İnsani geliŞme endeksi – geliRİN ÖtesindediRYüklə 77,08 Kb.
tarix25.10.2017
ölçüsü77,08 Kb.

İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ (İGE)

GELİRİN ÖTESİNDE YAŞAM STANDARDINI ve REFAHI BELİRLEMEKTEDİRProf.Dr. Muammer Kaya

Eskişehir-Osmangazi Üniversitesi

Teknoloji Araştırma Merkezi

TEKAM Müdürü, mkaya@ogu.edu.tr, 0 532 4755061
İnsani Gelişme Endeksi: 1990 yılından beri İnsani Gelişme Endeksi (İGE) her yıl, Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (UNDP) İnsani Gelişme Rapor Ofisi tarafından yayınlanır. Bu endeks milli gelir dışında insanların refahının kısa bir tanımını içerir. İGE üç boyutlu insani gelişmenin birleşik ölçümünü sağlar. Uzun ve sağlıklı yaşama (yaşam ömrü ile ölçülür), eğitilmiş olmak (yetişkin okur-yazarlığı, ve ilk, orta ve liseye kayıt) ve saygın/iyi şekilde yaşam standardına sahip olmak (satın alma gücü paritesi ve kişi başına düşen gelirle ölçülür). Endeks insani gelişmenin tam ölçümünü yapamaz. İGE cinsiyet veya gelir adaletsizliğini kapsamaz. İnsan hakları ve politik serbestliği ölçüsünü gösteremez. Ancak insani gelişmenin ve gelir ile iyi yaşamın arasındaki karmaşık ilişkiler hakkında kaba bilgiler verir.
UNDP, 2008 İGE verileri 2006 yılının istatistiksel değerlerini içerir. 2008 Dünya İGE değerlendirmesinde Türkiye 0.798 değerle 179 dünya ülkesi içinde 76. sırada yer almıştır. Dünyadaki ülkeler İnsani Gelişme Endeks değerlerine göre Yüksek, Orta ve Düşük Gelişmiş ülkeler olarak üç gruba sınıflandırılmaktadır (Çizelge 1). Yüksek Gelişme Endeks Değerine sahip 75 ülke, Orta Gelişme Değerine sahip 78 ülke ve Düşük Gelişme Endeks değerine sahip 26 ülke vardır. Türkiye, Orta Gelişme Endeks değerine sahip ilk ülkedir. Çizelge 2 dünyadaki 179 ülkenin insani gelişme sıralamasını göstermektedir.

İGE Değeri

Kategorideki

Ülke Sayısı

Kişi Başına Düşen Gelir, ABD $

Yüksek Gelişme

> 0.800

75

11116

Orta Gelişme

0.799 - 0.500

78

11115 - 906

Düşük Gelişme

< 0.500

26

905

Toplam
179
Çizelge 1: UNDP ve Dünya Bankasına göre İnsani Gelişme ve Gelir Sınıflandır-ması.
İGE değeri en yüksek ülke 0.968 değerle İzlanda olup en düşük ülke 0.329 değerle Sierra Leone’dir. Doğuştan yaşam beklentisi en fazla 82.4 yaşla Japonlar da olurken en az 40.2 yaş ile Swaziland’lılardadır. Ülkemizde doğuştan yaşam beklentisi 71.6 yaştır ve ülkemiz 179 ülke içinde 87. sırada yer almaktadır. 15 yaş üstü yüzde ergen okur yazarlık oranında %100 ile Gürcistan en iyi durumda iken Mali %22.9 ile son sırada yer almaktadır. Ülkemiz 147 ülke içinde %88.1 değerle 74. sırada yer alabilmektedir. İlk-orta ve liseye birleşik kayıt oranında Avustralya %114.3 ile ilk sırada yer alırken Jibuti %25.5 ile sonuncu sıradadır. Ülkemiz %71.1 ile 106 sırada yer almaktadır. Satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen milli gelirde Lüksemburg 77089 dolar ile ilk sırada yer alırken Kongo Demokratik Cumhuriyeti 281 dolar ile son sıradadır. Türkiye 11535 dolar ile 178 ülke içinde 61. sırada yer almıştır.
Çizelge 2: Dünyadaki Ülkelerin 2006 İnsani Gelişme Sıralaması.

Yüksek İnsani Gelişme


 1. Iceland

 2. Norway

 3. Canada

 4. Australia

 5. Ireland

 6. Netherlands

 7. Sweden

 8. Japan

 9. Luxembourg

 10. Switzerland

 11. France

 12. Finland

 13. Denmark

 14. Austria

 15. United States

 16. Spain

 17. Belgium

 18. Greece

 19. Italy

 20. New Zealand

 21. United Kingdom

 22. Hong Kong, China (SAR)

 23. Germany

 24. Israel

 25. Korea, Rep. of

 26. Slovenia

 27. Brunei Darussalam

 28. Singapore

 29. Kuwait

 30. Cyprus

 31. United Arab Emirates

 32. Bahrain

 33. Portugal

 34. Qatar

 35. Czech Republic

 36. Malta

 37. Barbados

 38. Hungary

 39. Poland

 40. Chile

 41. Slovakia

 42. Estonia

 43. Lithuania

 44. Latvia

 45. Croatia

 46. Argentina

 47. Uruguay

 48. Cuba

 49. Bahamas

 50. Costa Rica

 51. Mexico

 52. Libyan Arab Jamahiriya

 53. Oman

 54. Seychelles

 55. Saudi Arabia

 56. Bulgaria

 57. Trinidad and Tobago

 58. Panama

 59. Antigua and Barbuda

 60. Saint Kitts and Nevis

 61. Venezuela, Rep. Bov.

 62. Romania

 63. Malaysia

 64. Montenegro

 65. Serbia

 66. Saint Lucia

 67. Belarus

 68. The former Yugoslav Republic of Macedonia

 69. Albania

 70. Brazil

 71. Kazakhstan

 72. Ecuador

 73. Russian Federation

 74. Mauritius

 75. Bosnia and Herzegovina

Orta İnsani Gelişme


 1. Turkey

 2. Dominica

 3. Lebanon

 4. Peru

 5. Colombia

 6. Thailand

 7. Ukraine

 8. Armenia

 9. Iran, Islamic Rep. of

 10. Tonga

 11. Grenada

 12. Jamaica

 13. Belize

 14. Suriname

 15. Jordan

 16. Dominican Republic

 17. Saint Vincent and the Grenadines

 18. Georgia

 19. China

 20. Tunisia

 21. Samoa 22. Azerbaijan

 23. Paraguay

 24. Maldives

 25. Algeria

 26. El Salvador

 27. Philippines

 28. Fiji

 29. Sri Lanka

 30. Syrian Arab Republic

 31. Occupied Palestinian Territories

 32. Gabon

 33. Turkmenistan

 34. Indonesia

 35. Guyana

 36. Bolivia

 37. Mongolia

 38. Moldova

 39. Viet Nam

 40. Equatorial Guinea

 41. Egypt

 42. Honduras

 43. Cape Verde

 44. Uzbekistan

 45. Nicaragua

 46. Guatemala

 47. Kyrgyzstan

 48. Vanuatu

 49. Tajikistan

 50. South Africa

 51. Botswana

 52. Morocco

 53. São Tomé and Principe

 54. Namibia

 55. Congo

 56. Bhutan

 57. India

 58. Lao, People's Dem. Rep.

 59. Solomon Islands

 60. Myanmar

 61. Cambodia

 62. Comoros

 63. Yemen

 64. Pakistan

 65. Mauritania

 66. Swaziland

 67. Ghana

 68. Madagascar

 69. Kenya

 70. Nepal

 71. Sudan

 72. Bangladesh

 73. Haiti

 74. Papua New Guinea

 75. Cameroon

 76. Djibouti

 77. Tanzania, U. Rep. of

 78. Senegal

Düşük İnsani Gelişme


 1. Nigeria

 2. Lesotho

 3. Uganda

 4. Angola

 5. Timor-Leste

 6. Togo

 7. Gambia

 8. Benin

 9. Malawi

 10. Zambia

 11. Eritrea

 12. Rwanda

 13. Côte d'Ivoire

 14. Guinea

 15. Mali

 16. Ethiopia

 17. Chad

 18. Guinea-Bissau

 19. Burundi

 20. Burkina Faso

 21. Niger

 22. Mozambique

 23. Liberia

 24. Congo, Dem. Rep. 25. Central African Republic

 26. Sierra LeoneTürkiye’de İnsani Fakirlik Endeksi (İFE): İnsani gelişme endeksi ülkenin insan gelişiminde ortalama gelişmesini ölçer. İnsani Fakirlik Endeksi, gelişmekte olan ülkelerde insani gelişme endeksinin altında yaşayan insanların oranını belirler. Fakirlik ölçütü günde 1.25 doların altında geliri olan muhtaçları kapsar. Türkiye’nin İFE değeri %8.7 olup 135 gelişmekte olan ülke içinde 40 sırada yer almaktadır. İnsani Fakirlik Endeksi 40 yaşından daha az yaşam ömrüne sahip sağlıkları oldukça kötüleşmiş insan oranını da ölçer. Eğitim ise okur yazmazlık oranı ile ölçülür. Uygun yaşam standardı ise sağlıklı su kaynağına sahip olma, 5 yaş altı çocuklarda kilo gibi kriterlerle belirlenir. İFE değeri 135 gelişmekte olan ülkede en iyi Çek Cumhuriyetinde (1.7) olup en kötü Afganistan’dadır (60.2). Türkiye 40. sırada yer almaktadır. 40 yaşına kadar yaşamama olasalığı en düşük Singapur (%1.8) ve en yüksek Zimbabwe’dedir (%57.4). Türkiye %6.5 değeri ile 36 sırada yer almaktadır. 15 yaş üstü ergen okur yazmazlığında Küba %0.2 ile ilk sırada ve Mali %77.1 ile son sıradadır. Türkiye’de ergen okur yazmazlık oranı %11.9 ile 55. sıradadır. Sağlıklı su kaynağına sahip olmama yüzdesi en kötü Afganistan (%78) ve en iyi Bosna Hersek’tedir (%1). Türkiye bu açıdan %3 oranı ile 123 ülke içinde 15. sıradadır. Beş yaş altı çocuklarda normal altı ağırlıkta çocuk yüzdesi en az Sırbistan (%1) ve en fazla Bengladeş’tedir (%48). Türkiye’de normal altı ağırlıklı 5 yaş altı çocuk yüzdesi %4 olup 135 ülke içinde 19. sırada yer almaktadır.
Kadınların Kapasitelerini Kullanabilmesi: İGE bir ülkenin ortalama başarısını ölçer; fakat; bu başarıdaki cinsiyet dengesizliklerini içermez. Cinsiyette bağlı İnsani Gelişme (CİG) Endeksi cinsiyetin başarılarını ölçme ve değerlendirmede kullanılır. İnsani gelişme endeksinde cinsiyete göre çok farklılık olmamalıdır. Cinsiyete göre çok farklılık olması ülkenin CİG değerinin düşük olmasına neden olmaktadır. İnsani gelişme başarısında cinsiyete bağlı eşitsizlikler ölçüsünde Türkiye 0.780 CİG değeri ile 157 ülke içinde 126. sırada yer almıştır. Türkiye’de kadınların erkeklere göre doğuştan yaşam beklentisi %107’dir. Yani Türkiye’de kadınlar daha uzun süre yaşamaktadır. Bu değerle Türkiye 157 ülke içinde 66. sırada yer almaktadır. Bu açıdan en iyi ülke Rusya Federasyonu (%123) ve en kötü ülke ise Nijer’dir (%96.9). Ergen okur yazmazlığı açısından kadınların erkeklere oranı ülkemizde %83.7 olup 135 ülke içinde 94. sırada yer almaktayız. En kötü durumda Çad (%31.3) bulunmaktadır. İlk, orta ve lise öğretimine kayıtta kadınların erkeklere oranı ülkemizde %87.6 olup 157 ülke içinde 130 sırada yer almaktayız. Bu açıdan en iyi durumda Birleşik Arap Emirlikleri (%120.2) ve en kötü Çad’tır (%60.4).
Cinsiyet Yetkilendirme Ölçümü (CYÖ) kadınların ekonomik ve politik hayatta ne kadar rol aldığını ölçer. Parlementodaki kadın vekil sayısı, üst düzey kadın yönetici sayısı, teknik ve profesyonel yönetici kadın sayısını baz alarak kadınların ekonomik bağımsızlığının bir göstergesi olarak kullanılabilir. CİG’ten farklı olarak CYÖ seçilen alanlarda fırsat eşitsizliğine maruzdur. Türkiye 108 ülke içinde Cinsiyet Yetkilendirme Ölçümünde 0.371 endeks değeri ile 101. sıra yer alabilmiştir. Ülkemizde parlementodaki koltukların %9.1 kadınlara aittir. Kadınların yargı elemanları ve üst düzey yönetiminde bulunma oranı %8 ve profesyonel ve teknik işlerde çalışma oranı ise %33’ler mertebesindedir. Kadınların erkelere göre kazandığı gelir oranı yaklaşık 0.28 olmaktadır.
İNSANİ GELİŞME ENDEKSİNİN DEĞİŞİM EĞİLİMİ
Çizelge 3, Türkiye’de 1980-2006 yılları arasındaki insani gelişme endeksi değer-lerinin değişimini göstermektedir. Ülkemizde İGE sürekli artmaktadır. Uzun vadede (1980-2006 arası) endeks 0.175, orta vadede (1990-2006 arası) 0.098 ve kısa vadede (2000-2006 arası) 0.044 artmıştır.


TÜRKİYE

İGE Değeri

1980

0.623

1985

0.669

1990

0.700

1995

0.725

2000

0.754

2003

0.781

2004

0.785

2005

0.791

2006

0.798


Çizelge 3: Ülkemizde İGE’nin 1980 ve 2006 Yılları Arasında Değişimi


SONUÇLAR
Türkiye Dünya’da kişibaşına düşen milli gelir de 61. sırada ve ekonomik büyüklükte gelişmiş ilk 20 ülke içinde yer almaktadır. Ülkemizde İnsani Gelişme Endeksi yaklaşık son 30 yıldır sürekli artsa da bu refah seviyesine yansıyama-maktadır. 179 ülke içinde İGE açısından 2006 verileriyle 76. sırada yer alınabilmektedir. İnsani Gelişme Endeksinde Dünyada 15 sıra kişi başına düşen gelire göre geri olmak ülkemizde gelir dağılımında ve cinsiyet dağılımında eşitsizlikler olduğunu göstermektedir. Türkiye İnsani Gelişme Endeksini Eğitim ve Sağlık’ta yapacağı reformlarla hızlandırabilir. Kişi başına düşen milli gelir ise üretim, yatırım ve ihracat ile artırılabilir. Ülkemiz orta gelişmiş ülkeler kategorisinden yüksek gelişmiş ülkeler kategorisine kısa vadede geçiş yapabilmek için her türlü alt yapı ve yatırımları hızla yapmak zorundadır.
Kaynak: UNDP.org

Yüklə 77,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə