Karabük belediyesi evlendirme memurluğUYüklə 1,13 Mb.
səhifə1/14
tarix22.08.2018
ölçüsü1,13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14KARABÜK BELEDİYESİNİN 01.01.2009 – 31.12.2009 TARİHLERİ ARASINDAKİ

BİR YILLIK FAALIYET RAPORUDUR


KARABÜK BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

2009 YILI FAALİYET RAPORU
1. GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve vizyon:

Sivil Savunma Uzmanlığı olarak Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını güden ve top yekun savunmanın en önemli unsurlarından biri olan Sivil Savunma Teşkilat ve Hizmetlerini düzenleyen 7126 Sayılı Kanununa göre hazırlıklarını tamamlayarak gereğini yerine getirmektir.B- Yetki, görev ve sorumluluklar:

Sivil Savunma Uzmanlığı 7126 sayılı sivil savunma kanunu na uygun olarak İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli şekilde Yönetmelik ve genelgelerle verilen görevleri yerine getirir.C- Sivil Savunma Uzmanlığına ilişkin bilgiler:

1. Fiziksel yapısı: Sivil Savunma Uzmanlığı, Karabük girişinde Tabur mevkiinde, Belediye başkanlığı atölye binalarının olduğu “ alanda faaliyet göstermektedir

2. Örgüt Yapısı: Sivil Savunma uzmanlığı, vekaleten görevli 1 adet Sivil Savunma uzmanı ve 1 adet Sivil Savunma Memuru olmak üzere 2 personel mevcuttur.

3. Bilgi ve Teknolojik kaynaklar: Sivil Savunma Uzmanlığımızda 2 adet bilgisayar ile mevzuatlarla ilgili kitaplar broşürler ve gerekli dokümanlar dan yararlanılmaktadır.

4. İnsan Kaynakları: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğe göre oluşturulmuş 1 adet Sivil Savunma Uzmanı, 1 adet memur olmak üzere 2 personel ile görevini yürütülmektedir.

5. Sunulan Hizmetler: 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında 87 Gelen evraka, 52 Adet giden evrak cevap verilmiş olup Sivil Savunma İl müdürlüğü ve diğer İl Müdürlüklerle koordine içinde olağanüstü durum ve afetlere karşı hazırlıklı olmak ve hızlı bir şekilde halkın yardımına koşarak acil müdahale edebilmek için hazır durumda bulunulmaya çalışılmak ve önlemlerini almak.

Bu amaçla:

 • Her ay mevcut personel bilgilerini güncelleştirmek

 • Sivil Savunma Planları yapılması

 • İlimizin Su şebeke ve Kanalizasyon sistemimizin savaş hasarı onarım planlarını yapılması

 • Belediye Başkanlığı Hizmet binalarının Sabotajlara karşı koruma planlarının hazırlanması

 • Savaşta ve olağanüstü durumlarda halkımızın ihtiyaç duyabileceği kaynak sayım cetvellerinin hazırlığının yapılması

 • 24 saat çalışma planlarının yapılması

 • Afet Destek planlarının hazırlanması

 • Afet Acil Yardım planlarının hazırlanması

 • Belediye Başkanlığınız Yangın yönergesi çerçevesinde her bina için yangın servisleri oluşturmak ve güncelliğinin sağlanması.

 • Alarm İş takviminin hazırlanması

 • İlimiz ve çevre İllerde meydana gelebilecek doğal afetler ve depremlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirebilmek amacı ile Karabük Valiliği tarafından kurulan arama kurtarma birliğine 32 personelle katılan belediyemiz memur ve işçi personelin eğitimlerini yaptırmak ölüm emeklilik hastalık gibi nedenlerle ayrılanların yerlerine yenileri ile güncelleştirmek.


6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Sivil Savunma Uzmanlığımızın yönetim ve iç kontrolü Belediye Başkanı ve yardımcıları tarafından yapılmaktadır.

D- Diğer hususlar:

.
II- AMAÇ VE HEDEFLER:A-İdarenin amaç ve hedefleri:

Sivil Savunma Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacını güden ve top yekun savunmanın en önemli unsurlarından biridir.Karabük Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı olarak amacımız., • Savaş zamanı halkın mal ve can güvenliğinin sağlanması

 • Tabii afetlerde can ve mal kurtarma

 • Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma

 • Yok olmaları ve çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan resmi ve özerk müessese ve tesislerin korunması, onarılması ve yenilenmesi

 • Savaş zamanında her türlü korunma gayretlerinin sivil halk tarafından desteklenmesinin sağlanması

 • Cephe gerisi moralin kuvvetlendirilmesiB- Temel politikalar ve öncelikler:

Her an çıkabilecek bir savaşa veya İlimiz ve komşu İllerde oluşabilecek bir doğal afete, öncelikle Belediye Başkanlığımıza ait binalar olmak üzere ilimizde olabilecek büyük yangınlara sabotajlara hazırlıklı olmak bunun için gerekli personel ve kurtarma ekiplerinin ve mühimmatının hazır ve eğitimli tutmak temel politikamızdır.C- Diğer hususlar:

Sivil savunma Uzmanlığımızda 1 adet Uzman ve 1 adet memur olmak üzere 2 personel bulunmakta olup Belediye Başkanlığımızın Birimimize vereceği diğer görevlerde yerine getirilmektedir.


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:


 1. Mali Bilgiler:

  1. Bütçe ve Uygulama sonuçları

  2. Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar

  3. Mali Denetim sonuçları

  4. Diğer hususlar

 1. Performans Bilgileri:

  1. Faaliyet ve proje bilgileri

  2. Performans sonuçları tablosu

  3. Performans sonuçlarının değerlendirilmesi

  4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

  5. Diğer hususlar


IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:


 1. Üstünlükler: Servisimizde çalışmakta olan personelin gerçek kadrolarında olmamasına rağmen uzun bir süredir aynı işi yapmış olmalarından dolayı işlerinde deneyimli olmaları ve işlerin zamanında, doğru olarak yapmalarını sağlamaktadır .. Bunun yanı sıra uzmanlığımızda kullanılmakta olan büro malzemeleri ile araç ve gereçlerin yeterlidir..
 1. Zayıflıklar: Birimimizde görevli personellerin işlerinde deneyimli olmalarına rağmen Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde bir kursa tabi tutulması da gereklidir..


C- Değerlendirme:

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Ek-3 Harcama yetkilisinin iç kontrol güvence beyanı

_____________________________________________________________________________

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst Yönetici olarak yetkim dahilinde;


Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Kataloq: images -> faaliyetraporlari
images -> Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti «TƏSDİq ediRƏM»
images -> TƏSDİq ediRƏM” azərbaycan tariXİ
images -> Aqrar bazarin formalaşmasi və İNKİŞaf xüsusiYYƏTLƏRİ fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
images -> Kafedrasi
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
images -> Qrafikdizay n fənninin proqramı baki – 2013 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Dİzayn” kafedrası Qrafik dizayn
images -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti «İQTİsadi TƏHLİl və audiT»
images -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
faaliyetraporlari -> Şubat 2014 Faaliyet Raporu. Basin yayin ve halkla iLİŞKİler müDÜRLÜĞÜne ilgi : 07. 09. 2009 Tarih ve 42 sayılı yazınız. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün 2014 yılı Şubat
faaliyetraporlari -> Karabük belediyesiNİN 01

Yüklə 1,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə