Mtt II kurs İmtahan sualları azərbaycanşÜnasliq fəNNİ ÜZRƏ İmtahan suallariYüklə 24,33 Kb.
səhifə1/4
tarix10.01.2022
ölçüsü24,33 Kb.
#106369
  1   2   3   4

MTT II kurs İmtahan sualları

AZƏRBAYCANŞÜNASLIQ FƏNNİ ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

 1. Azərbaycanşünaslıq fənninin nəzəri-metodoloji məsələləri

 2. Azərbaycanşünaslığın metodoloji əsasını təşkil edən əsas elm sahələri

 3. Azərbaycançılıq ideologiyasının meydana gəlmə və formalaşması tarixinə nəzəri baxış

 4. Azərbaycan xalqının təşəkkülü

 5. Azərbaycan xalqının formalaşması prosesi başlayanadək Azərbaycanda baş vermiş mürəkkəb etnik hadisələr: səbəblər, mülahizələr.

 6. Xalqın formalaşmasına təsir edən başlıca xüsusiyyətlər: din birliyi, ərazi bütövlüyü.

 7. Azərbaycan xalqının formalaşmasının I mərhələsi: Hun-qıpçaq türklərinin Azərbaycanda məskunlaşması

 8. Azərbaycan xalqının formalaşmasının II mərhələsi: Oğuz türklərinin Azərbaycana axını.

 9. Azərbaycan xalqının formalaşmasının III mərhələsi: XV əsrin sonu, XVI əsrin əvvəllərində Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranması.

 10. Azərbaycan adının mənşəyi haqqında

 11. «Azərbaycan» adının izahı ilə bağlı elmi fikirlər

 12. Azərbaycan adının yaranmasında etnik, coğrafi, siyasi amillərin rolu

 13. Azərbaycan adı antik və orta əsr qaynaqlarında

 14. Azərbaycan adının mətbuatda işlədilmə tarixi

 15. Azərbaycan dilinin təşəkkülü tarixi

 16. Azərbaycan tarixində etnolinqvistik proseslər

 17. Ümumtürk diferensiyası və Azərbaycan türkcəsi

 18. I minilliyin sonu II minilliyin əvvəllərində qədim türk dilinin bölünməsi prosesi: qıpçaq dili, oğuz dili, karluq dili
 1. Azərbaycan dilinin tarixində qıpçaq təsiri (V-IX əsərlər), oğuz təsiri (IX-XIII əsrlər), karluq təsiri (XIII-XVI əsrlər)

 2. Ərəb əlifbasının əsas yazı vasitəsinə çevrilməsi

 3. Türk əlifbası

 4. Azərbaycanda latın əlifbasından istifadə

 5. Kril əlifbasının tətbiqi

 6. Latın əlifbasına keçid

 7. Azərbaycan yazısının təşəkkülü tarixi

 8. İslamaqədərki tarixi dövrdə Azərbaycan xalqının dini görüşləri

 9. İslam dininin yayılması ərəfəsində Azərbaycanda gedən dini, ideoloji-mənəvi proseslər

 10. Türk tanrıçılığı əsasında İslam dininin qəbul edilməsi

 11. Azərbaycanda İslam dininin yayılması

 12. Kitabi-Dədə Qorqud dastanında İslam dini motivləri

 13. Qədim türk epos mədəniyyəti

 14. Orta əsrlər türk epos mədəniyyəti

 15. “Yaradılış”, “Alp Ər Tonqa”, “Oğuz Kağan”, “Göy türk”, “Ərgənəkon”, “Şu”, Siyen-pi”, “Köç dastanları”.

 16. Qədim və orta əsr türk dastanlarında Azərbaycan

 17. Azərbaycan intibahı

 18. Şərq intibahı və Azərbaycan

 19. IX-XII əsrlər inkişaf etmiş Azərbaycan şəhərləri

 20. Karvan yolları və beynəlxalq ticarət əlaqələri

 21. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf tarixində milli intibah dövrü: XVI-

XVIII əsrlər

 1. XII-XIII yüzilin əvvəlində təhsil və elm: astronomiya, coğrafiya, tibb, tarix və fəlsəfənin inkişafı

 2. İntibahşünaslığın tədqiqi məsələləri; problemlər, mülahizələr

 3. Azərbaycanda milli və ictimai zülmə qarşı xalq hərəkatları

 4. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanın ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyəti. Milli-demokratik fikir

 5. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət

 6. XIX əsrin sonu -XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai - siyasi vəziyyət

 7. Milli - demokratik və inqilahi fikrin nümayəndələri (Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağayev, Ü.Hacıbəyov, M.Hadi, Ə.Cavad)

 8. Azərbaycanın, ümumən türk müsəlman dünyasının böyük ideoloqları: İsmayıl bəy Qaspralı, Ziya Göyalp, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Yusif Ağçuraoğlu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

 9. Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsi və dövründə Azərbaycanda milli-demokratik hərəkat

 10. Azərbaycan milli dövlətçilik təfəkküründə varislik

 11. Azərbaycanda milli dövlətçilik təfəkkürünün müəyyənləşməsində Səfəvilər dövlətinin rolu

 12. Qafqazda milli münasibətlərin kəskinləşməsi. Ermənistan Azərbaycan münaqişəsi (XX əsr)

 13. Şimali Azərbaycanda ictimai hərəkatların, siyasi partiyaların və təşkilatların təşəkkülü. Milli-demokratik hərəkatın genişlənməsi

 14. 1905 - 1911-ci illərdə Cənubi Azəbaycanda milli-demokratik hərəkat

 15. Gənc türklər hərəkatı

 16. Çarizmin Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti

 17. Müstəmləkə əsarətinə qarşı xalq hərəkatları

 18. Müstəqil dövlətçilik ideallarının təbliği

 19. Azərbaycan milli dövlətçilik təfəkküründə varislik

 20. Milli Dövlətçilik ideyasının təntənəsi: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması 1. Heydər Əliyevin respublikada rəhbərliyə gəlməsi: 1970- 80- ci illərdə Azərbaycanda baş verən milli oyanış, siyasi-ideoloji dirçəliş prosesi.

 2. Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin bərpası

 3. 1990-1993-cü illərdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsi və

parçalanması təhlükəsinə aparan səbəblər

 1. Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı: Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi, milli birliyi uğrunda mübarizə

 2. Heydər Əliyev Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği haqqında

 3. Dünya azərbaycanlılarının qurultayları

 4. "Koroğlu" eposu

 5. Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi

 6. Azərbaycan türk ədəbi dilinin milliləşməsinin funksional-tipoloji mərhələləri

 7. Müstəmləkə zülmünə qarşı Gəncə və Car-Balakən üsyanları

 8. Azərbaycan intibah mədəniyyətinin formalaşması tarixi ilə bağlı mövcud

elmi konsepsiyalar

 1. Azərbaycan xalqının təşəkkülünün birinci mərhələsi

 2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

 3. XXI əsr- Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin yeni mərhələsi

 4. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin diaspora siyasəti

 5. Dünya ölkələrindəki AzərbaycanlılarYüklə 24,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin