KadiköY İcra müDÜRLÜĞÜ’nden gayrimenkul satiş İlani dosya NoYüklə 22,22 Kb.
tarix14.08.2018
ölçüsü22,22 Kb.
#70956

KADIKÖY 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dosya No: 2011/12 SATIŞ

Kadıköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/1273 esas, 2011/680 karar sayılı izaleyi Şüyu dosyası ile Müdürlüğümüze gönderilen ve Kamer Yeğin, Nuri, Yeğin, Zeki Yeğin adlarına kayıtlı Ataşehir Tapusunda kayıtlı Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 22/2 pafta, 2282 ada, 1 parsel sayılı 974,17 m2 miktarlı arsa ile 22/2 pafta 2282 ada, 2 parsel sayılı 971,11 m2 miktarlı arsaların tamamı aşağıdaki usul ve esaslar dahilinde açık arttırma suretiyle satılacaktır.TAPU KAYDI: 1-a) istanbul ili, Ataşehir ilçesi, Tapu Sicilinde kayıtlı Örnek mahallesi 22/2 pafta, 2282 ada. 1 parsel sayılı 974,17 M2 yüzölçümlü arsanın tamamıdır.

b) istanbul ili Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi, 22/2 pafta, 2282 ada, 2 parsel sayılı 971,11 M2 mik­tarlı arsanın tamamıdır.İMAR DURUMU: 1-Ataşehir Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 01.11.2011 tarih ve 203719 sayılı imar durumu yazısında Ataşehir ilçesi Örnek mahallesi, 22/2, pafta, 2282 ada, 1 parsel sayılı yer 13.02.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Örnek Esatpaşa Ünalan ve Fetih Mahalleleri Revizyon imar Planında Blok Nizam, H Max 4 kat irtifalı konut alanında

2- Ataşehir Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.11.2010 tarih ve 204230 sayılı imar durumu yazısında Ataşehir İlçesi İstiklal Mahallesi 22/2 pafta 2282 ada, 2 parsel sayılı 971,11 M2 miktarlı yer 13.02.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Örnek Esatpaşa Önalan ve Fetih Mahalleleri Revizyon imar Planında Blok Nizam H Max 4 kat irtifalı konut alanında kaldığı bildirilmiştir.HALİ HAZIR DURUMU VE NİTELİĞİ: Satışa esas taşınmazlar: a) İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, örnek mahallesi 22/2 pafta: 2282, ada: 1, parsel Ataşehir ilçesi örnek Mahallesi Cahar Dudayev caddesi Sancaktar Sokağı yeğinler sokak ve edip sokaklara cepheli parsel olup üzerinde takriben 110,00 M2 oturumlu tek katlı yığma şeklinde yapılmış bir bina bulunduğu tespit edilmiştir Yapılan incelemelerde taşınmaz üzerinde kurulu bulunan yapı ve çevresinde inşaat malzemelerinin satıldığı ve depolandığı görülmüştür. Taşınmaz değerlendirilirken taşınmazın en verimli olarak kullanılması ilkesinden hareket edilerek üzerinde bulunan yapılaşmanın herhangi bir değer içermeyeceği kabul edilmiştir.

b) İstanbul ili Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi 22/2 pafta, 2282 ada, 2 parsel sayılı yer Şehit Cehar Dudayev caddesi yeğinler sokağı ve edip sokaklarına cepheli parsel olup 2282 ada,1 parsel sayılı parselin hemen güneyinde bulunan ve bu parselle birlikte kullanılan üzerinde inşaat malzemelerinin satış için sergilendiği ve depolandığı bir alan olarak kullanılan parseldir. Üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.Taşınmazların bulunduğu bölge son yıllarda hızla' gelişen ve yoğun olarak konut alanı olarak geliştiği ana cadde üzerinde dükkanların bulunduğu insan ve araç yoğun­luğunun oldukça fazla olduğu bir alan haline geldiği görülmektedir. Toplu taşıma (Minübüs ve oto­büs, v.b ) araçlarının yol güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Her türlü Belediye Hizmetlerinden fay­dalanır durumdadır.

Yerinde yapılan saha çalışmaları sonucu Civarında bulunan emsal taşınmazların alım satım rayiç bedelleri incelenmiş buna göre 1 sayılı parselin beher M2 sinin 2.100,00 TL 2 sayılı parselin beher M2 sinin 1.800,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.

MUHAMMEN DEĞERİ: Bilirkişi raporunda 1 parsel sayılı yerin tamamının 2.000.046,00 TL

2 parsel sayılı yerin tamamının ise 1.748.000,00 TL olarak değer takdir edilmiştir.SATIŞ ŞARTLARI:

1- Yukarda açık tapu kaydı, imar durumu, halihazır durumu, niteliği ve kıymeti belirtilen taşınma­


zların;

  1. Birinci taşınmazın Birinci Satışı: 26.03.2012 Pazartesi günü Saat: 15,00 ile 15,10 arasında Kadıköy 4, icra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır.

  2. İkinci taşınmazın Birinci Satışı: 26.03.2012 Pazartesi günü Saat 15,20- ile 15.30 arasında Kadıköy 4 icra Müdürlüğünde yapılmasına. Bu artırmada taşınmazlar tahmin edilen kıymetinin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,

Birinci taşınmazın ikinci satışı: 05/04/2012 Perşembe günü aynı yer ve saatlerde aynı yerde yapılacaktır.

İkinci taşınmazın ikinci satışı: 05/04/2012 Perşembe günü aynı saatlerde aynı yerde yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere, artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

  1. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu mik­tar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Mevzuatın belirlediği oranda KDV, ihale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borcu ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış be­delinden ödenir.

  2. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

  3. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütesejsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairmizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alı­nacaktır.

  4. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul mas­rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  5. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/12 SATIŞ dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğ gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de iş bu satış ilanının Nanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

*(ic. if. K. 126)

*( *) ilgililer tabirine irtifak hakki sahipleri de dahildir.* Yönetmelik Örnek No: 27

(B; 8397-198) (www.bik.gov.tr)
Kataloq: newpics -> news
news -> Dosya no: 2011/2253 Tal
news -> Taşinmazin açik artirma ilani dosya no: 2007/1625. Es satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı, satış şartları
news -> Antalya16. İCra müDÜRLÜĞÜnden taşinmazin açik artirma ilani dosya: 2011/10101 E., örnek No: 27
news -> T. C. Sakarya / merkez icra müDÜRLÜĞÜ taşinmazin açik artirma ilani dosya No: 2010/5299 1- tapu Kaydı
news -> İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden
news -> T. C. Bodrum icra müDÜRLÜĞÜnden taşinmazin açik artirma ilani dosya No: 2010/407 1- tapu Kaydı
news -> Gayrimenkul satiş İlani t. C. İStanbul 10. (TAŞinmaz satiş) İcra müDÜRLÜĞÜ'nden
news -> Kartal/İstanbul 1, İcra dairesi 2011/3668tlmt
news -> T. C. Gaziantep icra müDÜRLÜĞÜ Dosya No : 2010/109 tal
news -> T. C. PendiK İcra müDÜRLÜĞÜ’nden gayrimenkulün açik artirma ilani

Yüklə 22,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə