İş №2(107)-1238/2016 Surət Azərbaycan Respublikası adından q ə tnam əYüklə 66,97 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü66,97 Kb.
#7599

İş № 2(107)-1238/2016 Surət


Azərbaycan Respublikası adından
Q Ə T N A M Ə
21 sentyabr 2016-cı il Şəki şəhərində
Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyası
Hakimlər Məcidov Ələddin Tofiq oğlu (sədrlik edən və məruzəçi), Qasımov Vidadi Kamal oğlu və Əsədli Mahir Abdulla oğlundan ibarət tərkibdə, Rəcəbov Səbuhi Tapdıq oğlunun katibliyi və iddiaçı “DəmirBank” ASC-nin nümayəndəsi İbrahimxəlilov Coşqun Əvəz oğlunun iştirakları ilə,

İddiaçı “DəmirBank” ASC-nin cavabdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızına qarşı borcun tutulması tələbinə dair iddiası ilə bağlı mülki iş üzrə Şəki Rayon Məhkəməsinin 20 iyun 2016-cı il tarixli, 2(075)-3378/2016 nömrəli qətnaməsindən cavabdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətinə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin inzibati binasında açıq məhkəmə iclasında baxaraq


Müəyyən etdi:
Şəki Rayon Məhkəməsinin 20 iyun 2016-cı il tarixli, 2(075)-3378/2016 nömrəli qətnaməsi ilə (hakim Elçin Mehdiyev) iddia təmin edilmiş, cavabdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızından 17 sentyabr 2014-cü il tarixli kredit xətti müqaviləsi üzrə 824 manat əsas borc, 256,86 manat faiz borcu olmaqla, cəmi 1080,86 manat borcun tutularaq «DəmirBank» ASC-nin hesabına ödənilməsi, cavabdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızından 30 manat dövlət rüsumunun tutularaq onun 20 manatının «DəmirBank» ASC-nin hesabına, 10 manatının isə dövlət büdcəsinə ödənilməsi qət edilmişdir.
İşin halları
“DəmirBank” ASC ərizə ilə məhkəməyə müraciət edərək, Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızından «DəmirBank» ASC-nin xeyrinə 17 sentyabr 2014-cü il tarixli kredit xətti müqaviləsi üzrə 824 manat əsas borc, 256,86 manat faiz borcu olmaqla, ümumilikdə cəmi 1080,86 manat borcun və 20 manat ödənilmiş dövlət rüsumunun tutulması barədə məhkəmə əmrinin çıxarılmasını xahiş etmişdir.

Ərizəyə 04 aprel 2016-cı il tarixdə baxılaraq ərizənin təmin olunması barədə barədə 2(075)-3378/2016 saylı məhkəmə əmri çıxarılmışdır.

Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı məhkəmə əmrinə etiraz təqdim etdiyindən Şəki Rayon Məhkəməsinin 04 aprel 2016-cı il tarixli 2(075)-3378/2016 saylı məhkəmə əmri ləğv edilmiş və işə iddia icraatı qaydasında baxılması qərara alınmışdır.

Birinci instansiya məhkəməsinin iclasında iddiaçı “Dəmirbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi İbrahimxəlilov Coşqun Əvəz oğlu iddia ərizəsi ilə eyni məzmunlu izahat verərək göstərmişdir ki, «DəmirBank» ASC ilə Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı arasında bağlanmış 17 sentyabr 2014-cü il tarixli kredit xətti müqaviləsinə əsasən sonuncuya “Dəmirbank” ASC tərəfindən DəmirTaksit kredit kartı vasitəsi ilə illik 27 faizlə 36 ay müddətinə 800 manat məbkləğində kredit xətti açılmışdır. Müqavilənin 3.3-cü bəndinə əsasən, kartdan məxaric olunan məbləğ 0-100 manat aralığında olduqda 3 faiz, 101-200 manat aralığında olduqda 5,5 faiz, 201-300 manat aralığında olduqda 9,5 faiz, 301-2000 manat aralığında olduqda 19 faiz komissiya hesablanır. ATM-lərdən istifadə zamanı yuxarıdakı komissiyalara 1 faiz əlavə olunur. Müqavilənin 3.7-ci bəndində əsasən isə, tutulan komissiya borc məbləği ilə birlikdə ümumi məbləği hesab olunur. Lakin borclu müqavilənin şərtlərini pozaraq, borc öhdəliyini icra etməkdən boyun qaçırmışdır. 29 fevral 2016-dək Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızınun banka 17 sentyabr 2014-cü il tarixli kredit xətti müqaviləsi üzrə üzrə 824 manat əsas və 256,86 manat faiz borcu olmaqla, cəmi 1080,86 manat borcu vardır. Xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq cavabdeh borcu ödəməkdən boyun qaçırmışdır. Bu səbəbdən də bank hazırki ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək məcburiyyətində qalmışdır. İddianı müdafiə emiş, iddianın təmin olunması barədə qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir.

Cavabdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı birinci instansiya məhkəməsinin iclasının vaxtı və yeri barədə lazımi qaydada xəbərdar edilməsinə baxmayaraq məhkəmə iclasına gəlməmişdir. Azərbaycan Respublikası MPM-nin 185.5-ci maddəsinin tələbinə uyğun olaraq birinci intansiya məhkəməsi işə Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızınun iştirakı olmadan baxılmasını mümkün hesab etmişdir.

İş üzrə yuxarıda göstərilən məhkəmə qətnaməsi çıxarılmışdır.

Qətnаmədən nаrаzı qalan cavabdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı аpellyаsiyа şikаyəti vermişdir.
Apellyasiya şikayətinin dəlilləri
Cаvаbdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı apellyasiya şikayətini əsaslandıraraq göstərmişdir ki, həmin qətnamə maddi və prosessual hüquq normalarının tələbləri pozulmaqla qəbul edilmişdir. Kredit müqaviləsinin əsas borc və faiz borcu hissəsində məbləğ düzgün hesablanmamışdır.

O, ekspertiza təyin edilməsi üçün vəsatət vermiş, məhkəmə onun vəsatətini təmin etməmiş və bu barədə qərardad çıxarmışdır.

Göründüyü kimi prosessual qanunvericiliyin tələbləri pozulmuşdur. Məhkəmə tərəfindən işin hərtərəfli tam və obyektiv araşdırılması məqsədi ilə ekspertiza təyin edilsəydi, hər şey aydın olardı.

İddiaçı tərəfindən hesablanmış borc məbləği əsassızdır, düzgün deyil. Belə ki, o, kredit müqaviləsi üzrə bir çox aylar üzrə ödəniş etmiş, sonralar xəstəliyi ilə əlaqədar ödəniş etmək iqtidarında olmadığına görə bir neçə dəfə iddiaçıya rəsmi qaydada müraciət etmiş, kredit əməliyyatları faizlərinin hesablanmasının dayandırılmasını xahiş etmişdir. Buna baxmayaraq, bank süni şəkildə onu borclandırmaqda davam etmişdir.

«Kredit əməliyyatları üzrə faizlərin hesablanmasının dayandırılması haqqında» Qaydaların 2.2-ci bəndinə əsasən əsas məbləği və faizləri «yaxşı təmin edilmiş» və «yığılma prosesində olan» kreditlər (hər iki şərt birgə yerinə yetirilsə) istisna edilməklə, kreditlərin qaytarılma müddətindən asılı olmayaraq faizlərin yaxud əsas məbələğin ödənişi kredit müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş vaxtdan 90 gün və daha çox gecikdirilərsə, kredit təşkilatları kreditlərə «faizləri hesablanmayan kreditlər» statusu verərək faizlərin hesablanmasını dayandırmalıdır.

Buna baxmayaraq, iddiaçı kreditlərə «faizləri hesablanmayan kreditlər» statusu verməmiş, faizlərin hesablanmasını dayandırmamışdır.

Qətnamə çıxarılarkən maddi hüquq normaları və prosessual hüquq normaları pozulmuş və düzgün tətbiq edilməmiş, məhkəmənin gəldiyi nəticə üçün mühüm əhəmiyyəti olan bütün faktiki hallar aydınlaşdırılmamış, göstərilən hallar işin materiallarına uyğun olmamış, habelə məhkəmə qətnaməsinin əsaslandırıcı hissəsində sübutlar əlaqəli şəkildə şərh edilməmişdir.

Ona görə də, Şəki Rayon Məhkəməsinin 20 iyun 2016-cı il tarixli, 2(075)-3378/2016 nömrəli qətnaməsinin ləğv edilməsi barədə yeni qətnamə qəbul edilməsini xahiş edir.


Tərəflərin İzahatları
Məhkəmə kollegiyasının iclasında iddiaçı “DəmirBank” ASC-nin nümayəndəsi İbrahimxəlilov Coşqun Əvəz oğlu apellyasiya şikayətinə etiraz edərək apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsini və Şəki Rayon Məhkəməsinin 20 iyun 2016-cı il tarixli, 2(075)-3378/2016 nömrəli qətnaməsinin dəyişdirilmədən saxlanılmasını xahiş etdi. Əlavə olaraq bildirdi ki, cavabdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızının apelllyasiya şikayətində göstərdikləri tam əsassızdır, onun apellyasiya şikayəti verməkdə məqsədi işin icrasını yubandırmaq və bunula da vaxt qazanmaqdır.

Cavabdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı lazımı qaydada məhkəmə kollegiyasının iclasına dəvət edilsə də, məhkəmə kollegiyasının iclasına gəlməmişdir. Məhkəmə kollegiyası Azərbaycan Respublikası MPM-nin 376.2-ci maddəsinə əsasən apellyasiya şikayətinə onun iştirakı olmadan baxılmasını mümkün hesab etmişdir.


Hüquqi məsələlər
Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 372.1-ci maddəsinə görə, apellyasiya instansiyası məhkəməsi tam hüquqlu məhkəmə kimi işə, işdə olan və əlavə təqdim olunmuş sübutlar əsasında mahiyyəti üzrə baxır.

Həmin Məcəllənin 372.6-ci maddəsinə əsasən, apellyasiya instansiyası məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsinin əsaslılığını onun düzünə və ya dolayısı ilə mübahisələndirilən hissəsində, şikayət qərarın ləğv edilməsinə yönəldikdə və ya apellyasiya şikayətində və ona etirazlarda ifadə olunmuş dəlillərə əsasən mübahisənin predmeti bölünməz olduqda isə tam yoxlayır.

Həmin Məcəllənin 372.7-ci maddəsinə əsasən, apellyasiya instansiyası məhkəməsi şikayətin dəlillərindən asılı olmayaraq, məhkəmənin maddi və prosessual hüquq normalarına riayət etməsini yoxlayır.

Məhkəmə kollegiyası apellyasiya şikayətinin dəlillərini işin materialları üzrə yoxlayıb, proses iştirakçılarının izahatlarını dinləyib, iş üzrə toplanmış sübutları tədqiq edib qiymətləndirərək hesab edir ki, cavabdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızının apellyasiya şikayəti təmin olunmamalı, Şəki Rayon Məhkəməsinin 20 iyun 2016-cı il tarixli, 2(075)-3378/2016 nömrəli qətnaməsi dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır.

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumunun “Məhkəmə qətnaməsi haqqında” 2005-ci il 24 noyabr tarixli, 04 nömrəli qərarının 17-ci bəndində göstərilir ki, kassasiya və apellyasiya instansiya məhkəmələri aşağı instansiya məhkəmələrinin qətnamələrindən şikayətlərə baxdıqda qəbul etdikləri aktlarda verilən şikayətlərin dəlillərinə müfəssəl hüquqi qiymət verməlidirlər.

Ona görə də məhkəmə kollegiyası apellyasiya şikayətinin dəlillərinə və birinci instansiya məhkəməsinin gəldiyi nəticəyə aşağıda qeyd edilən hallar üzrə hüquqi dəyərləndirmə aparılmasını zəruri hesab edir.

İşdə olan 17 sentyabr 2014-cü il tarixli, 01 №-li kredit kartın verilməsi və istifadəsi üzrə müqaviləsindən görünür ki, Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı «Dəmirbank» ASC ilə həmin müqaviləni imzalamış, kredit müqaviləsinə əsasən Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızına illik faiz dərəcəsi 27 faizlə 36 ay müddətinə 800 (səkkiz yüz) manat məbləğində kredit xətti açılmışdır.

İşdə olan 17 sentyabr 2014-cü il tarixli qəbzdən görünür ki, Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı icərisində kartdan istifadə etmək üçün məxfi kod olan zərfin verilməsi ilə bağlı qəbzə imza etmişdir.

İşdə olan «Dəmirbank» ASC-nin 29 fevral 2016-cı il tarixli maliyyə arayışından görünür ki, Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı ilə «Dəmirbank» ASC arasında bağlanmış 17 sentyabr 2014-cü il tarixli kredit müqaviləsinə əsasən Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızının «Dəmirbank» ASC-yə 824 manat əsas və 256,86 manat faiz borcu olmaqla, cəmi 1080,86 manat borcu vardır.

İşdə olan 03 avqust 2015-ci il tarixli, 14-11/2282 saylı xəbərdarlıq məktubundan görünür ki, Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı 05 gün müddətində borcun ödənilməyəcəyi təqdirdə məhkəməyə müraciət ediləcəyi ilə bağlı xəbərdar edilmişdir.

Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi iddianı təmin edərkən Аzərbаycаn Respublikаsı Mülki Məcəlləsinin 389.1, 390.1, 427, 442, 445.2.1, 448.1, 449.1, 449.4, 465.2 və 739-cu maddələrinə istinad etməkdə haqlı olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 389.1-ci maddəsinə əsasən mülki hüquq və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və ya xitamı haqqında iki və ya bir neçə şəxsin razılaşması müqavilə sayılır.

Həmin Məcəllənin 390.1-ci maddəsinə əsasən fiziki və hüquqi şəxslər azad surətdə müqavilələr bağlaya və bu müqavilələrin məzmununu müəyyənləşdirə bilərlər.

Həmin Məcəllənin 427-ci maddəsinə əsasən əgər öhdəlik onun icrası gününü və ya icra edilməli olduğu vaxt dövrünü nəzərdə tutursa və ya müəyyənləşdirməyə imkan verirsə öhdəlik həmin gün və ya bu cür dövr ərzində istənilən an icra edilməlidir.

Həmin Məcəlləsinin 442-ci maddəsinə əsasən öhdəliyin icra edilməməsi dedikdə onun pozulması və ya lazımınca icra edilməməsi başa düşülür.

Həmin Məcəllənin 445.2.1-ci maddəsinə əsasən öhdəliyin onun icrası üçün müəyyənləşdirilmiş müddətdə icra edilməməsi borclunun icranı gecikdirməsi sayılır.

Həmin Məcəllənin 448.1-ci maddəsinə görə borclu onun risk dairəsinə daxil olan öhdəliklərin icra edilmədiyi bütün hallar üçün cavabdehdir.

Həmin Məcəllənin 449.1-ci maddəsinə əsasən özgənin pul vəsaitini qanunsuz saxlamaqla, onu qaytarmaqdan boyun qaçırmaqla, onun ödənilməsini digər şəkildə gecikdirməklə və ya başqa şəxsin hesabına pul vəsaitini əsassız əldə etməklə və ya toplamaqla ondan faydalanmağa görə həmin vəsaitin məbləğindən faizlər ödənilməlidir.

Həmin Məcəllənin 449.4-cü maddəsinə əsasən özgə vəsaitindən istifadə üçün faizlər, əgər müqavilədə faizlərin hesablanması üçün daha qısa müddət müəyyənləşdirilməyibsə, həmin vəsait məbləğinin kreditora ödənildiyi günə qədər tutulur.

Həmin Məcəllənin 465.2-ci maddəsinə əsasən əgər borclu öhdəliyin lazımınca icra edilməməsi, o cümlədən müəyyənləşdirilmiş müddətdə icra edilməməsi üçün cərimə ödəyəcəyini vəd etmişdirsə, kreditor cərimənin ödənilməsini və öhdəliyin icrasını tələb edə bilər. Əgər kreditorun lazımınca icra etməmək nəticəsində dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququ varsa, kreditor onun ödənilməsini tələb edə bilər. Əgər kreditor icranı qəbul etmişsə, cərimənin tutulmasını yalnız icranı qəbul edərkən bu hüququ özündə saxlamış olduğu halda tələb edə bilər.

Həmin Məcəllənin 739-cu maddəsinə əsasən müqavilə iştirakçılarından bir tərəfi (borc verən) hər hansı əşyanı (pul və ya digər əvəz edilən əşyanı) digər tərəfin mülkiyyətinə keçirməyi, digər tərəf isə aldıqlarını müvafiq olaraq borc verənə qaytarmağı öz öhdəsinə götürür. Həmin maddənin ikinci hissəsinə əsasən borc müqaviləsinin predmeti hər hansı pul məbləği olduqda o, kredit müqaviləsi adlandırılır.

Birinci instansiya məhkəməsinin araşdırmaları zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızına 17 sentyabr 2014-cü il tarixli kredit xətti müqaviləsinə əsasən “Dəmirbank” ASC tərəfindən DəmirTaksit kredit kartı vasitəsi ilə illik 27 faizlə 36 ay müddətinə 800 manat məbləğində kredit xətti açılmışdır. Kredit müqaviləsinə əsasən Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı kreditə görə hesablanmış faizlə birlikdə hər ay kreditin müəyyən hissəsini qaytarmalı olduğu halda «Dəmirbank» ASC qarşısında kredit öhdəliklərinin icrasını təmin etməmişdir. İddiaçı “DəmirBank” ASC tərəfindən Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızına kredit məbləği verilərək müqavilə üzrə üzərinə götürdüyü öhdəliyə əməl edilməsinə baxmayaraq, cavabdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı kredit müqaviləsi üzrə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin tam şəkildə icrasını təmin etməmişdir. Bu səbəbdən də «DəmirBank» ASC qalıq qalmış kredit borcunun ödənilməsini cavabdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızından tələb etməkdə haqlıdır.

Məhkəmə kollegiyası birinci instansiya məhkəməsinin iddianı təmin edərkən hansı halları əsas götürdüyünü əsaslandırdığından məhkəmənin gəldiyi nəticə ilə razılaşır.

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 14.2-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə yalnız tərəflərin təqdim etdiyi sübutları araşdırmalı və onlardan istifadə etməlidir.

Həmin Məcəllənin 77.1-ci maddəsinə görə, hər bir tərəf öz tələblərinin və etirazlarının əsası kimi istinad etdiyi halları sübut etməlidir.

Şərh olunanları nəzərə alan məhkəmə kollegiyasının qənaətinə görə, birinci instansiya məhkəməsi iddianı təmin etməklə əsaslı və reallığa uyğun olan nəticəyə gəlmişdir.

Məhkəmə kollegiyasının apellyasiya baxışında apellyasiya şikayətində qoyulmuş əsaslarla qətnamənin ləğv olunmasına və apellyasiya şikayətinin təmin edilməsinə əsas ola biləcək hallar müəyyən edilməmişdir.

Məhkəmə kollegiyası cavabdehin apellyasiya şikayətində göstərdiklərinə münasibət bildirərək qeyd edir ki, hər bir tərəf öz tələblərinin və etirazlarının əsası kimi istinad etdiyi halları sübut etməli olduğundan cavabdeh də göstərdiklərini təsdiq edən sübutları məhkəmə kollegiyasına təqdim etməli olduğu halda bunu etmədiyindən, eyni zamanda iddiaçı iddia tələbinin qanuni əsası kimi istinad etdiyi sübutları birinci instansiya məhkəməsinə təqdim etdiyindən cavabdehin göstərdikləri əsaslı hesab edilə bilməz. İş üzrə izahı xüsusi bilik tələb edən suallar aşkar edilmədiyindən, həmçinin cavabdehin şikayətində şişirdilməsi göstərilən əsas, faiz və cərimə məbləğinin nə qədər olmalı olduğu və nə qədər şişirdildiyi barədə heç bir rəqəm göstərilmədiyindən məhkəmə mühasibatlıq ekspertizasının keçirilməsinə zərurət yoxdur.

Azərbаycаn Respublikаsının Mülki Prosessuаl Məcəlləsinin 9.1-ci və 9.3-cü mаddələrinə əsаsən ədalət mühakiməsi çəkişmə, tərəflərin bərabərliyi və faktlar əsasında həyata keçirilir. Hakim bütün hallarda prosesin çəkişmə prinsipini təmin etməli, öz qərarını yalnız tərəflərin çəkişmə prinsipinə əsasən müzakirə etdiyi dəlillərlə, onların verdiyi izahatlarla, sənədlərlə əsaslandırmalıdır.

Həmin Məcəllənin 88-ci mаddəsinə görə məhkəmə sübutlаrа obyektiv, qərəzsiz, hərtərəfli və tаm bаxdıqdаn sonrа həmin sübutlаrа tətbiq edilməli hüquq normаlаrınа müvаfiq olаrаq qiymət verir. Heç bir sübutun məhkəmə üçün qаbаqcаdаn müəyyən edilmiş qüvvəsi yoxdur.

Həmin Məcəllənin 217.1-ci, 217.3-cü və 217.4-cü maddələrinə əsаsən məhkəmənin qətnaməsi qanuni və əsaslı olmalıdır. Qətnamə iş üzrə müəyyən edilmiş həqiqi hallara və tərəflərin qarşılıqlı münasibətinə uyğun əsaslandırılmalıdır. Məhkəmə öz qətnаməsini yаlnız məhkəmə iclаsındа tədqiq olunmuş sübutlаrlа əsаslаndırır.

Həmin Məcəllənin 218.1-ci mаddəsinə əsаsən qətnаmə çıxаrıldıqdа hаkim sübutlаrı qiymətləndirir, iş üçün əhəmiyyətli olаn nə kimi hаllаrın müəyyən edildiyini, nə kimi hаllаrın müəyyən edilmədiyini, tərəflərin hаnsı hüquqi münаsibətdə olmаlаrını, həmin iş üzrə hаnsı qаnunun tətbiq edilməli olduğunu və iddiаnın təmin olunub-olunmаdığını müəyyən edir.

Məhkəmə kollegiyаsı iş üzrə toplаnmış sübutlаrı yuxаrıdа şərh olunаn mаddi və prosessuаl hüquq normаlаrı ilə əlаqəli şəkildə tədqiq edərək hesаb edir ki, birinci instаnsiyа məhkəməsi iddianı təmin edərkən düzgün nəticəyə gəldiyindən və qətnаmə fаktlаr nöqteyi-nəzərindən qаnuni və əsаslı, mаhiyyəti üzrə isə düzgün olduğundаn, işdə qətnаmənin аpellyаsiyа qаydаsındа ləğv edilməsi üçün əsаslаr olmаdığındаn cavabdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı tərəfindən verilmiş аpellyаsiyа şikаyəti təmin edilmədən, iş üzrə Şəki Rayon Məhkəməsinin 20 iyun 2016-cı il tarixli, 2(075)-3378/2016 nömrəli qətnaməsi isə dəyişdirilmədən sаxlаnılmаlıdır.

Azərbаycаn Respublikаsı Mülki-Prosessuаl Məcəlləsinin 385.2-ci maddəsində qeyd edilir ki, birinci instansiya məhkəməsinin faktlar nöqteyi-nəzərindən qanuni və əsaslı olan və mahiyyəti üzrə düzgün olan qətnaməsi yalnız formal mülahizələrə görə ləğv edilə bilməz.

Həmin Məcəllənin 384.0.1-ci mаddəsinə görə аpellyаsiyа instаnsiyаsı məhkəməsi qətnаməni dəyişdirmədən, аpellyаsiyа şikаyətini isə təmin etmədən sаxlаyа bilər.

Şərh olunanlara əsasən və Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessuаl Məcəlləsinin 372, 384-385, 392, 393 və 402-405-ci maddələrini rəhbər tutaraq məhkəmə kollegiyası


QƏT ETDİ:
Cаvаbdeh Məmmədova Şəmsiyə Əmirxan qızı tərəfindən verilmiş аpellyasiya şikayəti təmin edilməsin.

İş üzrə Şəki Rayon Məhkəməsinin 20 iyun 2016-cı il tarixli, 2(075)-3378/2016 nömrəli qətnaməsi dəyişdirilmədən sаxlаnılsın.

Qətnamədən şikаyət verilmədiyi hаldа qəbul edildiyi gündən 2 (iki) аy keçdikdən sonrа qanuni qüvvəyə minir.

Qətnamədən, işdə iştirаk edən şəxslərə rəsmi qаydаdа verildiyi gündən 2 (iki) ay müddətində Azərbaycan Respublikası Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyаsı vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyаsına kassasiya şikayəti verilə bilər.Sədrlik edən:imza

Hаkimlər:imzalar

Düzdür
Hakim Ələddin Məcidov


Yüklə 66,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin