Interpretare: unde ne situăm după finalizarea celui de-al cincilea val de extindere?Yüklə 57,76 Kb.
tarix07.01.2018
ölçüsü57,76 Kb.


MEMO/07/77

Bruxelles, 23 februarieInterpretare: unde ne situăm după finalizarea celui de-al cincilea val de extindere?

Aderarea României şi a Bulgariei la 1 ianuarie 2007 a consemnat finalizarea celei de-a cincea extinderi a UE, care a început în mai 2004. În aceeaşi zi, irlandeza a fost declarată limbă oficială, Uniunea Europeană lucrând în prezent cu 27 de state membre şi cu 23 de limbi oficiale. Importanţa multilingvismului care stă la baza instituţiilor sale o face să fie unică în lume, iar pentru unii, surplusul de muncă generat pentru acestea ar putea părea, la prima vedere, disproporţionat în raport cu avantajele oferite. Există însă motive speciale care justifică această situaţie. Uniunea adoptă legi care se aplică direct cetăţenilor şi societăţilor ei; este deci perfect legitim ca aceştia, împreună cu instanţa naţională, să aibă acces, într-o limbă pe care o înţeleg, la legile pe care trebuie să le respecte sau să le aplice. De asemenea, toţi cetăţenii Uniunii au dreptul şi sunt încurajaţi să participe la procesul de construcţie europeană, şi trebuie să poată face acest lucru în propria lor limbă. În prezent, odată cu consolidarea poziţiei celor nouă limbi devenite oficiale din 2004 şi cu începerea recrutărilor de interpreţi români, bulgari şi irlandezi, a sosit şi vremea unei reexaminări retrospective a situaţiei.Cine este responsabil şi care sunt responsabilităţile serviciilor de interpretare?

O metodă de a privi instituţiile UE este de a le închipui ca locul care găzduieşte cea mai animată conferinţă permanentă politică şi tehnică din lume. Direcţia Generală Interpretare (cunoscută în mod obişnuit cu acronimul său SCIC1) oferă servicii de interpretare în reuniunile organizate de Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor, Banca Europeană de Investiţii şi alte organisme şi agenţii ale Uniunii Europene aflate pe teritoriul statelor membre. De asemenea, DG Interpretare pune la dispoziţia Comisiei competenţele în materie de organizare de conferinţe. Parlamentul European şi Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene dispun fiecare de servicii de interpretare proprii.Cum este structurată DG Interpretare?

DG Interpretare furnizează interpreţi pentru circa 50-60 de reuniuni care au loc zilnic la Bruxelles şi pretutindeni. În fiecare zi lucrătoare, circa 700-800 de interpreţi sunt pregătiţi să sprijine comunicarea dintre delegaţiile statelor membre şi ale altor state.

Regimul lingvistic al acestor reuniuni poate varia în mod considerabil – de la interpretare consecutivă între două limbi, pentru care poate fi solicitat numai un singur interpret, la interpretare simultană în şi dinspre 22 sau mai multe limbi, pentru care sunt necesari cel puţin 66 de interpreţi.

DG Interpretare angajează peste 500 de interpreţi permanenţi precum şi un număr mare de interpreţi independenţi angajaţi pe bază de contract, dintr-un număr total de 2800 de interpreţi independenţi din întreaga lume care au fost acreditaţi să lucreze pentru cele trei servicii de interpretare ale UE.Câţi interpreţi pentru „limbile din ţările de aderare”?

Estimările instituţiilor europene în perioada premergătoare extinderii din 2004 a demonstrat nevoia de recrutare, în medie, a 80 de interpreţi pentru fiecare limbă pe zi în toate instituţiile odată ce noile limbi sunt complet integrate, toţi aceştia urmând a fi formaţi de către viitoare state membre. DG Interpretare ar avea nevoie în medie de jumătate dintre aceştia, încercând în acelaşi timp să menţină în proporţii egale un raport de ansamblu echilibrat al recrutărilor de personal intern şi de interpreţi independenţi.

DG Interpretare a demonstrat că este capabilă de a furniza zilnic câte trei echipe (22-22) de interpreţi. Există patru săli de reuniune destinate reuniunilor Direcţiei Interpretare, dotate cu un număr de cabine corespunzător pentru a putea cuprinde gama completă de limbi vorbite. În urma extinderii, Consiliul a introdus un sistem gradat de acordare a priorităţilor pentru serviciile de interpretare. Reuniunile la nivel ministerial, precum şi anumite grupuri de lucru beneficiază de acoperire maximă, în timp ce alte grupuri beneficiază de acoperire variabilă, în funcţie de cererile din partea statelor membre.

Adunările plenare ale Comitetului Regiunilor şi ale Comitetului European Economic şi Social continuă să funcţioneze cu acoperire maximă. Conferinţa de presă din fiecare miercuri a Comisiei beneficiază de un regim lingvistic complet, în timp ce conferinţele de presă individuale ale comisarilor beneficiază de regimuri extinse. Grupurile de lucru şi comitetele Comisiei lucrează cu echipe de interpreţi care acoperă nevoile reale de interpretare, aşa cum s-a obişnuit în decursul ultimilor 20 de ani. Colegiul comisarilor continuă să lucreze cu servicii de interpretare în trei limbi (EN, FR, DE).Care este situaţia pentru noile limbi?

Tabelul de mai jos cuprinde întregul efectiv de interpreţi nou recrutaţi care se află la dispoziţia DG Interpretare şi numărul total de interpreţi independenţi pentru toate celelalte trei servicii de interpretare ale UE. În prezent, limba nouă cea mai bine reprezentată în interpretare este poloneza, cu un total de 106 de interpreţi, cuprinzând personalul permanent, personalul temporar şi interpreţii independenţi. Pentru celelalte limbi nou-venite, cu excepţia limbii malteze (a se vedea mai jos), sunt disponibili între 45 şi 87 de interpreţi pentru fiecare limbă. Este evident însă faptul că în cazul multor limbi trebuie făcute încă eforturi considerabile în fiecare dintre statele membre.Prezentare de ansamblu privind interpreţii pentru noile limbi care stau la dispoziţia DG Interpretare (februarie 2007) (personal permanent, temporar şi interpreţi independenţi)

Limbile

Interpreţi permanenţi recrutaţi

Interpreţi; recrutarea în desfăşurare2


Interpreţi independenţi

TOTAL

CS

7

0

64

71

ET

9

0

40

49

HU

8

1

79

87

LT

6

2

45

53

LV

12

0

38

50

MT

1

0

14

15

PL

23

0

83

106

SK

8

2

59

67

SL

7

0

47

54
BG

3

4

38

41

RO

3

53

42

46

TOTAL

87

14

549

639

Bulgara şi româna

La 1 ianuarie 2007, DG Interpretare dispunea de 3 interpreţi bulgari şi 3 interpreţi români, recrutaţi în calitate de agenţi temporari, începând din ianuarie 2006. Alţi 6 interpreţi pentru fiecare limbă în parte sunt angajaţi de către Parlamentul European cu contracte temporare. 38 de interpreţi independenţi suplimentari bulgari şi 42 de interpreţi independenţi suplimentari români sunt disponibili în vederea repartizării acestora între DG Interpretare, Parlamentul European şi Curtea Europeană de Justiţie.

Primele concursuri pentru interpreţi în cele două limbi s-au încheiat înainte de sfârşitul anului 2006 – o premieră înainte de aderarea unor state membre. Formarea profesională în cele două state membre este în curs de desfăşurare.

DG Interpretare va angaja 4 laureaţi ai concursului de pe lista de rezervă pentru limba bulgară. Ţinând cont de cei trei agenţi temporari în activitate la momentul actual, DG Interpretare va dispune de un total de şapte interpreţi, la care se adaugă o parte din interpreţii independenţi acreditaţi pe lângă instituţii.

O nouă serie de teste pentru interpreţii independenţi va avea loc în Bulgaria la sfârşitul lunii martie 2007, pentru care s-au primit deja 155 de candidaturi.

DG Interpretare va angaja 5 laureaţi ai concursului de pe lista de rezervă pentru limba română. Ţinând cont de cei trei agenţi temporari în activitate în momentul actual (dintre care doi sunt laureaţi ai concursului), DG Interpretare va dispune de un total de şase interpreţi, la care se adaugă o parte din interpreţii independenţi acreditaţi pe lângă instituţii.

O nouă serie de teste pentru interpreţii independenţi va avea loc în România la începutul lunii martie 2007, pentru care s-au primit deja 455 de candidaturi.

Situaţia cu privire la cererea utilizatorilor pentru noile limbi

Rata globală de satisfacere a cererilor pentru serviciile de interpretare este de aproape 90 %, începând de la 100 % pentru limbile EUR cele mai des utilizate şi ajungând până la 27 % pentru limba malteză pentru care există doar un număr limitat de interpreţi.

La numai o lună după aderare, rata globală de satisfacere a cererilor pentru noile limbi EUR, română şi bulgară, pentru ianuarie 2007, este deja estimată la 86 % în cazul limbii bulgare şi 74 % în cazul limbii române.

Deşi resursele disponibile sunt încă destul de limitate, DG Interpretare este în prezent dedicată furnizării serviciilor de interpretare din limba irlandeză pentru anumite reuniuni care au loc în cadrul sesiunilor plenare şi ale Consiliului, ale CESE şi CR. Prima reuniune în care s-a vorbit şi s-a interpretat în limba irlandeză a fost cea a Consiliului Afacerilor Generale din 22 ianuarie 2007.

Se fac în continuare eforturi de ameliorare a acestor cifre pentru toate limbile, care însă necesită timpul şi angajamentul statelor membre în vederea menţinerii unor eforturi de formare profesională constante.

Satisfacerea cererii în procente pentru interpretare înspre limbile noilor state membre la Consiliul Uniunii – ianuarie - decembrie 2006.

Limba

CS

ET

LV

LT

HU

MT

PL

SK

SL

Media*

Activă

80

91

63

73

97

27

100

81

94

85

Pasivă

89

93

59

60

98

17

99

80

74

82

* cu excepţia maltezei

Limba malteză reprezintă o reală provocare în acest sens deoarece în urma competiţiilor pentru interpreţi vorbitori de limbă malteză din 2003 şi 2006 nu a fost înscris nici un candidat, iar numărul de interpreţi independenţi este limitat.

DG Interpretare a colaborat îndeaproape cu autorităţile malteze în vederea ameliorării situaţiei, şi s-au organizat cursuri de formare a interpreţilor la Universitatea Westminster (University of Westminster) în 2004-05 şi la Universitatea din Malta (University of Malta) în 2005-06 şi în 2006-07. Până acum, 9 interpreţi de limbă malteză au absolvit şi au fost laureaţi ai testelor de acreditare UE.

Care este situaţia pentru limba irlandeză?

Irlandeza a devenit limbă oficială a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. De la începutul anului, s-au oferit servicii de interpretare pentru irlandeză atât la reuniunile Parlamentului cât şi ale Consiliului Uniunii, cu asistenţa câtorva interpreţi independenţi care traduceau deja din această limbă.

Posibilităţile de recrutare imediată pentru limba irlandeză vor fi cunoscute până la finele anului 2007, în urma încheierii concursului actualmente în desfăşurare pentru vorbitorii de limbă engleză şi care cuprinde limba irlandeză ca opţiune. Nu există nici un interpret independent acreditat de limbă irlandeză ca limbă principală însă există 6 interpreţi independenţi vorbitori de limba engleză care pot interpreta din irlandeză în engleză. Un grup de patru interpreţi permanenţi şi independenţi sunt în formare în momentul actual în vederea folosirii irlandezei ca limbă de lucru, iar un grup de cinci studenţi de la Westminster University din Regatul Unit sunt formaţi ca interpreţi de irlandeză, cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.

Cum găsim interpreţii de care avem nevoie?

Numeroase activităţi de sensibilizare a publicului au avut loc în noile state membre şi în ţările candidate. DG Interpretare oferă asistenţă universităţilor şi se implică în cursurile de interpretare în diverse moduri: oferind sfaturi cu privire la întocmirea programului de studii în stadiul de planificare, şi, odată ce cursurile sunt iniţiate, oferind subvenţii, burse pentru studenţi, cursuri de pregătire pentru formatori, şi material didactic necesar. Un program de studii postuniversitare este considerat ca fiind modalitatea cea mai adecvată de pregătire a interpreţilor de conferinţă la standarde de înaltă calitate. Etalonul este Masterul European în Interpretare de Conferinţă (European Masters in Conference Interpreting - EMCI): http://www.emcinterpreting.net).

Toate noile state membre şi ţările în curs de aderare au în prezent programe la nivel postuniversitar, adeseori ca o consecinţă a eforturilor Direcţiei de Interpretare.

Conferinţa anuală universitară a DG Interpretare este un forum unde se întâlnesc toţi cei care se implică în activităţile de formare din întreaga Europă. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultaţi http://scic.cec.eu.int/europa/helpuniversities

O primă serie de concursuri interinstituţionale pentru interpreţi vorbitori ai noilor limbi s-a încheiat în ultimul trimestru al anului 2004 şi fiecăruia dintre cele trei servicii de interpretare i s-a alocat un anumit număr de laureaţi. A doua serie de concursuri pentru interpreţii superiori s-a încheiat în 2006. 134 de interpreţi independenţi au fost adăugaţi pe listele de acreditare interinstituţională în 2006 în urma a 43 de teste desfăşurate pe baza a circa 2400 de candidaturi. În 2007, sunt planificate 27 de teste de acreditare interinstituţionale.

Care sunt eforturile pe plan intern în ceea ce priveşte formarea, depuse de DG Interpretare?

DG Interpretare investeşte pe termen lung în formarea profesională, iar rezultatele acestei iniţiative îşi vor face numai treptat apariţia. Trei membri ai personalului „vechi" au adăugat o limbă a unui nou stat membru pe lista de limbi active la finele lui 2006 şi 8 membri ai personalului „nou" au adăugat o limbă a unui vechi stat membru. În prezent, 61 de interpreţi din statele membre ale UE-15 (40 personal şi 21 interpreţi independenţi) urmează cursuri în limbile celor 12 state membre „noi" + irlandeza, croata şi turca. 33 de participanţi la cursurile de formare vor fi pregătiţi să adauge o nouă limbă în 2007, preconizându-se ca alţi 23 să adauge limba în perioada 2008-2009.

Doi interpreţi ai DG Interpretare + un membru al personalului Parlamentului European urmează un curs de irlandeză. 8 interpreţi (5 personal + 3 interpreţi independenţi) urmează un curs de limbă croată, iar 10 interpreţi (9 DG Interpretare + 1 Parlamentul European) urmează un curs de limbă turcă.

Cum se pregăteşte Comisia pentru sosirea limbilor noi?

DG Interpretare a întreţinut contacte cu toate ţările candidate, implicându-le în activităţi de cooperare.

În noiembrie 2004, DG Interpretare a iniţiat procesul de cooperare cu Croaţia, care a avut ca rezultat, în octombrie 2005, crearea primului curs de formare cu normă întreagă la nivel postuniversitar din Croaţia în interpretare de conferinţă, la Universitatea din Zagreb. Cursul se află acum în cel de-al doilea an şi a produs un număr semnificativ de candidaţi admişi în urma celui de-al doilea test de acreditare.

În 2006, DG Interpretare şi Direcţia de Interpretare a Parlamentului European a întreprins o vizită în Turcia, unde au fost desemnate două centre de excelenţă în vederea cooperării cu serviciile de interpretare ale Uniunii. S-a organizat un prim test de acreditare în urma căruia s-au înregistrat rezultate pozitive.În 2006, s-a organizat o primă vizită de recunoaştere şi colectare de date în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, prin care s-a hotărât iniţierea unui curs de interpretare de conferinţă, cu furnizarea asistenţei necesare, astfel cum se specifică mai sus.

Care este costul interpretării în raport cu bugetul UE?

Costul total al interpretării în instituţiile UE s-a ridicat la aproximativ 195 milioane EUR în 2006, echivalentul a 0,42 EUR pe an pe cap de locuitor. Nu se prevede nicio mărire semnificativă a costului interpretării pe cap de locuitor odată cu aderarea Bulgariei şi României şi cu includerea irlandezei ca limbă oficială.

Pentru mai multe informaţii:

http://europa.eu/languages/en/home

http://ec.europa.eu/dgs/scic/index.htm

1 DG Interpretare a fost cunoscut până în 2003 ca Service Commun Interprétation-Conférence – Serviciul comun de interpretare-conferinţe.

2 Interpreţi: recrutarea în curs de desfăşurare se adresează în prezent numai interpreţilor independenţi.

3 Doi interpreţi români angajaţi ca agenţi temporari care urmează să devină funcţionari, după ce vor fi laureaţi ai concursului.Yüklə 57,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə