İxtisas: Jurnalistika Fənn: Jurnalist etikasıYüklə 34,19 Kb.
tarix21.06.2018
ölçüsü34,19 Kb.
#54376

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT ATTESTASİYASI SUALLARI2016-2017-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN
Kafedra: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Fakültə: Filologiya və jurnalistika

İxtisas: Jurnalistika

Fənn: Jurnalist etikası

 1. “Jurnalist etikası” kursunun predmeti və vəzifəsi

 2. Peşəkar jurnalist fəaliyyətində davranış normaları və etik prinsiplər kursun predmeti kimi

 3. “Əxlaq-etika” anlayışının mahiyyəti

 4. Peşə əxlaqının formalaşma xüsusiyyətləri

 5. Peşə etikasının qədim növləri və onların xüsusiyyətləri

 6. Jurnalist etikasının özünəməxsus yeri, jurnalist peşəsinə verilən tələblər

 7. Peşə etikaları sırasında jurnalistin məsuliyyəti

 8. Jurnalist etikasının prinsipləri

 9. Jurnalist etikasının funksiyaları

 10. Professional etikada jurnalist-auditoriya münasibətlərinin təhlili

 11. Peşə əxlaqi peşə vəzifələrini gerçəkləşdirmə prosesində jurnalist davranışını tənzimləyən vasitə kimi

 12. Peşə tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi peşə əxlaqının başlıca funksiyası kimi

 13. Media etikası

 14. Jurnalist etikasının “Həqiqətə xidmət, dəqiqlik və obyektivlik” prinsipinin mahiyyəti

 15. Jurnalist etikasının “Vicdanlılıq” prinsipinin mahiyyəti

 16. Peşə ləyaqəti və həmrəyliyi prinsipi

 17. Jurnalist etikasında peşə həmrəyliyi

 18. Jurnalist etikasında təhqirin yolverilməzliyi

 19. Etik prinsiplərdə cavab və təkzib hüququ

 20. Jurnalist etikasında şəxsiyyətə və özgə ləyaqətinə ehtiram

 21. Ümumbəşəri dəyərlərə ehtiram anlayışı

 22. Dünya TV təcrübəsində telejurnalistikanın etik meyarlar sistemi

 23. Söz və azadlığın cəmiyyətdə rolu

 24. Peşə etikası prinsipinin əsas mahiyyəti

 25. Peşə etikasının prinsiplərinin norma və kateqoriyalardan fərqi

 26. Peşə etikasının funksiyaları

 27. Söz və mətbuat azadlığı

 28. Jurnalist etikasında jurnalistin daşımalı olduğu məsuliyyətlər

 29. Jurnalist fəaliyyətində gözlənilən etik normalar

 30. Sadə əxlaq normalar peşə əxlaqında ilk gözlənilən normalar kimi

 31. Azərbaycan mətbuatında söz və mətbuat azadlığının vacibliyi publisistlərin məqalələrində

 32. İnformasiya mənbəyi ilə jurnalist münasibətlərini tarazlaşdıran normalar

 33. Müsahibin şərəf və ləyaqətinə, şəxsi həyatına hörmət

 34. Müsahibə mətninin razılaşdırılması, tapşırıq üsulunun seçilməsi

 35. Verilən sualların məqsədə uyğunluğu, aydınlıq, müsahibinə hörmət və nəzarət

 36. Yeniyetmələr və onların həyat tərzinin işıqlandırılmasında gözlənilən etik normalar

 37. Auditoriya ilə jurnalist münasibətlərini nizamlayan normalar

 38. Sadə əxlaq normalarının jurnalist etikasında rolu

 39. KİV qanunvericiliyinin jurnalistin peşə etikası normalarının formalaşmasına təsiri

 40. Jurnalist etikasına dair qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlər

 41. Beynəlxalq Jurnalist Təşkilatlarının qəbul etdikləri etik prinsiplər və kodekslər

 42. BMT-nin jurnalist etikası ilə bağlı qəbul etdiyi sənədlər

 43. YUNESKO-nun Baş Konfransının 49-cu sessiyasında qəbul olunmuş Sofiya Bəyənnaməsi

 44. Azərbaycan jurnalistlərinin peşə kodeksləri

 45. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin 1993-cü ildə qəbul etdikləri etik prinsiplər

 46. 1998-ci ildə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin qəbul etdiyi etik prinsiplər

 47. Azərbaycan jurnalistlər Birliyinin peşə davranış qaydaları

 48. Etik kodekslərdə irəli sürülmüş tələblər

 49. İnformasiya almaq hüququ zamanı gözlənilən etik normalar

 50. Müəllif materiallarından istifadə edilməsi və bu fəaliyyətdə gözlənilən etik normalar

 51. Azərbaycan jurnalistlərinin davranış normaları və onların xarakterik xüsusiyyətləri

 52. İş-xidmət etikasının mahiyyəti

 53. Redaksiya kollektivində işin təşkili

 54. Redaksiyada yaradıcı mühit

 55. Redaktor və müəllif münasibətlərində gözlənilən etik normalar

 56. Peşə etikası ilə xidmət etikasının ümumi və fərqli cəhətləri

 57. Peşə mühitində mənəvi münasibətlər

 58. Xidmət etikasının əsas xüsusiyyətləri

 59. Azərbaycan jurnalistikasında etik normaların tarixi təcrübəsinin yaranma tarixi

 60. Peşə vəzifələri və jurnalistin peşə borcunun məzmununun mahiyyəti

 61. Peşə vəzifələri anlayışının mahiyyəti

 62. Jurnalistin peşə borcunun məzmununun mahiyyəti

 63. Azərbaycan mətbuatını tənzimləyən ilk hüquqi sənədlər

 64. KİV haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

 65. Peşə əxlaqının və xidmət etikasının tələblərinə hörmət etməyin vacibliyi

 66. Mənəvi tərbiyə və özünütərbiyə, özününəzarət anlayışları.

 67. Özünüreklam və fərdi təkəbbürün tənqidi

 68. Azərbaycan KİV-i Beynəlxalq müqavilələrə qoşulması

 69. Hadisələrin ictimai məzmunu jurnalistikanın predmeti kimi

 70. Söz, mətbuat azadlığı və jurnalist məsuliyyəti

 71. Azadlıq və zərurətin qarşılıqlı münasibətinin dialektik vəhdəti

 72. Azadlıq və məsuliyyət

 73. KİV haqqında qəbul olunmuş yeni qanunda jurnalistə verilən hüquqlar

 74. M.Ə.Rəsulzadənin “Mətbuat azadlığı” məqaləsi

 75. Ə.Hüseynzadə. “Qəzetimizin məsləki” məqaləsi

 76. Ə.Ağaoğlu. “Qəzetimizin məsləki” məqaləsi

 77. Ü.Hacıbəylinin “Bəyani-məslək”, “Hürriyyəti mətbuat” və “Hürriyəti-kəlam” məqalələri

 78. Jurnalist etikasına dair milli hüquqi sənədlər

 79. Xarici ölkələrin mətbuat şuraları və onların fəaliyyəti

 80. Azərbaycanda qeyri-hökümət jurnalist təşkilatları

 81. KİV haqqında qanunda kütləvi informasiya azadlığı

 82. Mürəkkəb etik problemlərin həlli zamanı rəhbər tutulan üç cəhət

 83. “Jurnalistlərin Peşə davranışı Qaydalarında” həqiqətə xidmət, dəqiqlik və obyektivlik prinsipi

 84. “Jurnalistlərin Peşə davranışı Qaydalarında” informasiya qaynaqlarına sayğılı yanaşma

 85. “Jurnalistlərin Peşə davranışı Qaydalarında” şərəf və ləyaqətin qorunması

 86. “Jurnalistlərin Peşə davranışı Qaydalarında” şəxsi həyatın toxunulmazlığı

 87. “Jurnalistlərin Peşə davranışı Qaydalarında” jurnalistin özünün və çalışdığı orqanın nüfuzunun qorunması

 88. KİV haqqında qanunda kütləvi informasiya azadlığının əsasları

 89. KİV haqqında qanunda senzuranın yolverilməzliyi

 90. KİV haqqında qanunda KİV-lərin məlumat almaq hüququ

 91. Kütləvi informasiya azadlığından sui-istifadənin yolverilməzliyi

 92. Dünya mediasının inkişafı sahəsində BMT-nin fəaliyyəti

 93. KİV-in inkişafı sahəsində ATƏT-in fəaliyyəti

 94. KİV-in inkişafında Avropa Şurasının fəaliyyəti

 95. Avropa İttifaqının media qanunvericiliyi və KİV-in inkişafı sahəsində fəaliyyəti

 96. BMT tərəfindən qəbul edilmiş Ümum Dünya İnsan haqları Bəyannaməsi

 97. Demokratik media-informasiya prinsiplərinin formalaşmasında BMT-nin rolu

 98. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının 1939-cu ildə Bordoda qəbul etdiyi “jurnalist peşəsinin şərəf kodeksinin” mahiyyəti

 99. Amerika qəzet redaktorlarının qəbul etdiyi normalar “jurnalistikanın etik qaydaları

 100. “Peşə ləyaqəti”, “peşə şərəfi” və “peşə nüfuzu” anlayışları peşə əxlaqının göstəricisi kimi


Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri: prof.F.R.Səfiyeva
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 34,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə