İçindekiler genel 1Kanalizasyon Hattı Poz Tanımları 3Yüklə 25,99 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü25,99 Kb.
#72756


SafiPort Derince Limanı Kanalizasyon İşleri Teknik Şartnamesi Poz Tanımları

İçindekiler


İçindekiler 1

Genel 3

1Kanalizasyon Hattı Poz Tanımları 3

1.1Y.15.001/2B Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küsküde dar derin kazı 3

1.2Y.15.006/2B Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı 3

1.315.140/İB-4 Granülometrik kum-çakıl'ın el ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru gömleklenmesinin yapılması 3

1.412.2203 Ø 300 mm Koruge boru döşenmesi 3

1.512.2194 4

1.623.255/İB-6 Sferodöküm Kapak Temini ve Montajı 4

1.7Y.16.050/12 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi 5

1.8Y.16.050/15 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi 5

1.9Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 6

1.10Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 6

1.11Y.23.015 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 6

Genel


Bu dökümanın amacı, arazide yapılacak kanalizasyon imalatında kullanılacak, projesine işlenmiş ve şartnamesinde tariflenmiş pozların tanımlarının belirtilmesidir.

1Kanalizasyon Hattı Poz Tanımları

1.1Y.15.001/2B Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küsküde dar derin kazı


Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, nakliye, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı.

1.2Y.15.006/2B Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı


Yumuşak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, nakliye, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı.

1.315.140/İB-4 Granülometrik kum-çakıl'ın el ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru gömleklenmesinin yapılması


Şartnamesinde tanımlanan özelliklerde, boru hendek veya temel tabanının tesviye tamamlanıp tabandaki suyun kurutulmasından sonra, Tuvenan, (kum-çakıl) malzemenin ocaktan veya dereden makina ile çıkarılması, çıkarıldığı yerin dışına yığılması, eleğe yüklenmesi, çeşitli dane gruplarında elenmesi, taşıtlara yüklenmesi, boşatılması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı alet ve edevat giderleri dahil, esaslar ve şartlar dahilinde hazırlanmış veya aynı evsafta piyasadan satın alınarak hendek kenarına getirilmiş, granülometrik kum-çakıl'ın, hendek kenarından makina ile alınarak hendek ve temel tabanına atılması, 20 cm'lik tabakalar halinde el iel serilmesi, ve sulanarak tokmakla sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderleri dahil, (yalnız granülometrik mu-çakılın hendek kenarına kadar taşınması ve figüre bedeli hariç) 1.000 m3 granülometrik kum - çakıl ile tatbikat projesinde beritilen şartlarda ve esaslarda hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve boru gömleklenmesi yapılmasının, her türlü nakliye, yatay düşey taşıma dahil 1 m3 fiyatı;

1.412.2203 Ø 300 mm Koruge boru döşenmesi


Şartnamesinde tanımlanan özelliklerde, Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge kanalizasyon borularının temin edilmesi, döşenmeden önce her türlü deneyi ve muayenesi yapılmış olarak hendek kenarında veya konulacağı yerde hazırlanmış, HDPE koruge boruların düz işçi ile hendek içerisine indirilmesi, şartnamesine ve ilgili standartlara göre yerleştirilmesi, TS EN 681/1 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak lastik contanın temin edilmesi, temin edilen lastik contanın muayenesinin ve deneylerinin yapılmasından sonra sızdırmaz halde boru başlarının manşon ve conta ile bağlanması, döşenmiş boru başlarının veya boru hattının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için, gerekli her türlü bağlantı elemanı ve müteferrik parçaları ile malzeme ve zayiatı, deney dahil işçilik her türlü masraf, araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil , borunun fabrikadan iş başına kadar taşınması ile bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedelleri dahil, sahaya ikmali, sahada stoklanması, yerine montajı, testi ve çalışır biçimde teslimi,HDPE esaslı koruge boru döşenmesinin; 1 metre fiyatı

12.2203 Ø 300 mm. anma çaplı HDPE esaslı koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi mt.


1.512.2194


Prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanlarının imaline uygun komple, imal edilmiş veya satın alınmış her türlü deneyleri yapılarak banka tarafından kabul edilmiş 0.62 mt. iç çapında d=0.13 mt. et kalınlığında buhar kürlü prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, TS 5434 ve diğer ilgili standartlara uygun olan lastik contanın temin edilmesi, temin edilen lastik contanın muayenesinden ve deneylerinin yapılmasından sonra sızdırmaz halde prefabrik çerçeve montaj elemann başlarının lastik conta ile bağlanarak yerleştirilmesi, (konik veya boyun bileziği elemanı üzerine) yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için gerekli her türlü masraf her türlü işçilik, makina ekipman, alet, edevat, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme ve zayiatı giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil (yalnız buhar kürlü prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanı imalatına giren çimento kum, çakılın şantiye deposuna kadar taşınması, bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli ile imal edilmiş prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının şantiye içi nakli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli hariçtir.) 0.62 mt. iç çapında ve d=0.13 mt. et kalınlığında buhar kürlü lastik conta birleşimli, 500 dozlu prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanı ile baca teşkili yapılmasının; her türlü nakliye, taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedelleri dahil, sahaya ikmali, sahada stoklanması, yerine montajı, testi ve çalışır biçimde teslimi 1 adet fiyatı.

1.623.255/İB-6 Sferodöküm Kapak Temini ve Montajı


Şartnamesinde tanımlanan özelliklerde veya İdarece onanmış projesine göre (menteşeli, 200 derece açılımlı, 3 kilitli, EPDM contalı, paslanmaz çelik somun ve vidalı) sfero döküm (küresel grafitli dökme demir) 88 kg ağırlığında, ağır trafik yüküne (40 ton) dayanımlı baca kapaklarının işlenerek hazırlanması, iki kat bitüm kauçuk esaslı boya ile boyanması, iş yerine kadar taşınması, yerine konulması için her türlü masraf malzeme ve zayiatı alet, edevat ve masraflar, yüklenici karı ve genel giderler dahil, sfero döküm baca kapağının yapılması ve yerine konulmasının; her türlü nakliye, taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedelleri dahil, sahaya ikmali, sahada stoklanması, yerine montajı, testi ve çalışır biçimde teslim 1 Adet fiyatı.

1.7Y.16.050/12 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi


Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 12/15 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü nakliye, taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedelleri dahil, sahaya ikmali, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 12/15 betonun 1 m³ fiyatı.


1.8Y.16.050/15 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi


Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü nakliye, taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedelleri dahil, sahaya ikmali, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 betonun 1 m³ fiyatı.

1.9Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması


Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, her türlü nakliye, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

1.10Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması


Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, her türlü nakliye, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı.

1.11Y.23.015 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması


Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, her türlü nakliye, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı.
Yüklə 25,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin