İNŞaat iŞleri Özel tekniK ŞartnamesiDİR İÇİndekiler sira no sayfa noYüklə 65,24 Kb.
tarix07.11.2017
ölçüsü65,24 Kb.
#30976

İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİDİR
İÇİNDEKİLER

SIRA NO SAYFA NO


1. KONU 2


2. GENEL HUSUSLAR 2
3. YAPILACAK İŞLER 3,4,5,6,
4. NUMUNE ALMA 6
5. KONTROL VE MUAYENE METOTLARI 6
6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME 6
7. GARANTİ ŞARTLARI 6,7
8. GRAFİK VE RESİMLER 7
9. YARARLANILAN DOKÜMANLAR 7

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
YAPIM İŞİNİN ADI: HAVA RADAR MEVZİ K.LIĞI AHLATLIBEL/ANKARA 067 GM NO’LU KIŞLA KANTİNİ BİNASI GENEL ONARIMI YAPIM İŞİ

1. KONU :

Hava Radar Mevzi Komutanlığı AHLATLIBEL/ANKARA “067 GM No’lu Kışla Kantini Binası Genel Onarımı” yapım işi inşaatına ilişkin, tüm imalat-onarım işlerinin yapımında, proje ve detaylarıyla uyulması zorunlu teknik özellikler, yıkım, söküm ve montaj usullerinin belirlenmesi bu şartnamenin konusudur. Şartname hükümlerine aynen uyulacak, çıkabilecek sorunlar karşısında idarenin bilgisine başvurulacaktır.


2. GENEL HUSUSLAR :
2.1. İmalatta kullanılacak malzemeleri numuneleri, teknik özelliklerini içeren belge, doküman, kataloglar ile Türkçe tercümeleri imalat ve uygulama öncesi idareye teslim edilecek, idarenin onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır.
2.2. Bu şartnamede adı geçen tüm malzemeler; imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.
2.3. Tüm montaj/demontaj, imalat ve nakliye işleri sürecinde, yakın çevre ve binalarda oluşabilecek tüm hasarların tanzim ve onarımı, yüklenici firmaya ait olacaktır.
2.4. Tüm imalatlar için, gerekli ölçüler, yerinde alınacaktır. İmalat öncesinde yüklenicinin işyerini gördüğü ve buna göre teklif verdiği esas alınacaktır. İmalat ölçüleri ile proje ve detaylarda çıkabilecek farklılıklar için, yüklenici firma herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
2.5. Tüm imalatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tariflerine veya alınan tekliflere göre bu şartnamede açıklanmış olan teknik özellikler doğrultusunda birinci sınıf, sanat ve fen kurallarına uygun olarak yapılacaklardır.
2.6. Yapım sürecinde, söküm işlerinden çıkan kullanılabilir veya hurda durumdaki malzemeler idarenin mevzuatı gereği, garnizonda göstereceği mahallere taşınacaktır. Ayrıca onarım işleri esnasında çıkan her türlü moloz, çöp ve vb. atıl malzemeler yüklenici tarafından birlik dışına belediyenin müsaade ettiği alana atılacak ve onarım işleri tamamlandıktan sonra her türlü temizlik faaliyeti yapılacaktır.
2.7. İşin başlangıcından itibaren şantiyede sürekli olarak en az bir teknik personel bulundurulacak ve imalatlarda eğim, sair ölçümler, elektronik aletlerle yapılarak kontrol edilecek, sonuçlar yazı ile idareye bildirilecektir.
2.8. İşin başlangıcından bitişine kadar yüklenici şantiyede gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacak, her türlü uyarı ve ikaz levhaları ile alan emniyet perdesi kullanarak şantiye çevresinin emniyetini sağlayacak, iş süresince oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
2.9. Yüklenici 6331 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” ile 28695 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 28786 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği” nde bulunan hususları yerine getirmek ve getirtmekle yükümlüdür. Ayrıca yüklenici yukarıda bahsi geçen kanun ve yönetmelikler gereği şantiyede çalıştırdığı personele iş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü eğitimleri vererek gerekli bildirimleri tebliğ edecek, iş başlangıcından bitişine kadar çalışan personelin kullanması gereken tüm koruyucu melbusat ve teçhizatı temin ederek personel tarafından kullanılmasını sağlayacaktır.

3. YAPILACAK İŞLER :
Bu ihale kapsamında yer alan tüm imalatlar, doğal çevre dokusunu/düzeni ve işlevselliği aksatmayacak şekilde, idarenin vereceği talimatlara uygun olarak yapılacaktır.
3.1. Yıkım Kazı ve Söküm İşleri
3.1.1. PROJE – 1,2 ve 3 de gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan 067 GM No’lu Kışla Kantini Binasının çatısı üzerinde hâlihazır durumda mevcut bulunan eski kiremit çatı örtüsü mahyaları ile birlikte ÇŞBBF 18.196/A pozuna uygun olarak, eski bitümlü su yalıtım örtüsü ise ÇŞBBF 18.198/15A pozuna uygun olarak sökülecek ve idarenin kullanılabilir diye değerlendirdiği çıkma malzemeler idarenin göstereceği yere istiflenecektir, çöp ve molozlar birlik dışına belediyenin müsaade ettiği alana atılacaktır.
3.1.2. PROJE – 1 ve 2 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini Binasında mevcut bulunan eski yağmur olukları ve çatı üzerinde bulunan çatı deresi, kalkan sacları vs. ÇŞBBF 18.198/01-A pozuna uygun olarak, yağmur iniş boruları ise ÇŞBBF 18.198/02-A pozuna uygun olarak sökülecek ve idarenin göstereceği yere istiflenecektir.
3.1.3. PROJE – 1 ve 2 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini Binasının çatısı üzerinde hali hazır durumda mevcut bulunan paratoner tesisatı çatı ihata indirme iletkenleri zarar verilmeden ÇŞBBF 981-103/D pozuna uygun olarak sökülecek, düzgün şekilde uygun bir yere istiflenecek çatı onarım işlemi tamamlandıktan sonra tekrar yerlerine montajları yapılacaktır.
3.1.4. PROJE – 4 ve 5 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının ana giriş kapısı ile bina içerisinde bulunan (alüminyum, ahşap, PVC, demir doğrama) kasa, cam, kanat ve pervazları ile birlikte ÇŞBBF 18.195/A pozuna uygun olarak sökülecek, çöp ve molozlar birlik dışına atılacak, idare tarafından kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ise idarenin göstereceği yere istiflenecektir.
3.1.5. PROJE – 4 ve 5 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının tuvalet kısmında ve kazan dairesinde mevcut bulunan zemin seramikleri ile duvar seramiklerinin tamamı ÇŞBBF 18.198/12 pozuna uygun olarak sökülecek, çöp ve molozlar birlik dışına atılacaktır.
3.2. Onarım ve İmalat İşleri
3.2.1 PROJE – 1,2 ve 3 de gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının çatısı üzerinde hali hazır durumda mevcut bulunan kiremit çatı örtüsü, kiremit mahyaları ve eski bitümlü örtünün söküm işlemi tamamlandıktan sonra ÇŞBBF Y.18.245/001 pozuna uygun olarak çatı alanının tamamına birbiri üzerine 10 cm bindirmeli olacak şekilde bitümlü su yalıtım örtüsü serilecektir. Serilen yeni bitümlü su yalıtım örtüsü ahşap çatı örtüsü üzerine geniş başlı çivilerle sabitlenecektir.
3.2.2 PROJE – 1 ve 2 de gösterilen mahalde çatı çevresinde saçakların uç kısmına ÇŞBBF 24.064 pozuna uygun olarak sert PVC den imal edilmiş 150 mm çapında yuvarlak yada dikdörtgen kesitli yağmur olukları temin edilecek, etekleri yapılacak ayrıca etek altına bir kat bitümlü karton konulacak, süzgeçler konulacak ve metrede en az iki adet olmak üzere 5*30 mm kesitinde demir kancalar vasıtası ile yağmur oluklarının montajları yapılacaktır.
3.2.3 PROJE – 1 ve 2 de gösterilen mahalde çatı çevresinde saçakların uç kısmına yapılan ve montajı tamamlanan yağmur oluklarına ÇŞBBF 24.061 pozuna uygun olarak sert PVC den imal edilmiş 100 mm çapında yağmur iniş boruları temin edilerek metrede en az bir adet olacak şekilde triforlu metal boru kelepçeleri duvara tespit edilecek yağmur iniş boruları yağmur oluğundan itibaren dirseklerde dahil monte edilecek ayrıca kelepçelerin galvanizli somunlu vidalar vasıtası ile duvara bağlantıları yapılacaktır.
3.2.4 PROJE –1,2 ve 3 de gösterilen mahalde ahşap oturtma çatı kaplama tahta örtüsü üzerine bitümlü örtü serme işlemi tamamlandıktan sonra çatı alanının tamamına ÇŞBBF 18.233/5B pozuna uygun olarak 0,70 mm kalınlıkta trapezoidal alüminyum levhalar birbiri üzerine bindirilerek contalı ve anahtar başlı vidalarla yatayına en az 40 cm de bir dikeyine ise en az 120 cm bir olmak üzere aşıklara tespit edilecek ve çatı örtüsü kaplama işlemi yapılacak, ayrıca baca dipleri, alın sacları ve çatı kenarlarının sac kaplama işleri yapılacaktır. Trapezoidal alüminyum levhalar parçalı olmayacak, ölçü alınarak mahya sırtından saçak uç kısmına kadar yekpare parçalar halinde monte edilecektir. Çatı sırt kısmında orijinal oluklu trapez mahyalar kullanılacaktır.
3.2.5 PROJE – 1 ve 2 de gösterilen mahalde çatı örtüsü kaplama onarımları tamamlandıktan sonra daha önceden demontajı yapılan çatı ihata indirme iletkenleri ÇŞBBF 981-103/M pozuna uygun olarak tekrardan yerlerine monte edilecektir.
3.2.6 PROJE – 4 ve 5 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının kalorifer kazanı hariç bütün kısımlarına ÇŞBBF 23.243/2 pozuna uygun olarak 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profiller, 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılacak, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında Z profiller dönülecek, T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (60x60) cm ebadında (0,50 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize sac plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı) sıcak daldırma galvanizli sac plakalar yerleştirilerek asma tavan imalat işlemi tamamlanacaktır.
3.2.7 PROJE – 4 ve 5 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının ana giriş, idarenin göstereceği yerlere ÇŞBBF Y.23.244/F pozuna uygun olarak, naturel-mat ve eloksallı alüminyum profiller; kullanılarak çift veya tek kanatlı normal açılır tipte kapı kanadı ve kasası imal edilecek her türlü montaj malzemeleri, fitili, montajın yapılacağı yerle kör kasa veya doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs. vasıtası ile alüminyum kapılar imal edilerek yerlerine montajları yapılacaktır.
3.2.8 PROJE – 4 ve 5 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının ana giriş ve odaların tamamlanan alüminyum kapılara ÇŞBBF Y.28.645/A06 pozuna uygun olarak 4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere üniteleri ölçüsüne göre imal edilecek takılacak yerin ölçüsüne göre hazırlanacak, cam takozları kullanılarak ünitenin dengelenmesi sağlanacak oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurularak işlem tamamlanacaktır.
3.2.9 PROJE – 4 ve 5 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının ofis bölme ve odalara (wc-duş ve mutfak kısmı hariç) ÇŞBBF Y.22.009/03 pozuna uygun olarak beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılacak, her iki yüzü laminat kaplanacak ve ayrıca menteşe, kapı kolu, ispanyolet, kilit, karşılık vs. elemanları ile birlikte yerlerine monte edilecektir. Ayrıca kapıların alt kısımlarına ön ve arka yüzeylerine en az 20 cm yüksekliğinde paslanmaz sac, pvc, alüminyum vs. suya ve neme dayanıklı malzemelerle (malzemeler idarenin beğenisine sunulacak) kuşak yapılacaktır.
3.2.10 PROJE – 4 ve 5 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının ofis, bölme ve odalara (wc-duş ve mutfak kısmı hariç) imal edilen kapılar için ÇŞBBF Y.22.001/1 pozuna uygun olarak I. kalite beyaz çamdan temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazlar yapılarak duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilecek, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konularak işlem tamamlanacaktır. Ayrıca kasaların alt kısımlarına pervazlar dahil en az 20 cm yüksekliğinde paslanmaz sac, pvc, alüminyum vs. suya ve neme dayanıklı malzemelerle (malzemeler idarenin beğenisine sunulacak) kuşak yapılacaktır.
3.2.11 PROJE – 4 ve 5 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının ofis, bölme, oda, wc-duş ve koridor kısımları zeminlerine seramik işleminden önce ÇŞBBF 27.581 pozuna uygun olarak 1 m3 dişli kuma 200 kg çimento katılarak elde edilen harçla ortalama 3 cm kalınlığında tesviye tabakası yapılacaktır.
3.2.12 PROJE – 4 ve 5 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının ofis, bölme, depo, wc-duş ve koridor kısımları zeminlerine tesviye tabakası işlemi yapıldıktan sonra ÇŞBBF Y.26.005/402 pozuna uygun olarak seramik döşenecek yüzey yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan temizlenecek, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcısı sürülecek ve özel tarak ile yivlendirilecek, daha sonra idare tarafından uygun görülen (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenme işlemi yapılacak, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, yapılarak işlem tamamlanacaktır. Kullanılacak malzemeler önce idarenin beğenisine sunulacak ve idarenin onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır.
3.2.13 PROJE – 4 ve 5 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının wc ve koridor kısımlarında seramik işleminden önce duvarların cephesine ÇŞBBF Y.27.501/02 pozuna uygun olarak 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla iç cephe sıvası yapılacaktır.
3.2.14 PROJE – 4 ve 5 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının wc, koridor ve odaların duvarlarına tesviye işlemi yapıldıktan sonra ÇŞBBF Y.26.006/405 pozuna uygun olarak seramik döşenecek yüzey yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan temizlenecek, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcısı sürülecek ve özel tarak ile yivlendirilecek, daha sonra idare tarafından uygun görülen (25*33 cm) veya (25*40 cm) ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenme işlemi yapılacak, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, yapılarak işlem tamamlanacaktır. Kullanılacak malzemeler önce idarenin beğenisine sunulacak ve idarenin onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır.

3.2.15 PROJE – 4 ve 5 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının wc ve kazan dairesi hariç bütün saten alçılı duvarlara ÇŞBBF Y.25.003/19 pozuna uygun olarak su bazlı ipek mat boya yapılacaktır. Boya yapılmadan önce boya rengi idare tarafından belirtilecektir.
3.2.16 067 GM No’lu Kışla Kantini binasının içerisinde hâlihazır durumda mevcut bulunan eski elektrik tesisatlarının ve elektrik ekipmanlarının tamamının (priz, fiş, anahtar, armatür vs.) demontaj işlemleri yapılacak, idarenin kullanılabilir olarak belirlediği malzemeler idarenin göstereceği yere istiflenecek, çöp ve molozlar birlik dışına belediye çöplüğüne atılacaktır. Söküm işlemleri tamamlandıktan sonra PROJE 6 ve 7 de gösterilen mahalde binanın giriş kısmında idarenin göstereceği yere ÇŞBBF 705-105 pozuna uygun olarak 30*40*15 ebadında yeni sıva altı sac pano temin edilecek ve tekniğine uygun olarak montajı yapılacaktır.
3.2.17 PROJE 6 ve 7 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binası yeni elektrik tesisat hattı için idarenin göstereceği güzergaha ÇŞBBF 791-119 pozuna uygun olarak 3*2,5 mm2 peşel bergman pvc boru hattı çekilecektir.
3.2.18 PROJE 6 ve 7 de gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binası yeni elektrik tesisat hattında idarenin göstereceği güzergaha priz hatları için ÇŞBBF 780-119 pozuna uygun olarak 2,5 mm NYA tesisat kablosu (sarı yeşil, mavi, kahverengi) çekilecektir. Ayrıca aydınlatma anahtar hatları için ÇŞBBF 780-118 pozuna uygun olarak 1,5 mm NYA tesisat kablosu (sarı yeşil, mavi, kahverengi) çekilecektir.
3.2.19 PROJE 6 ve 7 te gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binası girişinde montajı tamamlanan yeni sac pano içerisine ÇŞBBF 724-408 pozuna uygun 3x63A anahtarlı otomatik sigorta, ÇŞBBF 718-509 pozuna uygun 4x63A 30mA kaçak akım koruma şalteri, ÇŞBBF 724-401 pozuna uygun 1x16A anahtarlı otomatik sigorta ve ÇŞBBF 724-402 pozuna uygun 1x25A anahtarlı otomatik sigorta ÇŞBBF 715-108 pozuna uygun olarak 3x63A termik koruma şalteri montajı yapılacaktır.
3.2.20 PROJE 6 ve 7 gösterilen 067 GM No’lu Kışla Kantini bina topraklaması için
PROJE 7 ‘de gösterilen panodan itibaren ÇŞBBF 726-303 pozuna uygun olarak Topraklama hattı 10 mm2 ve ÇŞBBF 983-102 topraklama çubuğu bakır montajları yapılacaktır.
3.2.21 PROJE 6 ve 7 de mahalde gösterilen mahalde 067 GM No’lu Kışla Kantini binasında ÇŞBBF 780-115 pozuna uygun sıva altı topraklı prizler (koruma muhafazalı), ÇŞBBF 780-102 pozuna uygun sıva altı komütatör anahtarlar, ÇŞBBF 780-101 pozuna uygun sıva altı tekli anahtarların montajları yapılacaktır.
3.2.22 PROJE 6 ve 7 gösterilen 067 GM No’lu Kışla Kantini binasında bulunan oda, bölme, wc-duş, giriş holü, antre ve koridor kısımlarında idarenin göstereceği yerlere ÇŞBBF 780-127 pozuna uygun olarak anahtar, priz, kasa ve buatların montajları yapılacaktır. Ayrıca koridor kısımlarına ÖZEL-1 pozuna uygun olarak 90 ledli şarjlı ışıldaklar temin edilerek montajları yapılacaktır.

4. NUMUNE ALMA :
İmalata girecek malzemelerden numune alımları, MSY 331-1 TSK Mal ve Hizmet Muayene Yönergesi esasları dahilinde yapılacaktır.
5. KONTROL VE MUAYENE METOTLARI :
5.1. İhale konusu sistemin kontrol ve muayenesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine uygun yapılacaktır.
5.2. Kalite Kontrol ve Muayene giderleri yüklenici firmaya aittir.

5.3. Kalite Kontrol ve Muayene sırasında lüzumlu her türlü personel, malzeme ve test cihazları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
5.4. Muayene esnasında dizayn veya imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :
6.1. Yüklenici firma tarafından temin edilecek ihale konusu malzemeler, nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır.

6.2. Onarım veya yenileme işleri bünyesinde yapılması gerekecek tüm nakliye, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yapım sırasında oluşacak deformasyonlar ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

7. GARANTİ ŞARTLARI :
7.1. Yüklenici firma, iş bitiminde, idareye, yaptığı imalatlar ve onarımlardaki hatalara karşı, en az 5 (beş) yıllık garanti belgesi verecektir.

7.2. Garanti süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Garanti süresi içerisinde bakım ve onarım gerektiğinde her türlü bakım onarım faaliyetleri yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır.

8. GRAFİK VE RESİMLER :
8.1. Ekli projeler PROJE-1, PROJE-2, PROJE-3, PROJE-4, PROJE-5, PROJE-6, PROJE-7 esas alınacaktır.
9. YARARLANILAN DOKÜMANLAR :
9.1. Üretici firma katalogları, TS normları, ISO 9000 normları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat analizleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat tarifleri, MSB birim fiyat analizleri ve tarifleri, Hava Lojistik Komutanlığı Teknik Şartnameleri.
Bu Özel Teknik Şartname, 9 madde ve 7 sayfadan ibarettir.HAZIRLAYANLAR

TETKİK EDEN

Özer ŞENGÜN

Hv.İs.Yzb.

İs.Bkm.Bl.K.Ahmet ERGİN

Hv.İs.Üçvş.

Per.Bkm.ve Acil Hiz.E.K.

Emrah AKTAŞ

Hv.Müh.Tğm.

Elektrik Elektronik Müh.Ozan BATTAL

Hv.Müh.Tğm.

İnş.Müh.O N A Y

UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR

......./......./2016

Nezih ŞİŞMAN

Hava Kontrol İhbar Albay

Mevzi Komutanı
067 GM NO’LU KIŞLA KANTİNİ BİNASI GENEL ONARIMIYAPILMASI İŞİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİYüklə 65,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə