Kentsel döNÜŞÜm mevzuati 1- 775 sayılı Gecekondu KanunuYüklə 445 b.
tarix07.01.2019
ölçüsü445 b.
#91236 • KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATI

 • 1- 775 sayılı Gecekondu Kanunu

 • 2- 2981 sayılı İmar Affı Kanunu

 • 3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi

 • 4- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

 • 5- 3194 sayılı İmar Kanunu (39 ve 40. Maddeler)

 • 6- 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği

 • 7- 2013/8 (1745) sayılı Genelge

 • 8- 26.08.2013 tarihli, 6859 sayılı Genel Duyuru (Risk A ve Rez.YA Belirtmeleri Hk.)

 • 9- 10.03.2014 tarih ve 78-1970 sayılı Genel Duyuru (AYM YD Kararı)

 • 10- 24.09.2014 tarih ve 62716 s. Genel Duyuru (MEGM ‘ye yapılan tebligatlar)

 • 11- 22.10.2014 tarih ve 69554 s. Genel Duyuru (26.07.2014 RG tarihli AYM Kararı)

 • 12- 1390 ve 1391 sayılı, ÇŞ Bakanlığı Genelgeleri

 • 11- Gelir İdaresi Başkanlığının Özelgeleri (!!!)

 • 12- Vs…. • Uygulama Alanında Tasarrufların Kısıtlanması

 • Bakanlık veya uygulamayı yürütmesi hâlinde TOKİ veya İdare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini iki yıl süre ile geçici olarak durdurabilir. Uygulamanın gerektirmesi hâlinde imar ve yapılaşma işlemlerinin geçici olarak durdurulması bir yıl daha uzatılabilir.

 • Riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, tahsis ve devir işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar Maliye Bakanlığınca satılamaz, kiraya verilemez, tahsis edilemez, ön izne veya irtifak hakkına konu edilemez.

 • Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından talep edilmesi hâlinde, hak sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmez ve verilen hizmetler kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulur.( 6306 SK 4. Madde)

 • Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartı ile tevhidi mümkün olan birden fazla parselin tevhid edilmesi ile taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, her parselde ayrı ayrı sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu parsel veya parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan yapılaşmamış boş parsellerin, riskli yapıların bulunduğu parsellerle tevhid edilmek suretiyle birlikte değerlendirilebilmesi için, boş parsellerdeki bütün maliklerin oybirliği ile karar alması gerekir. Tevhidden sonra yapılacak uygulamaya tevhid ile oluşan parselde sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. (Yönetmeliğin 15/9. Mad.)

07.11.2016 tarih ve 2427954 sayılı talimatımız doğrultusunda işlemlere yön verilmesi gerekmektedir.

 • 07.11.2016 tarih ve 2427954 sayılı talimatımız doğrultusunda işlemlere yön verilmesi gerekmektedir.

 • Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. (6306 sayılı Kanun 7/9. Maddesi)

 • 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği; MADDE 16 – (9) (Ek:RG-2/7/2013-28695) (Değişik ibare:RG-25/7/2014-29071)     Kanun uyarınca;

 • a) İlgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce (Değişik ibare:RG-27/10/2016-29870) alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır.

 • b) (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Uygulama alanında gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, İlgili kurum adına değil de kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde, yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.

 • c) Uygulama alanındaki mevcut yapıların İmar Mevzuatına uygun olup olmadığına bakılmaksızın, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır. • - Bu Kanun ile getirilen uygulamaların taşınmaz tescil hukukundan farklı olması (trampa, ön alım hakkı (Şanlıurfa) ve şerh talebi, kamulaştırma, bedele dönüştürme, imar hakkı aktarımı, satın alma)

 • - Riskli alan ve rezerv yapı alan ilanına ilişkin İdarelerce talep edilen beyan belirtmeleri sorunu, (Aydın, İstanbul)

 • - Kanun kapsamına giren işlemlerin bir bütün olarak sayılmamış olmasından doğan sorunlar

 • -Riskli alan ve rezerv yapı alanlarında yapılacak imar uygulamaları nedeniyle aranacak onay süreci sorunu,

 • - Riskli yapı belirtmesi terkini

 • -Kanunun 7/11. maddesinde belirtilen belediye taşınmazların haczedilme ve tedbir sorunu (Ankara BB)

 • TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 • Sabahattin ARSLAN

 • Tapu ve Kadastro Uzmanı

 • Telefon ; 0 312 551 42 94 (IP)
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə