Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı KerimYüklə 98,72 Kb.
tarix24.10.2017
ölçüsü98,72 Kb.

Kitab-ı Mukkades ve Kuran-ı Kerim Hakkında 100 SoruKitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim
Hakkında 100 SoruKitaplar Hakkında
1.

Kitab-ı Mukaddes Allah’ın sözü müdür?

(Tevrat, Zebur, Peygamberler ve İncil)
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
2.

Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
3.

Allah, kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (değiştirilmekten) korumak istiyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
4.

Allah, kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (değiştirilmekten) koruyacak güçte midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
5.

Allah, Kutsal Kitapları arasında bir ayrım yapar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
6.

Allah’ın gönderdiği ayetleri inkar edenler lanetli midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
7.

Allah Kitab-ı Mukaddesi (Tevrat, Zebur ve İncil) Yahudiler aracılığyla mı gönderdi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

Allah Hakkında
8.

Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir “tek” Allah’a mı inanıyorlar?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
9.

Allah’ın özel, ebedi ve değiştirilmeyen ismi “Yehova” (Yahweh) midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
10.

Kitab-ı Mukaddes’teki “Allah” ile Kuran-ı Kerim’deki “Allah” aynı mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
11.

Allah’ın Üçlü Birliği (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır


12.

Allah’ın bir görüntüsü ve şekli var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
13.

Allah, vahiy dışında, insanlarla doğrudan konuşur mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
14.

İnsanlar, Allah ile kişisel bir ilişki kurabilirler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
15.

Allah insanları kulları olarak mı görmektedir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

16.

İnsanların aracılığı olmadan, Allah tarihin akışına doğrudan müdahale eder mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
17.

Allah’ın “Kutsallık” sıfatı hakkında çok fazla ayet var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
18.

Allah, kendini “Baba” sıfatıyla tanıtır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
19.

Allah, kendini “Kurtarıcı” sıfatıyla tanıtır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
20.

Allah insanlar arasında bir ayırım yapar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
21.

Allah’ın sevgisi karşılıksız mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
22.

Allah bazı günahkarlardan nefret edip onların cehenneme gitmesini ister mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
23.

Allah aynı zamanda hem iyi niyetli hem de kötü niyetli olabilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
24.

Allah’ın davranışında bir keyfiyet var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

25.

Allah meleklere, “Ademe secde edin” diye söylemiş midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
26.

Allah kendisinden başka bir varlığa secde edilmesini yaşaklanmış mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
Kutsal Ruh ve Melekler Hakkında
27.

Kutsal Ruh ile Allah aynı mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
28.

Kutsal Ruh ile Cebrail aynı mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
29.

Bağışlanamaz tek günah Kutsal Ruh’a karşı küfür etmek midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
30.

Kutsal Ruh’un insanların içine yerleşmesiyle ilgili ayetler var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

31.

Kutsal Ruh’un insanların içine dolmasıyla ilgili ayetler var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
32.

Kutsal Ruh’un armağanlarıyla ilgili ayetler var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
33.

Bazı cinler tövbe edip iyi cin olabilirler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
34.

Cinlerin insanların içinden çıkarılmasıyla ilgili ayetler var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
35.

Bu dünyanın egemeni Şeytan mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
Mesih ve Muhammed Hakkında
36.

İsa Mesih’in bakireden doğuşu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
37.

İsa Mesih’in günahsız olduğu kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

38.

İsa Mesih, olağanüstü hikmet ve bilgi sahibi midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
39.

İsa Mesih Allah’ın Yaşayan Sözü müdür? (Kelamullah)
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
40.

İsa Mesih’in sözlerine itaat edilmesi önemli midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır


41.

İsa Mesih Allah’ın kendisi olarak mı kabul edilir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
42.

İsa Mesih Allah'ın Oğlu olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

43.

İsa Mesih’in ezelden ebede kadar var olması kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
44.

Allah’ın Kelamı’nın insan bedenine bürünmesi mümkün müdür? (Kenosis veya Hulul)
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
45.

İsa Mesih, Allah ile insanlar arasında tek geçerli aracı mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
46.

İsa Mesih, dünyanın “Kurtarıcısı” olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
47.

İsa Mesih’in insanların günahlarını affedebileceği kabul edilir mi?

Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
48.

Sonsuz hayata erişebilmenin tek yolu İsa Mesih’e iman etmek midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

49.

İsa Mesih, insanların günahları için tek geçerli kefaret kurbanı olarak kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
50.

İsa Mesih’in çarmıhtaki fiziksel ölümü kabul edilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

51.

İsa Mesih’in tekrar gelişi bekleniyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
52.

Hz. Muhammed’in bir peygamber olacağı hakkında, Kitab-ı Mukaddes’te ayetler var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
53.

Hz. Muhammed’in bir peygamber olabilmesi için, Yahudi olması gerekiyor muydu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
54.

Hz. Muhammed’in mesajı, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin mesajlarına uyuyor muydu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
55.

Hz. Muhammed’e, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin sahip olduğu gibi, gayb haberleri verilmiş miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
56.

Hz. Muhammed, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin yaptığı gibi, açık mucizeler yapıyor muydu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
İnsan ve Günah Hakkında
57.

İnsanların doğumundan itibaren günah içinde olduklarıyla ilgili ayetler var mı? (asli günah)
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
58.

Peygamberler dahil, bütün insanlar doğal olarak günahkar sayılırlar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
59.

Günahın cezası cehennemde sonsuza kadar kalmak mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
60.

Allah küçük günahları önem verir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
61.

Günahın cezası, hayır ve sevaplarla silinebilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
62.

Allah, insanların doğal aklına, bilgisine ve mantığına önem verir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
63.

Allah’ın vahyi dışında, insanların sözlerine ve yorumlarına (tevsir) güvenilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
64.

Bir hırsızın cezası olarak, onun el ve ayağının kesilmesi doğru mudur?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
Kurtuluş Hakkında
65.

İnsanların kaderi yazılmış mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
66.

İnsanların kutsal olması hakkında ayetler var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
67.

İnsanların günahtan kurtuluşu, yaptıkları iyi işlere bağlı mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

68.

Allah’ın insanları günahtan kurtarabilmesi için, bir kurban gerekiyor mu? (fidye veya kefaret)
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

69.

Allah’ın Egemenliği’ne girebilmek için bir ruhsal doğuş gerekiyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
70.

İnsanlar Allah'ın çocukları olabilirler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

71.

Allah, gerçek Hıristiyanlarına sonsuz hayat vaat ediyor mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
72.

Gerçek Hıristiyanlar, cennete gireceklerinden emin olabilirler mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
Gelecek Şeyler Hakkında
73.

Dünya’nın son günleriyle ilgili (eskatolojik) ayrıntılı bilgi var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
74.

Cenette, cinsel ilişiler ve evlilik olacak mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
75.

Herkes bir süre için cehennemde azap çekecek mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
76.

Bir insan cehenneme giderse, daha sonra oradan çıkma olasılığı var mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

Pratik Hakkında
77.

Allah’ın amacına göre, bir erkek aynı zamanda birden fazla kadın ile evlenebilir mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

78.

Bir kocanın karısını dövmesi söz konusu olur mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
79.

Boşanmanın tek geçerli sebebi zina mıdır?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
80.

Mut”a (geçici) nikahı helal olur mu?


Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

81.

Allah’ın insanlara fiziksel şifa vermesiyle ilgili örnekler var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
82.

Müzik, ilahiler, ve dans ile ilgili ayetler var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
83.

İnsanlar arası sevgi ile ilgili çok ayet var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır

84.

İnsanların bu hayatdayken sevinçli ve neşeli olmasıyla ilgili çok ayet var mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
Düşmanlar ve Cihad Hakkında
85.

Allah, öç ve cezayı insanların eline bırakır mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
86.

Allah düşmanlarımıza lanet etmemizi onaylar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
87.

Yahudiler bir kavm olarak lanetli midir?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
88.

Bügünün şartlarına göre, Allah, diğer insanlara karşı savaşı (cihad) onaylar mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
89.

Bügünün şartlarına göre, bir insanın, başka bir insanı öldürmesi söz konusu olur mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
90.

Cihada (savaşa) katılanların Cennette genel affı veya bir ödülü söz konusu olur mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
91.

Dinde, baskı ve zorlama söz konusu olur mu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
Tarihsel Olaylar Hakkında
92.

Allah dünyayı yaratıktan sonra dinlendi mi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
93.

Tufan da, Nuh’un oğullarından biri boğulduktan sonra, gemisi Cudi dağı üzerine mi oturmuştur?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
94.

Savaşa giderken, dizlerinin üzerine çökerek su içen askerlerin komutanı Saul (Talut) muydu?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
95.

İbrahim İshak’ı kurban edecek miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
96.

Putlara tapınmadığı için ateşe atılan İbrahim miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
97.

İbrahim’in oğlu İsmail, bir peygamber miydi?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
98.

Musa evlenebilmek için, kızın babasına yıllarca çalışmak zorunda kaldı mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır


99.

Haman, Firavun ve Musa'nın döneminde mi yaşadı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır
100.

İsa Mesih çocukken hiç mucize yaptı mı?
Kitab-ı Mukaddes’e göre: Evet Hayır

Kur’an-ı Kerim’e göre: Evet Hayır

Size göre: Evet Hayır


Yüklə 98,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə