Kur’an-i kerim biLGİleri Allah insanlara niçin Kutsal kitap göndermiştir?Yüklə 62,89 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü62,89 Kb.

KUR’AN-I KERİM BİLGİLERİ 1. Allah insanlara niçin Kutsal kitap göndermiştir?

a) Süs için

b) Kızlara çeyiz için

c) Kabirde okumaları için

d) Doğru yolu bulmaları için
 1. Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitaplardandır?

a) Mevlit b) Risaleler

c) Zebur d) Nutuk
 1. Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitaplardan değildir?

a) K.Kerim b) Risaleler

c) Zebur d) İncil
 1. Tevrat hangi peygambere verilmiştir ?

a) Hz. İsa b) Hz. Musa

c) Hz. Davut d) Hz. Âdem
 1. Hz: İsa’ya hangi İlahi kitap indirilmiştir?

a) Tevrat b) İncil

c) Zebur d) Kuran
 1. Suhuflar ve hangi peygambere kaç sayfalık Suhuf verildiği ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?

a) Hz. Âdem’e- 10 sayfa

b) Hz. Şit’e - 50 sayfa

c) Hz. Musa’ya - 550 sayfa

d) Hz. İbrahim’e - 10 sayfa
 1. Son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tevrat b) Zebur

c) Kuran-ı kerim d) İncil
 1. Kur'an-ı Kerim nedir ?

a) Tarih Kitabıdır.

b) Fal ve büyü kitabıdır

c) Ders kitabıdır

d) Kutsal Kitaptır
 1. Kur’an-Kerim’in son ilahi kitap olmasının en önemli sebebi nedir?

a)Peygamberimize indiği şekliyle kalmaması.

b)Tüm insanlığa gönderilmesi.

c)Peygamberimizin hayatındayken yayılması.

d)Hadis ve ayetlerin birbirine karışmaması.


 1. Kur’an için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?

a) Kur’an Allah'ın gönderdiği ilk kutsal kitaptır.

b) Kuran’ın mesajları o çağa yöneliktir.

c) Kur’an önceki kutsal kitapların tamamlayıcısıdır.

d) Kur’an bütün olarak bir kerede indirilmiştir.
 1. Kur’an’la ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

a)Peygamberimiz sadece Araplara getirmiştir.

b)Kitap olarak gelmiştir.

c)Hadis ve ayetlerden oluşur.

d)Emir ve yasakları bizim için farzdır.
 1. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek tam olarak doğru olmaz ?

a) Hiçbir ayeti bilimle çatışmaz

b) Bütün insanlığa gönderilmiş, mutevatir olarak günümüze kadar gelen bir ilahi kitaptır

c) Okunması ibadettir.Her harfine en az on sevap vardır.

d) Kuran'ın içinde bilimle ilgili bütün konulan bulabiliriz.
 1. Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a) Allah’ın gönderdiği son ilahi kitaptır.

b) İçindeki ayetler surelerden oluşur.

c) Kitap haline sonradan getirilmiştir.

d) Bir kısmı Mekke’de, bir kısmı Medine’de inmiştir.
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur’an için söylenemez?

a) Kur’an surelerinin dizilişi vahiyledir.

b) Kur’an’da üçlü tanrı inancı vardır.

c) Kur’an en son ilahi kitaptır.

d) Kur’an bozulmamış tek ilahi kitaptır.
 1. Kur’an-ı Kerim’i nasıl anlayabiliriz?

a) Okuyarak. b) Saygı duyarak

c) Kur’an anlaşılamaz d) Anlamamız gerekmez
 1. (Ey Muhammed) Biz seni bütün insanlara ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.”

Yukarıda verilen ayete göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

a) Peygamberimiz tüm insanlara uyarıcı olarak gelmiştir.

b) Kuran tüm insanlığa gönderilmiştir.

c) Kuran’ın getirdiği değerler tüm insanlık için geçerlidir.

d) Peygamberimiz sadece yaşadığı dönemdeki insanları uyarmıştır.


 1. I- Kuran’ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.

II- Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.

III- Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.

Kuran’a karşı görevlerimizle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

a) I ve II

b) II ve III

c) I ve III

d) I,II ve III


 1. Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerime karşı görevlerimizin en kapsamlısıdır.

a) Kuranı Kerimi abdestsiz okumamalıyız

b)Kuranı Kerim okunurken huşu içinde dinlemeliyiz.

c) Evde yüksek yerde bulundurmalıyız.

d) Onu okuyup anlamalı,emir ve yasaklarına uymalıyız.
 1. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın indiği ortamın özelliklerinden değildir?

a) Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu

b) İnsanlar kabileler halinde yaşıyor, kan davaları eksik olmuyordu

c) Halkın çoğunluğu putlara tapıyordu

d) İnsanlar arasında eşitlik vardı
 1. Kur’an-ı Kerim ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?

a) İlahi kitapların sonuncusudur.

b) Yaklaşık 40 yılda tamamlanmıştır.

c) Hz. Muhammed’e Arapça olarak indirilmiştir.

d) 610 yılında Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.
 1. Kur’an-ı Kerim ilk defa peygamberimize hangi ay ve gecede indirilmeye başlanmıştır?

a) Şaban ayı-Beraat gecesi

b) Muharrem ayı-Cuma gecesi

c) Recep ayı- Miraç gecesi

d) Ramazan ayı – Kadir gecesi
 1. Kuran-ı Kerim nerede indirilmeye başlamıştır?

a) Kâbe’de

b) Hıra Mağarasında

c) Mescidi Nebi’de

d) Arafat’ta
 1. Hz. Peygamber (sav)’e ilk vahiy ne zaman gelmiştir?

a) 571 Yılında, Recep ayının 27’sinde ,Miraç gecesinde

b) 610 Yılında, Şaban ayının 15’inde ,Berat gecesinde

c) 571 Yılında, Ramazan ayının 27’sinde ,Regaib gecesinde

d) 610 Yılında, Ramazan ayının 27’sinde ,Kadir gecesinde
 1. Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e hangi yıllar arasında indirilmiştir?

a) 610-632

b) 622-632

c) 571 -610

d) 610-622
 1. Yüce Allah’ın emir ve buyruklarını peygamberlerine ilettiği özel iletişim yoluna ne denir?

a) Vahiy

b) Mukabele

c) Miraç

d) Kur’an
 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Kuran yaklaşık olarak 23 yılda indirilmiştir.

b) Kuran Arapça olarak indirilmiştir

c) Peygamberimiz 40 yaşında peygamber olmuştur.

d) Kuran’ın hepsi bir defada indirilmiştir.
 1. Peygamberimiz niçin okuma-yazma bilmeyen bir insandı ?

a) O dönemde okul yoktu

b) Yazı araçları yoktu.

c) Kur’an’ı insanlara rahat anlatabilmek için.

d) Kur’an’ı sen uydurdun dememeleri için.
 1. Hz.Peygamber(SAV)’e gelen vahiy ifadeleri onun döneminde kimler tarafından yazılmıştır.

a) Ashabı Suffe

b) Hulefai Raşidin

c) Vahiy Katipleri

d) Bütün sahabeler
 1. Vahiy Katiplerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir.

a) Peygamberimizin hayatını yazmak

b) Peygamberimizin hadislerini yazmak

c) Kuranı Kerim nüshalarını çoğaltmak

d)Hz.Peygamber(SAV)’e gelen vahiy ifadelerini yazmak
 1. Peygamberimiz kendisine gelen vahiylerin korunması için bazı tedbirler alırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlerden biri değildir?

a) Gelen vahiyleri önce kendisi ezberlerdi

b) Vahiy kâtiplerini çağırır, onlara yazdırırdı

c) Sahabelerden bazılarına gelen vahiyleri ezberletirdi

d) Gelen vahiyleri ezberlemeleri için tüm müslümanları zorlardı
 1. K.Kerim'i kitap haline getiren ve çoğaltan halifeler hangileridir?

a) Hz. Ebu Bekir Hz. Osman

b) Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer

c) Hz. Osman - Hz. Ali

d) Hz. Ömer - Hz. Osman
 1. Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar ezberleyen kişilere ne denir ?

a) Hoca b) Âlim

c) İmam d) Hafız
 1. Ramazan ayında birinin Kur’an okuyup diğerlerinin de dinlemesine veya takip etmelerine ne denir?

a) Hutbe b) Vaaz

c) Hatim d) Mukabele
 1. Kur'an-i baştan sona kadar okuyup bitirmeye ne denir ?

a) Hafız b) Mukabele

c) Zikir d) Hatim
 1. Kur’an ayetlerinin geniş bir şekilde açıklandığı kitapların genel adına ne denir?

a) Hadis b) Meal

c) Tercüme d) Tefsir
 1. K.Kerim’le ilgili kavramların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) Sure- Mushaf - Ayet

b) Ayet - Sure– Mushaf

c) Ayet - Mushaf -Sure

d) Mushaf - Sure - Ayet 1. Hz.Peygamber (SAV)’e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir.

a) Seni yaratan rabbinin adıyla oku

b) Ey örtüye bürünen peygamber kalk ve insanları uyar

c) Ey Muhammed Deki o Allah birdir.

d) Hamd Alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur 1. K.Kerim'in ilk emri aşağıdakilerden hangisidir?

a) İbadet et b) Sabret

c)Dua et d) Oku
 1. Kuran-ı Kerim’de kaç sure kaç ayet vardır?

a) 30 sure 114 ayet

b) 30 sure 6236 ayet

c) 114 sure 6236 ayet

d) 105 sure 5555 ayet
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur’an için söylenemez?

a) Kur’an sadece o zamanki topluma indirilmiştir.

b) Kur’an sadece Allah’ın sözlerini ve buyruklarını içerir.

c) Kur’an’ın hükümleri evrenseldir.

d) Kur’an sureleri vahiyle sıralanmıştır.
 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın özelliklerinden değildir ?

a) Nebe` suresi hariç sureler besmele ile başlar.

b) Kaynağı vahiydir

c) Hz. Muhammed’e ilk vahiy Ramazan ayında gelmiştir

d) Evrensel bir kitaptır.
 1. Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin asıl amacı nedir?

a) Namazda okumak için

b) Müminleri birleştirmek için

c) Okuyup anlamak ve ona uymak için

d) Mezarlıkta okumak için
 1. Aşağıdakilerden hangisi kıssaların K.Kerim'de yer almasının amaçlarındandır?

a)kavimlerin yükseliş ve gerileyiş nedenlerini göstermek

b) kavimlerin tarihi hakkında bilgiler vermek

c) kavimlerin yaşadığı yerleri tanıtmak

d)geçmiş kavimlerin başına gelenlerden ibret almamızı sağlamak
 1. Ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

a) Kuranda iki durak arasında kalan bölümlerdir

b) Bir sayfayı bulan cümleler topluluğu da olabilir

c) Bir harf, bir kelime veya bir cümle olabilir

d) Tüm ayetlerin uzunlukları birbirine eşittir
 1. K. Kerim’de bulunan sureleri oluşturan cümle veya cümle gruplarına ne denir?

a) Sure b) Ayet

c) Cümle d) Hiçbiri
 1. Kuranın ilk inen ayetleri hangi sureye aittir?

a) Alak

b) Fatiha

c) Bakara

d) İhlas
 1. Hz. Muhammed (SAV) ’e indirilen ilk ayetler hangi surenin hangi ayetleridir?

a) Fatiha 1-5

b) Ayetel Kürsü

c) Müddessir 1-5

d) Alak 1-5
 1. Kur’an-ı kerim’in bölümlerinden her birine ne ad verilir?

a) Ayet

b) Sure


c) Besmele

d) Dua 1. Kur’an-ı Kerim’de kaç sure bulunmaktadır?

a) 30

b) 114


c) 610

d) 6236 1. Kuranı Kerimde hangi surenin başında Besmele yoktur.

a) Neml Suresi

b) Tevbe Suresi

c) Nebe Suresi

d) Nisa Suresi
 1. Kuranı Kerimin ilk suresi ve son suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

a) Felak - Nas

b) Fatiha - Bakara

c) Fatiha – Nas

d) İhlas - Fatiha
 1. Kuranı Kerimin en uzun ve an kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir.

a) Maide-İhlas

b) Bakara-Kevser

c) Ali İmran-İhlas

d) Nisa-Kevser


 1. Kuranı Kerimin en uzun suresi hangisidir ve kaç ayettir?

a) Bakara-286

b) Bakara-256

c) Maide-286

d) Yasin-256
 1. Ayet bakımından Kuranı Kerimin en kısa suresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asr

b) Nasr


c) Kevser

d) Hepsi 1. Kuranı kerimin her biri 20 sahifa oluşan otuz bölümünün her birine ne denir ?

a) Ayet

b) Cüz


c) Sure

d) Hatim
Güngör ÇAKAN - Din Görevlisi


Yüklə 62,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə