İNŞaat mühendiSLİĞİ ana biLİm daliYüklə 32,66 Kb.
tarix27.04.2018
ölçüsü32,66 Kb.
#49364

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI

Dersin


Kodu Dersin Adı Kredi Saati AKTS

----------- ------------------------------------------------ ------------- -------------

FİM-600 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 24

FİM-601 Mühendislik Matematiği 3 0 3 6

FİM-602 Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Analizi 3 0 3 6

FİM-603 Kıyı Mühendisliği I 3 0 3 6

FİM-604 Uygulamalı Elastisite ve Plastisite Teorisi 3 0 3 6

FİM-605 Mühendislik Malzemelerin Kırılma Mekaniği  3 0 3 6

FİM-606 Zemin-Yapı Etkileşimi 3 0 3 6

FİM-607 Plaklar ve Kabuklar 3 0 3 6

FİM-608 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri 3 0 3 6

FİM-609 Yapıların Stabilite Teorisi 3 0 3 6

FİM-610 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi I 3 0 3 6

FİM-611 Mühendislikte Sınır Elemanları Yöntemi 3 0 3 6

FİM-612 İntegral Dönüşüm Teknikleri 3 0 3 6

FİM-613 Öngerilmeli Beton 3 0 3 6

FİM-614 Kıyı Mühendisliği II 3 0 3 6

FİM-615 Zemin Dinamiği 3 0 3 6

FİM-616 Esnek Yol Üst Yapıları 3 0 3 6

FİM-617 Deprem Mühendisliği I 3 0 3 6

FİM-618 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi 3 0 3 6

FİM-619 Yapı Analizinde Sonlu Elemanlar Yöntemi II 3 0 3 6

FİM-620 Yapı Dinamiği 3 0 3 6

FİM-621 İleri Zemin Mekaniği 3 0 3 6

FİM-622 Hareketli Tabanlı Akımların Hidroliği 3 0 3 6

FİM-623 Olasılık Teorisi ve İstatistiğin Mühendislikte

Uygulamaları 3 0 3 6

FİM-624 Beton Kalite Kontrolü 3 0 3 6

FİM-625 Betonarme Silolar 3 0 3 6

FİM-626 İleri Akışkanlar Mekaniği I 3 0 3 6

FİM-627 İleri Akışkanlar Mekaniği II 3 0 3 6

FİM-628 Barajlar ve Hidrolik Esaslar 3 0 3 6

FİM-629 Yüzeysel Temeller 3 0 3 6

FİM-630 İleri Hidroloji 3 0 3 6

FİM-631   Zemin-Yapı Etkileşimi II 3 0 3 6

FİM-632   Kablolu Sistemler 3 0 3 6

FİM-633 Varyasyonel Hesap ve Uygulamaları 3 0 3 6

FİM-634 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması 3 0 3 6

FİM-635 Beton Yollar 3 0 3 6

FİM-636 Yolların Kapasitesi     3 0 3 6

FİM-637 Trafik Güvenliği ve Kaza Araştırması 3 0 3 6

FİM-638 Tünel Teknolojisi 3 0 3 6

FİM-639 Yol Drenaj Sistemleri 3 0 3 6

FİM-640 Özel Yapılar İçin Beton Üretimi ve Donatı

Detaylandırma İlkeleri 3 0 3 6

FİM-641 Geoteknik Deprem Mühendisliği 3 0 3 6

FİM-642 Tarihi Yapıların Depreme Dayanımı 3 0 3 6

FİM-643 Patlama Etkisindeki Yapıların Davranışı 3 0 3 6

FİM-644 Rüzgâr Türbini Kulelerinin Tasarımı 3 0 3 6

FİM-645 Havaalanı Mühendisliğine Giriş 3 0 3 6

FİM-646 İleri Zemin Mekaniği II 3 0 3 6

FİM-647 Zemin Davranışı 3 0 3 6

FİM-648 Mühendislik Jeolojisi Uygulamaları 3 0 3 6

FIM-649 Eşdüzey Kavşakların Tasarımı 3 0 3

FIM-654 Ulaşım Sistemleri Analizi 3 0 3


FIM-655 Yol Üstyapı Yönetimi 3 0 3

FIM-651 Tünel Geotekniği 3 0 3

FİM-650 Baraj Geotekniği 3 0 3

000 Seminer 0 0 0 4DERS İÇERİKLERİ

FIM-616 Esnek Yol Üst Yapıları 3 0 3

Giriş, Kaplama türleri, Esnek kaplamalar, Esnek yol üstyapısında kullanılan malzemeler; agregalar ve bitümlü bağlayıcılar, Bitümlü karışımlar, Bitümlü karışımların bileşenlerinin saptanması ve kontrolü için uygulanan stabilite değerleri, Esnek kaplama sistem tasarımı prensibi, Esnek kaplamada gerilme ve defleksiyon hesaplamaları, Esnek kaplama tasarım işlemleri, AASHO tasarım yöntemi, Hizmet yeteneği, Esnek kaplama tasarım denklemi, Üstyapı sayısı.FIM-634 Yol Gövdesi ve Sanat Yapılarının Korunması 3 0 3

Altyapı gövdesinin korunması, Yol gövdesi korunmasında kullanılan kagir türleri, Şevlerin korunması, Kaplama duvarları, Harçlı kagir türleri, İstinat duvarları, Dolgularda şev eteklerinin korunması, Kar ve çığlara karşı koruma, Paranejler, Taşın yollarının akarsuları geçmesi, Köprü ayaklarının korunması, Menfezlerin korunması.


FIM-635 Beton Yollar 3 0 3

Üstyapı tipi seçimi metodolojisi, Üstyapı tipi seçiminde ekonomik ölçütler, Rijit Üstyapıların üstünlükleri ve sakıncaları, Yolların yüzey özelliklerinin sınıflandırılması, Geometrik düzgünlük, Beton yollarda kullanılan malzemeler, Yol betonu bileşeni, Beton yolların tasarımı, Rijit üstyapı elemanları, Beton plaklar, Derzler, Beton yol yapım tekniğinde gelişmeler ve yenilikler, Geçirimli beton üstyapı, Parke kaplamalar.FIM-636 Yolların Kapasitesi 3 0 3


Giriş, Kapasite tarifi, Hizmet seviyesi, Hizmet hacmi, Trafik tarifleri, Arazi kullanma ve gelişme tarifleri, Trafik karakteristikleri, Trafik akımında zamanla ilgili değişiklikler, Hız karakteristikleri, Hız, akış ve yoğunluk ilişkileri, Kapasite ve hizmet hacmini etkileyen faktörler, Eşdüzey kavşaklar, Örülme, Rampalar, Rampa kapasitesine etki eden faktörler, Otoyollar ve ekspresyollar, Erişme kontrolsüz yollar ve caddeler.
FIM-638 Tünel Teknolojisi 3 0 3

Tünelin tarifi, Modern tünelcilik, Tünel inşaatını gerektiren nedenler, Modern tüneller, Tünellerin etüdü, Tünel güzergahının zemine uygulanması, Tünel kazı tekniğinde gelişmeler, Tünellere gelen itkiler, Tünel kaplamaları, Galeri ve kuyular, Tünel inşaası, Tünel zemininin desteklenmesi, Tünel inşa yöntemleri, Havalandırma, Tünel maliyeti, Yeni Avusturya yöntemi,
FIM-639 Yol Drenaj Sistemleri 3 0 3


Genel prensipler, , Menfezlerde akım, Yapısal tasarım, Yük analizi , Rijit ve esnek büz seçimi, Yer üstü (yüzeysel drenaj sistemleri), Köprülerin hidroliği, Köprü ayaklarının korunması (gabion), Menfezlerin arka dolguları, Drenajda mühendislik ekonomisi, Yapımı ve bakımı, Ddrenaj sisteminde trafik güvenliği, Kör drenler, Akış miktarı ve kesit tayini, Diğer yer altı drenaj sistemleri.
FİM-645 Havaalanı Mühendisliğine Giriş 3 0 3

Havaalanı planlama etüdleri, Hava ulaşım talep tahmin etüdleri, Havaalanı tasarımı, Pistin konumlandırılması, Rüzgar analizi, Pist tasarım esasları, Taksirut tasarım esasları, Apron tasarım esasları, Uçak bekleme apronu tasarım esasları, Havaalanı işletmesi, Havaalanı kapasitesi, Havaalanına erişim, Havaalanı aydınlatma ve işaretlemesi, Hava trafik kontrolü, Havaalanı güvenliği, Kargo tesisleri,FIM-649 Eşdüzey Kavşakların Tasarımı 3 0 3


Giriş, Eşdüzey kavşak tipleri, Planlamada genel prensipler, Planlamada etkili faktörler, Eşdüzey kavşak planlamasında gözönüne alınacak diğer hususlar, Hızlanma ve yavaşlama şeritleri, Trafiğin yönlendirilmesi ve kanallama, Kanallama örnekleri, Farklı düzeyli kavşaklar, Köprülü kavşaklar, faktörler,

FIM-654 Ulaşım Sistemleri Analizi 3 0 3


Giriş, Sistem yaklaşımı, Ulaşım sistemleri, Ulaşım sistem tasarımı, Ulaştırma talebi: Teorik-Bireysel talep, Talep modelleri, Maliyet tahmin Modelleri, Ulaşım maliyeti, Maliyet fonksiyonu, Maliyet tahmin yöntemleri, Fiyatlandırma politikası, Bazı genel maliyet fonksiyonları, Eşdeğer ağ kurulumu, Benzeşim yaklaşımlar, Optimize yaklaşımlar, Ulaşım düzenleyicisi, Maliyet ve talep koşulları, Alternatif sistemler, Çok amaçlı teknikler, Güncel modeller.
FIM-655 Yol Üstyapı Yönetimi 3 0 3

Giriş, Mühendislik yönetimi olarak kaplama yönetimi, Kaplama yönetim işlemi, Kaplama ağ tanımı, Kaplama performansı ölçümü, Hasarsız defleksiyon deneyi, Pürüzlülük ölşümü, Kayma ve sürtünme (skid resistance) gerilmesi ölçümü, Sürtünme gerilmesi ölçümü, Kaplama durumunu tahmin yöntemi, Ağ düzeyi yönetimi, Maliyet tahmini, Kaplama ömrü maliyet analizi, Örnek proje analizi.


FIM-651 Tünel Geotekniği 3 0 3

Arazi özelliklerine göre üneller, Terzaghi, Stini, Rabcewicz, Lauffer, Wickham, Tiedermann, Skinner (RSR), Bieniawski (RMR), Barton(Q) sınıflamaları ve destekleme önlemleri, destek basıncı hesabı, sürekli iksasız maksimum proje açıklığı, sağlam zeminlerde rastlanan olaylar: basınçlar ve basınçtan kurtulma, kemerlenme, aşırı sökülme, tünellerde yeraltısuyu ve gaz problemleri.


FİM-650 Baraj Geotekniği 3 0 3

Beton barajla: ağırlık, payandalı ağırlık, kemer baraj temellerinin geoteknik özellikleri, toprak dolgu, zorunlu dolgu, ön yüzü beton barajlar, baraj tipi seçimini etkileyen faktörler, rezervuarlardan su kaçması, rezervuar yamaçlarının duyarlılığı, heyelanların etkisinden kurtulma yöntemlerş, Lugeon basınçlı su deneyi, enjeksiyon: enjeksiyon şerbeti çeşitleri ve kullanım koşulları, çok çatlaklı kayaların enjeksiyonu, gözenekli ve çataklı kayaların emjeksiyonu, karstik kayaların enjeksiyonu.

Yüklə 32,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə