İzahat vəRƏQİYüklə 0,51 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/26
tarix05.02.2022
ölçüsü0,51 Mb.
#114228
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
154
Əməyin-mühafizəsi, rabochaya programma 9, Muhazir-11-4-1, Реферат - Охрана труда при ремонте скважин.doc, İnformatika və onun əsas anlayışları, Radioelektron lahiyələndirmə


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ 

 

 

 «Sənayenin təşkili və 

 bələdiyyə idarəetməsi»  

kafedrası 

 

  

«ERQONOMİKA VƏ İŞ 

TƏHLÜKƏSİZLİYİ» 

fənni üzrə  

 

P R O Q R A M 

(Bakalavr  hazırlığı  üçün)  

 

 Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 28 mart 2016 – cı il 

tarixli,  164 saylı əmri ilə təsdiq 

  edilmişdir. 

 

 

  

 

 BAKI – 2016 


 

Bakı  Biznes  Universitetinin  Fakultə  Elmi  Şurasının  10 sentyabr 2015-ci il tarixli, 01 saylı protokolu ilə təsdiq edilmiş-

dir. 


 

 

  

Tərtib etdi:   

 

dos. K.S.Kərimov  

 

Redaktor:   

 

dos.R.F. Sadıqov  

 

Rəyçilər:           

 

i.e.d., prof.İ.H.İbrahimov 

 

i.e.d., prof.M.M.Fərzəliyev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ÖN SÖZ  

  “Erqonomika və iş təhlükəsizliyi”  fənni  bazar iqtisadı şə-

raitində  əmək  prosesində  insanın  funksional  imkanlarını  öyrən-

mək,  işçinin  əmək  məhsuldarlığını,  iş  qabiliyyətini  yüksəltmək 

üçün  optimal  şəraitin  yaradılması  imkanlarını  və  qanuna-

uyğunluqlarıyı aşkara çıxaramağı tələb edir. Bu tələb tədris pro-

sesində də yeni fənnin tədrisini aktual etmişdir.  Tədris prosesin-

də  erqonomika və iş təhlükəsizliyi fənni əsasında fiziki   mühitin,   

insanın   funksional   vəziyyətinə və iş qabiliyyətinə təsirinin təd-

qiqi, mühitin zərərli təsirindən orqanizmi mühafizə edən effektiv 

vasitələrin hazırlanması, psixoloji, fizioloji – gigiyenik və estetik 

tələblər  nəzərə  alınmaqla,  idarəetmənin  müxtəlif  növ  vasitə  və  

məntəqələrinin  əlverişli  yerləşdirilməsində  ümumi  prinsiplərin 

müəyyən olunmasıdır.  

“Erqonomika və iş təhlükəsizliyi” fənninin öyrənilməsi tə-

ləbələrə aşağıdakı biliklərin mənimsənilməsinə imkan verməlidir: 

- fənnin obyekti və predmetinin  izah olunması; 

- insanın antropometrik xüsusiyyətlərinin (ölçü, çəki, fiziki 

qüvvə,  iş  zamanı  hərəkət  imkanı  və  istismarı)  konstruksiya 

düzgün seçilmiş parametrləri ilə xarakterizə edilməsi; 

-  əməyin  elmi  təşkili,  istehsal  mədəniyyəti  və  estetika 

mahiyyəti; 

-  istehsalatda mühəndis psixologiyası araşdırılması; 

-  iş  təhlükəsizliyinin  təmin  olunmasında  elmi-texniki,  iq-

tisadi  və    tətbiqinin  rolu,  işçilərin  əməyə  münasibətini  tənzim-

ləyən hüquq normaları və təşkilatı tədbirləri öyrənilməsi; 

-  cəmiyyətin  informasiyalaşdırılmasının  məqsədi  və 

informasiya təhlükəsizliyi; 

-  mühəndis  layihələndirilməsində  əsas  konstruktiv  və  tex-

noloji  tələblər  nəzərə  almaqla  texniki-ekonomiki  göstəricilərin 

optimal variantının seçilməsi və qiymətləndirilməsi;  

-  iş təhlükəsizliyinin  təmin olunmasında  radioaktiv şüalan-

malar və onlardan mühafizə tədbirlərinin öyrədilməsidir.  

MÖVZU 1. 
Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə