İran islam cumhuriyeti anayasi (Yeni Düzenlemelerle)Yüklə 282,71 Kb.
səhifə1/14
tarix25.01.2019
ölçüsü282,71 Kb.
#101859
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

İran İslam Cumhuriyeti AnayasasıİRAN İSLAM CUMHURİYETİ

ANAYASI

(Yeni Düzenlemelerle)
Çev:Abdullah ÜNLÜ
Edit:Kadri ÇELİK


İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER 2

Bismillahirrahmanirrahim 2

Giriş 2

Devrimin Doğuşu 3

İslami Yönetim 5

Milletin Hışmı 6

Milletin Ödediği Bedel 7

İslam’da Yönetim Biçimi 8

Adil Fakih’in Velayeti 10

İktisad Amaç Değil, Araçtır. 11

Anayasada Kadın 11

Öğretiye Göre Ordu 12

Anayasada Yargı 13

Yürütme Gücü 13

Kitle İletişim Araçları(Medya) 14

Temsilciler 15

Birinci Madde 17

İkinci Madde 17

Üçüncü Madde 18

Dördüncü Madde 20

Beşinci Madde 21

Altıncı Madde 21

Yedinci Madde 21

Sekizinci madde 22

Dokuzuncu Madde 22

Onuncu Madde 23

Onbirinci Madde 23

Onikinci Madde 23

Onüçüncü madde 24

Ondördüncü madde 24

İkinci Fasıl 25

Ülkenin Resmi dil, yazı ve bayrağı 25

Onbeşinci Madde 25Onaltıncı Madde 25

Onyedinci Madde 25

Onsekizinci Madde 25

Üçüncü Fasıl 26

Milletin Hakları 26

Ondokuzuncu Madde 26

Yirminci Madde 26

Yirmibirinci Madde 26

Yirmiikinci Madde 27

Yirmiüçüncü Madde 27

Yirmidördüncü Madde 27

Yirmibeşinci Madde 28

Yirmialtıncı Madde 28

Yirmiyedince Madde 28

Yirmisekizinci Madde 29

Yirmidokuzuncu Madde 29

Otuzbirinci Madde 30

Otuzikinci Madde 30

Otuzüçüncü Madde 30

Otuzdördüncü Madde 31

Otuz beşinci Madde 31

Otuzaltıncı Madde 31

Otuzyedinci Madde 31

Otuzsekizinci Madde 32

Otuzdokuzuncu Madde 32

Kırkıncı Madde 32

Kırkbirinci Madde 32

Kırkikinci Madde 33

Kırküçüncü Madde 33

Kırkdördüncü Madde 35

Kırkbeşinci Madde 36

Kırkaltıncı Madde 36

Kırkyedinci Madde 36

Kırksekizinci madde 37

Kırkdokuzuncu Madde 37

Bu hüküm şer’i araştırma, soruşturma ve ispat ile devlet tarafından icra edilmelidir. 37

Ellinci Madde 38

Ellibirinci Madde 38

Elliikinci Madde 38

Elliüçüncü Madde 38

Ellidördüncü Madde 39

Ellibeşinci Madde 39

Milletin Egemenlik Hakkı 39

Bundan Doğan Güçler 40

Ellialtıncı Madde 40

Elliyedinci Madde 40

Ellisekizinci Madde 40

Ellidokuzuncu Madde 40

Altmışıncı Madde 41

Yasama Gücü 42

Birinci Bölüm:Milli Şura Meclisi 42

Atmışikinci Madde 42

Atmışüçüncü Madde 42

Atmışdördüncü Madde 42

Altmışbeşinci Madde 43

Altmışaltıncı Madde 43

Altmışyedinci Madde 43

Bismillahirrahmanirrahim 43

Altmışsekizinci Madde 44

Altmışdokuzuncu Madde 44

Yetmişinci Madde 45

İkinci Bölüm 45

Milli Şura Meclisi’nin Yetkileri 45

Yetmişbirinci Madde 45

Yetmişikinci Madde 46

Yetmişüçüncü Madde 46

Yetmişdördüncü Madde 46

Yetmişbeşinci Madde 46

Yetmişaltıncı Madde 47

Yetmişyedinci Madde 47

Yetmişsekizinci Madde 47

Yetmişdokuzuncu Madde 47

Sekseninci Madde 48

Seksenbirinci Madde 48

Seksenikinci Madde 48

Seksenüçüncü Madde 48

Seksendördüncü Madde 48

Seksenbeşinci Madde 49

Seksenaltıncı Madde 50

SeksenyedinciMadde 50

Seksensekizinci Madde 50

Seksendokuzuncu Madde 50

Doksanıncı Madde 52

Doksanbirinci Madde 52

Doksanikinci Madde 53

Doksandördüncü Madde 53

Doksanbeşinci Madde 54

Doksanaltıncı Madde 54

Doksanyedinci Madde 54

Doksansekizinci Madde 55

Doksandokuzuncu Madde 55

Şuralar 55

Yüzüncü Madde 55

Yüzbirinci Madde 56

Yüzikinci Madde 56

Yüzüçüncü Madde 56

Yüzdördüncü Madde 57

Yüzbeşinci Madde 57

Yüzaltıncı Madde 57

Rehber veya Rehberlik Şurası 59

Yüzyedinci Madde 59

Yüzsekizinci Madde 60

Yüzdokuzuncu Madde 60

Yüzonuncu Madde 60

Yüzonbirinci Madde 62

Yüzonikinci Madde 63

Yürütme Gücü 64

1.Bölüm:Cumhurbaşkanlığı 64

Yüzonüçüncü Madde 64

Yüzondördüncü Madde 64

Yüzonbeşinci Madde 64

Yüzonaltıncı Madde 64

Yüzonyedinci Madde 65

Yüzonsekizinci Madde 65

Yüzondokuzuncu Madde 65

Yüzyirminci Madde 66

Yüzyirmibirinci Madde 66

Yüzyirmiikinci Madde 67

Yüzyirmiüçüncü Madde 67

Yüzyirmidördüncü Madde 67

Yüzyirmibeşinci Madde 68

Yüzyirmialtıncı Madde 68

Yüzyirmiyedinci Madde 68

Yüzyirmisekizinci madde 69

Yüzyirmidokuzuncu Madde 69

Yüzotuzuncu Madde 69

Yüzotuzbirinci Madde 69

Yüzotuzikinci Madde 70

Yüzotuzüçüncü Madde 70

Yüzotuzdördüncü madde 71

Yüzotuzaltıncı Madde 72

Yüzotuzyedinci Madde 72

Yüzotuzsekizinci madde 72

Yüzotuzdokuzuncu Madde 73

Yüzkırkıncı Madde 73

Yüzkırkbirinci Madde 73

Yüzkırkikinci Madde 74

Yüzkırküçüncü Madde 74

Yüzkırkdördüncü Madde 74

Yüzkırkbeşinci Madde 75

Yüzkırkaltıncı Madde 75

Yüzkırkyedinci Madde 75

Yüzkırksekizinci Madde 75

Yüzkırkdokuzuncu Madde 75

Yüzellinci Madde 76

Yüzellibirinci Madde 76

Dış Siyaset 77

Yüzelliikinci Madde 77

Yüzelliüçüncü Madde 77

Yüzellidördüncü Madde 77

Yüzellibeşinci Madde 78

Yargı Organı 78

Yüzellialtıncı Madde 78

Yüzelliyedinci Madde 78

Yüzellisekizinci Madde 79

Yüzellidokuzuncu Madde 79

Yüzaltmışıncı Madde 79

Yüzaltmışbirinci Madde 80

Yüzaltmışikinci Madde 80

Yüzaltmışüçüncü Madde 80

Hakimin nitelik ve şartları fıkıh ölçülerine uygun olarak kanun ile belirlenir. 81

Yüzaltmışdördüncü Madde 81

Yüzaltmışbeşinci Madde 81

Yüzaltmışaltıncı Madde 81

Yüzaltmışyedinci Madde 82

Yüzaltmışsekizinci Madde 82

Yüzaltmışdokuzuncu Madde 82

Yüzyetmişinci Madde 82

Yüzyetmişbirinci Madde 83

Yüzyetmişikinci Madde 83

Yüzyetmişüçüncü Madde 84

Yüzyetmişdördüncü Madde 84

Onüçüncü Fasıl 85

Yüksek Güvenlik Konseyi 85

Yüzyetmişaltıncı Madde 85

Anayasa’daki düzenlemeler 87

Yüzyetmişyedinci Madde 87


Yüklə 282,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə