İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler“ dir. Bu hakları kullanmakta herkes eşittirYüklə 446 b.
tarix06.09.2018
ölçüsü446 b. • İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu "temel hak ve özgürlükler“ dir.

 • Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. • Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir.

 • Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler.İHEB ve Veda Hutbesi ortak öğeler içerir ve eşitlik temelinde birleşir.

 • İHEB ve Veda Hutbesi ortak öğeler içerir ve eşitlik temelinde birleşir.

 • Veda hutbesinde Arapların, diğer milletlerden üstün olmadığı veya kırmızı derilinin siyah deriden bir farkının olmadığı açıkça belirtilmiştir. • İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur.

 • Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, insan hakları, kişiyi özü ile yaşatacak kurallardır.İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine,

 • İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine,

 • İnsan Hakları” denir.Yaşam hakkı ve özgür olmak

 • Yaşam hakkı ve özgür olmak

 • Sağlık,

 • Eğitim,

 • Yiyecek,

 • Barınma ve toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma,

 • Yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma,Barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma,

 • Barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma,

 • Evlenme,

 • Mal ve mülk edinme,

 • Çalışma, işini seçme özgürlüğü, • Din, vicdan düşünce ve anlatma özgürlüğü hakları;

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin temellerini oluşturur • İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. • Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır.

 • İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır. • İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu "temel hak ve özgürlükler“ dir.

 • Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. • Krala saygı mecburiyet, dilenciye saygı nezaket…

 • İngiliz Atasözü • Başkalarına karşı saygılı, nazik ve ince (kibar) davranma kurallarını gösterir. • Ehli irfan meclisinde Aradım kıldım talep;

 • meğer ilim gerideymiş,

 • “illa edep, illa edep"...“Güzel ahlakın en mühim deneme noktası eziyetlere sabretmek ve külfete tahammüldür.

 • “Güzel ahlakın en mühim deneme noktası eziyetlere sabretmek ve külfete tahammüldür.

 • Başkasının kötü huyundan şikayet etmek, kendisinin kötü ahlakının delilidir.

 • Çünkü yüce ahlak, eziyetlere katlanmak demektir.“

 • Gazali"Arkadaşlara muhalefet etmemek,

 • "Arkadaşlara muhalefet etmemek,

 • insaflı davranmak,

 • kusur aramamak,

 • görülen kusurları güzel bir şekilde tevil etmek,

 • özür dilemek,

 • eziyete tahammül etmek,kendi kendini zemmetmek,

 • kendi kendini zemmetmek,

 • kendi kusurlarını araştırmak,

 • başkasında kusur aramamak,

 • küçük büyük herkese güleryüzlü ve tatlı sözlü olmaktır."

 • Gazali"Yalnız olmak, kötü arkadaşla oturmaktan hayırlıdır.

 • "Yalnız olmak, kötü arkadaşla oturmaktan hayırlıdır.

 • İyi arkadaşla oturmak, yanlızlıktan hayırlıdır.

 • Hayırlı konuşmak, susmaktan iyidir.

 • Susmak, kötü konuşmaktan hayırlıdır." (Hakim)Sevgi, sevmek demektir. İnsanlara verecek hiçbir şeyiniz yoksa bir tebessüm edebilirsiniz.

 • Sevgi, sevmek demektir. İnsanlara verecek hiçbir şeyiniz yoksa bir tebessüm edebilirsiniz.

 • Yüzü gülen insanın otoritesi kaybolmaz. Otorite kurmak için insanın alanında çok güçlü olması ve iyi münasebetler kurabilmesi gereklidir.

 • İnsanlar fıtraten sevgi taşırlar fakat bunun eğitiminin de yapılması gerekir. • Beşeri münasebetler affetmeğe dayanır.

 • Beşeri münasebetleri tanzim edebilmek için, insanlarla sürekli temas halinde bulunmak lazımdır."Fena kimselerle oturan demirci körüğü gibidir; kıvılcımları ile seni yakmasa da, kokusundan bir şeyler mutlaka sana bulaşır. İyi insanla oturan attar (kokutucu) gibidir; üzerine misk sürmese de yine misk kokar." (Buhari-Mülim)

 • "Fena kimselerle oturan demirci körüğü gibidir; kıvılcımları ile seni yakmasa da, kokusundan bir şeyler mutlaka sana bulaşır. İyi insanla oturan attar (kokutucu) gibidir; üzerine misk sürmese de yine misk kokar." (Buhari-Mülim) • "Ruh, ancak itidali korumakla hürriyete kavuşur; hürriyete kavuşan ruh da gerçek saadeti elde eder; hakikatleri idrak eder.” Gazali • Hazreti Ayşe Resülüllah (S.A)'ın yumuşak davranma (Rıfk) ile ilgili şöyle buyurduğunu rivayet eder:

 • "Muhakkak ki Allah her hususta yumuşaklığı (Rıfk) sever." • “Öğretiniz, kolaylaşırınız, zorlaştırmayınız; Müjdeleyin, nefret ettirmeyiniz; sizden biri kızdığı zaman hemen susun.”

 • (Ahmed: Buhari, Edebu'l Müfred) • İnsanlar özel hayatlarında ne kadar samimi olurlarsa olsunlar, resmi ilişkilerinde daima protokol kurallarına uymak ve birbirlerine saygılı davranmak zorundadırlar. • Görgü kuralları, toplumun değişmesiyle şekillenir.

 • Görgü ve nezaket; Sevilmenin başlıca koşuludur,

 • ve dost kazandırır. • Karşınızdakilere sürekli olarak kendinizden söz etmeyiniz.

 • Başkalarına meydan okumayınız.

 • Hoşgörülü ve iyimser olunuz. • Sinirli değil, sakin ve sabırlı olunuz.

 • İnsanları rahatsız edici davranışlardan sakınmak.

 • Sözlerini yerine getirir. • Ziyaretleri fazla uzatmayın.

 • Dedikodudan uzak durunuz.

 • Vereceğiniz öğütler ölçülü olmalı. • İnsanlara karşı nazik olunuz.

 • İsteklerinizi rica ederek belirtiniz.

 • Özür dilemek gerektiğinde, gecikmeden özür dileyiniz. • Temiz olmak.

 • İnsanları küçümsememek.

 • Her şeyin parayla hallolabileceği inancına esir olmamak. • Randevu saatine özen göstermek.

 • Güvenilir olmak.

 • İnsanlara duyarlı olmak. • Misafirlikte uzun oturmak ve esnemek.

 • Burun temizlemek.

 • Çok fazla kişisel kaçmak.

 • Çeşitli şeylerin kaç para ettiğinden bahsetmek ya da sormak. • Yersiz ve zamansız espriler yapmayın.

 • Konuşmaları gizlice dinlemek.

 • Alıngan değil, anlayışlı olunuz. • Başka bir insanın başarılarının üstüne çıkmak.

 • Kontrol kazanmak ve iddiasını ileri sürmek için sesini yükseltmek.

 • Sahip olduğu mülkiyetler veya yetenekleriyle övünmek. • Hatasız kul yoktur.

 • Başkalarının yanında, insanları azarlamayın.

 • Eski hataları gündeme getirmeyin. • HADDİNİ BİLMEK • Gülümsemek…

 • Göz teması uygun bir şekilde kurmak…

 • Kişinin ismini kullanmak…

 • Bütün dikkatinizi vermek…

 • Beden dilini etkili kullanmak… • Kelimeler : % 10

 • Ses tonu : % 30

 • Beden dili : % 60

 • İnsanlara karşı saygı duymak…

 • Çalışma arkadaşlarınıza ve kurumunuza olan saygınızı davranışlarınızla ifade etmek…

 • Sakin olmaya çalışmak…Sevgi göster herkese ha! Selamdan kaçınma sakın

 • Sevgi göster herkese ha! Selamdan kaçınma sakın

 • İnsanları ayırma ha! Hepsine adil ver hakkın

 • Niyetin iyi olsun ha! Her şeyin gerçeğini söyle

 • Hayırlıdan ayrılma ha! İyi anlaş herkes ile

 • Etrafına dostluk saç ha! Eser kalır sen gidersin

 • İyi belle, unutma ha! Önce hizmet sonra sensin • Yumuşak bir ifadeye sahip olun.

 • “teşekkür ederim ve lütfen”i sık sık kullanın.

 • Kollarınızı kavuşturmayın. • Size söylenenleri bilseniz bile dinleyin.

 • Aynı fikirde olmadığınız durumlarda dahi söze “hayır” diye başlamayın.

 • Sinirli kişiye ayna olmayın. • Ne kadar haklı olursanız olun, kimseyi utandırmayın.

 • İlk izlenim çok önemlidir. Kendinize önem gösterin.

 • Her zaman yapıcı olmaya gayret edin.(Eşleşen insan olmak) • Olumlu, nazik, sabırlı ve kolay geçinebilen biri olun,

 • Gerçekte ne kadar meşgul olsanız da.. • Başkalarından performansınızla ilgili geri besleme isteyin,

 • İnsanlar sizi dürüstçe değerlendirip, gördüklerini size söyledikçe daha iyi olabilirsiniz. • Her sabah bir boy aynasının önünde durup, bakmakta olduğunuz kişinin bir profesyonel olup olmadığını kendinize sorun. • Kendinizle her zaman olumlu konuşun. Kendinize, “Kendimi mutlu, sağlıklı ve müthiş hissediyorum!” deyin. • Başkalarıyla birlikteyken, enerjik, iyimser ve teşvik edici olun,

 • Unutmayın karşılaştığınız herkes omzunda ağır bir yük taşıyor.

 • 1. Başkaları üzerinde olumlu bir etki oluşturmak.

 • 2. Karşımızdakileri daha iyi anlayarak etkili bir iletişim kurmak. • 3. Kendi beden hareketlerimizi denetleyerek, sosyal ortamlara daha çabuk uyum sağlamak.

 • 4. Başkalarının gerçekte ne söylemek istediğini anlamak.

 • * İnsanların olumlu beklentilerini ilettikleri bir yöntemdir.1- KABUL

 • 1- KABUL

 • 2- REDDETME

 • 3- UMURSAMAMA • Haklı mı ? Olmak..

 • Mutlu mu ? Olmak.. • Eğer ilişkilerinizin yürümesini istiyorsanız, lekeye değil,

 • Her zaman güzelliğe bakmayı bilmelisiniz. • İster bir eşte olsun, ister bir çocukta, bir komşuda, bir patronda ya da bir arkadaşta,

 • Ne kadar leke arasanız, o kadar leke bulursunuz. • Ama kusur, bir şey kazandırmaz; bizi hiçbir yere götürmez.

 • Hiç kimse kusursuz değildir.

 • Herkesin iyi bir yanı vardır. • İnsanların verebilecekleri ve alabilecekleri her türlü DİKKAT’ tir. • Olumlu ilgi

 • Olumsuz ilgi

 • Olumlu ilgi

 • Olumsuz ilgi

 • İlgisizlik (Sıfır İlgi)Bana yumuşak ve nazikçe dokunursan,

 • Bana yumuşak ve nazikçe dokunursan,

 • Bana bakıp gülümsersen,

 • Beni ara sıra dinleyip,

 • Senden önce konuşmama izin verirsen,

 • Büyüyeceğim,gerçekten büyüyeceğim.

 • Bradley(9 Yaşında)

Teşekkür ederim

 • Teşekkür ederim

 • Lütfen

 • Rica ediyorum/ederim

 • Saygılarımı sunarım

 • Başarılar diliyorum

 • Mutlu bir gün diliyorum

 • Mutlu bir akşam diliyorumMutlu bir hafta başı diliyorum

 • Mutlu bir hafta başı diliyorum

 • Mutlu bir hafta sonu diliyorum

 • Çok naziksiniz

 • Çok kibarsınız

 • Affedersiniz

 • Özür dilerim. • Düşünmeden konuşmayın..

 • İnsanlar duymak istediklerini duyarlar..

 • İnsanların heveslerini kırmayın.. • Sürekli dert yanan biri olmayın..

 • Konuşmaya herkesi katın..

 • Biri sizinle konuşurken bir şeylerle meşgul olmayın..Birisi konuşurken, başkalarıyla fısıldaşmayın..

 • Birisi konuşurken, başkalarıyla fısıldaşmayın..

 • Birisi konuşurken, önünüzdeki kağıtlara karalama yapmayın..

 • Aynı sözcükleri dilinize dolamaktan vazgeçin.. • Sözü başkalarının ağzından kapmayın..

 • Yüz ifadenizi kontrol edin..

 • Şaka ve espri yapacağınız zaman iyi düşünün..Etki oluşturan sözcükler;

 • Etki oluşturan sözcükler;

 • Kesinlikle,

 • Açıkça,

 • Hemen,

 • Özellikle, • Bazı sözcükler hiç düşünülmeyen duyguların işin içine girmesine yol açarlar.

 • Ama” kelimesinin yerine,

 • ve” veya “yine de” kullanılması. • Karşınızdakini dinlerken;

 • Alay eden, küçümseyen, küçük düşüren, kötüleyen,

 • mimikler, jestler ya da sözcükler kullanmayın.Konuşanın açığını yakalamak, kişiliğimizin gücünü ve üstünlüğünü göstermek amacıyla tuzak kuran bir dinleyici olmayın.

 • Konuşanın açığını yakalamak, kişiliğimizin gücünü ve üstünlüğünü göstermek amacıyla tuzak kuran bir dinleyici olmayın.

 • Kaynaktan gelen tüm iletileri kendinize yöneltilmiş bir saldırı olarak kabul etmeyin. Hemen savunmaya geçmeyin. • Aynı fikirde olmasanız da tartışmaya girmeyin.

 • İyi bir sebebiniz yoksa karşındaki kişinin sözünü kesmeyin.Konuşmaya önyargılı biçimde başlamayın.

 • Konuşmaya önyargılı biçimde başlamayın.

 • Diğer kişi buna hazır olmadıkça öğüt vermeyin.

 • Öfkeye öfkeyle yanıt vermeyin. Bu olumsuz duyguları körüklemekten başka bir işe yaramaz.1- Farklılıklarınızı hoşgörüyle karşılayın.

 • 1- Farklılıklarınızı hoşgörüyle karşılayın.

 • 2- Benzerliklerinizi ön plana çıkarın.

 • 3- Eleştiri ve suçlama yöneltmeyin.

 • 4- Unutmayın: İlk izlenim çok önemlidir. ve bir daha kolay kolay değişmez.

 • Empati “insan bilgisinin” ve “başkalarıyla geçinmenin” temelidir. • Aslında algılarımız bizi yönlendiriyor… • Resme iyi bakın

 • Resme iyi bakın

 • Tekrar bakın

 • Garanti Leasing'te çalışanlar, bir pastaneye, telefonla pasta siparişi vermiş.

 • Pastanın üstüne "Garanti Leasing'den Sevgilerle" yazılması istenmiş. • Telefondaki adam "leasing" kelimesini anlamamış. Onlar da harf harf kodlamışlar.


Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə