Instituţia Publică Naţională a AudiovizualuluiYüklə 0,94 Mb.
səhifə1/10
tarix30.04.2018
ölçüsü0,94 Mb.
#49899
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului

Compania „TELERADIO–MOLDOVA”
CONSILIUL DE OBSERVATORI


MD–2028, Republica Moldova, Chişinău, str. Mioriţa, 1  73-95-45


8 aprilie 2012 Nr.34

HOTĂRÂRE

cu privire la Raportul de activitate
al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2012

În conformitate cu prevederile art.56 alin.(6), art.58 lit.c), art.64 alin.(4)-(5) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova şi în baza p.42 lit.d) şi m) din Regulamentul Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Observatori nr.1/3 din 09.02.2007, Consiliul de Observatori


HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Raportul de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2012 (se anexează).

2. Președintele Companiei va asigura publicarea pe site-ul www.trm.md a Raportului de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2012.

3. Președintele Companiei va prezenta Parlamentului Republicii Moldova Raportul de activitate al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2012, în conformitate cu art.64 alin.(5) din Codul audiovizualului.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua semnării.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 6 membri ai Consiliului de Observatori: „pentru” – V. Bogatu, P. Grozavu, R. Lozinschi-Hadei, V. Meșină-Prodan, A. Peru-Balan, V. Țapeș; „contra” – D. Deleu, L. Călugăru, E.Rîbca.

Preşedintele

Consiliului de Observatori Aurelia Peru-Balan

Secretarul ședinței

Consiliului de Observatori Viorica Bogatu


Anexa 1
IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

RAPORT DE ACTIVITATE ÎN ANUL 2012

Chişinău, 2013

REZUMAT

I. CADRU GENERAL

 1. Resurse umane

 2. Activitatea economică şi financiară

 3. Publicitate şi marketing

 4. Relaţii internaţionale

 5. Asistenţă juridică şi audit intern

 6. Modernizarea tehnică

 7. Logistică

II. ACTIVITATEA EDITORIALĂ

 1. Politici editoriale ale TRM trasate şi realizate

 2. Activitatea Radio Moldova

 3. Activitatea TV Moldova 1

 4. Date despre acoperirea teritorială a RM cu programele IPNA

 5. Patrimoniu audio TV

 6. Multimedia

 7. Emisiuni cu destinaţie externă

 8. Audienţe Radio/TV

 9. Devieri editoriale de la Caietul de sarcini

III. ACTIVITATEA DE COMUNICARE ŞI PROMOVARE

 1. Comunicarea internă şi externă

 2. Evenimente speciale

IV. UTILITATEA PUBLICĂ

A. Campanii sociale

B. Educaţie civică

V. CONTROL PUBLIC VI. EVALUĂRI PE PLAN NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL

VII. REFORMA STRUCTURAL-INSTITUŢIONALĂ

VIII. CONCLUZII ŞI PROIECTE DE PERSPECTIVĂ

REZUMAT

Activitatea IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în 2012 a fost axată pe implementarea obiectivelor stabilite în Caietul de sarcini pentru anul respectiv. Acestea au vizat promovarea politicilor editoriale în dimensiunea valorică a radiodifuzorului public, reformarea structurală a companiei însoţită de dezvoltarea cadrului normativ intern, modernizarea tehnologică în contextul digitalizării procesului de producţie audiovizuală.Politicile editoriale, promovate de IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în anul de raportare, au asigurat libertatea de exprimare, dreptul la informare, pluralismul de opinii, diversitatea tematică, geografică, culturală, lingvistică şi confesională. Acest fapt a fost probat atât de monitorizarea internă (în anul 2012 au fost întocmite 9 rapoarte), cât şi de cea externă, efectuată periodic de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul de Observatori şi Asociaţia Presei Electronice.

Volumul anual de emisie radiofonică a TRM a constituit 19 mii 678 ore. Ele au cuprins serviciile tradiţionale de programe – Radio Moldova Actualităţi (RMA, programul I), Radio Moldova Muzical (RMM) şi Radio Moldova Internaţional (RMI), precum şi programele oferite în premieră de noul serviciu de programe radio – Radio Moldova Tineret (RMT). În perioada de referinţă au fost revizuite conceptual programele radiofonice de dimineaţă – Radiomatinal şi Matinal de week-end, a fost regândită modalitatea de prezentare a Radiomagazinului socio-cultural. La fel, au fost aduse îmbunătăţiri de conţinut şi prezentare emisiunilor Forţa Junimii, Convorbiri Literare, Expres Muzical etc. Au apărut emisiuni noi, precum Ţara de la ţară şi Reporter de Gardă (ultima a fost achiziţionată de la producătorii independenţi, graţie sprijinului financiar al Fundaţiei Soros Moldova).

În perioada de raportare, RMA a difuzat programe 100% producţie proprie. Ponderea programelor cu caracter informativ şi analitic în volumul anual de emisie a fost de circa 36 la sută (3102 ore). Din acest volum, emisia în limba română a constituit 81,2% (2 520 ore), iar cea în limba rusă – 14,5% (449 ore). În limbile etniilor conlocuitoare au fost realizate emisiuni în volum de circa 133 de ore, ceea ce constituie 4,3 la sută din volumul programelor cu caracter informativ şi analitic. Ponderea emisiei originale la RMA a fost de 65%, ceea ce constituie un rezultat superior celui fixat în Caietul de Sarcini (60%). Cota emisiei originale în 2012 la RMA este mai mare cu 2% faţă de anul precedent.

RMM a difuzat în perioada de referinţă emisiuni în volum de circa 6408 ore, inclusiv: muzică folclorică autohtonă 900 ore (24,7 %), muzică de factură academică – 488,33 ore (13,4 %), muzică distractivă (uşoară) – 2 251,5 ore (61,9 %).


RMI a pregătit programe de jumătate de oră în zilele de luni-vineri în 5 limbi (română, engleză, rusă, franceză, spaniolă) – 652,5 ore.
RMT a fost lansat pe 30 octombrie 2012. El a fost conceput ca o platformă radiofonică a tinerilor. Iniţial el a emis 24 din 24 ore pe o singură frecvenţă FM (Bălţi) şi concomitent putea fi accesat on line pe www.trm.md. În lunile noiembrie-decembrie 2012 RMT a pregătit programe cu durata de 1506 ore.
Volumul total al programelor TV Moldova 1, emise în  anul 2012, a constituit  8 692 ore, inclusiv  în primă difuzare –  2 915 ore (33,54%). Producţia proprie a reprezentat 75,52% din volumul total de  emisie. Pe parcursul anului, TV Moldova 1 a produs în jur de 40 titluri de emisiuni, transmisiuni de la evenimente politice, culturale, religioase, competiţii sportive, concerte ş.a. În anul 2012 ponderea emisiunilor sportive tv a crescut până la 8,34% faţă de  4,60% planificate; al promo-urilor – până la 5,36% faţă de 2,11% planificate.  De asemenea, a sporit volumele emisiunilor muzicale –  9,42% comparativ cu 6,60% planificate în Caietul de sarcini 2012, şi a celor de divertisment – 10,35%  comparativ cu 8,44%.
Ponderea programelor în limba română a constituit 94,4 %, iar a celor în limbile minorităţilor naţionale –  5,6%. De menţionat că emisiunile pentru comunităţile etnice, tradiţional, au fost subtitrare în limba română.  Pe parcursul anului ediţia de ştiri de la ora 13.00 a fost subtitrată, iar începând cu 1 octombrie ediţia de ştiri de la ora  21.00 a fost interpretată mimico-gestual.
Pe parcursul anului au fost realizate câteva proiecte televizuale noi cu periodicitate săptămânală (Omul de lângă,  Părinţi şi copii, Chişinăul de ieri şi de azi, Profil de savant, Dialog social). O serie de produse tv au fost renovate (Povestea de seară a adoptat un nou format făcând uz de studioul virtual, concursul Prin Istorie spre Victorie a adoptat un program nou de lumini, programul de inteligenţă Erudit café, după o pauză, a revenit într-un format nou).  În 2012 TV Moldova 1 a produs mai multe documentare (Războiul de pe Nistru în trei episoade, Turnul de veghe despre Constantin Pârţac, Nu am o funcţie, ci o misiune despre Alexandru Dorogan, documentarul despre  Mănăstirea Frumoasa din serialul Mănăstirile Moldovei). La fel, a fost  produs filmul muzical Bâza-Bâzâita.

Pe parcursul anului 2012 la TV Moldova 1 au fost adaptate şi difuzate circa 1900 ore de film (21,79% din volumul total de emisie), inclusiv lungmetraje – circa 577 ore, seriale – circa 528 ore, filme în desen animat - circa 333 ore, documentare şi programe de divertisment – circa 500 ore. Dintre acestea circa 500 ore de programe au fost difuzate în premieră (16,88%  din volumul de emisie în primă difuzare ), inclusiv 72 ore de lungmetraje, 142 ore de seriale, 81 ore de filme în desen animat, 200 ore de documentare şi programe de divertisment.

TVM Internaţional a difuzat programe în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini:  8 665 ore/an de emisie proprie originală cu reluări şi preluări.

Radio Moldova şi TV Moldova 1 cu regularitate au promovat arta teatrală. La Radio au fost montate 4 spectacole, inclusiv 2 - în serial cu 9 şi, respectiv, 3 episoade. La Televiziune au fost înregistrate, montate, puse pe post şi predate în fond 7 spectacole ale teatrelor din republică.

În anul 2012 au sporit volumele programelor sportive radiofonice şi televizuale (10%  din totalul orelor de emisie). TV Moldova 1 şi Radio Moldova au reflectat în transmisiuni directe, magazine şi emisiuni tematice Campionatul European de fotbal şi Jocurile Olimpice de la Londra.

Serviciile de programe radiofonice şi televizuale ale companiei au mediatizat pe larg vizitele întreprinse la Chişinău de preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, cancelarul german Angela Merkel, preşedintele Poloniei Bronislav Komorowski, Congresul V al Diasporei Moldoveneşti, aniversarea a 200-ea de la anexarea Basarabiei la imperiul rus, aniversarea a 20 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, alegerea preşedintelui ţării şi altele.

Parteneriatul dintre IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi producătorii independenţi autohtoni a cunoscut în 2012 o uşoară dezvoltare, în special în materie de coproducţie şi colaborare. Volumele achiziţiilor de programe de la producătorii independenţi la TV Moldova au atins cota de 5,54% faţă de 5% planificate în Caietul de sarcini 2012, iar la Radio Moldova – respectiv 3,6% faţă de 3%.). La TV Moldova 1 şi Radio Moldova au fost difuzate două cicluri de emisiuni: primul a fost contractat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova de la Asociaţia Telejurnaliştilor „VIP” - 25 de emisiuni „Reporterul de gardă”, crono 25 min.; al doilea - „Discriminarea pe înţelesul tuturor”, autor Natalia Ghilaşcu, crono – 15 min, periodicitate săptămânală.

TRM, prin serviciile sale de programe TV Moldova 1 şi Radio Moldova, a fost animatorul unor importante campanii sociale, având ca scop sensibilizarea opiniei publice în ce priveşte problemele nevralgice ale societăţii: radiotelemaratonul din 1 iunie 2012 „Vreau să am o familie. Familie pentru copii, noi pentru familie”, campania radiofonică „Fii bun ca Moş Crăciun” întru ajutorarea Inei Pricop, mamă a şase copii care nu au unde locui), campania antifumat „Ce pierzi şi ce câştigi când aprinzi o ţigară” ş.a.


În anul 2012 a continuat procesul de convergenţă mediatică. Această tendinţă s-a profilat pe platforma Internet a companiei (www.trm.md), precum şi în organizarea unor evenimente în comun. În această listă se înscriu Festivalul Iei şi Festivalul Doinei, Eurovision 2012. TRM a fost partenerul media a peste 20 festivaluri şi concursuri, inclusiv „Maria Bieşu”, „Maria Drăgan”, „A ruginit frunza din vii”, Muzică Nouă etc.
În 2012, la radio au fost copiate pe suporturi digitale 3 266 de fonograme cu înregistrări muzicale. La televiziune a continuat retranscrierea materialelor imprimate în anii 1998 şi 1999.
În cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova” au activat 2 formaţii muzicale: Orchestra Simfonică Naţională şi Capela corală „Moldova”. Aceste formaţii muzicale, în care sunt angajaţi 112 muzicieni (78 – în orchestră, 34 – în Capela corală). Pe parcursul anului 2012 au efectuate înregistrări pentru fond în volum de 407. 22 min. (planul – 396 min.). Formaţiile nominalizate au realizat emisiuni-concerte cu durata de 2550 min., planul fiind de 1 232 min. Ele au susţinut 56 de concerte dintre care 45 în Moldova, 3 în Franţa, 6 în Germania şi 2 în România.
Reforma structurală, iniţiată în 2011, a cunoscut continuare în perioada de referinţă. Ea a cuprins preponderent serviciile comune ale companiei şi subdiviziunile Radio Moldova.
În conformitate cu organigrama noua au fost constituite departamentele financiar şi tehnic ale companiei, a fost creată Direcţia Sport radio şi tv, a fost reformat Serviciul juridic şi secretariatul. Nu a fost creat pe baze noi Serviciul resurse umane.
În urma reformării departamentului Proiecte Radio au fost create 6 unităţi structurale: Redacţia Dezbateri, Documentare, Coproducţii şi Investigaţii, Redacţia Cultură, Redacţia Muzică, Redacţia Tineret, Redacţia Copii, Redacţia Minorităţi. Reforma a atins parţial Departamentul Patrimoniu şi Departamentul Înregistrări, Transmisiuni şi Formaţii Muzicale. În perioada de raportare, procesul de reformare nu a cuprins Direcţia Regie radio.
În lipsa directorului reformele structurale la TV Moldova 1 au fost stopate. Astfel nu au fost create Departamentul Producţie tv şi Departamentul achiziţii televizuale. Au rămas nereformate centrele tehnice de la radio şi tv.
Reformele structurale au fost însoţite de regândirea cadrului normativ intern. În perioada de referinţă au fost elaborate, consultate cu salariaţii companiei şi examinate cu participarea reprezentanţilor societăţii civile o serie de regulamente, inclusiv Regulamentul privind sistemul de salarizare în IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Regulamentul privind sistemul de bonusuri, Regulamentul privind selectarea şi angajarea prin concurs a salariaţilor în funcţii de creaţie şi de conducere, Regulamentul cu privire la achiziţiile de produse mediatice autohtone, Regulamentul privind parteneriatul dintre IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi producătorii independenţi autohtoni ş.a. În anul 2012 a demarat proiectul „Modernizarea Statutului IPNA al Companiei “Teleradio-Moldova” cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova. În cadrul acestuia au fost organizate la 24 august şi 12 decembrie 2012, două mese rotunde cu participarea reprezentanţilor societăţii civile, în urma cărora a fost elaborat proiectul noului statut. Redacţia lui finală va fi propusă CO pentru aprobare.
Modernizarea tehnologică în anul 2012 s-a desfăşurat extrem de anevoios. Proiectele tehnologice, stabilite în Caietul de sarcini, nu au avut acoperire financiară, din care motiv au rămas nerealizate. Totodată, în acest răstimp a fost achiziţionat echipament digital în valoare de circa 372 mii de lei din resursele extrabugetare sau 2 % din aceasta categorie de venituri.
În anul 2012 bugetul TRM a constituit 110562,8 mii lei, inclusiv 90910,2 mii lei au fost alocate din Bugetul de stat, iar 19 652,6 mii au fost obţinute din veniturile comerciale. Ultimele au fost în descreştere (la publicitate – cu 3 mil. 640,4 mii lei, de la felicitări – cu 190,9 mii lei). Suma preconizată din granturi s-a redus cu 75 la sută din volumul scontat. Efectele negative ale reducerii de venit au fost parţial compensate prin economiile obţinute în urma unui control rigid al cheltuielilor. Un fapt important din domeniul economic il constituie achitarea integrală din subvenţiile Bugetului de Stat a datoriei istorice faţă de Î.S. „Radiocomunicaţii” în sumă de 17766,7 mii lei.
În anul 2012 pentru prima dată au fost puse în aplicare fişele de cost ale emisiunilor. Dimensiunea statistică a acestor reglementări oferă un instrument necesar pentru formarea bugetului real al instituţiei pe viitor.

În anul 2012 la TRM au activat 869 de salariaţi. Angajările în funcţiile cu drept de decizie editorială, cele de creaţie şi în serviciile comune s-au efectuat în bază de concurs, prin transfel sau promovare..


De notat, că în lunile martie-decembrie 2012 TV Moldova 1 a activat în lipsa directorului în urma demisiei managerului tv dna Angela Sârbu. În această perioada interimatul l-a deţinut dl Efim Josanu, care a efectuat gestiunea curentă a televiziunii publice. În decembrie 2012 în funcţia de director al TV Moldova 1 a fost ales dl Mircea Surdu.
I. Cadru general

A. Resurse umane

În anul 2012 TRM a dispus de 869 de salariaţi, inclusiv în Televiziune – 391 salariaţi, în Radiodifuziune – 201, în Serviciile comune – 161, în colectivele muzicale – 116 angajaţi. Dinamica de personal se prezintă după cum urmează:


1. Angajaţi – 42 persoane;
2. Demisii – 83 persoane;
3. Concedieri – 62 persoane


La Televiziune

La Radiodifuziune

1. Angajaţi – 14

2. Demisii – 22

3. Concedieri – 14


1. Angajaţi – 18

2. Demisii – 41

3. Concedieri – 17


Servicii comune

1. Angajaţi – 10

2. Demisii – 20

3. Concedieri – 31

Angajări prin concurs: TV – 8 salariaţi; radio – 4 salariaţi; Servicii comune – 8 salariaţi.

În anul 2012 au fost emise 1 167 de ordine.

Pe parcursul anului au fost stimulaţi material 458 de salariaţi:

- la Televiziune – 229.

- la Radiodifuziune – 73.

- Serviciile comune – 156.

În această perioadă de timp 38 de salariaţi au fost sancţionaţi disciplinar:

- la Televiziune – 25.

- la Radiodifuziune – 3.

- din Serviciile comune – 10.

În anul 2012 secretariatul companiei (până în noiembrie 2012 – Cabinetul Preşedintelui) a înregistrat 7 465 de documente, care au asigurat comunicarea administraţiei TRM cu salariaţii, instituţiile de stat, publice şi private, ONG-uri, organizaţiile internaţionale.

B. Activitatea economico-financiară

Activitatea financiară şi economică a TRM în perioada de referinţă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile specificate în Caietul de sarcini pentru anul 2012 şi în limitele alocaţiilor bugetare şi ale veniturilor proprii: donaţii şi sponsorizări ; veniturile din vânzarea dreptului de difuzare şi a altor drepturi asupra producţiei proprii; venituri obţinute din prestarea serviciilor din publicitate.Venituri. Astfel, conform datelor contabile în perioada de referinţă, bugetul Companiei a fost realizat: la venituri – în sumă de 110562,8 mii lei, inclusiv 90910,2 mii lei au fost alocate din bugetul de stat; 19652,6 mii lei reprezintă veniturile comerciale ale Companiei.

În anul 2012 alocările bugetare au crescut cu 5036,0 mii lei sau cu 5,9 la sută mai mult faţă de anul 2011 (85874,2 mii lei), iar cele extrabugetare au scăzut cu 4086,2 mii lei sau cu 17 la sută mai puţin decât în anul 2011 (23738,8 mii lei). În ansamblu, bugetul cumulativ al Companiei s-a majorat în 2012 cu 949,8 mii lei.Veniturile Companiei pentru a.a.2012-2011

Structura veniturilor Companiei în perioada de raportare corespunde, în temei, obiectivelor din Caietul de sarcini 2012. Astfel, subvenţiile bugetare au atins cota de 82 la sută, iar veniturile proprii – 18 la sută.


Totodată, e de menţionat faptul că pe parcursul anului 2012 TRM s-a confruntat cu două mari dificultăţi de ordin financiar. Prima a constat în reducerea cu 5 000,0 mii lei a subvenţiilor bugetare alocate TRM. A doua a fost condiţionată de micşorarea, faţa de planul aprobat, a încasărilor din publicitate, sponsorizare, veniturile intrate cu titlu gratuit, alte venituri operaţionale. Astfel, pe parcursul anului de gestiune 2012 au fost acumulate 86,0 % din volumul anual planificat de venituri comerciale (22 868,0 mii lei). Acest fapt, precum şi angajamentul de a stinge datoriile istorice către Î.S. „Radiocomunicaţii” în sumă de 17 766,7 mii lei au afectat grav retehnologizarea Televiziunii şi Radiodifuziunii în volumele şi termenii stabiliţi în Planul de restructurare a Companiei, elaborat în colaborare cu Business Consalting Institute şi aprobat de către Consiliul de Observatori.

Veniturile extrabugetare planificate şi efective a.2012


 

planificate

efective

devieri

% îndeplinire

 

 

 

 

plan

- publicitate

14 575,3

10 934,9

- 3 640,4

75%


- coproducere

2 710,0

3 326,7

616,7

123%


- sponsorat

900,0

920,9

20,9

102%

- felicitări

717,7

526,8

- 190,9

73%

- foi de odihnă

67,1

67,1

-

100%

- arenda bunurilor

491,6

498,5

6,9

101%

- venituri intrate cu titlu

gratuit


817,7

820,2

2,5

100%

- fundaţia "Soros Moldova"

352,9

93,5

-259,4

26,5%

- UERT

2 226,5

2 229,4

2,9

100%

- alte venituri

9,2

122,2

113,0

1328%

- granturi

 

112,4

112,4

 

Venituri în total

22 868,0

19 652,6

- 3 215,4

86%


Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə