1921 Sakarya

Meydan Muharebesi

20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması

(Fransa)


26-30 Ağustos 1921 Büyük

Taarruz


11 Ekim 1921 Mudanya ateşkes

antlaşması

__________________________

______________

YIL: 1922

1 Kasım 1922 Saltanatın

kaldırılması

17 Kasım 1922 Vahdettin'in bir

İngiliz gemisi ile İstanbul'dan gidişi

18 Kasım 1922 Abdülmecit

Efendi'nin Halife seçilmesi^

__________________________

______________

YIL: 1923

24 Temmuz 1923 Lozan barış

antlaşması

1923 Kapitülasyonların kaldırılması

11 Ağ 1923-1 Ek 1927 ll.TBMM

dönemi

17 Şubat 1923 İzmir İktisatkongresi

9 Eylül 1923 Halk fırkasının kabulü

(ilk siyasi parti)

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı

29-30 Ekim 1923 Gazi Mustafa

Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı

seçilmesi.

__________________________

______________

YIL: 1924

17 Kasım 1924 Terakki Perver

Cumhuriyet fırkası(ilk muhalefet

parti)

1924 Nasturi İsyanı3 Mart 1924 Halifeliğin

kaldırılması

3 Mart 1924 Tevhidi tedrisat

kanunu


3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf

vekaleti


3 Mart 1924 Erkanı harbiye

vekaleti


28 Ağustos 1924 İş Bankasının

tesisi.


__________________________

______________

YIL: 1925

17 Şubat 1925 Aşar vergisinin

kabulü

11 Şubat 1925 Şeyh Sait isyanı25 Kasım 1925 Kılık Kıyafet ve

Şapka Kanunu

30 Kasım 1925 Tekke, Zaviye ve

Türbelerin kapatılması

__________________________

______________

YIL: 1926

1 Ocak 1926 Miladi takvimin

uygulamaya girişi

17 Şubat 1926 Medeni kanunu

kabulü

1926 Kabotaj kanunu2 Mart 1926 Marif teşkilatı

hakkında kanun

22 Mayıs 1926 Emlak ve Eytam

Bankası'nın kuruluşu.

16 Haziran 1926 İzmir Suikastı

1927 Teşviki sanayi(sanayi

inkılabı)

__________________________

______________

YIL: 1927

15/20 Ekim 1927 Gazi Mustafa

Kemal'in CHP İkinci Kurultayında

Tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.

28 Ekim 1927 Türkiye'de ilk nüfus

sayımının yapılması.

1 Kasım 1927 Gazi Mustafa

Kemal'in ikinci defa

Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

__________________________

______________

YIL: 1928

20 Mayıs 1928 Uluslar arası

rakamların kabulü

1 Kasım 1928 Yeni alfabenin

kabulü

24 Kasım 1928 Milletmekteplerinin açılışı

__________________________

______________

YIL: 1930

11 Haziran 1930 T.C. Merkez

Bankası’nın kabulü.

12 Ağustos 1930 Serbest

Cumhuriyet fırkasını kabulü

23 Aralık 1930 Menemen olayı

1930 Kadınların belediye

seçimlerine katılma hakkı

__________________________

______________

YIL: 1931

26 Mart 1931 Uluslar arası ölçü

birimi


12- 4 Mayıs 1931 Mustafa

Kemal'in üçüncü defa

Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

15 Nisan 1931 Türk Tarih

kurumunun açılışı

__________________________

______________

YIL: 1932

12 Temmuz 1932 Türk Dil

Kurumu'nun kuruluşu.

18 Temmuz 1932 Türkiye'nin

Milletler Cemiyet'ine girmesi.

__________________________

______________

YIL: 1933

1933 Kadınların muhtarlık

seçimlerine katılma hakkı

1933 Sümerbank’ın kuruluşu

1933 l. Beş yıllık kalkınma planı

__________________________

______________

YIL: 1934

1934 Kadınların milletvekili seçme

ve seçilme hakkı

9 Şubat 1934 Balkan Antantı

21 Haziran 1934 Soyadı kanunu

__________________________

______________

YIL: 1935

1935 Etibank’ın kuruluşu

1935 MTA

1935 Hafta tatili cumadan pazara

alınması

1935 Milli bayramların kabulü

1 Mart 1935 Atatürk'ün dördüncü

kez Cumhurbaşkanı seçilmesi.

__________________________

______________

YIL: 1936

20 Temmuz 1936 Montrö

sözleşmesinin imzalanması

__________________________

______________

YIL: 1937

5 Şubat 1937 Atatürk ilkelerinin

anayasaya eklenmesi

1937 Denizcilik Bankası

11 Mayıs 1937 Atatürk,

çiftliklerini hazineye, bir kısım

gayrimenkullerini Ankara

Belediyesi'ne, bütün parasını Dil ve

Tarih kurumlarına bağışladı.

9 Temmuz 1937 Sadabad Paktı'nın

imzalanması.

1937 Atatürk’ün altı temel ilkesi

anayasaya girmesi

__________________________

______________

YIL: 1938

1938 ll. Beş yıllık kalkınma planı

(ll.dünya savaşı çıkınca

uygulanamadı)

__________________________

______________

YIL: 1939

1939 .Hatay’ın Anavatana katılması

1 Eylül 1939 İkinci dünya

savaşının başlaması

1945 Anayasa’nın dili öz Türkçe

haline getirildi

24 Ekim 1945 Birleşmiş milletler

teşkilatının kurulması

1945 Toprak reformu kanunu

1946 Çok partili hayata geçiş

4 Nisan 1949 Nato'nun kurulması

25 Haziran 1950 Türkiye BM

kararına göre Kore’ye asker

gönderdi


1952 Türkiye’nin NATO’ya üye

olması


1955 Bağdat paktı

1955 Varşova Paktı

15 Kasım 1983 KKTC Kuruldu

1926 Medeni Kanun----------

-----------İsviçre

1926 Ticaret kanunu---------

-----------Almanya

1926 Ceza Kanunu---------

-------------İtalya

1929 Ceza Mahkemeleri

Kanunu-----Almanya

1932 İcra İflas Kanunu---------

--------İsviçr

17.yüzyıl Duraklama

18. yüzyıl Gerileme

1718-1730 lale Devri

19.yüzyıl Dağılma dönemi

1839 Tanzimat fermanı

1856 Islahat fermanı

l. Meşrutiyet 1876 Kanuni esasi

2.Meşrutiyet 1908 kanuni esasi

31 mart vakası

Trablusgarp savaşı

l.balkan savaşı

ll.Balkan savaşı

1914-1918 l.dünya savaşı

30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes

Antlaşması

Mimar Sinanın en önemli eserleri

Şeyhzadebaşı------------------

----------Çıraklık

dönemi----------İstanbul

Süleymaniye Cami-----------

----------Kalfalık

dönemi----------İstanbul------

Kanuni Sultan Süleyman

Selimiye Cami-----------

---------------Ustalık

dönemi-----------Edirne--------

lll.Selim

Mihrimah Sultan Cami-----------

------------------------------

-----İstanbul

Fatih Sultan Mehmet döneminde

Çinili Köşk ve Topkapı Sarayı

Osmanlı döneminde toplum

1---Yönetenler(Askeriye)

Seyfiye----Askeri ve idari

sınıf-----Vezir,Beylerbeyi,San

cakbeyi


İlmiye------ilimle meşgul

olan------Kadı,Müderris,İmam,Ş

eyhül İslam,Kazasker

kalemiye—bürokratlar ve

diplomatlar---katip,Derfterdar

,Nişancı,Reis’ül Küttap

2---Yönetilenler(Teba)

Müslüman


Hristiyan

Musevi’ler

Not:gayri müslim halk askerlik

Yapmazdı


1. KPSS için Türk, Osmanlı ve İnkılap tarihindeki ilkler

TÜRK TARİHİNDE İLKLER

1. Tarihte Kurulan İlk Türk Devleti, Asya Hun Devleti

2. Türk Adı İle Kurulan İlk Milli Türk Devleti, I. Göktürk Devleti

3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk Devleti, Uygurlar

4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler, II. Göktürk ( Kutluklar )

5. Avrupa’da Kurulan İlk Türk Devleti, Avrupa Hun Devleti

6. İstanbul’u İlk Kuşatan Türkler, Avarlar

7. Alfabeyi İlk Kullanan Türkler, Türgişler

8. Parayı ilk kullanan Türkler, Sibirler

9. İlk Türk Parasını Basan Türkler, Türgişler

10. Bizans’la Siyasal İlişki Kuran İlk Türkler, Göktürkler

11. Türk Tarihinin İlk Yazılı Antlaşması, Asya Hun-Çin Ant.

12. İlk Türk Alfabesi, Göktürk –Orhon Alfabesi

13. Töreyi yazı hale getiren ilk Türkler, Uygurlar

14. Türk Tarihi ile ilk yazılı belgeler, Orhun Kitabeleri

15. Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu, Asya Hunları-Metehan

16. İlk Türk Hükümdarı, Teoman, Asya Hun Devleti

17. Türk adı ilk defa, ÇİN KAYNAKLARINDA Geçer.

18. Türlerin ilk başkenti, Ötüken

19. İlk hayvan sanat üslubu, İSKİTLER

20. İlk ceket, pantolon, kemer ve kemer tokası, İskitler

21. Yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler, Uygurlar

22. Anadolu’ya ilk gelen Türkler, Hunlar

23. İlk atlı göçebe Türk uygarlığı, İskitler

24. Kâğıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler, Uygurlar

25. Tarihte atı ilk evcilleştirilen millet, Türkler

26. İlk yazılı Türk Milli Tarih kaynağı, Orhun Kitabeleri

27. İlk yoğurt, pastırma ve konserve et, Türkler

28. En uzun destanı, Manas-Kırgızlar

29. Musevi olan tek Türkler, Hazarlar

30. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu, Karluklar

31. İlk Müslüman Türk devleti, Karahanlılar

32. İlk Müslüman Türk İmparatorluğu, Gazneliler

33. Mısır’da kurulan ilk Türk İslam Devleti, Tolunoğulları

34. Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devleti, İhşitler

35. Hindistan’a İslamiyet’i ilk götüren Türkler, Gazneliler

36. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti, Karahanlılar

37. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği, Karamanoğulları

38. Türklerin Anadolu’daki ilk başkenti, İznik

39. İlk Türk denizcisi ve Amirali, Çaka Bey

40. Selçukluların Bizans’la yaptığı ilk savaş, Pasinler

41. Türk âleminin ilk sözlüğü, Divan-I Lügati’t Türk

42. İlk Türkçe Siyasetname Eseri, Kutadgu-Bilig

43. İstanbul’u İlk Kuşatan Müslüman Türk Devleti, Çaka

44. İlk Türk-İslam Medresesi, Gazneniler, Beyhakiye Medresesi

45. Anadolu’da İlk Cami, Diyarbakır Ulu Cami

46. Anadolu’da İlk Dini-Siyasi Ayaklanma, Babai İsyanı

47. Anadolu’da ilk destan, Danişmentname

48. Anadolu Selçukluları’nda İlk Tersane, Sinop, I.İzzettin Keykavus Dönemi

49. Anadolu Selçuklularında İlk Gümüş Para, Iı. Kılıç Arslan

50. Anadolu Selçuklularında İlk Bakır Para, I.Mesut

51. Anadolu Selçuklularında ilk kapitülasyon, Venedik, I.Alaettin Keykubat

52. Haçlılara ilk karşı koyan İslam ve Türk devleti, Anadolu Selçukluları

53. Anadolu’da İlk esnaf teşkilatı, Ahilik, Anadolu Selçuklu Devleti

54. Osmanlı’ya ilk katılan Beylik, Karesioğulları

55. İlk Denizci Türk Beyliği, Menteşeoğulları

56. Sultan unvanını ilk kullanan Türk hükümdarı, Gazneli Mahmut

57. Türk-İslam edebiyatının ilk örneği, Kutadgu-Bilig

58. Edebiyatımızın anı türündeki ilk eseri, Babürşah’ınBabürnamesi

OSMANLI TARİHİNDE İLKLER

1. Osmanlının ilk başkenti, Söğüt

2. Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız Antlaşma 1590 Ferhat Paşa Ant. III. Murat

3. Batıda en geniş sınırlara ulaştığımız Antlaşma 1672 Bucaş, IV. Mehmet

4. Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ilk Osmanlı Padişahı, Genç Osman.(1621)

5. Sancağa çıkan son şehzade, III. Mehmet’tir. Bu uygulama III. Mehmet’in oğlu I.Ahmet tarafından kaldırıldı.

6. Osmanlı’nın ilk toprak kaybettiği Antlaşma 1611 İran’la yapılan Nasuh Paşa Antlaşmasıdır.

7. Ordusunun başında bulunup sefere katılmayan ilk Padişah, II. Selim’dir.

8. Ordusunun başında sefere katılan son Padişah III. Mustafa’dır.(1695–1703)

9. Osmanlı’nın aldığı ilk büyük yenilgi II. Viyana kuşatmasıdır.1683

10. Osmanlı’nın çok miktarda toprak kaybettiği ilk Antlaşma KarlofçaAntlaşmasıdır.1699

11. Osmanlı’nın Devletlerarasında paylaşıldığı ilk paylaşım Antlaşması, 1699 Karlofça

12. Osmanlı-İran ilişkileri ilk kez II. Bayezid döneminde başladı.

13. Osmanlı-Memluk ilişkileri ilk kez Fatih döneminde başladı.

14. İlk Osmanlı-Memluk savaşı II. Bayezid dönemi’dir.

15. Osmanlı başkentinde elçi bulundurma hakkını elde eden ilk Avrupa Devleti Venedik’tir.

16. Osmanlı Bütçesinin ilk defa açık verdiği dönem I.Süleyman dönemidir.

17. Mimar Sinan’ın ilk eseri, Kanuni’nin eşi için İstanbul’da yaptırdığı Haseki külliyesi’dir.


Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə